Homo’s en transgenders brengen wereldvrede ( = 2030 Agenda)

IN 1940 formuleerde HG Wells al de Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 door de VN werden geformaliseerd…

Zowel ABN Amro als Shell en diverse andere internationale bedrijven buitelen momenteel over elkaar met regenboogvlagjes, die een zeer specifieke vorm van ‘diversiteit’ verheerlijken. Die verheerlijking van homo’s, vrouwen en geslachts-twijfelaars komt voort uit een eeuw oude angst voor oorlog sinds de Eerste Wereld Oorlog in 1918 eindigde.

Een idee achter ‘diversiteit’ – dat je tot oa HG Wells kunt herleiden in The New Word Order uit 1940- is namelijk dat ontevreden mannen tussen 18-40 jaar belangrijke oorzaak van oorlogen en revoluties zijn, en dus gepacificeerd/mentaal gecastreerd moeten, of een bezigheid moeten krijgen.

…bier voor homo’s, gebrouwen door flikkers

Lees zijn New World Order zelf, want daarin formuleert hij ook de Verklaring van de Rechten van de Mens, die in 1948 werden aangenomen door de Verenigde Naties.

Die angst voor een surplus aan (werkeloze) en ontevreden mannen is enkel groter, je ziet die ook terug bij het promoten van ‘basis-inkomen’. Want hoe hou je al die werkelozen zoet die door automatisering op straat komen? Bij de banken vliegen er dankzij internetbankieren ook duizenden tegelijk uit… Wie komt nog bij de bank?

ABN Amro aan het deug-signaleren

Daarnaast zouden zulke mannen vrij over de wereld moeten migreren, zodat er geen opeenhopingen van ontevreden oorlog-zoekers ontstaan. Wells zag in open grenzen daarom een mensen-recht. Ook zag Wells de financiele crisis van 1928 als aanleiding om vrij ondernemerschap in te ruilen voor een collectivistische economie.

De New Deal van John Maynard Keynes zou het voorbeeld voor die collectivistische economie worden. Op die wijze zie je ook hoe men nu de financiële crisis van 2008 aangrijpt om ‘Green Deal’-hervorming van de economie door te drukken. De klimaatwet met haar CO2-doelen is ordinair collectivisme.

Wells nam overigens wel openlijk afstand van Karl Marx met zijn Klassenstrijd, dat vond hij een slechte denker, die teveel op aanwakkeren van haat (tegen de bourgois) inzette. Die haat tegen bourgois vergeleek hij met de Nazi-haat tegen joden.

Wel moesten alle oude religies en tradities verdwijnen uit naam van ‘de wetenschap’, met name het christendom.

…Wells 1940: of de mensheid sterft uit, of hij accepteert een wereldregering met socialisme en collectivisme

Fusie Vredesbeweging met Ecologie
ABN Amro en Shell doen mee met de implementatie van 2030 Agenda, de 17 SDG-doelen van de Verenigde Naties waarvoor Hugo von Meijenfeldt bij het Minsterie van Buitenlandse Zaken coordinator is.

Je kunt 2030 Agenda zien als de fusie van de vredesbeweging met ecologie die vanaf de Tweede Wereld Oorlog al plaatsvindt, met de Koude Oorlog als tussen-fase. De ecologie kreeg met Amerikaanse gouvernementele steun al in 1948 vleugels dankzij Fairfield Osborn zijn ‘Our Plundered Planet’, en William Vogt. Fairfield richtte de Conservation Foundation op met oa Laurance Rockefeller.

Shell wappert de homo-vlag, maar deze Dayaks zouden niet ‘zichzelf’ mogen zijn, ‘jezelf zijn’ is bij Shell nu heel specifiek

Die Conservation Foundation ( in 1986 gefuseerd met WWF) hield met ecoloog Evelyn Hutchinson in New York ook de eerste CO2-klimaatconferentie in 1962.

Na het einde van de Koude Oorlog in 1986 werd ‘Sustainable Development’ van wereld-socialist Harlem Brundtland, de voortzetting van een beweging die al tot de League of Nations (1919) en denkers als HG Wells teruggaat. De indeling in Eerste (Westen), Tweede (Sovjetunie) en Derde Wereld (‘ontwikkelingslanden) ontstond toen HG Wells zijn nieuwe wereldorde beschreef.

En ‘development‘ werd de vervanging van ‘civilisation’ in 1948 onder invloed van de nieuwe Wereldvoedsel-organisatie FAO-directeur John Boyd Orr.

‘Duurzaam’ is het collectivisme en ‘ontwikkeling’ staat voor het betrekken van de voormalige koloniën bij dat collectivisme. Sustainable Development kom je dan op:

2030 AGENDA, Genderwet is doel 5, Klimaatwet = doel 13

De ABN-AMRO-man die al decennia ijvert voor dat programma van wereld-socialisme en globalisme is Herman Mulder, zijn Engelse counterpart is sir Merwyn King van de Bank of England. Topdown via alle bedrijven en instituties dringen ze ons het wereld-socialisme op dat als schets al een eeuw bestaat, en dat steeds verder uitkristalliseert.

Dat is niet ‘links’ of ‘rechts’ maar gewoon wereldpolitiek: hoe voorkom je – denkend vanuit Anglo-Amerikaans belang- dat de boel mondiaal uit de klauwen loopt.

Kosmopolitisme enige alternatief, HG Wells 1940

Zoals Wells al vaststelde zou er niet 1 leider zijn die zijn collectivisme zou vormgeven, het zou organisch ontstaan vanuit een gemeenschappelijk idee met ‘de wetenschap’ en ‘onweerlegbaar feit’ als de dictator.

Net als Mao, zelfde terminologie

Wat ze in 2030 Agenda ‘Building Partnerships for the Goals’ noemen (SDG doel 17) Netwerken van mensen die de zelfde visie delen van de Grote Sprong Voorwaarts.

Hoofdstuk 6 van HG Wells zijn ‘New World Order’

De drijver van dit plan voor een wereld-regering is heel eenvoudig: ANGST (voor oorlog en menselijke vernietiging)

We kunnen hier daarom Shakespeare’s Hamlet citeren: it is madness, yet there’s method in it. Iedereen vind dat transgender-gedoe onzin, toch krijg je het, SDG-doel 5 en SDG-doel 10. Zoals je ook ‘het klimaat’ als pressiemiddel krijgt opgedrongen (SDG Doel 13).

Wanneer mensen niet bang zijn voor een Derde Wereld Oorlog, dan heb je alsnog een milieu-catastrofe achter de hand om ze in het globalisme-hok te krijgen.

Het idee is het zelfde als bij HG Wells in 1940: er is maar 1 ontwikkelings-richting mogelijk, die van collectivisme en wereld-regering, of de mensheid sterft uit.

Flanders Fields Museum Ieper. Kapitein Fritz Haber ontwikkelde chloorgas voor de slag bij Ieper van april 1915: later ontwikkelde hij Zyklon B. Haber was een Joodse Duitser….

Angst voor Oorlog
HG Wells (schrijver van War of the Worlds) schreef zijn pleidooi voor Collectivisme en Wereld-Socialisme, toen net de Tweede Wereld Oorlog aan de gang was. Het alternatief voor wereld-socialisme zou vernietiging van de mensheid zijn. Maar het was vooral de EERSTE Wereldoorlog die aanleiding voor zijn wereldplan was, want Wells had nog 5 jaar WO2 voor de boeg.

Afschaffing nationaliteiten en vrijhandel = 2030 Agenda = HG Wells zijn ‘New World Order

Wells formuleerde al de Verklaring van de Rechten van de Mens – als ideologie van een ‘World Pax’, een collectivistische en socialistische wereldregering- als Hitler eenmaal zou zijn uitgeschakeld.

Wells correspondeerde met Lenin tot diens dood, en had ook enige invloed bij de Anglo-Amerikaanse elite. Want die Mensenrechten werden in 1948 door de Verenigde Naties bekrachtigd: dat doen ze nu niet wanneer ik iets schrijf…

Jeugdige energie oorzaak oorlog en revolutie, hoe hou je een groeiende bevolking rustig…het Basis-inkomen rust ook op die angst, wanneer door automatisering nog meer banen wegvallen

Veel clubs die internationalist George Soros financiert met zijn door Mabel van Oranje voorgezeten ‘European Council on Foreign Relations’ zijn erfgenaam van die internationalistische traditie. Onder het mom van ‘civil rights’ procederen Soros-gefinancierde clubs overal om open grenzen te forceren.

Om zo de nationale identiteiten en traditie uit te hollen, dat door Wells al tot ‘disease‘ bestempelde ‘system of nationalist individualism‘. De uitholling van de natiestaat, zoals via Brussel plaatsvindt dankzij CDA, PvdA, D66 en de VVD.

Maak vrouwtjes van mannetjes en je vermijdt oorlog en revolutie

Zoals men onder het mom van ‘inclusiviteit’ nu exclusieve rechten opeist voor mensen die ‘tolerantie’ uitleggen als grondrecht niet gekwetst te voelen. Een manier om de autochtone bevolking de mond te snoeren, verdeel en heers.

Tevens verklaarde Wells de oorlog aan het christendom en de katholieke kerk. Die katholieke kerk had volgens Wells nog veel teveel diplomatieke macht, en had zo ervoor gezorgd dat de Britten zich met Polen solidair verklaarden en zo door Hitler’s inval in 1939 nodeloos in die oorlog werden getrokken.

Ook werden ‘natiestaten’ met een te elimineren ziekte vergeleken.

Herinneringsplaat bij Tyne Cott Cemetery. Hier liggen gesneuvelden van de Derde Slag

Die Globalistische deug-signalering van 2030 Agenda komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Zij kent een eeuw lange intellectuele geschiedenis die tot de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) terug-grijpt.

Toen werd in reactie de League of Nations in 1919 in Geneve gevestigd, voorloper van de Verenigde Naties. Nog steeds zitten in Zwitserland de UNEP en vele andere ‘groene’ VN-institutes gevestigd.

Gelukkig komt door alle herdenkingen van de Eerste Wereld Oorlog nu meer voor het voetlicht, hoe bepalend deze oorlog was voor het denken in het Westen. Waren oorlogen eerder nog beperkte knokpartijen om prestige met zelfs een vleugje adelijke en martiale romantiek.

Toen in die industriele miljoenen-slachtingen, werd het Oude Europa om zeep geholpen. Dit najaar kun je nog getuige zijn van de 100-jarige herdenkingen in Flanders Fields.

In Flanders Fields Museum Ieper: de plastische chirurgie nam hoge vlucht dankzij alle verminkte soldaten die van het front terugkeerden…

The New Liberalism
De Industriele Revolutie had het oude Europa om zeep geholpen, met zulke wapens kun je hele volkeren slachten.

Met die schrik in de benen, kregen internationale instituties een functie. Had de rijke Schots-Amerikaanse staalmagnaat Carnegie net het Vredespaleis in Den Haag laten afbouwen in 1913, en dan rolt in 1914 alsnog de Duitse oorlogs-machine Belgie en Frankrijk binnen. Dat Vredespaleis met haar Carnegie Foundation speelt nu een grote rol bij de promotie van Globalisme-ideologie.

Het door Steven Rockefeller geschreven Earth Charter werd er voor de wereld gepresenteerd met Ruud Lubbers en Koningin Beatrix in 2000. En nu zoeken ze jong talent om de collectivistische wereld-economie te ontwerpen (circulaire economie)

Naar een collectivistische economie. Het Vredespaleis was in 1913 afgebouwd. 1914 brak de Eerste Wereld Oorlog uit: zijn tijd nog te ver vooruit zullen we maar denken…

Oude koloniale ideeën over het verband tussen hongersnood en landhonger van natiestaten, kregen vorm in instituties die de elite-cirkel rond Wells vormgaf.

Het eerste VN-initiatief dat in de jaren ’40 al werd gevormd als voorbereiding op de nieuwe wereldorde was de wereld-voedsel-organisatie FAO. Die moest de wereld-voedselvoorraad in de gaten houden, vanuit de gedachte dat hongersnoden tot revoluties en oorlog leiden.

De eerste baas van die  FAO was John Boyd Orr, die een wereldregering ook als ‘onvermijdelijk’ beschouwde, zo lees je in de lezing die hij op 1949 hield bij uitreiking van zijn Nobelprijs voor de Vrede.

De Global Revolution ‘to reconstruct human society’

Terwijl het IJzeren Gordijn net in Europa werd opgehangen, schreef Boyd Orr, uit naam van ‘de wetenschap’:

a new dynamic peace applying science in a great leap forward in the evolution of human society to a new age in which hunger, poverty, and preventable diseases will be eliminated from the earth –

an age in which the people in every country will rise to a far higher level of intellectual and cultural well-being, an age in which “iron curtains” will disappear and people, though intensely patriotic for their own country, will be able to travel freely as world citizens. That is the hope science sets before us.

Voor het ‘kantelpunt’ van ‘De Transitie’

Lord Boyd Orr was weer maatjes met de eerste baas van Unesco, Julian Huxley, oprichter van IUCN en Wereld Natuur Fonds. Kortom, deel van de elite die alle internationale institutes opzette, waaronder ook IMF en Wereldbank.

De ideologie van het Globalisme

Dat kun je lezen in het hoofdstuk ‘Food and Freedom’ van historicus Alison Bashford haar boek Global Population. Daar besprak ik hier al eerder enkele hoofdstukken van.

Bedenk dat Adolf Hitler mijn zijn strijd voor Lebensraum, het zelfde wilde (en in zijn toespraken ook uitlegde als zodanig) als de andere koloniale rijken: hij wilde grond voor het Duitse groeiende volk. Lebensraum. Dat idee is hem aangereikt door de Malthusiaan Karl Haushofer.

Dat volk en vruchtbare grond met elkaar verbonden zijn, en dus ging Hitler achter de Oekraïense graanschuur aan..

Alles moet ‘Global’: globalisering is nivellering

Zo dachten de Britten ook in de geest van Malthus en Darwin: dat honger een teken van overbevolking was. En dat hongerige volkeren niet alleen geneigd zijn tot revoluties. Maar dat te weinig vruchtbare grond voor teveel mensen verschrikkingen als de Eerste Wereld Oorlog aandreef. Met de hele wereld nu bevolkt, was er geen veiligheidsklep meer waar het surplus jonge mannen met ambitie naar toe konden.

Globalisering uit naam van ‘het milieu’: uithollen natiestaten

Tel Malthus en ecologie bij de angst voor de jonge geweld-dadige man die zijn energie kwijt moet van Wells, en je komt dan bij regenboogvlaggetjes uit. De weg naar de hel, geplaveid met de goede bedoeling dat er geen oorlog meer zal zijn, wanneer je alle grenzen maar opheft. Ook de grenzen tussen de geslachten, een wereldvrede van genderloze mensjes.

De nieuwe wereld-regering openbaart zich door ‘onweerlegbaar feit’ als dictator, De Wetenschap die zegt hoe het moet

Met name Julian Huxley maar ook John Boyd Orr was bang voor ‘de overbevolking’, die andere kant van Lebensraum-filosofie die teruggrijpt op Malthus (1798).  Dus alles dat de vruchtbaarheid doet kelderen werkt dus in dienst van je wereldplan van wereldvrede en economisch collectivisme.

Het door Pieter Winsemius opgestelde 4-stappenplan van de Transitie voor David Rockefeller in 1990. Rond 2012 was de controle-fase gepland

Conclusie
Dus nee NEE, ik zeg niet dat Wells al over transgender schreef. Denk AUB even een stapje verder, uit de geopolitieke angst voor overbevolking en haar vermeende samenhang met oorlog… De logica is natuurlijk: wanneer je vrouwen op een voetstuk zet en ze economiseert tot hun 40ste, castratie ( = transgender) en verwijving (homofielen) aanmoedigt, promoot je onvruchtbaarheid.

Ook de multiculti-droom past in die pacificatie-drift, het opheffen van nationaliteiten door het mixen van bevolkingen. Zodat je geen oorlogen meer zou krijgen.

En die drijfveren hebben oude geopolitieke wortels na het zien van de verschrikkingen van Industriele Oorlogvoering: hooguit nu in een moderner vermomming. Pacificeren van mannelijke energie… Een nichterige dweil die zich ‘door jouw opmerking gekwetst voelt’, maakt geen kindjes (overbevolking) en is niet te porren voor oorlog.

One Reply to “Homo’s en transgenders brengen wereldvrede ( = 2030 Agenda)”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *