Klimaatwet zet sterfjaar economie op 2030: 10 duizend miljard euro…

Klimaatwet = Economische dood

De Telegraaf opent vandaag de krant met ‘Wat Kost CO2-plan‘. Is de krant van het proletariaat eindelijk wakker geworden?  Klimaatbeleid is geloof in equilibrium-economie, en De Dood is het enige stabiele evenwicht in zowel natuur (eco-logie) als maatschappij (eco-nomie).

De Klimaatwet = De Dood van de Middenstand ten gunste van het mondiale welvaarts-herverdelingsplan genaamd 2030 Agenda. De Klimaatwet faciliteert een Neo-Feodaal regime met CO2-adel (bankiers, multinationals), priesters (academici aan overheids-infuus, NGO’s) en horigen (de rest) + lijfeigenen (uw lichaam is al van De Staat, tenzij u bezwaar maakt)

Daarom vandaag deze fotoserie van Gotische graven uit Feodale tijden (eind 17de eeuw) in mijnbouw-wingewest Groningen. Het kostenplaatje bespreken we hieronder.

 • Vaste lezers weten al wat ik schrijf hier, die kunnen het bij de foto’s houden. Maar 95-99 procent leeft nog in de onwetendheid waarin massamedia van NOS tot RTL ze houden. Omdat de harde waarheid geen sociale status heeft in journalisten- ogen, dus willen ze je niet geloven. Bij massamedia geldt: waarheid = sociaal aanzien.

Hans Wijers, Trilateral Commission-lid voor Wallstreet-lobby en voorzitter Natuurmonumenten, belangrijke Klimazi, onderdeel van de Nieuwe Aristocratie zonder Noblesse

Klimaat-aristocratie zonder Noblesse Oblige
De Klimaatwet die 7 partijen van uiterst links tot rechts steunen kost Nederland tot 2030 minimaal duizend miljard euro, een veelvoud van ons BBP. Europees gezien komen we op 10 duizend miljard euro, waarvan ‘gidsland’ NL de kosten naar zich toetrekt.

Britse economen rekenden ook al voor dat de Britse Klimaatwet per gezin daar 12.000 euro extra kost tot 2030. Geld dat ze niet meer in de reele waarde-toevoegende maak-economie kunnen besteden (de bakker, slager, boer, middenstand, burgerij, alles dat zonder overheids-infuus leeft)

Dus zal onder andere de resterende middenstand bezwijken onder het Klimazisme: die consequentie is ook een belangrijk (onuitgesproken) doel, dat in de klimaat-ideologie past sinds Club van Rome haar ‘Grenzen aan de groei’.

In de tas van Wallstreet, zij beslist over uw pensioen…. CDA-gansje Wortmann-Kool op de gouden eieren

Hun spaar- en pensioengeld verdampt in 2030 als belastingen richting een kleine klimaat-aristocratie van gesubsidieerde energie-bedrijven, en multinationals als Shell, Unilever, DSM, melkgigant Friesland Campina verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition (DGSC) onder voorzitterschap van JP Balkenende.

Een kleptocratische klimaat-Aristocratie zonder ‘Noblesse’. Ook pensioengansje op de gouden eieren, Corien Wortmann Kool van ABP en CDA is in die klimatocratie opgenomen van de Trilateral Commission van (wijlen) David Rockefeller (JP Morgan Chase).

Daarin zit onze valse elite,  CEO-mensen als Hans Wijers: politici die zich hun loopbaan lang gedienstig toonden aan bankiers-belangen.

The Grim Reaper: Klimaatbeleid = Economisch Zelfmoord, behalve voor enkele bankiers en multionationals

Dus dat je 99 procent van de productieve economie laat betalen voor 1 procent klimaat-elite en hun Groene Aflaat-politiek (het kan ook 98 procent voor 2% zijn, in die orde-grootte). Nog even wat zusters en verplegers bij het bejaardenhuis wegbezuinigen, zodat Huize Avondrood de verdubbelde energierekening kan betalen… dat werk.

Voor het redden van de planeet/groen poetsen van CEO-gewetens.

En maar ‘vluchtelingen’ blijven importeren, en import-campagnes financieren met geld van George Soros (European Council on Foreign Relations van prinses Mabel), die je bij huisvesting voorrang geeft. Omdat de multinationals en hun VVD hun goedkope wegwerp-personeel willen blijven importeren.

En dus herhalen wij (tot vervelens toe):

 • De Klimaatwet maakt van iets dat niemand wil hebben- CO2, hete lucht- onder Staatsdwang iets waar iedereen in moet handelen. Dat heet ‘duurzaamheid’. (CO2-aflatenhandel) Iets dat niets waard is en dat niemand wil hebben krijgt zo kunstmatig via belasting-afpersing ‘waarde’. 
 • Dat vrijkomende belasting-kapitaal van de Klimaatwet, daarop azen de multinationals van JP Balkenende in de DSGC: zie hieronder, exhibit 1. Ik klets niet zomaar wat, dat is wat ze zelf schrijven. Het enige dat mijn analyses ontberen is sociale lof en bevestiging. Aan mijn bewijsvoering ligt het niet.

Twaalf BILJOEN Dollar = 10 duizend milljard euro klimaatgelden waarop Unilever, Shell cs azen

People Planet Profit (PPP) Jan-Peter betaalt Paul Polman door Piet Burger te beroven 
De Klimazi’s azen op (zie hierboven, lobby-brief Dutch Sustainable Growth Coalition)  wel 10.000 miljard euro aan klimaat-investeringen die voor 2030 nodig zijn in Europa, onder dwang van klimaat-wetgeving na het Parijs-akkoord (december 2015) Een soort machts-greep van bankiers en multinationals, samen met ambtenarij en NGO’s. (Niet Gekozen Organisaties).

 • De naam van die operatie heet 2030 Agenda. Omdat Nederland proeftuin is van 2030 Agenda met haar spaarlustige bewoners en pensioenen (= Klimaatkapitaal), trekken wij als Nederland het leeuwendeel van die kosten naar ons toe. (vaste lezers, mijn excuses voor de ein de lo ze herhaling, maar ik moet wel zolang het maar niet doordringt)

Het plunderen van de midden- en onderklasse, dat gebeurt met Gristen Jan Peter Balkenende (CDA)als DSGC-voorzitter.  Gristen in de zin van grissen, weghalen, beroven.

Toen ik dat bedrag in Elsevier beschreef (24-02-2018) in mijn artikel ‘Hoe multinationals en milieuclubs elkaar helpen‘, toen ‘verbeterde’ de economie-redactie dat in ’10 miljard’. De Elsevier-redactie kon niet de omvang van die bedragen voorstellen waar de Klimazi’s op uit zijn, een veelvoud van ons BBP.

Het zelfde bedrag dat Shell cs noemen, nu bij John Elkington, de bedenker van ‘Planet People Profit‘, een ‘markt’ die door Staats-afpersing ontstaat = ‘duurzaam’

Oude Media, deel van het klimaat-probleem
Het gedrag van Elsevier, inclusief het schieten op onschuldig krullenbolletje Jesse Klaver, het is typisch voor Oude Media. Die zitten- enkele uitzonderingen daargelaten- nog vast in het traditionele links-rechts- democratie-plaatje. De wens-gedachte dat Nederland een ‘vrij land’ is en beschaafd.

In plaats van een oligarchische klepto-staat: Oekraine aan de Noordzee, na de Klimaatwet Noord Korea aan de Noordzee

De Journalistiek heeft ook economisch belang bij geloof dat dit oude politieke model bestaat. Haar geloofwaardigheid en dus status ontleent de media-industrie aan dat oude model: journalistiek en politiek zit bij elkaar op schoot, veel journalisten werden later alsnog officieel politicus.

Interessante Tijden hanteert het realistische model: dat bankiers en multinationals de dienst uitmaken. En dat propaganda-investeringen- publiek en privaat bepalen wat ‘de media’ schrijven en dus wat massamensen/journalisten geloven. En dat ‘gekozen’ politici schertsfiguren zijn..

Echter, dankzij de Journalistiek ( = propaganda) en VVD’ers in de Tweede Kamer die de kosten van ‘duurzaam’ wegmoffelen, zijn mensen daar afgelopen 10 jaar over in onwetendheid gelaten.

‘Afkalvend draagvlak’ = de schellen vallen mensen van de ogen

Klimaat = een ander kwaad doen
De beschrijving die de Telegraaf levert, ingenieur Remco de Boer citerend, is een demonstratie van die publieke onwetendheid, waar de massa in verkeert. Iedereen wil ‘goed doen’. En ‘klimaatbeleid’ werd dankzij media-propaganda synoniem met ‘goed doen’. Het weer op aarde verbeteren als ultieme demonstratie van ‘de wereld verbeteren’.

Dus zegt iedereen ‘hoera, wij zijn voor duurzaam’. Zoals ook iedere Miss World voor Wereldvrede is en gratis eten voor iedereen.

Maar die gratis lunch bestaat natuurlijk niet. We citeren.

 „Zijn wij bereid een deel van onze welvaart op te geven voor mensen in China, India en Afrika waar de uitstoot nog jaren mag stijgen om de bevolking uit de armoede te halen? We zeggen allemaal dat we het belangrijk vinden. Tot iemand zegt dat je over vijf jaar tienduizend euro moet lenen plus rente.”

Die uitspraak zit alles in: Sinds de Club van Rome wil men maar 1 ding: mondiale welvaarts-herverdeling via een technocratisch wereldplan. Dat plan = 2030 Agenda.

Klimaatwet = de economische dood

Er valt voor veel op aarde te ‘vrezen’ maar niet voor ‘afkalvend draagvlak’ voor de klimaat-dictatuur. Wat in dit geval zou betekenen: ‘de schellen vallen mensen van de ogen’.

Hoe eerder die Klimaatwet in de prullenbak landt hoe beter. Omarm liever het Ecomodernisme, wij bevelen ons van harte bij U aan. Groen zonder Doem, en zonder dictatuur.

Een Klimaatwet betekent: de vestiging van een dictatuur van bankiers betekent, verzekeraars, multinationals. Zodat wij belastingvee worden van Hans de Boer en zijn VNO-NCW.

Een concrete consequentie die Remco de Boer noemt is zeer reëel:  dus dat ze je kunnen dwingen om geld bij een bank te lenen, om je huis naar de eisen van klimazi’s te verbouwen. Daarom zijn de banken, kapitaal-mensen en verzekeraars (ASN, ABN AMRO, ACHMEA) ook zo voor die Klimaatwet, dat geeft ze nog meer macht over mensen als U en Ik.

Klimaatwet = de economische dood

Blended Finance: aandeelhouders Shell en Unilever de lusten, U de lasten
Wat de krant van het proletariaat niet wil zien (Telegraaf), is dat hun eigen VVD de aanstichter is, als lobbyloket van de VNO-NCW, banken en multinationals. Ed Nijpels, Pieter Winsemius, Robert Reibestein, en dat Mark Rutte onder invloed van Pieter Winsemius staat.

Daarnaast is vooral het CDA de partij die alle mogelijke subsidie-regelingen in het leven riep om klimaat-ijverige achterban aan zich te binden. Pieter van Geel, Jules Kortenhorst, hun Cees Veerman deelt bovendien als Postcode Loterij-bestuurder de miljoenen uit aan klimaat-clubjes en anti-boer en anti-visserijclubs als Wakker Dier.

Jan Peter betaalt Paul door Piet te beroven (PPP), in opdracht van Paul Polman (Unilever).

En Jan Peter Balkenende is voorzitter van de multinational-roverscoalitie die uit naam van ‘het Klimaat’ duizenden miljarden euro’s aan publieke investeringen wil lospeuteren. Dat schreven ze al in de bijgesloten lobby-brief aan Edith Schippers (Zie hierboven).

Multinationals de lusten, burgers de lasten. Die ‘investment gap’ is een eufemisme voor ‘wat multinationals zelf niet willen financieren zonder dat de overheid bijspringt’. Die vrolijke kleurtjes zijn van 2030 Agenda

Daar haal ik die duizenden miljarden onder andere vandaan, maar je kunt ze ook vinden bij de uitvinder van ‘People Planet Profit’, John Elkington, bij de Rockefeller Foundation en World Economic Forum, waar Mark Rutte straks een baantje krijgt.

Die verzonnen voor ‘Multinationals de lusten, burgers de lasten’ een mooi eufemisme: BLENDED FINANCE. Zie hierboven, de vrolijke kleurtjes van de 17SDG-doelen van 2030 Agenda. Mainstream-media weigeren daar nog steeds ook maar enige aandacht aan te besteden.

Ze blijven gefocust op ‘gekozen politici’ en wat links-rechts-geleuter. Terwijl die de macht niet hebben, de macht zit bij clubs als World Economic Forum, Goldman Sachs cs.

Scheemda, The Grim Reaper: zonder natural resources rest slechts nog armoe, de economische dood

Een ‘economie in equilibrium met de natuur’ = De Dood
Mijn vaste volgers weten de ins en outs al lang, voor hen heb ik daarom een bijpassende foto-serie gemaakt van Groningen Gothic. Graven in het Groningse aardgas-wingebied Scheemda. Er bestaan geen economieën ‘in evenwicht’ met de natuur, de equilibrium-economie die de Klimazi’s nastreven.

In de jaren ’70 kreeg die groep ‘equilibrium’-economen weer de wind mee dankzij de Club van Rome, waaruit ook Klimaatbeleid is geïnspireerd. Mensen als Herman Daly, Ceaucescu-Roegen. Maar hun idee berust op een denkfout

 • Het enige stabiele evenwicht in de natuur is De Dood. En de menselijke economie gehoorzaamt aan de zelfde ecologische wetten.

Mensen leefden nooit in harmonie met de natuur, en dat is ook onwenselijk.

Klimaatwet = De Dood

Het leven bestaat tegen de klippen van de Entropie (chaos) op. Zo kun je ook enkel een ‘klimaatwet’ steunen, als je gelooft dat welvaart de norm is, vanzelfsprekend. Mensen die dat geloven identificeren zich met ‘links’. Mensen die bij de overheid werken of die van de zak van hun vent leven. Mensen die nog nooit zelf een bedrijf hoefden te onderhouden.

Je zou ‘links’ niet zozeer een politieke stroming noemen als wel een infantiele geestesgesteldheid, de afwezigheid van rede en verantwoordelijkheids-besef. Vrouwen en kinderen zijn meestal ‘links’.

Haal de dynamiek en energie uit een (economisch) lichaam of een ecosysteem, en de zaak implodeert. Zonder toevoer van eindeloze hoeveelheden energie valt het systeem uit elkaar als een dood lichaam waar de wormen en maden zich in vestigen.

De entropie neemt het roer over.

Klimaatwet = economische zelfmoord

De Onzichtbare hand van ‘de markt’ en ‘de natuur’
Niet welvaart is de norm in de historie, maar abjecte armoe, economische dood.

En dat is iets waar men hier in Het Noorden nu weer tegen strijdt, waarom Wadden Werelderfgoed moest worden, waarom overheids-instanties in Groningen gevestigd moesten.

Er zitten nu nog delfstoffen in de bodem. Als die te gelde zijn gemaakt door Akzo Nobel, Shell, Exxon en De Staat rest hier niets dan armoe. Er is geen economische energie meer om het systeem mee te voeden, in beweging te houden.

Dan zijn er enkel nog een paar graan-boeren die tegen de klippen op een bestaan uit de grond halen.

Economie en Ecologie zijn van vroeger uit behept met het klassieke denken over een stabiel ‘evenwicht’ dat zou ontstaan, een optimum als je menselijke bemoeienis maar weghaalt. Neo-Klassieke economen en systeem-ecologen geloven daar allebeide in.

De ene noemt het ‘Markt-evenwicht’, de ander noemt het ‘Balance of Nature’, het natuurlijk evenwicht. Een soort onzichtbare hand die de boel optimaliseert.

Klimaatwet = De Economische Dood

Markt-fundi’s en Eco-fundi’s denken het zelfde
Beide stromingen, de markt-fundi’s en de eco-fundi’s gaan uit van een non-interference strategie. Dus dat het beste voor ‘de markt’/’de natuur’ is, wanneer mensen in het geheel zich niet met een ‘systeem’ bemoeien: dat het zich dan optimaliseert via een Onzichtbare Hand.

 • Dus zie je bij Groen Links het geloof in ‘natuurlijke’ energie die ‘als vanzelf’ uit de hemel komt van Moeder Natuur die alles gratis geeft als je haar maar eert en geruststelt. En het geloof in een ‘optimaal’ klimaat wanneer er maar geen menselijke CO2-smetten aan de atmosfeer worden toegevoerd. De Veilige Natuur-utopie die ons van alles voorziet.
 • En bij de roversbende genaamd VVD zie je het geloof in ‘De Markt’: het idee dat niemand ze op enig ethisch besef hoeft aan te spreken wanneer ze met hun Onzichtbare Hand de eigen zakken vullen met groen excuus. De Markt-utopie.

Je kunt kapitaal zien als de energie van de economie. Dat kapitaal kun je uit grondstoffen halen, spul dat mensen willen hebben, van graan, vis, vlees (de landbouw-economie) tot mijnbouw. Zo kon de complexe steden-maatschappij van nu zich ontwikkelen, door een giga-hoeveelheid energie er in te pompen.

De Duurzamen (willen) geen idee hebben van de hoeveelheid energie, die nodig is om een complex systeem bij elkaar te houden als ‘De Nederlandse Economie’.

Maar als je geen grondstoffen meer op ouderwetse wijze kunt exploiteren, dan kan de reactie zijn – uit eigen overlevingsdrang- om die economische energie voor je aandeelhouders uit subsidie te halen: via effectieve lobby De Staat aanwenden om je bevolking af te persen.

Zie daar: De Klimaatwet.

Klimaatwet = De Economische Dood, zelfmoord

De verzwegen publieke kosten als energie-injectie in failliet systeem
Klimaat gaat niet over klimaat, maar over kapitaal. De ‘energie’-transitie is geen energietransitie maar kapitaaltransitie van midden- en onderklasse naar een kleine klimaat-elite. Net als in de Middeleeuwen, waar de Adel en Priester-klasse (1-5%) leefde van het Volk.

De Adel, dat zijn nu de Boardroom-meneren. Academici aan overheids-infuus en zelfverklaarde ‘intellectuelen’ zijn de priesters. MKB, middenstand en onderklasse de Lijfeigenen. Met de orgaanwet van de aasgieren van D66 bent U letterlijk Lijfeigene van D66 geworden. Via de Klimaatwet wordt U horige van Ed Nijpels en zijn Nijpelitaanse Maffia, de VVD-roversbende.

Ed Nijpels, Henk Kamp, de rovershoofdmannen van de Vereniging Voor Dieven (VVD) verzwegen consequent de kosten van hun ‘Energietransitie’. Na lang aandringen vanuit ons kamp, kwam er een getal los in de Tweede Kamer uit de mond van Henk Kamp: 18 miljard euro, dat bij WNL (een tv-omroep) toen werd herhaald.

Maar die 18 miljard euro was maar 1 fractie van de directe subsidies die nodig waren voor het eerste deel, de MEP en SDE. Als je

a. de SDE+ er bij rekent

b. EN de indirecte kosten (aanpassing netwerk op wiebelstroom, de rendementsverliezen voor fossiele centrales bij voorrang wiebelstroom, netkosten voor Tennet enz)

….dan kom je op minimaal 6 lijken in de kast die dit Kabinet van het kassabonnetje voor burgers wegpoetst. Zo liegt de staats-propagandadienst Rijksoverheid.nl consequent over ‘subsidieloze windparken’: omdat ze kosten wegmoffelen. De 40 procent kosten-reductie voor de windustrie wordt vooral gehaald, omdat 100% Staatsbedrijf Tennet nu de aansluitkosten op zee voor rekening neemt.

De leugens van Rijksoverheid.nl: De ‘lagere’ energierekening is een ‘minder stijging’: ik beroof je niet van 100 maar 50 euro en ‘bespaar’ je 50 euro

Rijksoverheid.nl, de staatspropaganda-dienst liegt de Nederlandse bevolking hier continue voor. Ze presenteren een ‘minder stijgende’ energie-rekening als een winst voor de bevolking. Zo van ‘ik beroof je niet van 100 maar 50 euro, dus heb je 50 euro winst’.

Wel hebben we nu vanuit officiele zijde een bevestiging van onze kosten-ramingen. De Algemene Rekenkamer rekende al voor dat de onkosten van slechts het eerste deel van het Energie-akkoord (14% ‘duurzaam’) 73 MILJARD euro zijn.

Algemene Rekenkamer 2015

Dus je kunt als indicatie wel uitrekenen wat 100 procent ‘duurzaam’ dan wel zou kosten.

Echter, de Algemene Rekenkamer rekent de verborgen kosten niet mee, zoals rendementsverlies van fossiele backup-centrales. Collegae Marcel Crok en Theo Wolters deden dat wel: dan kom je voor ‘14 procent duurzaam‘ al op 107 miljard euro onkosten.

Graf Slochteren: Klimaatwet = Economische Dood, zelfmoord

En daarbij is voor het Energieakkoord dus NIET berekend, noch duidelijk of er uberhaupt een grammetje CO2 minder wordt ‘uitgestoten’. Wel zien we dus afgelopen jaren; bij stormachtige groei van het aandeel windenergie, bleef de CO2-productie van Nederland STIJGEN.

En dat is logisch: want met windenergie vervang je niet een evenredig aandeel fossiele energie, zelfs niet wanneer het waait.

Mijn vaste lezers: excuses voor de eindeloze herhaling, die mij ook de neusgaten en het keelgat uitkomt. Maar de foto’s zijn wel nieuw. Gisteren gemaakt in Scheemda. Zo rond eind 18de eeuw, begin 19de was De Romantiek bij de adellijke Noordelijke families in opgang. Zie ook mijn foto-repo van het graf van de Lycklema-s in Nij Beets.

Daar horen die Memento Mori-doodshoofden op graven bij, gedenk Uw Sterfelijkheid. Dat motto geldt ook voor een beschaving en een economie. Ooit zal een einde aan onze welvaart komen. De Klimaatwet geeft daar nu een sterfdatum voor:

2030

Dus geniet zolang het nog duurt.

2 Replies to “Klimaatwet zet sterfjaar economie op 2030: 10 duizend miljard euro…”

 1. 12 Biljoen dollar is in het Nederlands 12 Miljard dollar, toch?

  Het Engelse woord billion is een zogenaamde valse vriend. Het Engelse billion is wat in het Nederlands een miljard genoemd wordt, dus 1000 miljoen of 1.000.000.000 (109). Deze betekenis was oorspronkelijk tot het Amerikaans-Engels beperkt, maar is thans ook in het Brits-Engels de norm.[1] Een biljoen heet in het Engels trillion (1000 × 10003). Hetzelfde geldt overigens voor het Turks: het Turkse woord voor biljoen is trilyon.

  De ontbinding van 1 biljoen in priemfactoren is: 1.000.000.000.000 = 212 × 512

 2. Geef een middelbare scholier een zakjapanner en hij rekent binnen een halfuur uit dat de hele klimaatwet een hoax is van een orde die de beslissers helemaal niet aan kunnen, onkunde en de weigering hun sommetjes te maken doen ons allen de das om.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *