Vrouwen met talent hebben geen feminisme nodig

Wieuwerd

Anna Maria van Schuurman (+1678) bewees 350 jaar geleden al dat marxistische complot-theorieen over (onzichtbare) glazen plafonds die doorbroken moeten via Staats-almacht onzin zijn. Vrouwen die werkelijk talent hadden, werden juist op een voetstuk gezet, verheerlijkt door de groten van hun tijd.

Anna Maria van Schuurman

Deze maand speelt een toneelstuk over haar leven in de kerk van Wieuwerd, waar zij onder de kerkmuren begraven ligt met haar gezicht gericht op het Oosten. In verwachting van de Jongste Dag, dus de wederkomst van Christus waarop zij hoopte als aanhanger van de 17de eeuwse opwekkings-beweging de Labadisten. Die wordt door geestelijk armoedigen/secularisten als ‘sekte’ getypeerd.

Wat het ook wel was qua gestrengheid van leer en onderlinge tucht. Maar dan zonder de kwaadaardige connotatie, die het bij journalisme zo populaire Marxisme wel heeft: in wiens naam werden 50-150 miljoen mensen in strafkampen, Goelags en heropvoedingskampen vermoord?

Karl Marx, de uitvinder van het Feminisme, de Heer der Vliegen.

Toneelstuk Anna Maria

Het wonderkind Van Schuurman was zo’n IQ>140 uitzondering, die zich alles eigen maakte dat ze aanraakte, of het nu Hebreeuws was of plantkunde, muziek, schilderkunst of handvaardigheid. Ze kreeg huwelijks-aanzoeken van de Groten van haar tijd als de dichter Jacob Cats, werd door haar talenten wereldberoemd.

Terp van Wieuwerd

Maar ze verkoos een leven in geloof en soberheid, als aanhanger van de prediker Jean de Labadie. Een Fransman, die uit zijn land verbannen werd en in Geneve predikte. Ook in de 17de eeuw klaagden gelovigen over geloofs-afval. Het boekje Wieuwerd en zijn historie (1896) verhaalt

’t Was een tijd van godsdienststrijd en zedenverval. ‘De Bier en brandewijnhuizen waren geopend en de dronkenschap zag hare tempelen gevuld, terwijl het Huis des Heren weinige bezoekers telde

Het lokale brandewijn-huis van Wieuwerd

Jean de Labadie was zo’n opwekkings-prediker, die net als Geert Groote (Deventer) eerder bij mensen precies die snaar raakte, dat verlangen naar zuiverheid en ongecorrumpeerd leven.

Labadie werd naar Nederland geroepen door zijn ‘fans’ om het geloof nieuw leven in te blazen. Maar zijn aanwezigheid wekte overal wrevel, want ja: iemand die het Evangelie radicaal wil toepassen naar het voorbeeld van Jezus, zoals in armoede leven, die tast de commercie aan.

En diverse belangen van gevestigde kerken. Zo kreeg hij bij zijn predikingen in Middelburg zoveel aanhang, dat hij door concurrerende predikanten verwant met ‘het Gezag’ verjaagd werd. Toen ging hij in Veere prediken, waar Labadie opnieuw zoveel aanhang kreeg dat Veere ook commercieel opbloeide. Terwijl Middelburg zou verpieteren, wat bijna een burgeroorlogje teweeg bracht.

Britswerd, zusterdorp van Wiewerd aan de Kleasterdyk

En dus trok Labadie met zijn aanhang verder, overal tijdelijk onderdak vindend bij ‘fans’ van zijn prediking, ook voorname en adellijke families.

Franekervaart Britswerd

Na vele omzwervingen kwamen de Labadisten in het Friese Wieuwerd terecht. Daar betrokken zij Thetinga-state, een kasteeltje in bezit van enkele aanhangers van de Labadisten, ik meen de Walta’s. In de bloeitijd van de Labadisten huisden daar 400 gelovigen, die leefden in absolute soberheid, als een soort klooster.

Ik trof er een Yoga-lerares met Tibettaanse vlaggetjes aan de Franekervaart

Wanneer ik weer terug ben van het vissen, ga ik daar verder op in. Nu alvast de foto’s van de omgeving, om de sfeer te proeven. Anna Maria was leidend figuur in de Labadisten-beweging, als intimi van Jean de Labadie, men dacht wel dat ze elkaars geliefden waren.

Het Greidhoek-landschap

Ze overleed 1678 in de bloeitijd van de beweging, die zelfs nog eigen gemeenschappen in Suriname en Amerika stichtte. Daarover later meer, als ik weer terug van zee ben.

De Bond van Friese Vogelwachten huist nu in Wieuwerd

Het Greidhoeke-landsschap met speenkruid-explosie

Toevallig vond ik bij Skillaerd deze grafsteen uit 1680, dus precies in de bloeitijd van de Labadisten. Ene Douwe van een adellijke familie (met familiewapen op graf) ligt daar begraven. Zou het een Walta zijn geweest?

Het oudste graf hier dateert uit 1680

Het toneelstuk over Anna Maria zal ongetwijfeld zo’n links anti-geloofsausje hebben naar het voorbeeld van hun idool Karl Marx, de uitvinder van het feminisme. Maar leuke en talentvolle vrouwen hebben dus geen feminisme nodig. Dat is meer iets voor rancuneuze gleufdieren met een eisende houding, die in deeltijd voor vol betaald willen.

De ‘strijd tussen de seksen’ is weinig meer dan Marxisme, een variant op Klassenstrijd, het zaaien van tweedracht en heeft de handtekening van de Heer der Vliegen, Lord of the Flies. Niemand  wordt daar gelukkig van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *