Ketter-verbranding en Inquisitie was best OK…

South Park: Mohammed moest er uit geknipt van Watchmojo

Waar Islam regeert is sprake van Theocratie, met religieuze gevoeligheid die Westerlingen meer respecteren dan het Christendom.

Katholiek historicus/hispanist Robert Lemm zou die staatsvorm het liefste ook weer in Europa zien, zo maak je op uit Essays over de Ziel. Een katholieke theocratie wel te verstaan.

Wanneer je meerdere geloven op 1 staatskussen krijgt, laat staan het secularisme, dan slaapt de duivel er al snel tussen en valt een maatschappij uiteen.

Cartoon-serie South Park moest een censuurblokje invoeren, toen ze de profeet Mohammed afbeelden naast Boeddha, Jezus en Mozes als superhelden. Het Seculiere Westen heeft meer achting voor de Islam dan haar eigen vroegere geloof, al kan dat ook uit lafheid en commercie gemotiveerd zijn.

De literatuur van deze dag

Ook de Inquisitie met haar ketterverbranding was – binnen de historische context gezien- eigenlijk best een goed idee, zo lezen we in Essays over de Ziel. De Middeleeuwen waren de hoogtijdagen van de Westerse Beschaving die zich na de Franse Revolutie (1789) in een staat van ontbinding bevindt.

En Nee, dit is niet als grapje bedoeld.

Het Muiderslot van Graaf Floris, onze hoogtijdagen?

Even terzijde:

Dat we in het Westen met Mohammed zo omzichtig moeten omspringen heeft – naast lafheid- waarschijnlijk meer met commercie en geopolitiek te maken. Immers, de Verenigde Staten heeft het kalifaat Saoedi Arabie als militair bondgenoot waaraan ze gevechtsvliegtuigen en ander oorlogsmaterieel levert.

En vanwege haar strategische ligging moet Erdogan’s Ottomaanse kalifaat Turkije vooral ook binnen de NAVO blijven.

Evenzo bij de opstelling van onze regering en gecontroleerde media ten opzichte van Islam-verketteraar Wilders. Wat te denken van Shell-belangen in Islam-kalifaat Qatar. Of Abu Dhabi, de beheerder van de Gasrotonde en gasopslag Bergermeer.

De religieuze gevoeligheden van die kalifaten zijn belangrijker voor onze financiële overheersers, dan de wensen van het volk in Europa en de VS, die belasting-battterijtjes.

Personeel van de Sheikh van Arabische Emiraten op Englefield Estate

Hoe makkelijk we daarvoor door de knieën gaan, viel al op toen ik Englefield Estate bij Reading (UK) bezocht voor een Valkerij-erfgoeddag. Gesponsord door de Arabische Emiraten in bijzijn van de Sheikh.

Toen daar een paar mensen in Tempelier-kostuum met kruis kwamen opdraven- voor de historische valkerij-sfeer- nam de Sheikh/geldschieter- daar aanstoot aan. En dus verdwenen de kruisen. Zo zuinig zijn we op ons eigen erfgoed. 🙂

Dit symbool wilde de Sheikh niet onder ogen krijgen

Omgevouwen bladzijde-hoekjes
Terug naar de Essays van Lemm. Logische consistentie en degelijke bewijsvoering vind ik zijn sterkste kant niet. Wat ook blijkt wanneer hij in de Batavieren-podcast tegenover Atheist Paul Cliteur plaatsneemt, het academisch geweten van Forum voor Democratie, promotor van Thierry Baudet.

Qua argumentatie komt Cliteur dan veel beter uit de verf.

De losse observaties en belezenheid van Lemm zijn dan wel weer een plezier, zodat het boekje op een mooie voorjaarsmiddag zo vol ‘oortjes’ komt te zitten: omgevouwen bladzijde-hoekjes, met citeerbare uitspraken, aforismen en ‘te onthouden verwijzingen’. Neem dit citaat van Giovanni Papini (1921), alsof het pas na de Bankencrisis is geschreven:

Dankbaar geeft de duivel juist aan bankiers en financiers het beheer over de aarde: naar hun pijpen dansen de naties; zij zijn het die de oorlogen ontketenen, de volkeren doen hongeren en, volgens een hels systeem van uitzuigerij, de levens der armen tot zich trekken in de vorm van goud dat kermt onder zweet en bloed.

Hoewel die term ‘bankiers en financiers’ toen 1 op 1 met ‘De Joden’ werd gebruikt, wat ook blijkt uit het vervolg:

Judas ( = de stam van Juda) is het geheimzinnige offer dat aan de vervloeking van het geld is opgedragen (de zilverlingen RZ)

Wat overigens feitelijk correct is als je namen ziet als Goldman Sachs, Rothschild, Lehman Brothers, Warburg (Federal Reserve), Alan Greenspan van Federal Reserve wiens beleid de bankencrisis hielp veroorzaken/niet voorkwam. Dat is al zo sinds de geldschieter Shylock uit Shakespeare’s Merchant of Venice.

Bescherm het volk tegen haar domheid
Maar eerst een voorbeeldje van tegenstrijdigheid. Hoe kun je aan de ene kant pleiten voor een katholieke theocratie zoals die in het Spanje van de Spaanse Inquisitie (vanaf 1478) bestond. En elders weer stel je dat de Staat geen geloof kan afdwingen, dat het dan niet echt is

Is die echtheid van geloof niet een essentie bij scheiding van Kerk en Staat, die van de Islam verschilt? Het christelijk geloof verspreidde zich in de 1ste eeuw via overreding en bekering ( = Handeligen der Apostelen), terwijl de Islam direct na 632 via militaire verovering haar geloof oplegde.

Dat je het Koninkrijk der Hemelen niet op Aarde vestigt. Dat poog je wel te doen met instelling van een Theocratie, staatsgeweld voor geloof. Bij de Islam ( = Onderwerping) is de militaire overheerser tegelijk ook de leider van het geloof, de Kalif.

Retraite Abdij van Orval

Aan de andere kant, het hele leven is tegenstrijdig, de menselijke geest is tegenstrijdig. Toch heb je logica en bewijs nodig – gelijke spelregels in debat- om niet langs elkaar te praten.

Lemm’s hoofd-argument is hier dat het Plebs te dom en onbelezen is om voor zichzelf te denken, en dus allerlei destructieve onzin omarmt. Dat klopt. Maar kan een theocratische Staat het Plebs tegen haar eigen domheid beschermen? Is Die Staat met haar Inquisitie-ambtenaren dan wel een toonbeeld van Verlicht denken?

Het door Lemm verfoeide Liberalisme is maar voor weinigen weggelegd, de meeste mensen kramen maar onzin uit. De Democratie is een dictatuur van de armen van geest. Dus dan maar beter een theocratie, geleid door mensen die wel kunnen denken, aldus Lemm.

Maar: Zo denken Klimaat-technocraten van 2030 Agenda ook. Je kunt Lemm’s argument dus alleen steunen, wanneer je zijn katholieke geloof steunt. Want Staats-gesanctioneerd Atheisme kenden we afgelopen eeuw ook al (Sovjet Unie), en we zijn er niet onverdeeld blij mee geweest.

Dat Atheisme en Communisme hield niettemin de USSR 70 jaar bij elkaar, met het nodige staatsgeweld en ketterverbranding..

De plundering van de Kathedraal van Antwerpen in 1566 bij de Beeldenstorm

Historische Context 1: Belegering door Islam
Verder zien we vooral een politiek argument, dat misschien wel niet zo veel met de inhoud van het christelijk geloof van doen heeft.

Waar Spanje de Inquisitie invoerde met toestemming van de Paus (1478), en 400 duizend Joden het land uitzette, speelde meer dan geloof (van Inquisitie-leider Tomas de Torquemada, biechtvader koningshuis) mogelijk het militaire belang van het Spaanse koningshuis (Isabel en Fernando).

De Islam was net in 1492 uit Granada/Andalusia geknikkerd na 800 jaar overheersing. Die Moslims moesten zich -tegen afspraak- zes jaar later alsnog bekeren of anders opkrassen.

Nadat de Ottomanen het Byzantijnse rijk ten val brachten met de inname van Constantinopel (1453), versterkte de Islam haar ijzeren greep op de Middellandse Zee. Tot voor kort wist ik ook niet dat Barbarijse Piraten tot aan IJsland voeren om christelijke slaven buit te maken voor de Arabische slavenmarkt.

Het Pausdom in Italie met een verzwakkend Venetie kon haar tanden niet voldoende tonen, alleen de Spanjaarden bezaten de wapens die de kerk van aardse macht konden voorzien.

Bleibt Kreuz-fidel, zo maant de bisschop in het Neandertal richting de voorbijrazende seculieren op de Auto-bahn

Historische context 2: Protestantisme, Iconoclasme
Je kunt de instelling van de Spaanse inquisitie dus niet zien zonder die context van continue belegering door de Islam. Met nog steeds Islamieten onder je gelederen na eeuwen Moslim-bezetting van Spanje moet je de gelederen zuiveren van je ‘Vijfde Colonne’, je kunt geen dolkstoot in de rug verduren.

En dan komt daar ook nog eens gedonder in het Noorden bij wanneer Luther de Reformatie start (1517). En wanneer die opstandige Protestanten je kerken slopen.

Vanuit Spaans Katholiek perspectief moet de Beeldenstorm in Europa vanaf 1522- de plundering en sloop van katholieke kerken in Zurich en Geneve (1522,23) of de kathedraal van Antwerpen (1566)- niets dan radicaal ongeloof en vandalisme geleken hebben.

De term Iconoclasme stamt volgens mij nog uit die tijd. Het omver schoppen van alles dat heilig is voor anderen. Uit die Beeldenstorm-tijd stamt ook de term Propaganda, Progaganda fide (propageren van het ware geloof), het katholieke instituut dat nog steeds bestaat.

Het feit dat je daar waarschijnlijk nog nooit van hoorde zegt al genoeg.

Een atmosfeer en ruimte maken waarin je als vanzelf acceptatie opwekt voor het product, de Dom van Keulen

Angst voor natie-verzwakking
Wanneer je Lemm zijn hoofd-argument bekijkt is die (angst voor) innerlijke natie-verzwakking zijn betoog-kern, de reden om de Middeleeuwse hegemonie van christendom te omarmen. Eenheid in geloof leidt tot meer weerbaarheid van een beschaving.

Geef je die eenheid op dan valt ook je maatschappij uit elkaar en krijg je de Ondergang van het Avondland (1917). Met zo’n stellingname vind je gehoor bij de tegenstanders van multi-culturalisme, en een reden waarom Lemm het in bepaalde kringen als Ketter-verbrander goed doet. Met name seculiere nationalisten en liberalen zijn tegelijk het meest bang voor de Islam.

Maar wat heeft hun eenheid in Katholiek geloof de Spanjaarden dan gebracht vanaf 1492, voor welke tijdsduur?

Van de godfather van moderne spindoctoring: Edward Bernays, die je waarschijnlijk nog niet kende. De Inquisitie en Propaganda Fide zijn de oorsprong van de term

Neem de Spaanse Gouden Eeuw wanneer Columbus het Latijns Amerika openlegt. En de Conquistadores de Indianen-populaties decimeren met biologische oorlogvoering (Europese ziektes). Om vervolgens Spanje met goud en zilver te overladen.

Tot de Rotterdamse zeerover Piet Hein de Zilvervloot in 1628 buitmaakt

Nadat de katholieke Spanjaarden onder Hollandse druk een toontje lager zingen, hun Armada tegen de Protestanten in de Noordzee ten onder gaat. Dan zijn de ‘Middeleeuwen’ al voorbij. De Nederlanders rukken zich dan los van het Spaanse Koningshuis (Filips II) met een Protestants excuus via het Plakkaat van Verlatinghe. (1581)

Zodat de Hollanders het stokje van wereld-heerschappij overnemen en de Engelsen. En nog een eeuw later heb je de Franse Revolutie al (1789), het rampjaar voor Lemm toen Liberalisme en Socialisme het Westen in bezit namen. Het einde van Lemm’s Duizendjarige rijk van christelijke heerschappij.

Rechts de halve maan en ster, wapen van Constantinopel, hoofdstad van Romeins-Byzantijnse rijk, het symbool waarvan Croissantjes werden gebakken

Hoezo, geen vooruitgang?
Nu op deze voorjaarsdag opende ik met 3 heerlijke croissantjes met oude kaas. De Croissant is het Halve Maan-broodje dat de Fransen bakten om de overwinning op de Ottomanen te vieren toen die Wenen belegerden (1683). Die Islamieten met hun van de Byzantijnen gestolen Halve Maan werden verslagen. Vanaf toen nam ook de Ottomaanse invloed af.

Een aardige metafoor: Moonchild, ook een liedje van Iron Maiden staat symbool voor Satan, titel van het boek van popcult-held en Satanist Aleister Crowley (1917).

Eten als mijn ontbijt dat was vroeger enkel voor de rijksten toegankelijk. Een concrete maatstaf van vooruitgang is dan: er is niemand in Nederland die de dag opent met een gat in zijn maag.

We sterven niet als ratten aan te voorkomen ziektes, omdat we nu weten dat bacteriën via slechte hygiene hun slag slaan. Hoezo, er is geen vooruitgang? En via welvaart en kapitalisme kun je al dat moois bekostigen.

Dus wat zit Lemm dan dwars?

Katholieke begrafenis: het leven na de dood en voortbestaan van ‘De Ziel’

Het gat in de geestelijke maag dat overblijft, en de Katholieke Kerk die ‘met haar tijd mee ging’ in negatieve zin. De kerk werd eenvormig met het Socialisme en haar wereldverbeterarij sinds het Tweede Vaticaanse Concilie. (1962-1965)

Lemm keert zich tegen institutionele armoedebestrijding, dat zou een tegenhanger zijn van het christelijke geloof van vrijwillig leven in armoede. Wat volgens hem overblijft is de dictatuur van het geld:

Ook de huidige paus, Benedictus XVI doet mee door tot solidariteit met de armoe op te roepen en een wereldvoedseldag voor te stellen.

Maar een frontale aanval op het kapitalisme en de geldhandel (diefstal en woeker) op bank en beurs (gelegaliseerde roversholen), op geld verdienen zonder ervoor te werken en speculatie, daar laat het Vaticaan het afweten.

Kwade geesten in de hel

Maar zijn Essays gaan over de Ziel, datgene waarop de Kerk nog het patent had in de Middeleeuwen, het voortbestaan na de dood in een vorm waarover we slechts kunnen speculeren. Het Lijden in de wereld verdwijnt niet, het lot van de mens blijft even tragisch als voorheen.

Je hoop in dit leven op aarde vestigen leidt maar tot geforceerd optimisme. De Kerk predikte daarom de hoop op geestelijke verlossing, iets voor het Hiernamaals.

Ik geloof niet in een voortbestaan na de dood. Noch wil ik daar in geloven. Maar het moet wel of je daar nu wel of geen zin in hebt.

Want ik weet dat een geestelijke wereld bestaat dankzij ondervinding, ooit in Wageningen. Zet de deur open, en het komt bij je binnen. Of je dat met een dubbelblind experiment zou kunnen simuleren, waarschijnlijk niet. Maar dat doet er niet toe.

Een sexy heilige moeder Gods bij de Abdij van West Vleteren, een beetje voorbede van wat goede Engelen kan iedereen wel gebruiken

De ervaring was heftig en realistisch, bij vol bewustzijn. Andere mensen met hoge intelligentie en nuchterheid hebben op hun eigen wijze de zelfde zaken ervaren. Als je niet oppast neemt het dan bezit van je, dus het is geen speelgoed.

Het idee na je dood gewoon niet meer te zijn, dat is zo angstwekkend niet. Van alle gezeik af, heerlijk.

Wat wel je nekharen overeind zet, dat zijn helse atmosferen van eeuwig lijden zoals Jeroen Bosch die al uitbeeldde. Maar wat je ook op de voorkant ziet van het Tibetaanse Dodenboek. Eeuwige kwelling. Als in een slechte drugs-trip. De hel waarin Schizofrenen leven, wat men vroeger gewoon ‘bezetenheid’ noemde.

Het tegendeel, de bekering en ervaring door God geaccepteerd te worden in Christus mocht ik ook meemaken. Toen ik daarna zo’n Satanspriester tegenkwam met bijna beest-achtige ogen (met offerring rond de vinger), kon ik voelen dat hij geen vat meer op me had.

Terwijl die daarvoor als het ware je geest binnendrong. Dierlijke ogen en een bezwerende beschaafde stem. Vergeet ik nooit weer, 20 jaar geleden.

Licht aan het einde van de tunnel (genomen in Espoo, Finland 2006)

En zo komen we dan weer terug bij de Hel van Dante, die christelijke voorstelling van de Hel, een hels-beschrijving die mogelijk via een Spaanse Moslim in de Christelijke wereld kwam via Dante. (aldus Salomon Kroonenberg in Waarom de Hel naar Zwavel Stinkt)

En bij de door Lemm besproken natuurkundige Emanuel Swedenborg (1688-1772). Na een carriere als wetenschapper schreef Swedenborg 28 jaar lang Theologische traktaten na in 1744 mystieke openbaringen te krijgen.

Slot Teylingen, het aardse bouwwerk dat vergaat

Swedenborg’s boek waarin hij Hemel en Hel beschrijft (1758), engelen en boze geesten maakte grote indruk op de groten na hem, van natuur-aanbidder Ralf Waldo Emerson tot Fjodor Dostojewski.

Het dichtst daarbij in de buurt in moderne tijd volgens moderne methodiek, komt het werk van Pim van Lommel. Met dat Licht aan het eind van de tunnel, het voorbije leven dat zich als film voor je afspeelt, weerzien van dierbaren. Dat heet sinds 1975 ‘bijna dood’-ervaringen, zaken waarmee je seculiere hardliners ook niet overtuigt.

Omdat ze niet WILLEN dat een leven na de dood bestaat. Want met leven NA de dood, zet je de kijk op het leven VOOR de dood in een totaal ander perspectief. Dan is geloof geen particuliere zaak meer, dat je los van politiek en geschiedenis kunt zien.

Dan duw je het bolwerk van De Verlichting en het Liberalisme omver. En plots lijkt ook een Staat die het ware geloof als halszaak ziet voor de geestelijke gezondheid van haar bevolking zo gek niet.

Gelouterd door het vuur

Bij Swedenborg’s openbaringen komt ook het Vagevuur naar voren, een katholiek dogma. Voor de twijfelgevallen. Dus als je nu toch minder je best deed dan nodig om in God’s Licht te kunnen verschijnen, dan kun je in die tussenfase wat bijles van goede Engelen krijgen om alsnog tot de hemel toe te treden.

Is dat ook niet rechtvaardiger?

Is het niet onverteerbaar en onrechtvaardig, wanneer massamoordenaars, sadisten, Ed Nijpels en kleuter-verkrachters een zelfde lot wacht als heiligen? Als het Universum amoreel is, en het dus ook niet uitmaakt hoe je nu leeft. Dan is ‘kwaad’ en ‘goed’ slechts datgene waarmee je wegkomt.

Alle scherpzinnige redeneringen, bewijzen en wetenschap ten spijt, is die vraag niet meer wezenlijk? En vanuit dat perspectief kun je ook door logische inconsistenties heen lezen, want meer dan logica zijn rechtvaardigheids-gevoel en verlangen van wezenlijk belang.

2 Replies to “Ketter-verbranding en Inquisitie was best OK…”

  1. Toch jammer dat wij niet echt in staat zijn gebleken om een universele humanitaire filosofie te ontwikkelen die al die primitieve geloven overbodig maakt. Een filosofie die open staat voor groei en nieuwe inzichten zonder dogma’s die achterhaald zijn door de evolutionaire ontwikkeling van de mens. Ook het christendom is gebaseerd op uitsluiting van anders denkende net als de islam en bijna alle andere religies. Laat ons vrije mensen worden met vertrouwen in onze eigen gedachten en gevoelens en laat de liefde koning kraaien over het geleuter van oude starre denkbeelden.

  2. Spijker op zijn kop: wie een betere filosofie heeft dan Heb God Lief en Je Naaste als Jezelf: kom er maar in, is dat een oud en star denkbeeld, primitief? Wat is dan hoog ontwikkeld?

    Wat alvast niet werkt is: het oude overboord gooien – kind met badwater- zonder geloofwaardige vervanging, iets dat ook zo inspireert dat je schildert als Rembrandt en componeert als Bach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *