Discrimineren meer strafbaar voor blanke meneren… Artikel 1= Orwell

Artikel 1

Om mijn ernstige gekwetstheid als Etnisch Fries bij de Staat der Nederlanden kenbaar te maken, en haar D66-Hockeymoeders (‘Het Recht’), citeer ik Jacob van Lennep over de Friezen, zijn eindoordeel na 3 weken verblijf in juni 1823. Zo weinig ‘inclusief’ wat hij daar schrijft en ‘stigmatiserend’…

Het recht tot discriminatie is voorbehouden aan De Staat en haar D66-rechters

Dat het boek ‘Lopen met Van Lennep’, voorwoord Geert Mak, uitgegeven bij Waanders in Zwolle, zo spoedig mogelijk uit de handel wordt gehaald vanwege het discriminerende en haatzaaiende en stigmatiserende taalgebruik jegens Friezen.

Dat het op de brandstapel van Fahrenheit 451 komt, ook wel ‘digitalisering’ en algehele debilisering genoemd, want allee De Televisie vertelt wat Waar is via Sociale Bevestiging en Wat Jij Op Enig Moment Het Vaakste Hoort.

het boek dat we bespreken: zeer discriminerend en kwetsend!

Zou een Buch-Verbot mogelijk zijn op grond van het in 1982 gewijzigde Artikel 1 van onze Orwelliaanse Grondwet: Die wijziging verlegde die gelijkheid voor de wet  naar ‘gelijk in natuur en opvattingen’. Het alleenrecht tot discrimineren werd het voorkeursrecht vande willekeur van De Staat.

Nu hebben we dus een Grondwet die De Staat tegen haar populistische en haatzaaiende blanke xenofobe burgers beschermt (het beeld dat D66-hockeymoeders/rechters koesteren) in plaats van andersom.

De bosanemonen bij Wilhelminaoord bloeien weer: Voorjaar!

De gewraakte passage door de xenofobe Van Lennep staat op bladzijden 93/94

Hier is nu de gelegenheid om over de Friese Zeden en gewoontes te spreken en dat aan te tekenen wat mij het meeste getroffen heeft. Anderen zullen hier zekjer meer en beter over geschreven hebben. ik wil mijn woorden ook niemand als het evangelie opdringen en geef graag toe, dat men in drie weken tijd een provincie niet kan leren kennen…..

Ik verklaar dat onpartijdigheid en mijn vaste overtuiging de pen geleid hebben bij mijn oordelen.

Als men altijd in 1 plaats leeft, steeds in zijn eigen kring en als men het bloed niet soms in zachtere streken verdunt en voedsel geeft aan zijn verbeeldingskracht. Dan is het heel natuurlijk dat men altijd op de oude toon gestemd blijft.

Men legt vroegere vooroordelen nooit af, komt niet verder, wordt niet beschaafder. Men vindt niets van belang dan dat waaraan men vastgeklonken is door jarenlange gewoonte.

…de bakermat van het Fries Nationalisme

Men ontwikkelt zich niet en maakt zich van buitenlandse manieren slechts dat eigen wat achter blijft, omdat het van tijd tot tijd algemener wordt en over de grenzen heen gaat. Zoals de stroom van luxe en bederf.

Zeker leren de vrouwen zich dan meer op te sieren en op te maken en worden hoeren. De mannen leren Franse wijnen en likeuren drinken. Maar de oude plompheid, de lompigheid in het werk, de stijfhoofdigheid, familietrots, waanwijsheid, het alleen maar goed vinden wat inheems is, de ouderwetse toon, de lompe uitspraak, het gebrek aan moed om iets groots te ondernemen.

De vrees om af te schaffen wat eenmaal ingevoerd is ook al is het nog zo armzalig, gebrek aan echte verdraagzaamheid, dat alles blijft zoals het was in de tijd van Grote Pier.

Wat Van Lennep hier schrijft, dat is niet ‘inclusief’, de volgende Orwelliaanse kreet waarmee je steeds meer bestookt raakt.

Maar….

Het klopt anno 2018 nog steeds wel een beetje wat Van Lennep schrijft, althans bij de Diep-Friezen, het binnensmonds mompelende volkje dat het voorzorgprincipe toepast op Net Fan Hjirre: verdacht tot het tegendeel is bewezen. Die Hollander… Een instelling die je overigens ook kunt tegenkomen in de vele dorpjes die Amsterdam rijk is, hipster-koffiebarretjes: op eigen wijze is men daar even bekrompen.

Ten diepste zijn mensen stammen-dieren, ieder zijn eigen kudde met Grote Leider en voorkeurs-gewoontes. Los van de vraag of die gewoontes ook normatief werkelijk iets zijn om op voor te staan.. Zou je ‘Friese’ door ‘Marokkaanse’ vervangen, dan was het al een rel geweest.

Us Heit, Bierbrouwerij Fries Bier Bolsward: niet te zuipen dat bier

Van Lennep had een goed discriminatie-vermogen, wat je ook wel ‘waarneming’ noemt. Is waarnemen wat je ziet- hoe feilbaar ook- strafbaar? Of ‘discrimineer’ je alleen wanneer je tot een bepaalde etnische groep behoort? En is ‘non-discriminatie’ dan geen innerlijke tegenspraak?

In dat geval staat George Orwell al in artikel 1 van onze Grondwet. Met de opdracht ‘gelijke behandeling’ kun je alle kanten op wanneer sommige mensen meer gelijk zijn dan anderen, en de willekeur van De Staat het eindoordeel bepaalt.

En als je geen normatief onderscheid mag maken in levens-overtuigingen… Zeggen dat iets je ding niet is. Zoals ik Us Heit Bier ook niet te zuipen vind….

Is dat in zichzelf geen levens-overtuiging? Namelijk Postmodernisme en Nihilisme, zoals reeds door Nietzsche voorspeld en beschreven….

Na 130 jaar meer actueel dan ooit

Je krijgt daarom wel eens het gevoel dat alleen (geleende) welvaart en bestedingsvrijheid in Nederland  het verschil maken tussen dictatuur en democratie. Mensen zijn wel doorvoed, misschien vannacht nog klaargekomen en dat voldane gevoel doet ze vervolgens concluderen:

Neudurland is Un Deumocrasssie

Ook in mainstream-media heb je een strakke (zelf-)censuur waar je niet buiten mag, of je komt nergens meer binnen.

Us Heit poogt ook Whisky te maken, ook 3 maal niks

En na de Klimaatwet is het met die bestedingsvrijheid gedaan. Het zijn dan ook Interessante Tijden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *