Voedingscentrum liegt over waterverbruik rundvlees

Water in een koe ‘verdwijnt’ niet, ze plassen het ook weer uit, zweten en verdampen, het komt weer terug in de natuur

Het Voedingscentrum beweert dat 1 kilo rundvlees 15000 liter water vraagt. Dat zou betekenen dat een koe dagelijks 10 maal zijn lichaamsgewicht drinkt, zo blijkt wanneer je hun getallen eens doorlicht.

Waar komen die wilde beweringen over waterzuchtige koeien vandaan? En wie profiteert van waterschaarste-marketing? Daar gaat dit verhaal vandaag over op dag 2 voor afschaffing van democratie met de Klimaatwet.

Maak de borst ook nat voor torenhoge water-tarieven, en meer als ‘neutraal en wetenschappelijk’ verkochte anti-vleescampagnes. Vlees en vee combineert 2 obsessies van de lobby tegen de Nederlandse bevolking: CO2 en water: het idee dat je op rantsoen/de bonkaart zou moeten, dat er ‘schaarste’ zou zijn in plaats van overvloed voor iedereen.

‘eerlijk’ over eten:-)

 • De Rypothese die we hier ontvouwen:  propaganda tegen vlees en voedsel-productie moet afleiden van de water-, grond- en grondstofverspilling die de teelt van biofuels vraagt. Daar komen we in de conclusie op terug.

Waterzuchtige Voedingscentrum-koeien
Het Voedingscentrum (9 a 10 miljoen euro subsidie per jaar) roept dat wel 15 DUIZEND liter in 1 kilo rundvlees gaat, en 6500 liter voor Nederlands rundvlees. Dat klinkt heel exact en wetenschappelijk bepaald.

Bron Fresshh

De claim echoot na bij Wakker Dier en een website voor zelf-geobsedeerde D66-sletjes. Maar Wakker Dier ontleent het aan een andere afdeling van de Postcode Loterij, Wereld Natuur Fonds en haar Waterfootprint Network. Komen we zo op terug.

Slurpt deze vleeskoe wel 3800 liter water op 1 dag, 10 maal zijn lichaamsgewicht? Als je het Voedingscentrum/Waterfootprint Network gelooft wel…

Er zijn de meest wilde schattingen in omloop over waterverbruik per kilo rundvlees tot wel 200.000 liter. Dat is bij koeien die in het wild rondzwerven over grote oppervlaktes, bijvoorbeeld de Cerrado in Brazilië.

 • Maar dan reken je dus alle neerslag die op een hectare valt waar een koe loopt, en stelt: dat heeft de koe verbruikt, DUS zit dat in een kilo rundvlees. Het is DIE aanname die bij alle hoge schattingen de waterslang/adder onder het gras is.

Dan klinkt 100 duizend liter per kilo rundvlees aannemelijker. Waarop is die dan gebaseerd.

blz 64-68

Een analyse vind je bij permacultuur-boer Simon Fairlie (Meat a benign extravangance, 2010). Hij  bespreekt het werk van ecoloog David Pimentel als bron van deze en andere wilde claims over waterverbruik: hoe komen ze tot zulk hoog verbruik.

Pimentel is ook de mentor van de Watervoetafdruk-mensen in Enschede, die de bron zijn van het Voedingscentrum en Wakker Dier. Academische Onzin werkt net als een kettingbrief.

Fairlie fokte zelf in 16 maanden tijd een stier- Bramley- op een weilandje waar hij 125 kilo vlees na slachten van kreeg. Hoe kan zo’n stiertje in 500 dagen dan zo zuipen en vreten, dat het 25 duizend liter water per dag slurpt? (…) Droogjes constateert Fairley:

How he managed to achieve this feat I am at a loss to explain, since all Bramley did while he was alive was hang out in a field and eat grass, without ever manifesting any unusual appetite for water.

Een zelfde vraag kun je stellen bij een Voedingscentrum-koe: welke aannames zijn gebruikt.

Ik zag ze geen 3500 liter water zuipen….

Voedingscentrumkoe zuipt 3800 liter per dag
Als je een pink slacht- zoals op bovenstaande foto- die in het weiland opgroeide. En je krijgt daar 125 kilo vlees van in 500 dagen…

Dan moet die pink terwijl hij in het weiland staat ergens wel  3800 liter water per dag opslurpen en herkauwen, als hij – zoals Voedingscentrum beweert- 15 duizend liter per kilo vlees verbruikt.

Dat zou betekenen dat de koe wel 10 keer zijn eigen gewicht per dag aan water slurpt en verdampt. Dat hij al zijn plas ophoudt.

Als de Nederlandse Voedingscentrum-koe het voor iets minder dan de helft doet, dus 6500, dan slurpt die nog steeds 3-4 maal zijn lichaamsgewicht aan water per dag.

Alsof ik als man van 78 kilo wel 320 liter water per dag zou zuipen. Ik hou het bij 1 liter bier. Meer hoef je dan eigenlijk al niet te weten: het Voedingscentrum liegt. Je hebt dus koeien van de boer, en je hebt Voedingscentrum-koeien.

De boerenzoon hoedt de kudde in het dal van Regge en Vecht. Zuipt iedere koe hier wel 10 maal zijn lichaamsgewicht?

Waar komt deze waterzucht vandaan?
Fairlie ziet dat de bron van de ‘100 duizend liter’ is te herleiden tot een bewering in een studie van Pimentel, Westra en Noss (2000), een boek.

Dat boekje heeft 1 ‘pier rievjoet’ studie als basis: Pimentel et al in Bioscience in 1997: Water Resources, Agriculture, the Environment and Society, an assessment of the status of water resources:

…ach ja, ecologen

Die studie had als doel om aan te tonen hoe erg het waterverbruik van landbouw voor ‘biodiversiteit’ zou zijn. Claims over ‘hoe vreselijk veel water verbruikt je voedsel’ komen dus uit de hoek van ecologen, actief bij fondsenwervende organisaties als WWF..

Zuipen deze koeien in het Vechtdal werkelijk 10 maal hun gewicht aan water per dag? Ze eten enkel gras en drinken slootwater

Zie de aanname van Pimentel in Bioscience boven in 1997. Hij stelt daar: 1 kilo rundvlees vraagt 100 kilo hooi. Om die 100 kilo hooi te produceren kom je op 100 duizend liter water.

Honderd duizend liter….Nou, hoe ontstaat hooi? Kijk op de foto hierboven.

Hoe kunnen de koeien hierboven ooit 25 duizend liter water per koe per dag verstouwen? Pimentel rekent dus ALLE REGEN DIE OP HET LAND VAN KOEIEN VALT mee.

Dit is slechts 1 voorbeeld van welk oerwoud van aannames achter schijnbaar exacte claims verborgen zit.

We zien dan ook direct uit welke hoek dit soort beweringen komen: de Malthusiaanse denkschool van Paul Ehrlich, waar Sandra Postel student van is. Bijzonder gemotiveerde ‘wetenschappers’ die alweer 50 jaar hun ideologie van schaarste/gij zijt teveel een academisch randje geven:

Sandra Postel in Science in 2008

Gretchen Daily- student van Ehrlich- is de promotor van ‘Natural Capital’. Dat betekent: de privatisering en monetarisering van de publieke ruimte dus van bodem water en atmosfeer. De zelfde mensen die ons de Klimaat-dictatuur opdringen.

Gretchen Daily, promotor ‘Natural Capital’, Schellnhuber = klimaatpaus Angela Merkel

Mensen die steeds door de valse elite met prijzen worden omhangen, zodat ze sociale status krijgen. En dus politieke invloed, om hun ideologie van schaarste in wetgeving om te zetten als de Klimaatwet.

De aannames van Pimentel 1997

Waterfootprint Network en Ecologische Voetafdruk = pseudo-wetenschap
De bron van die water-propaganda waar het Voedingscentrum in winkelt is…. het door het Wereld Natuur Fonds in het leven geroepen Waterfootprint Network.

Als exacte wetenschap verpakte marketing van het Wereld Natuur Fonds op Watervoetafdruk.org, bron van Voedingscentrum

WNF financiert een handjevol academie-prostituees in Enschede die het concept ‘Mondiale Waterschaarste’ academisch cachet moeten geven. Alsof water overal op de wereld gelijk is verdeeld, en de zelfde uitdagingen kent.

Vanwege de Post 2015 Development Agenda ( = 2030 Agenda) moeten ze nu met een Global Waterfootprint Network ‘waterschaarste’ tussen uw oren hameren.

Het WNF en Watervoetafdruk lenen hun inspiratie uit de Doemdenkers-academie van Paul Erhlich. World Watch Institute = Rockefeller Brothers Fund

Is 100 duizend liter al erg veel per kilo vlees, ook 15 duizend liter is geen ‘gemiddelde’ maar een extremiteit.

Zoals ook Fairlie vaststelt: een claim van 20 duizend liter water per kilo rundvlees, die is alleen te verantwoorden als je koeien houdt in ‘The Cadillac Desert’ in Californie. Als je dan een stuk woestijn via kostbare irrigatie tot weiland omzet.

Dan zou je een hoeveelheid water verspillen uit bv een aquifer. Dan praat je over verspilling, maar bij een stuk vleesvee in een oer-Hollandse weide gaat geen druppel water verloren.

Zie de koeien zoals hieronder gehouden, op natuur-weiland van de Regge. Die plassen en zweten alle vocht ook weer uit. De zwakste aanname is dus hier: dat de koe alle water doet ‘verdwijnen’ uit een beperkte vast-omlijnde bron.

Als de koeien een slokje uit de rivier nemen, is ze dat niet gegund? Zou 1 zo’n koe werkelijk 10 maal zijn lichaamsgewicht aan water per dag verbruiken?

Een oerwoud van aannames uit Enschede
Het Voedingscentrum kan zich verschuilen achter deze studie van Arjen Ysbert Hoekstra en Winnie Gerbens-Leenens van de Universiteit Twente, en deze studie uit 2011 van het Waterfootprint Netwerk. Zij staan weer onder mentorschap van David Pimentel, wiens wetenschappelijke standaarden we zojuist al gewaar werden.

Bron van Voedings-centrum, via www.waterfootprint.org studie, gefinancierd door de World Society for the Protection of Animals

Die ‘waterfootprint’ is een tot ‘wetenschappelijk’ opgetuigd marketing-tool gebaseerd op een oerwoud van aannames. Dat oerwoud is het doel op zich: dat moet je afschrikken, dat je er in verdwaalt, en dat politici/journalisten denken: het zal wel heel knap, wetenschappelijk en waar zijn.

Het is een academisch verantwoorde vorm van oplichting, de water-variant op de Ecologische Voetafdruk.

De Ecologische Voetafdruk is ontworpen om energie-verbruik zo destructief/ruimteverspillend mogelijk voor te stellen. Zie mijn artikel over de pseudo-wetenschappelijke Voetafdruk in EOS, die door serieuze ecologisch economen al lang is afgefakkeld.

Het idee van ‘mondiale waterschaarste’ tussen de oren rammen

Via een oerwoud van aannames rekenen de ontwerpers van die Ecologische Voetafdruk alles dat je eet en doet om naar energieverbruik. En dat naar CO2. Vervolgens- dat is de rattige truc- vinden ze dat je die CO2 beslist moet compenseren, met de meest ruimteverslindende manier die denkbaar is: via het planten van hectares aan bomen.

Die claim kun je ook terug zien bij Milieucentraal: dat ze je ‘voetafdruk’ omrekenen in een bos van 400 bomen. Een oerwoud van dubieuze aannames, afkomstig van WNF en krachten achter die milieu-globalisten.

Watervoetafdruk zelfde denkwijze als CO2-voetafdruk, wetenschappelijk even dubieus

Deze ‘wetenschap’ heeft als voornaamste doel: campagne voor de financiele agenda van Wallstreet een wetenschapperig randje geven.

Het Unesco IHE in Delft van Wim Lex van de Oranje-Maffia tekende een ‘memorandum of understanding’ met het gisteren besproken World Resources Institute. (WRI)

Een ‘water accounting system’, zodat bankiers op water geld kunnen verdienen met academie-prostituee Pieter van der Zaag

…en wie sponsort het World Resources Institute, om windhandel in waterrechten te promoten:

Ook bij ons straks, water op de bon

Joh, je verwacht het niet 🙂

Jaarverslag 2009 WRI = Wallstreet + Multinationals

Koeien en vlees-demonisering afleiding voor land- en grondstofverbruik biofuels
Amerikaanse en Londense geldjongens willen – net als bij de handel in CO2-emissierechten – gaan cashen op de handel in water-rechten. Daarvoor is die Ecologische Voetafdruk ook bedacht: dat is een marketingtool om je CO2 om te rekenen in landoppervlak.

Met jouw CO2-schuld kunnen The City/Wallstreet-investeerders dan goedkope grond in Afrika kopen, om daar Biofuels te planten. ‘Hernieuwbare energie’, die dan ‘CO2-compensatie’ heet. Je kunt immers ook met je CO2-schuld al windturbines laten bouwen als ‘klimaatvriendelijke projecten’

En waarom hoor je dan wel dat een gemoedelijk grazende koe wel 3800 liter water per dag zou zuipen.

Maar niet dat die biofuels- die zogenaamde ‘duurzame energie’- een veelvoud water vragen? Moet je kijken, hoeveel oppervlakte aan landbouwgrond nodig is wanneer de helft van onze energie in 2050 aan biofuels verbouwd zou moeten:

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels: hoeveel waterverspilling is dat?

Maar als die zelfde Waterfootprint-mensen naar bio-energie kijken- dat in het WWF/WRI-straatje past- dan doen ze plots omvloerst en voorzichtig.

Hier zijn ze plots heel voorzichtig en omvloerst

Conclusie: uw voedsel zit de Biofuel-industrie maar in de weg
Zou Nederland 50 procent ‘biomassa’ stoken in 2050 als vervanger van aardgas, dan vraagt dat 3 maal Nederland aan landbouwgrond, met gewassen die ook als menselijk voedsel en veevoeder konden dienen.

Meer dan vlees en koeien is ‘Duurzaam’ dus een veel grotere grondstof-, grond- en water-slurper. Dieren eten ook resten van landbouwgewassen, die mensen niet eten. Dieren als koeien en biggen verkleinen dus voedsel- en grondstofverspilling, kunnen als buffer van graan- overschotten dienen.

Koeien en de boer zijn veel leuker dan de pathologische leugenaars van Wereld Natuur Fonds. WNF-personeel verdient een pak slaag

Echter, men wil die resten nu aanwenden voor biomassa-subsidies, omdat wij van aardgas en olie af zouden moeten. Conclusie, jij moet de broekriem maar aandraaien en vegetarier worden, zodat voor Wallstreet-meneren meer landbouwgrond over blijft om vol te planten met biofuels.

 • steun mijn uitzoekwerk en wordt donateur, als bovenstaande je hielp een beter beeld te vormen, wel Groen maar dan zonder alle Doem. Dat kan via
  Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke
 • Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek “Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ ( Nieuw Amsterdam 2017) toegestuurd.

19 Replies to “Voedingscentrum liegt over waterverbruik rundvlees”

 1. Het zijn toch knappe koppen die dit fake-nieuws aan de man kunnen brengen . De burgers moeten hoe dan ook de armoede in ! Blijft alleen nog over : belasting op belasting en werken tot je dood neervalt ! Dan is je footprint gewist !

 2. Je hebt de mythe keihard onderuitgehaald Rypke. Compliment!
  Maar,…. je zal maar boer zijn in deze tijd…
  Je doet alles fout, maar iedereen wil wel van je meevreten.
  Het idiote is dat je met je simpele boerenverstand wel kunt bedenken dat al die water en CO2 flauwekul geen hout snijden. Echter als je wilt overleven als boer en je wilt je producten slijten, kun je niet anders dan meegaan in idiote duurzaamheidsgedachten. WNF (daar heb je ze weer) zat al met FrieslandCampina om tafel met als resultante een gedrocht: de biodiversiteitsmonitor. Een rekenmodel vol aannames waarbij mineralenstromen, CO2, ammoniak, eiwit van eigen land etc. samengeperst worden in een persoonlijke bedrijfsmonitor waarop je dan kunt gaan “bijsturen”. Diverse berekeningen uit de monitor maken gebruik van getallen uit de discussiabele Kringloopwijzer. Ook al zo’n rekengedrocht, die je als melkveehouder verplicht moet invullen. Nou ja, de meesten laten dat doen door een adviseur. Die is tenminste verzekerd voor een foute invulaktie. Hoe de uitkomst van de biodiversiteitsmonitor zich nu eigenlijk verhoud tot biodiversiteit blijft volstrekt onduidelijk. Want met veel eiwit van eigen land (lees: intensief beheerd raaigrasbiljartlaken) scoor je punten. Terwijl kruidenrijk gras (met weinig eiwit) juist biodiversiteit oplevert. Bij navraag blijkt dat van de oorspronkelijke doelstelling (meer biodiversiteit) weinig over is en dat een ander naampje voor het gedrocht wellicht wenselijk is. En het ergste : Zonder dit gedrocht willen de klanten van FC (multinationals als Unilever) blijkbaar je producten niet meer. Dus: er moet een gedrocht met “academisch-achtige rekenmodellen” geschapen worden. Of het rekenwerk klopt of dat het model daadwerkelijk bijdraagt aan biodiversiteit doet er blijkbaar niet toe.
  Dit zijn geen interessante tijden meer. Het zijn krankzinnige tijden…

  1. Het water wordt niet gebruikt alleen maar voor het drinken. Maar het gaat vooral over het water wat nodig is voor het eten van de koe. En dan kom je al een heel eind richting 15000 liter per kilo vlees. Even nadenken voor je iets als waar aan neemt. Maar kunnen boeren eigenlijk wel denken?

   1. @Vossievrolijk, je antwoord ‘kunnen boeren wel denken’ is onbedoeld toch nuttige informatie, namelijk hoe je last van blinde haat hebt

    Daarnaast:je hebt je dus niet verdiept in de Watervoetafdruk-methodiek. Die rekent met het landoppervlak waarop (regen)water valt, waarop een koe bv graast.

    Vanwege je etaleren van blinde haat tegen boeren heb ik je reactie doorgelaten, omdat dit zo typisch is

 3. Er is veel water op onze planeet, veel is zout zeewater en relatief weinig zoet water. Het zoute water gaat door verdamping over in zoet water en zoet water keert weer terug in zee en wordt weer zout.
  Aan de totale wereldvoorraad water veranderd geen druppel, dus hoe kan er schaarste ontstaan?
  Die schaarste zit in het hoofd van mullieufreaks die willen dat je boete doet voor je bestaan.
  Er is zich een complete gekte aan het ontwikkelen vooral door mensen met een grote mond en weinig verstand. Zo’n man als Nijpels die het verdomd om zijn sommetjes te maken is daar een sprekend voorbeeld van. Zou hij die sommetjes wel maken dan zou hij zijn baan verliezen want totaal overbodig.
  Ook Dramsom kan rekenen maar dat doet hij niet want hij heeft een socialistisch hart en dat is goed in het uitgeven van andermans geld en die gekte moet stoppen want brengt ons allen aan de bedelstaf.

 4. Zoals Bob Fleumer al zegt, water kan nooit schaars worden op onze planeet. Hooguit zoet water, maar met goedkope energie is dat ook zo opgelost.

  Maar wat ze vaak ook nog meenemen in die berekeningen is het waterverbruik in de landbouw voor veevoer. Dat noem je hier niet en je voorbeeld boer laat de koeien op ’t land grazen, maar zo gaat t niet met de meeste koeien.

  Desondanks slaan ze op deze manier ook weer de plank mis, want wederom is het water bij gebruik niet verloren, dus kan geen probleem zijn.

  1. Bart, kleine aanvulling wat betreft je opmerking over voer van vleesvee: In tegenstelling tot vleesvarkens en vleeskuikens bestaat het overgrote deel van het rantsoen voor vleesrunderen uit ruwvoer. Dat kan ook niet anders, want de pens van een koe is daar nu eenmaal voor gemaakt. Of de koe dat ruwvoer nu zelf uit het land haalt of we brengen dat al dan niet gedroogd of gekuild voor de koe in de stal, maakt voor het H2O verbruik niet zoveel uit. Alleen de plaats van verdamping is een andere. Als er aanvullend krachtvoer verstrekt wordt (wat grotendeels bestaat uit reststromen van humane voedingsproducten), hoeven we het waterverbruik van deze humane voedingsproducten toch niet ook nog eens aan het rundvlees toe te rekenen? Gezien de geringe marge op vleesvee zie ik in de praktijk sowieso weinig krachtvoervoerverstrekking aan vleesvee. Sobere rassen als blonde d aquitaines of limousines lopen in de wei. Die gedeien prima zonder duur krachtvoer. Het waterverbruik van rundvlees van afgemolken melkkoeien is nihil als je het waterverbruik al hebt toegerekend aan het product melk. Dus toegerekend waterverbruik voor Nederlands rundvlees wat betreft aanvullend voer is m.i. tamelijk verwaarloosbaar. Maar misschien zie ik iets over het hoofd?

  2. En in het NRC staat dat zelfs het waterverbruik wordt meegerekend om (de stallen van) de dieren schoon te maken…

   “Volgens waterbedrijf Vitens gebruikte de Nederlander in 2013 gemiddeld 119 liter water per persoon per dag. Het meeste gaat naar douchen: 51,17 liter. Per maand is dat 1.569 liter. Dat komt inderdaad dicht in de buurt van 1.540 liter, de niet-afgeronde watervoetafdruk van rundvlees per ons.”

  1. @Sjaak; Dat is bullshit, het is een oppervlaktemaat vertaald naar waterverbruik zoals uitgelegd in het artikel en in het artikel in de VORK en Melkvee

   Wel wil men zo DE SUGGESTIE WEKKEN dat ’t is wat jij voorstelt

  2. Sjaak, doe geen moeite. Wie dit artikel leest en gelooft is te dom om te kakken.
   Natuurlijk gaan de meetresultaten over de complete keten! Slechts een klein deel van het water dat nodig is om 1 kilo vlees te produceren is dat wat de koe zelf drinkt. De rest gaat zitten in het voer.

   In hoeverre dat het nou precies erg is dat er zoveel water voor nodig is is mij niet helemaal duidelijk. Het laten groeien van voer onttrekt bijvoorbeeld ook CO2 aan de lucht. Maar daar krijgen we dan wel weer methaandampen voor terug.

   Kortom, de puzzel is zo eenvoudig niet.

   Wat wel helder is, is dat het vele malen efficiënter is als wij zelf dat voer zouden eten, en het niet eerst om zouden zetten in koe.

   1. Goh, je kunt ook poepen met je mond 🙂 Zo af en toe laat ik stupide reacties door van massamensen die zichzelf komen profileren zonder enige waardevolle informatie toe te voegen

    Je leven is leeg en zinloos, je bent nep en weet dat diep van binnen ook…

    Je hoeft niets te ‘geloven’, wat ik schrijf is controleerbaar waar….

 5. Ben toch blij dat onze koeien niet zoveel water gebruiken, dan zouden we toch onze waterrekening niet meer kunnen betalen! En regen meerekenen is totaal krom, beregenen oké, maar regen… Zolang wij de regen niet aan of uit kunnen zetten hoor je dat niet mee te rekenen. Maar ja, in de ogen van de ‘groene veganistische deugmens’ kan de boer toch niets meer goed doen, in hun kortzichtige gevecht voor het behoud van ‘de natuur’ is het vooral de natuur die het moet ontgelden!

  1. @Frank: dus je hebt een 10 jaar oud artikel dat de eindredactie van Het Parool ‘verbeterde’ nodig, uitgelicht op een overheidsgesponsorde linkse webzijde, om vervolgens niet inhoudelijk te reageren op wat ik hier aanbreng. Ben je dan
   a. in feiten en de realiteit geinteresseerd?
   b. ben je een politicus en probeer je slechts een ‘tegenstander’ in je frame te duwen?

   Waarom kunnen jullie linkse narcisten gewoon niet open en eerlijk een debat voeren? Of is jullie argumentatie zo zwak dat je meteen tot zulke onzin moet overgaan
   Ten diepste zijn jullie dus gewoon een stel kleine en drammerige kinderen.. Of heb je daarom als ‘avatar’ het hoofd van een koe: dat je maar wat met de kudde wilt meeloeien?

 6. In Nederland hebben we ongeveer 2 koeien per hectare. Gemiddeld valt in Nederland zo’n 750 mm neerslag. Als we al die neerslag gebruiken om het voer voor die koe te laten groeien, dan komt dat perkoe neer op 0,750 keer 10.000 = 7500 kub water. Een koe weegt circa 500 kilo, dus per kilo 15 kub water = 15000 liter.

  Nu drinkt een koe geen 15000 liter water per jaar. Nee hij eet gras. Van de neerslag verdampt ongeveer 500 mm water via het gras en dat komt terug in de kringloop. Daarnaast stroomt het andere water weg door de grond. Ook dat komt terug in de kringloop. De koe gebruikt alleen dat water wat in zijn voedsel zit.

  Per dag eet een koe zo’n 50 kilo gras per dag = 50 keer afgerond 400 dagen per jaar = 20.000 kilo gras en daarin bestaat het overgrote deel uit water. Laten we zeggen 90 %. Ofwel 18.000 liter water. Overigens zal hij heel veel van dat water weer uitplassen en komt dat water weer in de kringloop. M.a.w. Wat maakt het uit.

  Er wordt via het gras wel veel water opgenomen, maar het komt gewoon weer terug in de kringloop. Het gaat dus gewoon niet verloren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *