De Journalistiek- Opium voor de Massamens- bedreigt uw gezondheid…

Leaver dea as slaef

In dit artikel pleit ik voor afschaffing van De Journalistiek: De Opium voor de Massamens, de dagelijkse bron van leugen en desinformatie, Siamese Tweeling van de Seculiere Agitatie-maatschappij. Omdat zij de volksgezondheid bedreigt.

Interessante Tijden wil graag uw afkick-centrum zijn met een andere opvatting van ‘Het Nieuws’: dat wat U eerder nog niet wist of zo gezien had. Iedere dag een nieuw inzicht, verrassende gedachte en anders zijn er altijd de plaatjes nog. En vervolgens ga je dan wat nuttigs doen met je leven in het restant van de dag die je gegeven is.

We zijn hier studiecentrum voor Natuurlijke Historie en Menselijke Natuur, en geen agitatie-platform voor een politieke stroming en consumptie-dwang.

Je hebt nu niet voor niets zelfs ‘Nieuws-Junkies’ zoals je ook mensen hebt die aan alcohol en drugs verslaafd kunnen zijn. Verslaving, een slaaf zijn van, is het tegendeel van individuele vrijheid van denken en handelen zoals in het christendom geformuleerd: met 10 mensenplichten die je ook zonder Staats-bemoeienis met vallen en opstaan oefent.

Want waarop zijn je ‘rechten’ immers gebaseerd, als niemand daartoe enige innerlijke plicht voelt: tenzij De Staat ze dwingt, of wanneer de Naming-and-Shaming-industrie (media) er schijnwerpers op zet?

Daarmee hebben we leugen 1 van het Ziel-loze Secularisme- de ideologie van de journalistiek- al bij de kop. Dus laten we verder gaan…

Het seculier-materialistische wereldbeeld dat massamedia opdringen als zijnde ‘zo moet je denken, dan hoor je bij ons, de verstandigen’ zetten we bij het grof vuil.

Omdat het – onder welke vorm van retorica verborgen ook- collectivisme is: een indeling in ‘groepen’ die wel en niet recht van spreken hebben. Alle secularisme is politisering van het sociale leven, krantenverkoop op basis van tweedracht, en dus agitatie.

Historisch waar: Atheïsme- Tegen De Liefde- is de meest moorddadige leugen uit de menselijke geschiedenis. (Nazisme, Communisme, hoewel ze beide trekken van Heidendom hadden) Dus hoe kun je nu nog intellectueel eerlijk zijn en secularisme- de zielloze mens en zielloze maatschappij- verdedigen?

Amen.

Dankzij de ziekte van het secularisme, het ontkennen van De Ziel, krijg je een land en maatschappij waarin God (als metafoor voor) De Liefde is ge-elimineerd omdat ze niet meetbaar zou zijn: zie mijn reportage over de Doodsvaardersplassen en de Kadaverdiscipline van Staatsbosbeheer.

We begrijpen dat deze stellingen enige uitwerking behoeven. En daarom bestaat Interessante Tijden. Als je het hier niet leest, dan wel in 1 van de 365 artikelen van afgelopen jaar, of de vele die nog komen gaan.

De angst onopgemerkt te blijven in 140 tekens verwoord

Meningitis
De belangrijkste ziekte waarmee de Journalistiek- als Siamese Tweeling van het Secularisme- mensen besmet is Meningitis. Mensen met ‘een mening’ gaan emotionele hechting vertonen aan dogma’s uit de virtuele realiteit die door herhaling en sociale bevestiging een eigen leven gingen leiden.

Dat je gaat brabbelen op een feestje over ‘Wat Trump gezegd heeft’ (nooit ontmoet) tot een land ergens in Afrika waar je nooit bent geweest. Een media-roddel kan natuurlijk nooit meer zijn dan een aanleiding om te zien hoe het WEL zit.

Of dat je hevige angsten etaleert op basis van media-constructen. En zelfs een moreel superieure houding gaat aannemen over (statistische) constructies die in het echt niet bestaan (gemiddelde wereldtemperatuur, of ‘het wereldterrorisme’).

En voor je het weet kweek je onenigheid over zaken die er in het geheel niet toe doen voor levende en lijdende mensen hier en nu.

Journalistiek is virtual reality, meestal samengesteld door pretpakketjes van de PvdA of erger. Urbane hoornbril-types en feministische huppelkutten die van zoveel mogelijk zaken helemaal niets begrijpen of weten. Zodat ze ‘waarheid’ aannemen op basis van de sociale autoriteit die ze willen geloven.

Voor fatsoenlijk verdiepen is bij Dagloners ook geen tijd of ruimte.

…verdwenen insecten op de bumper

Je krijgt dus onder de innerlijke tegenspraak van ‘objectieve journalistiek’ een politieke visie opgedrongen. Die heeft als voornaamste oogmerk: mensen voor karretjes spannen. Het oogsten van abonnees voor de adverteerder en het kweken van gehersenspoeld en ontevreden belastingvee, Links-Rechts-geneuzel, Divide and Conquer-drukwerk.

Televisie-nieuws was daarnaast al plat voor de flatscreen werd uitgevonden. De krant biedt ook weinig meer dan uit context gerukte negatieve prikkels, tot de vierde macht versterkt in chocoladeletters. Daarom bestaat er zelfs ‘onderzoeksjournalistiek’: journalisten die WEL verder kijken dan hun nieuws lang is, als buitencategorie.

Al lijken (a)sociale media als Twitter ook meer een soort Hellhole: wat een onrust van door elkaar kwetterende mensen die in 140 tekens hun angst uiten niet opgemerkt te worden. Die Angst is het probleem, niet de vraag of de volgende tweet je uit de vergetelheid zal rukken.

Havik op het nest bij mij hier in Langweer, vanochtend in het bos!: wat een prachtnieuws om die te zien

Gezondheids-waarschuwing op journalisten-producten
Bij het NOS-Journaal zou dan ook net als op een pakje sigaretten een waarschuwing moeten staan ‘Dit programma verkondigt aperte onwaarheden’. Op iedere Volkskrant of wat voor journalisten-product ook met kwaliteits-tabak zou dan staan ‘geloof dit product niet zonder U breder te informeren’.

Voor mijn pleit heb je geen politiek programma nodig, maar enkel je hoofd, handen en voeten.  Je hoeft enkel de krant op te zeggen, het weekblad en de TV niet langer aan te zetten voor ‘het nieuws’ of NU.nl aan te klikken, de Leugenfabriek die je aandacht opeet terwijl je leven hogere prioriteiten kent.

Gooi je haar los, en focus op Het Grote Programma: ieder dag weer ietsje beter/minder slecht mens worden. Al was je maar een tiende procentje minder vervelend dan gisteren.

Jezus die de Doodscultus van de Milieubeweging overwint

Beter NIET geïnformeerd, dan gedesinformeerd, zo is mijn motivatie, want leugens zijn geestelijk ongezond. De journalistiek, je kunt er dus prima zonder.

Maar je kunt het fenomeen ook genieten als bij alcoholische dranken: met beheersing- relativering- als goede middenweg. Je wilt geen zuiplap worden, want dan word je zielig. Maar mensen die helemaal niet drinken, die zijn meestal niet leuk en ook niet te vertrouwen.

Dus dat je er niet sektarisch in bent, je media-abstinentie. Maar wel de gevaren inziet bij overmatig geloof in journalisten-producten.

En dan, wie niet ineens zonder De Journalistiek kan: Als je zelf nooit iets meemaakt, je hebt geen eigen geestesleven, dan levert de journalistiek je toch inspiratie om ergens over te praten bij een feestje. Wat roddels opgepikt van het digitale dorpsplein van Global Village, meningen als kledingstukken uit een rek gerukt van het Waterlooplein.

Dat je niet gaapverwekkend bent, maar geestverwanten vindt die ook ‘een mening’ hebben over ‘wat Trump hier en daar gezegd zou hebben’.

Hindeloopen gisteren met De Hinde rechts

Heb je goede argumenten TEGEN deze stelling? Comments below!
Via het web kunnen mensen wel voldoende informatie uitwisselen die voor hen relevant is. We hebben oude media en vooral de pretenties daarvan gewoon niet meer nodig. Zonde van de bomen ook.

Liever 1 mooie sparrenboom zien die geurt van de hars, dan 1 editie van de Telegraaf of Trouw in een rek aanschouwen.

De media-industrie en haar dagloners hebben een vaste methode om je naar hun excrementen te geleiden tussen de advertenties in. Iets dat je aandacht afleidt van wat er werkelijk toe doet, of wat echt bestaat buiten Virtual Reality: een mentaal plaatje dat geloofwaardigheid ontleent aan sociale intimidatie en herhaling

Wat is de ergste afleiding? Bijvoorbeeld (zie foto boven De Hinde in Hindeloopen) dat mensen niet van ellende en paniek voor De Ecologische Crisis en De Zondvloed rondrennen, maar lekker genieten. (maar zeg het niet te hardop, gij Populist!)

En dat je nog 5 weken tot 6 juli mag genieten van een leven in (bestedings)vrijheid, na deze zomer is het feest voorbij. Want dan stemt de regering in met invoering van De Klimaatwet van Maoist Wijnand Duivendak en Van den Vos Ruttenaerde..

.,,,Het legaliseren van afpersing door De Nijpelitaanse Maffia van Ed Nijpels (VVD) en zijn Klimaatelite voor tienduizenden euro’s per huishouden. Burgers aan het gas, en van het gas af. En daar lees je vrijwel niets over, sterker nog: de Journalistiek is hier de grootste verkoper van wat ik het Klimazisme noem: het Klimaat-Socialisme.

Omdat het Klimazisme net als het Fascisme een journalistenproduct is (agitatie) van bijvoorbeeld de Volkskrantische Beobachter: een cocktail van Urban Myths die door sociale autoriteit en herhaling waarheids-gehalte kregen, het handelingsperspectief in de geesten van mensen.

Woordenbreien als ‘ik vind dat CO2 zus en zo’ die ‘argumenten’ werden. Stokken om de ander mee in ‘debat’ te slaan.

De Crisis die een Dictatuur als oplossing vraagt: zie U ‘m?

De invoering van een vorm van dictatuur, we zullen zien of die met tekening van het Klimaatakkoord op 6 juli werkelijkheid wordt. Een operatie waar de voltallige mainstream-media hun steun verlenen. Zo faciliteren zij afpersing door de milieumaffia en haar multinationals.

Zie hieronder een pijnlijk voorbeeld van Rob Berends, 1 van vele typische zjoernaliesten. Berends MOET wel een ‘kwaliteitsjournalist’ zijn (= welriekende drol, pretpakket van de PvdA of erger, NVJ-ambtenaar in de tas van het establishment)

1 pijnlijk voorbeeld uit velen. De grootste crimineel van ons land die los rondloopt, Ed Nijpels en zijn Nijpelitaanse Maffia (VVD) die ons voor honderden miljarden mogen uitzuigen in Klimaat’s naam zonder enig klimaat-effect, met De Journalistiek als verkopers. Met het wijzigen van 1 letter zou de kop tenminste nog kloppen

Het Nieuws, dat nog steeds 95 procent van Nederlanders consumeert heeft een vaste opbouw, om je sociaal te intimideren en af te leiden richting de adverteerders en bedrijfsbelangen.

Er is iets HEEL ERGS gebeurd (iets is uit context en proporties gerukt) of NIEUW ONDERZOEK DAT BEVESTIGT: HET IS NOG ERGER (academici hebben onderzoeksgeld nodig, voor een fenomeen dat alleen ‘deskundigen’ waarnemen)

….of er komt WAARHEID van GEZAGHEBBENDE BRONNEN (publiek geld-hengelaars) en VERTROUWDE MENEREN in CHOCOLADELETTERS (roversbaronnen op publieke zak), met daarin opgevoerd DE VERTROUWDE BRONNEN (de bekende bende leugenaars uit op publiek geld).

En dat alles voor U geselecteerd door pretpakketjes die er zelf ook niet bij waren, en die het waarheids-gehalte ontlenen aan toegekende Sociale Autoriteit.

…als het tegenzit is ‘uiten van machteloosheid’ nog strafbaar ook als Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP). Pas wanneer je Nederlanders voor miljarden afperst heet je ‘duurzaam’, en leid je de grootste publieke geldtransfer in de Nederlandse geschiedenis (Klimaatakkoord, Klimaatwet)

Het Nieuws: om beroerd van te worden
Die barrage van merendeels negatieve danwel supra-normale prikkels heet dan ‘het Nieuws’, al die variaties op ‘de wereld is mooi, de mensen konden beter’ met uitroepteken. Uitroeptekens over een selectie van ellende waar je geen invloed op hebt.

Wanneer je meldt dat depressie als volksziekte toeneemt: de overbelasting door angst-prikkels, zodat je zenuwstelsel de hersen-chemie aanpast. Is er dan geen verband met journalistiek als hoofdbron van ‘informatie’ van velen? Is Journalistiek geen bedreiging voor volksgezondheid? Voor (bestedings)vrijheid dus alvast wel: zie boven.

En die mening van je, die was toch al nooit belangrijk. Je kunt beter nadenken en observeren. Zelf denken is ook een vorm van waarnemen, en zo kunnen je allerlei gedachten ook zomaar komen aanwaaien. Zonder dat je weet waar vandaan..

Waarom voor De Journalistiek betalen, het aangepraat krijgen van ‘een mening’? De-Vrijheid-Van-De-Zelfde-Menings-uiting, die De Journalistiek verkoopt: een nauwe bandbreedte van Seculiere dogma’s. Wat voor maatschappij-visie en wereldopvatting schuilt achter het idee dat ‘de journalistiek’ van nut is?

Gedesinformeerd worden over zaken die (misschien) niet eens waar zijn of echt gebeurd.

Journalistiek heeft ook maar inherent 1 oplossing kado. Het verkoopt het idee, dat ‘onthulling’ en ‘publieke verontwaardiging’ een ‘betere wereld’ brengt, via politici. En zo is de wereld geworden zoals zij nu is. De Leugen regeert en de Mammon (het grote geld). En dus is er nog meer journalistiek nodig, aldus de media-industrie.

Dus is er niet eens iets anders nodig in het Westen anno nu?

Ed Nijpels zijn woonboerderij aan de Dijken 2 in Langweer staat nog steeds te koop, was eerst 2,4 miljoen euro

Het seculiere wereldmodel waarin journalisten leven, heeft dus maar 1 verlossingsleer. Politiek.

De journalisten- excrementen suggereren steeds de eeuwige conclusie: POLUTUUK DOE IETS, dames en heren politici luistert u mee. Een oproep van de lammen aan de blinden ze te leiden, met DE OVERHEID via NOG MEER WETGEVING als enig instrument tot ingrijpen.  Alsof je met stront het lekke riool wilt dichten, dat Menselijk Tekort heet.

Beroerder is niet mogelijk: wil Ed er daarom alvast vanaf?

‘De Wereld’ ( = eufemisme voor ‘andere mensen’) verbeteren met mensen die zichzelf al niet begrijpen. Met als eind van de riedel: meer lastenverzwaring, ter verrijking van de sterkste lobby en, om het huidige bancaire stelsel op de been te houden, die paar slimme vossen die het spel WEL begrijpen.

En dan mopperen dat je anders had gehoopt. Alsof de wetten van Darwin niet ook in de Tweede Kamer werken, het recht van de sterkste lobby, wanneer je het seculiere en zielloze wereldbeeld als Dogma accepteert. Might is Right.

Seculieren zijn zo wonderlijk dogmatisch en bijgelovig. Dat er dan- bij wat voor Urban Myth ook- ditmaal iets anders aan de hand is, dan de gebruikelijke 7 hoofdzonden, in een ander jasje aangekleed, toegespitst op de omstandigheden van de eigen tijd.

Als zelfs binnen families al coalities en vetes ontstaan, en 50 procent van huwelijken in echtscheiding eindigt: hoe dan via een wereldregering beweren dat je ‘wereldvrede’ afdwingen kan en zelfs ‘Een Veilig Klimaat’, als alle neuzen maar De Zelfde Kant OP komen te staan (2030 Agenda) En daar dan ook echt in geloven.

Hoe bijgelovig kun je zijn?

Wanneer je Deskundige bent van Prestigieuze Acacdemies zie je dat er eigenlijk een ramp plaatsvindt…

Daarom zie je ook geen verschil tussen de journalistiek en de milieubeweging: twee vormen van Ontevredenheids-Industrie, Bangmakerij BV die aanspraak op politieke macht maken.

Dat je geestelijke onvrede bij de massa eerst aanwakkert. En dan claimt te genezen via de daartoe minst ge-equipeerde kanalen: politiek en dus de overheid.

Als je de milieubeweging/journalistiek zou geloven, dan waren we er gisteren al niet meer. Tenzij de overheid nog keiharder zou ingrijpen in dit of dat. Maar ik was er nog wel, ondanks alle linksdraaiende (Ut Muljeuh) en rechtsdraaiende (terrorismuh) bangmakerij in vierkleurendruk.

Heeft De Overheid ooit lekker bier gebrouwen?

En dat als Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP’er) in de gunstige belasting-categorie (de kale kip die je niet kunt plukken), gewoon met lieve mensen bij een geweldig restaurant om te vieren dat ik Ryperlour Single Malt 43 Years old werd.

Sommige mensen moeten even liggen voor ze op smaak komen. Krijg je bij geboorte een gebruiks-aanwijzing in het Chinees geleverd. Ni hao! Maar zo leer je onderweg mooi wel de Tale Kanaäns spreken.

En vandaag is het alweer een mooie dag, wat een mooie dag voor De Dood. God dank U, ik leef, en mag me in somberheid vrolijk maken, lachen met diepgang er in.

Overlast van hangouderen op de leugenbank in Hindeloopen met scoot-mobiel.

Je kunt er ook een ritueel in zien, die zjoernaliestiek, als bezigheids-therapie voor de lompen-intelligentsia. Een soort seculiere rondedans die de vergoddelijking van De Staat als gouden kalf aanmoedigt, de Seculiere God op aarde. Wij van de PvdA adviseren, meer PvdA. Wij van IPCC-eend adviseren…

Of  de journalist is zo’n seculier, die in wat VVD-proza ‘boeh’ roept tegen die staats-uitbreiding tussen de Rolex-advertenties en de Laaifstaail in. ‘Enigszins boeh!’, als het beschaafde VVD-journalisten zijn die gestudeerd hebben. Dat politici via de overheid moeten proberen om minder overheid te krijgen…

Zo ‘genuanceerd’: ook zo’n nietszeggend stopwoordje ter zelfverheffing en ter herkenning van soortgenoten van het intellectuele lompenproletariaat.

En dan dat gemopper van reaguurders er onder. Geloven dat ‘de politiek’ je leven betert. En steeds opnieuw verrast zijn dat dit niet gebeurt. Over wie mopper je dan? Voor de derde maal aan een drol ruiken, en tot ontzetting- alweer- constateren: hee, stront stinkt.

Nostalgie voor toeristen die het Oude Nederland stiekem zo gek niet leek

Interessante Tijden: afkickcentrum van Opium voor de Massa
Ik consumeer dus geen producten van de media-industrie meer, de geestelijke manipulaties van het Journalisme en haar lobbyisme verrijken me geestelijk niet.  Wat steek je op van pretpakketjes  van de PvdA of erger die voor hun politieke vriendjes uit lopen schreeuwen van ‘Doe Iets’…

….behalve een hoop ergernis?

Er is ook geen bal aan om voor De Zjoernaliestiek te schrijven; Zo pijnloos mogelijk proza dat geen enkel misverstand mag wekken, samengeperst in zo weinig mogelijk oppervlak om de advertentieruimte geen geweld aan te doen. En dan in stukken geknipt met ‘een kadertje’.  Die Godgloeiende teringtyfus-kadertjes, sorry, daar gaat jaren opgekropte ergernis er even uit.

Dat je een blad uitbrengt met angst voor je lezer: bang dat ie afhaakt. Volgens de opvatting dat de lezer je verhaal eigenlijk liever niet lezen wil.

Sfeertje

Waarom zou je schrijven voor mensen die niet willen lezen? Of Muziek maken voor doven en slechthorenden. Les geven aan mensen die niets leren willen, een taart in iemand’s gezicht smijten in de hoop dat ie de slagroom nog wel lekker  vindt…

Wat kun je nu met mensen die niet WILLEN? Een weekblad maken, alsof je naar Moslim-methode honderden willekeurige meisjes op straat aanrandt, en hoopt dat er altijd 1 moet zijn die toestemt.

Ach ja, Oude Mediazzzz. Op het Web gebeurt het, hoewel je ook daar de zelfde informatie-inflatie en Meningitis kan krijgen. Maar het verschil daar is; je wordt gedwongen zelf te selecteren, te zien of het wel klopt. Oude media wekken de valse pretentie dat daar WEL een kwaliteits-controle plaatsvindt, dat zij meer betrouwbaar zijn.

…dat je dus niet meer hoeft te controleren ‘maar, is het ook waar’ omdat het kwaliteits-onzin is.

3 dames aan het hindelopen

Mijn relativering van De Journalistiek als maatschappelijke informant heeft dus een filosofische component. Vanuit deze vraag: Wat is nu het doel van journalisme voor je welzijn als mens? Vind je er antwoord op levensvragen, zingeving, ware prikkeling van je zinnen? Er liggen nog stapels boeken ter lezing te wachten, ben nog zo benieuwd wat Voltaire in 1738 te zeggen had… Niets dan onthullingen en nieuws, namelijk wat je eerder nog niet wist.

Meer dan 99,9 procent waarover je in De Journalistiek leest, het bestaat uit negatieve prikkels waaraan je helemaal niets kan doen, van omgeslagen veerboot in Mantsjoerije tot de instelling van een corporate dictatuur door bankiers (2030 Agenda, Karl Marx voor Miljardairs), met medeweten van Klaas ‘Klimaat’ Knot. (BIS/Nederlandse bank)

Omdat depressie veroorzaakt wordt door negatieve prikkels waarvan het verhelpen buiten je macht liggen. Is er slechts 1 andere methode ter genezing: die prikkels elimineren.

Hier hoor je de Wielewaal, Dudeljo klinkt zijn lied

Dat is De Abdij-methode die Interessante Tijden praktiseert. Er is altijd wel wat, er was altijd al wat.

Het zijn Interessante Tijden. Nog 5 weken, dan zijn we klimaat-dictatuur, veroorzaakt door De Angstfabriek der Journalistiek. Dan krijgt Neo-Feodale Afpersing een groen jasje. Niets tegen te doen, dus geniet van het mooie weer/dramatische opwarming der aarde.

Daar zong hij vanochtend alweer

De Mammon regeert.

Binnen het bestaande bancaire systeem van waarde-creatie via schuld met (exponentiële) rente is er niets aan die Bijbelse waarheid te doen. Daarbinnen is linksom of rechtsom 1 recept: verdere lastenverzwaring, de exploitatie van menselijke voorraden en ecologische exploitatie.

Maar wie weet is dat wel de best mogelijke van alle werelden, heb ik niet dat inzicht van mensen aan de knoppen. Misschien is het wel hogere wijsheid van Knot en de zijnen, dat het alternatief boven Neo Feodale afspersing uit naam van Het Klimaat nog erger is.

Systeem-implosie, straatrellen en burgeroorlogen. Nee dan liever verplicht een warmtepomp, om de installatiebranche van VNO-NCW onder publieke dwang van werk-kapitaal te voorzien.

Er zijn alvast wel beroerder werelden denkbaar, zoals onder een Marxistisch juk. Maar vandaag genieten we. We hebben we alvast helemaal nergens last van. Wat een mooie dag, voor de dood.

Ik floot de Wielewaal na, fieuwowiew…niet deze sjogger (sjokken en joggen)

Veel belangrijker was dan ook vanochtend, dat ik de eergisteren al gehoorde wielewaal te zien kreeg, die van Dudeljo klinkt zijn lied. En anders niet. Gisteren hoorde ik hier op Safari in Langweer al zijn lied, dat met fiet fiew valt te imiteren. Ik hoop dat de voorbij sjoggende (kruising joggen en sjokken) jonge dame niet dacht dat ik als Sjonnie haar nafloot.

Hoewel groot fan van jonge vrouwenbillen, met nafluiten bij de dames net zo weinig succes gehad als via een gesprek aanknopen dat ook nog ergens over gaat.

Maar het was dus de wielewaal die ik nadeed.

Hier in het kreupelhout zit hij verscholen, wel gezien, nog niet op de plaat gekregen. Ze zijn best groot, voor een kleine vogel

Dat je zo’n Wielwaal-mannetje als het ware loopt te ‘dissen’. Zoals Wielewalen dat doen. Dat hij zich beter laat zien, omdat hij gelooft dat jij- een concurrent- ook Dudeljo doet. Je doet als mens dus eigenlijk een beetje alsof de natuur een beetje dom is.

Bij bosuilen werkt dat ook namelijk. Als je hoeee, hoe hoehoehoehoee kunt nafluiten, dan komt hij speciaal naar je toevliegen om er het zijne van te zeggen.

Tenzij de GGD die uil voor is natuurlijk, mensen met witte jassen aan.

Deze havik gluurde me aan vanaf zijn nest: overal waar je buiten komt, word je door dieren bespioneerd….

Wel, en dan merk je dus dat je zelfs in de natuur al overal wordt bespioneerd. Daar heb je geen Sleepwet voor nodig of Van den Vos Ruttenaerde. De havik houdt je nauwgezet vanaf zijn nest in de gaten. Een maand terug zat hij al te broeden. En nu heeft ze dus jongen.

Je kon de havik al horen keffen in het bos. Kef kef kef kef, zo klinkt dat dan. Ieder roofvogeltje blaft zoals het gebekt is zoals ieder vrouwtje zucht zoals het gebeft is. Althans, uit de Accipiter-familie, die havik-achtigen keffen, de sperwer keft ook.

Het zou ook bijna een sperwer kunnen zijn, die je hier steeds boven het dorp ziet jagen. Maar die bredere schouders, het donkere oog en dikkere snavel, zware wenkbrouw….

Overal word je bekeken in de natuur…

Wanneer je dus inziet: de journalistiek verrijkt mij niet. Dan gaat een wereld aan informatie voor je open die ook wel ‘buiten’ genoemd wordt.  Dat maakte mij afgelopen 10 jaar alvast gezonder mens, en zo kon ik ook steeds beter andere mensen inspireren, in plaats van zwart gat te blijven die alles van ‘jeugd’ tot ouders en wat ook de schuld geeft.

Iedere dag is er wat nieuws te zien, zonder dat dit zich in Chocoletters aan je opdringt. Voor dit ‘nieuws’ uit de natuur moet je juist je oren spitsen, ogen openen, het word je niet toegeschreeuwd.

De volgende uitdaging is nu: die wielewaal op de plaat krijgen…

Zo ziet de havik er van dichterbij uit, wanneer je zijn portret schiet

Hij verplaatst zich steeds, al Dudeljo zingend hoog in de loofbomen.

Net als je ‘m beslopen hebt, en dudeljo doet, dan vliegt hij weer hoog over naar een andere boom. Voor je het weet, is er dan al weer 2 uur van je ochtend vervlogen. De tijd vliegt, als zo’n wielewaal voor je vlucht. Dieren hebben jou altijd eerder in de gaten dan jij hen. Overal waar je loopt word je buiten bespioneerd door ze.

En zo is een Zeilmakerhand al gauw gevuld en kunnen we straks al weer lekker bier drinken. Beter bij goed humeur genaaid, dan eerst je humeur laten bederven. En dan ook nog de wandelende leugen Ed Nijpels op bezoek krijgen voor de onvermijdelijke roof en afpersing.

Geniet dus nog even!

4 Replies to “De Journalistiek- Opium voor de Massamens- bedreigt uw gezondheid…”

 1. Hoewel je geweldig proza bezigt Rypke, vind ik wel dat je veel woorden gebruikt om jouw boodschap dat de kranten vol leugens staan, uit te dragen. Vijfentwintig jaar geleden zei de oude smid die tegenover ons woonde het zo: “de kranten liegen allemaal”.
  We zullen dat maar op Groningse nuchterheid houden.
  Geniet straks van je biertje
  Groet Hans

  1. Ha Hans, wat een heerlijk nuchter antwoord. Ja, de zogenaamd ‘intelligente’ mensen laten zich graag verstrikken in een web van woorden: ik laat alleen zien hoe dat web van woorden in elkaar zit, zodat mensen die langer moeilijk doen het nu eerder zien.

   Maar je kunt het ook intuitief op basis van menselijkheid doorzien

   Niet voor niets werk ik graag met sommige vissers, die met hun boerennuchterheid iets hebben dat veel ‘hoger opgeleiden’ missen: wijsheid

 2. Beste Rypke, het klopt volkomen wat je schrijft. Een beetje opletten en de gemiddelde Nederlander vind voorbeelden te over in zijn omgeving. Klein en groot. Zichtbaar en verscholen. In alle sectoren. Bij boeren, burgers en buitenlui. Bij volwassenen, ja zelfs bij kinderen. En dat laatste is nogal zorgwekkend.
  Het ”groene jasje van de Neo-Feodale Afpersing” zoals jij dat mooi omschrijft, leidt er bijvoorbeeld toe dat een boer in Nederland vanaf nu door de omgevingsdienst (voorheen de milieudienst) gecontroleerd gaat worden of er wel een bewegingsschakelaartje op het licht van een koelcel zit. Alsof boeren te dom zijn om zelf hun licht uit te doen als ze de koelcel uitlopen. Of het voorbeeld van een kleinschalige, oude (hobby)boer die vanaf nu verplicht duizenden euro’s moet investeren in een frequentieregelaar op een vacuümpomp van de melkmachine. Terwijl al lang duidelijk is dat bij een verouderde vacuümpomp een frequentieregelaar nauwelijks energiebesparing oplevert. In elk geval te weinig om tot een redelijke terugverdientijd te komen voor die oude boer.
  Terwijl aan de andere kant van de wereld op Hawaï gigatonnen CO2 equivalenten de lucht ingeblazen worden door een spuwende vulkaan. En als je met deze wetenschap niksvermoedend naar een TV programma zit te kijken, waarin egocentrische, door de door jou zo verguisde, ”journocialisten” geïndoctrineerde jeugd, reeds op de basisschool besmet met lesprogramma’s van Wakker Dier, bléren dat een vleestaks beter is dan een vliegtuigtaks, omdat CO2 reductie zeker niet mag leiden tot prijsverhoging van vliegtickets en dat het qua CO2 besparing beter is om geen vlees meer te eten, kun je inderdaad maar beter de TV uitzetten.

  1. Ha Willeke, zo werkt het inderdaad maar zo werkte het ook al in mijn jeugd: het doodgeknuppelde zeehondje van Greenpeace waar ik om moest huilen als kind van een jaar of 7. In scene gezet voor media-effect.

   Alleen zie je dat nu nog sterker. Er is weinig ‘tegen’ te doen, behalve zelf tot het inzicht komen en er niet meer in meedoen. Dat is ook de enige a-politieke oplossing

   Extra element erbij is de ‘ontmenselijking’ van de maatschappij, dat De Ziel er uit gaat en dan krijg je toestanden als je daarboven beschrijft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *