Het christendom keert terug in Europa (?)

Leegstaande kerk Blankenham Overijssel

Het kan ook een vorm van strategisch christendom zijn, dat mensen naar oude waarden teruggrijpen nu de wereld globaliseert, en barbaarse Hunnen, Gothen en Tataren bij miljoenen tegelijk de grenzen van Europa overspoelen.

Maar zeker in de Oost Europese landen die decennia onder Marxistisch-Atheistisch juk leefden keert het christendom terug, Met name Hongarije heeft zichzelf onvervalst tot christelijke natie (her)uitgeroepen, maar ook Polen noemde Christus als de heer van het land. Ook al is het door decennia communisme ook nog verregaand corrupt.

Dat meldt theoloog-historicus Steven Turley op zijn kanaal, dat ik hier graag even aanbeveel. Zijn kanaal geeft tegengas bij de trend van globalisering en secularisatie die ons met seculiere partijen als de VVD, CDA, D66, Groen Links en Christenunie en hun massamedia wordt opgedrongen.

En vooral ook via Brussel, World Economic Forum en de Verenigde Naties.

Het gapende gat in de grond bij kerkje Schraard, pardoes bij de begrafenis terecht

In Nederland zie ik van die her-christianisering overigens niet vreselijk veel. Wat ook aan mezelf ligt, als iemand die nooit naar de kerk gaat, al 20 jaar vooral met geloof worstelt zonder actieve deelname. Je ziet de waarde ervan, maar kunt er niet in opgaan. Deels ook omdat je van de kansel de zelfde onzin verkondigd krijgt als via massamedia.

Wat heb je aan een predikant die vanuit een seculier wereldbeeld (bv lachblad Trouw) probeert christen te zijn. In plaats van dat je vanuit een christelijk wereldbeeld de seculiere schijn doorprikt, van morele eigengeilers die roepen dat ze ‘de’ wetenschap in pacht hebben..

De eerste bladzijde uit de Institutie van Calvijn, aartsvader van het Nederlandse reformatorische denken. Zonder zelfkennis kun je God ook niet kennen

Juist oude christelijke bolwerken verheidensen sterk, dat ze met de milieubeweging aan Planeet-verering gaan doen en gendergekte.

Ook de EO is een seculiere omroep die zich vooral inspant om aardig gevonden te worden door atheïsten en seculieren, zo van ‘wie kan er om het hardste homo’s knuffelen’. In plaats van het praktizeren van homoseksualiteit gewoon Sodomie te noemen. En in Leviticus staat wel wat je met zulke mensen moet doen.

Oosterland Wieringen: wat zou Nederland zijn zonder die kerkjes…

Dus niet de ‘Vreze des Heeren’ maar ‘Vreze voor Seculiere D66-Meneren’ is wat de EO motiveert. Een soort geestelijk minderwaardigheids-complex, dat je eigenlijk niet je eigen meerwaarde inziet en bang bent. Omdat je ten diepste al seculier bent, maar het niet durft toe te geven.

…Sint Michaelskerk Oosterland

Je kunt die EO ook zien als vrucht van die zelfde secularisatie sinds 1968. Veel ‘evangelisch’ geloof kampt met de zelfde marxistische neiging van ‘oud is fout’, dat alle traditie overboord moest en je weer helemaal opnieuw moet beginnen. Het wiel opnieuw uitvinden, en doen alsof alle generaties voor je niet met de zelfde vragen worstelden.

Ook opwekkings-bewegingen zijn zo oud als het christendom zelf in Nederland. Zagen we dat niet al bij Anna Maria van Schuurman, die met de Labadisten een eigen ‘opwekkings’-beweging startte in de 17de eeuw in Wiewerd. Of bij Geert Groote in Deventer in de 14de eeuw?

De kerk van Wiewerd, in de zomer genomen

Dus kruipen evangelie-seculieren bij elkaar met drumstellen in fabriekshallen, terwijl de traditionele kerkgebouwen tegelijk in de verkoop gaan wegens de dood van hun gemeente. Geldt bij D66 het motto ‘God is Dood’, bij evangelische kerken geldt ‘God is doof’… van alle herrie…

Of ze zitten wat met kampvuur-gitaartje op de kansel wat Grrrristen te zijn. Jeuk.

…en het kerkje van Westerland op Wieringen

Ik zie ook alleen in een herleving van het christendom een manier, om repliek te bieden bij voortschrijdende globalisering die de massamedia ons als ‘de enige ware weg’ verkopen. Want daarmee gaat de uitholling gepaard van de natiestaat, en dus de basis van ons democratisch recht-systeem.

Zonder nationale democratie holt ook je rechtstaat uit. De tekenen daarvan kun je al sinds de jaren ’90 om je heen zien sinds het Verdrag van Maastricht (1992) dat de weg vrijmaakte voor de Euro, en de Rio Aardetop (1992, de bron van alle gepraat over ‘klimaat’)

Wat me bij het volgende brengt: abonneer je op Epoque, de nieuwe kwartaal-glossy uitgegeven door de katholieke ketterverbranders van uitgeverij De Blauwe Tijger.

…middengebied met kerk Schokland

Je hebt hier in het Noorden wel zo’n belangenblaadje van de subsidie-sector: Noorderbreedte. Dat verkoopt de wijsheden van ecologen, sociologen, PvdA-kunstenaars en genderdeskundigen , aangevuld met het geklets van milieuclubs en ‘energie-deskundigen’ die zich nog niet in middelbare school-natuurkunde bekwaamden.

Kortom, typisch zjoernaliesten-geleuter en ondraaglijk licht vrouwengebabbel.

Pingjum met zicht op schuilkerkje Mennisten

Maar nog geen blad van mensen op niveau die gewoon weer normaal doen, en ‘seculier’ is niet normaal; dat is geestelijke armoe.

Epoque kan in die behoefte voorzien, zo is althans mijn hoop. Ik heb er een reportage over ambachten in, mensen met LIEFDE voor hun vak, die moeten bolwerken tegen een liefdeloze bureaucratie die Bureaupa heet.

De kerk van Langweer met meer ‘gothic’-achtige aanblik

Het secularisme is de vijand, een gebrek aan ‘bezieling’, de geestloosheid, niet ‘links’ of ‘rechts’. Wat zou ons landschap ook zijn zonder al die prachtige kerkjes, midden in de gemeenschap. Die dorpjes met kerk als kern, ze vertellen wat het wereldbeeld is dat de mensen aanhingen.

Secularisme-Landschap

Van orde in de chaos en bezieling, in plaats van de zinloosheid en existentiële leegte die het seculiere massa-landschap uitstraalt van staal, beton en economisering.

De kerk van Oldeboorn

Toon mij uw landschap, en ik vertel wat uw Waarden zijn. Wat mij ook terugbrengt bij het eigen worstelen en weer boven komen. Zonder geloof overvalt mij dat diepe gevoel van zinloosheid, dat je enkel wat tijdverdrijf bezigt tot je zes voet diep in je graf belandt. Fuck die Positivo’s, Carpe Diem-metromannetjes met hun ‘het leven is een spel’.

Mens Erger Je Niet.

De kerk van de Abdij van Averbode. Het Hemelse ervaren, Atheisten maken zulke gebouwen niet…

Juist de hoop en verwachting van meer, die kan je geest verfrissen: dat de wereld juist geheel anders blijkt te zijn dan je was verteld.

En dat je niet moet geloven dat je alles al wel doorhad, dat alles al ‘verklaard was’ door ‘De Wetenschap’ ( academie-prostituees), het ‘Einde Van de Geschiedenis’ bereikt. (Francis Fukuyama) of zelfs ‘The End of Science (John Horgan)

En daarom wil ik me graag christen noemen, als vorm van ultieme scepsis. Ook al zie je er in je dagelijks leven van tandje-poetsen tot je kont krabben en op bed gaan weinig van. Maar stel dat die geestelijke wereld er toch is, zoals mensen dat millenia-lang intuitief aanvoelden.

Dan zat je er met je zogenaamde ‘nuchterheid’ toch maar mooi naast… Want wat is er nuchter aan ‘het ontkennen van waar je geen weet van hebt’. Jezelf heel nuchter vinden dat je het bestaan van Parijs ontkent omdat je er nooit bent geweest.

….het oude Holland, kerkje in Benningbroek West Friesland: je ziet het steeds als je over de A7 rijdt

Daarom duiken we komende weken verder de christelijke geschiedenis in, van Luther, Calvijn en de plaatsen die door hun werk betekenis kregen. Het is eigenlijk schandelijk, dat je op school vroeger vrijwel niets leerde over de levens van mensen die zo’n doorslaggevende invloed hadden op onze identiteit.

In plaats daarvan leerde je bij het seculier massa-onderwijs hoe geweldig de atheïstische slachtpartijen van de Franse Revolutie waren, die ‘vrijheid gelijkheid broederschap’. Je leerde je te schamen voor de ‘kruistochten’, een term die pas in de anti-katholieke 17de eeuw ontstond.

Terwijl die kruistochten een reactie waren op 500 jaar aanvallen van de Islam, dat het gehele Byzantijns-christelijke rijk onder de voet liep van Alexandrië en Antiochia.Wie wist dat de Moslims zelfs Rome belegerden in de 8ste eeuw en 9de eeuw?

De kerk van Hantum uit de 12de eeuw raakte in onbruik

En je leerde dat ‘mensenrechten’ iets geweldigs zijn. In plaats van ideologische onzin. Want wat is jouw ‘recht’ anders dan mijn plicht. Met ‘mensenrechten’ verleg je de eigen verantwoordelijkheid om normaal je best te doen naar een ander.

Het historisch revisionisme van het seculiere massa-onderwijs en de massamens-kwekende leugenpers gaan we dus eens van repliek dienen, om U en mezelf een alternatief te bieden via studie.

Het voorjaarslicht valt de kerk van Garnwed binnen

Uiteindelijk ben je daar alternatief medium voor. Dat niet de angst voor ridiculisatie- ‘hij denkt niet zoals het hoort, zoals de massa dicteert’- de inhoudt bepaalt, maar je nieuwsgierigheid, liefde voor kennis, waarheid en onderzoek. En dat is dan mijn opdracht voor je van vandaag; ga eens bij jezelf na, welke standpunten je aanhangt, of juist onder de pet houdt, uit angst om voor gek versleten te worden…

Misschien is die sociale angst ‘wat zullen ZE wel vinden als…’ je grootste wurg-greep, en de grootste blokkade om waarheid te vinden. Zo is er de afgelopen halve eeuw een enorme sociale druk geweest vanuit massamedia en de sociale omgeving om het christendom belachelijk te maken.

Sfeervol plekje om te liggen, als je dan toch dood moet, Skrilaard

Dat je zielig, bang en gek moet zijn als je gelooft. Die sociale druk heeft veel mensen de kerk uit gejaagd en hun geloof doen verwaarlozen, zodat ze nu een veel uitzinniger geloof aanhangen: het Klimazisme, en het waan-idee dat je met windturbines het weer op aarde verbetert.

Maar je kunt toch beter bang zijn voor De Dood en daar een heils-oplossing voor zoeken, dan bang voor de opinie van andere mensen en zo de diepste vragen laten liggen. Existentiële Angst is een goede raadgever, want het is de kern van het menselijke bestaan.

Als dit geen Romantiek is? Zadeldakje van Longerhouw

Of geloof je dat die angst – die je wegstopt om het leuk te houden – slechts een chemische afwijking in je hersenen is, die je technisch kunt verhelpen? Of hink je ook op 2 gedachten?

One Reply to “Het christendom keert terug in Europa (?)”

  1. Er moet een ommekeer bij de mensen in europa komen, dat het christendom moet met hand en tand verdedigd worden , vreemde religies waar wij niets mee hebben moeten geweerd worden.

    Ik geef een duim aan Hongarije.

    Ik zie eerder dat er door bepaalde machten een plan wordt ontvouwd om de EU te laten overlopen door gelukszoekers en tweespalt te zaaien in de EU en groepen tegenover elkaar laten staan met alle gevolgen van dien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *