De 21ste eeuwse Faust

FAUST (Pier Vellinga/Ed Nijpels/Boudewijn Poelmann/Cees Veerman/Pieter Winsemius/Herman Wijffels/Koninklijke Familie, ontkerstenden der Lage Landen):

Nu heb ik dan filosofie, Rechten en Artsenij, en ach!
Helaas ook nog Klimaat-modellering, Ecologie en Economie.
Terdege beoefend, nacht en dag.
Daar sta ik nu, ik arme dwaas!
Zo wijs als in ’t begin helaas;

Ik heet directeur van Wadden-Academie, Professor Vellinga, Hoogleraar Duurzamigheid zowaar
En leid nu reeds bijna een tien jaar
Omhoog, omlaag en schijns en krom
Mijn leerlingen bij den neus rondom-
En merk: wij blijven toch eeuwig leken!
Dat doet mij schier het harte breken.

Wel ben ik verstandiger in’t roven van onderzoeksgeld, meer sociaal prestige dan al die schapen,
Doctoren Magisters, schrijvers en papen;
Geen twijflingen die mij komen plagen
Ik zou me aan de hel en den duivel wagen
Daarom mag ik ook niet gelukkig heten
Ik beeld mij niet in, wat waars te weten,
Ik beeld mij niet in wat waars te leren,
De mensen te beetren en te bekeren.

Al heb ik met leugen en bedrog veel geld vergaard
Heb onverdiende eer en heerlijkheid vergaard
Geen hond zou er zo nog langer leven!
Dus heb ik mij aan Artificial Intelligence gegeven.
Om mij via controle over andermans geest en mond
Opdat zij niet mijn duister geheim verkondt,

(Dat ik nergens voor deuge, niet meer zij dan een hoopje vergankelijke stront)

Dat ik niet meer in’t zure zweet
Behoef te zeggen wat ik niet weet;
Dat ik ontdekke, wat de Aard
In haren samenhang bewaart,
Dat ik haar kracht en zaad zie groeien,
En niet met woorden hoef te knoeien.

We spelen de Johannes Passion, zoals in Goethes Faust een koor de christelijke boodschap verkondigt, aangehoord door Faust:

Christus is opgestaan!
Loof den verzachtende,
Hij, die versmachtende
De ons heil betrachtende
Proef heeft doorstaan.

FAUST:

Wat zoekt gij, vorstelijk en rein,
Me in’t stof gij tonen van daarboven?
Klinke uw geluid, waar weke mensen zijn.
Ik hoor de boodschap wel, maar ‘k kan haar niet geloven;
’t Geloof ziet liefst naar wonderen en schijn.
Naar gene sferen waag ik niet te streven
Vanwaar hij daalt, die milde toon;

En toch, aan dit geluid van kind af aan gewoon,
Roept hij ook thans mij weer terug in’t leven.
Waar weleer mij die zoete kus van God
beroerde, werd ik vroom en ingetogen;
Daar klonk verwachtingsvol het luiden uit den hoge,
En’t bidden was hartstochtelijk genot

Een onbegrijpelijk zoet verlangen
Dreef mij, door woud en weiden heen te gaan
En met de tranen op mijn wangen
Voelde ik voor mij een weerld ontstaan
Dit lied sprak mij weleer van’t jeugdig vrolijk woelen,
Van’t lentefeest der jonglingschap:
Herdenking houdt mij thans met kinderlijk gevoelen

Terug van de allerlaatste stap. (de dood RZ)

…History will judge favourably of me, for i’ll be writing it myself

Nadat Faust zijn ziel verkoopt met geld van de Postcode Loterij, spreken George Soros/ David Rockefeller/Mephistoles tot hem:

Ik ben de geest die steeds ontkent
En dat met recht: want alles wat ontstaat,
Is waard dat het te gronde gaat,
’t Waar beter dus, dat niets ontstonde

(Want de Mensheid, zij eet maar onze grondstoffen op
’t verderfelijk mensenras verpest d’ Aarde
zij is van nul en generlei waarde
dient de mond gesnoerd en afgeperst
d’ organen geroofd, geaborteerd hun voltooid leven)

En waarlijk veel is daarmee niet gedaan
Dat wat het lege niets bezwaart
Dat zeker iets, deez’ plompe Aard
Waarmee ik haar ook steeds bedreige
Ik kan haar niet te pakken krijgen;
Met golven, stormen, schudden, (extreem weer RZ) en brand
Ze blijven int ‘end toch rustig, zee en land!
En dat vervloekte tuig, dat mensgebroed
Dat schaad ik niet met al mijn gaven

Hoe velen heb ik reeds begraven!
En altijd circuleert weer nieuw, verfrissend bloed.
Zo gaat het door, houdt daarbij uw bedaren!

////

Tijdloos, de Westerse wereldliteratuur 🙂 Wat hebben we toch een geweldig Westers cultureel erfgoed, van Bijbel tot Goethe en Bach’s Johannes Passion tot de duivelse stem van Ozzy in 1970 (Black Sabbath). En wat een geestelijke armoe wanneer je dan van die New Age Jeuk-meuk tot je neemt ( Deepak Chopra/ Eckhart Tolle), tegen jezelf liegen in postmoderne toverspreuken, jezelf ‘Goed (bedoelend)’ wanend.

Terwijl klassieke literatuur mensen juist op de tenen staat, in plaats van ze leert zichzelf fantastisch te vinden/voelen. Waar je bij de Bijbel vervolgens ook een uitweg vindt: OK, je deugt niet, maar er is vergeving mogelijk.

Niet ‘zonde’ is een christelijke vinding, maar vergeving daarvan, Opstanding en opstand tegen de dood.  • PS: de Faust werd ongeveer 2 eeuwen terug door Goethe geschreven als toneelstuk. Christopher Marlowe’s versie Doctor Faustus, ging hem 2,5 eeuwen voor. Marlowe was tijdgenoot van Shakespeare. Marlowe kwam door messteken om het leven na een woelig en mogelijk crimineel leven. Er bestaan theorieen dat hij auteur is van meerdere van aan Shakespeare toegeschreven werken
  • Marlowe’s versie zou weer van een Duitse bron stammen, het Faustbuch,; over de Duitse geleerde Von Fausten. Dat kun je HIER lezen in het Engels

One Reply to “De 21ste eeuwse Faust”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *