Friese bijen mekkeren niet: nauwelijks op Rode Lijst te vinden

Hoera, hij is er weer….Zie linksboven, de witte plek in Friesland, daar gaan we vandaag eens kijken, Ground Zero van Insecto-Geddon

Wie Drentse Aa zegt moet ook Friese B zeggen, zo dachten natuur-ontwikkelaars over ons eigen beekdalletje van Beetsterzwaag tot Akkrum. Ecologisch toeristen-paradijs!

Maar zie de Rode-Lijstsoortenkaart 2018 voor bijen: 1 witte vlek van ontbrekende zeldzaamheid langs de Boorne. Dat beekje is onderdeel van de 3-eenheid Boorne, Ouddiep en Koningsdiep van het beekdal Koningsdiep. Het oogt er paradijselijk als je er komt, het gonst van de insecten, geurt van bloemen, kwettert van de zwaluwen.

En toch blijkt een mysterieuze ramp plaats te vinden, aldus het Kenniscentrum Insecten en onze Overheid (Ministerie van LNV).

Wat is er dus loos op die Ground Zero van de Ecologen-Crisis, dat epicentrum van Insecto-Geddon? We gaan vandaag kijken!

Ground Zero van de Ecologen-crisis, Epicentrum van Insecto-Geddon. De Boorne met gele plompen en Aldeboarn op achtergrond

De route van onze reis vandaag van Nes tot Nij Beets (gemeente Heerenveen) kent geen enkele ‘bedreigde’ bijensoort. Want -zo verklaart de begeleidende tekst- dat is het ‘grootschalige boerenland’. Dus ‘geen bedreigde soort’ te vinden is slecht, zoals ‘wel bedreigd’ minstens zo erg moet zijn.

Ons eigen beekdal van 40 kilometer lengte en 5 meter verval, de Friese B, zou een ecologische toeristentrekker moeten zijn volgens de initiatiefnemers. Vergelijkbaar met ‘succesverhaal de Drentse Aa’, waar ze eerder subsidie voor kregen.

Maar je kunt langs onze Friese B alleen maar bijen zien die blij en tevreden zijn, algemene bijen die zich graag laten zien (algemene soorten).

Bron: www.bestuivers.nl

Wat een ramp/goed nieuws!

Het is dus tegelijk goed en slecht teken om Rode Lijst-bij te zijn. Zou je dit gebied dus met insecten-spray behandelen, zodat de algemene soorten zeldzamer werden (en dus op de Rode Lijst komen). Dan zou het gebied ‘meer bijzonder’ heten volgens de Rode Lijst-criteria.

De meeneem-puntjes van dit avontuur zijn dan ook:

  • De logica van de Nederlandse Rode Lijst- die we hier belichten- is zo in elkaar gestoken, dat je altijd negativiteit kunt verkopen, juist ook als het goed gaat.
  • Als je WEL op die Rode Lijst staat ben je pas bijzonder. Dus een beest is pas de moeite waard bij ecologen, als het er ‘slecht’ mee gaat. Rollator-soortjes, de losers gaan bij ecologen boven de winnaars die zich graag laten zien, en waar je meer plezier van hebt. Want wat heb je aan soorten die je nooit ziet?
  • Sinds natuur ‘biodiversiteit’ heet (1992) in NL, is alles dat groeit en bloeit er niet langer om ons te boeien, maar om ons in de boeien te leggen. Meer bureaucratie.

Startpunt van de reis….

Met onderstaande fotografie van Ground Zero van Insectogeddon- het ‘intensieve boerenland’ van gemeente Heerenveen- als context bespreken we daarom de zin- en vooral onzin van die Rode Lijst.

De vraag die we vervolgens stellen:

  • Waarom blijft humorloze bangmakerij de voornaamste drijfveer bij die zelfverklaarde ‘natuurbeschermers’ ?

    Het gonst ook binnen van de insecten en zweefvliegen, EN ik moet de ramen lappen…

Biodiversiteit: Alles dat groeit en bloeit, en ons in de boeien legt
Sinds natuur ‘biodiversiteit’ heet (1992) is er geen bal meer aan, het ruikt nu steeds naar ‘Meer Overheid’. Alles dat groeit en bloeit moet ons in de boeien leggen (2030 Agenda), zodat de wereld en zelfs het hele klimaat weer wordt als in 1850.

En dat alles overgoten met een saus van corporatisme, waaronder van VVD’ers die hun slechte geweten willen afkopen via steun aan linkse clubjes. Zie het bestuur van de Postcode Loterij, allemaal van die nihilistisch-rechtse graaiers, waaronder Pieter van Geel, Cees Veerman, Laetitia Griffith, Ben Knapen.

En dan vinden die Rode Lijst-jankerds het ook nog gek, dat alleen nog wat bejaarden op elektro-bikes in hun gebiedjes komen, voorover gebogen fietsend richting Avondrood. Mensen die rentenieren op geleende en gekregen welvaart, na ons de zondvloed.

Danwel wat pensionado’s met bruine hangbuiken, die dobberend op de Boorne hun dood afwachten.

Begraafplaats Nes aan de Boorne, ons beekje met verschillende namen van ‘Boorne’ tot Ouddiep en Koningsdiep

En dan heet het blad van die Intensieve Natuurbouw ook nog ‘De Levende Natuur’, in plaats van Dode Beschaving. Die verzameling intensief aangeharkte natuur-postzegeltjes aan het subsidie-infuus, ingericht op soorten waarvoor belastinggeld vrijkomt.

Die 65+-paradijsjes voorzien van bordje ‘Broos Vaatwerk, Breekbaar’, met Rolstoel-vrijplaats. Via fietspaden aan elkaar geregen tussen dorpjes met uitstraling van openlucht-museum. En leeg gelopen kerkjes als sterfhuis van de Westerse beschaving, omdat de Linkse Kerk met haar Oude Media God vermoordde.

De levensadem van het ecotoerisme, het is de mondgeur van De Dood, vastklampen aan de dingen die voorbij gingen, het avondland: niet iets dat je regio van inkomsten voorziet.

Terwijl ‘rechts’ (VVD’ers of erger) het nihilisme omarmde, de inspiratieloze visie van het Grote Nee, roepende ‘natuur, wat duur’ tussen de Rolex-advertenties in je nieuwe Golf-uitrusting, televisie-spelletjes met zo’n zonnebank-bruine jury er bij van ‘Bekende Nederlanders’. (via televisie bekend geworden hersendoden)

Maar dat terzijde.

Witte Kwikstaart Nes heeft ’t warm, zo vlak voor de onweersbui

Met 70 procent van de bijensoorten gaat het prima
Zie ook mijn bespreking van die Rode Lijst voor vogels: Goed Nieuws wordt slecht nieuws. En dan snap je waarom je die lijst met een zak zout mag nemen. De bijenlijst werkt eender.

Dit voorjaar zijn voor die Rode Lijst van het Ministerie van LNV 333 soorten bijen geïnventariseerd van de 359 soorten die ooit voortplantend zijn waargenomen in NL. Daarvan zette eenoog Bijenkoning Menno Reemer er 181 op de Rode Lijst, die op 30 april in de Staatscourant werd gepubliceerd.

De lijst kent 6 categorieen, waarvan je eigenlijk maar 3 echt serieus moet nemen. Bedreigd, ernstig bedreigd en ‘verdwenen’. De Categorie ‘kwetsbaar’ en ‘gevoelig’ reken ik niet mee, dat zijn we allemaal wel eens. Thans Niet Bedreigd (TNB), hier 45 procent van het aantal, betekent ‘dikke prima’.

Waar het om draait: loopt een soort het risico om over 10 jaar uit te sterven in Nederland. Dat zie je in de verschuivingen naar categorieen tussen 2003 en nu.  Verschuift een soort van een categorie naar ‘bedreigd’, of naar ‘ernstig bedreigd’ of naar ‘verdwenen’, omdat zijn verspreiding met 70-80% afneemt in die periode.

Bedenk namelijk, dat die ‘verdwenen’ of ‘bedreigde’ soort dan op mondiale schaal nog algemeen kan zijn. Maar in ons kleine landje is hij dan even slecht te vinden, door dat handjevol bijentellers dat Nederland telt. Soms keert hij dan weer terug, maar soms ook niet.

Witte klaver in de berm, halen klaverbijen daar de neus voor op?

9 procent (30 soorten van 331) echt ‘bedreigd’
Tel je echter alle 5 categorieën -ex TNB- bij elkaar op, dan krijg je het 55 procent-getal op de website Bestuivers.nl waarmee ze de pers/politiek bestormen. Daarvan roepen de Rupsjes Nooitgenoeg uiteraard dat 55 procent ‘bedreigd’ is.

Maar je hebt dus ‘bedreigd’ en ‘bedreigd’. Het ‘bedreigd’ van Rupsje Nooitgenoeg drukt vooral ‘een gevoel’ van bedreiging uit, dat ze op je willen overdragen. Dat het glas halfleeg is, het weer 5 voor 12 is, te laat in plaats van gewoon ‘bedtijd’, morgen weer een dag.

Zoals je ook zenuw-patienten hebt die in iedere openbare gelegenheid pleinvrees krijgen. Die voelen zich dan bedreigd. Zijn ze het dan ook?

Bedreigd en ernstig bedreigd, dat zijn 22 procent van de meegewogen soorten. En daarvan is 9 procent ‘ernstig bedreigd’, wat inhoudt, ze kunnen over 10 jaar verdwenen zijn. 9 procent. Dus bij 91 procent valt het mee of hoeven we ons geen zorgen meer te maken.

Als die ‘bedreigde’ en ‘ernstig bedreigde’ 10 jaar geleden OOK al ‘ernstig bedreigd’ waren, dan is er opnieuw weinig aan de hand. Je kunt ook gewoon heel zeldzaam zijn en blijven.

Dan is Nederland voor jouw soort bij gewoon niet zo’n geschikt land. Of je dan 15 procent van je sociale woning-voorraad voor zulke bijen op staatskosten moet reserveren: tsja, dat zijn politieke discussies die mensen uit de weg gaan.

  • Kortom; niet de categorie zelf bepaalt bedreiging, maar de mate van opschuiven naar de 3 hoofd-categorieen in 10 jaar.

Aan de Boorne

Van de meegewogen soorten bijen geldt 14 procent als ‘verdwenen’ (46 soorten). Daar hoef je dus ook geen zorgen meer over te maken, die zijn toch al weg. De ijsbeer leeft ook niet meer in Nederland, sinds de ijstijd voorbij is. Blijven er nog steeds 64 procent bijen- en hommel-soorten over die het best goed doen. Veel meer dan de helft.

En de honingbij, bron van de meeste door Triodosbank/IUCN gegenereerde paniek over ‘bijengif’, die werd niet meegewogen omdat het eigenlijk onze koe onder de insecten is. Een stukje veeteelt, die dankzij imkers overleeft.

De term ‘Bedreigd’ op de nieuwe Rode Lijst ( 30 april 2018, Staatscourant) heeft bij de marketing dus een interessante definitie:  ‘Op de Rode Lijst gezet door 1 onderzoeker op de payroll van Den Haag, Menno Reemer’. Zijn deskundigheid over bijen is oneindig groter dan die van Interessante Tijden.

Maar qua systematiek-kennis van wat Rode Lijst betekent en kan zeggen, daar staan we 1-1 of 0-0. Gelijk. En die systematiek is intrinsiek negatief en rammelend.

Ground Zero van de Ecologen-crisis, geen enkele bedreigde bij zit er bij….

Dan zie je dus dat  ook soorten die TOE-nemen op de Rode Lijst komen of blijven, en dat soorten die NIET afnemen maar gewoon zeldzamer zijn ook op die lijst blijven. Daardoor- en dit is mijn punt- is er een grote kloof:  Tussen wat men beweert op basis van die Rode Lijst, en wat die lijst werkelijk over soorten zegt.

Zo tel ik (zie Basisrapport) van de 333 beschouwde soorten dat er 32 TOEnamen, en tenminste 9 nieuw gevestigde soorten sinds de laatste beschouwing van 2003. Terwijl er 27 echt sterk in verspreiding afnamen (volgens IUCN-criterium van 70-80% in 10 jaar), dusdanig dat ze in de categorien kwamen die van belang zijn: bedreigd, ernstig bedreigd, en ‘verdwenen’.

Maar ook veel ‘verdwenen’ soorten zijn niet verdwenen, maar tijdelijk even uit het oog verloren. Nederland ligt op de rand van verspreiding van veel soorten, als gematigd zeeklimaat op de rand van het continentale Europa.

Grrrround Zero Insecto-Geddon, epicentrum van Ecologen-crisis de Boorne, geen enkele bedreigde bij te zien

Zie dan nu de zojuist vermelde witte plek linksboven (op bovenste foto) tussen Akkrum en Heerenveen, daar komen GEEN bedreigde bijen voor, alleen blije bijen en gelukkige hommels. Dus zijn ze onderdeel van de 45 procent ‘Thans niet Bedreigd’ (TNB soorten op die lijst (zie bovenste foto rechtsonder).

Bijen die het zonder de zoete honingpot van subsidie afkunnen, draagvlak-campagnes van de klasse der Ik Lieg, Hij Loog, Wij Ecologen..

Hoera denk je dan als je zo’n witte plek ziet. Die witte plek- geen ‘bedreigde’ bijen gevonden’- die kan ook veroorzaakt kan zijn doordat in Fries boerenland nauwelijks bijen-waarnemers zijn van zo’n subsidie-clubje. Net als bij het inventariseren van planten voor Mijn Berm Bloeit: was ik met nog 1 Fries de ENIGE die meedeed.

Dus met onze bijen in het intensieve boerenland tussen Heerenveen en Akkrum- Ground Zero van de Ecologencrisis- daar gaat het dus eigenlijk best goed….

Alleen maar blije en tevreden bijen en hommels in het Intensieve Boerenland

Ook als er GEEN Rode Lijst-soorten voorkomen maar alleen soorten waar het goed mee gaat, dan is dat een slecht teken, aldus de Rode Lijsters in Natuurland. Dat stelt de kaart die ik bij het lijfblad voor de Intensieve Natuur-bouw meegeleverd kreeg: de Levende Natuur.

We citeren ‘Rode-Lijstsoorten zijn overal‘:

Wie een bedreigde bij wil zien hoeft niet ver te fietsen. Bijensoorten van de Rode Lijst komen verspreid over heel Nederland voor, in alle provincies. Alleen grootschalige landbouw-gebieden moeten het grotendeels zonder Rode-Lijstsoorten stellen, zoals Het Groene Hart in Zuid Holland en Utrecht, en grote delen van Friesland en Noordelijk Noord Holland.

Sommige delen zijn juist extra bijzonder, zoals Zuid Limburg en delen van de Veluwe

Grrrrrround Zero van de Ecologen-crisis. Gele lis met oeverlibellen en op de achtergrond Oldeboorn

Hier zitten dus 3 onlogische onzinnigheden in 1 alinea.

  1. Een soort is bedreigd en dat is slecht.
  2. Maar ben je niet bedreigd dan is het nog slechter, dan tel je als regio niet mee in bijenland.
  3. Daarnaast bepalen natuurlijke karakteristieken van een regio, of de Rode Lijsters je een waarde-oordeel ‘goed’ of ‘slecht’ geven.

Het is niet gek dat de ZANDGROND van de Veluwe vele zeldzame bijtjes heeft. Omdat je een hele orde van ZANDBIJEN hebt die van nature minder voorkomen. En die dus ook eerder op zo’n Rode Lijst staan, OMDAT ze minder voorkomen.

Prachtig plaatstje aan de Boorne, Oldeboorn

Als er Klei-bijen bestonden, dan zou Friesland wel meetellen bij de Rode Lijsters/linkse jankerds. Dus geografie, de geofysische karakteristieken van een gebied bepalen of een ecoloog bij jouw de alarmbel slaat met zijn Rode Lijst.

Moeten we hier in Friesland dan dus wagonladingen Pleistoceen zand aanvoeren en dat uitstrooien, in de hoop dat de kwetsbare zandbijtjes van het Kenniscentrum Insecten zich hier vestigen?

De kerk van Oldeboorn, Grrrround Zero van Insecto-Geddon

Wat mij betreft: Nee.

Ik vond het hier mooi genoeg, trof langs de Boorne enkel tevreden bijen en blije hommels, niet van die Linkse Mekkeraars. Dus laten we constateren dat Insecto-Geddon onze deur hier voorbij gaat in landelijk Frieland. En dan onze reis vervolgen langs de Boorne door het beekdal van wat ik maar doop tot de Friese B.

De 3-vuldigheid van 3 afgekapte beekjes met 3 namen die samen min of meer 1 zijn als Vader, Zoon en Heilige Geest. Al moet je theoloog/ecoloog zijn om het helemaal te begrijpen.

De Boorne is door historische ontwikkelingen opgedeeld in 3 delen. De Boorne die bij Akkrum en Grou ooit in de Middelzee uitmondde. Die stroomt door Oldeboorn heen.

Het lokale subsidie-centrum van de Linkse Kerk

Overal waar men daar subsidie voor krijgt en loterijgelden, daar kon je de ‘gevolgen van de klimaatverandering’ zien. Op bordjes van die linkse mekkeraar, Arnold van Vliet (Wageningen UR) en zijn Zuurzaamheid-stichting.

HIER zie je de gevolgen van subsidie en loterij-miljoenen

HIER zie je de gevolgen van.. ja, waarvan eigenlijk…

..maar daar buiten zag je vooral gonzende bijen, bloeiende bloemen, blije mensen.

HIER zie je de gevolgen van klimaatverandering…. nou, vertel….

De dorpskroeg, HIER zie je de gevolgen van de klimaatverandering…nou, vertel, waar?

Je kunt die Boorne dan stroom-opwaarts volgen, zolang de weg parallel loopt door het ‘intensieve boerenland’ waar Insecto-Geddon plaatsvindt.

Hier zou dan de Ecologen-crisis moeten plaatsvinden, Insecto-Geddon

Op een gegeven moment, dan verdwijnt die Boorne gewoon ergens in een boerensloot, en gaat hij linksaf over in het Nieuwe Diep (Nijdjip)

Het Nijdjip, gonzend van insecten, bijen, libellen en bloemen

Zwanenbloemen

Ook overal: oeverlibellen

Als ik me niet vergis, valeriaan, al had hij ook wel wat van een scheerling

Dat Nijdjip loopt recht door. Om dan iets van het oorspronkelijke riviertje terug te vinden waar De Boorne ook deel van uitmaakte, moet je bij het gemaal links, en dan weer rechts. Zie maar op de landkaart:

Kaartje van mijn route: je ziet hoe De Boarn uitsplitst in het Nijdjip en een boerensloot langs de Beetsterdijk

Dat gemaal, daar broeden de insecten-etende boerenzwaluwen onder, de schapen grazen er op de dijk. Je ziet hoe onleefbaar de planeet hier is geworden dankzij de ecologen-crisis…

De bocht naar het gemaal

Behh

Het gemaal als boerenzwaluw-honk

Vervolgens ga je dus het bruggetje over:

Grrrround Zero van de Ecologen-crisis, hier vindt Insecto-Geddon plaats

Dan sla je dit laantje in, de Krume Swynswei.

Dit laantje

De poes

…en daar langs pik je dan weer de oorspronkelijke beek op, die hier Ouddiep heet, Alddjip. Een natuur-slootje, waar je deze zwanen aantrof, midden in Grrrrround Zero van de Ecologen-crisis, het boeman-landschap van linkse jankerds:  het ‘intensieve boerenland’.

Het Ouddiep, onderdeel van de oorspronkelijke beek van het Beekdal Koningsdiep, midden door Grrrrround Zero van de Ecologen-crisis met Insectogeddon

Dat beekje oogt nog charmant op verschillende locaties.

Het Alddjip

..maar het Alddjip/Ouddiep loopt ook een beetje dood op een duiker in het boerenland.

Hier wordt de beek weer onderbroken

Tjsa, waar is het Ouddiep dan plots gebleven…Bij het bordje ‘Doodlopende Weg’ houdt de beek ook zo’n beetje op…

…en dan kun je het beekje niet meer verder volgen, omdat Staatsbosbeheer- die club die windturbines in haar bossen zet in ruil voor pachtsubsidie- het terrein in bezit heeft genomen.

En kun je alleen via een vaart die onder de A6 doorloopt bij Gorredijk je weg vervolgen.

De zwaluwtjes hebben hier een velddag, field day vol insecten

Een SBB-weide, het moet gezegd, hier hoorde je een leeuwerik zingen…

Terwispel

….in het opvolgende deel, zullen we niettemin toch de bron van het Koningsdiep opdiepen, daar waar het Ouddiep uit voortkomt. Tot de volgende keer. En laten we onze vraag herhalen: is er nu werkelijk niet iets anders te bedenken dan humorloze bangmakerij, om de aandacht te vestigen op alles dat groeit en bloeit.

…’Biodiversiteit’ = geen maatschappelijke ambitie en ledigheid?

En dan liefst zonder dat het ons in de boeien van de overheid legt….Want dat lijkt de intentie van ‘biodiversiteit’:  De Blauwe Planeet in Groene Kluisters…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *