De Verlichting = ‘De Vergissing’, zo snapt John de Mol tenminste…

John de Mol, Talpa europeae

Zomaar op het asfalt reed Interessante Tijden bijna over John de Mol heen. Zo kon ik John uit het perspectief van mollen vastleggen, plat op de buik liggend. Maar laat ik Talpa europaea eens uit het perspectief van een Grachtengordeldier beschrijven.

Het Grachtengordeldier-perspectief:

Haha de Alpha-male en miljardair van Het Amusement, De Mol stak de straat over, zingever van het lompenproletariaat. Vertier-priester van zij die op hun dood wachten met zak chips er bij, voor het knipperende beinvloedingskastje waar je zelfs ‘een meuning’ opdoet.

‘Ik hebbuh mai meuning, jai hebbuh jouw meuning, ik vund dat je mai meuning moe respekteeeruh.

Zelfs de ‘eigen opvatting’ over hun mening hebben de meeste televisie-mensen, slachtoffers van John van een ander nagekauwd gekregen, het Postmodernisme. Postmoder-wah? Of je Friese droge worst lust…

/////////

Tot zover het arrogante grachtengordeldier in mij, dat een gebrek aan succesvol vermarkten van creativiteit wil compenseren via zelfverheffing, vals moralisme en intellectualisme. Mensen met zo’n mentaliteit worden vaak kwaliteitsjournalist, waar het voornaamste benodigde talent het veinzen van talent is.

En het napraten van de juiste mensen met de meeste sociale autoriteit: dat heet dan zelfs waarheidsvinding.

 • Kort samengevat toont dit stuk dat Grachtengordeldieren, die ‘Kampioenen van De Verlichting’ van ‘kwaliteitsmedia’ De Mol in verwijtende vorm beschuldigen van de zaken waarin ze hem heimelijk benijden: macht en geld. Alleen zijn ze zelf minder succesvol in het bemachtigen daarvan, dus zoeken ze compensatie in moralisme en intellectualisme.
 • Wil je meer leren, lees dan verder, en anders: hou het bij de foto’s van het bloemrijke boerenland vol bijen, genomen met mijn Ont-Canon Camera, die de ecologen-crisis ontkent.

Het uiterlijk is heel belangrijk bij zoogdieren….

Rousseau, Voltaire, John de Mol, sluitstuk in serie over De Verlichting
De Mol snapt iets, dat veel andere mensen niet willen begrijpen, zo is het onderwerp van dit verhaal, slot in de serie over De Verlichting, met eerder JJ Rouseau en daaropvolgend Voltaire. En nu dus John de Mol in dit Verlichtings-drieluik.

Talpa is het logische gevolg van die historische vergissing genaamd De Verlichting en ‘De Vooruitgang’, leidend tot huidig tijdperk van De Vernichting: de verwijving van de maatschappij, redeloosheid en chaos terwijl boardrooms van banken de tent leeg roven.

Er is wel meer welvaart en technische blingbling: maar het beestje mens is onveranderlijk en het Grote Geld regeert. Daar is geen vooruitgang mogelijk, hooguit verzachting, mitigatie.

Talpa europaea

De uitvinding van ‘jezelf’
De hele amusements-industrie en haar succes bewijst mijn stelling. Met al die op papier hoogopgeleiden is de bevolking nog nooit zo hongerig geweest naar brood en spelen, zo gevoelig voor indoctrinatie, en zo zelfdestructief (zie de invoering van de Klimaatwet op 6 juli). Iedereen meent uniek/authentiek te moeten zijn, daarin is niemand uniek en ook die profileringsdrang is aangeleerd.

Het hele idee dat je ‘zelf’ belangrijk is/moet zijn, dat is in Amerika uitgevonden door de marketing-industrie in de jaren ’60/70: ‘jezelf’ isoleren zodat je een doelwit kunt zijn van product-marketing, met een ‘identiteit’ die is gebouwd op basis van smaakjes en winkel-keuzes, sub-cultuurtjes die zich via kleding en muziek onderscheiden in ‘identiteit’.

Imago in de plaats van zelfkennis en wijsheid.

Het Esalen-instituut (Californie) speelde daarbij een rol, de Human Potential Movement (de Mazlov-pyramide), ‘zelf’-maximalisatie met een vleugje JJ Rousseau er in, de verheerlijking van je gevoel van dat moment als diepste uiting van ‘jezelf’. Dat beschreven we al voor Climategate.nl in het artikel ‘om gek te heten zijn minimaal 2 mensen nodig’.

Zie ook vooral de documentaire ‘The Century of the Self’, wat mij betreft het hoogste niveau van historische documentaire-makerij zoals je dat bij de BBC vroeger kon zien. Die docu is echo van ‘De Verlichting’, en haar bijgeloof in ‘De Vooruitgang’ versmald tot Iedereen Gelijk.

Het wemelt van de bijen en bloemen in het intensieve boerenland, hier kwam ik overigens John de Mol tegen

De Verlichting: Atheïstische Onzin
Het bijgeloof dat je mensen kunt verheffen door educatie zodat ze betere besluiten nemen, meer zelf nadenken, en dat doorgedreven naar ‘iedereen moet gelijk zijn’. Uit dat Vooruitgangs- bijgeloof ( = ‘progressief’) komt nu ook de uitholling van vak-onderwijs, dat MBO’-ers ook ‘student’ moeten heten, of hbo’ers. Dat ‘theoretisch’ hoger staat dan vakbekwaam, handelings-vaardig.

Dat mensen zonder de benodigde abstractie-vermogens toch mee moeten, dat vrouwen het zelfde moeten als mannen, wat ze nu ‘Inclusiviteit’ willen noemen. Dat kinderen over volwassen zaken moeten meebeslissen, in plaats van kind mogen zijn. (zie Laurentien van Oranje haar Missing Chapter Foundation, het politiek misbruik van kinderen als chantage tegen volwassenen)

Oftewel, het Vooruitgangs-geloof dat moderne Globalisten en hun Oude Media (NRC, NPO, Volkskrant cs) in hun eigenwaan houdt het ondergraaft zichzelf. Want wat als iedereen ‘op niveau’ is gekomen, wie heeft dan de leiding? Wie staat dus binnen dat hogere niveau op het hoogste niveau? En spelen dan de zelfde mechanismen niet, macht en geld, waartoe dat Verlichtings-project nu was begonnen ter afschaffing?

Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap, de atheïstische 3-vuldigheid, vervanging van de 3-eenheid Vader (alleen door God word je vrij), Zoon (Jezus werd gelijk aan mensen) en Heilige Geest. (het ongrijpbare, de Ziel die mensen samenbindt)

Ergo: De Verlichting is onzin van Atheisten, gebaseerd op 2 drogredenen. De Naturalistische drogreden (Rousseau) en die van ‘De Rede’ (Voltaire); bijgeloof in ethische vooruitgang via de vergoddelijking van het eigen mollen-perspectief, de academische mode van die tijd.

Die leiden tot respectievelijk de dictatuur van het individuele gevoel en tot revolutie (De Transitie) en geweld. (burgeroorlog voor 2030)

Bangmakerij, dat andere instrument van De Macht. Ik zie overal ‘verdwenen insecten’, maar dat ligt waarschijnlijk aan mijn camera. Ik heb een Ont-Canon, die ontkent de ecologen-crisis op de planeet. Overal bloemenzeeen waar ze volgens de Deskundigen uitgestorven zijn

Brood en Spelen = revoluties voorkomen
Achter die product-verzadiging van de massa, het democratisch markt-kapitalisme zit uiteindelijk ook een ‘Verlichte’ manier van denken, die de godfather van Spindoctoring Edward Bernays al beschreef. Dat je het domme volk zo koest houdt.

Zodat het Plebs minder geneigd is tot revolutie en geweld, terwijl de verstandige mensen de besluiten nemen. Brood en Spelen, instrumenten van de macht achter de schermen naast bangmakerij,  (‘Het Milieu’/Het Terrorismuh) en ‘verdeel en heers’.

Daartoe werd ook ‘De Democratie’ een eeuw geleden uitgevonden en ingevoerd (vrouwenstemrecht 1919, algemeen kiesrecht 1917)), dat je ‘het volk’ de illusie van inspraak geeft: die Democratie wordt nu op 6 juli afgeschaft en vervangen door het Klimazisme, het groen gerande globalisme (2030 Agenda) bestuurd vanuit ambtenarij, NGO’s en de boardrooms van bedrijven.

Stoom afblazen was het doel van Volksdemocratie vanuit elitair gezichtspunt. Terwijl net als vroeger achter de schermen gewoon ‘Het Grote Geld’ regeert, de Mammon.

Van de godfather van moderne spindoctoring: Edward Bernays, die je waarschijnlijk nog niet kende. Propaganda, zou Het Volk tot brave gehoorzame consumenten moeten maken, terwijl De Elite de besluiten in alle rust neemt

Invoering van democratie moest het revolutie en geweld-vuur blussen. Dat gistte sinds de ‘liberale’ Franse Revolutie (1789) en vele Rode Revoluties daarna continue, als reacties op de nieuwe macht van de rijke Burgerij.

Bedenk dat het weinig scheelde, of Duitsland was na de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) ook Marxistisch geworden, net als Rusland met de Rode Revolutie van 1917-18.

Toen werd de hele adel in Rusland om zeep geholpen (de Romanov-familie), een zelfde lot dat de Franse adel (Marie Antoinette en Koning Louis 16) met de Franse Revolutie overkwam. De Revolutionairen deden wat Marx ze opdroeg in zijn geschriften, aanzetten tot genocide.

Beieren kreeg 1918 even een Rode Regering. En de Nationaal Socialisten groeiden in aanhang door verzet tegen die rode brigades, Hitler werd gevangen genomen bij de Bierkeller-Putsch die het Rode gevaar definitief moest afwenden. Die Nationaal Socialisten kregen vanzelfsprekend steun van de Duitse (uit hun adelstand ontheven) oude Adel, want die zagen de bloedrode bui al hangen.

De SA met hun bruine hemden waren volkslegers die het op straat op een knokken wilden zetten met de Marxisten, Die globalistische versie van Rood had een gelijk idee: revolutionaire overname van het land.

Dat lees je in een boek over de Marxist Wilhelm Reich, de Joods-Duitse uitvinder van De Seksuele Revolutie (1933) die later in Amerika ging wonen.

Carnegie-stichting is eigenaar van het Vredespaleis, SDG-doelen is de Globalistische Transitie-Ideologie

Vredespaleis
Misschien heeft de elite zo ook het Klimazisme voor ons bedacht. En schuilt dus in die bangmakerij over CO2 wel een hogere wijsheid.

Niet voor niets schreef Alexander King (Club van Rome, OECD) dat ‘het milieu’ zo’n mooi gemeenschappelijk doel zou zijn na de Koude Oorlog. Een globalistische poging tot gemeenschappelijkheid, vanuit de angst dat nationalisme maar tot versplintering en nieuwe oorlogen leidt.

Op die angst is het momentum van De Transitie gebaseerd, en de wervende kracht van de Europese Unie.

Alexander King Club van Rome 1991 in ‘The First Global Revolution’: ‘de gemeenschappelijke vijand zoeken

Daarom kreeg de Wallstreet-durfkapitalist Jean Monnet als vader van die Europese Unie ook in 1953 een prijs van de Carnegie-Stichting.

Die stichting is eigenaar van het Vredespaleis in Den Haag. En daar in dat Vredespaleis werd door Koningin Beatrix en Ruud Lubbers het Earth Charter (2000) gelanceerd, de nieuwe Wereld-religie van planeet-verering door Steven Rockefeller opgeschreven.

Die Rockefeller is de zoon van de bijna president van de VS na Richard Nixon, gouverneur van New York. Deel van die paar schatrijke families in Amerika (waaronder de Bush-dynastie) die de werkelijke macht in Amerika in handen hadden afgelopen eeuw.

Een zee van Vingerhoedskruid. Het mysterie van de ‘verdwenen bijen’ opgelost. Als ergens geen bloemen zijn, dan ook geen bijen. Zoals er ook geen bierdrinkers zijn op plaatsen zonder bier. Daar is geen ‘meer onderzoek’ voor nodig.

De Vergissing die Verlichting heet
John de Mol deed dus met zijn Brood en Spelen-imperium meer voor NL en de Nederlanders dan alle grachtengordel-dieren met hun moeilijke gelul bij elkaar. Want evolutionair gezien is ‘zelf nadenken’ hartstikke destructief, geen doel op zich maar slechts een middel ter overleving… Als iedereen voor zichzelf gaat denken, dan barst direct de bom.

‘De Verlichting’ was ‘De Vergissing’.

De zelfde vergissing die Maarten Luther al maakte in 1517 met die kut-Reformatie: 130 jaar godsdienst-oorlog tot gevolg en ettelijke kerk-splitsingen. De Bijbel is een doos van Pandora waaruit alles te voorschijn kan komen, van broedermoord, massa-doodslag en incest tot de meest diepzinnige gedachten, verheven gevoelens.

Dat hadden de katholieken al 1000 jaar lang beter begrepen met hun beeldtaal voor de massa, en de Bijbel voor de priesterkaste, in het Latijn voor het plebs afgesloten.

Het ‘intensieve boerenland’ waar volgens de Brood Spelen en Bangmakerij-industrie geen bijen en bloemen meer zijn

Oppervlakkigheid is gezond
In oppervlakkigheid en gewoonte schuilt hogere wijsheid, je kunt vaak beter gezellig samen ‘dom’ doen dan alleen heel diepzinnig menen te zijn. Dat leidt al snel tot hooghartigheid, zoals je die ook in de houding van Faust terugvindt: de toneelbewerking van Goethe over de geleerde Faust die voor roem en kennis zijn ziel aan de duivel verkoopt.

Die geleerde Faust kijkt dan neer op ‘het volk’ dat bij de Kerstdienst buiten gezellig liedjes zingt, en heeft er tegelijk een vorm van heimwee bij.

Dat je niet onbekommerd ‘deel van het geheel’ meer kunt/wilt zijn, dat idee van verbinding waarop ook Religie is gebaseerd, het verbinden van mensen met elkaar.

Zo moet je over het christelijk geloof ook niet te moeilijk doen. Gewoon Kindje Jezus met Josef en Maria in de stal, herdertjes die daar lagen bij nachte. Geen theologisch gehaarkloof graag over de interpretatie van teksten.

Of scherpzinnig geleuter over de historische accuratesse. Ongezellig. Gaat toch heen, gij Brilsmurf.

Kwetsbaar voor buizerd en autobanden, maar verbazingwekkend rap

Wat iedereen ten diepste wil
In al je slimheid/eigengeilerij mis je dan de essentie van wat je met zo’n verhaal over kun dragen. Gezelligheid, liefde, gemeenschappelijkheid. Een gevoel, dat mensen veel meer waarderen dan wat voor intellectueel gehaarkloof ook.  Uiteindelijk ben je zelf ook maar een mol. En vanuit je mollen-perspectief van eigen gelijk, kun je het inzicht op meta-niveau over het hoofd zien, die buizerd boven het asfalt.

Die constatering van het mol-perspectief versus meta-niveau is geen postmodernisme, ik zeg niet ‘de waehait bestanie‘.  ( = slordig denken, als waarheid niet bestaat is die stelling dus ook niet waar) Wel dat je perspectief, theorie van de wereld bepaalt hoe je feiten interpreteert.

En zoveel mensen, zoveel perspectieven en aanleidingen tot misverstand, revolutie en geweld: welke familie is er zelfs vrij van, ja welk huwelijk… HET perspectief bestaat niet. Voor je het weet gaat iedereen naar elkaar smijten met de eigen interpretatie van de zelfde feiten.

Alleen dat Verlangen in iedereen om gekend te zijn en liefgehad te worden lijkt universeel. En het misverstand dat je het zelf goed bedoelt, dus dat het wel aan de ander moet liggen.

Het gaat Volkskrant-mensen ( = de PvdA of erger) OOK alleen om macht, geld en invloed maar ze zijn steeds minder succesvol in het exploiteren van die behoefte

Daarom moet John de Mol een inzicht hebben ge-exploiteerd op meta-niveau, dat Het Linksche Thuigh van NPO-mediasukkels, NRC Damesblad-abonnees en Volkskrant-augurken zo deerlijk mist, zijn critici die vooraan in de rij staan ‘m te grazen te nemen.

Dat Zelf-Relativering belangrijker is dan Zelf-verheerlijking. Iedereen zoekt eigenlijk min of meer het zelfde, en daarin zijn we allemaal gelijk. Of De Mol dat inzicht op persoons-niveau ook deelt met zijn vermogen van 2,6 miljard euro, daarover verschillen de meningen.

Maar dat is normaal, heel menselijk.

5 Replies to “De Verlichting = ‘De Vergissing’, zo snapt John de Mol tenminste…”

 1. De satan luist je erin met woorden, beelden en gevoelens. Maar vooral met woorden. Hij lokt de mens uit tot discussie op zijn bekende speelveld waar de argeloze strijder niet overwint. De ‘elite’ verzint de ene rare truc na de andere.
  Jezus werd steeds verleid tot discussie met de ‘geleerden’. Daarom (o.a.) had hij zo een hekel aan die schijnheilige types.
  Er is weinig verkeerd dat zelf te lezen in de vertaalde Bijbel vind ik.
  Soms denk ik wel eens dat ‘ze’ het expres allemaal verkeerd doen, in mijn ogen. Maak al het goede stuk, maak de spullen zo slecht mogelijk, maar dat de mensen helemaal gek worden van al die onlogische zaken. Zet alle stoplichten op rood. Maak de auto’s steeds groter en zwaarder. Zorg dat ze zonder bestuurder kunnen rijden. Vervoer de mensen in massavervoer. Als schapen en varkens.
  Ze slopen expres de aarde. Ze zetten expres de mensen tegen elkaar op. Ze verzinnen de vreemdste dingen, failliete banken, klimaatverandering, plastic zooi, vergif, etc.
  Ik zou zeggen: doe er dan wat aan? Maak de schepen zuiniger (Gebruik de wind), maak alles beter, duurzamer, eerlijker. Dat is zo makkelijk.

  Maar dat willen ze niet hè? Stel je voor dat iedereen gelukkig en tevree zou zijn?
  Dus als ik me afvraag waarom alles zo dom gebeurt, zo tegenstrijdig, zo immoreel slecht. Dan denk ik wel eens, als er een satan bestaat dan is alles nogal logisch. Dan klopt alles. De satan is legio. Legio imbeciele zaken. Legio immorele stupiditeit. Legio verdriet en ellende.

  Btw. Ik las net dat er vroeger superbeton was. Daarom zijn die ouwe gebouwen er nog steeds (tempels, pyramides e.a.). Dat beton bestond uit kalkzandsteen, kalk en diatomeeën en water). Wist je dat om cement te maken dat 5% van de ‘wereldvervuiling’ met co2 oplevert? En dan nog de (onnodige extra) energie. Wel 1450 graden C. Das veel energie voor iets wat slechter, dommer en slapper is dan oerbeton.

  Als ‘we’ niet van die achterlijke dingen zouden doen, dan was het paradijs hier op aarde. Rust, vrede, stilte, geluk, blijdschap, hoop, Liefde.

  De kleine spelers die jij noemt, die zijn het niet. Het zijn de hele grote jongens van Naam die aan de touwtjes trekken. Zonde van de energie om daaraan te besteden.
  Ik zeg maar zo, slechtheid behoeft geen extra energie te krijgen, zwijgen is beter.

 2. “Ik zeg maar zo, slechtheid behoeft geen extra energie te krijgen, zwijgen is beter.”

  Yep Rafaël, alles wat men aandacht geeft groeit, en dat vooral in een gecreërde realiteit waarin alles 180° is omgedraaid.
  En verrek, het werkt nog ook.
  En de eenling die dat spel doorziet is d’n zot.
  Tis allemaal goed bedacht met maar één reden, de mens vooral weghouden van zichZelf.
  Hem steevast doen laten geloven dat als hij zijn/haar eigen stem weggeeft aan een stel verkeerd geprogrammeerde machthebbers, dat het allemaal wel goed gaat komen, niet dus.
  Wie zijn stem weggeeft, heeft niets meer te zeggen….
  Demoncratie.
  Ben één met jeZelf, Al-een, de rest volgt dan vanZelf, niets is wat het lijkt en aan alles komt een end.

  Stay Human,
  Jos.

  1. @Rafael en Jos, hartelijk dank:

   ja, wat je aandacht geeft dat groeit in positieve en negatieve zin.

   En was het antwoord van de boze geesten die Jezus uitdreef niet ook ‘wij zijn legio’.

   Is de Meester der Vliegen Beelzebub, Lord of the Flies daarom ook niet de heer van onrust

   Bijbelverhalen zijn represenataties van hoe ‘de dingen’ in de wereld werken, vooral van datgene wat wij het slechtst begrijpen, onze eigen geest

   Al sinds het begin van Interessante Tijden probeer ik los te komen van het idee dat je tegenpartij jouw acties definieert in tegenstrevende zin

   Maar je wordt er toch weer naartoe gezogen…

 3. “De Carnegie-stichting ontstond in reactie op de miljoenen-slachtingen van de Eerste Wereld Oorlog, net als de voorloper van de Verenigde Naties (League of Nations)”

  De Carnegie Stichting is een in 1903 op naam van Andrew Carnegie opgerichte stichting, die als doel heeft ‘de oprichting en het onderhoud van een gebouw en een bibliotheek ten behoeve van het Permanent Hof van Arbitrage’, waarmee de basis gelegd werd voor de bouw van het Vredespaleis.

  1. @Lezer, hartelijk dank; een stomme vergissing, want ik wist wel dat de door JP Morgan tot rentenier gemaakte Carnegie al VOOR de Eerste Wereld Oorlog zijn filantropie begon. Anders hadden ze het Vredespaleis ook niet in 1913 af kunnen krijgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *