Leven onder Klimazi-regime Klimaatwet: Alles op de bon!

IN 2030, een CO2-equivalentenbonkaart bepaalt hoeveel je nog mag bewegen deze maand. Mijn agapornis-papegaai in Wageningen knaagde de vleesbonnen er al af, nu rest vlees noch vis

Op dag 3 voor de afschaffing van de Nederlandse democratie komende vrijdag via de Klimaatwet, denken we mee bij oplossingen om 50 procent CO2-reductie voor 2030 te halen. Alles op de bon voor Moeder Aarde, onder dwang van Vadertje Staat!

Die 50 procent CO2 ( = energie, bewegingsvrijheid) moet ergens weg-gesneden.

Zo maak je handel in schaarste, gehalveerde hoeveelheid CO2-rechten. Politieke wil om 6 miljoen Nederlanders te doen verdwijnen (zie Oplossing 1 gisteren) ontbreekt vooralsnog. Sterker nog: Mark Rutte importeert via massa-immigratie jaarlijks nog 2-5 miljoen ton extra CO2.

  • Dus wat dan?

Bron: The Guardian. Het resterende ‘koolstofbudget’ zou 7-800 miljard ton zijn voor 2 graden, en dus bij huidige emissie in 20 jaar opgebruikt. The Guardian krijgt jaarlijks miljoenen dollars sponsoring van de Rockefeller Foundation

Wil je dat je onderdanen 50 procent ‘minder teveel’ zijn. Dan ontkom je bij de Klimazi’s niet aan een bonkaart-systeem dat je CO2-‘budget’ bijhoudt, vergelijkbaar met het systeem dat in 1944 zo goed werkte.

Dat is geen grapje, maar realiteit. Dat ‘Carbon Budget’ – met een ‘Carbon Budget Clock’ bij The Guardian (gesponsord door Wallstreet) is een idee dat men vanuit Wallstreet wil implementeren sinds 2009.

Een handel in schaarste van je bewegingsvrijheid/energie.

Vlees op de bon

Water-rechten, CO2-rechten, je ziet wat ze van plan zijn: handel in voorheen publieke goederen die zijn geprivatiseerd. En zo dus ook een CO2-bonkaart. Zit je over je ‘Koolstofbudget’ dat de overheid je toebedeelt: dan moet je bijbetalen of je CO2 ‘compenseren’: bijvoorbeeld via emissierechten voor burgers, die nu nog vrijblijvend zijn.

Nu nog vrijblijvend….

Het koolstofbudget, plots na 2009 is het overal…
Ondermeer ons Planbureau voor de Leefomgeving  (november 2016) vermarkt al dat idee van een ‘koolstofbudget’, omdat dit in Parijs zou zijn bepaald.

…het 50%-doel uit de Klimazi-wet, al 2 jaar eerder vanuit Wallstreet opgelegd in ‘Parijs’.

Het idee is dan dat er zo ongeveer nog 250 miljard ton (Gigaton) CO2 de atmosfeer ingeblazen mag, het midden-scenario (dus ongeveer 3 graden opwarming bij CO2-verdubbeling). Dat idee van een koolstofbudget kwam bij de Kopenhagen-conferentie (2009) plots uit de hoge hoed. Iedereen praatte er over.

De Volkskrantische Beobachter, partijkrant van de Klimazi’s

De Volkskrant(ische Beobachter) heeft er 2015 een animatie over gemaaktop gezag van hun voormalige chef wetenschap: Martijn van Calmthout. Zij baseren zich op data van het World Resources Institute (zie WRI.org/donors).

Volkskrant-propaganda voor World Resources Institute = Wallstreet

Uitvinding Wallstreet en Rijke Amerikaanse families
Dat World Resources instituut- en de rijke Amerikaanse families daarachter-  is belangrijke bron van de Koolstofbudget-agitatie.

Het WRI werd 1982 opgericht vanuit IUCN en WWF met budget van de Mac Arthur Foundation.

En rara wie was er in 1988 voorzitter? Rockefeller-protegee Maurice Strong, mede-oprichter van World Economic Forum EN secretaris-generaal van de Rio Earth Summit 1992: de Aardetop waar alle klimaat-ellende voortkwam, die nu culmineert in de Klimaatwet.

Het WRI wordt op de been gehouden door bv Rockefeller Foundation en Ford Foundation ( = CIA), de Open Society Foundation van George Soros, de filantropische stichtingen van rijke Amerikaanse families als Bloomberg, Bill Gates, Hewlett, maar ook de Shell Foundation.

In de board of directors van WRI vinden we Anthony Burgmans van BP, WWF en Unilever. Maar ook de eerste directeur van de EPA onder Richard Nixon: Wiliam Ruckelshaus, latere FBI-directeur EN lid van de Brundtland-commissie (waar ‘duurzame ontwikkeling werd uitgevonden in 1984).

En de kleinzoon van Theodore Roosevelt, nu managing director van Barclays Capital. 

Wallstreet financierde de Nazi’s, en financiert nu De Klimazi’s

WRI = Wallstreet dus.

Het WRI krijgt subsidie van Nederlandse ministeries.

Sponsoren klimaat-agitatie World Resources Institute

Maar in 2017 ook van de Europese Commissie om klimaat-propaganda te maken.

Publiek geld om klimaat-propaganda te verkopen, zoals over een Koolstofbudget

…en van andere overheden, ‘filantropische stichtingen’, en de door McKinsey (Jules Kortenhorst) in Den Haag gevestigde European Climate Foundation.

De European Climate Foundation is opgericht vanuit McKinsey (Jules Kortenhorst)

Niet geheel toevallig is McKinsey ook sponsor van het WRI:

De drijvende kracht achter emissiehandel en de European Climate Foundation van Jules Kortenhorst, het maatje van Pieter Winsemius (vm Mckinsey-directeur) en Robert Reibestein (VVD voormalig McKinsey)

  • Een volkomen betrouwbare en belangeloze bron dus voor de Volkskrant, dat WRI.

In 2017 waren vooral Duitse ministeries de grootste WRI-sponsoren voor ongeveer 30 miljoen dollar. Dat past in het beeld dat Udo Ulfkotte schetste, van Duitsland als kolonie van Amerika. Duitsland is nog steeds met Amerikaanse militaire bases bezet.

  • NGO’s als WRI en WWF zijn Trojan Horses van overheids- en Wallstreet-belangen, zo beschreef ook Elaine Dewar al in ‘A Cloak of Green’.

Ook Nederland is een kolonie van Wallstreet. Want wie kwam er afgelopen najaar even bij Mark Rutte langs, instructies geven:

Hallo: Rutte gaat even krom staan voor Gates. Orders van Gates om de Klimaat-dictatuur in te voeren (2030 Agenda, ‘Global Goals’)….

  • Dus nu heb je inzicht in wie er BELANG hebben bij koolstofbudget-retoriek, zoals je dat bij zelfbenoemde kwaliteitsmedia krijgt ingewreven.

Uit die hoek van de steenrijke Amerikaanse families achter Amerikaanse multinationals, investeerders en bankiers kwam plots ook de hype in 2009 rond een keihard ‘koolstofbudget’ op aarde. De clubs die ‘Klimaat-financiering’ van de grond willen tillen. Dat zijn ook de zelfde clubs die onze visserij belagen via Oceana (Rockefeller Brothers Fund richtte Oceana op met Pew)

Achjaaa, sponsoren WRI bron van De Volkskrant haar Koolstofbudget-marketing

Met het WWF als Trojan Horse van Wallstreet


Je bewegingsvrijheid in CO2: 113 ton

WRI- en dus de Volkskrant- gaat uit van een keihard verband tussen temperatuurstijging sinds het einde van de Kleine IJstijd (koudste periode Holoceen, gemiddeld 1 graad kouder, met record-grote gletsjers Alpen) en alle CO2 die sinds 1800 zou zijn ‘uitgestoten’.

Er zou vanaf 1800 dan 400 ton CO2 per persoon aan ‘koolstofbudget’ zijn om ‘binnen 2 graden opwarming’ te blijven.

Daarvan zou nu al 2/3de zijn ‘verbruikt’ in 2015. Gemiddeld heeft iedere wereldburger dus nog 133 ton over, volgens Klimazi-krant de Volkskrantische Beobachter. Die zich dus weer baseert op WRI. De Volkskrant wijst je zo een vorm van ‘schaarste’ toe, iets verhandelbaars: bewegingsvrijheid.

Volkskrant-bepaling op basis van klimaatbluf WRI

Die 113 ton is je bewegingsvrijheid in CO2 gemeten. Dat houdt in dat de Nederlandse burger (zie artikel gisteren)nog 13 jaar lang zijn 10 ton mag ‘uitstoten’, dus ongeveer tot ……2030…

Dus autorijden, eten, vliegen, huis verwarmen, douchen: leven. Zit je daar overheen, dan moet je bijbetalen, compenseren. Via die CO-compensatie krijg je dan de financiele architectuur van ‘Climate Finance’ van de grond: nieuw ondernemers-kapitaal voor Rockefeller cs, betaald met jouw CO2-schulden.

Nu nog vrijblijvend, straks verplicht? Zie www.milieucentraal.nl van Klimazi Ed Nijpels

Het PBL beweert dat mondiaal nog 250-550 Miljard ton CO2 ‘uitgestoten’ mag worden om ‘de opwarming te beperken tot anderhalve graad. Deze Belgische Klimazi van De Morgen stelt dat er ‘minder dan 200 Miljard ton’ is voor 1,5 graad.

Maar deze studie in Nature Geoscience van september 2017 toont in 1 plaatje, welke aannames zulke Klimaat-actieclubs hanteren. (zie hieronder) Ze gaan allemaal uit van een gevoelig klimaat voor CO2: het ‘ergste zaak’-scenario.

Kies je de ondergrens, dan is het ‘koolstofbudget’ plots 10 maal groter dan die 200 Gigaton, wel 2000 Gigaton.

Bron Nature september 2017: als je de ondergrens kiest van ‘CO2-induced warming in plaats van de bovengrens, is je ‘koolstofbudget’ plots 10 maal groter

Conclusie
Hoe het ook zij: het concept ‘koolstofbudget’ gaat van 2 zaken uit:

  • er is een harde grens vast te stellen voor CO2 die ‘uitgestoten mag’
  • per persoon kun je de ‘uitstoot’ bepalen, en dus registreren hoeveel je nog mag ‘uitstoten’

Wanneer je op dat concept wilt handhaven, dan heb je dus een bonkaart-registratie-systeem nodig per burger.  Om je rijp te maken voor een soort CO2-bonkaart., cap op je bewegingvrijheid krijg je dan dit soort berichten als hieronder:

Een klein koolstofbudget van 250-550 Gton, 19 juni 2018

Je ziet ook dat ze plots na 2009 de ‘2 gradendoelstelling’ loslieten. Nu zou het plots 1,5 graden moeten zijn. Slim bekeken, wanneer je Ponzi-scheme urgentie gebruikt.

Is het klimaat NIET gevoelig voor CO2, dan stel je gewoon de graden-bandbreedte naar onderen bij.

Earth Day 22 april 1970, nog maar 20 jaar en dan is het voorbij! Mensen tuinen er iedere keer weer in….

Klimaat = grootste fraude uit menselijke geschiedenis
Je kunt ook afvragen: waarom zou je plots 1,5 graad als bovengrens kiezen, als je weet dat het in ons warme Holoceen wel 2 graden of meer warmer was, dan in de Kleine IJstijd: het lage temperatuur-ijkpunt van 1800 dat de Klimazi’s steeds kiezen.

Wie voor zichzelf nadenkt kan dan zien: ze kiezen het koudste ijkpunt van het Holoceen (1800), om opwarming sindsdien exceptioneel te doen lijken. Ookal valt deze opwarming nog steeds binnen de natuurlijke variatie van het Holoceen.

Let wel: ik zeg hier niets over de geldigheid van de CO2-theorie, die kan wat mij betreft min of meer ‘waar’ zijn… Wel is 100 procent zeker, dat de Nederlandse Klimaatwet NIETS, nul tot minimaal 2 cijfers achter de komma, aan het klimaat verandert, ook wanneer je de IPCC-theorie aanhangt.

Daar verwed ik 1000 euro om. Wie oh wie gaat de weddenschap aan?

Zonet hier achter huis, de Mean Mother Fucker van de insecten, de Hoornaar. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig is naar de Hornet vernoemd…

Kortom; de kans dat de Klimaatwet een geld- en macht-gedreven vorm van oplichting is, met bangmakerij via massamedia: die is groter dan dat men daadwerkelijk het weer op de planeet gaat verbeteren via de handel in CO2-rechten, en de invoering van CO2-bonkaarten.

Want mensen zijn ‘geneigd tot alle kwaad’.

  • Hier op Interessante Tijden gaan we dus uit van ‘het klimaat’ als bankiersproduct: een manier om op schuld te kapitaliseren, dus hete lucht omzetten in ondernemers-kapitaal. Via massamedia maak je mensen bang en schuldig. En via de Klimaatwet dwing je ze om te betalen.
  • Ik kan er helemaal naast zitten, graag zelfs.  Maar net als bij klimaat-opwarmings-scenario’s ga je uit van kansberekening, waarschijnlijkheid. 100 procent zekerheid heb ik niet.

    Rockefeller Foundation, Ford Foundation, internationale milieu-waanzin als van Earth Day komt uit de CIA-hoek

De kans dat je met de slechtheid van de menselijke natuur en machtshonger van Wallstreet de klimaat-hysterie verklaart, is groter dan dat een paar computer-modelmakers weten hoe het weer er uitziet in het jaar 2100. Als ze al enig idee hebben, hoeveel CO2 er werkelijk vrij komt. Ik kan er naast zitten. Zij ook.

Mijn Rypothese is gebaseerd op duizenden jaren kennis van menselijk gedrag, wijsheid. Dat mensen- zoals de Heidelbergse Catechismus al leert- ‘geneigd zijn tot alle kwaad’.

Alleen D66-bakfietsvrouwtjes (‘iew duswel beswel duurzaam’) en kwaliteitsjournalisten geloven nog dat het werkelijk draait om ‘het klimaat’. Planeetje redden, terwijl de Amerikanen het Midden Oosten met hun bommenwerpers aan puin gooiden, en regime na regime wisselden.

Een F18 Hornet waagt de landing

Krijgen we ook een CO2-neutraal Amerikaans leger trouwens? Gaan ze hun ‘uitstoot’ compenseren met bomen planten, in plaats van dat ze Agent Orange sproeien om- naast het doden van 2 miljoen Vietnamezen- alle bomen te ‘ontbladeren’ ( = vergiftigen, doden)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *