Wagenings klimaat-prostituee: ‘Offer je hondje op CO2-altaar’

Resource 28 april blz 18-19. Alleen hondjes die Fikkie heten zijn slecht voor het milieu. Trudy is een aanwinst

Na de koe moet ook de hond op het klimaat-altaar geofferd, zo meldt Wageningen UR. ‘Slecht voor het milieu’, aldus klimaat-prostituee Ferry Leenstra, een provinciale veehouderij-onderzoeker (Lifestock Research).

Als Trudy slecht voor ‘het milieu’ is, dan deugt dat milieu niet. Dat milieu bestaat namelijk niet, zoals Trudy wel bestaat. Het is een theoretisch construct, afhankelijk van een batterij deels ideologische aannames.

Het klimaat-gebabbel van Leenstra blijkt namelijk berekend op basis van de Ecologische Voetafdruk, een Neo-Malthusiaanse Zonden-calculator die wetenschappelijk achterhaald is, maar dan nu afgestoft tot Pootafdruk.

Met je Spindoctor aan de vergetelheid ontrukt worden via PR: ‘Ecologische Pootafdruk’

Ter verlenging van de academische houdbaarheids-datum, Leenstra moet nog even tot haar pensioen  Dit is haar moment of fame: het Wageningse Universiteits-PR-krantje helpt haar onderzoek aan de vergetelheid ontrukken

Ook Leenstra moet haar onderzoek-subsidie verantwoorden van het semi-publieke bedrijf Wageningen UR dat 3-400 miljoen euro gemeenschapsgeld per jaar verbruikt voor merendeels academische pensioenvoorziening. Je kunt een vergelijkbaar artikel lezen in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Christenhond Trudy wil graag Louise Fresco even aan de lijn…hoe kan dit nog in jullie blaadje komen?

Wanneer Bill Gates roept dat ‘kinderen slecht zijn voor het milieu’, en men vergelijkt je kinderen met CO2-producerende grondstof-verbruikers. (Kinderen zijn hartstikke grappig en leuk.)

Dan ligt dat dus ook niet aan je kinderen, maar het paradigma, de ‘framing’ van het probleem. (Malthus, zie ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei, Vierde druk verschijnt komende week: bestel HIER)

Die Voetafdruk is wat je (Kool-)Zuurzaamheid kunt noemen, de visie op milieu van mensen- en levenshaters die koolzuur (CO2) tot maatstaf van alle activiteit op aarde nemen. Alsof er geen andere zaken zijn die we met veel gunstiger baten kunnen aanpakken. Ecomodernisme is Groen zonder Doem. Wij hebben geen bangmakerij nodig.

De Ernstige Ecologische Crisis waar Wageningen UR dag en nacht tegen werkt om oplossingen te vinden, vandaag in Langweer. De kastanjes bloeien, prachtige bloesems

Achterhaalde Ecologische Voetafdruk aan de vergetelheid ontrukken
Terwijl huidig KlimaatBELEID met inzet op 50 procent biomassa in de energie-mix liefst DRIE MAAL Nederland aan grond-oppervlak vraagt in 2050, om al die energie-gewassen te telen…En dan is je hondje dus het probleem.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren, collega-ecomodernist. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels.

In plaats van dat de huidige klimaat-kwakzalverij ter academie van de ‘oplossing’ een grotere grondstof- en land-verslindende ramp maakt dan klimaat-opwarming zelf.

En dan.krijgt klimaat-prostituee Ferry Leenstra 2 pagina’s de ruimte om met de wetenschappelijk achterhaalde Ecologische Voetafdruk (Wackernagel, Rees) wat aan te rommelen. Die voetafdruk rekent een theoretische en willekeurig bepaalde milieulast om in landgebruik (hectares). Waarom die voetafdruk boerenbedrog is, dat kun je in mijn artikel in EOS lezen.

Nog niet gedaan? Doe dat alsnog.

Het alweer 10 jaar geleden verschenen boek uit de vergetelheid rukken. Chinese invloed op Wageningen?

Het boek van het echtpaar Vale ‘Time to Eat the Dog’ waarop Ferry zich baseert, dat zal Chinese invloeden op Wageningen UR aanspreken. Doggy Pangang. Het stamt alweer van 2009.

Valse Concreetheid is de tekortkoming, puntje 3 in wetenschappelijk bedrog, zoals recent nog beschreven voor Elsevier. En het neo-malthusiaanse paradigma van ‘eindige grondstoffen’. De grond bepaalt niet wat grondstoffen zijn, dat bepalen mensen.

Tonnen euro’s onderzoek-subsidie later, conclusie: ‘neem een hamster’. 🙂

Vier jaar onderzoek, conclusie: Neem een Hamster
Klimaat-prostitutie definiëren we zo: Meedoen met de klimaat-mode om aandacht en subsidie te krijgen in de strijd om het universitair bestaan. Je maakt van Voetafdruk ‘pootafdruk’ in samenwerking met je spindoctor, zet er Dr.Ir voor et voila.

En vervolgens maar hopen dat journalisten toehappen, nog een gaatje tussen de advertenties vinden. Vier ton euro onderzoek-subsidie later mag je dan de conclusie lezen: Neem liever een Hamster… Nou laten we dat advies in Lifeboat-Ethics ter harte nemen.

Lieve Christus aan het Kruis, bent U hiervoor gestorven op Golgotha? Moesten de Amerikaanse soldaten daarvoor landen op Omaha Beach? Neem een hamster…

Trudy heeft een vriendje, Rover, ook een Jack Russell

Je dacht met Diederik Stapel het dieptepunt te bereiken, toen kwam Roos Vonk daar overheen, vervolgens heb je leerstoelen Transitiekunde en zelfs ‘Disaster Studies’, de Lancet onthult dat minimaal 50 procent van academische publicaties onwaar is en vervolgens weet je: ach, met die wetenschap op universiteiten wordt het nooit meer wat.

Academie-prostituees.

…als hondjes de wereld regeerden, gingen ze lekker spelen en jagen

Men weet gewoon niet meer wat te onderzoeken, want we hebben alles al. Waarom heb je bijvoorbeeld als burger nog wetenschappelijk voedsel-advies nodig? Je weet zo ook wel wat gezond en lekker is. Daar heb je Wageningen UR niet voor nodig, wel een goede kok en Livar Kloostervarkens. (malse hammen, en worst bij het bier)

Laat staan een Voedings-miep/Betutteltrut Ellen Kampman die boterzachte epidemologie voorspiegelt als ‘De Waarheid’ en die overal een kanker-epidemie ziet ontstaan  (blz 9) Je kunt overal kanker van krijgen, dus ook van alcohol. Van gezeik (stress) krijg je ook kanker, daarom heet het ook gekanker.

Een leven zonder plezier, dat LIJKT alleen maar langer.

Wie de ernst van De Ecologische Crisis nog ontkent…. Langweer vanochtend, prachtige kastanje-bloesems

En waarom moeten we ‘De Wereld’ voeden…Behalve dan dat de multinationals die Wageningen UR op de been houden voor zichzelf een buitensporige rol weggelegd zien? Het thema ‘De Wereld voeden’ bevat een batterij van onuitgesproken bestuurlijke en levensbeschouwelijke aannames, die als ‘beste’ worden verondersteld.

Dat paradigma veronderstelt een graad van mondiale centrale planning waarbij Mao’s plan om China te voeden verbleekt.

Waarbij je De Planeet als 1 grote onderneming opvat, waar een CEO alle bonkaarten voor burgers verstrekt, ieder zijn grondstof-budget: de Lifeboat Ethics van het Globalisme. (google Lifeboat Ethics, leg ik nu niet uit)

Is er ook al iets mis met schapen?

Het Risicoloze Leven
Veel academie-wetenschap is uitgegroeid tot een vorm van seculiere geloofs-beoefening.

Waarbij academici de taak van kruidenvrouw, druide en priester overnamen: een leven zonder risico’s voorspiegelen als maatstaf.  ‘De norm’ gebanaliseerd tot een statistisch construct waaraan het gehele leven in theorie moet voldoen, met voorbijgaan aan alles dat een mensenleven menselijk maakt.

Dat is geen wetenschap maar levens-beschouwing. De geestelijke armoe van het secularisme, het geloof dat alles uit niets ontstaat als je maar lang genoeg wacht. En dat De Staat alle risico uit het leven kan bannen via een Technocratische Dictatuur/Bureaucratie

‘het Milieu’ bij schrijven op De Abdij: wat is hier nu mis?

Zie in het zelfde Resource de betutteling bij reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Je mag niet meer stage lopen in Mexico, Rusland, Zuid Amerika, en eigenlijk heel Afrika niet meer. Tenzij je een wazige cursus ‘Basic safety and security’ volgt. Wat leer je daar dan? Stap niet in een Toyota vol Moslim-broeders met kalasjnikovs, dat kan wel eens slecht aflopen? 

Joh?

De Staat heeft bepaald wat ‘velig’ is, een stel onzichtbare ambtenaren heeft je eigen oordeels-vermogen overtroefd.  En dat is dan de universiteit, het Lichtpunt der Verlichting.

De Abdij bloeit!

Zwarte Piet mag niet meer, Wel komen uit alle hoeken en gaten gepromoveerde zeurpieten die theoretische risico’s bij de normale zaken des levens gaan verzinnen als een glaasje wijn voor het eten en je hond uitlaten na het eten, de koe in de weide.

Als klerken van de seculiere maakbaarheids-kerk, met Vadertje Staat als de Verlosser van alle Risico’s. Veiligheid kun je niet objectief meten. Een idioot kan in een veilig land even goed verongelukken. Of gewoon vette pech hebben.

That’s Life.

…??? Een ander nodig om voor jezelf te denken….

Men wil tegelijk een ‘werkgroep onafhankelijk denken’ instellen, een contradictio in terminis.

Sinds wanneer ga je door een werkgroep onafhankelijk denken. Als je dus anderen nodig hebt om voor jezelf te denken…. En als je eigen universiteit commercieel belang heeft bij kuddegedrag. Want anders hadden ze de eco-mysticus Marten Scheffer al lang ontmaskerd als charlatan.

…als je voor jezelf gaat denken,…dan schrijf je niet langer zulke onzin op

Moet je bovenstaand artikel zien op basis van het onderzoek van Scheffer. Ook je reinste klimaat-prostitutie: men sleept hier de Californische boksbomen er met de naalden bij en ‘Het Klimaat’. Maar wat hebben ze gedaan? Met satellieten proberen de hoogte van bomen (een maat voor ouderdom bos) te meten.

En dan dit heldere inzicht, na weer miljoenen euro’s gemeenschapsgeld te verbranden:

Het klimaat WORDT (weten ze niet RZ) op sommige plekken natter, maar op andere plekken droger.

Het kan vriezen, maar het kan ook dooien. Zie daar, het resultaat van 50 jaar klimaatmodel-kennis. 🙂

Ooit gezien hoe wonderlijk kastanje-bloesems zijn?

En dan: waarom zou je de hoogte van alle bomen op aarde moeten weten/meten, behalve dan dat het plots kan?

Die reden staat niet vermeld, maar gezien Scheffer’s betrokkenheid bij de Club van Rome weten we: Vanwege 2030 Agenda, het globalisme en de technocratische illusie dat je de wereld met alle mensen op aarde, via centrale planning kan ‘verbeteren’ bij volmaakte kennis.

Die nieuwe Toren van Babel, gebouwd met klimaat-gebabbel. Sinds Genesis is er aan de menselijke aard kortom weinig verbeterd, alle wetenschap ten spijt.

One Reply to “Wagenings klimaat-prostituee: ‘Offer je hondje op CO2-altaar’”

  1. Wij worden steeds meer in een geestelijke, maatschappelijke en financiële dwangbuis geperst. Het echte gevaar komt van de zijde van dergelijke wijsneuzelaars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *