Raad van State ( = D66): ‘natuurregels alleen voor kleine gebruikers’

Alleen voor burgers/ ‘populisten’ verboden toegang, Globalistische Planeetridders vrij spel

Natuurregels gelden in Nederland niet voor de overheid & haar gunstelingen, maar alleen voor kleine gebruikers.

Dat onderstreept het groen licht gisteren van de Raad van State ( =  D66, Thom de Graaf) voor windpark Fryslan in Natura 2000 en vogelgebied IJsselmeer, doorgang voor 89 zwaaiende Eifeltorens van 180 meter hoogte met rode zwaailichten pal tegen de Waddenzee. ‘Rechtstaat’ in NL is ‘wat voor gevestigde belangen krom staat’.

Tegelijk wacht een handvol IJsselmeervissers op een vergunning om wat vis uit dat meer te oogsten

Maar die IJsselmeer-vissers worden door overheid en milieuclubs als natuurcriminelen in hun beroep gehinderd. Omdat zij de visdief zijn voedsel (spiering) zouden bedreigen; aldus Eneco-lobbyclub Vogelbescherming BV (Vogelbescherming-voorzitter Atzo Nicolai (VVD) = Eneco-commissaris).

Maar met Windpark Fryslan mag windboer Anne de Groot van op papier ‘beschermde’ vogels per jaar (mogelijk) honderden uit de lucht meppen.

De geplande locatie met ‘kwetsbaar, verboden toegang’ bordje…

Gevolg (provinciale) Energieakkoord
Die turbines zijn het provinciale gevolg van het Energie-akkoord en het 14%-duurzaam-doel. Dat doel komt voort uit de Brusselse Renewable Energy Directive 2009. Die richtlijn kwam er dankzij succesvolle lobby van de Club van Rome (Anders Wijkman, Globe EU, van die lobbyclub is Gerben Jan Gerbrandy van D66 nu Vice-Voorzitter).

Pieter Winsemius (oud voorzitter Natuurmonumenten, McKinsey, boy-scout van bankier David Rockefeller) moest het provinciale deel van dat ‘akkoord’ doordrukken in Friesland, met schijn-inspraak van burgers.

Groene Gerben Jan (D66): zijn Globe EU drukte de Renewable Energy Directive er door met Anders Wijkman van Club van Rome. Een typische pathologische leugenaar, die Gerbrandy

Voor het zonder weerstand doordrukken werd de Crisis en Herstelwet (2008) permanent gemaakt voor grote energieprojecten met haar Rijks-coordinatieregeling. Door die rijks-voorkeursbehandeling was bezwaarmaken door kleine partijen als Hiswa, IJsselmeervereniging bij voorbaat kansloos.

Dat doorduwen dankzij de milieu-globalisten van D66, CDA, Groen Links en VVD is dus -niet geheel verrassend – nu gelukt via het manipuleren van de wet. In andere landen heet zoiets ‘corruptie’. Hier ‘duurzaam’. De Raad van State = D66 = Het Kabinet.

Met zo’n Vice Voorzitter was ‘nee’ bij Raad van State geen optie

Niet voor niets benoemden ze Thom de Graaf bij de Raad van State als ‘baas’. Die moet na afschaffing van het Referendum ook verdere oppositie tegen ‘Meer Europa’ monddood helpen maken. De invoering van de Klimaat-dictatuur bespoedigen, daar was Thom als Senator ook al voor.

De grondwets-wijziging voor de Klimaatwet komt zo ook wel voor elkaar, met Thom op die positie.

D66 heeft gesproken

Nederland, een corrupte bananenrepubliek met vals zelfbeeld (‘democratie’)
Daarnaast heeft ‘het Gezag’ zelf aandelen in het project Windpark Fryslan. De Provincie Friesland treedt met 127 miljoen publieke euro’s op als durfkapitalist voor windpark Fryslan. Dus de partij die naleving van natuurregels moet handhaven, steekt zelf publiek kapitaal in wat ‘overtreden van natuurwetgeving’ heet als kite-surfer, bootjevaarder, visser of boer het doen.

Wanneer je 1 visdief/toppereend/zwarte stern (of wat voor vogeltje ook) doodt ben je strafbaar, maar nu je honderden doodt heet je ‘duurzaam’.

Mijn leugenachtige en corrupte provinciebestuur investeert dus 127 miljoen publieke euro’s in een project dat via energie-belasting haar voornaamste winst moet halen: Namelijk de SDE+-subsidies die RVO zal uitkeren aan windboer Anne de Groot per geleverde kWh.

 • Anne de Groot zijn verdienmodel en dat van mijn leugenachtige en corrupte Friese provinciebestuur = belastingverhoging over energie.

Het zijn Interessante Tijden!

De St21 verlaat de Zuiderzeehaven van Laaksum. Die vissers schildert de Friese overheid nu af met milieuclubs als milieucrimineel

De Raad van State/D66 kon als hoeder van de gevestigde overheids-belangen dus niet anders dan ‘ja’ zeggen. Omdat de Energietransitie van haar vice-voorzitter Thom de Graaf (D66) en zijn partij (en die van de meeste rechters) anders spaak zou lopen.

Dat steunen van overheidsbelang heet ‘bestuurs-rechtspraak’.

Het kijken of de procedures die je zelf verzon, zijn uitgevoerd zoals je ze zelf bedacht. Of de Rijkscoordinatie-regeling die natuur-bezwaar bij voorbaat kansloos maakte, ook daadwerkelijk werkte zoals hij mede door Pieter Winsemius (als interim-VROM minister) in de steigers was gezet voor dat doel….

Terwijl bij natuurwetgeving niet het HOE (politiek proces) bepaalt wat er schadelijk is voor de natuur, maar het WAT, de inhoud. Zo kun je dus op papier met droge ogen dit beweren:

Raad van De Staat-persbericht 11 juli

Terwijl je in realiteit dus dit krijgt:

…een offshore-wiek weegt al snel 30 ton, dus Windpark Fryslan genereert 8900 ton turbineblad-afval

..en dit:

Het IJsselmeer en Noordzee zijn dumpplek van windenergie

…in de plaats van dit:

….’de natuurlijke kenmerken zullen niet verloren gaan’….

…we herhalen, dat je DIT krijgt:

Anne de Groot (mag van mij wel dood) zijn rotzooi van Westermeerwind: Windpark Fryslan is 3 maal zo groot

89 stuks feestverlichting langs Dark Sky Wadden

…in de plaats van DIT:

‘de natuurlijke kenmerken zullen niet worden aan getast’

 • En willen die D66-oplichters van de Raad van State dan nog beweren dat de natuurlijke kenmerken van niet alleen IJsselmeer maar ook de 800 meter verderop gelegen Waddenzee niet aangetast worden?

Ruimtelijke kenmerken Waddenzee niet meer beschermd dankzij de milieubeweging en onze leugenachtige corrupte overheid. Straks mooi 89 rode zwaailichten aan de horizon

Zo zie je dat je op papier kunt beweren wat de realiteit en boerenverstand in 1 oogopslag weerleggen. Op een gelijke wijze kunnen mensen op papier heel ‘slim’ en ‘hoog opgeleid’ lijken, terwijl ze redeloos achter de klimaat-hysterie aanlopen. Zie D66, die Globalisme-fundamentalisten.

Windturbines van Eneco in de Waddenzee, ter ‘compensatie’ kreeg Vogelbescherming een eilandje. Die van Windpark Fryslan worden 2 keer zo groot, en het zijn er 4 maal zo veel

Zo kun je de leugen dus via rechtspraak steunen, dat je met windturbines ook maar in het zachtste pakje klimaatboter 1 deuk slaat,. Dus dat bij deze PARTICULIERE belangenbehartiging van ‘Groot Nationaal Belang’ sprake zou zijn.

Raad van State = D66 = Het Kabinet.

De nieuwe politiek benoemde Vice-Voorzitter van de Raad van State, die voorgenomen politiek juridische rechtvaardiging moet geven

‘Dan zou de Raad van State ( = D66) zich op het vlak van de politiek begeven’
Je krijgt als Raad van State een politiek benoemde Vice-voorzitter met een zeer duidelijk pro-windturbine-profiel. Maar roept dan dit:

De Raad van State/D66 met politiek benoemde Vice Voorzitter

Bij D66/De Raad van State moeten alle kolencentrales dicht en moet de hele natuur vol windturbines. Zie maar deze speech van senator Thom de Graaf. vorig jaar:

Aldus de D66-politicus Thom de Graaf vorig jaar, oftewel: die windturbines moeten overal komen. Rigoureus ( = hele land op de schop) en ‘draagvlak’ (propaganda en via Raad van State verzet onmogelijk maken)

NEE zeggen tegen Windpark Fryslan was geen optie.

Dikke kans: ter ‘compensatie’ van Windpark Fryslan, krijgt Natuurmonumenten met Vogelbescherming dan extra subsidie voor Marker Wadden

D66, de Partij van de belangen van Natuurmonumenten
De gevolgen van dit Raad van State-besluit kun je nu al voorspellen. Windboer Anne de Groot zijn verdienmodel leunt volledig op het via belasting-heffing vrijmaken van publiek geld. Met een deel van dat publieke geld, zal hij nu wat natuurschuld moeten afkopen, om zo theoretisch berekende ‘schade’ te ‘compenseren’.

Dus voor het doodslaan van ‘beschermde’ vogels moet hij dan ‘ter compensatie’ elders een vogel-eilandje laten bouwen. Hee, wie deed dat nu net? Natuurmonumenten! De pro-forma-bezwaarmaker tegen Windpark Fryslan. Die kunnen nog wel wat subsidie voor Marker Wadden gebruiken.

D66-Kamerleden, tradtionele lobbyisten van de Groene 11 (milieuclub-lobby van oa Natuurmonumenten) zorgen wel dat dit geld bij Natuurmonumenten terecht komt.

Dat zie je ook bij het Kameroverleg van 2 juli. D66 lobbiet daar weer voor de ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’ en hun ‘Broedvogel-actieplan’ ( = subsidie voor milieuclubs en hun natuur-onteigeningsprojecten)

Natuurmonumenten mag verder binnenlopen ter ‘compensatie’, let maar op

Wat die compensatie inhoudt, kun je ook al op voorhand voorspellen. Want zo ging dat al bij uitbreiding van Amsterdam in het IJmeer.

Milieuclubjes krijgen dan wat miljoenen toegestopt om de bestaande natuur elders naar hun eigen plan-makerij om te vormen. Dikke kans dat Natuurmonumenten wat compensatie-miljoenen krijgt om zo de uitbreiding van Marker Wadden te financieren. Daar verwed ik 100 euro om.

Opgerot, broos vaatwerk, verboden zone! Privatisering van publieke ruimte, onteigenen van de natuur van het publiek

Compensatie-geld voor Natuurmonumenten en milieuclubs verkocht als ‘natuurbescherming’
Of adding insult to injury, dat onze leugenachtige en corrupte overheid ‘ter compensatie’ wat vissers wegtrapt, of boeren wegkoopt, om die gebieden dan aan milieuclubs te geven. Zodat je weer een ‘Verboden Zone’-bordje er bij krijgt. Dat deed ambtenaar Ton IJlstra ook ter ‘compensatie’ van de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Visgebied dichtgooien.

Van Tjeerd van der Wal zijn twitteraccount: Bouwen in Natura 2000 mogelijk dankzij Marker Wadden als groen ‘compensatie’-vernis

Terwijl Marker Wadden al een natuur-compensatie-project was. In ruil daarvoor, bleef semi-overheidsbedrijf Natuurmonumenten stil over Lelystad Airport, uitdiepen van de vaargeul Lemmer-Amsterdam en zandwinning in Natura 2000.

Die operatie -inclusief het volbouwen van het IJmeer- heette TBES, Toekomst Bestendig Ecologisch Systeem: het eufemisme voor ‘VNO-NCW wil bouwen in natuurgebied, en gebruikt groen vernis’. Nederland heeft voor het groen poetsen van natuur-vernielen al sinds 1992 een Nationaal Groenfonds. En sinds 2006 een Waddenfonds.

Marker Wadden als groen doekje voor bloeden Lelystad Airport en Overslag-terminal met verdiepte vaargeul voor ‘Marker Wadden’-zand

In beide fondsen had Pieter Winsemius- oud-voorzitter van Natuurmonumenten- een vinger in de pap.

Beide fondsen die bedoeld waren om verloren gegane natuur te ‘compenseren’, die gebruiken ze nu al om windturbines en energie-politiek mee te financieren. Als je het maar een ‘groenig’ stempel geeft, kun je ‘groene energie’ en ‘biodiversiteit’ inwisselbaar maken.

Wageningen UR weet: voedselbeschikbaarheid (HET argument voor Marker Wadden) verbetert niet, maar we lullen lekker om de brei heen

Zo is ‘een windturbine in het buitengebied bouwen’ dus tot een vorm van ‘natuurcompensatie’ te maken, zoals via Waddenfonds en Groenfonds al gebeurt.

Als je maar lang genoeg propaganda bedrijft en mensen voorliegt, dan beuk je ze vanzelf murw, aldus de Raad van State

‘Natuurbescherming’ sinds 1992 = privatiseren publieke ruimte via ‘De Staat’
Natuurmonumenten cs maakten pro forma bezwaar, om dan later bij het uitdelen van compensatie-subsidies vooraan te kunnen staan. Die voorzagen correct, dat ze het project nooit zouden keren. Vanuit de ‘Biodiversiteit = Globalistisch Bankiersproduct’-hypothese die we vorige aflevering beschreven, is die strategie begrijpelijk.

Dan kun je financieel namelijk binnenlopen op het vernielen van natuur.

Natuur- en milieuwetgeving is er afgelopen kwart eeuw vooral om kleine gebruikers de omgeving af te pakken via ‘Verboden toegang, kwetsbare zone)-bordjes. Als privatisering van de publieke ruimte via overheids-macht.

Daartoe riep Hemmo Munting ook Natura 2000 in het leven in 1992 toen hij in Brussel Globe EU oprichtte. Gerben Jan Gerbrandy van D66 is nu ook lobbyist voor Munting zijn Globe EU als Vice-Voorzitter. Globe EU regelde de marketing-subsidies voor milieuclubs (LIFE+) vanuit Brussel.

Welkom bij Natuurmonumenten 🙂 Polder IJdoorn, als ‘compensatie’ in handen van Natuurmonumenten

Boertje, burgertje, vissertje-pesten, kite-surfertje klieren, dat is waar die Milieu-globalisten steeds voor lobbyen.

Terwijl je de grote kapitaalkrachten waar bankiers van profiteren doorgang geeft. In de filosofie van Tragedy of the Commons, zoals afgelopen week beschreven, staat ‘natuurbescherming’ voor de privatisering van de publieke ruimte, water, grondstoffen, natuur.

Van die lobby is de Raad van de Staat met haar D66-rechters gewoon vehikel. Een uitspraak als deze onderstreept dat. De Raad van State is een politiek orgaan, dat Recht spreekt wat krom is. Als het op papier maar goed lijkt en de gevestigde belangen niet hindert.

Ook als ze van zichzelf ‘vinden’ van niet, want uiteraard zal het zelfbeeld met vrome grootspraak omgord zijn.

Bewijs van het tegendeel van mijn analyse is zeer, zeer welkom!

4 Replies to “Raad van State ( = D66): ‘natuurregels alleen voor kleine gebruikers’”

 1. Goed onderbouwde analyse in weergegeven in klare taal. Het lichte sarcasme en de uitdagende ondertoon, op zoek naar tegenspraak, is ook mij niet vreemd. Derhalve ben ook ik benieuwd naar een goed onderbouwde tegenwerping.

 2. Ouverture:

  Mozart. . . https://www.youtube.com/watch?v=ar34GOJUnrg

  Andante: https://www.youtube.com/results?search_query=die+zauberflöte+der+vogelfänger+bin+ich+ja

  Windmolens zijn niet zo duurzaam als men denkt:
  https://www.youtube.com/watch?v=tDmGoLikUtM

  Niet de mens met zijn CO2-uitstoot maar de zon is de belangrijkste drijver van de opwarming: https://www.youtube.com/watch?v=Zu-Cy2eeGkg

  4000 jaar geleden was er op 1000 km van de noordpool landbouw: https://www.youtube.com/watch?v=BvqT1e_XNyE

  15 jaar een bepaald bedrag per kilowatt, je ken het zo uitrekenen of ’t schuift: https://www.youtube.com/watch?v=hilGkQ8sdgE

  Argumenten voor ‘klimaatverandering door co2 volstrekt ondeugdelijk: https://www.youtube.com/watch?v=I7c_TtaeBhA

  Onbenul of iets vreemds? https://www.youtube.com/watch?v=xgEcIQ_WoiU

  Slot:
  Toen ik nog een kind was, was ik er van overtuigd dat de wereld van iedereen was. Dat vond ik toen zó mooi. Wat een mooie wereld! O, wat een heerlijke tijd had ik, als kind. Maar toen, toen werd ik wakker. En steeds wakkerder. En nog wakkerder. En toen, toen werd de droom van mijn kindheid een beetje een nachtmerrie. Ken dat? Ken u zig da veurstelle?
  Heb ik da nou allenig? Ken ik me tog nie veurstelle? Zij dr nog dromers meer?

  Met vriendelijke groet.

  1. Ik heb al als kind er voor gekozen nooit vol-wassen te worden, gewoonweg omdat al de onzin die ze uitkraamden mij niet de wens gaven zo te worden.
   Dus leef ik thans nog steeds in het stadium van verwondering.
   Om te dromen dient men te slapen.
   Wakker worden verbreekt de wonderlijke werelden van de droom.
   De zogenoemde realiteit blijkt keihard te zijn.
   Gewoonweg omdat daar alles 180° is omgedraaid.
   Dus, beter, jong van geest, jong van hart, het kind in jouw Zelf hoog te houden.
   After all, life’s to short to worry about…….

   Stay Human,
   Jos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *