‘Duurzaamheid’ maakt grond en grondstoffen op….

Een Randstedelijke variant op vulkaanlandschap met kolen, het Westelijke Havengebied

De realiteit dient zich weer eens aan met de BP-statistieken van mondiaal energieverbruik: steenkool-gebruik bleef mondiaal precies constant als lijstaanvoerder, terwijl gas het hardst groeide. Daarnaast rept niemand over eindige voorraden fosfaat, nodig voor bemesting van al die ‘hernieuwbare’ biobrandstof.

Bio-energie is van ‘renewables’ de grootste groeier. Het moet 50 procent van de Nederlandse behoefte dekken aan ‘duurzaam’. Dus dat betekent miljoenen hectares meer bemeste grond met pesticidengebruik. Tenzij je alle bossen kapt.

Als je ziet dat het gros van die fosfaat-voorraden in Marokko liggen (sinds bezetting 1975 Westelijke Sahara), wat heeft overstap van fossiel naar bio-brandstof dan voor geopolitieke gevolgen? Als je tegelijk ook nog een paar miljard meer mensen wilt voeden….

Kolenopslag Westelijk havengebied

Met een paleo-blik op de menselijke natuur kijken we dan: hoe kan de massa-delusie genaamd ‘duurzaam’ stand houden door zoveel realiteits-ontkenning. Wie kun je ‘schuldig’ noemen, toerekeningsvatbaar en wie niet?

Als het debacle ‘duurzaam’ in elkaar stort, zal die schuldvraag toch eens komen.

Steenkool is here to stay, bron BP. In de VS door shale gas vervangen, maar elders in de lift

Schuldig en beschuldigbaar, dat zijn de cynische savanne-mannetjes. Die corporate graaiers die hun geweten groen willen wassen, kaliber Paul Palmolie Polman (Unilever). Mensen die intellectueel toerekeningsvatbaar zijn. Die kunnen beter weten, maar kijken desondanks de andere kant op.

De mensen die ons aan ‘duurzaam’ hielpen, wat in het woordenboek staat omschreven als ‘lang goed blijvend’. Hoe lang blijft duurzaam goed, als je hooguit van het ene eindige beetje grondstof overstapt op het andere?

Of u even uit de boom op de Savanne wilt komen, gij duurzame graai-apen….

… en laten we samen de bovenstaande grafiek aanschouwen van BP.

Bron BP

De R E A L I T E I T.

Steenkool is here to stay, zo toont BP.  De energiebron van opkomende economieën, terwijl de VS haar kolen door schaliegas verving. De vraag is niet of steenkool in de energie-mix blijft. Maar of dat zelfs maar beter is: omdat je anders alle fosfaat harder moet uitmijnen voor energie-gewas.

Zie hieronder de landbehoefte van ‘Nederland duurzaam’ in 2050, land dat je dan moet bemesten, met pesticiden behandelen. Tenzij je bos kapt en de grond laat verarmen….

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels.

De mythe van ‘hernieuwbaar’
We kunnen bij ‘duurzaam’ en de nakende klimaatdictatuur op 6 juli toch spreken van een massa-delusie. Alsof mensen sinds de oertijd geen millimeter redelijker werden.

Dat het land verantwoordelijk voor 0,1-0,3 % van de mondiale CO2-productie, 200 Mton van de 30 Gigaton haar eigen bevolking onderwerpt aan een regime, dat CO2 belangrijker maakt dan mensen.

Dat wil zeggen; de honderden miljarden euro’s belasting-afpersing die uit die wet voortkomt, bestemd voor de zakken van mensen als Michiel Hulshof. Zo iemand is zeker aansprakelijk.

Donald Pols van Milieudefensie is ook schuldig, beschuldigbaar. Hij weet beter maar het interesseert ‘m niet. Hier alle kolencentrales dicht, terwijl Turkije ze bijbouwt, India, China, enzovoort.

Alles aan duurzaam is gelogen. Neem de term ‘hernieuwbaar’, ‘renewables’. Hernieuwbare energie bestaat niet. Duurzame energie bestaat niet. Zie de op termijn steeds moeilijker winbare voorraden fosfaat, nodig voor de teelt van energiegewassen. Die zijn voor 70 procent alleen in de Westelijke Sahara bij Marokko te winnen.

Als 50 procent uit ‘hernieuwbaar’ moet komen, dus biogewassen…. waarmee teel je die dan?

Alle energie-opwekking maakt gebruik van eindige materialen, zoals de Rare Earth Metals, die zo heten omdat ze zo lastig in winbare concentraties te vinden zijn. Dit artikel uit het Bulletin of Atomic Scientists, noemt per windturbine een halve ton aan neodymium per turbine van 2MW.

Wat ‘grondstoffen’ zijn, dat bepaalt de grond overigens niet, maar mensen.

Die zeldzame aarde-metalen zijn het vroeger afvalproduct uit kopermijnen, nu grondstof. Niettemin, ‘hernieuwbaar’? Nee, wel een bron van conflict, omdat ze ongelijk over de wereld verdeeld zijn. De Chinezen en Canadezen hebben de voorraden.

Terwijl Thorium voor kernenergie overal is te krijgen, net als steenkool trouwens.

Uitzonderingen bevestigen de regel. Hier te lezen bij een zeldzame nerd-vrouw die om feiten geeft, het ding in zichzelf….

Fosfaat heb je nodig om de wereldbevolking te kunnen voeden. En voedsel is toch belangrijker dan dat boardroom-dogooders als Paul ‘Palmolie’ Polman (Unilever) hun ego groen kunnen wassen? Waarom hoor je daar vrijwel niets over?

Mensen die wel van ‘Peak Oil’ uitgaan, maar die van Peak Phosphorous dan niets willen horen als je dan hun bron voor ‘biobrandstof’ afpikt. ‘Duurzaam’ lijkt dus vooral een verplaatsing van grondstof-behoeften.

En 70 procent van de voorraad fosfaat ligt in Marokko…. Daarom bezetten ze ook de Westelijke Sahara

It Kin Net!
Waarom mensen dus toch op deze massale schaal zichzelf en andere willen bedriegen?  Volgens mij kun je dat louter in religieuze/massa-psychologische termen verklaren. Naast de klassieke ondeugden als graai/hebzucht en machts-politiek…

Ergens daar hoog in de boom van olie- en gasmaatschappijen als Shell en BP weten ze dat ook allang. Omdat bij zulke clubs WEL technisch onderlegde mensen werken. Maar dan schuiven ze zo’n Marjan van Loon naar voren, iemand die er wel in geloven kan, als geloofwaardig boegbeeld.

En zo komen we even bij ‘de vrouwtjes’.

Dat concurreert direct met voedselproductie

De paleo-mannetjes jagen op geld. De vrouwtjes zijn ge-evolueerd om met kleine kinderen te communiceren en om de groeps-harmonie te bewaren op de savanne. Dus dat je ‘duurzaam duswelbeswel belanguhrijk vind‘: prima, wat zit je haar leuk!

Wat goed voelt en goed in de groep ligt is goed, en dat had zo in de oertijd vast haar functie. Waarheid is wat het meeste aanzien/bling heeft. Kritisch denken staat niet in de top 10 van paleo-vrouwendeugden.

Eens in de zoveel jaar kom ik een nerd-vrouw tegen die iets technisch studeerde in plaats van internationale sociale relatie-management en denk je ‘ha, ze bestaan wel‘.  Uitzonderingen die een zekere regel bevestigen.

Ze houden duurzaam’ als kudde-gevoel in stand, de grenzen van wat sociaal acceptabel heet. Maar ik vind dat niet verwijtbaar. Beschuldigen kun je alleen mensen die beter weten, wie intellectueel toerekeningsvatbaar is. Schuldig, dat zijn de Ed Nijpelsen van deze wereld.

Koolzaad, een energiegewas dat je met eindige grondstoffen moet voeden, pesticiden…

Wanneer je constateert ‘It Kin Net‘, het kan niet, zeker niet zo vlug…..tenzij je maatschappelijke en ecologische zelfmoord wilt plegen, burgeroorlog wilt riskeren…Dan is de tegenreactie echter nu juist, dat mensen nog meer ijver en groen geloof willen tonen.

Als je maar harder gelooft kan het wel.

Argumenten voor het tegendeel zijn zeer welkom. Maar ze zijn er niet, anders had ik ze al lang gevonden. Iedereen die de calculator er bij pakt weet dat, zie wijlen fysicus David McKay en onze eigen variant daarop De Rekening Voorbij, geschreven door ecomodernist Joost van Kasteren.

‘Groene’ energie in de Eifel….

Tegelijk is de enige energiebron waarmee je fossiele brandstoffen daadwerkelijk kunt VERVANGEN in relatief aandeel geslonken, volgens de getallen van BP. Kernenergie. Kijk, juist als je dan zou geven om CO2-gedreven klimaatopwarming zou je een echt probleem zien.

Duitsland in 2009: Frankrijk produceert 86 g/kWh dankzij kernenergie, uit Climate Score Cards-rapport WWF/Ecofys

Maar dat is het nu juist: de fanatiekste klimaatridders geven het minst om effectieve klimaat-oplossingen. Om ideologische redenen, zoals ze zelf toegeven:

WWF wil geen effectieve CO2-reductie en wel het landschap door de molen….

Wereld Natuur Fonds en Ecofys wilden in 2009 beslist Duitsland als ‘groen’ afschilderen in hun Climate Score Cards-onderzoek, het Duitsland dat 5-6 maal meer CO2 per kWh produceerde dan Frankrijk…

De zonnige toekomst

Er is niets ‘groens’ aan ‘groene energie’. Het is een marketing-slogan als ‘Van Coca Cola krijg je energie’.  Sterker nog: de grootste aanslag op de natuur van afgelopen eeuw dreigt door ‘groen’ een feit te worden. Haar ruimtebeslag dat 100-200 maal hoger ligt dan kernenergie, en dan ook nog voor onbetrouwbare wiebelstroom, zie hieronder:

De opbrengst van ‘de zon’ in een novembermaand

Maar aan feiten heb je bij massa-hysterie zoveel niet. Je mist dat ‘gevoel’ dat je over kunt brengen….

BIj ons moet ie dicht, Turkije bouwt ze bij….

Toch kun je niet eindeloos blijven ontkennen, ook wanneer je jezelf vastklampt aan windenergie als ‘het alternatief’, omdat je andere opties uitsluit:

Allemaal ‘eindige’ materialen. En zie hier, waarom Groen Voorbeeldland Duitsland zo’n hoge CO2-productie heeft, zeker nadat 9 kerncentrales van Greenpeace dicht moesten:

Bruinkool Tagebau Hambach

Bruinkool! Mensen willen gewoon graag voor de gek gehouden worden… Je doet er niets meer aan. Dus dan maar wat Facebook-tegeltjes:

Droom je eigen realiteit maak je geluk en dan is het vanzelf waar, zo denk ik dan maar.

Of: Surround jorsels wiss pozzitif piepel! 

Klimaatopwarming is zo niet te keren, en die hele ‘transitie’ is zonder kernenergie bijvoorbaat een farce.

One Reply to “‘Duurzaamheid’ maakt grond en grondstoffen op….”

  1. En dan de Tesla story: op de energie nodig om een pakket battterijen van een Tesla te fabriceren kun je met een gewone wagen 200000km rijden. En dan moet je die batterijen nog vullen met stroom. Als je met een Tesla 200.000 km gereden hebt zul je wel nieuwe batterijen nodig hebben.

    Frankrijk: als er teveel wind en zonne stroom is zetten ze de kerncentrales op half power: kerncentrales zijn daar nodig voor de vele perioden zonder zon en wind. Niet opschaalbaar dus.

    Zonder stroomopslag en die is onmetelijk duur en materiaal en energie intensief, is er geen voordeel voor de nog steeds zeer kostbare investeringen in zon en wind. Het bestaat nog niet en zal er voorlopig niet komen. er is geen opslag systeem te bedenken op de huidige principes als accu, doorstroom accu/brandstofcel,omzetting in waterstof of synthetisch aardgas.pompaccumulatie. Opslag systemen vernietigen door verliezen inclusief toevoer leidingen en transformatie 30-40% van de aangevoerde energie. Van de waterstof gebonden energie blijft maar een zielig beetje energie over na heromzetting in stroom.

    Koppelen van netten met veel zon en wind fluctuatie? Veel transport verlies en veel meteorologische situaties geven overvloed en tekort op het zelfde moment over een groot gebied van het productie systeem zoals NW Europa.

    Nederland en Duitsland gaan financieel kapot aan alternatieve energie uit zon en wind.. Bio energie net zo: een ramp foor de natuur. Ik zie de problemen met de Deutsche Bank van nu als een gevolg van de desastreuze politiek op energie gebied van de Duitsers. In Nederland zal een groot gedeelte van de pensioenen , die geïnvesteerd werden in de groene hype verdampen. Ook onze banken gaan op termijn kapot aan de foute industriele politiek. de “Groene” Rabo bank is al sterk verzwakt door haar investeringspolitiek op dat gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *