Klimaatgidsland? Taqa, beheerder Gasrotonde, bouwt 7 GW Turkse steenkoolcentrales

Taqa (75 procent staats-eigendom Abu Dhabi) is sinds 2015 beheerder van de Gasrotonde-opslag Bergermeer bij Alkmaar voor klimaat-bewust Energiebeheer Nederland, en 36 procent eigenaar van de Piek Gas Installatie.


Dat zelfde Taqa investeert sinds 2013 met NATO-lid Turkije voor 12 miljard euro in de bouw van 7000 MW aan kolencentrales. Ze exploiteren ook olie- en gasvelden in de Noordelijke Noordzee.

Dus terwijl Klimaatminister Eric Wiebelstroom Wiebes (VVD) en zijn milieuclubs/linkse media alle kolencentrales in Nederland dicht willen voor 2030. En terwijl wij voor 7 Gieg aan windturbines op zee moeten ontwikkelen van Greenpeace/Wiebes en zijn multinationals als Shell. En terwijl wij dus voor 2030 al van het aardgas af moeten ‘vanwege het klimaat’.

Tegelijk bouwen de beheerders van het Arabische Kalifaat Taqa in het Kalifaat van Erdogan dus evenveel steenkool-vermogen bij, en breidt Taqa de olie- en gascapaciteit op de Noordzee uit.


Nog een voorbeeldje: Nordstream 2 gaat door en Ruziezoeken met Poetin
In 2015 sloten Gasunie en duurzaam Shell (van de Dutch Sustainable Growth Coalition DSGC) volgens de Volkskrant nog een contract met Gazprom om de Russische gastoevoer naar Duitsland en Nederland te verdubbelen, via Nordstream 2. Energie-reus Eon doet ook mee.

Dat project Nordstream2 gaat door. Dus vergeet alle media-bakerpraatjes even over boze dictator Poetin, Planeetje redden en de ‘veiligheid van de Groningers’, zoals in die zelfde Volkskrant vandaag.

Op Interessante Tijden kiezen we voor een geopolitieke en zakelijke context als verklaringsmodel van klimaat- en energiepolitiek ( = eender). In Geopolitiek speelt moraal geen rol.

Het bedrijf dat Burgers van het gas af wil/waarvan wij ‘aan het gas’ kunnen, zie Algemene Rekenkamer 2012

Gasrotonde, ‘verdienen’ aan handel in gas in plaats van winning
Nordstream 1 werd in 2011 in gebruik genomen. Die pijpleiding door de Oostzee kwam tot stand met voormalig bondskanselier Gerhard Schroder als bestuurder van Gazprom.

Nederland neemt deel, omdat die pijplijn past in de Gasrotonde-strategie van het Ministerie van Economische Zaken ‘En Klimaat’. Die distributie zou verdienmodel worden ter compensatie van afnemende aardgasbaten.

De 100 procent staatsbedrijven Energiebeheer Nederland (EBN) en Gasunie investeerde voor die strategie 8,4 miljard euro gemeenschapsgeld. (Algemene Rekenkamer 2012) Baten zijn op zijn best dubieus, zo stelde die Rekenkamer. 

Bootleggers en Baptists voor duizenden euro’s hogere verwarmingskosten; Energie Nederland en Gasunie zitten er ook bij. Daarvoor beheert Taqa Gasopslag Bergermeer

Dat zijn dus de 100 procent Staatsbedrijven die met Milieudefensie samen ons voor 2021 van de CV-ketel af willen. Milieuclubs als Milieudefensie krijgen geld van de Staat (10 miljoen euro in 2015) om keiharde zakenpolitiek/ de oorlog tegen de Nederlandse burger van groen-moralistisch sausje te voorzien.

Gasopslag Bergermeer verkocht alle capaciteit
In 2015 werd voor die strategie ‘Gasopslag Bergermeer’ (een leeg gasveld) bij Alkmaar in gebruik genomen als distributie-reservoir, in beheer bij het in Abu Dhabi gevestigde Taqa Global. Dat Taqa meldt dat ze net (22-2-2018) alle opslagcapaciteit van Gasopslag Bergermeer verkochten, maar niet aan wie.

Ex-onderwijsjuffrouw Maria Verhoeven (CDA) nam die Gasopslag in gebruik als directeur van de Internationaal Energie Agentschap (IEA). Toen was de commotie over de bevingen onder Groningen nog niet zo opgelaaid als nu.

De kans bestaat dat De Nederlandse Staat via het opdrijven van aardgasbaten (om ABN-Amro aankoop te financieren na 2008) zelf bijdroeg aan de gasbevingen. In 2008 bij de financiele crisis ging de gaskraan weer vol open om de opvolgende Rutte-kabinetten in het zadel te houden.

Lees vooral ook dit artikel van Syp Wynia.

Klimaat-Maoisten met ‘liberalen’ in 1 bed voor Multinational-politiek
Dan introduceren we nu Mark Rutte (VVD), het schandknaapje van Hans de Boer (VNO-NCW) en zijn multinationals van de (DSGC) en World Economic Forum (mede opgericht door ‘MR Klimaat’ Maurice Strong, maatje Bilderberger en Chase-bankier David Rockefeller).

Rutte is met de Klimaatwet van Eric Wiebes (VVD) en klimaat-Maoist Wijnand Duivendak (Groen Links, Milieudefensie) vele malen schadelijker voor de Nederlandse economie – gemeten in bestedingsvrijheid per burger- dan de Russen waarmee de Nato ruzie zoekt.

De Volkskrant/Groene Kerkbode van gisteren

Verdubbeling schuld per Nederlander van 30 duizend euro: welvaart?
Het zijn niet de Russen die ons opzadelen met een extra aanslag op de bestedingsruimte van mogelijk wel 500 miljard euro’s uit naam van ‘De Doelen in Parijs’. Om onze 1 procent bijdrage aan de mondiale CO2-productie te bestrijden.

Die klimaat-afpersing doneren Nederlanders dan onder dreiging van Staatsgeweld (ja, hoe liberaal is de VVD) in de diepe zakken van ‘duurzame’ multinationals als Shell en Unilever en hun door JP Balkenende voorgezeten DSGC.

Die last stapelt zich bovenop de onder Mark Rutte verdubbelde Staatsschuld van 500 miljard euro.

Dat is bijna 30 duizend euro schuld per Nederlander.

Verdeel (en heers)station Slochteren.

Van ‘Natural Resources’ naar Human Resources voor aandeelhouders DSGC
Na de Klimaatwet en een Energieakkoord+ zijn wij Nederlanders burgers het nieuwe verdienmodel voor de bankensector (waar Shell-man Jeroen van der Veer nu commissaris is met VVD-klimaatman Robert Reibestein, ex-Mc Kinsey). Wij burgerplebs, slaven van het Klimaat-kalifaat.

Wij worden de Human Resources van DSGC (Shell, Unilever cs) uit naam van De Doelen van Parijs. Tot de laatste kale kip gaan ze ons plukken, omdat Nederland op een bubbel van welvaart leefde, die implodeert wanneer aardgasbaten zijn verdampt.

Groene Pravda 13-12-2017

Wat denk je, hoe de Nederlandse overheid dat begrotings-gaatje van 15 miljard per jaar aan wegvallende gasbaten zal vullen: met uw vakantiegeld, spaargeld en pensioengeld. En via een moreel chantage-excuus, opgedrongen door de Klimaat-Maoisten en communisten van Greenpeace en Milieudefensie.

De operatie heet 2030 Agenda. De planeet redden/burgers melken als verdienmodel.

Aardgasbaten losten de rente over staatsschuld af, financierden ABN Amro in 2008

Wanneer je door het planeetredders-proza prikt, dan snap je wel waarom die Klimaatwet er van Eric Wiebelstroom (VVD) moet komen.Nu het einde van de eigen delfstoffen in zicht raakt waarmee Nederland haar ‘welvaart’ kocht.

Dan is er nog maar 1 economische uitweg, voor De Staat der Nederlanden om het BNP kunstmatig op te vijzelen, als werktuig van (de buitenlandse) aandeelhouders van bankiers en multinationals.

En die heet: plunder je eigen bevolking, de pensioenpotten, spaarrekeningen.

Politieke Eenheidspartij na Klimaatwet Eric Wiebes/Wijnand Duivendak

‘Energie’-transitie is Kapitaaltransitie
Via de belastingroof van tienduizenden euro’s per ingezetene tot 2030, kan Marx Rutte het BNP kunstmatig oppompen via het rondpompen van belastinggeld.

De ‘energie-transitie’ is geen energietransitie maar economische revolutie: die van een markt-economie naar door bankiers, NGO’s, ambtenarij en multinationals gedicteerde plan-economie.

Lees het artikel in Energia- het sectorblad van de windmolen- en offshore-industrie: daar verlekkert men zich al over 7 Gigawatt aan peperduurzame windmolenstroom. Eilanden als IJmuiden Ver op 70 kilometer uit de kust, en zelfs een energie-eiland op de Doggersbank op meer dan 200 kilometer.

Kostenplaatje? Honderden miljarden publieke euro’s, want 100 procent Staatsbedrijf Tennet – U belastingvee- betaalt de aansluiting. Men heeft bij de VVD en VNO-NCW al besloten dat er geen enkele terughoudendheid zal zijn, bij het plunderen van de Nederlandse bevolking uit naam van ‘De Transitie’.

En dan bouwen wij 7 Gieg wind er bij ‘voor het klimaat’ 🙂

Sociale tweedeling in Klimaatkalifaat 2.0
Iedereen doet mee. Van Wageningen UR om het bouwen in natuurgebied als ‘groen’ te verkopen met hun beroepsleugenaar Han Lindeboom, tot milieuclubs en ingenieursbureaus. ‘If you can’t beat them, join them’.

Je krijgt na de Klimaatwet van Duivendak/Wiebes in Klimaat-Kalifaat Nederland een sociale twee-deling:

Zij die aan het Klimaatsubsidie-infuus zitten, de nieuwe Klimaatelite van landeigenaren, bankiers, multinationals, boeren. En zij die moeten betalen, de klimaat-paupers van het Klimaatkalifaat.

Nieuwe Kolencentrales als deze van Eon op de Maasvlakte zouden voor 2030 bij ons ook dicht moeten van Wiebes/Milieuclubs, Taqa (beheerder van onze Gasrotonde) bouwt tegelijk evenveel nieuwe bij in Turkije

Russen zijn beter af onder Poetin, dan wij onder Rutte
Bedenk verder dat Nederland in 130 landen de Neo-Koloniaal uithangt via het Ministerie van Buitenlandse Zaken, NGO’s om zo de belangen van Paul Polman zijn Unilever enzovoort te zekeren.

Dus waarom heeft een land als Rusland niet zelf het recht voor haar eigen belangen op te komen?

Verder hebben we al sinds 1968 betrouwbare contracten met de Russen over gaslevering. Er is werkelijk geen enig zinvol argument aan te leveren voor ruzie met Rusland. Behalve dan dat de Nato haar verlopen houdbaarheids-datum wenst te verlengen, en nog steeds een uni-polair machtscentrum nastreeft volgens de Wolfowitz-doctrine uit 1992.

Via 2030 Agenda en de Verenigde Naties streeft men tegelijk naar een Globalistischer en meer technocratisch bestuur, waaraan de Paul Polmans en Pieter Winsemiussen van deze wereld al sinds de jaren ’80 werken met (wijlen) bankier David Rockefeller en zijn Trilateral Commission.

Je hoeft slechts logisch na te denken, om te bedenken waarom ze geen belang bij een sterk staatsman als Poetin hebben. En liever de dronkenlap Jeltsin, die ze eenvoudig konden manipuleren, of via Groene Gorbatsjow die het Sovjet-Imperium liet imploderen.

Zeer aan te raden, hoe onze corrupte elite ons land de vernieling in helpt

De ‘clash‘ gaat hier dus tussen het vanuit Anglo-Amerikaanse bankiersbelangen gedreven Globalisme versus nationalisme: een multipolaire machts-wereld waarin de Russen voor zichzelf opkomen. Of dat nu in ons belang is of niet.

Maar sinds wanneer moet alles dat op aarde gebeurt in het belang zijn van Anglo-Amerikaanse bankier-vampiers van de Bilgerberg-conferenties als wijlen David Rockefeller (JP Morgan Chase), de Trilateral Commission-dictator die Pieter Winsemius recruteerde. Winsemius is de mentor van Rutte.

  • Conclusie: onze valse elite is pro-globalisme (de belangen van multinationals, World Economic Forum) en tegen de belangen van het eigen volk, dat ze via hun media consequent kleineren tot ‘racistische populisten’. De eigen natie moet stuk, grenzen koste wat kost wagenwijd open (nog steeds 500 asielzoekers per week er bij).

Subsidie graaien door Shell/Unilever cs voor Peperduurzaam (= 2030 Agenda)

Alleen hoofdredacteur Dagblad Trouw gelooft dat klimaatbeleid voor klimaat is
Via dat verklaringsmodel ‘Globalisme versus Nationalisme’/Geopolitiek kun je vervolgens veel meer losse feitjes verklaren die eerder onsamenhangend leken: wanneer je nog in het reeds 25 jaar achterhaalde ‘links-rechts’-model hangt.

De ironie wil dan: dat de Russen het communisme en atheisme van zich afschudden en hun natie opbouwden sinds de Koude Oorlog. En dat wij – na sinds ’68 anti-christelijk te worden nu meer communistische plan-economie krijgen onder Eurocratisch bestuur dan de Sovjet Unie: vanwege Global Warming. En zo ons landje de economische afgrond in duwen.

Te zien wie onze zakelijke vrienden zijn, dat roept ook andere vragen op:

  •  waarom zijn wij in Nederland zo van het Turken-knuffelen en Wilders-bashen, behalve om onze Arabische en Turkse vrienden te plezieren?
  • Noemen we daarom Assad ook geen ‘boze dictator’?
  • Terwijl we onze Gasrotonde dus laten beheren door leden van een Islam-dictatuur?
  • En zouden deze ‘vrienden’ ook geen verband houden met de ruzie die Rutte en May nu zoeken met ‘boze dictator’ Poetin, vijand van Turken en Arabieren: zie de Zakenkrant van de Arabische Emiraten vandaag, waar ik het heuglijke steenkool-nieuws in vond.

    Arabische Zakenkrant dist Poetin, net als onze ‘kwaliteitsmedia’

    En Oh ja, tot 2030 blijft de Nederlandse Staat wel lekker ons gas aan het buitenland verpatsen:

One Reply to “Klimaatgidsland? Taqa, beheerder Gasrotonde, bouwt 7 GW Turkse steenkoolcentrales”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *