Klassieke Bootlegger-Baptist: Doekle (Uneto-VNI) en Donald (Milieudefensie)

De Volkskrant/Groene Kerkbode

In de Volkskrant opnieuw een klassiek geval van de in Elsevier beschreven Bootleggers (graaiers) en Baptists (schijnheiligen)-lobby: Bootlegger Doekle Terpstra is belangenbehartiger van de installatiesector (VNO-NTI).

Terpsta (CDA) lobbiet voor een verbod op de CV-ketel voor 2021 met Baptist Donald Pols van Milieudefensie, de door Postcode Loterij en Ministerie van Buitenlandse Zaken met miljoenen gespekte club van klimaat-Maoisten. Dat levert Doekle’s installateurs weer per huishouden voor duizenden euro’s werk via staats-afpersing. Elsevier bericht er over vanuit het belang van de gedupeerden: de huizen-eigenaren.

Milieudefensie, een Cultus van de Dood, net als Marxisme

Klassiek Bootlegger-Baptist: Via lobbydruk in media en bij politici op basis van morele argumenten, zet je wetgeving naar je hand. Om zo de balansen van je aandeelhouders met belastinggeld te poetsen.

Door de religieuze sfeer rond ‘duurzaamheid’ ( = deugdzaamheid) en ‘klimaat’ (de Theologie) maak je economische en feitelijke kritiek moreel verdacht.

Wie wil er niet deugdzaam/duurzaam zijn? Zo kan Groen Links (communisten)  in bed liggen met de VVD (partij van de Multinationals &Marketeers). En zo kunnen deze mensen hun eigen manipulatie en graaigedrag ook naar zichzelf goed praten: wat ben ik deugdzaam/duurzaam, ik graai/lieg voor De Toekomst van De Aarde als Beter Mens.

Aanrader!

De Coalitie grijpt nu de Tulpenmanie 2.0 aan- klimaatgidsland Nederland- om alle huizen/hypotheek-bezitters met een schuld van 10 duizend euro op te zadelen. Zodat installateurs weer- via wettelijke dwang en onder druk van staatsgeweld- hun balansen kunnen oppoetsen via installatie van warmptepompen en andere inferieure verwarmings-techniek.

Bootleggers en Baptists voor duizenden euro’s hogere verwarmingskosten, zie Elsevier

Donald Pols is dus gewoon onethisch, net als Doekle (CDA). Zoals mijn Dokkumer Pake Wybe bij zulke lieden zou zeggen: Fut Doadskoppe. Een pak slaag hebben ze wat mij betreft meer dan verdiend: of niet Donald? Je een beetje redelijk voordoen tegen mij, maar ondertussen ben je gewoon een manipulatieve leugenaar.

Al dat milieu-volk heeft een sociale pathologie, maar bijltjesdag zal komen.

Winst voor de installatie-sector/het klimaat redden

Moeder Aarde trouwt Vadertje Staat; de Klimaatwet van Wiebes (VVD) /Duivendak (Groen Links)
Doekle Terpstra prees Kamerlid Liesbeth van Tongeren (Groen Links, Greenpeace) dan ook de hemel in. Omdat zij via duurzame nieuwspraak de installatiesector aan subsidies voor zonnepanelen en warmtepompen helpt.

Het huwelijk van Moeder Aarde en Vadertje Staat legt Eric Wiebes (VVD) vast in een Klimaatwet: vanaf dan kan de Milieumaffia legaal burgers brandschatten om haar bedrijfswinsten te zekeren.

Hoe Het Linksche Thuigh werkt als hulpje van klepto-kapitalisme

De religieuze sfeer die de Groene Baptistenkerk van milieuclubs en haar Rode Media (NPO, Volkskrant, Trouw, NRC Damesblad) kweekt rond ‘duurzaamheid’ ( = religieuze deugdzaamheid) ondermijnt iedere inhoudelijke kritiek bij voorbaat. Geen politicus brandt zich er aan, iedereen wil deugdzaam/duurzaam lijken.

‘Duurzaam’ voorziet ook in een religieuze behoefte in een protestants landje, dat de kerk verliet. Maar wie niet in God wil geloven, gaat in alles geloven. En signaleert zijn deugdzaamheid nu met windturbines en zonnepanelen, de crucifixen van de Groene Baptistenkerk.

Wie vragen stelt over publieke kosten, die is dan moreel onjuist! Tegen De Wetenschap (de Klimaat-Theologie) Als we dan over wetenschap beginnen: toon mij een berekening met bewijs hoeveel graden opwarming dit scheelt… Precies, die bestaat niet.

Nederland 1 procent van mondiale CO2-productie
Hoe duurzaam is het wanneer je een perfect functionerende CV-ketel hebt die in 2021 in de ban zou moeten? Hoeveel afval ‘duurzaam’ wel niet oplevert; bedenk ook hoeveel afval windturbines wel opleveren, als ze na 15 jaar zijn uitgedraaid.

Laat staan dat je een functionerend gasnet tot nutteloos afval verklaart.

In China gaat alleen al op natuurlijke wijze (in het gebied waar de Oeigoeren wonen) via ondergrondse kolenbranden 70 miljoen ton kolen per jaar de fik in (bron prof em geologie, Kroonenberg in ‘Waarom de Hel naar Zwavel Stinkt).

Donald Pols (Milieudefensie)

Dat levert al meer CO2-uitstoot op dan heel Nederland jaarlijks produceert (ongeveer 200 Megaton, 1 procent van wereld-totaal). Terwijl er mondiaal nog 10 kolencentrales per week bij komen, mogen wij dan dus van het brandschone aardgas af

Om een half procent van de mondiale CO2-productie (de 55% reductie in de Klimaatwet) af te snoepen betalen we dan per burger tienduizenden euro’s, die in de diepe klimaatzakken van milieuclubs, bankiers en multinationals belanden.

De VNO-NCW (waar Uneto-VNI deel van uitmaakt, DE Bootleggers-club van NL) kreeg voor het grootbedrijf in het regeerakkoord dat Nederland van het aardgas af zou moeten, dat wil zeggen: de huishoudens.

Het grootbedrijf mag vrolijk ons gas doorstoken, en tot 2030 blijft de export van gas vol doorgaan. Waarom dat in het regeerakkoord kwam is simpel in onze lobbycratie:

Dat levert de machtigste lobbies in dit land veel geld op.

De schedel van Donald Pols, kun je een mooie lamp van maken…

Mark Rutte, schandknaapje van Hans de Boer (VNO-NCW)
Alle nieuwe economische activiteit uit naam van ‘het Klimaat’ ( = dwang door Vadertje Staat) dwingt investeringen af, waarop zij willen binnenlopen. Op de zelfde wijze kregen de multinationals de Dividendbelasting er uit met hulp van hun schandknaapje Mark Rutte (VVD).

Sinds 2008 betalen multinationals al 5 procent minder belasting, terwijl uw lasten met 6 procent stegen/uw bestedingsruimte kromp dankzij 3 Rutte-kabinetten.

Hun lobbymacht is groter dan dat van individuele burgers. En de zwakste lobby krijgt de lasten in onze ‘democratie’, de sterkste lobby de lusten. Niet voor niets waarschuwde Syp Wynia in Elsevier al voor de maatschappelijke onrust die de machtige VNO-NCW zo veroorzaakt.

Daarnaast zit Nederland dankzij de Postcode Loterij opgescheept met de grootste milieubeweging van de wereld, een verzameling met subsidie opgepompte Maoisten, communisten en wereldvreemde D66-bakfietsmoeders in het hoger inkomens-segment.

Voorzitter van Multinational-plunderaars DSGC; wie niet meer in God gelooft, gelooft alles

Economie van Nederland Groene Bananen-republiek
Dankzij de religieuze atmosfeer die rond ‘duurzaam’ hangt durft niemand te zeggen wat evident is: dat het hier uitsluitend om kapitaalroof en macht gaat. De bewijslast ligt bij de duurzamen, laat hen eens aantonen hoeveel graden opwarming je zo voorkomt: zelfs in theorie kan dat nog geen duizendste graad zijn.

Dan heb je dus als hypotheek-eigenaar 10 duizend euro die je niet meer in de reeele economie kunt besteden, aan je lokale winkeliers, het tuincentrum voor de plantjes, een groenere wereld om je heen met bloempjes, je vakantiegeld verdampt.

Mensen beseffen nog niet dat ‘duurzaam’ al hun bestedingsvrijheid afneemt. En dat meer dan Bruto Nationaal Product (BNP) die bestedingsvrijheid een reeele maat is voor een gezonde economie. Met BNP kun je rommelen, zoals Mark Rutte nu doet. Als je belastinggeld pompt in de 8 multinationals van Jan Peter Balkenende zijn Dutch Sustainable Growth Coalition (DSM, Shell, Unilever cs) lijkt het BNP ook te stijgen.

Of wanneer je miljarden belasting-euro’s in banken pompt.

Maar iedere euro die de Staat rooft om de buitenlandse aandeelhouders van dat grootbedrijf een glimlach te geven, die gaat ten koste van de echte economie. Die kun je niet meer bij de bakker en slager uitgeven, en die gaan dan – wanneer iedereen al zijn geld kwijt is aan Doekle/Donald- eerder op de fles: weg middenstand. Hoe moeilijk is zoiets nu te begrijpen?

2 Replies to “Klassieke Bootlegger-Baptist: Doekle (Uneto-VNI) en Donald (Milieudefensie)”

  1. Cognitieve dissonantie heet dat, de bestuurders verdommen het om hun sommetjes te maken en kauwen alleen de groene maffia na, zelf eens een zakjapanner ter hand nemen en binnen een half uur de waanzin zien die er plaatsvindt, dat is teveel gevraagd, wat wil je ook van een geschiedenisleraar die niet heeft doorgeleerd? Rutte ga u schamen want u brengt Nederland schade toe.

  2. Beste Bob, ik ben het helemaal met eens op een klein detail na. Weten onze vertegenwoordigers wel hoe een zak jappaner werkt? en zjn ze niet nog meer als het volk te dom dat ze voor de duivel te dansen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *