Hormoongebruik bij Intensieve Vrouwenhouderij heel gewoon

Bij vee wel belangrijk, maar bij mensen niet? Wakker Dier en de verwrongen risico-perceptie van Westerlingen door groene propaganda

Wakker Dier gaf deze brochure uit tegen ‘Hormoon-gebruik in de Vee-industrie’. Sinds 1988 geldt al een EU-hormoonverbod als groeibevorderaar bij vee.

Maar in de intensieve vrouwen-houderij van het seculier-materialistische Westen is progesteron-toediening al 50 jaar de normaalste zaak ter wereld via De Pil, de Hostie van de Seksuele Bevrijdings-Theologie.

Steeds dikkere billen door De Pil en blubberbuiken

Op steeds jongere leeftijd (sprietjes van 12), ter bevordering van permanente seksuele beschikbaarheid voor iedere SUV-patser die op enig moment een testrit wil maken.

Ook eist De Staat permanente economische beschikbaarheid. Daarbij is zorg voor je nageslacht maar tijdverspilling die ten koste van het BNP gaat. Die dump je bij wildvreemde ‘professionals’ op een crèche, na het zo lang mogelijk uit te stellen.

Meer zorg om varkens dan om mensen
Zes op de tien vrouwen tussen 18 en 25 slikt hormonen volgens CBS.  Jaarlijks komen door gebruik van ‘de Pil’ in Nederland vele tonnen hormoonverstorende stoffen in het milieu als synthetisch progresteron.

Wij zijn bij Interessante Tijden niet chemo-fobisch, dus dat ‘onnatuurlijk’ gelijk staat aan ‘slecht’. Liever een degelijke arts dan zo’n wijze Deeltijd-Indiaan met kruidenwijsheid van de prairie. En liever een griep-vaccin dan de beet van een (natuurlijke) ratelslang.

Maar anders wordt het wanneer die risico’s in de literatuur bekend zijn. Er zijn kleinere risico’s waar media beduidend meer kabaal over maken.

Vrouwen krijgen er (verhoogd risico op) depressies van, borstkanker. En dikke dijen + blubberbuikjes die met geen cardio-schema zijn weg te werken. Dat zie je overal om je heen, hoeveel vrouwen boven de 20 hebben nog een mooi figuur: de 1 is nog dikker en vormlozer dan de ander. In Friesland is dat erger dan elders overigens.

Waartoe de lust toch al vergaat, die sport, wanneer je last van de zeur krijgt en ontevreden wordt met het leven en jezelf. Ten onrechte heet afwezigheid van levenslust ‘depressie’. Moe van jezelf zijn of van een betekenisloos bestaan, dat kan heel terecht zijn. Een eigen verantwoordelijkheid in plaats van externe ‘aandoening’ ( = je aangedaan).

Het extra vet is ook logisch, wanneer je kunstmatig het lichaam hormonale signalen geeft alsof het al zwanger is. Als ik me niet vergis is dat de rationale achter de werking van hormoon-toediening van de Pil. Een moeder maakt vet aan.

Ellen Grant voert strijd tegen De Pil, zij zou de schadelijkheid van continue hormoon-toediening aantonen, zie Harm From Hormones.co.uk

Het gros van de vrouwen en meisjes slikt dus dagelijks hormoonverstorende stoffen (synthetisch progesteron) die de eisprong tegenhouden, en waarvan ze ontevreden (kunnen) worden met zichzelf.

Oorspronkelijk eufemistisch voorgeschreven om een ‘normale’ menstruatie-cyclus te bevorderen. Hoewel de standaard-normale verdeling (natuur = statistiek) daarvan 22-35 dagen kan zijn.

Wat is ‘normaal’ in de natuur? Of bedoelt men gebruikelijk/praktisch enzovoort. Als ‘vader van De Pil’ geldt Gegory Pincus. In 1960 werd deze Hostie van de Seksuele Bevrijdingskerk in de VS gelegaliseerd. Wat in de VS begint, waait vervolgens naar Europa over.

Al schijnt de Turnhoutse Gynaecoloog Ferdinand Peeters de doorslaggevende tests te hebben uitgevoerd (Daniel Maes, Nieuwe Perspectieven na een halve eeuw Anti-conceptie bz 74).

Publicatie van Grant die correlatie met stijging borstkanker toont, bij RElatie tussen hormonen en kanker

Dus je hebt clubs (Wakker Dier) die toediening van die zelfde groep hormonen aan varkens een groter probleem vindt, dan toediening  aan 37 procent van de populatie vrouwen tussen 18-45 jaar:

In de varkenshouderij worden voornamelijk oxytocine, gonadotrofinen, progesteron en prostaglandinen gebruikt. Progesteron legt de vruchtbaarheidscyclus tijdelijk stil. Gonadotrofinen forceren de eisprong.

Prostaglandinen wekken de bevallig (‘werpen’) op. Oxytocine versnelt de geboorte van de biggen. Veel hormonen worden gebruikt om vruchtbaarheidsproblemen bij hoogproductieve zeugen te maskeren.

Het toenemende aantal biggen per worp en het maximaliseren van het aantal worpen bij zeugen is een aanslag op de gezondheid van de zeugen. Dit gaat ten koste van de vruchtbaarheid.

Je meer zorgen maken om varkens, dan om de gezondheid van mensen-meisjes, dan geeft Cees Veerman met zijn Postcode Loterij je miljoenen euro’s kado. Ben ik de enige die dat gek vind?

Met dank aan ASR-topman Kick van der Pol en Cees Veerman

Tonnen hormoonverstorende stoffen in het milieu door De Pil
Artsen willen die hormonen voor meisjes al gratis beschikbaar maken. Die recepten-schrijvers en sponsoren van de Zorgverzekeraar zijn ook niet belangeloos, vaak op de pay-roll van Big Pharma.

Het lozen van hormoonverstorende stoffen via vrouwen-lichamen is met 10-20 miljard euro per jaar een veel grotere cashcow voor Bayer en Pfizer dan het door Zembla verketterde ‘bijengif’. En nee dit is geen geforceerde poging origineel te zijn. Maar bedoeld als ogen-opener.

De Sloop van het Gezin via manipulatie van seksualiteit = ideaal van Karl Marx, Wilhelm Reich was zijn navolger, pupil van Freud

De vergelijking met psycho-drugs dringt zich op. Anti-depressiva, die op basis van een foutieve theorie van hersen-chemie massaal decennialang zijn voorgeschreven als Prozac.

Je raakt steeds meer nieuwsgierig wanneer je niet langer ‘het nieuws’ consumeert (de leugenfabriek der journalistiek) maar je breder informeert via boeken. Via kennis verandert je blik op de wereld (theorie van de wereld), en dan ga je ook losse feiten anders zien. En iets ‘normaals’ zien als ‘gebruikelijk’ , maar niet normaal in morele zin.

Als je zelf al merkt, dat je met ietsjes aanpassen van je voeding (geen suikers ’s ochtends) al vermoeidheid voorkomt die je vroeger met liters koffie bestreed. Dus hoe stoffen je gemoed bewerken… Hoe kan permanente verstoring van je hormoonhuishouding dan op je stemming inwerken?

Dus dat Westerse vrouwen denken dat ze allerlei eindeloos uit te praten ‘problemen’ hebben en echtscheidingen veroorzaken, terwijl De Pil een oorzaak is die ze ook nog dik en (dus) ontevreden maakt.

Geen invloed op het aquatisch milieu?

En dan: Wat doen al die synthetische hormonen, die dagelijks via riolen uiteindelijk in het aquatisch milieu terechtkomen. Want de RZWI (rioolwater-zuivering) krijgt ze er niet allemaal uit.

Schaden die bijvoorbeeld voortplanting van vissen? Hopen ze niet op in het milieu, als ze al 50 jaar zo intensief gebruikt zijn? Daar mag best meer onderzoek naar gedaan worden. Maar academie-ambtenaren ( ‘wetenschappers’) doen enkel onderzoek naar dat thema/met die insteek waarvoor politiek/commercieel belang bestaat.

‘Waarheid’ is waarvoor het meeste onderzoeksgeld bestaat. Wie publicaties kent van degelijk onderzoek: we houden ons hier bij Interessante Tijden in koninklijk meervoud warm aanbevolen.

Wel springen journalisten op ‘hormoonverstorende stoffen’ van plastics die via allerlei omwegen ook de menselijke gezondheid zouden schaden. Omdat NGO’s als Greenpeace en de milieu-bureaucratie in Brussel bij zulke verhalen belang hebben.

…maar daar hebben milieugekkies geen oog/oren voor, die zijn alleen in omslachtige milieu-risico’s geïnteresseerd, die Greenpeace fondsen opleveren

Bittere Pil, Harm From Hormones
De arts die een ware kruistocht voert tegen De Pil heet Ellen Grant, zij heeft een eigen website Harm from Hormones . Zij schrijft;

What makes these hormones so dangerous? Pill hormones (progestogens and oestrogens) are steroid ‘messengers’ which pass to all parts of the body and powerfully influence ALL BODY SYSTEMS.

Increases in pill hormone taking increases cancers. These include breast cancers, carcinoma-in-situ (positive smears), cervical, ovarian, as well as many other cancers.

Zij schreef in 1986 al een boek ‘The Bitter Pill’, dat hier in het Journal of Medical Ethics van tegengas wordt voorzien:

Bron: Journal of Medical Ethics, zoek ook het tegendeel van je positie

Miss Natural weet raad
Wat altijd nodig is, je moet op zoek naar bewijs van het tegendeel van een positie. Liefst wat degelijke bronnen en niet het ‘Centrum voor studie van buitenaardse wezens en de Illuminati onder ons’, met voorwoord van een Indiaanse kruidendokter. Al kan de realiteit natuurlijk altijd meer absurd zijn dan je fantasie.

Ik heb het boek van Grant niet gelezen, en heb daarnaast geen medische kennis dus kan hier geen oordeel vellen. Maar ze wordt op meerdere plekken geciteerd, zoals deze site Healthy Hormones.

Mijn interesse en expertise ligt op ander vlak waar ik zo op terugkom, en zolang je zelf gezond bent heb je ook geen obsessie voor ‘gezondheid’ of ziekte. Wel kom je zo voor het eerst in je leven terecht bij de website Miss Natural 🙂 Wat schrijft natuurlijke vrouw Eva van Zeeland:

Na vijftig jaar heeft de anticonceptiepil nog altijd allerlei akelige en soms dodelijke bijwerkingen. Steeds meer jonge vrouwen komen in opstand en stappen over op een natuurlijk alternatief. In het ergste geval leidt de pil tot een hartinfarct, beroerte of longembolie.

Daarnaast blijkt de pil nog allerlei andere vervelende bijwerkingen te hebben, van wazig zien en tandvleesproblemen tot depressies, gewichtstoename en minder zin in seks.

Stel je voor dat dit over uitlaatgassen van auto’s geschreven werd, dan was het NOS-Journaal-materiaal. Maar bij de Hostie van de Seculiere Bevrijdingskerk gebeurt dat natuurlijk niet.

De Literatuur van deze dag

Net als ‘het Milieu’, een Rockefeller-ding
Wie zich beter verdiept in de geschiedenis van Milieu-Propaganda (zie bv Donald Gibson, Ecology, Ideology and Power 2002), ziet dat de internationale milieu-hype ( = jij bent teveel voor onze planeet) met de Club van Rome uit de zelfde koker komt als de protagonisten van anti-conceptie. ( = tegen geboorte). Wat ook logisch is.

Vanuit een zelfde materialistisch en technocratisch mensbeeld, liefdeloos kortom. Het idee dat de mens ‘teveel’ is, en ingesnoerd moet via bevolkings-programma’s van de Verenigde Naties.

Big Money buys unhealthy science advocacy

Drijvende kracht zijn de Rockefeller Foundation en John D. Rockefeller III, oprichter van de nog steeds bestaande Population Council, maar ook George Bush, CIA-directeur en latere president. John D. was oudere broer van wijlen bankier David Rockefeller en van wijlen Laurance Rockefeller.

Laatstgenoemde organiseerde met zijn Conservation Foundation (in 1987 opgegaan in Wereld Natuur Fonds) de eerste klimaat-conferentie organiseerde in New York in 1962. Dus het komt uit de koker van invloedrijke Amerikaanse families die de meeste macht in de VS hebben, waaronder ook Hugh Everett Moore.

De voorloper in 1954 van het in media gehypete Population Bomb (1968) van Paul Erhlich, die van Hugh Everett Moore, van de club die vrijwillige sterilisatie promootte. Toen werden elite-zorgen mainstream gemaakt

Een beweging tegen Het Leven. De meest extreme variant daarvan kun je zien op de Georgia Guidestones, opgericht in 1980: daarop staat dat er maar 500 miljoen mensen op aarde mogen leven, dat zou goed voor de planeet en de natuur zijn.

De beweging tegen bevolkingsgroei van Malthusianen, kreeg in 1965 via Vietnam-oorlogspresident Johnson de wind in de rug. Nadat ze de katholieke pro-life-president John Kennedy hadden omgelegd. Pater Daniel Maes citeert Johnson, die stelt dat 5 dollar voor anti-conceptie meer zou uitrichten dan 100 dollar voor voedselhulp.

Rockefeller Foundation, Ford Foundation, internationale milieu-hype als van Earth Day komt uit de CIA-hoek

Maar je vindt een vergelijkbaar en meer onderlegde historie van de anti-populatiebeweging in The War on Population van Jacqueline Kasun. Informeer je buiten de propaganda van journalisten van mainstream-media en je komt vanzelf tot een beter begrip van de zaak.

De Seksuele Hervormers waren Malthusianen. Die geloofden naar hun voorbeeld Thomas Malthus dat bevolkingsgroei sneller zou gaan dan de productie-capaciteit van de planeet kon bij houden. En dus moesten alle zeilen bijgezet om bevolkingsgroei in te snoeren.

Alsof dat laatste een vast en onveranderlijk gegeven is. De bekende ‘Ecologische Voetafdruk’ is van dat denken een afgeleide. Een ‘hoeveel teveel ben jij’-calculator van de club van Russell Train/Laurance Rockefeller, Godfrey Rockefeller en de SS-prins Bernhard: het Wereld Natuur Fonds.

Jij bent teveel, reken maar uit! ‘het Milieu’, zorg van Amerikaanse globalisten-elite

Wat nu Rutgers-stichting heet en Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) kwam voort uit de Neo-Malthusiaanse bond. De beweging tegen het leven, waaruit ook de Milieubeweging voortkomt en het Nazisme. ( = Sociaal Darwinisme)

De Abortus-Industrie van Marie Stopes: nu noemen ze het ‘veilig’. Wie bepaalt welk kind ‘ongewenst’ is? Volgens welke normen?

1 van de grootste voorvechters van geboorte-controle en eugenetica samen met Margaret Sanger van Planned Parenthood, Marie Stopes was dan ook overtuigd Hitler-supporter. De Nederlandse regering steunt die abortusclub die jaarlijks 3,5 miljoen ongeboren kinderen wegsnijdt.

De filsofie daarachter is niet ‘neutraal’ maar heet materialisme en nihilisme. Dat je ‘slechts’ materie bent, de filosofie die ook maakt dat de aasgieren van D66 je lichaam voor De Staat opeisen. Net als het continue geroep dat de Planeet op haar laatste benen loopt, tenzij we er collectief een einde aan maken. En wanneer je dat mensbeeld deprimerend vindt?

Nou, dan heeft Big Pharma daar ook weer een prachtig pilletje tegen, want het is je plicht om optimistisch te zijn!  Geef mij dan maar zonlicht en de vrije natuur, plaatsen waar je niet door nihilisten wordt opgejaagd.

4 Replies to “Hormoongebruik bij Intensieve Vrouwenhouderij heel gewoon”

 1. Ben heel blij, dat hier bij Interessante Tijden over dit onderwerp “de Pil” aandacht geschonken wordt, Rypke.

  Heb helaas geen prettige ervaringen achter de rug door mijn langdurig pil gebruik!
  Voelde meteen dat het een vreemde uitwerking had op mijn lijf maar ja…… je bent jong en dat was toch de meest “veilige” weg?!
  Tussentijdse bloedingen, flauw vallen, angstaanvallen kortom zaken die ik daarvoor nooit had.
  Kreeg oa een kindje met een zwaar chromosomenafwijking: trisomie 18.
  Wist direct bij deze zwangerschap: het is niet ok!
  Echter de doktoren wisten het beter ik moest niet zeuren had een nierbekkenontsteking……terwijl ik maar bleef zeggen dit kindje komt er niet want het is niet goed.
  Wel volledig voldragen; onverwachts een keizersnede, baby direct weg voor onderzoek, heb haar dus niet mogen zien. Ze overleed 1 dag daarna.
  Mijn gynaecoloog vertelde mij met tranen in zijn ogen dat een dokter toch maar beter naar een moeder moest leren luisteren.
  Elf jaar daarna plotseling een trombose en een Tia.
  Ben toen onmiddellijk gestopt met de pil na 20 jaar gebruik.
  Ben nu 68 gebruik geen medicijnen meer sinds 10 jaar maar moet er veel voor doen om mijn balans te houden.
  Had oa na de pil “plotseling” de ziekte van Hashimoto een autoimmuunziekte van de schildklier en werd geleidelijk dikker. Maar ook dat is voorbij en ben gewoon afgevallen zonder een dieet maar door normaal gezond voedsel weer tot mij te nemen.

  Kortom ik geloof in lichaam/geest, dat alles zelf goed reguleert mede door goede voeding/leefwijze dus ook af en toe een lekker stukje puur vlees (eland, rendier, reebok) en je niet gek laten maken . Zelf onderzoeken wat goed voor jou is en niets meer klakkeloos aannemen.
  De vrije natuur hier in Noorwegen waar ik al een tijd woon hebben mij veel inzichten gegeven .

  1. Hartelijk dank Annette

   Je hoort wel van meisjes dat ze er niet tegen kunnen/beroerd van worden, maar ik wist niet dat het zo erg kan zijn. En dat er dan- gezien de ernst- niet meer aandacht voor is in de openbaarheid.

 2. Omdat je over griepvaccinatie begint….zo bestaat er ook de tetanussterillisatievaccinatie. Een die er voor moet zorgen dat door geboortebeperking er minder mensen op aarde komen. Helaas niet verzonnen, maar wel door organisaties als Unicef, WHO en vergeet Bill Gates niet…make the world better?

 3. Hallo Rypke,

  Om het behoud van de rechtstaat. ISBN 90-8548-010-8
  Boek/documentatie van Jan van der Geest.

  Zijn strijd tegen de riooloverstorten.
  Over welke rotzooi deze overstorten uitspoelen in het oppervlakte water.

  Denk niet dat er nog aan te komen is.
  Heb 1 exemplaar. De familie van der Geest,—-neem ik aan—-,ook nog een aantal.

  Groet, Jan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *