Analfabete Friese Heiden Redbad moest voor beschaving wijken..

Historici die je voor de voeten lopen

De achterflap belooft een ‘fascinerend, spannend en meeslepend verhaal’. Maar zelden kreeg ik zo’n door pretenties onleesbaar gemaakt boek in handen als ‘Redbad, koning in de marge van de geschiedenis’ van historici Sven Meeder en Erik Goosman van Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht.

Ik meende in de naam van de universiteit dezelfde Radboud te zien,. Maar die ‘Radbod’ is vernoemd naar de 9/10-de eeuwse Frankische bisschop van Utrecht die in 917 overleed in Ootmarssum. Die is patroon van Katholieke wetenschaps-beoefening.

De Friese Warlord Redbad werd vooral bekend door de 100 jaar na zijn dood (719) opgetekende legende, die zijn hardnekkige ‘heidens zijn’ voor missionarissen onderstreepte. De boodschap leek: zie eens hoeveel moeite ons dat bekeren kostte…

De legende leert dat Redbad op het laatst nog in 718 uit de doopvont zou zijn gestapt van missionaris Wulfram. Liever ongedoopt bij je voorouders in de Hel, dan van zonden rein het hiernamaals in, aldus Redbad.

Kerk van de Bedroefde Moeder, missiepost in het Heidense Groningen (Warfhuizen

Die houding- en het feit dat hij wel christenen toeliet in zijn gebied- het maakt Redbad in seculiere tijden tot een ‘ruimdenkende’ held. Die indruk waait ook van de achterflap, met de mild vijandige houding tegen de christelijke godsdienst, die gelijk aan alle andere godsdiensten heet ( de zelfde onzin door seculiere bril)

Het jaar des Heren (….) 697; op een drassig veld in de buurt van Dorestad staat de Friese koning Redbad aan het hoofd van een heidense legerschare. Vandaag neemt hij het op tegen de Christelijke Hofmeier Pippijn, de leider van het machtige Frankische Rijk.

Dit is de dag waarop de Friezen weerstand zullen bieden aan het christelijk imperialisme van de Franken…

Woordkeuze kan veel verraden over de onuitgesproken politiek achter een boek en haar schrijvers…

Wilde Jagd, Franz von Stuck (1888) schildert Wodan die de doden voortjaagt…..Hij was favoriete artiest van Goering en Dolfie

Alle bronnen zijn gekleurd, ja nogal wiedes
Tussen de regels lezen we wel: De ruim een eeuw na Redbad allemaal bekeerde Friezen werden het liefst helemaal niet meer herinnerd aan dat Heidense verleden van mensenoffers, wraak-tegenwraak, ongeletterdheid en barbarij.

Mogelijk, omdat ze nu op de beschaving van eeuwen aansloten van Rooms christendom, en de 1000 jaar Romeinse geletterde cultuur die daar in doorleefde via de kloosters met hun geletterde monniken.

Redbad werd in 696 al uit Dorestad gegooid door de Franken. De Friezen stelden toen qua cultuur, macht en beschaving weinig voor. Nou vooruit, op 1 rooftocht zijn ze toch de Rijn opgevaren en bijna tot Keulen gekomen, ze namen Utrecht in.

..hoe Allah verscheen in Jorwerd. De Redbad-kerk heet hij, maar dat zal dan ook de Frankische bisschop zijn, niet Redbad

Frankische hofmeier Karel Martel pakte na Redbad zijn dood in 719 vervolgens die Friezen eens keihard aan, zoals hij in 732 ook de Mohammedanen bij Tours/Poitiers zou tegenhouden. Die Moren rukten toen uit Spanje op. De Franken behoedden Europa voor Islamisering.

Want we schrijven bij Redbad over de eeuw, dat de Islam oprukte in Europa na Mohammed zijn dood in 632, terwijl in het Noorden de Heidenen nog de dienst uitmaakten.

Had de christelijke held Karel Martel die moslim-krijgers niet in de pan gehakt? Dan waren de Friezen door Ali B en zijn 40 rovers bekeerd met het zwaard, zoals ze ook het hele Byzantijnse christelijke rijk onder de voet liepen van Egypte, Algerije en Tunesie, en natuurlijk het toenmalige Palestina.

Je krijgt ook bewondering voor de missionarissen als Willibrord, die dat vijandige Friezen-gebied introkken in de 7de eeuw. Territoria van volken die eerder ook legioenen Romeinen in de pan hakten. Om daar ‘het Woord’ te verkondigen’. In 1922 legde het protestants christelijk onderwijs juist DAAR de nadruk op.

..haan op kerkje Wijnaldum

We lezen in WG van der Hulst zijn geschiedenis voor de christelijke lagere school (1922) over de moedige prediker Willebrord die God’s wil uitvoert: de Friese Papoea’s en mensen-offeraars bekeren tot de beschaving:

Willebrord heeft ook wel leed en tegenspoed in zijn leven gekend. De Friesche koning Radboud haatte het christendom met heel zijn hart. Alleen zijn stille vrees voor de machtige koningen der Franken hield hem in toom.

Toch heeft hij eens, op een wilden roof- en plundertocht het meeste werk van Willebrod pogen te vernielen. De kerkjes werden verwoest, de priesters gedood of verjaagd, de Christenen mishandeld.

Willebrord zelf moest vluchten naar Duitsland. Arme, dwaze koning. Hoe kon hij vernielen het werk, dat was naar God’s wil? De Eenvoudige kerkjes kon hij afbreken, de priesters kon hij doden desnoods. Maar het geloof in de harten der menschen kon hij niet wegnemen.

Dat kan de machtigste koning der wereld niet: dat kan niets en niemand. Want dat is God’s werk.

Aldus de dichterlijke vrijheid van WG van der Hulst voor protestantse christen-kinderen van voor de 2de Wereld Oorlog. Wanneer je het over een ‘gekleurde’ bron hebt….

Wil je meer weten over de Germanen waar ze tusssen belandden, zonder bekerings-vernis. Dan kun je beter niet op de karikatuur van de Godvruchtige Van der Hulst varen. Da is onderstaand boekje een aanrader van emeritus-hoogleraar Hans-Peter Hasenfratz:

Zelfs in eikenhouten Duits beter leesbaar dan Redbad

Pas Op!
Hoe de moderne ‘Redbad’  is geschreven, dat zegt evenveel over onze tijd, als dat WG van der Hulst zijn proza iets zegt over zijn tijd. Omdat de auteurs ons met het postmoderne Pas Op!-bord in handen – alles moet tussen ‘haakjes’- continue voor de voeten lopen. Om ons voor onze gekleurde splinter (schrijvers van een bron, hebben een bedoeling) te waarschuwen. Waar ze de eigen balk in het oog niet opmerken.

Zoals je ook niet meer onder een eik kunt zitten luieren, of de overheid hangt er een gevarenlint aan omdat er misschien wel een rupsje in kan zitten. Meeder en Goosman zijn de academische processierupslintje-ophangers.

Pas Op, Gevaar! Maar dan naar de ‘objectiviteit’ van de bron, alsof ‘objectiviteit’ het zelfde is als ‘van D66 zijn’. Niet Meeder en Goosman hun poging zorgvuldig te zijn is storend, maar dat ze je onder objectieve pretentie een zeer bepaalde politieke hoek in duwen. Al dan niet bewust…

Wij zijn DE Wetenschap/academie-prostituee naar de laatste mode

Die laatste 2 bladzijden 189-190 tonen de joekel van Politieke Agenda die deze globalistische metromannetjes meevoeren:

Niets illustreert het belang van een kritische en objectieve geschieds-wetenschap duidelijker dan de gruwelijkheden van de Tweede Wereld Oorlog, waarbij het nazigedachtengoed mede gelegitimeerd werd door een sterk vertekend beeld van het eigen ‘Germaanse’ verleden.

Sindsdien treedt de historicus op als hoeder van het verleden: om dat verleden beter te begrijpen, maar vooral ook om te voorkomen dat het verleden in de toekomst opnieuw wordt gekaapt door een politieke ideologie.

Als we in dit boek iets duidelijk hebben willen maken, dan is het wel dat geschiedenis van oudsher een genre is dat al te gemakkelijk voor eigen doeleinden wordt gebruikt.

Een (verzonnen)afbeelding van Redbad

Die eigen politieke pretentie ‘dressed as science’ is juist wat Redbad zo onleesbaar maakt, de academicus als ‘hoeder’, seculiere priesters met eigen dogma’s en geloofs-artikelen.

ALLE bronnen van alle tijden zijn gekleurd met een doel, een ambitie. Juist door bronnen in verschillende tijden te lezen, herken je van iedere tijd de eigen (voor-)oordelen. Ook die van nu, de tijd van seculier globalisme.

Zo leer ik pas recent dankzij Jean Luis Vullierme’s De Spiegel van het Westen en Jonathan Spiro’s biografie van Madison Grant dat die nazi’s niets dachten en deden dat de Britten ook niet deden: ze waren gewoon geestelijk erfgenamen van Darwin en zijn neef Francis Galton, het sociaal darwinisme. Ze beriepen zich op De Wetenschap van die tijd: Eugenetica.

Dat Germanen-gedoe van Hermann Goering cs was niet iets Nazistisch maar de Romantiek, daar kreeg iedereen een tik van.

…Holle weg Stroe op Wieringen met zicht op Michaelskerk

‘Wetenschappelijke’ historici hebben sinds de Tweede Wereld Oorlog volgens Meeder en Goosman de taak om de lezer te beschermen tegen zelfstandig nadenken. Een taak die zelfbenoemde kwaliteitsmedia ook op zich namen.

Op die basis van gespeelde objectiviteit en ‘de wetenschap in pacht’ kun je juist afleiden met welk genre je te maken hebt, liberaal-seculiere globalisme-aanhangers: de enige ‘Zuil’ die nog is toegestaan.

Het blijft daarom, zeker ook in onze eigen tijd van fake news, ‘alternatieve feiten’ en identiteitspolitiek belangrijk om die ene vraag te stellen: ‘waar komt deze informatie vandaan?

Alle politiek is identiteitspolitiek. Zonder identiteit IS er ook geen politiek. En dat is nu juist de ambitie van het globalisme: alle identiteit uitroeien, tot de geslachten aan toe (genderneutraal);

Dus wat een ontdekking, dat je bronnen moet controleren. Deden de massamedia dat maar. Nepnieuws is zo oud als er journalisten op aarde rondlopen. Men bedoelt met zulke kretologie vooral: visies die de dominante zuil van Globalisme en liberalistisch secularisme weerleggen.

Fakenews van de NOS dat ze bij Radboud niettemin kritiekloos zullen onderschrijven, omdat het in hun politieke straatje past

Conclusie
Nee, dan liever de beschrijving van Redbad uit 1922 voor het christelijk lager onderwijs ‘Toen en Nu’ van WG Van der Hulst. Wanneer Willibrord op weg gaat om voor de Friezen te prediken, ten tijde van de barbaarse koning Radboud.

Van der Hulst mag zich dan niet wetenschappelijk voordoen, hij is tenminste wel eerlijk over zijn intenties:

Nu 32 jaren was hij oud- nu voer hij dit land binnen om de boodschap van Gods ontferming te gaan brengen. O, als’t eens mocht gelukken! Als ze eens luisteren

Links, WG van der Hulst uit 1922

En als onze christenheld in een bos vol Wodan-aanbidders is aangekomen:

Wondere woorden! Die heidenen begrijpen ze zoo slecht. Zij noemen hem een held, die 100 vijanden wreed verslaat zonder medelijden, en deze Christenen spreken van iemand, die zich kruisigen liet, en bespotten en slaan, zonder 1 woord van toorn zelfs te spreken.

Dat begrijpen ze niet. En die prediker zegt zelfs dat ze hun vijanden moeten liefhebben…Hoe dwaas- En dat man en vrouw en kind voor God gelijk zijn, alle Zijn schepselen.

Wie heeft dat ooit gehoord! Neen, ze willen niet gelooven. En toch o, die stem in hun hart! Toch luisteren ze, toch is’t alsof die vreemdeling spreekt van schooner, beter, heerlijker dingen dan hun priesters.

Dichter dringen ze om Willebrord heen. Die heidenen, ze weten het niet, maar ’t is God zelf, die met zijnen Geest in hun harten werkt. Wat zij moeten doen, vragen ze.

En Willebrord bestraft hen om hun brasserij, hun vraatzucht, hun dronkenschap vaak; om hun wreedheid, om de slechte behandeling van hun vrouwen…

.Wodanseiken in Wolfheze

Zie je bij de 2 historici anno nu vooral een vorm van academische deug-signalering van ‘kijk ons eens objectief zijn. In 1922 was de drijfveer weer anders: tonen hoe christendom qua beschaving een vooruitgang was op het heidendom.

Dus kun je het beste bronnen uit verschillende tijden naast elkaar houden; dat je zo de academische mode van die tijd er uit filtert.

2 Replies to “Analfabete Friese Heiden Redbad moest voor beschaving wijken..”

  1. Overigens zijn de Britten ook Germanen. Germaans is overigens een term die wordt gebruikt voor een taalgebied. Niet persé voor een volk.

    De Britten in de 5e eeuw zijn Kelten. Halverwege deze eeuw komen echter de Angelen uit het huidige Sleeswijk-Holstein naar GB en uit het huidige Nedersaksen de Saksen naar GB. Dit was onderdeel van de Grote Volksverhuizing. Veel Europeanen waren op de vlucht geslagen voor Atilla de Hun uit Azië.
    De daaropvolgende honderd jaar volken veel oorlogen waarna de oorspronkelijke Keltische Britten naar de uithoeken van Wales en Cornwall wordt terug gedreven. Daarna is Engeland overwegend Angelsaksisch. Dus delen ze dezelfde voorouders als de Duitsers.
    Laten komen daar grote getalen Denen en later Noormannen bij. In Engeland was de invloed van de Scandinaviërs veel groter dan bij ons. De Denen veroverden voor lange tijd (bijna 100 jaar) het grootste deel van Engeland. Dit gebied werd Danelaw genoemd.

    1. Hartelijk dank, meer van zulke informerende reacties graag! Ja Attilah de Hun werd pas bij Verdun tot staan gebracht, de legende van Kriemhilde haar wraak- basis van oa Lord of the Rings- speelt zich dan ook in het door Hunnen bezette Worms af

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *