Provincie Fryslan ‘Voor 127 miljoen euro aandelen in Belastingdienst BV’

Er zijn nog Friezen die deugen

Er is hoop zolang er nog goede Friezen bestaan met hersens, ethisch, historisch en economisch besef, zoals oud-gedeputeerde Jan Ploeg (CDA) van Gjin Romte Foar Wynhannel. Hij wil middels een Wob-verzoek openheid van zaken over de investering van 127 miljoen euro publiek durf-kapitaal in Windpark Fryslan door het provincie-bestuur.

Dat bestuur houdt stukken geheim zoals een rapport van accountant PWC over publieke financiering, zo meldt het Fries Dagblad dat ik van een verkoper aan de deur gratis kreeg.

Jan Ploeg maakt terecht bezwaar tegen het rondpompen van subsidiegeld.

Want het verdienmodel van Windpark Fryslan is belastinggeld, een geschatte 60 miljoen euro SDE+-exploitatiesubsidies per jaar, laten we van 10ct per kWh uitgaan. Dus je steekt 127 miljoen euro publiek geld in een project dat haar financieel rendement haalt uit belastingheffing.

En biedt de recreatie-industrie en omwonenden aan het IJsselmeer die schade lijden ter compensatie de sigaar uit eigen doos: ‘hier, je mag deelnemen in het rendement’: tegenstand afkopen met belastinggeld dat de tegenstanders zelf via de energierekening ophoesten.

Veel typischer kun je ‘duurzaam’ niet omschrijven.

Dit mag ‘Dark Sky Wadden’ straks van rode verlichting voorzien

Wie bij het Fries provinciebestuur heeft er economie gestudeerd? Alsof je aandelen in de Belastingdienst koopt als ‘belegger’. Zoals staatsbedrijf Staatsbosbeheer zichzelf ook ANBI-status gaf.

De Ziekte van het Westen in optima forma bij het wanbestuur van Provincie Fryslan, dat met ‘duurzaam’ haar deugdelijkheid wil signaleren. Een gevolg van ont-kerkelijking. Mensen kanaliseren hun religieuze gevoelens nu via de politiek. Wie 100 % duurzaam wil heten signaleert naar Groene Kerk-genoten ‘wij zijn heilig’.

Met het verschil dat de Groene Kerk een Staatsgodsdienst is die met staatsgeweld haar geloof oplegt.

Dankzij het verlies van waarheids-standaarden, kunnen mensen slecht meer logische en redelijke consequenties trekken. Je rommelt slechts wat met de betekenis van woorden, zoals de beleidsverkoper Gerrit Hofstra (ex Omrop Fryslan) voor de provincie doet: n dan kan leugen waarheid worden: net als in George Orwell’s 1984.

Windsubsidie is een typisch CDA-ding. Een partij voor grondbezitters/boeren (Windpark Fryslan is van boeren) die maar wat graag de pacht-subsidies van 80 mille per jaar per molen opstrijken, danwel de door CDA’ers als Van Geel ontworpen MEP/SDE-subsidies. Ploeg’s partijgenoot en gedeputeerde Sander de Rouwe-wil zijn deugd signaleren als ‘verantwoordelijk wereldburger’: die dramt het er door.

…een offshore-wiek weegt al snel 30 ton, dus Windpark Fryslan genereert 8900 ton turbineblad-afval

Wordt Windpark Fryslan het Stalingrad der duurzamen?
Blijkbaar is het provinciebestuur toch niet zo vreselijk overtuigd van de deugdelijkheid van PWC haar be(z)weringen dat hier niet van onterechte staats-steun sprake is. Bij de meeste rapporten van zulke clubs kun je- net als bij ‘onderzoek’ van ingenieursbureaus en Wageningen UR al snel zien dat ze maar wat door de opdrachtgever gewenste argumenten zo overtuigend mogelijk inkleden.

Zie ook het gebabbel dat milieuclubs als ‘bezwaar’ inbrachten- een alibi om straks compensatie-subsidies te cashen en ‘meer onderzoek/monitoring. Wageningen UR pleegde er al acquisitie voor.

Omdat ze weten dat verzet tegen onze leugenachtige en corrupte overheid bij voorbaat kansloos is dankzij de Rijkscoordinatieregeling.

Klimaatminister maakt inspraak juridisch bij voorbaat kansloos= RIjkscoordinatieregeling

Windpark Fryslan zijn 89 windturbines van Eifeltoren-hoogte pal tegen Wereld Erfgoed Waddenzee in Natura 2000-gebied en recreatiegebied IJsselmeer. Die drukt de Rijksoverheid (RVO, Ministerie van I&M) door met gebruik van de Crisis en Herstelwet, dus bezwaar op natuurgronden is bij voorbaat kansloos.

De beoogde uitbater is boer Anne de Groot, zoon van een subsidie-boer die Westermeerwind hielp realiseren. Het IJsselmeer werd de dumpplek voor de windenergie-opgave van de provincie Friesland uit het Energie-akkoord.

Daarvan was David Rockefeller (Trilateral Commission, JP Morgan Chase) zijn slaafje Pieter Winsemius en oud-Natuurmonumenten voorzitter de provinciale coordinator. Laten wij hopen dat Windpark Fryslan dan het Stalingrad der Duurzamen wordt.

De geplande locatie voor Windpark Fryslan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *