Politieke overreactie BSE-hysterie gaf koeien oormerk-plicht

Oormerken sinds EU-regulering 820/1997

Morgen worden we dictatuur in politieke over-reactie op klimaat-opwarming (Klimaatwet). Dus vandaag: De in Groot Brittannie begonnen BSE-hysterie van 1996-1999.

Ieder kalf in de gehele EU draagt nog verplicht oormerken dankzij de politieke over-reactie op ‘Gekke Koeien Ziekte’. Die oormerken volgden uit EU Regulering in 1997. Een pak lastenverzwaring voor boeren moest het imago redden van Europees Rundvlees. Via een fijnmazige registratieplicht voor vee, allemaal een Sofinummer door de oren.

Aan de basis van die over-reactie, stond nieuwe medische wetenschap: een overdraagbare prionen-theorie die net gevestigd raakte (sinds 1982) Die theorie rechtvaardigde een verband tussen enkele beschreven gevallen van ‘gekke mensen ziekte’ (vCreutzfeld Jacob = menselijke BSE/dementie) vanaf 1995 en Gekke Koeien Ziekte (BSE)

Het tegelijk optreden van een BSE-epidemie bij Britse koeien van 1984-2000 en enkele sterfgevallen aan dementie werd zo vanaf 1996 aan elkaar gekoppeld.

Terwijl de mogelijke besmettingsbron- diermeel van schapen aan koeien gevoerd- al in 1989 was verboden in GB, toen meer BSE-koeien bleven opduiken. Een EU-brede ban op dierlijke eiwit-voeder (ook voor varkens) werd in 2001 ingevoerd.

BSE: Boviene Spongiforme Encefalopathie, de wet-tekst leidend tot oormerken

Aan die vage menselijke variant op Creutzfeldt Jacob ( vCJD, de menselijke BSE)- die BSE-koeien zouden overdragen via hun geconsumeerde vlees- overleden mondiaal in 20 jaar (1996 tot nu) tijd 200 mensen.

Die 200 menselijke sterfgevallen mondiaal in 20 jaar (op een populatie van een miljard rundvlees-eters), dat is evenveel als het aantal Britse boeren dat in afgelopen 4 jaar zelfmoord pleegde. (ruim 50 per jaar)

Regulering 820/97 diende om het ‘consumentenvertrouwen’ te stimuleren, dat door media-hysterie beschadigd leek.

Maar het offer van 8 miljoen gezonde koeien en schapen in overreactie, dat was vooral een Bureaucratisch bezwerings-ritueel, een zuiver politiek spel over de rug van boeren.

…voor het consumentenvertrouwen…/institutioneel producenten-wantrouwen

Ontdekking in 1984
BSE, gekke koeienziekte, houdt in dat verkeerd door het lichaam aangemaakte eiwitten (prionen) andere eiwitten besmetten. Die eiwitten tasten dan de zenuwcellen en hersenen aan.

De variant op die ziekte bij schapen heet Scrapie. Die schapenziekte is al in 1750 ontdekt, en kwam in Nederland voor het eerst in 1956 voor. Scrapie kan van moeder op lam overgedragen, maar ook via een teek. En via consumptie van besmette schapenmeel: maar niet op mensen.

BSE werd in 1984 voor het eerst ontdekt op een boerderij in Wales. Plots leek BSE in de GB om zich heen te grijpen, met al honderden gevallen in 1986. Op de piek in 1992 werden ruim 37 duizend gevallen geregistreerd, in 1995 nog 11.031 gevallen.

  • Bij de start van de politieke BSE-crisis was de BSE bij koeien dus al op zijn retour.

Als bron van BSE werd bottenmeel van schapen ge-identificeerd met Scrapie. Dat kregen koeien als eiwitsupplement van 1986-1989. Het voeren daarvan werd in 1989 al verboden, toen steeds meer BSE-gevallen opdoken.

Eerder dacht men dat die prionen niet van schaap op rund, en rund op mens overgingen. Maar nu wist men het zo zeker niet meer.

Wel 8 miljoen schapen en runderen werden geofferd voor beleids-hysterie en dubieuze wetenschap

Ontdekking prionen schept aandacht voor marginale ziekte
Prionen werden in 1982 voor het eerst in een lab geïsoleerd. De ontdekker en naamgever van die ‘prionen’, Stanley Prusiner kreeg in 1997 de Nobelprijs voor geneeskunde.

Zo kwam de Transmissible spongiform encephalopathy (TSE)-theorie in zwang: besmettelijke eiwitten-theorie van Prusiner. Eerder dacht men dat die eiwitten niet van schaap op koe of mens over konden.

Nu had men plots een mechanisme van besmetting van buitenaf.

Tijdens het hoogtepunt van de ‘BSE-crisis’ bij koeien, waren prionen dus het meest geile ding in de medische wereld van dat moment: iets om mee te scoren. Waar iedereen op gefixeerd was.

Dus de ontdekking is nog vrij recent, en in 1992- bij de BSE-besmettingspiek in koeien- beschrijft het British Medical Journal (bij bespreking BSE) die theorie nog als ‘omstreden.’

BMJ over prionen in 1992 bij bespreking BSE

Prionen zijn in de TSE-theorie eiwitten die dus een beetje als een virus werken. Die prionen zijn niet afbreekbaar door proteasen (eiwit-afbrekers), hopen zich op en tasten zo het zenuwstelsel aan.

Maar je hebt volgens het British Medical Journal ook ‘normale’ prionen die als neuro-receptor werken. Een gen-mutatie zou dan ‘verkeerde’ prionen geven, die zenuwcellen aantasten. Dus kun je een BSE-ziekte (als Creuzfeldt Jacob) krijgen door genetische oorzaken, en via ‘besmettelijke’ prionen van buiten.

Met de prionen-theorie werd ook ‘ontdekt’/verklaard dat de- in 1920 al beschreven – ziekte van Creutzfeld Jacob (CJD: toen ‘psychiatrische stoornis’), en andere zeldzame onverklaarbare aandoeningen door die prionen kan worden veroorzaakt.

Maar men ging dus bij CJD steeds uit van een genetische oorzaak, niet een besmetting van buitenaf. Met de overdraagbare prionen-theorie en oplaaiende koeien- BSE in Groot Brittannie, kreeg je plots een ‘smoking gun’.

CJD komt bij 1 op de miljoen mensen voor vanaf 50-60 jaar, het is een vorm van agressieve dementie die binnen 5 maanden tot de dood leidt.

En zo werd tijdens de BSE-epidemie bij koeien in Groot Brittannie in 1996 een vergelijkbaar geval bij een 19-jarige (in 1995 overleden) beschreven, wat ze tot vCJD (variant) doopten. Menselijke BSE.

Altijd maar die vliegen, net als een Novib-negertje

Die 19-jarige was 1 van de 3 gevallen van 1995, het jaar daarop waren er 10, de BSE-crisis werd geboren. Massamedia van Guardian tot BBC en Independent stonden in de rij om de zaak op te blazen als ‘schandaal’ waarin de regering de doofpot zou hebben gebruikt.

In totaal werden afgelopen 20 jaar in Groot Britannie daarna 177 Menselijke BSE- gevallen beschreven. Waaronder vier besmettingen door bloed-transfusie. Op een populatie van 66 miljoen Britten.

De afgelopen jaren af en toe nog 1. Niettemin zie je New Scientist afgelopen jaar nog een poging doen van BSE meer te maken dan het is:

Mad Scientist ‘many more’, terwijl er maar 2 overleden in 10 jaar

Maar dit artikel in Nature (2013) geeft al aan, dat de prevalentie van dat Prion bij mensen omstreden is, dus wat ze aan PrP-eiwitten vinden na hersen-scalpels

Surveys of tens of thousands of appendices and tonsils, discarded after surgery, have shown PrP prevalence rates ranging from 1 in 4,000 to 1 in 10,000, or even zero.

Die laatste nul-studie werd in BMJ gepubliceerd in 2009

Testing of 63 007 samples was completed by the end of September 2008.

Of these, 12 753 were from the birth cohort in which most vCJD cases have arisen (1961-85) and 19 908 were from the 1986-95 cohort that would have been also exposed to bovine spongiform encephalopathy through infected meat or meat products.

None of the samples tested was unequivocally reactive in both enzyme immunoassays.

Ook een hersenziekte met vergelijkbare symptomen…

Vele andere ziekten lijken er op
Het kan ook zijn dat een dementie-ziekte bij jongere mensen, die je eerder als ‘gekke Gerrit’-ziekte afdeed, niet opmerkte. Maar die je door de plotse BSE-aandacht ineens wel ziet. Uiteindelijk gaat het in totaal maar om 177 gevallen in 20 jaar tijd, bij een populatie van 66 miljoen mensen.

Er hoefde dus niet beslist een verband te bestaan tussen Runder-BSE, rundvlees en v-CJD.

Er bestaat ook ‘Young Onset Dementia‘ (dement voor je 65ste, zelfs al voor je 35ste), zo beschrijft dit artikel: met een prevalentie die aanmerkelijk hoger ligt. Wel 1 op de 10-20 duizend.

En je hebt nog Behcet-disease, een auto-immuunziekte die je persoonlijkheid ook kan veranderen op jonge leeftijd: daarvan zijn veel meer gevallen bekend dan die nieuwe sexy BSE-variant van Creuzfeldt-Jacob.

‘het is aangetoond’, Wikipedia

De officiele variant- BSE-koe veroorzaakte vCJD ( = BSE bij mensen)- die zie je het meest in omloop. Wiki-pedia citeert het Ministerie van LNV, met een verband met BSE-koeien. Zie hierboven.

Bij het RIVM zie je 2 verklaringen. De ene is die meest populaire van ‘door vleeseten veroorzaakt’.

Maar: Het RIVM beschrijft bijvoorbeeld ook, dat vCJ een genetische oorzaak heeft, althans, zo bleek bij de ongeveer 200 bekende gevallen:

RIVM: Mad Scientist Disease, Creutzfeld Jacob heeft genetische grond-oorzaak, je kunt ook ‘slechte prionen’ in je hersenen krijgen via genetische fout

Dus van de dik 200 gevallen schrijft het RIVM hier dat

‘vrijwel alle tot nu toe beschreven patiënten homozygoot zijn voor methionine op codon 129 van het PRNP-gen, het gen dat codeert voor het PrP-eiwit.

En dan heb je dus niet die sexy ‘overdraagbare prionen’-theorie nodig, die vanaf 1982 opkwam

Daarnaast: Wanneer je een ziekte hebt die zo ontzettend zeldzaam is als vCJD, heb je kans dat er ook ‘van nature’ zulke afwijkingen voorkomen, of door hele andere oorzaken. Als

a. Brits Rundvlees over heel Europa werd uitgevoerd, niet enkel binnenlands werd gegeten
b. Van alle Menselijke BSE-gevallen in de hele wereld er na de BSE-hysterie 80 procent in Groot Brittannie worden ‘ontdekt’.

….Dan kan dat ‘ontdekken’ ook met de giga-aandacht na 1996 te maken hebben. Niet omdat Brits rundvlees in Groot Brittannie DE oorzaak was, maar een ‘detectie-epidemie’. Plots heeft iedereen die snel dement wordt BSE door Brits rundvlees, omdat alle artsen er via de krant op gefixeerd zijn.

8 miljoen koeien moesten dood voor ambtelijke over-reactie

Mad Scientist Disease
De POLITIEKE BSE-crisis ontstond door enkele wetenschappers, en hun claims die door massamedia werden uitvergroot, zoals The Independent, maar ook BBC en The Guardian. Een van hen was Richard M. Lacey, schrijver van Mad Cow Disease: The History of BSE in Britain (1995).

Daarin beschuldigt hij de Britse regering te zwak te reageren op een BSE-uitbraak bij Britse runderen sinds 1984.  Lacey suggereerde ook een verband met ‘Gekke Schapen Ziekte’ Scrapie.

Eerder in 1992 in het British Medical Journal werd al een verband besproken met een ‘nieuwe’ variant op Creuzfeld Jacob-ziekte (vCJD) Andere alarmistische wetenschappers waren prof Colin Blakemore, fysioloog in Oxford.

Booker en North beschrijven in ‘Mad Cows and Madder Politicians‘ hoe de Britse overheid een dam opwerpt tegen negatieve publiciteit. Maar als die dam breekt, slaan ze vervolgens helemaal door met een slacht-regeling voor alle koeien ouder dan 30 maanden. Zo moest de export-ban van de EU opgeheven worden.

…naar de slachtbank voor bureaucratische overreactie….

8 miljoen gezonde koeien en schapen vernietigd voor niets…
Uiteindelijk werden in Groot Brittannie door de BSE-hysterie (in combinatie met latere Mond en Klauwzeer-hysterie) tot in 2006 bijna 8 miljoen koeien en schapen vernietigd.

De totale koste van de BSE-hysterie bedroegen voor de Britten 7 miljard Britse ponden, inclusief alle exportverliezen. De veehouderij kreeg een klap van overheids-wantrouwen, die het niet meer mentaal te boven kwam, zowel bij de Britten als bij ons.

Bron: Farm Business 15 februari 2018

Meer dan 50 Britse boeren per jaar zelfmoord: overheid belangrijke oorzaak…
Door alle stress die het overheids-beleid gaf- zowel rond BSE en de veestapel-vernietiging bij Mond en Klauwzeer- pleegden diverse boeren zelfmoord. Zodat er door de aanpak van de ‘BSE-crisis’ meer mensen door zelfmoord overleden, dan ooit door vCJD.

Farm Business meldt dat in Groot Britannie per week tenminste 1 Britse boer zelfmoord pleegt. Waarschijnlijk- net als in Nederland- door de toenemende regeldruk en lastenverzwaring vanuit de overheid, en door de laster van de milieubeweging, clubs als Wakker Dier.

Dus meer dan 52 boeren in Groot Brittannie maken er jaarlijks een einde aan. Dat is in 4 jaar tijd meer dan er sinds 1996 door de al dan niet bestaande mensen-BSE (vCJD) overleden op de hele wereld.

Tja, waarom zouden boeren uit wanhoop over onze leugenachtige en corrupte overheid zelfmoord plegen….Zie Nieuwe Oogst

Het Bureaucratische virus dat zich sinds 1996 over Europa verspreidde met de parasieten van de milieubeweging, die veroorzaken sindsdien veel meer mensenleed dan het onschuldige BSE op haar piek kon geven.

Onze boerenstand wordt getergd, door het virus dat ‘Meer Overheid’/lastenverzwaring heet. Zie het relaas van deze zorg-boerin Hanna Hilhorst, die net een boete van 21.000 euro op de mat kreeg: voor ‘teveel gehouden’ koeien, door de reeds HIER beschreven waanzinnige Fosfaatregulering.

Dus dat je als boer plots je koeien naar de slacht moet brengen, omdat zo’n Eichmannetje van RVO dat blieft, omdat je niet in zijn fosfaatplannetje past. We citeren Hanna:

Ook sinds het schandaal dat MKZ en BSE heet is er niets veranderd…de overheid is de vijand van alle burgers

Er komt een punt dat mensen het niet meer pikken, en ze die ambtenaren uit hun holen en riolen trekken. De Dag des Oordeels zullen we die noemen: mijn advies aan boeren zou zijn om namen en rugnummers van die ambtenaren te noteren.

Dat hun namen in het Grote Boek geschreven staan.

One Reply to “Politieke overreactie BSE-hysterie gaf koeien oormerk-plicht”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *