Carla Dik-Faber (Christenunie) is een hoer van Satan

..aldus de auteur van dit stuk

Veel politici die zich nog ‘christen’ noemen, herkennen ‘de vijand’ niet die hun juist wil afschaffen, en steunen daardoor actief zijn programma. Dat merkte Brits auteur Peter Hitchens scherp op bij Geen Stijl, nu hij de Nederlandse vertaling promoot van zijn boek ‘The Rage Against God’.

Hij is als verdediger van de Anglicaanse kerk broer van de schrijver tegen het christendom Christopher Hitchens.

Auteur Peter Hitchens was in Nederland voor lezingen. Hij verdedigt de stelling dat Europa gedoemd is door het verlies van het christendom. Dat stellen katholieke auteurs als Robert Lemm ook. Vervolgens blijft enkel de verering van Macht over, aldus Hitchens.

Hitchens bewondert de wijze waarop ‘Het Linksche Thuigh’ – seculier-marxistisch journalistenvolk- na te zijn verslagen (1987/8) zichzelf hergroepeert. Om onder nieuwe vermomming de zelfde Marxistische agenda door te drukken, nu via de Europese Unie: Bureaupa. Zie bij ons de nationale eenheidspartij van Groen Links, D66, PvdA, CU, CDA en VVD.

Dat doen ze heel slim. Ik zou bij de EU ook ‘De Verenigde Naties’ en “World Economic Forum’ toevoegen.

Je zult na dit stuk hopelijk begrijpen waarom de titel van dit artikel zo functioneel, doordacht en vooral genuanceerd is.

Die titel houdt in dat je nog iets fundamenteels te kiezen hebt qua wereldbeeld; waar je voor opkomt. Dat je iets fundamenteel anders kiest in plaats van meer of minder Karl Marx, beetje meer of minder Bureaupa: seculiere eenheidsworst met emancipatie-saus en Planeet-verering zolang de welvaart strekt.

Dat de inhoud van wat je zegt en de consequentie van (levens-)belang kan zijn, bij het vroegere christelijk geloof hing je zieleheil daar zelfs van af.

Christenunie zal voor God even het weer op aarde verbeteren

Vanzelfsprekend verpakt ‘Het Linksche Thuigh’ hun marxisme met ‘idealen’ waar je eenvoudig niet tegen kunt zijn. Meer gelijkheid, een nog schoner milieu, lief zijn voor de vrouwtjes, homo’s, bedreigde diersoortjes en de negertjes. Natuurlijke gratis elektriciteit die uit de hemel komt vallen tot in de eeuwigheid zonder vervuiling: ‘duurzame’ energie.

Gratis eten voor iedereen, wereldvrede.

Je programma eerlijk verkopen met ‘wij willen dictatuur’ slaat meestal niet aan.

Vele (post-)christenen zijn gevoelig voor steun aan marxisme in nieuwe vermomming, de geloofs-artikelen van De Heilige Linkse Kerk. Die observatie van Hitchens zie je letterlijk voor ogen gebeuren, in mijn hoek van expertise: de Groene Ideologie.

Kameraad Dik-Faber van de Communisten Unie

Communistisch Democratisch Appel (CDA) en Communisten Unie (CU)
Zie Sybrand Buma van CDA die jubelt bij de Klimaatwet, het invoeren van een dictatuur gevestigd op een fascistisch-romantische zuiverheids-leer. Met de zelfde ideologische wortels als het Nationaal Socialisme (de racistische variant op Marx zijn Darwinistische Klassenstrijd:) daarom hier ‘Klimazisme’ genoemd.

Die Klimaatwet werd eerder door iemand van Christenunie (spreek uit ‘gristenunie’) ingediend, Carla Dik-Faber, het onderwerp van dit artikel. Zij is een hoer van Satan, die mensen verleidt om het geschapene en zichzelf te aanbidden in plaats van de Schepper. Althans: Wanneer je nog een degelijke ketter-verbrandersversie van het christendom wilt verdedigen.

In plaats van een laffe seculier-light hap die in die Gristenunie-drumstelkerken in fabriekshallen wordt opgediend van ‘een beetje lief zijn voor iedereen of zoiets, nou ja ik weet het eigenlijk ook niet’.

Het Communistisch Democratisch Appel

Een Klimaatwet indienen in al je naïviteit en gevoels-gedreven eigen-geilerij Carla. Zodat de Grrrristenunie de Mammon- bankiers en de VNO-NCW – aan belastingkapitaal helpt ter waarde van 1000-10.000 miljard euro. Geïnspireerd door het plan voor Globalisme-Absolutisme (2030 Agenda), en haar geestelijke ondergrond het Earth Charter (2000, Vredespaleis, geschreven door Steven Rockefeller, neef bankier David Rockefeller).

Die CO2-versie van de Toren van Babel.

Het Eerste Gebod van dat Earth Charter is het aanbidden van de Aarde-god, Gaia/Tellus Mater, ‘Aarde’ met hoofdletter aanspreken, en politiek vertaalt het program zich als klassiek Wereld-Socialisme. Gecentraliseerde welvaarts-herverdeling.

Natuurlijk ken ik wel de motivatie van ‘rentmeesterschap’, maar dat gaat om het passen op je tastbare omgeving. Niet het heilig verklaren van abstracties, verabsoluteren boven alle menselijke waarden. Bij het Earth Charter is dat juist het eerste gebod.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3

Zie hierboven, het ‘heilig’ verklaren, onaanraakbaar maken van ander leven, dat heeft niets van doen met het Christendom. Het is ordinair Paganisme. Ook als je zelf ‘vindt’ van niet, of het goed meent met jezelf. Het heeft lange oren, graaft holen in de duinen, plant zich razendsnel voort, knaagt wortels: is het dan geen konijn?

Wanneer je logisch de consequenties doordenkt van zo’n ideologie – die Abstractie boven mensen plaatst- kom je vanzelf in Goelags en concentratiekampen terecht. Zoals gelijkheids-absolutisme tot ‘met de grond gelijk maken’ leidt en agressie.

Alsof mensen ‘bezeten’ raken, moet je de ogen van die Social Justice-types ( = Karl Marx revisited) maar zien.

Gezellig klimaat-tafelen, voedsel op de bon om papieren CO2-doelen te halen

Of je nu ‘Het Dier’ op gelijke hoogte brengt met mensen, of je verlaagt mensen tot dieren om ze in veewagons te vervoeren. Netto doe je hetzelfde.

Zodra je de waarde van een mensenleven verlaagt, beneden dat van abstracties die andere mensen nodig hebben om hun ‘rechten’ te articuleren: Wat doe je dan netto meer dan menselijke waarde neerhalen, zoals de Bloodhound Gang al de seculiere wereldvisie tot essentie terugbracht:

You and me baby are nothing but mammals. So let’s do it like they do on the Discovery Channel’

2030 AGENDA, Genderwet is doel 5, Klimaatwet = doel 13. Vrolijke kleurtjes als kinder-lolly voor naïeve Kamermeisjes

En dat is dan nog sarcastisch en grappig. Dus:

  • Iedereen die God op 2 zet en de mens op 3 of nog lager, dus de Schepper onder zijn schepping, die is van de tegenpartij, brandhout voor de Hel. Wanneer je klassiek christelijke logica volgt sinds Augustinus. Of je met die openlijke constatering nu vrienden maakt met je tijdgenoten of niet…
  • Ik weet zelf niet of dat ‘mijn standpunt’ is. Wel lijkt de acceptatie dat een geestelijke wereld bestaat –met een kwade macht– een logische positie voor iemand die zich ‘christen’ noemt. Je kunt niet ‘een beetje gelovig’ zijn, zoals je ook niet ‘een beetje zwanger’ bent. Wie niet ook gelooft dat Satan ‘m kan verleiden, influisteren is geen christen.

Het aantal eenpitters in NL

Naturalistische drogreden…
De geestelijke ondergang van Europa die Peter Hitchens ziet, heeft uiteraard fysiek meetbare gevolgen. Je zit er middenin, en accepteert het dus als ‘De Tijdgeest’, de Onvermijdelijkheid van de Geschiedenis’ van Karl Marx.

‘Met je Tijd Meegaan’ is zwichten voor de sociale druk van de omgeving, mensen die door massamedia en massaonderwijs hun geestesleven en opinies vormden. Omdat De Staat en haar media het informatie-monopolie kregen.

De Tijdgeest die je geest kneedt. Dan bepalen druk uit je omgeving en technische mogelijkheid de moraliteit. De Naturalistische Drogreden van de Groene Ideologie schakelt ‘De Natuur’ gelijk aan ‘Goed’: ‘natuurlijkheid’= goed. Dat zie je ook terug bij moderne gevoels-verheerlijking (‘je gevoel’ zou ‘je natuur’ zijn en dus ‘goed’)

Wanneer je weet dat Karl Marx als Jacobijn een pupil was van JJ Rousseau- popularisator van die drogreden-, dan zie je ook de link tussen Milieu-Fundamentalisme en Marx.

De meeste mensen kennen dit werk uit de jaren ’30 vorige eeuw niet van Marxist Reich, pupil van Freud

…+ technologische drogreden…
Als verlengstuk van die drogreden heb je ook de Technologische Drogredenering. ‘Goed’ is wat technisch mogelijk is.

Voorbeeld: Dankzij de Hostie van de Seksuele Revolutie-theologie van Karl Marx zijn pupil Wilhelm Reich, De Pil, werd ook een demografische ontwikkeling richting sociale atomisering ‘normaal’. Dat je seks kunt ‘hebben’ als economisch artikel. Wat toch onmenselijker klinkt dan ‘de liefde bedrijven met je geliefde’.

Dus wat Karl Marx al zou toejuichen, inflatie van de waarde van het huwelijk (je kunt het overal met iedere wildvreemde al doen, dus waarom trouwen), dat werd via techniek gefaciliteerd. Die trend bespreek ik hieronder, een gratis lunch bestaat niet.

Als een knappe Botox-chirurg een vent tot ‘vrouw’ kan verbouwen, dan moet je dat via de door Gristenunie gesteunde Genderwet vervolgens toejuichen. Zo krijg je een totalitaire Tijdgeest in de plaats van de Heilige Geest, inspiratie van binnenuit/van boven, die je van kwade influistering weet te onderscheiden.

Boven alle lawaai en onrust van de moderne cultuur uit is God toch al niet te verstaan. De Bijbelse metafoor-figuur voor die Onrust is de Heer der Vliegen (Beelzebub), Lord of the Flies. Een Demon.

Karl Marx had het van harte toegejuicht, alles dat om je heen nu als ‘normaal’ geldt door gewenning, media-indoctrinatie en geestelijke luiheid.

Floppie Rypke, de kans dat een peuter Koekoekskind wordt is dankzij Karl Marx zijn ‘emancipatie’ nu 50 %

…= seculiere ‘moraal’.
Die Culturele Revolutie is een demografisch feit, de verbrokkeling van sociale cohesie, en vooral: de sociale acceptatie daarvan. Alsof er geen andere keuze is, dan je als tweeverdieners in de stress werken en ruzie krijgen, van elkaar vervreemden en van jezelf onder stijgende lastendruk.

  • Zien we hier dan ‘de onvermijdelijkheid van de geschiedenis’, de dingen gebeuren gewoon. Of de uitwerking van een geestelijk programma?

Als eenpitter wonend naast 2 andere (gescheiden) eenpitters, hoor ik in Nederland al bij 3 miljoen andere een-pitters. zo tonen deze cijfers van het CBS. Dat is al 700 duizend meer dan het aantal intacte gezinnen met kinderen in 2017. Het aantal van tweepersoons-huishoudens (2,54 miljoen) zal voor een groot deel bestaan uit pensionado’s en empty-nest-stellen.

Net als de toevloed van vrouwelijk denken (gevoels-absolutisme) in bestuur en maatschappij, moet die demografische verschuiving maatschappelijke en economische consequenties krijgen.

De grootste gelijktijdige aardverschuiving sinds 1980 vond plaats qua religie. In mijn protestantse jeugd begin jaren ’80 zat de Gereformeerde Kerk op zondag-ochtend met 2 diensten vol.

Als onschuldige peuter geloofde ik nog wat de milieubeweging en massamedia me aanpraatten

Die kerk is nu al afgebroken of verkocht., omdat mensen als ik er niet meer naar talen. Dus in 35 jaar tijd een gezindte volledig weg-gevaagd, die Culturele Revolutie is uniek in de Westerse geschiedenis, niet ge-evenaard sinds de Franse Revolutie.(1789)

We rentenieren nog op het christendom haar nasleep van afgelopen 1000 jaar. Een wekelijkse grond om andere mensen te leren verstaan, als ‘naasten’ te zien – ook tegen je zin in- is zo POEFFF weggevaagd.

Het scheidings-percentage liep op van 24 procent in 1980 naar 40 procent nu. Maar dat cijfer is vertekenend, omdat veel Westerlingen gewoon domweg niet meer trouwen. Wanneer je dus het aantal relaties met kinderen van de rekening telt, kun je op minimaal 50 procent komen. Een kans van wel 50 procent dat je als baby Koekoekskind wordt van de rekening, opgevoed door De Staat.

Bron: CBS

Koekoeks-kinderen van de rekening
Die mislukt-geluk-projecten leveren allemaal kinderen van de rekening, die in meerdere of mindere mate met bemoeienis van Staats-instanties te doen krijgen.

Zo zie je voor ogen een ander project voltrekken dat Peter Hitchens beschrijft, naast verplichte Kinderopvang (punt 10 uit het Communistisch Manifest van Karl Marx) De nationalisatie van de Jeugd. Die via de crèche en juffen-onderwijs toch al niets meer leert dan staats-opinies/onderwijs kritiekloos door vrouwtjes herkauwd.

Zie ook Laurentien van Oranje haar ‘Raad van Kinderen’ (Missing Chapter Foundation): het politiek misbruik van kinderen voor Globalisme-fascisme van de Oranje-maffia dat SS-prins Bernhard al propageerde met Bilderberg-conferenties. (Mabel is voorzitter European Council on Foreign Relations van George Soros)

Raad voor Kinder-Indoctrinatire met WWF van Laurentien van Brinkworst

Grijpgrage gepolitiseerde handen staan klaar om greep op de schedel van je kind te krijgen, de mentale kinderopvang is al geregeld.

Dus de helft van de Nederlanders wil de belangrijkste relatie uit zijn leven al niet meer goed houden, namelijk die waar nieuw leven uit voortkomt. Hoe kun je dan verwachten dat andere samenwerkingsverbanden nog wel duurzaam functioneren, tenzij een Almachtige Staat met totalitaire dwang daarvoor zorgt?

Is zo door demografische ontwikkeling dan niet een groot deel van Marx zijn ideaal verwezenlijkt?

Hoe kun je met een politieke partij een eenheid krijgen, behalve via opportunisme en Staatsdwang. Hoe kun je als collectief nog weerstand bieden tegen 2030 Agenda-achtig Globalisme, als je al met zijn 2-en niet bij elkaar kan blijven?

Grijpgrage handen van Laurentien en haar Globalisme-fascisme ontfermen zich over je kind via de Raad voor Kinderen

Domme christenen doodsteek christendom
Als je geen loyaliteit kent naar iemand die je trouw beloofde ‘tot de dood U scheidt’. Hoe kun je dan verwachten dat iemand bij de overheid wel die deugd aan de dag legt bij service voor wildvreemden. Dat je bij die zeikburger niet nog veel eerder denkt ‘krijg de tyfus’.

Het gaat natuurlijk niet om het fenomeen zelf. Gezien de ellende die veel huwelijken zijn, benijd ik gehuwden niet.

Wat opmerkelijker is, dat is de geruisloze sociale acceptatie van echtscheiding, naast advertentieborden van advocaten om zo snel mogelijk van die hinderpaal af te komen. DAT is de geestelijke verschuiving die Hitchens waarneemt, van christendom naar secularo-fascisme.

Het verdeel-en-heers-programma van Karl Marx is daarmee verpletterend geslaagd te noemen, de atomisering door economisering. Of het nu via ‘links’ of ‘rechts’ gebeurt, dat had Marx ook weinig uitgemaakt. Het verdelen is al geslaagd via ‘emancipatie’ (= economisering) van burgers. Het heersen via Totalitaire en Technocratische Staat is met 2030 Agenda voor 2030 ook een feit.

De Seculiere Heilstaat die alle moraliteit dicteert, een demonische godheid D66, lijkenvreter die al je lijf claimt na je dood.(Orgaanwet) En omdat het om je heen voor je ogen zich voltrekt, ‘normaal’ lijkt,  sociaal geaccepteerd wordt, wil je daar niet een geestelijke realiteit in zien.

En juist de krachten die tegenpool konden zijn, Domme Christenen, herkennen de vijand niet. Die steunen dus zo hun eigen tegenstander die het Christendom haar genadestoot geeft. Dus komt Carla Dik in de Hel, net als Sybrand Buma, kunnen ze samen met hun maatje Karl Marx lekker in de Stad van Dis roosteren.

Omdat ze daar niet meer in geloven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *