Jan van Gent, Rog en zeezoogdieren niet meer veilig in Noordzee door windustrie

Doodgemept door duurzaam

Doof geheide bruinvissen, walvissen en dolfijnen die dood aanspoelen met inwendige bloedingen, door midden gehakte zeevogels als de pelikaan van de Noordzee, de Jan van Gent, ze kunnen een meer vertrouwd beeld worden zoals blijkt uit de gisteren verstrekte concessie-kaarten.

De Rijksoverheid bestemptelt duizenden vierkante kilometers Noordzee tot windmolen-industriegebied, zonder zich serieus om de ecologische impact te bekommeren.

Windturbines meppen de Jan van Genten dood, en ze verliezen een belangrijke voedselbron

Via het instellen van extra gesloten gebieden voor vissers, wil de RIjksoverheid met multinationals die ecologische zonden dan ‘afkopen’. Vissers wegpesten als aflaat voor de eigen veroorzaakte natuurschade, een dubbele klap voor onze jagers van de zee.

Oeps

Verontruste vissers van actiegroep EMK stuurden dit kaartbeeld dat de subsidie-verstrekker aan energie-multinationals (RVO) gisteren presenteerde. Duizenden vierkante kilometers Noordzee worden uit naam van ‘duurzaam’ industriegebied ontoegankelijk voor de oogst van verse vis en minder- of geheel ongeschikt voor een brede waaier aan marien leven.

Ondanks gebrekkig onderzoek geeft de Rijksoverheid multinationals en grote energie-concerns groen licht voor de industrialisatie van de Zuidelijke Noordzee.

Net als op land grote delen natuur straks industrie. Bron PBL 2018

De vissers stellen:

Toen de botenlijnen , ankergebieden en Natuurgebieden er bij werden gezet , bleek dat er voor de visserij geen plaats meer was om veilig ons werk te kunnen doen, de Noordzee word bezuiden Den Helder (Zuidelijk van 53ste Breedtegraad) gesloten voor alle bodemvissende vissers. Er blijft gewoon niets meer over.

De kaartsessie was voor mij een grote desilusie we waren letterlijk uit het veld geslagen.

Omtrent vragen of de locaties nog gewijzigd konden worden was het antwoord NEE.

Een klein stukje hier en daar was voor ons ook geen optie , zet in de scholbox riep een colegea maar ook daar was het antwoord onmogelijk, want die hoek is al vergeven als compensatie aan de natuurclubjes die nu zwijgen en de lachende 3 e zijn als de laatste Zee indianen zijn verjaagd.

Doof door windturbines?

De kaarten bleken dus al geschud en de overheid is van plan de zuidelijke NoordzeeNatuur op te offeren voor de Energie transitie. Op vragen over onderzoek naar de lange termijn effecten van deze parken wist men geen antwoord.

Naar vogelslachtoffers , zeehonden en Bruinvissen zijn onderzoek gedaan. Dze worden gewoon geslachtofferd. Maar over de gevolgen van het onderwaterleven is weinig bekend. Daarom vinden vissers dat de Ekabels minimaal 3 meter de grond in moeten.

Met ‘stekkerdoos op zee’

Vissen en zeezoogdieren als walvis-achtigen navigeren op t aardmagnetisme welke nu word verstoord. (een verschijnsel dat EMF heet rond de honderden kilometers aan AC-DC en gelijkstroom-kabels RZ)

Over de gevolgen van het heien, of het continue gebrom van de molens maar vooral over de Magnetische velden (EMF RZ) rondom de elektra kabels is nog weinig bekend.
Oude onderzoekjes zijn gedaan bij een klein park (Amalia) welke in onderhoud was. Dat stond stil en gaf dus geen realistische resultaten.

De schipper van de KW 5 vond dat de overheid ook deze negatieve gevolgen van de windenergie naar buiten moet brengen.

Jan van Gent, de pelikaan van de Noordzee

Want er zijn in de aanbestedingen en MER rapporten Borssele 1&2 ook nog zoveel leemtes. Daar hoort de overheid het voorzorgprincipe te hanteren tot er meer bekend is over de lange termijn effecten. Dat principe is tegelijk ook het enige argument om visserij uit allerlei Natura 2000-gebieden te verbannen, bij instellen van zogenaamde zeereservaten. Zoals bij de Doggersbank, een natuurgebied, waar de Rijksoverheid en milieuclubs tegelijk grote windenergie-industrie willen neerzetten.

Het is nu opnieuw duidelijk hoe selectief de overheid dat principe toepast, wanneer zij zelf belanghebbende partij is.

De frustratie is niet alleen het verliezen van visgebied , maar de manier waarop de zogenaamde Energietransitie ons vissers door de strot word geduwd. Zonder enige inspraak of Compensatie.

Het groen vernis van Corporate Inc

Zonder wetenschappelijke onderbouwing verliezen we straks een mooi stuk zeenatuur waar wij als vissers uw gezonde visje vangen, wij als vissers voelen ons bestolen door de overheid.

Als deze nalatig is zullen wij hen hier ter verantwoording roepen. Wat zijn nog de middelen die wij als vissers tot onze beschikking hebben? Het ergste is wel dat we ongerepte natuur op gaan offeren om zogenaamd de natuur op aarde te redden.

Onderzoek van Lindeboom en zijn ‘marine ecology’  van het belangen-verstrengelde Wageningen UR is per definitie onbetrouwbaar, want belangen-verstrengeld

De vissers zetten vooral vraagtekens bij de objectiviteit en volledigheid van milieu-effectrapportages (MER) zoals voor concessiegebied Borselle 1+2 (Shell, door Pondera Consult gedaan) waarmee de Rijksoverheid en windfarm-bouwers de bouw rechtvaardigt van steeds grotere en zwaardere turbines in natuurgebied de Noordzee, hun visgebied.

De Noordzee is- net als het IJsselmeer voor Friesland- tot dumpbak gemaakt van de windenergie-opgave die de Rijksoverheid met zichzelf afsprak. Omdat behalve de visserij daar geen weerstand is.

Naast de afwezige baten van windenergie voor de bevolking (wisselvallige subsidie-energie die geen fossiele centrales vervangt, zie ons boek Ecomodernisme, en waarom wij voor kernenergie pleiten) kan ecologische schade van grootschalige windfarms aanzienlijk zijn.

12 maal meer kans op doden jan van genten dan gedacht

Bij rapporten van het belangen-verstrengelde Wageningen UR lijkt zorg over zowel gebrekkige kwaliteit als objectiviteit daarom gegrond. De Wagenings hoogleraar Mariene Ecologie en activist tegen visserij, Han Lindeboom is tegelijk de penningmeester van de windmolen-lobbyclub We@Sea. Zulke belangenverstrengeling is vaker regel.

Contra-expertise bij rapporten waar de RIjksoverheid en windmolenaars het onderzoek betaalden is dan ook noodzakelijk.

Vaak presenteren onderzoekers met diverse economische belangen een negatief effect van windfarms als gunstig. Dat zeevogels een zeewindfarm vermijden, berekenen ze met een Collission Avoidance Factor. Op basis van vluchtpatronen schatten ze het aanvaringsrisico van Noordzee-pelikaan de Jan van Gent of grote meeuwen met windturbines.

Jan van Gent bij Q7

Dit voorjaar verscheen van een door Nuon-eigenaar Vattenfall betaald bureau een jubelende studie: 98 procent kans dat voorbij vliegende Jan van Genten niet een tik van de molen krijgen. Maar dat zeevogels die turbines beter ontwijken is niet beslist iets positiefs.

….daar hoor je WNF dan weer niet over, voedselgebied ongeschikt voor marien leven door windturbines

Als we Stichting de Noordzee mogen geloven….

Het betekent hooguit dat er minder vogels direct dood geslagen worden. En verder dat hele voedselgebieden minder geschikt worden. Deze Britse studie in het Journal of Applied Ecology van 2015 toont verder dat Noordzee-pelikaan de Jan van Gent bij voedselvluchten juist 12 maal meer risico lopen op een tik van de molen dan eerder gedacht.

Pup grijze zeehond, bij heien Horns Rif hielden ze 10 km afstand

De Nederlandse windenergie-gebieden staan juist gepland in de gebieden met de minste zware scheepvaart, waar motoren onder water al lawaai van vliegtuigsterkte produceren. Het is bekend (zie bv Madsen et al 2006) dat dolfijnen en zeehonden lawaai van zware containerschepen mijden. Madsen et al beschreven ook al de accute verstoring en gehoorschade voor zowel dolfijnen en walvisen als zeehonden bij aanleg van windturbine-farms via het heien in zee.

Daarnaast zijn met name roggen gevoelig voor EMF, elektromagnetische velden rond grote stroomkabels van windfarms. (zie dit Amerikaanse proefschrift) Hierover is nauwelijks betrouwbaar onderzoek gedaan.

Ooh wat is WNF toch bezorgd over de Doggersbank

Natuurbeschermers
De industrialisatie vindt plaats onder aanmoediging van ‘natuurbeschermers’ als door het door wind-subsidieprofiteur Eneco betaalde Wereld Natuur Fonds en Greenpeace. Die willen versneld 7000 MW onbetrouwbare en peperdure wiebelstroom van windturbines op zee (‘duurzaam’) voor 2023.

Totale publieke kosten van deze wind-op-zee-lobby van milieuclubs en multinationals kunnen wel honderden miljarden publieke euro’s bedragen.

Coordinator van dit project is de slechtste ondernemer in de Nederlandse geschiedenis: de Rijksoverheid. Dit instituut heeft al een schuld bij bankiers en beleggers in staats-obligaties van 500 miljard euro. Alleen al de rentelasten van die schuld bedragen 10 miljard euro in 1 jaar.

…terwijl ze niets zeggen over windturbines gepland op de helft van die bank (gele kleur)

Al die windturbines in zee zullen zowel niets voor het klimaat betekenen en slechts een molensteen om de nek van belastingbetalers zijn. Jan Publiek dient hier vooral om de offshore-sector en energiebedrijven tot 2030 in bedrijf te houden. Via publieke kapitaal-injecties schroeven zij het BNP op, en dat scheelt de Staat der Nederlanden weer rentelasten over de Staatsschuld.

De ‘energie-transitie’ is allereerst een kapitaal-transitie. En daarmee ook een overgang naar een meer dictatoriale maatschappij waar milieuclubs met grote bedrijven de koek verdelen. Want windturbines vervangen geen fossiele centrales.

Greenpeace LIEGT

Wat vooral steekt is de leugenachtigheid van zogenaamde ‘natuurbeschermers’ als Greenpeace. Zie ook deze studie voor de kust van Northumbria. Een klein windfarmpje in zee met 8 kleine windturbines voor de kust:.

Allowing for bodies not found, the local wind‐farm probably killed 148.5–193.5 birds per year, or 16.5–21.5 birds per turbine per year (mainly large gulls).

 

…per turbine tientallen slachtoffers met stilzwijgende toestemming Vogelbescherming

2 Replies to “Jan van Gent, Rog en zeezoogdieren niet meer veilig in Noordzee door windustrie”

  1. Doodziek word je ervan als je elke week weer moet lezen dat de visser in een hoekje gedreven word op de Noordzee .

    En dit alleen voor het grote geld en onder de noemer natuur en milieu. Er zijn alternatieven genoeg voor het opwekken van elektriciteit waar niet over gesproken word. Die zijn kansloos, alleen omdat de grote jongens daar niets aan kunnen verdienen.

    Het is nu al duidelijk dat de Noordzee moet gaan dienen voor het kweken van vis en de grote spelers niet stoppen voor de laatste visser van de Noordzee is verdwenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *