Anne de Groot zijn duurzame schroot, een foto-impressie

Het schroot van Anne de Groot bij de Steile Bank. Als voorproef van de skyline van ‘werelderfgoed’ Waddenzee

Hier even een foto-impressie van het peperduurzame schroot van Windboer Anne de Groot. Hij bouwt de Zuiderzee vol met zwaaimasten van bijna 200 meter hoog. Zodat een ‘je moet toch wat’-landschap ontstaat, dat wel past bij de Noordelijke mentaliteit.

Je moet toch wat, ‘iets’ doen, als bestuurder, bij gebrek aan betere ideeen en personeel.

Dus leggen ze hier kilometers kwestieus asfalt aan, zodra er een subsidiepotje met ontwikkelingshulp vrijkomt: voor de ‘beriekburhiet’/ de bouwsector. En dan nu dus die andere variant op ontwikkelingshulp met De Staat als Grote Ondernemer: duurzaamheid. Subsidie voor de installatiesector.

Daarom dus binnenkort hieronder (ongeveer..) ‘Windpark Fryslan’.

Hier heb je nog vrij zicht tot Enkhuizen, de ouderwetse Zuiderzee, straks met ‘Windpark Fryslan’ erbij

Duurzaamheid is agressie
Al kun je het ook een agressie-landschap noemen. Gerechtvaardigd door angstig gepraat (over klimaat). En vanuit die zelfde impuls van de kleine hersenen volgt ook de gewelds-impuls als reactie, het beroep op De Staat met haar gewelds-monopolie als verdienmodel.

Mooie landschappen waar mensen in vakantie-brochures naar kijken, die hebben sfeer en harmonie, iets om in weg te dromen. Dat zie je ook bij de Friese Zuidwestkust, het mooiste stukje van it Heitelan met de Friese Alpen van Gaasterland.

Anne de Groot verandert dat in een Agressie- en Agitatie-landschap. Een omgeving voor mensen in een lage staat van bewustzijn gebracht door massamedia: die agitatie-industrie die op het angst-centrum inwerkt. Een plek waar je uit wilt vluchten.

Zonder massamedia was niemand ooit bang gemaakt over klimaat, dan had je alleen ‘het weer’. En daar kon je ook niets aan of tegen doen, behalve je aanpassen.

Maar de seculiere mens met zijn techniek gelooft nu zelfs ijstijden en (misschien met een zetje CO2 versterkte) interglacialen de baas te kunnen, het wereldklimaat.

Mooi heh? Nu nog zonder windturbines….

Je krijgt dus een landschap dat past bij een corporatistische Staat die alsmaar groeit door publieke Angst. Die angstigheid lijkt mij een gevolg van Secularisme: doodsangst die niet religieus is ingekaderd en verzacht.

Dood is dood, de ‘ziel’ bestaat volgens seculieren niet. Dus kun je ook zomaar ‘de ziel’ uit het landschap slopen met je turbines. Dat vandalisme heet zelfs ‘bestuurlijke daadkracht’. Je vernielt iets dat je niet kunt ‘meten’ en dus niet zou bestaan behalve voor softies. Ookal voelt en ziet iedereen dat het er wel is. Zoals ‘ruimte’, de ‘sfeer’ van een gebied.

Seculier bijgeloof maakt verder een Staat die alle risico’s moet bezweren met steeds meer regels en papier, als God’s plaatsvervanger op aarde. Een Staat waaraan mensen via ‘De Politiek’ hun leven toevertrouwen.

En dus krijg je een steeds kolossaler variant op de slechtste ondernemer uit de geschiedenis, met een schuld van bijna 500 miljard euro en gat in de handen: De Staat der Nederlanden, in dit geval de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Een onderneming met onuitputtelijke geldbron, gratis als de wind: andermans geld, afgetroggeld met geweld.

Tapuit bij Nijemirdum, ze zijn weer op trek

Zolang er belastinggeld vloeit, geld afgetroggeld met geweld, dan is er duurzaamheid. Droogt die bron van publieke lastenverzwaring op, dan is het ook met duurzaamheid gedaan. Duurzaamheid is dus afpersing, staats-agressie, en zo voelt het ook wanneer je een door duurzaamheid toegetakeld landschap ziet.

Als Staats-agressie en geforceerd collectivisme: we moeten met zijn allen de offering van ons landschap dragen.

Vandaar dus de term agressie-landschap. Het wordt van grote afstand af aan je opgedrongen, met ’s nachts mooie feestverlichting: de Triumf des Willens van het klimaat-fascisme. ‘Willen is kunnen’, zeggen sommige boerenbestuurders hier.

De varkensboerderij bij de turbines in aanbouw van Westermeerwind. Op de bovenste foto kun je die varkenshallen uiterst links zien

Maar het is natuurlijk een kwestie van perspectief.

Wie een weidse horizon en een gevoel van ruimtelijkheid haat, daarvoor breken gouden tijden aan. Of wanneer je aan de ontvangende kant van al die miljarden-subsidies staat.

Verderop bij het Ketelmeer krijgen we bijvoorbeeld nog Windplan Blauw, met zwaaimasten van meer dan 200 meter hoog. Dat wordt een project van Nuon.

…De Zuiderzee, dumpplek voor winderigheid

Die nerveus draaiende masten domineren straks ook de skyline van de Friese Zuidwestkust van Stavoren, Hindeloopen tot Makkum, door hun kolossaliteit . Dus schoot ik gisteren even wat foto’s. Je krijgt voor komende decennia- dus tot je in je graf ligt- een totaal ander landschap, de verhoudingen gaan op zijn kop.

Dan moet je dus even het ‘voor’- en ‘na’-effect vastleggen.

Met 400 mm kun je het perspectief meer ‘indikken’, maar de foto’s zijn minder scherp omdat je licht-sterkte kleiner wordt (5.6 ipv 2.8)

Zelfs vanaf de Noord Oost Polder werpen de molens van Westermeerwind over 10-15 kilometer al hun slagschaduw over de Oude Grond van Oudemirdum, dat voor mij magische ijstijdland. Oude Grond, als je er loopt voelt het anders, en op onderstaand kerkhofje spookt het een beetje.

Als ik dan toch doodga wil ik hier wel in liggen, bij ‘Hier Rust Gerrit Zeldenrust’.

Die vond het uiteindelijk ook, waar ik al een kwart eeuw zwervend over de aardkloot nog niet in slaagde.

Hier Rust Gerrit Zeldenrust bij Oudemirdum

Anne de Groot, moet hij dood?
Alleen Anne de Groot zijn vroegtijdig overlijden kan de skyline van de Friese Zuidwestkust redden, zoals het nu staat. Dat is niet uit ‘haat’ gesproken, je kunt niet iemand haten die je niet kent. Het is een praktische conclusie, bij een persoon wiens ambities voorals nog niet geremd lijken door landschappelijke overwegingen..

Zeg ik dat zo niet diplomatiek?

De Groot levert aanbod bij een bestaande vraag, en lijkt heilig van zijn eigen Goede Zaak overtuigd. Net als iedereen. Dit is dus niet vanaf de Moral Higher Ground gesproken, want netto kan het niet anders of we zijn even goed/slecht, psychopathen daargelaten.

Je staat niet op met het plan ‘laten we vandaag eens lekker slecht zijn’. De Groot ook niet.

De Friese Alpen, je moet zelfs even op de pedalen staan

De Groot is ook maar 1 van de seculiere massamensen, het genre dat ook  het dagelijks bestuur uitmaakt. Op papier ‘hoger opgeleid’, en gedrogeerd door de opium van het massavolk: massamedia. Die lijden daardoor aan de ziekte genaamd ‘meningitis’,. Met als schadelijkste mening dat ze het zelf goed menen.

Dus zijn ze van de eigen goedheid overtuigd, dat ze het goede willen voor ‘de wereld’.

Daarom heb je ook niets aan ‘intenties’, en kijk je naar ‘consequenties’. Die gevolgen van handelen vertellen meer over iemand’s ware doelen, geloof en inborst dan wat diegene zegt of van zichzelf gelooft.

Je kunt dan hopen, dat iemand zich toch eens achter de oren zou krabben.

Als het licht er een beetje kan opvalt, dan zijn ze best mooi

Duurzaamheid als agressie-economie
Duurzaamheid is een economie die valt of staat met het geweldsmonopolie van de overheid. Geen overheidsgeweld, geen Windpark Fryslan.

Eigenlijk is ‘duurzaam’ dus de meest elementaire vorm van economische transactie, sinds vijandelijke stammen elkaar met knuppels te lijf gingen om de vrouwen en oorlogsbuit. Waarom zou je het kapitaal op een ‘markt’ halen, als je de marktkoopman ook met een knuppel neer mag slaan en al zijn waar kunt meeroven?

En als de koopman achter je aan zou komen met zijn familie, dan gaat ie de gevangenis in. Duurzaamheid is dus ‘terug naar de steentijd’, ook in omgangsvormen, de prelude tot een burgeroorlog met stammenstrijd. Dat is ook die nostalgische kant aan ‘duurzaam’, vroeger was alles beter!

Anne de Groot weet zich door De Staat ingedekt, die ons via de energierekening met SDE-opslag komt plunderen. ‘Of had je wat?’ = ‘duurzaam’

Een half miljard euro voor  13 duizend mensen uit Dokkum: de Centrale As.

Je Moet Toch Wat
Dat voorgaande is dus het ‘agressie’-deel van duurzaamheid. Daar zit een morele component in waar De Groot zich door aangesproken mag voelen. Foei boefje!

Maar een minstens zo sterke component is ‘je moet toch wat’, en daar liggen de zaken zo helder niet. Uiteindelijk zijn er veel minder echte schurken – kaliber Pieter Winsemius- dan er ezels zijn, opportunisten, meelopers. De categorie menselijk falen, gekluns, Fawlty Towers. Of hier: Fawlty Turbines.

Sluit je kernenergie uit omdat Greenpeace anders boos wordt, dan hou je dit over, je moet toch wat. Zo denken bestuurders hier ook. Hoe kun je als (mentale) achterstands-regio deze bron van ontwikkelingshulp genaamd ‘klimaatsubsidie’ afslaan?

De je-moet-toch-wat-mentaliteit van corporatisme en de ambtenaar die ondernemer wil zijn, je zag het ook bij de uitrol van de Centrale As, een 4-baansweg van nergens (Garyp) naar helemaal nergens (Dokkum, Tietjetrekkeradeel) door het coulissenland van de Friese Wouden.

Voor de Centrale As, het zelfde laantje als de foto hierboven… De foaroitgong

Hoeveel kostte die weg?

Wel 500 miljoen euro (?), en ook hier is volstrekt onduidelijk hoe die asfalt-subsidies zich ooit terugverdienen. Je moet-toch-wat-landschappen krijg je ervoor terug, zie de foto hierboven voor een resultaat van ‘voor de bewerking’ en ‘na de bewerking’ tussen Veenwouden en Hardegarijp.

Zo krijgt het IJsselmeer als paradijs van vogels, vissers en zeilers ook een ‘Je Moet Toch Wat’-uitstraling met het schroot van Anne de Groot. Laat niet als dank…

Het zeil sloot precies aan op de wiek

Het is te gemakkelijk om bij De Groot te moraliseren vanaf je bureaustoel.

Als een overheid met miljarden-subsidies strooit, is het niet verwonderlijk dat opportunisten opstaan die hun kans zien. Daarnaast moet je voor de uitvoering van zo’n project ook wel iets kunnen als project-ontwikkelaar.

Zoals de bronstijd-bouwers van Stonehenge ook reuzeknap bezig waren, al heeft niemand nu nog een flauw idee waarvoor…

Moet je hieronder op deze foto zien: wat een machtige Megalieten zijn die bezwerings-machines tegen Donar de klimaatgod… Hoeveel turbines zijn nodig voor Zijn Toorn gepareerd is? Of moeten we ook nog wat maagden op een altaar offeren?

Maar het is tenminste iets, er gebeurt wat.

Deze nam ik al eerder in het voorjaar, vaste lezers kennen ‘m al: persoonlijke favoriet

Je kunt je zelfs voorstellen dat De Groot neerkijkt op zijn critici, die bureaustoel-krijgers. En dan heeft hij ook nog een punt.

Want hij zal zich ondernemer voelen die tenminste de handen uit de mouwen steekt tegen alle weerstand in, heroisch bijna. Wanneer de Friese overheid je dan alvast 127 miljoen euro durfkapitaal uit belastinggeld toestopt, de overheid sterkt je in je eigenwaan: wie doet je dan wat?

Zoveel sociale bevestiging in belastinggeld. In een seculiere staat wordt je status uitsluitend in geld uitgedrukt. Dus is hij goed bezig.

De Steile Bank is vogelrustgebied, soms zitten er ook zeehonden

Handig inspelen op fouten van de overheid: kun je dat De Groot verwijten?

De Groot dumpt zijn wiebelstroom op het net omdat het juridisch gezien mag. En in een seculiere staat is ‘recht’ gelijk aan ‘rechtvaardig’. Ookal is het recht kromgebogen om het kromme recht te praten. (Rijkscoordinatieregeling + permanent gemaakte Crisis- en Herstelwet)

In de Polder passen ze wel…

Tennet mag zich met de wisselvallige dumpstroom van Anne maar zien te redden.  Tennet maakt nu al miljarden-schulden op de kapitaalmarkt met geleend geld om ‘duurzaam’ te financieren. De kassa-bonnetjes zijn straks gewoon ‘foetsie’.

Dat zal De Groot zijn zorg niet zijn.

Tennet is een bedrijf dat niet failliet kan gaan omdat het van De Staat is. Dus op wiens bord zullen die kapitaal- schulden van Tennet komen? Ehhhhh. Eehhhh. Zo lijkt ‘duurzaam’ 1 van de vele varianten op ‘wie dan leeft, die dan zorgt’.

Wel mooie aerodynamische vorm… net als bij een sportwagen

Techniek-lost-alles-op-landschap
Daarnaast wil ik graag toegeven, zoals eerder al gedaan: in de Polder, zo’n door ingenieurs gemaakt landschap, daar staan die grote 7MW-Enercon-machines best op hun plek. Ik vind het ook een mooi stukje techniek, en kan me voorstellen dat je door dat reusachtige wordt ingenomen.

Net als bij zo’n Boeing 747. Moet je zien, hoe zo’n conus er van binnen uitziet:

Prachtige techniek!

De Groot lijkt ook maar gewoon een kind van zijn tijd.

Je ziet zo ook een andere opvatting van de seculiere Staat in het landschap uitgedrukt: dat wetenschap en techniek voor ieder probleem DE BESTE oplossing brengen. Klimaatbeleid via ‘duurzame energie’ is van die gedachte samen met ‘geo-engineering’ een uiting. Even het klimaat technisch fixen.

Ookal sla je geen meetbare deuk in een pakje klimaatboter. Het is een technologische aflaat.

De functie van zo’n windturbine is net als die van zo’n Vleermuis-flyover bij de Centrale As. Je koopt er een gevoel mee af nadat je iets stukmaakt, dat rechtvaardigt de publieke financiering. En niemand die ooit weet/wil weten of het zal helpen waarvoor het was bedoeld.

Ondertussen zijn er wel wat ingenieursbureaus bij binnengelopen. Het zijn dus installaties die uiting geven aan ‘normaal’ menselijk gedrag.

‘Vleermuis-flyover’ bij Centrale As, ook een bijna mystieke constructie om ecologisch schuld-gevoel mee te bezweren

…nuttig op een irrationele manier
Vanzelfsprekend betreurde ik ook de aanleg van de vierbaans-Centrale As, die andere publiek betaalde landschaps-verwoesting van afgelopen 10 jaar: hoe enkele van de mooiste en meest intieme stukjes van de Friese Wouden, geboortestreek der voorvaderen, door de sloophamer gingen.

Maar vanuit het automobilisten-perspectief kijk je weer anders naar die weg.

Je snijdt nu wel als een mes door de boter van het verkeer, waar je eerder eindeloos moest kloten rond die dorpjes. Wegen bouwen, laat dat maar aan onze ingenieurs over… Ook een stukje menselijk vernuft.

De Provincie Friesland heeft het publieke kassabonnetje weg-gemoffeld, de bouw-sector klapte in haar handen, mocht de meest luxe viaducten bouwen.  En wie herinnert zich die half miljard euro asfalt-subsidie nog? Geld moet rollen.

Zo moet je misschien ook je perspectief aanpassen bij die windturbines. Je hebt toch geen keus, wanneer je niet 1 van de gunstelingen van De Staat bent.

Kwetsbaar gebied, maar nu even niet…

De Verlichting was filosofische oplichting
Je schrijft een artikel als dit in de ijdele hoop dat mensen tot rede in staat zijn, gedefinieerd als ‘tot meer dan in eigenbelang denkend’. Na 7 jaar klimaat-nondiscussie voor Climategate werd echter duidelijk: rede speelt geen enkele rol bij mensen, alleen gevoel en belangen. Juist ook bij die zogenaamd ‘hoog opgeleiden’.

Misschien is het grootste bijgeloof dus wel sinds die ‘De Verlichting’ – een ander woord voor ‘Filosofische Oplichting’-  dat mensen rationele keuzes maken die een hoger doel dienen buiten zichzelf, een algemeen belang. Er is alleen eigenbelang versmald tot geld.

Idealen zijn eigen belangen waarvoor anderen moeten betalen, egoisme met een wollig lulverhaal ingekleed.

Daarom zijn linkse mensen die zichzelf als erfgenaam van ‘De Verlichting’ zien en hun linkse media zo goed in morele chantage en politieke agitatie. Steeds doen ze ook beroep op ‘De’ wetenschap die ze gelijk geeft als hoeders der beschaving.

Zo peuteren ze belastinggeld los voor hun economie van zelfrechtvaardiging en afpersing.


‘De Rede’  van Verlichtings-filosoof Voltaire was niet meer dan een geloof in de redelijkheid van eigen irrationaliteit. Mensen gebruiken hun rede zelfs om zichzelf voor de gek te houden. Wel geloof ik dus in redelijke analyse, dat je door rede en logica tot de kern van de zaak kunt komen. Maar of mensen daar iets mee doen, als dat niet in hun belang is?

Ook met al die techniek en retoriek als vermomming zie je de zelfde wezens als in de Middeleeuwen, de bronstijd, de steentijd.

De rede is een instrument dat eigen belang verwezenlijkt, maar geen menselijk doel in zichzelf. Het hoogst haalbare is misschien dat je het op tijd bij jezelf door hebt.. Ik heb daarom geen ‘idealen’ behalve lekker eten en drinken, al dan niet in goed gezelschap. Verder alleen ‘belangen’.

Tulpenmanie 2.0: je kunt windturbines ook gunstig afschilderen, kwestie van perspectief

Conclusie, Anne de Groot hoeft niet dood
Pieter Winsemius of Ed Nijpels, als die overlijden, dan zou ik de vlag uithangen. Dat zijn schadelijke criminelen en volks-vijanden: typische VVD’ers, nihilistische lieden.

Maar zo’n windboertje die graag wereldburger wil zijn? Ach….laten we daar niet te heetgebakerd over doen.

Anne de Groot mag dan het landschap verkrachten en via staatsgeweld subsidie-miljonair willen worden: hij is misschien wel een hele goede vader en echtgenoot. Netto kan het niet anders, of we zijn even goed/slecht. Voor mij geen Moral Higher Ground.

Je kunt die turbines ook heel positief afschilderen…kwestie van perspectief

En afhankelijk van hoe je die windturbines in beeld brengt, kun je ze even goed mooi als lelijk vinden; kijk hier zelf maar…

Wel zou het De Groot sieren als hij er de brui aan gaf, niet nog meer ruimtelijk Friesland door de molen AUB! Bekeer je tot het Ecomodernisme.

Hier Rust Grietje de Koe 🙂 Hoe Fries wil je een begraafplaats hebben

Mocht De Groot dan toch ook met Windpark Fryslan verder gaan: Anne, ruim je dan wel op eigen kosten al je schroot op, wanneer het is uitgedraaid? Dan heb ik nu hopelijk het laatste artikel over windturbines gemaakt in mijn leven.

3 Replies to “Anne de Groot zijn duurzame schroot, een foto-impressie”

  1. Een kleine windmolen van 15 – 20 m aangesloten op een accu voor eigen gebruik…. valt dat ook onder egoïsme met een wollig lulverhaal? 😉
    Eens met dit verhaal, maar als (kleine) ondernemer zit je wel in een klimaat spagaat. Heel eerlijk: Het gaat uiteindelijk wél om de centen. Er moet brood op de plank. En het is nog te vroeg voor een “ecomodernistische melkstroom”. Het wollige lulverhaal gaat mijn ene oor in het andere uit. Ik heb geen zin om straks torenhoge energiebelasting te gaan betalen. Aan de staat. Om nóg meer windturbines te bekostigen. Dan liever zelf zo snel mogelijk energieneutraal worden… En als ik dan wil lijken op die graaiers kan ik zonder fiscale bijtelling ook nog een dikke Tesla op het bedrijf rijden en thuis gratis opladen. Ik kan er net Friesland mee halen. Met de wind mee dan 🙂

    1. Ha Willeke, als je er een accu op aansluit is er niets aan de hand, dan doe je aan energie-opslag voor eigen gebruik in plaats van dump op een net dat steeds instabieler wordt als je er meer van die wiebelstroom op gooit

      Ik ben ook niet ‘teuguh’ windmolens, zoals ik ook niet tegen auto’s ben of fietsen, alleen het bedrog er omheen stel ik aan de kaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *