De Groene ( = Rode) Kerk, Staatsgodsdienst?

Fries Dagblad: Frans Wijnands promoot Marxisme en uitholling katholieke kerk

Van een verkoper aan de deur kreeg ik een Fries Dagblad – dat zich ‘christelijk dagblad’ noemt. Maar zijn ze niet net zo Rood danwel Paars als de mainstream?

Zie alleen al de bovenstaande kop ‘van voetveeg tot rebel‘, van ‘Vaticaan-Watcher’ Frans Wijnands (1938-). Een typisch mainstream-artikel tegen de katholieke kerk en jubelend voor homo-abortus-feminisme. Wijnands is boos omdat de kerk het Evangelie van Marx niet voetstoots adopteerde, zoals zijn Culturele Revolutie Generatie dat zo graag ziet.

Het Feminisme is namelijk door Karl Marx bedacht. Dus wat zou er gebeuren met de kerk, wanneer de kerk haar poorten opent voor de ideologie die christendom in Rusland 60 jaar illegaal verklaarde, alle kerken sloot/sloopte en 50-150 miljoen ‘fout-denkers’ (waaronder vele geestelijken) naar hun dood zond?

Je zou de pausen voor Groene (= Rode) Franciscus haast enig logisch denkvermogen toedichten.

Kranten zijn kortom de roos op de schouders van giganten, omdat er journalisten (= deadline-dagloners) voor schrijven, Lumpen-Intelligenz die zich met andermans bedenksels omkleedt. En dus is ook dit ‘christelijke’ blad even Rood danwel paarsig als de mainstream.

Wie buiten de modderstroom van de mainstream belandt en voor zichzelf gaat denken, houdt op geschikt te zijn als krant-journalist. Je moet overschrijven wat anderen voorschrijven, wat men tot ‘autoriteiten’ durft uit te roepen. Anders haken adverteerders voor zonnepanelen ook af, krijg je boze telefoontjes.

Kerk van Hidaard, om je religieuze gevoelens in te kanaliseren tussen 4 muren: de schoonheid van haar voortbrengsels tonen het niveau van beschaving

Iedereen gelooft, niemand ‘weet’
Als de Katholieke Kerk met haar prachtige kerken, kunst en kathedralen na 2000 jaar nu iets WEL begreep door ervaring, wijsheid, dan is het wel dit: de meeste mensen hun dierbare ‘eigen mening’ is door een ander voor ze verzonnen. Ook die drang om te tonen dat je een ‘eigen mening’ hebt, die zo ‘authentiek’ is.

Zodat ook U lezer, dingen voor ‘vanzelfsprekend’ aanneemt die zijn bedacht door mensen wiens naam je niet eens kent.

De heldere lichten die iets roepen als ‘rulliegie is de oah-saak von alluh oor-loguh’ Ach gossie. 🙂 Of ‘wot bun jai gefrustreur‘. (Wilhelm Reich). Of nog vreselijker: die tenenkrullend ‘authentieke’ rouw-advertenties van het ontkerkelijkte lompen-proletariaat:

Wij fonden je so fijn, wat ssulle we je missuh

Dat kon de Psalm-dichter toch beter. En dan uitspraken als ‘ik bun nie zo gulovig‘, als seculiere deugd-signalering, het verwarren van ‘slecht geïnformeerd’ danwel ‘liegen tegen jezelf’ met ‘wat ben ik nuchter’. Of ‘wai sain so gewo’an gebleuv’n‘ om ‘wij bleven achterlijk’ toch met gunstig zelfbeeld in overeenstemming te brengen.

Zondenvrij in 2030

Iedereen volgt ‘De Leider’
De meeste zaken die je voor ‘waar’ houdt zijn op geloof gebaseerd, het voor waar houden van statistische (on)waarschijnlijkheden, hoe groot of klein ook. Of gebaseerd op zelfbedrog, met als ergste bijgeloof: geloof in Jezelf. Geloof je werkelijk altijd wat je op enig moment aan jezelf wijsmaakte?

Iedereen gelooft in zaken die niet 100% waterdicht bewijsbaar zijn, neemt op basis van autoriteit zaken voor waar aan. De gehele mainstream-journalistiek en politiek hangt van ‘waarheid is wat de autoriteit zegt’ aan elkaar. Follow the Leader

Pacht-subsidie slorpende Klimaatbezweerder. Aan de schoonheid van haar voortbrengselen oordeel je het niveau van beschaving

Hooguit ruilen mensen de ene ‘eigen dierbare mening’ voor de andere ‘eigen dierbare mening’ in, die anderen ze influisterden via massamedia. Het ene geloof voor het ander. Laten we daarom stellen: aan de vruchten ken je de boom. Aan de schoonheid van voortbrengselen de waarde van een cultuur.

Je hebt beschavingen die de prachtige Friese kerkjes plant in een landschap, en ‘beschavingen’ die het landschap bezaaien met zonnefarms en windturbines.

De Seculiere Zondvloed

De kerk- van de Staat gescheiden – kon juist een tegenkracht van De Staat zijn (‘Good people disobey bad laws‘= katholiek beginsel)

De katholieke kerk vaardigde in Nederland een verbod op NSB-lidmaatschap uit (1942), en een soort katholieke Fatwah (1943) tegen medewerking aan deportatie van Joodse burgers. Geen wonder dat het Marxisme net als het nazisme (beide zijn sociaal darwinisme) die Kerk willen slopen. Zodat je in mainstream-media ook geen film of serie kunt zien waarbij kerk en christendom niet platgezeken wordt (bv Da Vinci Code).

Die Kerk was een tegenkracht die Staats-almacht kon blokkeren. (zie Emiel Lamberts, Het Gevecht met De Leviathan).

Deugd Signaleren: Wij Geloven 100% , zelfs in de Lijfelijke Opstand der Doden

100 procent Deugdzaam, vrij van zonden voor 2030
In kerkelijke context kunnen mensen via Maria-processies en vrijwilligerswerk hun deugdzaamheid/religiositeit signaleren naar anderen. Maar buiten die context kunnen die behoeftes ontaarden. Ze zijn niet direct als denominatie herkenbaar, vermommen zichzelf als ‘rationeel’. Mensen kleden religieuze gevoelens dan als ‘de Wetenschappelijke Noodzaak’ in. Wij hebben ‘De Wetenschap’ in pacht.

Met het wegvallen van het christendom als inspirerende kracht, is de politiek en haar instrument De Staat zelf de kerk. Al het persoonlijke wordt politiek. Dan wordt overheidsbestuur de plek waar mensen hun (religieuze) deugdzaamheid willen signaleren.

Je ziet dat aan de opmars van Groen Links- fusiepartij van communisten en protestantse zeloten- met haar deug-symbolen windturbine en zonnepaneel, klimaat-crucifixen. Wij zijn 100 procent ‘duurzaam’, het Marxistisch equivalent van deugdzaam. Wij zijn 100 procent Zondenvrij. Of zie ook deze advertentie van ‘Fryslan Fossielvrij’- vrij van zonden voor 2030.

Advertentie voor de Sekte “Fryslan Fossielvrij’

Heilig zijn met gebruik van De Staat
Nu etaleren mensen hun religieuze gevoelens met beroep op staatsgeweld. Want dat is waar ‘politiek’ aanspraak op maakt: de betere wereld via de overheid als geluksbrenger en Verlosser van alle Risico’s tot heimelijk in de krochten van internet opererend ‘terrorisme’.

Duurzaam is ‘deugd-signalering’. Maar dan in ander proza dat bij het eigen kerkgenootschap past, om te signaleren naar andere gelovigen: wij begrijpen elkaar, wij Deugen. Alle politieke gesprekken die je in media ziet, die openen daarom op niveautje 3 in mijn 4-puntenschema.

Een gesprek dat op niveau 1 begint (eindeloos gezeik over klimaat-details) leidt dan ook meestal tot polarisatie, ruzie, omdat niveau 1 de meeste mensen ten diepste geen reet interesseert.

1. het technische debat (wat is gemeten in de natuur, ‘factcheck’, anders doe je ‘consensus’-check)
2. het economische debat (hoeveel goed doe je per euro)
3. het levensbeschouwelijke debat (waartoe is de mens op aarde, Wie wil je zijn, gevoel)
4. het politieke debat (individualisme versus collectivisme)

Het Persoonlijke (niveau 3) is politiek geworden, zodat iemand zich ook persoonlijk aangevallen ‘voelt’ wanneer je slechts opmerkt dat je met windturbines geen deuk in pakje klimaatboter slaat (niveau 1, kennis) Dan kom je aan een wereldbeschouwing.

De meeste mensen kennen dit werk uit de jaren ’30 vorige eeuw niet van Marxist Reich, pupil van Freud


Het Evangelie van Marx
Het Marxisme en haar seksuele revolutie had de Pil als Hostie van de Seksuele Bevrijdings-Kerk. Haar verworvenheden als 50 procent echtscheidingen en ‘Diversiteit’ ( = als het maar geen blanke redelijke vent is), werden zo mainstream, dat bijna niemand opmerkt dat ze in meerdere of mindere mate de agenda van Marx opvolgen.

Daarvoor hoef je jezelf geen marxist te vinden, zoals een konijn zichzelf ook geen konijn hoeft te vinden. Lange oren, wipstaart, Theo en Thea-tanden zijn wel kenmerken.

Marx zijn omkering van alle waarden, sloop van het gezin, de oorlog tegen nationaliteiten, economisering, gelijkheidsdwang, genderneutrale uniseks, uitbreiding van Staats-almacht en taken als geluks-machine. Streven naar technocratisch wereldbestuur en centrale planning (2030 Agenda) van mensen als het Groene Konijn Paul Polman (Unilever).

Alles moet ge-emancipeerd, van de vrouw, het kind, toekomstige generaties, het dier en de planeet. Allerlei gesneden beelden van het te emanciperen Proletariaat.

Abstracties die in het echt niet bestaan, maar die automatisch dwingen tot een politiek van collectivisme. Het Proletariaat als morele zeepkist, emotioneel chantage-middel. Wat Laurentien van Oranje/De Rode ook doet met haar ‘Raad van Kinderen’.

Kinder-indoctrinatie onder het mom van educatie: Laurentien van Oranje

De naoorlogse cultuurslopers met hun motto ‘Oud is Fout’, oude architectuur die van Londen tot Amsterdam (Wibautstraat) tegen de vlakte ging. Het verleden herschrijven, de (deels donkere) aard van de mens en wijsheid der eeuwen ontkennen.

De Nieuwe Mens, die moet verschijnen, zoals nu via de New Age en De Transitie van 2030 Agenda. De genderneutrale en klimaatbewuste wereldburger.

De Heilige Linkse Kerk die vervolgens de ene set dogma’s- door anderen ingefluisterd – inruilde voor een nieuwe reeks ‘Denkregels op straffe van Sociale Uitsluiting’ (Marx, Reich, Marcuse): maar dan zonder zichzelf dat bewust te zijn, nadat sociale bevestiging in de omgeving ze tot ‘waarheid’ maakte, en afwijkend denken de deur was gewezen.

Waardenpatroon Communistisch Manifest = insteek Fries Dagblad-bericht, waarschijnlijk zonder dat de auteur zich dat bewust is.

Feminisme is historische onzin
Was Abdes Hildegard von Bingen – de eerste die schreef over hop-gebruik in bier– in de 12de eeuw een voetveeg? Was de katholieke koningin Isabella van Spanje een voetveeg? Of de vrouwen als heersers over het huishouden die ook hop gebruikten bij het thuisbrouwen van bier.

Sterke vrouwen hebben geen feminisme nodig.

Feminisme werd dan ook door een vent verzonnen. Die wilde via identiteits-politiek proberen sociale chaos te scheppen, zodat daar na de Wereldrevolutie een Nieuwe Wereld Orde uit kon komen: de atheïst Karl Marx. De Seksuele Revolutie is door een vent bedacht, de Marxistische leerling van Sigmund Freud: Wilhelm Reich, tevens schutspatroon van de ’68-revolutionairen.

…de 1400 Duitse soldaten bij Romagne: een mannen-leven was in de geschiedenis helemaal niets waard…

Ook Internationale Vrouwendag komt uit de Marxistische beweging voort. Hun sociale ideeen zijn tot dogma en regel in het Westen geworden, waaronder Marx en Reich hun ideaal om het gezin te slopen.

En dan: welk geslacht werd er in 2 Wereldoorlogen door de vleesmolen gedraaid, bij miljoenen, terwijl bij de Titanic een geheel ander voortrekkers-motto gold: Vrouwen en Kinderen eerst. Waren mannenlevens vroeger werkelijk meer waard dan die van vrouwen? Is dat geen onzin?

Hij voorspelde de overwinning van Trump, waar het conformistisch journaille allemaal anti-Trump deed. Geen erger KUDDE-volk dan journaille

Beschuldiging ‘seksisme’ = Marxisme
Dus; Waarom zou de kerk die 2000 jaar meedraait geen realistischer door de wijsheid van eeuwen ondervinding gestaafd standpunt over vrouwen kunnen hebben, dan een paar journalisten van de PvdA of erger?

Wat is ‘Seksisme’ ook anders dan Marxisme. Met logisch denken, rede, bewijs en ieder’s eigen ervaring is daar geen speld tussen te krijgen.

  1.  Mensen hebben een natuur, een standaard normale verdeling van gedrag die door de eeuwen heen relatief constant: daarom kun je in duizenden jaren oude boeken ook de zelfde intriges en mensenstreken vinden als in moderne boeken.
  2.  Er zijn mannetjes en vrouwtjes in de natuur die van elkaar verschillen.
  3. Niet alle verschillen pakken eenzijdig gunstig uit voor de vrouwtjes. (en omgekeerd)
  4. (De 10 geboden van Marx)

De betere vraag is: waarom moet dat gedrags-verschil beslist ‘erg’ zijn: tenzij je een bepaald moreel vertrekpunt hebt en politiek dogma als ‘we moeten allemaal gelijk zijn’ (= socialisme).

Maar: Hoe kun je nu jezelf worden als iedereen amorf en gender-neutraal proletariaat moet worden? Is Seksisme-gezeik niet gewoon dwang tot collectivisme, weg van het individualisme? (niveau 4, politiek, De Staat weet alles beter)

Dus hoe ‘goed’ is die gelijkheids-dwang nu voor de geestelijke gezondheid van mensen? Wanneer kom je als mens -gelijk voor God, maar verschillend voor elkaar -‘tot je recht?

Heeft ieder in zijn aard dan geen eigenwaarde? Heeft De Staat het antwoord op onze diepste levensvragen?

Groene Kerk: Aflatenhandel 

De Groene (= Rode) Kerk is Staatsgodsdienst
Friese kerkjes als die van Jorwerd kwamen allemaal met crowdfunding tot stand, afdracht van tienden. De Groene/Linkse Kerk is echter een Staatskerk die Hemel op Aarde wil vestigen met Staatsgeweld. Zij bouwt haar Kerk op (staats)geweld.

Politiek is -zonder kerkmuren om religie tussen te bedrijven – logischerwijs het kanaal om religieuze gevoelens te etaleren. Voor Hemel op Aarde, inclusief eindtijd-verwachting.

Net als in de tijd van het Communisme van Lenin, Stalin, Mao en Pol Pot, het communisme was als atheistische doctrine ook in hoge mate religieus en chiliastisch (zie John Gray, Black Mass en ‘Het Onsterfelijkheidscomitee’).

Deugd-signalering, Zondenvrij in 2030

‘Groen’ versmald tot de strijd tegen hete lucht en windturbines als deug-symbolen, dat lijkt het laatste honk waar de erfgenamen van Culturele Revolutie 1968 zich verschansen. Op alle andere terreinen des levens haalt de realiteit hun ‘gelijk’ in, dat toch al nooit overeenstemde met wat mensen ten diepste verlangen.

Willen mensen nu ten diepste liefgehad worden? Of willen ze de wereldrevolutie/De Transitie van het proletariaat, Marx zijn ideologie van rancune en haat?

..hoe Allah verscheen in Jorwerd

Wanneer het beschavingsniveau en de waarde van een cultuur te meten valt aan de schoonheid van voortbrengselen van de cultuur. En je vergelijkt een Fries kerkje met een haag windturbines: wat zegt dat dan?

De Deug-Symbolen van de Heilige Linkse Kerk

Nog niet overtuigd? Het Requiem van Faure:

Of de op cultuur-Marxistische wijze van haar ‘ketens’ losgebroken plamuur-bimbo die je kleuter-dochtertjes een Red Light District-dansje en leert in dito klederdracht:

Zooo vrijgevochten. En nu slaaf van economisme met bijbehorende zelfprofilering.

One Reply to “De Groene ( = Rode) Kerk, Staatsgodsdienst?”

  1. De christelijke beschaving is de grootste weerstand tegen de Nieuwe Wereld Orde. Deze moet dan ook eerst kapot worden gemaakt; het huwelijk, het gezin, man-vrouw relaties etc. Dankzij de media worden de mensen gehersenspoeld zodat ze zich langzaam afkeren van onze eigen cultuur. Er moeten ook zoveel mogelijk immigranten komen in Europa, dit helpt om onze cultuur te ondermijnen, een noodzakelijke stap naar een betere wereld. De reden dat Poetin zich zo inzet voor de orthodoxe kerk, is dat dit de beste beveiliging is van zijn land. Wat meteen verklaart waarom Poetin door onze media constant belaagd wordt, hij is een belemmering.

    Wie weet wat Marx, Freud en Reich die in dit artikel genoemd worden gemeen hebben? Afgezien van hun gemeenschappelijke agenda. (Hint, ze delen deze eigenschap met Lenin, Trotski alle andere bolsjewieken en filantropen zoals Rockefeller en Soros.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *