Na Klimaatwet rest burgers alleen nog geweld…

2030 AGENDA, Genderwet is doel 5+10 , windturbines overal= doel 7 Klimaatwet = doel 13, Zeereservaten doel 14

Ik volg geen massamedia meer, en kijk/heb geen televisie, woon in de Friese jungle los van de maatschappij. En dus blunderde ik afgelopen weken met de vooronderstelling dat ondertekening van de Klimaatwet vandaag vrijdag 6 juli zou plaatsvinden, vlak voor het zomer-reces.

Dat had ik namelijk eerder bij Remco de Boer gelezen via linkedin. Ik volg geen massamedia, die zijn slecht voor je mentale gezondheid. Maar wel personen. Die ondertekening door 7 partijen was al op 27 juni zo lees ik nu in Nieuwe Oogst.

 • Dus dat betekent de eerste echte blunder van Interessante Tijden in een dik jaar bestaan, Mea Culpa. 

Wijs me vooral op blunders van feitelijke aard, toon mijn ongelijk. Ik heb geen behoefte aan een ‘mening’: zo’n sociale geurvlag waarmee je signaleert of je al dan niet bij de juiste kudde hoort.

Ik hoor nergens bij, voel me ook niet thuis in de moderniteit, waar De Leugen regeert. Het enige wat telt: is het ook WAAR op basis van rede, logica en bewijs, observaties. Een leugen wordt niet meer waar door herhaling, of omdat heel veel mensen het ‘vinden’.

Ter afleiding van een 1000 maal ergere strop

Noord Korea aan de Noordzee vanaf 27 juni
Je voelt het dus nog niet, de afschaffing van democratie. Dus denkt iedereen nu ook; ‘het zal wel wat meevallen’, alsof halvering van fossiel brandstof-gebruik (= afschaffing van betaalbare en betrouwbare energie) in 12 jaar niet meer behelst dan wat zonnepaneeltjes op je dak.

In plaats van wat het werkelijk behelst: de afschaffing van het gemoedelijke Nederland dat nog resteerde. De Klimaatwet betekent de legalisering van afpersing door de VNO-NCW en een kleine ‘klimaatelite’.

Dat misverstand- ‘wat ik niet voel of dagelijks van iedereen hoor, dat bestaat niet’ – zie je ook bij windenergie. Mensen komen pas in opstand, als het in de achtertuin belandt. Dan voelen ze het zelf, gaan ze op onderzoek uit buiten de propaganda van overheid en de linkse leugenfabriek der journalistiek.

De consequenties van de beleden intenties tonen, dat we hier met de grootste ingreep in het Neerlands staatsbestel van doen hebben sinds mei 1940. De nazi’s en klimazi’s zijn van het zelfde totalitaire allooi.

Nog nooit stemden alle partijen unaniem in met een operatie die wel 1000 miljard  euro kan kosten, zonder enig effect op het beleden doel.

Het Communistisch Democratisch Appel: Hilarisch, een totalitaire bureaucratie optuigen die je wilt doorgeven…

Een Nationale Eenheidspartij: wie roept er dan nog iets over Poetin?

Die boeman van media ter afleiding, terwijl Nederland Poetin’s gas gewoon afneemt via Nordstream1 (van Gasunie) en straks Nordstream 2 ( van Shell): omdat De Staat via handel in oa Russisch gas geld hoopt de verdienen (Gasrotonde, met Abu Dhabisch staatsbedrijf Taqa als beheerder)

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Wel word je in media doodgegooid over een paar miljarden-kruimels ter afleiding: die 1 miljard euro dividend-belasting per jaar. Dus tegen AFschaffing van belasting, maar niet tegen OPHOGING. Follow the Money kreeg een Anne Vondeling-prijs vanwege een verhaaltje over een VVD’er, Hennie Kuiper, die een paar miljoen verduistert.

Een VVD’er die geld verduistert, is dat nieuws? Voorpagina-nieuws zou zijn ‘FTM vindt integere VVD’er!’

Want waarom hoor je niets over de 1000 miljard euro die een andere VVD’er verduistert als leider van het Klimaatakkoord, Ed Nijpels? Dat niemand ook maar 1 vraag stelt over de rentabiliteit voor de maatschappij van die operatie…over de democratische consequenties…

Die afwezigheid van kritische zin, dat komt omdat linkse mediasukkels met het klimaat-fascisme politiek sympathiseren. En 95 procent van mainstream-journaille is van de PvdA of erger. Dat is nu de kracht van propaganda. De Leugenfabriek der Journalistiek = propaganda.

De Willem Holleeder van het klimaat-activisme, hoewel ik Willem Holleeder hoger inschat qua ethiek

Ed Nijpels zorgde dat ik niet meer voor het Financieele Dagblad mocht schrijven. Die Ed kreeg vervolgens een goedmaak-interview van die Eneco-advertentie-krant, Financieeeeeele Dagblad. Oplichters, dat FD-journaille. Hun advertenties en connecties zijn belangrijker dan eerlijk informeren.

Rijkscoordinatie-regeling, permanente crisis-en herstelwet kleedde al juridische mogelijkheid burgers uit ten gunste van de sterkste financiele lobby

Alleen geweld als verweer voor burgers, juridisch verweer uitgekleed
Dus vanaf nu zijn we officieel Noord Korea aan de Noordzee, een Eenpartijstaat, exclusief 2 partijen die door massamedia consequent met nazi’s vergeleken worden: PVV en FvD. Omdat ze voor de mensen opkomen, die consequent als ‘domme populisten’ worden weggezet. De mensen die de rekening van de Klimazi’s krijgen.

Wat boeren en vissers afgelopen decennia ondervonden, de druk van steeds meer totalitaire bureaucratie, dat wordt nu ook voor burgers realiteit

De Klimaatwet  betekent dat voor burgers ter zelfverdediging geen middelen resten buiten geweld.

Immers, de laatste juridische grond om voor jezelf op te komen is dan afgeschaft. Er is ook een grondwets-wijziging nodig voor zo’n Klimaatwet. Die drukken ze met Thom de Graaff (lobbyist van op CO2-schuld cashende verzekeraars) via de Raad van State vast door. De hele Eerste Kamer is een lobbyisten-kliek.

Verzekeraars als Achmea willen hogere premies cashen met beroep op ‘het klimaat’. De huidige vice-voorzitter van Raad van State, Tom de Graaf was eerder lobbyist voor die verzekeraars

Niet ‘de mens’ of ‘vrijheid’ is dan de centrale waarde van Nederland, maar de strijd tegen hete lucht, waarop bankiers, verzekeraars en VNO-NCW willen binnenlopen. En waarmee De Staat het gat in de schatkist wil dichten genaamd ‘rente over de Staatsschuld’.

Waar ze eerder met de reeds permanente Crisis- en Herstelwet en haar Rijkscoordinatie-regeling procedurele mogelijkheden uitkleedden voor voorkeurs-partijen met de sterkste (financiele) lobby.

De eerste stap naar afschaffing burger-rechten werd al onder Pieter Winsemius als interim-VROM-minister gezet

Vraag de mensen rond het geplande windustrie-terrein Drentse Monden maar, of de mensen bij Pingjum die in hun duizenden jaren oude zeekleiland plots 9 zwaaiende Eifeltorens krijgen.

Zie hoe vissers gisteren plots hoorden: je mag ook niet meer in de Westerschelde vissen, want Shell wil even een gesubsidieerde kabel leggen- op publieke kosten (Tennet) naar hun gesubsidieerde windfarm.

Invoering Dictatuur dankzij ‘De Journalistiek’ (aka ‘Het Linksche Thuigh’)
We zien hier dus dat De Journalistiek verantwoordelijk is voor invoering van de dictatuur, en de uitkleding van je burgerrechten. Zie hieronder, hoe de Volkskrant jubelt

HOERA EEN DICTATUUR! Aldus de Volkskrantische Beobachter, partijkrant van de Klimazi’s

…en hoe voormalige kwaliteitskrant NRC Damesblad mensen afschildert die niet onder staatsdwang uitgekleed wensen te worden door Ed Nijpels en de VNO-NCW-lobby. Wat de consequentie is, de consequenties tonen de ware intenties, alle ‘groen’-retoriek is slechts verkoop-praat.

Wil je een degelijk onderbouwd tegengeluid: koop ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei, Nieuw Amsterdam 2017. Daar staat alles wel in. Maar zoals collega Marcel Crok al merkt: ieder rationeel geluid ketst nu af op de psychose en euforie van de klimazi’s.

Er is geen belangstelling voor rede.

NRC Damesblad… de voormalige kwaliteitskrant, nu papieren schaamlap voor narcistische Ik-Bel-dus-Ik-Besta-dellen die ‘bij de juiste groep horen’ verwarren met waarheids-gehalte

NRC-groepsgeur, het okselzweet van ministeriële ambtenarij
Je ziet die narcistsche D66-Ik-Bel-Dus-ik-Besta-Del van NRC Damesblad iets ter zelfprofilering roepen: over ‘wisselende emoties’. Je hebt alleen wat ‘boze egoistische mensen’ die tegen zijn, verwijzend naar de krant van het proletariaat: de Telegraaf.

Dat krijg je wanneer je waarheids-gehalte beoordeelt op de sociale autoriteit van de afzender. Het waarheids-criterium van massamedia wordt bepaald door Autoriteit en groepsgeur, net als in de Middeleeuwen.

De groepsgeur van NRC Damesblad is het okselzweet van ministeriële ambtenarij. De op papier hoger opgeleiden, ambtenarij en beleids-prostituees/’wetenschappers’ aan het overheids-infuus. Metromannetjes in een Amsterdamse koffiebar-cocon.

 • Dus kun je het volgende logische schema volgen?

Sociale autoriteit kun je kopen met geld.> Journaille gaat af op sociale autoriteit en citeert dat als ‘waar’.> De ruimte tussen de oren van Jan Publiek is dus te koop> Er is dus een lineair verband tussen de Postcode Loterij – de cashmachine van klimaatclubjes- en de Klimaatwet.

 • Met een half miljard euro marketinggeld uit de loterijen voor milieuclubs sinds 1990, dan overstem je alle oppositie. Je kunt daar niet tegenop, zoveel reclamegeld.

Zie ook hoe NRC Damesblad de invoering van een dictatuur bejubelde, op gezag van de Postcode Loterij:

NRC Damesblad in jubeltonen: citeert letterlijk de Greenpeace-retoriek

De Postcode Loterij?

‘Het Vieze Jongetje’ is een letterlijk Greenpeace-citaat, de club va 300 miljoen euro marketing-geld per jaar, waarvan tussen 50-100 miljoen euro sinds jaren ’90 van Postcode Loterij.

Aan CO2 is niets ‘vies’, het is geen vervuiling in klassieke zin, want gewoon planten-meststof, groeikasgas.Maar achter die biologisch correcte constatering zit geen half miljard euro propaganda-geld, waarmee ‘CO2 = gif’ er wel dagelijks is ingehamerd.

Het is hier in het Hoge Noorden bij de provincie-sufferdjes overigens eender. Ook allemaal pretpakketjes van de PvdA of erger die de kolommen vullen met milieuclubs. sociologen, bezorgd kijkende metromannetjes, ambtenaren: de parasitaire klasse, hun geestverwanten met rode sjaals.

Mijn dorpsgenoot Sander Warmerdam is ook zo’n typische linkse rat afkomstig van het NOS Journaal, en daarom nu hoofdredacteur van Leeuwarder Courant. De sociale groepen waarmee ze politiek sympathiseren verheffen ze tot ‘dit is waar’, los van rede, logica, bewijs en observatie.

Het woord ‘MOETEN’ zul je nog vaak horen; van zo’n linkse dweil?

Linkse media = politieke propaganda
John Geijp van Dagblad van het Noorden neemt consequent de rooskleurige opbrengstcijfers over van windmolenaars en de overheid. En hij bedrijft de standaard-propagandatrucs om oppositie monddood te maken. Zo van ‘wij hebben de wetenschap in pacht’, aldus ‘de wetenschapper’. Waarmee dat brandhout van massamedia ook aangeeft dat ze

 • a. geen flauw benul hebben hoe wetenschap werkt, natuurwetenschap dan. (Sociale wetenschap is geen wetenschap maar geOH)
 • b. daar ook totaal niet in geinteresseerd zijn, noch qua intelligentie toe geëquipeerd.

Waarheid = sociale autoriteit = sociale intimidatie. Want kijk eens wie die Christian Zuidema nu is, behalve een omhooggevallen ambtenaar ruimtelijke ordening.

Ik leef los van de maatschappij in de jungle. Laten we ons uitkleden door Ed Nijpels?

Geen Conservatieve media in NL
De Klimaatwet en haar enge eensgezindheid, die toont vooral dat er in media geen degelijke onderbouwde oppositie mogelijk was, buiten Simon Rozendaal van Elsevier + Syp Wynia. Dus is er geen ‘groep waar je bij wilt horen’-gevoel, waar de massa om kan samenklonteren.

Er bestaat in Nederland geen degelijke conservatieve krant. De Telegraaf haar inhoud is al in 1948 door George Orwell gedefinieerd:(blz 38)

Het Ministerie van Waarheid had niet alleen te zorgen voor de veelsoortige behoeften van de Partij (de Partij van 7: KLIMSOC), maar moest de hele onderneming nog eens op een lager peil herhalen ten behoeve van het proletariaat.

Er was een hele keten van afzonderlijke afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en ontspanning in het algemeen.

Hier werd een prul van een krant vervaardigd waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en astrologie, sensationele stuiverromannetjes, films, druipend van sex-appeal en sentimentele liedjes die helemaal op mechanische wijze werden gecomponeerd op een speciaal soort van kaleidoscoop, de versificator.

Er was zelfs een hele subsectie belast met vervaardiging van pornografie…’

2030

Klimaatwet+ Genderwet = 2030 Agenda
De Klimaatwet (SDG-doel 13)  is net als de Genderwet (SDG-doel 5+ 10) een uitvloeisel van 2030 Agenda, die ook wel de Post 2015 Development Agenda heet. Bij World Economic Forum heet het ‘Fourth Industrial Revolution’. Eerder heette het Agenda 21.

Doelen die ‘informeel’ op conferenties gepresenteerd worden (zoals in Rio de Janeiro in 1992) worden steeds dwingender opgelegd.

Krullenbolletje Klaver speelde bij invoering uiteindelijk slechts de rol van scherts-figuur. Je moet het meer in de hoek zoeken van Paul Polman van Unilever, Hans de Boer van VNO-NCW, Herman Mulder (ABN Amro), en Herman Wijffels, top-ambtenarij bij EZ en Buitenlandse Zaken.

Nederland is de proeftuin van dat via de VN, multinationals, bankiers en Europese Unie geimplementeerde schema van social engineering.

Omdat U daarover niets leest of hoort in massamedia, zegt U nu: hij is gek. (tip, zie de betere alternatieve media, ipv massamedia)

Zoals je ook niet in een lege kroeg gaat zitten, maar daar waar al mensen zijn. Maar wie is er nu gek? Kijk eens hoe de Volkskrant de implementatie van een eco-dictatuur bejubelt.

Vrouwelijk metromannetje Dion, weet hij wel wat hij schrijft bij ‘de vrijblijvendheid uit’. Dat is dictatuur

Want wat anders betekent ‘de vrijblijvendheid uit milieubeleid‘ dan totalitaire dwang voor het halen onmeetbare milieudoelen? Je kunt immers helemaal nooit meten of het doel van de Klimaatwet is gehaald. Is het weer op aarde dan veiliger, beter?

Net als bij de vestiging van de raszuivere heilstaat van de nazi’s of de Proletarische heilstaat van de communisten…

Het failliet van de journalistiek
Ten diepste WEET iedereen daarnaast ook wel: Aan vergroening is ook niets groens. Zo moet zelfs DE propaganda-krant van het Klimazisme toegeven: Dagblad Trouw.

De ironie wil, dat een uit het verzet tegen de nazi’s ontstane krant nu de Heraut werd van het Nationaal Klimaat Socialisme (Klimazisme) in Nederland.

Berichten als bovenstaand, dat brengen ze slechts als alibi voor hun zelfbeeld, het gekoesterde imago van ‘onafhankelijk medium open voor alle standpunten’. Het zijn slechts uitstapjes bij de hoofd-teneur: wij willen een eco-dictatuur.

Zie hoe de Klimazi’s van Trouw op 5 juli de allerstrengste klimaat-dictatuur denkbaar bepleiten, de Klimaatwet is ze nog niet totalitair genoeg/reden voor een feestje:

Nog niet totalitair genoeg, aldus de voormalige verzetskrant, nu De Heraut van het Nationaal Klimaat Socialisme

Kortom, de mainstream- journalistiek is de vijand van het Nederlandse volk, een verlengstuk van De Staat. Je kunt het beste de krant opzeggen. Je gaat toch niet betalen om je een dictatuur te laten aansmeren. Lees boeken, er zijn legio alternatieve media op het web, raadpleeg primaire literatuur, gooi de tv het raam uit.

Op zijn ergst vergis je je dan een weekje in de agenda van de Tweede Kamer. Maar nee, dat was erg slordig. Mea Culpa.

Het zijn hoe dan ook wel Interessante Tijden.

8 Replies to “Na Klimaatwet rest burgers alleen nog geweld…”

  1. Ja, bij mij mag je best even afreageren,. Nog beter is het wanneer je er in slaagt om inhoudelijk te weerleggen wat ik schrijf. Dat kan namelijk niet, wat ik schrijf is helaas waar. Niet omdat ik dat zo graag zou willen.

   Mijn ongelijk zou me enorm geruststellen

 1. Rypke, de partijen hebben onderling overeenstemming bereikt en hebben ook een meerderheid in de Tweede Kamer dus de wet zal er wel door komen. Maar de wettekst zelf is nog niet eens publiekelijk beschikbaar laat staan getekend. Dus van een fout van jouw kant kun je moeilijk spreken :))

 2. De klimaathoogmis wordt gecelebreerd aan klimaattafels van de klimadictatuur, de enige met een wetenschappelijke opleiding is Dramsom maar die is in zijn rode jasje verstrikt geraakt.
  Ook professor Kees de Lange heeft geprobeerd enig licht te verkrijgen in de zielen van de groene maffia en hij heeft wel goede argumenten maar ja klimaatwetenschap is een geloof geworden en daar is niet tegen te vechten wat een blamage voor Nederland als kennisland die het klimaat per wet gaat regelen!

  1. Beste Bob: je argumenten begrijp ik, zo is ook de standaard-reactie op mijn vroegere honk Climategate

   En ook een reden waarom de redelijke kant niet inspireert. Je gaat er vanuit dat ‘geloof’ an sich iets verkeerd is. Terwijl geloof voor mensen het belangrijkste is, namelijk hun ‘verlangen voor deze wereld’

   Je hebt ook goed geloof, namelijk geloof dat het verlangen voor deze wereld particulier houdt (zichzelf verbeteren) ipv de hemel op aarde wil vestigen (anderen ‘verbeteren’)

   De professor kan wel technische formuleringen overleggen, maar hij biedt de klimazi’s geen vervanging voor hun verlangen.

   Op zijn best kan zijn argumentatie hem een zweem van respectabiliteit geven, maar dat weegt voor de klimazi’s niet op bij de respectabiliteit rond het klimaat-verhaal

   1. Ik dacht alle beetjes helpen in deze klimaatwaanzin.
    Deze week vroeg ik nog aan iemand die zich ook zorgen maakte over het klimaat, toen ik vroeg wat haat schatting was over het percentage CO2 in de atmosfeer kwam ze met ; 20%? Ik bedoel maar 400 parts per million klinkt veel gevaarlijker. Toen ik zei dat het 0,04 % is zei ze ; zo weinig kan dat dan wel zo groot effect hebben?

 3. Leestip: The Circle. De volle mep van kudde-hypnose is nog onderweg via internet, de nieuwe (links-liberale) tools FB, twitter+google hebben een mega-monopolie en bepalen wat wij zien.

 4. Ik ben bedroefd, boos, opstandig enz..
  Zit met mezelf in de knoop omdat ik eenvoudig niet kan begrijpen waarom we in ons land geen mening meer hebben.
  En de mening die we hebben meestal compleet aansluit met de leugens die ons door de strot worden gedrukt.
  Wat leven we in een dom land, een domme wereld met kansloze bevolking.
  De handvol mensen die nog wel kunnen nadenken komen we tegen op het soort pagina’s waar ie me nu op begeef.
  Hoe lang gaat dit nog door?
  Hoe lang blijven we nog in die linksdraaiende soep geloven?
  Hoe lang duurt het voor er iemand volledig door het lint gaat…
  Wie je ook bent mijn steun heb je…
  Na mij zullen er meer volgen, we zijn immers een kudde schapen.

  Zucht nu naar het kerstdiner, ook weer een schijnheilige vertoning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *