Geblokkeerd door Facebook-Juf: Gedachtenpolitie na 25 mei?

Als iemand op FB zegt, Rypke Zeilmaker is een Friese Haatbaard en mag van mij door een kudde olifanten verpletterd worden: is dat dan haatzaaien, en moet ik huilend naar de Facebook-juf rennen? Oh jee, wat ‘onveilig’ deze ervaring….

Of mijn schouders ophalen, en denken ‘Boeiuh’?  Want behalve een beetje internet-vervuiling is er niks gebeurd. Vanwaar die debat-vertrutting?

Iedereen heeft het recht mij niet leuk te vinden, en dat te etaleren, liefst niet al te serieus. Dat doe ik ook niet, want- sociopaten en psychopaten uitgezonderd- ik ga uit van het goede en tot rede vatbare in mensen, vaak zelfs te lang.

Op die aanname is zelfs mijn af en toe gebezigde Heavy Metal-proza gebaseerd: dat mensen tot rede te brengen zijn, en door woorden heen kunnen lezen. Breek door het vernis, de maskers en wie weet kun je dan zelfs van persoon tot persoon spreken. Leven is te kort om elkaar voor de gek te houden.

Misschien ben ik daar naïef/idealistisch?  Smaken verschillen, de 1 houdt van harde muziek, de ander van zachte. Wat er meer toe doet: wat voor boodschap brengt de muziek over. Die van haat tegen de mensheid of van de noodzaak van menselijke waarden….

…alsof je een Nazisme-festival zou houden, met het verschil dat dit gewoon mag van Facebook….

Moet je ook zien hoe ze Thierry Baudet in zogenaamde ‘kwaliteitsmedia’ (Volkskrant) met een halve Nazi vergelijken, en dan heet dat zogenaamde ‘kwaliteitsjournalistiek’: terwijl door dergelijke opruiing door journalisten en hun bevriende politici eerder het klimaat ontstond waarin Pim Fortuyn vermoord mocht worden.

Op Facebook mag men vrijuit Baudet koppelen aan een gaskamer-luchtje. (zie voorbeeld hieronder)

Oude media waken over de Vrijheid van de zelfde menings-uiting, die een specifiek politiek programma beoogt: meer globalisme, multicul en milieu-fundamentalisme.

Met het niet in negatieve context vernoemen van bovenstaande personen, ben ik nu al in een politieke hoek geplaatst, waar de leugenfabriek der journalistiek tegen ten strijde trekt. Terwijl ik in ideeën geïnteresseerd ben van intellectuelen.

Baudet is gepromoveerd onder rechtsfilosoof Paul Cliteur en schreef een boek of 8. Geen domme jongen. Waarom daar direct de lucht van gaskamers aan hangen? Wat is dan je motivatie en verstandelijke vermogen?

Lofzangen over Marxisme op Facebook geven mij een ONVEILIGE facebook-ervaring

Tegelijk kun je op Facebook gewoon reclame maken voor een ‘Marxisme’-festival.

Terwijl dankzij de ideologie van Marx (hij roept op tot gewelddadige omverwerping en genocide met Engels) zijn wel 100 miljoen mensen vermoord. Alsof je een Nazisme-festival zou houden onder het motto ‘Adolf had best een goed punt’.

…wanneer ik advertenties voor Marxisme en Klimazisme zie voel ik me onveilig…

Wie van welke gezindte bepaalt dus wat de fatsoensregels zijn?

Dat lijkt me een discussie die we in toenemende mate gaan voeren nu 2030 Agenda in Nederland wordt ingevoerd: het technocratische wereldplan van globalisten.

Illuminatie-tempel kijkt uit over Berchtesgaden, met het alziend oog uit de Gnostiek. Netwerken achter de schermen meer invloed dan je denkt, maar ook niet meer dan je denkt…

Daar fantaseerden de 18de Eeuwse Verlichtings-radicalen van de Illuminati (Adam Weishaupt) al over: wereldeenheid, wollige wereldvrede. Die wilden via hun vrijmetselarij-ordes achter de schermen om dat programma doorduwen, aldus Niall Fergusson (getrouwd met Ayaan Hirsi Ali) die hun geschiedenis beschreef. (The Square and the Tower)

Zonder de vrijmetselaars ook geen Amerikaanse Revolutie (Declaration of Independence is vrijmetselaars-document) en Franse Revolutie. Netwerken achter de schermen hebben vaak meer invloed dan politici aan de oppervlakte, zo is de meeneem-boodschap.

Zie ook het boek van Adam le Bor over de BIS, Bank for International Settlements waar de Euro is ontworpen. Daarvan is Klaas ‘Klimazi’ Knot ook bestuurder. Versmal politieke en levens-beschouwelijke vraagstukken tot een technisch probleem (bv ‘het klimaat’), en je versmalt zo ook de bandbreedte van maatschappelijk debat en burgerlijke bevoegdheden.

Onder de wollige deken van wereld-verbroedering gedreven door ‘het Klimaat/De Planeet’, een moreel Esperanto, dan kun je iedere scherpe discussie al snel smoren met beroep op ‘De Lieve Vrede’.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3 van De Transitie

Die wolligheid van wereldeenheid zie je terug in het ‘Earth Charter’ van Koningin Beatrix en Steve Rockefeller, hun Wereldreligie van De Transitie, met ‘De Aarde’ met hoofdletter als spirituele eenheidsworst.

De enige Rode Haatbaard van Langweer, Orthodox Christen van de Orde der Alcoholisten

Meteen na invoering van alweer nieuwe richtlijnen vanwege de ‘privacy’-wet van de Europese Unie op 25 mei, ben ik dus op de vingers getikt door de Facebook-juf.

Wanneer je mijn Heavy Metal-teksten leest zonder relativeringsvermogen, dan kun je dat als ‘haat-zaaien’ interpreteren. Vooral wanneer je dat toch al zo WILT zien, omdat je al bijzonder gemotiveerd bent.

Maar dan: de gehele milieubeweging is INHOUDELIJK een club van haatzaaierij, tegen de mensheid welteverstaan die ‘teveel is’, maar dan in een filantropische verpakking. Filantropische misantropie.

2030 AGENDA, Mark Rutte voert die agenda in met de stichting SDG-charter van de VNO-NCW, en Globalistische miljardairs als Bill Gates.

Hoe walgelijk is het bijvoorbeeld, wanneer je op Facebook de geboorte van een nieuw mens mag reduceren tot de mate waarin deze CO2 uitstoot? Is dat niet haat zaaien tegen de mens? Facebook adverteert continue voor extremistische politiek uit de globalistische stal (2030 Agenda).

Waarbij de uitvoering van die boodschap leidt tot totalitaire en mens-onvriendelijke macht-structuren. Die advertenties krijg je steeds ongevraagd voorgeschoteld.

Kortom, mijn punt: is de INHOUD van een boodschap niet veel gevaarlijker, haat-zaaiender dan de woorden, de vorm die je kiest om een veel redelijker alternatief te promoten? Is het niet veel verraderlijker wanneer je in corporate en ogenschijnlijk ‘redelijk’ proza een levens-filosofie promoot (Neo-Malthusianisme) die met het Nazisme verwant is en de eugenetica?

Facebook-advertentie: haat zaaien tegen Westerlingen die geen kinderen mogen maken…

Sociale Media gaven ontsnappingsluik gekochte journalistiek
We zagen eerder al dat Facebook in januari haar richtlijnen aanpasten.

Daarbij citeert Zuckerberg een niet nader herleidbaar eigen marktonderzoek. Hieruit zou blijken dat FB-gebruikers liever meer dierenplaatjes en baby-foto’s van elkaar zien. Dan dat ze ook informatie en gedachten willen delen uit alle hoeken van het maatschappelijke spectrum.

Van progressief tot conservatief en wat daar ook voor door moet gaan, en als bypass rond zelfbenoemde ‘kwaliteitsmedia’ die pretenderen te weten wat wij denken moeten….

Plots na die aanpassing op FB, viel ook het bezoek van politiek meer conservatieve platforms met 25 procent terug, aldus Nigel Farrage (UK Independence Party)- doorn in het oog van de Globalisten als George Soros.

Via aanpassing van algoritmes kan Facebook dus wel degelijk de bandbreedte van discussie versmallen, zonder formeel de vrijheid van expressie aan te tasten.

Mensen als Farrage kwamen mede dankzij sociale media rond de Oude Media-censuur van zelfbenoemde ‘kwaliteitskranten’. De door Udo Ulfkotte reeds beschreven ‘Gekochte Journalistiek. Die blijft haar Eurofederalisme als ‘De Norm’ opdringen aan het Europese Volk, omdat ze deel zijn van de oude macht met die al een eeuw oude agenda (sinds de League of Nations na Eerste Wereld Oorlog).

European Council on Foreign Relations-voorzitter Mabel ‘Nat Broekje van Bruinsma’, club van George Soros

De populistische revolte tegen het Europese Eenheids-project, dat zint de Globalistische Elite niet, sterker nog: ze zweten er peentjes over.

Dat kon je al lezen in een rapport uit 2012 van de European Council on Foreign Relations van George Soros. (Waar ook Robert Reibestein van de VVD bij zit, voorzitter is Mabel van Oranje) Die maken zich zorgen over de kelderende populariteit van het Eurofederalisme-project.

Gezien de enorme invloed van denktanks als de ECFR en de Trilateral Commission, EC-voorzitter ook voorzitter Trilaterals) op de Europese Commissie, valt niet uit te sluiten dat ze ook hielpen om die nieuwe ‘Privacy’-regels (25 mei) naar eigen voordeel te buigen. Onder het mom van ‘veiligheid’ en ‘privacy’, zaken waar niemand tegen kan zijn, kun je zo juist het tegendeel bewerken.

Dat je als burger niet meer vrij je gedachte kunt uitwisselen en geestverwanten vindt, omdat je van onbelangrijke partijen ‘privacy’ zou aantasten. Terwijl de overheid haar recht op willekeur behoudt en versterken kan:

De nieuwe ‘privacy’-wetgeving sinds 25 mei.

Wat is veilig, en voor wie?
In die context bezie ik ook de nieuwe privacy-wetgeving, die alles behalve je privacy lijkt te beschermen tegen de ergste partij: de overheid. Die mag al je gegevens naar willekeur delen, als dat ‘de veiligheid’ betreft: maar wat is ‘veilig’, behalve een arbitrair gevoels-begrip? En hoe belangrijk vindt de overheid je privacy, als ze tegelijk de Sleepwet invoeren? Van WIE is die overheid?

Zie ook www.bijvoorbaatverdacht.nl, over het Syri-informatiesysteem. Als de overheid vindt dat je ‘afwijkend’ gedrag vertoont mogen ze je al in de gaten houden,.

Vanaf 25 mei, was bijvoorbeeld ook de grafiek van het website-bezoek van Interessante Tijden van afgelopen maanden gewist. Ook moet je overal opnieuw ‘subscriben‘ bij nieuwsbrieven van alternatieve media. Zodat men nu ineens via je IP-adres kan bijhouden wat je loyaliteiten zijn.

Je kunt er best aanwijzingen inzien van een programma, dat de nieuwe media-glasnost wil beperken, net als de onzin over ‘Nepnieuws’. Nep-nieuws is zo oud als de journalistiek zelf. De Agenda om die controle te willen is er (2030 Agenda), en de technische mogelijkheid nu ook.

Eerder werd ik al door TNS-NIPO gebeld voor een door de Europese Commissie betaalde enquete: het peilen van mijn media-loyaliteiten om te bepalen hoe ze mij meer Pro-EU krijgen.

Ook zie je aanleiding in de nieuwe Privacy-wetgeving, waarbij je burgers onder het mom van ‘privacy’ tegen elkaar kunt opzetten. Dat je niet in een openbare situatie meer een foto mag maken, omdat iemand op de achtergrond die niet het doel van je foto is, daar eventueel bezwaar tegen maakt.

Dat je dus alleen nog ‘officieel geaccrediteerde’ journalisten krijgt, die ontheffing hebben om foto’s te maken voor hun beroepsuitoefening. En niet de vrije nieuwsgaring voor en door iedereen, die tot voorheen nog gold.

Rockefeller Foundation (= CIA) koopt ook the Guardian om nep-nieuws te berichten. Sociale Media bieden een vluchtroute rondom de gekochte media van de globalisten

Safe Space
Wanneer je mensen een ‘veilige’ ervaring wilt bieden, ga je mee in de Safe Space-politiek die totalitaire trekken heeft: namelijk die van de willekeur van het gevoel. Want wat is ‘veilig’, wanneer je platform enkel bestaat uit woorden, filmpjes en plaatjes en waar het onmogelijk is dat via de content iemand achter zijn telefoon geweld wordt aangedaan.

Daarbij keer je de definitie om van tolerantie: het recht op de langste tenen wordt de norm. En niet ‘incasseringsvermogen’, de noodzaak woorden te relativeren en de context te interpreteren voor je begint te huilen en naar de Facebook-juf loopt.

Het was me eerder overkomen bij belediging van een ‘Groene’ Europarlementarier, Bas Eickhout: waarvan ik ongevraagd politieke advertenties kreeg na wat ik zelf als een ‘rant’ beschouw: tekstuele Heavy Metal, bloemrijke scheldpartijen met waarheidsgehalte en een knipoog.

Nu gaat het om de volgende uitlating, uit de Herman Finkers-categorie ‘Dat heeft zo’n jongen t’och niet nooodig

Tsja, ’t klinkt wat opgeklopt, maar het is binnen relativering van het proza wel waar

Het is hun platform, maar…
Dat klinkt niet erg gezellig, maar iedereen met meer dan 2 hersencellen snapt wel dat je ‘verpletteren, vernietigen’ niet letterlijk en fysiek moet nemen.  Maar figuurlijk, via rechtszaken, via satire, het continue aan de kaak stellen van hun ethische kortsluiting. Je mag de leugen niet onweersproken laten, omdat zij anders blijft woekeren.

Het was op de pagina van een bevriende visser, die ook lekker ‘tussen haakjes’ tekeer kan gaan, en de goede verstaanders begrijpen hem. Wat heeft Facebook hier in te grijpen? Dat moet- net als bij Eickhout’- wel komen door een klacht van de dames Absil en co.

Zie hoe milieuclubs en de overheid wel letterlijk overigens de boerenstand en visserij hielpen uithollen en vernietigen, constant via smaad en halve waarheden/hele leugens in de beklaagdenbank persen. Daar zou ik niet schuldig aan willen zijn.

Aan de basis ligt volgens mij een discussie over wat ‘ethiek’ nu is. Zijn er objectieve, transcendente normen te geven? Zo nee, dan regeert de willekeur van de situatie en het gevoel.

Dat is een kenmerk van totalitaire structuren, waar iemand op basis van het eigen gevoel vergaande besluiten kan nemen. Dan regeert de willekeur en persoonlijke voorkeur van degene die de macht naar zich toe weet te trekken.

Aan Thierry Baudet de lucht van gaskamers hangen en ‘extreem-rechts’, dat mag wel van Facebook

Bij Facebook is sprake van een enorme machts-positie, ze controleren een deel van het mondiale sociale verkeer. Men hoopte dat Facebook die Illuminati-agenda van ‘wereldvrede en iedereen linkse onzin-standpunten’ zou adopteren. Maar het werd een platform voor sociale omwenteling, een bypass rondom de Oude Media voor ‘verboden gezindtes’.

En dat mag natuurlijk niet

In The Guardian in februari: en april staat FB al voor het hekje. Soros is van de European Council on Foreign Relations, de Europese afsplitsing van CIA-club Council on Foreign Relations

Glasnost in de EUSSR?
Men stelt wel dat de opstanden in de Arabische wereld mede door Facebook-verkeer werden aangesticht. Zo zou ook de verkiezing van Donald Trump en Brexit niet mogelijk zijn geweest zonder sociale media. Dat was een doorn in het oog van globalisten als George Soros en hun European Council on Foreign Relations.

Die riepen dan ook meteen op om Facebook aan te pakken in de hun bevriende en gekochte oude media als The Guardian, die door de CIA/Rockefeller Foundation met miljoenen dollars gekochte krant. En direct kwam Zuckerberg op het matje van de Europese rechter.

Het meeneem-punt is dus: wat men onder het mom van een ‘voordeel’ uitlegt, veiligheid, vrijheid, privacy, ‘verbetering van gebruikers-ervaring’, het kan ook gebruikt worden om de INHOUDELIJKE bandbreedte van discussie steeds verder te versmallen.

Glasnost rondom de bangmakerij van Oude Media

De Glasnost die Sociale Media brachten, zodat je niet meer afhankelijk bent van de gekochte oude media. Die willen ze alvast niet verder verruimen, want dan gaat het Europese Eenheidsproject zeker te gronde: zie Italie, Hongarije, en Polen.

Er zijn overigens alternatieven voor Facebook. Ik zit nu ook op Minds. com. Alleen het nadeel daarvan is dat veel mensen niet op eigen naam actief zijn. Maar onder wazige pseudoniemen met een TE hoog samenzwerings-gehalte, alsof ze teveel drugs gebruikten.

Dat andere Nazi-idee, Verenigd Europa, door Wallstreet (Jean Monnet) doorgezet en de Bank for International Settlements (BIS)

En het laatste dat ik wil is: de bangmakerij van oude media verruilen voor complot-spiritualiteit. Het ging er immers om: dat je verder wilt kijken door de facade. Dan zie je wel: ‘democratie’ bestaat niet werkelijk. Daarin ben ik te naief en idealistisch geweest, dankzij de leugens in massamedia. Noem het een ontwaken.

Want men wil een Europese Superstaat doorvoeren, koste wat kost, tegen uw wil. Dat project loopt al een eeuw, en mag niet te gronde. Dat kun je met degelijke historische bronnen bevestigd zien. Eigen ervaring in de mainstream-journalistiek bevestigt: het is een leugenfabriek.

En je kunt ook aanwijzen wie ‘men’ is: invloedrijke netwerken, zoals Fergusson al beschrijft. Wie niet nieuwsgierig is/mainstream-mediasukkel, die doet dan wat lacherig van ‘huhu compulluttetheorie’.

Globe EU lobbiet voor ondermeer Unilever (Paul Polman, van High Level of Eminent Persons 2030 Agenda)

Netwerken van gelijkgestemde mensen die samen spannen. Zo oud als de wereld. Nu is dat: Bilderberg, Trilateral Commission, BIS, European Council on Foreign Relations, NATO, enzovoort. Geen buitenaardse wezens, maar mensen met geld en (militaire) invloed. De Mammon regeert.

Er is dus eigenlijk ‘niets nieuws onder de zon’. De mate waarin ze uiteindelijk slagen om hun agenda uit te rollen, is geen meetlat voor het wel of niet bestaan van zo’n agenda of netwerk. Wanneer een atleet de 100 meter niet wint, betekent dat niet dat de atleet niet bestaat, of zijn best niet doet om te winnen. En zelfs tweede kan worden.

Die Agenda is er gewoon. Zij heet 2030 Agenda. Het zijn dus Interessante Tijden.

One Reply to “Geblokkeerd door Facebook-Juf: Gedachtenpolitie na 25 mei?”

 1. Ik had een lang epistel geschreven, maar ik kort het maar in:
  Elektriciteit is een duivels gereedschap evenals computers.

  Er lijken duivels in mensengedaante op aarde te zijn.
  Die bestrijdt je niet met woorden.

  Dus blijf van die computer en elektriciteit af en klaag er anders niet over.

  Met vriendelijke groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *