‘Verkouden? Kus de neus van een muilezel’ ( = Klimaatbeleid)

Amfitheater Trier (DE), de noordelijke hoofdstad van het Romeinse Keizerrijk

Hoe meesterlijk Romeinen ook als ingenieurs waren, literatoren, filosofen en ontwerpers van een functionerend recht-systeem waarop ons recht is gebaseerd: Je kon beter geen dokter tegenkomen.

Dat blijkt uit Plinius (23-79) zijn Naturalis Historia (natuurlijke historie), de verzameling van toenmalige natuurkennis die hij opdroeg aan Keizer Titus. Plinius stierf toen hij van nabij de uitbarsting van de Vesuvius wilde documenteren.

Het werk van Plinius is actueel, nu we opnieuw in een Heidense maatschappij leven: bestuurd door peperdure Klimaat-kwakzalvers en Auguren (waarzeggers/magiers), met zelfde natuurbeeld als Plinius.

… na 2000 jaar nog steeds actueel

Plinius poogde alle toenmalige kennis – zowel de proefondervindelijke als de ‘van horen zeggen’-kennis in die encyclopedie te vatten (bv van magiërs en populaire anekdotes uit kwaliteitsmedia). Met natuur-observaties van de plant- en dierenwereld, geografie, astronomie. Maar ook van geneeskunst, voor zover op de natuur gebaseerd.

In de vertaling door Joost van Gelder, Mark Nieuwenhuis en Ton Peters lees je de meest bijzondere manieren om van de meest uiteenlopende kwalen te genezen. Neem deze passage, hoe je verkoudheid geneest:

Ik lees dat een vastzittende verkoudheid overgaat door de neus van een muilezel te kussen. (blz 560)

Net zo effectief als het 107 miljard euro kostende Energieakkoord van Ed Nijpels/milieuclubs voor het klimaat.

Leg een Trudy op je maag bij maagklachten…ik zal het eens proberen 🙂

Of lees hier hoe je maagklachten bestrijdt 🙂

Met praecordia vatten wij in 1 woord alle ingewanden van de mens samen. Als deze ergens pijn doen en men een jong hondje dat gezoogd wordt tegen de plek legt en stevig aandrukt, gaat de kwaal op het dier over, zegt men.

Men kan dit vaststellen door zijn ingewanden er uit te halen en met wijn te overgieten. Omdat het orgaan waaraan de mens pijn lijdt, bij het dier dan afwijkinigen vertoont.

De honden die wij Meliteers noemen verlichten maagpijn, als we ze regelmatig op de buik leggen. Dat ziektes op hen overgaan kan men concluderen uit het feit dat ze ziek worden en meestal doodgaan.

Je herkent in die beschrijving van kwaal-overdracht de opvatting, dat levende wezens een ‘energie’ hebben. Een kracht die je via afstand en/of aanraking kunt overdragen, als magnetisme en/of telepathie. Zoals je zonde op de zondebok overdraagt, om er zelf vrij van te worden. Of een zonnepaneel plaatst om veilig weer in het jaar 2100 te krijgen, en jezelf zonden-vrij te maken.

Die overgedragen energie kan zowel goed als slecht voor je zijn bij Plinius.

Deze is ook erg leuk, na bespreking van ‘middelen der magiers’:

Wie aan krankzinnigheid leidt, schijnt baat te vinden bij een schapenlong die warm om het hoofd gebonden wordt. Maar wie zou aan een krankzinnige muizenhersens in water te drinken geven of de as van een wezel of zelfs gedroogd egelvlees?

Ook als het betrouwbare geneesmiddelen waren? Ik ben in ieder geval geneigd as van het oog van de ransuil als 1 van de middelen te beschouwen, waarmee magiers de mensheid op onbegrijpelijke manier bij de neus nemen.

Die magiërs hebben het volgens Plinius bij het verkeerde eind, omdat ze toediening adviseren tijdens het verkeerde Sterrenbeeld. Of zoiets.

Je mag er terecht lacherig over doen. Maar bedenk dan ook, dat wij in het moderne Westen pas na 1900 ontdekten dat Malaria werd overgedragen door muskieten.

Daarvoor dacht men dat ‘slechte lucht’ (Mal Aria) uit moerassen de oorzaak was. Wat achteraf gezien vanzelfsprekend lijkt, je kunt volledig in het duister tasten over oorzaak en gevolg, wanneer je niet in de goede richting kijkt.

Zonder deugdelijke theorie van de wereld weet je dus niet WAT je ziet, en blijf je ziende blind. Je theorie van de wereld is dus minstens even belangrijk als ‘de feiten’, losse waarnemingen.

Want als je losse waarnemingen op foutieve wijze aan elkaar rijgt, kun je de plank overal even nauwkeurig misslaan. Je kunt ‘moerascoortsen‘ krijgen in Indonesie wanneer je in ‘slechte lucht’ gaat wonen. En in Zeeland wanneer je in ‘slechte lucht’ gaat wonen naast een natuurontwikkelingsterrein.

Zie je wel, het moet wel Mal Aria zijn, want iedere keer dat je die slechte lucht inademt word je ziek.

De Romeinen waren meesterlijke ingenieurs die al beton toepastten

De Romeinen namen het kosmisch systeem van de Grieken over. Daarin is de hele Kosmos gebaseerd op (een combinatie van) 4 elementen, Water, Aarde, Vuur en Lucht. In de juiste ‘balans’ zou dat systeem functioneren.

Een zelfde bij de Hippocratische geneeskunst. Daarin moeten 4 lichaamssappen in ‘evenwicht’ zijn, de zogenaamde ‘humeuren’ als gal, bloed. Ben je neerslachtig dan heb je teveel gal, ‘melancholie’.

Dat mysterieuze ‘evenwicht’- of het nu in natuur-elementen is of lichaamssappen- dat is ook wat milieu-activistische ecologen en beleids-prostituees van de Rijksoverheid nog steeds voorstaan.

Een natuur waarvan je een ‘balans’ maakt, alsof je ‘m via beleid in ‘evenwicht’/ideaalconditie kan sturen: archaïsch geloof in praktijk

Een aarde die ‘in balans’ moet zijn (zie de Pauselijke Milieu-encycliek, ingefluisterd door Joachim Schelnnhuber, de klimaatfluisteraar van Angela Merkel) Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde zelfs dat ‘het natuurlijk evenwicht’ uit ‘balans’ zou zijn. Hun staat van de natuur heet ook ‘natuurbalans’.

Aan de vlucht van de vogels lazen hun priesters- de Auguren- of het de tijd was voor een belangrijke politieke beslissing.

Zo werkt ons moderne natuurbeleid ook. Aan het op en neergaan van vogeltrends- geïnformeerd door academie-prostituees van Sovon Vogelonderzoek- meent onze overheid ook ‘beleid’ te kunnen afstemmen om zo een ‘gezonde’ en zelfs ‘robuuste natuur’ te realiseren die ‘tegen een stootje kan’. (Sharon Dijksma haar ‘Natuurpact’ met Postcode Loterij-prostituees van Natuurmonumenten cs)

🙂

Aan de Vlucht van de Vogels lezen de Auguren van Sovon de Staat van het Klimaat af

Een ideaalstaat van de natuur, gestuurd van achter een bureau, geinformeerd door de auguren van Sovon/ecologen.

Groen Links heeft haar eigen bezwerings-symbolen om het weer op aarde veilig en gezond te maken.

En via het plaatsen van windturbines en zonnepanelen geloven alle ‘duurzame’ medeburgers dat zij het weer op aarde ‘veilig’ kunnen maken, zoals je een jong hondje op je maag legt tegen maagklachten.

Woordenstromen als bezweringen/toverspreuken van de Rijksoverheid

En wat zeg je nu, wanneer je als RVO (voormalig Senter Novem, subsidie-verstrekker klimaatbezwering) deze toverspreuk ventileert:

De Energietransitie kan sterk bijdragen aan een duurzame voedseltransitie op zee en ecologische versterking van de Noordzee.

En vergelijk dat met wat Plinius (28-79) voorschrijft tegen incontinentie bij kinderen (blz 565):

Incontinentie bij kinderen wordt verholpen door hun in water gekookte muizen te eten te geven. Als men kinderen de grote, gekartelde hoorns van de scarabee ombindt, werken die als amulet.

CO2-aflaten kopen om je ‘zonden’ over te dragen

Natuurlijk: “Rare Jongens, die Romeinen’. Maar vergeleken met moderne ‘intellecten’ was Plinius nu ook zo gek weer niet. Hij was niet minder ‘bij’-gelovig dan moderne Heidenen anno nu. Greenpeace (en onze Rijksoverheid) ventileert het zelfde kosmische wereldbeeld als Plinius, wanneer ze de “Gezonde Aarde’ en Gezonde Zee nastreven.

De Humeuren van de Zee die ‘in balans’ moeten komen. Ze nemen net als Plinius en moderne ‘kwaliteitsjournalisten’ ook hun ‘feiten’ aan van ‘Vertrouwde Autoriteiten’.

Het zelfde (Heidense) wereldbeeld als Plinius (28-79) Greenpeace.

Wanneer is een oceaan ‘schoon’, wat mag er dan niet meer in zitten? Al die walvisstront….En wat zou dat dan bewerken, dat er nu niet is? Hebben de vissen nu koorts, of lichamelijke misvormingen?

Magie en bijgeloof regeren. Je ziet dat ook bij de management-literatuur die VVD’ers toch zich nemen van New Age-deeltijdindianen als Eckhart Tolle en Deepak Chopra.

Dat je maar postmoderne toverspreuken tegen jezelf herhaalt, van ‘ik ben geweldig, succesvol en fantastisch’….en je ‘wordt succesvol, geweldig en fantastisch’. Hocus Pocus! Zo verklaar ik de intrinsieke leugenachtigheid van de VVD’er: ze geloven zelfs onvoorwaardelijk in zichzelf.

Afdalen in duisternis

Daarnaast zegeviert ook de Identiteits-politiek dankzij het Cultuur-Marxisme. Dat iconoclasme reduceert ook waarheidsvinding tot machts-strijd.

We delen opvattingen niet langer in op basis van rede, logica en bewijs, maar ‘de juiste groepen’. Wie de doelmatigheid van het Energieakkoord van Ed Nijpels betwist op basis van rede, logica,  bewijs en vooral afwezigheid van ethiek en integriteit, die noem je ‘altright’. Barbaren! Ontkenners. Van de PVV!

Je lanceert bezweringen, woordenbrij waarmee je de tegenstander neutraliseert.

Het is politieke zelfmoord om ook maar 1 vraag te stellen bij de klimaat-betovering die Europa biljoenen euro’s kost tot 2030. Dan hoor je bij de verkeerde stam. Omdat dankzij het Postmodernisme een universele waarheidsgrond is afgeschaft. Zelfs in Friesland drong het postmodernisme na 50 jaar door.

Jaai heb jaauw waerhait, ik de maine, duh waerhait bestaanie

Heel stellig zijn ze daar dan in, dat ‘dierbare eigen inzicht’ dat ze van horen zeggen ingeprent kregen. Ieder gesprek is zo gereduceerd tot betekenisloze woordenbrij. Marketing-slagzinnen – de moderne toverspreuken waarmee je mensen dingen laat kopen die ze niet nodig hebben- die zijn dan even ‘waar’ als door studie, rede, logica en bewijs opgedane bevindingen.

Dan is soft science uit computermodellen even ‘waar’ als harde biologie, chemie of natuurkunde. En dan kun je met een windvaantje het gemiddelde weer op aarde bezweren, ‘veilig’ maken zelfs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *