Bierschuim-Witte Donderdag

Het Avondmaal met de Vinum Eucharistie

In de christelijke traditie staat de kleur ‘wit’ van Witte Donderdag voor het bedekken van kruisen met een wit doek, vlak voor Goede Vrijdag als Jezus gekruisigd wordt. Jezus hield met zijn 12 discipelen het Laatste Avondmaal, voor hij verraden en terechtgesteld zou worden. Mijn Friese Bibel geeft de instelling van het Avondmaal zo weer in Marcus 14:22-24:

En wylst hja ieten, naem er it brea, en do’t er seinge hie, briek er it en joech it hjarren en sei: Nim; dat is myn lichem.

En hy naem de drinkenstsjelk, en do’t er tanke hie, joech er hjarren dy en hja dronken der allegearre ut.

En hy sei tsjin hjarren: Dat is myn bloed, it bloed fen it Nije Testamint, dat for mannichten forgetten wirdt

En dan begint het nieuwe verbond van God met de wereld via Jezus Christus, zo rond het jaar 33.

Gebouwd tijdens de katholieke revival van eind 19de eeuw

In zomer 2009 glipte ik de Abdijkerk van Koningshoeven binnen bij Tilburg, van de Trappisten die ook La Trappe bier maken. Ik sprak even met Abt Bernardus, kocht een CD-pakket met Requiems van Mozart en Dvorak tot Schnittke, dronk het lekkere Trappistenbier….

…en bleef met 1 been seculier leven en het andere been gedoopt in het verlangen om echt anders te leven. Geen mainstream-light, maar andere waarden, manieren, het Zout der Aarde zijn. Modern Life is Rubbish. Zo banaal. Maar: afgezien van een evangelische opleving in mijn Wageningse en vroeg-Amsterdamse tijd, is het van kerkgang nooit zo gekomen.

Ik bezoek nu bij Pasen nog Nijkleaster, en doopte het eigen huis op de prairie van Groot Boerderije (Fryslan) tot De Abdij: een plaats met kapel (en dojo voor training) waar je de chaos buiten houdt inclusief Abdij-hof met kippen.

De Abt Bernardus

En zo heeft iedere Nederlander zijn eigen kerk-verlatingsverhaal, met het sluimerend verlangen naar God dat als waakvlam aanwezig blijft. Onze uitgever van het Groen Zonder Doem-alternatief (en zonder windturbines) Ecomodernisme bij Nieuw Amsterdam noemt zich ‘gereformeerd Atheist’.

En dat terwijl de Gereformeerden in de 19de eeuw- de eeuw van Marx- juist nog een poging deden het christendom te redden.

De kloostergang

Dat is ze bij hem dus ook niet gelukt. De Modderstroom van de Mainstream en haar Massamedia verzwolg het geloof onder economisering van het leven,  opinie-geweld, dagelijkse sociale druk tot ongeloof via TV-scherm, kranten en computer. Terwijl geloof een levenshouding is, geen set opinies die je meestal ook maar via media zijn komen aanwaaien.

De Anti Revolutionairen (en latere Anti Revolutionaire Partij van Abraham Kuiper, stichter van de VU) van Guilliaume Groen van Prinsterer (1801-1876) verzetten zich tegen de nieuw-lichterij die door de Franse Revolutie (1789) was ontstaan.

Zoals ‘rechten van de mens’. Terwijl het Christendom 10 plichten, geboden kent. Want houdt iedereen zich in privé aan die plichten, dan zit het met de rechten ook wel goed. Want als je van ‘mensen-rechten’ uitgaat, leg je een ander een plicht op. Je verschuift je eigen verantwoordelijkheid en legt een claim op Het Leven, externe factoren.

Je gaat lopen wereld-verbeteren, lees ‘anderen verbeteren’. En krijgt de Cultus van Gekwetste Gevoelens die nu als vergif om zich heen zaait, juridisering van het leven. Rancune tegen Het Leven en De Ander als politieke filosofie. Het Marxisme heeft daar veel trekken van.

Heeft de Heiland daarvoor aan het kruis gehangen?

Moeder Maria die haar zoon aan de wereld geeft om gebroken te worden door die wereld

Dankzij de anti-christelijke en buitengewoon genodicale Franse Revolutie vluchten de Trappisten uit Frankrijk naar de Zuidelijke Nederlanden. Zo werd het brouwen van lekker bier een typisch Vlaams en Zuidelijk Nederlands fenomeen. Want de Franse Revolutionairen sloten alle kloosters waar ze de macht overnamen.

Afbraak van het christendom vindt dus al eeuwen plaats in Europa. Zij kreeg met de Cultuur-Marxisten van ’68 en Linkse media als Volkskrant, NPO, Dagblad Trouw, NRC Damesblad haar genadestoot in de mainstream. Dat Linksche Thuigh omarmde het Evangelie van Marx.

Dit is wat hun atheistisch evangelist Karl Marx triomfantelijk stelde in het Communistisch Manifest van 1848, dus toen al:

Communistisch Manifest Marx 1848

De Katholieke denker Robert Lemm stelt dat De Verlichting en het Liberalisme al de dolkstoot gaven. En dat we nu de Ondergang van het Avondland zien voltrekken, waarbij de Islam in Europa het stokje overneemt. Moslims krijgen nog genoeg kinderen, terwijl Westerlingen met ongeveer 1,5 ver onder de vervangingswaarde zitten van 2,1.

Marxisme was een reactie op Liberalisme, maar beiden hebben – als reactie op elkaar- maar 1 centrale waarde: Economie, kapitaal.

Volgens Lemm valt de Westerse beschaving uiteen zonder een samenbindende godsdienst, omdat je met economie als waarde geen verbinding hebt: dat zie je ook plaatsvinden.

Als alternatief omarmden Nederlanders de Groene (Linkse, Rode) Kerk met haar Klimaat-theologie, smeltende ijsbeertjes en windturbines als Crucifixen. Protestantse kerken prediken het Evangelie van Marx, inclusief het door Marx bedachte feminisme.

Maar als je Marx omarmt doe je net als Domela Nieuwenhuis ( 1848-1919, Predikant die Socialist werd): God uit de kerk jagen, en ‘rechten’ claimen. Terwijl God het enige interessante kan zijn dat geloof te bieden heeft.

Wel is er natuurlijk altijd die zoektocht naar balans, tussen contemplatie en activisme, gebed en de uitstekende hand. Was dat niet ‘het smalle pad’ waar Jezus over sprak?

De Linkse/Groene Kerk predikt volgens het spottende motto van de katholiek diplomaat Francois Rene de Chateaubriand (1722-1824) : wie niet in God gelooft gaat alles geloven. Chateaubriand schreef in reactie op de Revolutionairen een verdediging van het christendom ‘La Genie du Christianisme‘ (1802) tegen de atheistische koppensnellers en kerkslopers.

Voor de moordzuchtige voorlopers van Marx, Lenin,  Stalin en Mao was Chateaubriand gevlucht naar Londen. Maar in 1802 kreeg hij net als andere ‘emigrees’ van Napoleon amnestie. Napoleon herstelde weer iets van het kerkelijk gezag, omdat hij inzag dat het maatschappelijk anders een zootje werd.

Chateaubriand zijn verdediging van het Katholieke geloof tegen de Revolutionairen

Het Evangelie van Marx heeft haar eigen 10 geboden tegen het leven, van onderlinge wrok, afgunst en drammerij om het Koninkrijk der Hemelen op aarde te vestigen, inclusief het Veilige Klimaat in het jaar 2100.

Zelfs ‘kinderopvang’ was al door Marx voorzien: mensen die hun auto niet willen uitlenen, maar die de opvoeding van hun eigen kleuters aan wildvreemden uitbesteden.

Bron: Marxists.org, het Communistisch Manifest, het programma van de Heilige Linkse Kerk

Daarnaast zie je dat mensen steeds makkelijker liegen, en enkel aan zichzelf en eigen gelegenheidscoalities denken. Althans, in het openbaar bestuur. Mensen hebben geen visie voor ogen voor wat goed kan zijn voor het collectief, het land, laat staan ‘de mens’.  Geen moed. Ze proberen hooguit zichzelf met gebruik van staatsmacht te verrijken. En een ‘goed gevoel’ hebben over jezelf staat gelijk aan ‘geestelijke gezondheid’.

De Abdijkerk, 1 van mijn favoriete foto’s

Daarnaast lijkt al te angstig getrap tegen de Islam vooral ook een uiting van eigen geestelijke leegte: zelf je geloof loslaten, niet meer ter kerke gaan. En dan rolt die Islam als vanzelf over je heen zonder dat je verweer hebt.

Je ruilt de moed van geloof in voor angst. Van Henk en Ingrid moeten we het ook niet hebben, tokkies die klagen over takjes in de dakgoot met tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan.

Het beste verweer tegen Islamisering is dus: zelf weer naar de Katholieke moederkerk gaan, en de historische fout van de Reformatie (1517) ongedaan maken. Al zijn veel Westerlingen nog zoals Bono (U2) zingt in Acrobat:

I’d break bread and drink whine, if there was a church that I could receive in.

Een verwijzing naar het Avondmaal, en stellen dat je dankzij externe factoren niet klaar voor kerkgang bent. Terwijl je diep van binnen wel die sympathie koestert.

Aan de architectuur zie je ook de Waarden die een filosofie vertegenwoordigt

De enige kerken die in Nederland nog bloeien zijn die met lawaai en zonder traditie, in fabriekshallen met drumstellen van de Gristenunie en predikanten zonder academische vorming. Als God niet Dood was verklaard door Nietzsche, dan wordt Hij daar wel doof.

Maar bij de monniken van La Trappe denk je: hee, die weten dat geloof als zijnde ‘gelijk willen krijgen bij intrinsiek onbewijsbare stellingen’ geen kracht heeft, of ‘het hebben van de Juiste Opinies’. Maar in de Stilte de Stem van God horen spreken, gegrond zijn in een traditie van eeuwen in plaats van modieus willen zijn.

En dan, als ze zulk lekker bier kunnen brouwen weet je: dit MOET wel het ware geloof zijn. Aan de vruchten kent men de boom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *