Ecologische Voetafdruk & NOS = Agitprop

Veel ecologischer kun je een voetafdruk niet krijgen, als die van mij in de Ahre, een beekje in de Eifel

De NOS verkocht woensdag 1 augustus weer de haar kenmerkende agitatie-propaganda: de aarde was opgebruikt. Je herkent hier de als ‘wetenschappelijk feit’ verpakte bewering afkomstig uit de Ecologische Voetafdruk van het Global Footprint Network.

De belangrijkste aanname die de Voetafdruk zoveel ruimte op aarde doet verslinden, is dat je alle CO2 uit energiegebruik moet compenseren. En dat die compensatie moet plaatsvinden via de meest ruimteverslindende manier die beschikbaar is: door boompjes te planten. Waarom? Omdat de ontwerpers (Wackernagel en Rees) dat graag willen.

De persoonlijke keuze van de ontwerpers bepaalt dus de uitkomst van de Voetafdruk.

Zucht, de NOS weer, het propaganda-kanaal van de milieubeweging/overheid

Dus hoe meer energie een land gebruikt in verhouding tot het eigen oppervlak, hoe groter de ‘overshoot’ wordt. Omdat mensen ieder jaar op aarde ietsje meer energie verbruiken, schuiven ze de Overshoot Day dus iedere maal weer een paar dagjes op. Los van de vraag of er daadwerkelijk ecologische schade is aangericht. Extra CO2 richt geen ecologische schade aan planten aan bijvoorbeeld: die gaan juist beter groeien.

De uitkomsten van de Voetafdruk zijn dus geen wetenschappelijke resultaten, ze zijn wat je noemt ‘Generated By Design’. Niet de aarde, het water, de bodem, de ‘biodiversiteit’ bepaalt hier de grenzen; De ecologie kortom.

Biobrandstofgewas en windturbine in Eifel.

Maar de in die voetafdruk verpakte KEUZE van de ontwerpers dat je alle CO2 moet compenseren via ruimte-verslindende bomenplant. Ecologen-voetafdruk zou een betere naam zijn

Pas wanneer je hun subsidie bedreigt, dan worden ze plots heel kritisch. Maar zolang iets in het politieke en financiële straatje past, hanteren ecologen vaak zeer lage wetenschappelijke standaarden. Joop de Kraker lijkt hier geen uitzondering op de regel ‘Ik lieg, hij loog, wij ecologen‘.

De gesubsidieerde Agitprop van de Staatsomroep

Truc 3 van 4 trucs wetenschappelijk bedrog: Valse Concreetheid
Daarom hoef je verder ook geen discussie te houden of het misschien 1,1 aarde is of 2 aarde: de Ecologische Voetafdruk is oplichting, wetenschappelijke fraude. We herkennen hier truc 3 van de 4 meest gebruikte foefjes voor het misbruik van wetenschap: valse concreetheid. 

Met verzinsels als ‘biocapaciteit’ willen ze echter de suggestie wekken alsof ze iets echt bestaands hebben gemeten. Dat is het misleidende aspect, men is bewust met bedrog bezig.

De Voetafdruk is geen fysische maat maar men doet alsof dat wel zo is. De Voetafdruk is een papieren verzinsel die als fysische grootheid wordt verpakt, de uitkomsten zijn resultaat van de opinies en keuzes van de ontwerpers. Dat is niet mijn opinie, maar een observatie, constatering, wanneer je de constructie van de rekenmethode doorgrondt.

Een zelfde geldt voor de Watervoetafdruk en de CO2-voetafdruk.

Alweer zo’n Diederik Stapel, nu met groen verfje

Bij de mainstream-journalistiek hebben ze echter een waarheids-criterium waarbij de sociale status van de persoon het waarheids-gehalte dicteert. ‘Waar’ is ‘waarmee wij politiek sympathiseren’. De NOS is dan ook ordinaire agitprop, zonde van het publieke geld.

Ik consumeer dan ook in het geheel geen massamedia meer en producten van ‘journalisten’, maar lees alleen boeken en primaire literatuur, + nieuwe media van geïnformeerde en intelligente personen. Het leven is maar kort, tijd is kostbaar, 95 procent van de journalistiek is gewoon te dom.

Voetjes op de betonvloer

Een Aarde Volstaat
Zie voor meer verdieping het artikel ‘ Een Aarde Volstaat’ dat ik 7 jaar terug al in EOS maakte met hulp van milieu-economen Jeroen van den Bergh en Richard Tol. Intuïtief hebben ze natuurlijk een punt: je kunt niet eeuwig door met exponentiële groei in een gelimiteerd systeem. Wanneer die groei bestaat uit ‘steeds meer van het zelfde op de zelfde manier’.

Maar dat is nu net een punt ter relativering van wat een keiharde natuurwet lijkt; de groei vindt steeds anders plaats. Als de hoeveelheid paardenstront in Londen in 1900 toen met de zelfde snelheid bleef groeien, verzopen ze er nu in. Maar toen kwam de auto. Wie nu klaagt over uitlaatgassen, straks heb je elektrische auto’s.

Enzovoort. Een naam voor die denkfout is de Fixed Pie Fallacy. Wat een ‘grondstof’ is dat bepaald de grond niet, maar de hersenen van mensen. De Zeldzame Aarde Metalen in de magneten van windturbines, die waren het vroegere ‘afval’ van koperwinning. Eerder vond men daar geen toepassing voor..

Thomas Malthus revisited

Het Global Footprint Network komt voort uit de Neo-Malthusiaanse traditie waartoe ook Paul Erhlich behoort, schrijver van The Population Bomb. Men gaat dan uit van een keihard verband tussen landoppervlak en grondstofverbruik. Daarbij bezitten ‘grondstoffen’ een fysiek gefixeerde kwantiteit.

Dat zie je ook direct aan hun uitspraken: ze peperen meteen in dat de bevolkingsgroei in ‘Derde Wereld’-landen omlaag moet

Volgens Thomas Malthus (The Principle of Population 1798) en zijn koloniale navolgers zou hongersnood een teken van overbevolking zijn. De mate waarin mensen grondstoffen vrijmaken zou achterblijven bij (exponentiele) bevolkingsgroei. Dit is de basis-filosofie van de orthodoxe milieubeweging, die al teruggaat tot de 19de eeuw. Overbevolking en hongersnood werden gezien als oorzaak van revoluties en oorlogen.

In de Koude Oorlog diende veel voedsel-politiek in de Derde Wereld dan ook een duidelijk militair doel: voorkomen dat de ‘Derde Wereld’-landen via revolutie in handen van de Sovjets zouden rennen. Zo ontstond ook het Globalistische huwelijk tussen milieu-politiek ( = grondstoffen, bv World Resources Institute) en populatie-politiek (zij die de grondstoffen ‘opmaken’)

De voorloper in 1954 van het in media gehypete Population Bomb (1968) van Paul Erhlich. Toen werden elite-zorgen mainstream gemaakt

Gevoelsmatig hebben ze met die Voetafdruk wel goud in handen: zo kan het niet verder gaan. Wanneer ik door de Randstad rij word ik ook claustrofobisch. Daarom woon ik ook in Friesland. Daar is het in Noord Friesland zo dun bevolkt dat ze hier zelfs een Tibetaans klooster vestigden

Er is best een zinvolle discussie te voeren over ruimte-gebruik en economische groei versmald tot ‘meer BBP’. Volgens Jeroen van den Bergh is dat BBP ook een vorm van valse concreetheid, of heeft het daar trekken van. Dat klopt wel: zo kan je middenstand kapot gaan door regeldruk en lastenverzwaring, terwijl je met een paar multinationals op papier je ‘groei’ oppoetst, of met wat trucs als renteverlaging en het bijdrukken van geld.

  • maar discussie voer je op basis van observatie, rede en logica, niet op basis van marketing-tools. Waarheid is niet afhankelijk van sociale autoriteit, de macht en het geld dat een persoon heeft om het standpunt te verkopen. Helaas is dat wel het waarheids-criterium van de journalistiek, net als alle propaganda/marketing.

Stekelbaarsjes boven je voeten

Als land-oppervlak telt: dan graag kernenergie
Een van de grootste protagonisten van de Voetafdruk, het WWF is voor ‘groene’ energie als biofuels. Als je Nederland enkel de transport-brandstof uit aardolie zou vervangen door biofuels, heb je wel 3 maal Nederland nodig aan landbouwgrond om ze op te telen.

Als er nu 1 ruimte-verslindende energievorm is, dan is dat ‘groene’ energie

Dat rekende ik afgelopen dinsdag al voor, het stemt overeen met wat ingenieursvereniging KIVI al voorrekende. Dat is geen papieren verzinsel zonder connectie met de ecologische realiteit. Maar een eenvoudig na te rekenen energie-opbrengst die per hectare van energie-gewas beschikbaar is.

Iedereen met VWO-natuurkunde kan dat narekenen.

WWF is tegelijk tegen kernenergie. Terwijl Frankrijk met haar grote aandeel Kernenergie in de elektrische energie-mix (70-80%) dankzij die kernenergie de laagste CO2-productie per kWh elektriciteit heeft: 86 g.  Het lullige is dat WWF dat zelf weet, want dat lieten ze zelf narekenen door Ecofys in 2009.

Inwerken op Schuld

Groen Voorbeeldland Duitsland produceert per kWh wel 489 g CO2, omdat ze zoveel steenkool, bruinkool enz moeten gebruiken naast de wiebelstroom uit wind en zon. Na de Atom-ausstieg (afschakelen 8 functionerende kerncentrales na Fukushima-kernongeluk) is dat nog veel meer geworden.

Ik reed afgelopen dinsdag weer langs de Bruinkool-mijnen die daarom moeten openblijven langs de 61-Autobahn tussen Keulen en Venlo:

Bruinkool Tagebau Hambach

Ik vind het overigens best een mooi gezicht, zo’n apocalyptisch landschap, als Jeroen Bosch-liefhebber. Dit kan zo op de cover van een Metal-cd.

Kortom: de meest fanatieke verspreiders van het groene geloof, geven het minste om effectieve reductie van CO2. Je zou ze eens kunnen vragen wat voor belang ze dan WEL hebben. Mijn gok is heel eenvoudig. Ze willen macht en geld, de natuur en het milieu interesseert ze niet. Anders waren ze voor effectieve OPLOSSINGEN, nu zijn ze alleen geinteresseerd in effectieve marketing:

INwerken op schuldgevoel is goede marketing-tool maar brengt geen oplossingen

Inwerken op angst en schuldgevoel. Er is ook een alternatief van Groen Zonder Doem: het Ecomodernisme. Wij bevelen ons van harte bij U aan.

 

One Reply to “Ecologische Voetafdruk & NOS = Agitprop”

  1. Goede duiding, chapeau! Zou het niet laangzamerhand niet tijd worden voor een politieke partij die zich baseert op wetenschap? De PvdW? Er zou prachtig verkiezingsprogramma voor te schrijven zijn: Parlementaire Enquete naar het functioneren van semi-overheidsinstanties, NAV, de Gezondheidsraad, Voedingscentrum, WRR, RIVM, Verwijdering van windmolens in Nederland, her-toelating van neonicotinoiden en glyphosaat, afschaffing van indoktrinerende voedingsopvoeding op scholen, beschikking stelling van DDT ter bestrijding van malaria, ruime financiele middelen om de ingeslopen pseudowetenschap uit de officiele kanalen te verwijderen, herijking van de stof die op onze universiteiten word aangeboden, de aanleg van een zwarte lijst van professoren die zich om hebben laten kopen, intrekking van subsidies voor instanties die met hen in zee gaan, Greenpeace verwijderen uit de lijst van organisaties werkend voor het nut van het algemeen. Een zou een buitengewoon interessante politieke partij worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *