Wageningse ecoloog Marten Scheffer bepleit China-stijl dictatuur

Kantelpunt-gebabbel in PNAS

Een team ecologen waaronder Marten Scheffer pleit 6 augustus in PNAS  voor een China-stijl technocratische wereldregering, waar een ‘rule by experts‘ ook je gedrag en levensbeschouwing dicteert. Ongeveer zoals we via 2030 Agenda al opgedrongen krijgen (klimaatwet, genderwet enz):

Collective human action is required to steer the Earth System away from a potential threshold and stabilize it

Voor onderbouwing van de noodzaak van hun opmerkelijke politieke voorstellen, keren ze bewijslast om: niemand kan 100 procent bewijzen dat hun Eco-Pocalypse NIET mogelijk is. Dus moet je ze maar geloven, omdat zij ‘de experts’ zijn en jij een domme populist. Of zoiets. We bespreken vandaag de herkomst van dit denken, dat van Lebensraum loopt naar Safe Operating Space for Humanity. 

Het nazisme en klimazisme hebben de zelfde intellectuele wortels van Lebensraum/Living Space, fascistische zuiverheids-leer en sociaal darwinisme, geworteld in Brits kolonialisme.

Het Antropoceen gisteren op het Wad

Zie hoe eufemistisch ze het opschrijven. Zo bewaken ze hun belangrijkste politieke wapen- geloofwaardigheid als ‘De’ wetenschap.. Wat zijn ze ‘genuanceerd’, zo’n D66-deugwoordje. Verhullend is een betere term, consequenties tonen ware intenties.

Such action entails stewardship of the entire Earth System—biosphere, climate, and societies—and could include decarbonization of the global economy, enhancement of biosphere carbon sinks, behavioral changes, technological innovations, new governance arrangements, and transformed social values.

Je weet ook dat die ‘transformed social values‘ alvast niet inhouden; terugkeer naar het christendom. Of een populistisch-nationalistische revival zoals in Hongarije en Italie. Men bedoelt waarschijnlijk: nog meer feminisering, multicul, gender-gedram en Orwelliaans woord-gegoochel.

Dit alles zou nodig zijn om een ongewenste ‘stable state‘ van Hothouse Earth’ te voorkomen, volgens hun kantelpunt-theorie. Geleidelijke opwarming zou in die theorie plots een lawine-effect teweegbrengen. Waarna de aarde in een onleefbare staat vervalt.

Die denkwijze besprak ik al in mijn Ieper-Dresden-artikel over beschavings-verval in het Westen. Er zit best wat in…

Rockefeller Foundation, Ford Foundation, internationale milieu-waanzin als van Earth Day komt uit de CIA-hoek

Kern van het team van ecologen dat nu weer in PNAS publiceert, is gelieerd aan de Club van Rome. Zoals Johan Rockstrom (Stockholm Resilience Centre). En de Australische ecoloog Will Steffen.

Of de Wageningse ecoloog en gnosticus Marten Scheffer ook lid van de Club van Rome is weet ik niet. Maar hij publiceert steeds met Rockstrom. Zij bedachten een nieuwe naam voor ‘Limits to Growth’ (1972) aangepast aan de academische mode van vandaag: Planetary Boundaries.  ‘Kantelpunten’ en ‘Planetaire Grenzen’.

Club van Rome 1972, het begin van cybernetica en ‘systems science’. Vanuit de Club van Rome werd ook het IIASA opgericht

Zoek de verschillen tussen Limits to Growth (boven) en Planetary Boundaries onder: de zelfde bevolkingspolitiek.

Club van Rome Ecologen 2018 in PNAS

Die Planetary Boundaries  zijn Thomas Malthus 2.0: harde ecologische grenzen, en catastrofes daarvan bij overschrijding door bevolkings/consumptie-groei. Maar dan wolliger geformuleerd, als ‘Safe Operating Space’, veilige grenzen, de Safe Space van Moeder Aarde met haar lange tenen. Zelf weerlegt de Club van Rome/Stockholm Resilience Centre dat trouwens zo:

The planetary boundaries concept is not a limits assessment like Malthus’ Principle of Population or the Club of Rome Limits to Growth.

Planetary boundaries are not concerned with bulk resource supply (although this may well need scientific attention), but instead seeks to determine the risks of destabilizing components in the Earth system arising from human-induced changes, triggering new feedbacks, crossing thresholds and unleashing tipping points in the Earth system.

Maar dit lijkt veel op word-smithing. De grenzen die in (virtuele voorraden) grondstoffen lagen zijn nu alleen verplaatst naar virtuele ‘systeem’-grenzen. Beide zijn fantasmen van de menselijke geest. Die grenzen zijn even ‘hard’ gemaakt, in de zin: men veronderstelt dat de planeet zich plots (niet lineair) dus catastrofaal kan laten gelden. Zoals het ‘op raken’ van grondstoffen plots even catastrofaal zou gelden via hongersnood enzovoort.

Oftewel: ben ik nu zo slim of zijn jullie zo dom?

Sinds de klimaat-conferentie in Kopenhagen in 2009 weten Rockstrom, Steffen, Scheffer en consorten (ook Wim de Vries van Wageningen UR) dat zelfde concept in iets andere verpakking steeds in ‘De Bladen’ te krijgen door hun goede politieke connecties en sociale status.

Het ‘systeem’ Waddenzee gisteravond

Ik Lieg, Hij Loog, Wij Ecologen
Niet de aangevoerde bewijzen maar de toegekende autoriteit van de auteurs is het kern-argument. Geloof ons, wij zijn de experts, via omkering van bewijslast (voorzorgprincipe)

  • Je kunt nooit met 100 procent zekerheid bewijzen dat GEEN klimaatsprong zal plaatsvinden doordat de permafrost ontdooit, enzovoort….

We lezen:

We emphasize that Stabilized Earth is not an intrinsic state of the Earth System but rather, one in which humanity commits to a pathway of ongoing management of its relationship with the rest of the Earth System.

Dus per punt argumenteren heeft bij voorbaat geen zin, bij een discussie waarbij vanaf het begin de academische autoriteit van de PNAS-schrijvers het hoofd-argument is: het is waar omdat wij het zeggen, DUS moet je ook onze politiek accepteren....

Of die ‘multiple stable states’ – kern van hun kantelpunttheorie- wel echt bestaan, daar zijn serieuze wetenschappers helemaal zo zeker niet van. Onderstaand boek van ecoloog Petraitis is onderwerp van een ander artikel waar we de TECHNISCHE argumenten nalopen. Hier analyseren we de historisch-intellectuele benadering van Malthus 2.0.

Of op mondiaal niveau zo’n ‘stabiele staat’ bestaat is helemaal niet zeker… Dit boek is meer wetenschappelijk-kritisch dan het gereutel van Marten Scheffer

Zodra een wetenschapper niets hoeft te bewijzen, maar enkel met beroep op angst en risico wat model-artefacten kan tonen (earth system, systemen zijn menselijke categorieen), ben je weer terug in de Middeleeuwse Gnostiek, astrologie en Runentekens lezen, de Auguren raadplegen.

De Gnosis heeft als centrale these dat astrologen- en ecologen- over geheime kennis beschikken om in de toekomst te kijken. Pas na graden van ‘inwijding’ ben je dan bevoegd om mee te praten.

  • Of je nu Runentekens leest, glazen bollen bekijkt, computermodellen ontwerpt, of wiskundige runentekens verpakt rond een simplistisch idee: dat overbevolking tot catastrofes leidt. De gnostiek gaat met haar tijd mee.

Door de natuur als gesloten ‘systeem’ voor te stellen, ontwerp je een mentaal plaatje van een geoliede machine waar mensen zand in strooien. Net als ‘de goden verstoren’. Tel daar de computer-wetenchap van Cybernetica van het Massachusets Institute for Technology (MIT) bij en management-theorie van Peter Senger.

En dan kom je bij de school van ‘Global Governance’ uit. Neo-Feodaal denken.

De Wageningse gnosticus/heksendokter Marten Scheffer: Plotse verandering na aanhoudende stress-pulsen. De ‘transitie’-mensen, ook die van de “energietransitie’ zien dit boek als hun bijbel

Scientisme is geen wetenschap
Dus de kern van het argument van de mysticus Scheffer is niet een wetenschappelijke, maar levensbeschouwelijke. Een combinatie van Sciëntisme en Neo-Paganisme/Pantheisme dat je ook in het Earth Charter ziet.

Scientisme is de kijk van D66/NRC Damesblad-lezers op wetenschap: dat zij DE wetenschap in pacht hebben versmald tot een atheistisch-materialistisch wereldbeeld uit de 19de eeuw en vroege 20ste eeuw met een Newtoniaans universum.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod, dat opvallend overeenkomt met het onderwijs dat Steffen en Scheffer voorschrijven

Daarmee verwant is het technocratische idee van ‘management’, dus dat een groep van ‘experts’, CEO’s in Davos (World Economic Forum) en ambtenaren in Brussel beter weet dan jij en ik hoe wij ons leven moeten invullen.

De kern-filosofie van Scientisme is dat ALLEEN wetenschappers op alle levensvragen de beste antwoorden hebben. Ook al heeft een mens bij 99,9 procent van zijn levenskeuzes geen wetenschap nodig.

Hoofdstuk 6: ‘The New World Order’ HG Wells 1940

The Rule By Experts via wereldregering ( = global governance) en social engineering
Dat een machtsgreep door ‘de ingewijde experts’ hun hoofdpunt is, dat zie je ook aan het sociale programma wat ze voorschrijven om hun ‘relationship with Earth System’ op het door paganistische technocraten gewenste niveau te krijgen. Via social engineering en een wereldregering geleid door ‘de experts’:

In addition to institutional and social innovation at the global governance level, changes in demographics, consumption, behavior, attitudes, education, institutions, and socially embedded technologies are all important to maximize the chances of achieving a Stabilized Earth pathway

Ook consumptie-rantsoenering per bonkaart behoort bij de heren ecologen tot de mogelijkheid, terwijl ze zelf van hot naar her vliegen.

Een gelijke maatschappij-opvatting als de Anglo-Amerikaanse elite waarvan zij intellectueel erfgenaam zijn, Raymond Pearl, George Knibbs, Madison Grant, Fairfield Osborn, Laurance Rockefeller, David Rockefeller, John D Rockefeller III en zijn Population Council.

Wij van WC-eend, prijzen de agenda van Rockefeller Foundation

Dus je ziet hoe opmerkelijk consistent en constant de ideeën van bepaalde globalistische groeperingen zijn. .

We zagen al dat HG Wells in 1940 (zie mijn artikel) bij het opstellen van ‘Verklaring van de Rechten van de Mens’ in ‘The New World Order’ stelde dat Collectivisme het enige alternatief is voor de mensheid naast zelf-vernietiging.

HG Wells in 1940

New World Order: Malthus> Lebensraum> Grenzen aan Groei>Planetaire Grenzen
Sinds de Tweede Wereld Oorlog werd ook de Anglo-Amerikaanse ecologie aan die vredes-politiek gekoppeld (Fairfield Osborn, William Vogt). Het Milieu staat sindsdien voor het beheer van grondstoffen. Ecologie en mondiale veiligheids-politiek houden sterk verband.

Omdat ze via de  Lebensraum-theorie en Malthusianisme intellectueel samenhangen: het geloof dat harde ecologische grenzen + bevolkingsgroei tot oorlog leiden. Zie voor de bespreking van die idee-geschiedenis Alison Bashford haar ‘Global Population’ (Columbia University Press 2014)

Ook Rachel Carson, DE popularisator van milieu-alarmisme in 1962 studeerde onder de Malthusiaan Raymond Pearl, adviseur van de World Population Conference (1927) van de VN-voorloper League of Nations in Geneve. Pearl stelde op basis van populatie-experimenten met fruitvliegjes ook een populatie-model voor de mensheid op.

Veel biologen als Pearl maar ook statistici als George Knibbs meenden toen dat de Eerste Wereld Oorlog het gevolg zou zijn van overbevolking, die haar ecologische grenzen overschreed: te weinig ‘Lebensraum’ zoals Karl Haushofer dat formuleerde.

Volken hadden hun ‘ecologische grenzen’ bereikt, en streefden dus naar Lebensraum/Living Space. Die theoretici hadden directe invloed op Hitler’s expansie-politiek, EN op de Neurenberg-wetten voor eugenetica (1935, populatie-verbetering, geboorte-controle steriliseren van onwaardig leven)

Club van Rome 1972: mondiale centrale gezinsplanning….

Chinese dictatuur
Al bijna een eeuw bestaan binnen het Anglo-Amerikaans establishment oproepen tot een wereld-dictatuur die- net als in China later- bevoegdheid moest krijgen tot abortus-politiek en geboortecontrole. Die ‘overbevolking’ was ook de eerste zorg van de Club van Rome in 1972. Omdat de aarde toen nog afkoelde, refereerden ze wel aan de CO2-theorie. Maar de hoofdzorg was:  de voortplantings-drift van mensen.

Net als bij de World Population Conference in 1927 van het Anglo-Amerikaanse koloniale en financiele establishment.

Die zelfkastijding uit naam van het Klimaat, heeft 1 logisch geopolitiek gevolg, waarbij ecologen maar ezels/pionnen in een schaakspel zijn. Een economische en dus ook militaire verzwakking van Europa. Bedenk dat China -de grootste wereldeconomie- tot 2030 helemaal niet met Parijs hoeft mee te betalen, wij betalen voor China met onze Klimaatwet.

‘Het Klimaat’ zet Europa open voor verzwakking en plundering door Wallstreet en de financiële elite rond het World Economic Forum, dat sinds 2015 een zelfstandig functionerende stichting vormt.

De technocratische dictatuur China- met Amerikaanse hulp sinds 1980 opgebouwd- kan met een verder verzwakt Europa de macht op de wereld overnemen. Kunnen ze hier de boel opkopen, al die braakliggende landbouwgrond.

Terwijl het Westen zichzelf verzwakt in klimaat-schuld, en Europa via World Economic Forum een China-stijl-regime wordt. Daar sta je dan met je Westerse Waarden, terwijl een ander Confuciaans Oosters systeem de tent overneemt.

En de intratuin-Boeddha voor het raam

Conclusie: al een eeuw oud programma
Ach, ook die ver-Oostersing zijn we geestelijk al op voorbereid, met al die Boeddhisme-verheerlijking tot in de Intratuin aan toe. Bij spiritualiteit geldt al het ABC: Alles Behalve Christelijk!  Wat logisch is: het christendom is de basis van gezond individualisme en daarmee de basis van Westerse denken, zeker sinds het Protestantisme van Luther (‘IK sta hier en kan niet anders’).

En die eigenwijsheid komt niet van pas, wanneer je naar mondiaal collectivisme streeft.

De bovenstaande argumentatie staat dus in een eeuw oude traditie sinds de Eerste Wereld Oorlog en de oprichting van de League of Nations, voorloper van de Verenigde Naties: zoals ik al beschreef.

Je zag dat totalitaire gedram ook al bij Garrett Hardin zijn ‘Tragedy of the Commons’ in 1968, een halve eeuw geleden. De zelfde analyses met de zelfde Malthusiaanse filosofie geeft de zelfde dictatoriale aanbevelingen die met zo’n wereldbeeld samenhangen.

(Mutual Coercion Mutually Agreed Upon)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *