De ‘je’ en ‘jij’ roepende overheid: teken van arrogantie?

Jij klein kind dat ook onze winsten mag ophoesten, hou jij je even aan onze eisen…

Zie deze (waarschijnlijk publiek gefinancierde) advertentie  van Norther in Visserijnieuws, typisch voorbeeld van ‘adding insult to injury’  (in slecht Nederlands).

Je pikt – in dit geval- mensen hun visgebied af, en spreekt ze vervolgens als een klein kind toe, ‘zorg ervoor dat JE de berichten‘ in acht neemt. En als je (mijn lezers zijn mijn eigen gasten) al verontwaardigd bent, dan halen ze Vadertje Staat met zijn geuniformeerde legers er bij voor ‘rubber bullet kisses’.

‘De Scheepvaartpolitie waakt mee’.

De overheid breekt op land alle verzet met de Rijkscoordinatie-regeling: wat betekent ‘verzet tegen de bezetting van je leefgebied is zinloos’. De staatsgezinde links-media proberen vervolgens gerechtvaardigde woede van gedupeerden farmacologisch weg te verklaren: alsof je van een medische aandoening last hebt of gewoon dom bent.

‘De tirannie verdrijven, die mijn hart verwondt’, zo luidt een couplet uit het Wilhelmus dat dan spontaan bij je opkomt, hoe doorvoed en welvarend ook. Soms denk je wel: sturen ze aan op een burgeroorlog of zo? Dat je dan 2 ‘keuzes’ hebt: chaos of dictatuur…

Nota Noordzee 2016-2021 Een groot zandwinning- en windenergiegebied, met ‘groen’ als gebied waar visserij wordt beperkt. Alles met beroep op ‘de wetenschappelijke noodzaak’

Hou jij je aan je snelheid
De ergernis stijgt me al naar het hoofd als de overheid langs de weg loopt te ‘je’-en en jij-en van ‘hou jij je aan je snelheid‘. Dat kan 2 dingen betekenen:

  1. – Er werken (net als bij de journalistiek) steeds meer deeltijd-vrouwtjes bij de overheid (ik studeer communicaatsie menutsjmunt), die naast de zorg voor hun kleuters nog wat met hun verspilde studie-financiering willen doen, maandag, woensdag en vrijdagochtend tot 11 uur. Dat je van nature aangelegd bent om met kleine kinderen te communiceren en per abuis ook in overheids-campagnes die ondraaglijk lichte toon aanslaat
  2. – Dat tutoyeren is onderdeel van de arrogantie van de totalitaire bureaucratie waar Nederland naar evolueert. Steeds in zulke kleine stapjes en steeds per geisoleerde groep (boeren, vissers enz), zodat de meute het accepteert.

Van die tweede trend bespreken we wat situaties en voorbeelden vandaag.

Ter verluchtiging bij alweer van die zware kost, dwalen we even van de verhaallijn af: Hieronder een aquarel-foto die ik vanochtend met grijsfilter maakte voor lange sluitertijd.

Dat je de wind kunt laten zien, nu de herfst weer intreedt. Het is een schets, impressie, ik wil het nog met betere composities en lichtval proberen.

Windenergie vandaag, Met doorlopend grijsfilter kon ik langere sluitertijden gebruiken voor een aquarel-effect

Dan pakken we hier weer de verhaallijn op.

Regels zijn het doel op zich in D66-Heilstaat (beroep op ‘wetenschappelijke’ noodzaak)
Het mechanisme dat je ziet:

  • 1. Met corporate massamedia, Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) en subsidie-academici masseert men de opinie. Men schetst voor de door bankiers/multionationals gecontroleerde overheid een ‘wetenschappelijke’ danwel morele noodzaak.Veiligheid, gezondheid, iets waar je nooit genoeg van hebt.
  • 2. Die noodzaak noopt tot reguleringen buiten het democratisch proces om, die als voldongen plan op bestuurlijke bureaus landt van ‘biodiversiteit’ tot ‘de’ zeespiegelstijging en de veiligheid
  • 3. Die regulering legt een claim op de publieke ruimte en publieke middelen tot je een staats-gecontroleerde economie hebt.

Met gekochte academici als Gert-Jan Gruter je belangen verkopen met ‘wetenschappelijke’ noodzaak. Zo’n academie-prostituee en een stel ANBI-Ambtenaren, lekker stel!

De drietraps-raket van de globalistische technocratie behandelt mensen als middelen en kwantiteiten (zie ook “The Aboliton of Man, CS Lewis 1943). Reguleringen in een technisch noodzakelijk jasje zijn het doel op zich. Men maakt een hele ‘diensten-sector’/obstructiecircuit financieel afhankelijk van het bestaan van die reguleringen.

Je krijgt een overheid die als zelf-regulerende machine doordendert, waarbij geen van de losse onderdelen ‘bewust’ bezig is je rechten te roven. Maar als rader in de machinerie werken ze wel 1 richting uit: totalitaire bureaucratie.

Beetje bij beetje, krimpt zo bij traditionele gebruikers en bewoners van het buitengebied de gebruiksruimte, je bewegingsvrijheid en bestedingsvrijheid, volgens het motto van Garrett Hardin (1968): dat vrijheid van het individu het collectief zou ruineren. Dus pak je die vrijheid af met omheiningen. (Enclosures, reservaten)

Dat is wat ik eerder al de ‘Neo Feodale Bestuurs-architectuur’ noemde: je ziet het zelfde bij de Waddenzee, waar een Wadden-Oligarchie van linkse loterijgeld-clubjes met hun linkse leugenpers (Leeuwarder Courant, Dagblad Trouw), academie-prostituees (”de’ wetenschap) en grote bedrijven zich met het Waddenfonds verrijkt terwijl ze de gronden van ‘die domme eilanders’ afpikken.

Het waterpeil moet omhoog om het Waterschap kosten te laten besparen EN je waterschapslasten gaan omhoog

Natuur aanleggen = grond afpikken
Zie ook de Krimpenerwaard waar men nu ‘nieuwe natuur’ wil realiseren; plasdras-treurnis met ganzenplagen, het arcadia van Arcadis met een rivier die aan de tekentafel ontspringt.

Plots blijkt dan bijvoorbeeld dat Arcadis met 1 grote computerpen je achtertuin bombardeerde tot ‘kwetsbare biodiversiteitverhogende robuuste netwerknatuur voor de Kaderrichtlijn Water met de klimaatverandering, de zeespiegelstijging met genderneutrale nawerkingen voor de inclusiviteit’.

Als het plan is gemaakt zit de boel al dichtgetimmerd met allerlei technische ‘noodzaken’ en ‘afspraken met maatschappelijke organisaties’.

Plasdras-treurnis met pitrus zonder weidevogels ‘De Deelen’. Dit noemen ze dan ‘natuur’….

Met beroep op ‘bestuurlijke noodzaak’ die reeds op hoger niveau is afgekaart. Men presenteert beweringen en aannames als exacte feiten met technisch randje: alsof alleen technici daarover spreekrecht hebben, niet die domme boeren om wiens grond het gaat.

Plots veegt men onder camouflage van technische afspraken een aantal bureaucratische en corporate belangen op 1 hoop.Moet je deze alinea van het bestemmingsplan (blz 28) eens verteren: Wat staat hier nu in gewone boerenmensentaal?

blz 28 bestemmingsplan.Wat is ‘biodiversiteit’? Muggen en teken zijn ook ‘biodiversiteit’, alles dat leeft is biodiversiteit, zelfs de worm in de maag van een bruinvis

Plots is er ‘De Ecologische Hoofdstructuur/Natuurnetwerk Nederland’. Men roept dan iets over ‘de’ biodiversiteit (een woord uit Amerika afkomstig sinds 1986, naar willekeur toepasbaar) waarover men ‘afspraken’ zou hebben gemaakt, ergens op internationaal niveau ergens heel ver weg (Rio de Janeiro 1992).

Het meest opvallende aan de Technocratische D66-Heilstaat is het taalgebruik.

Technisch klinkende kreten als ‘zelfstandig functionerende natuurgebieden’: alsof het niet om een weilandje met een kievit en verzopen schaap gaat.  Maar een geoliede machine, die een lijstje met technische eisen in een gebruiks-aanwijzing aan academisch opgeleide bestuurders opleverde.

Natura 2000? Een zelfde laken een pak; de uitholling van eigendoms-recht met beroep op reguleringen die technisch en internationaal noodzakelijk zouden zijn. En die ergens in Brussel door een zeer klein clubje ambtenarij en een internationaal socialist zijn uitgedokterd (Hemmo Muntingh)

Bestemmingsplan Krimpenerwaard waar boerengrond wordt ont-eigend

Maffiastaat Nederland
En afspraken?

Niet met U en mij. Oh, die zijn dan gemaakt met ‘maatschappelijke organisaties’: milieuclubs die de ambtenarij zelf met miljoenensubsidies op de been houdt (LIFE+ in Europa), om voorgenomen plannetjes van gekochte steun te voorzien. Maffiose lieden als Cees Veerman (CDA) en zijn Postcode Loterij.

En verder belangenclubs die met de overheid als pinautomaat willen binnenlopen, VNO-NCW, INgenieursNL.

Men komt plots met een pak papier genaamd ‘Kaderrichtlijn Water’ aanzetten, waarover U en ik ook niets te zeggen hadden. Ja natuurlijk wil iedereen ‘schoon water’, er is niemand op aarde die zegt ‘doe mij maar besmettelijke drek’. Van schoner water krijg je nooit genoeg.

En voor je het weet onteigenen ze een boer zijn grond en zetten ze het land onder water.

Dan kunnen de Waterschappen mooi kosten besparen met pompen, terwijl ze tegelijk de heffingen verhogen. Zo heb ik nu plots door een opslag over de WOZ-waarde ook een verdubbelde waterschaps-rekening.

Voorbeeld Puntje 1+2: agitatie-clubs met miljoenen-budgetten die linkse media bestoken met hun agitprop-lobby

Op deze wijze bereiken ze 2 dingen: de traditionele visserij jagen ze van het water, ze leggen beslag op de wateren. En ze jagen de rechtmatige bewoners en boeren uit de Krimpenerwaard via lastenverzwaringen en onteigeningen.

Dat is in een notendop wat ‘privatisering van publieke ruimte’ inhoudt. Je ziet het ook bij het Haringvliet, dat milieuclubs dankzij een ‘droomfonds’ van de Postcode Loterij (van CDA-maffioso Cees Veerman)in beslag nemen.

Natuurmonumenten bouwt doodleuk een grotere buitendijkse parkeerplaats in Natura 2000. Ze bouwen er een vogeleiland. Maar de visserij die er generaties leeft moet plots opkrassen, want ‘de biodiversiteit’ zou dat willen. Het eindresultaat mag je dan met de handen op de rug op je elektrische fiets van ‘genieten’, zo’n Verboden Zone-bordje erbij en een ganzenplaag voor de ‘bi o di ver si teit’.

De eerste herfstwinden waaien weer over Friesland

Maffia? Ja, geef mij een betere naam
De windmolen-maffia is onderdeel van die zelfde overheid die U en Mij ook steeds vaker Je- en Jijt. Dat wil zeggen: zonder de steun van de overheid zouden ze geen bedrijfsmodel hebben. Een net woord daarvoor is ‘corporatisme’.

Ze gebruiken het gewelds-monopolie van de overheid om gebieden in beslag te nemen en om zichzelf te verrijken met belastinggeld.

Als je dat geen maffia mag noemen: wat dan wel? Er is toch nogal een verschil tussen windboer/subsidie-miljonair Anne de Groot (Windpark Fryslan) met een gezonde ondernemer, creatieveling of ambachtsman die zelf een bedrijf opbouwt zonder anderen te bestelen.

Ik hou van heldere definities. Iemand die je vergezeld van een politie-agent op straat berooft en vervolgens een deel van je tuin in beslag neemt, terwijl 1 of andere Linkschmensch van zo’n kwaliteitskrant/milieuclubje roept hoe goed het voor je is als je beroofd wordt: wat is dat?

Waarom heet wat Anne de Groot doet niet gewoon ‘criminaliteit’? Is iets plots niet crimineel wanneer de overheid het legaliseert?

….liegen en graaien is het nieuwe normaal

Net als de overheid liegt de windmolen-maffia over de opbrengst in ‘huishoudens’.

Liegen en graaien is het nieuwe normaal

Via een FB-vriend kwam dit vergelijkende staatje tussen een kerncentrale in Borselle van 480 MW die stabiele netstroom levert, en de Wiebelstroom van zo’n windfarm.

Dat zegt alles, vooral dat laatste staatje ‘benodigde backup bij gebrek aan wind’, wat betekent ‘ze draaien voor de buhne’. Dus dat een windfarm met een kwart meer nominaal vermogen (700 vs 480 MW), alsnog 1/3de minder elektrische energie levert EN nog eens ondersteuning van fossiele centrales gebruikt….

Geen ‘huishouden’ nam ooit de wiebelstroom af van een windturbine, dus dit ongunstige plaatje is ook nog eens te rooskleurig

Ruimtebeslag duurzaam is doel in zichzelf
Al die inbeslagname van de publieke gebruiksruimte is helemaal niet nodig, wanneer energie het doel zou zijn bij ‘De Transitie’. Met slechts een paar kleine schone veilige kerncentrales ben je in 1 keer van het gezeur af. Ik leid hieruit dan ook af:

  • – de subsidies van ‘duurzaam’ zijn het doel in zichzelf: een machtsmiddel om mede-plichtingen te maken aan de uitbreiding van de bureaucratische techno-staat
  • – het ruimtebeslag van ‘duurzaam’ is het doel in zichzelf, een zo groot mogelijke claim op de publieke ruimte, het is territoriale controle (zie ook Tragedy of the Commons-artikel)

Lies, damn lies, Rijksoverheid.nl, al heet zoiets bij de VVD: Goede marketing

Media-massage
Een ander onmisbaar aspect is de hersenspoeling waarop massamedia je trakteren.

Van die dagelijkse agitprop geven we nog even wat visuele bewijzen. Zoals hierboven (Rijksoverheid) en de Staats-omroep NOS. Interessante Tijden bied je een intelligenter alternatief voor de leugenfabriek der journalistiek, dat persbericht overschrijvende zootje pretpakketjes van D66 of erger.

Laten we het citaat van Aldous Huxley (1959) aanhalen, om de werking van massamedia te kenschetsen:

And it seems to me perfectly in the cards that there will be within the next generation or so a pharmacological method of making people love their servitude,

and producing …a kind of painless concentration camp for entire societies, so that people will in fact have their liberties taken away from them but will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda, brainwashing, or brainwashing enhanced by pharmacological methods.

Het NOS Fakenews: zou je kleuter zomaar 2 weken kunnen spijbelen/verdwijnen?

Ik vind dit een buitengewoon treffende omschrijving van de Distractie-Industrie die je dociel houdt. Dat je een ‘als het maar mijn deurtje voorbij gaat’-mentaliteit krijgt, zolang je maar ‘lekker in je vvvvelletje’ zit. Don’t ask don’t tell.

Het globalistische agitprop-journaal van NOS-fakenews om Nato-haviken een excuus te geven

En dat er dus wel iets niet aan je moet deugen, als je een stukje als hierboven schrijft. Dat dit een emotionele aandoening is die je met wat drugs oplost. (Brave New World)

Dan hebben ze het bij D66 of erger over ‘de eeuw van de boosheid’. Alsof je geestelijk niet in orde bent, wanneer je voor jezelf op komt als iemand je (vis)grond afpakt. En dat je eigenlijk een pilletje gebruikt. Helemaal Huxley, hij had de technocratische D66-Heilstaat in 1959 voorzien, 60 jaar geleden al.

The Economist van Rothschild (heeft 25 % belang)

  •  Interessante Tijden biedt je een intelligenter alternatief voor de agitprop van massamedia. Stak je hier iets van op? Doe dan een duit in het zakje en voeg je bij mijn donateurs: dat kan via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv ‘Rypke’s waterschaps-rekening’, nog 250 euro te gaan.
  • Wie 100 euro of meer doneert krijgt ons boek ‘Economodernisme, Het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017/18) toegestuurd.
  • PS: bij herlezen zag ik dat het woord ‘linkse’ nog als adjectief voorkomt. Dat bedoel ik niet zo politiek. ‘Linkse’ staat voor alles dat leugenachtig is, onder de gordel, zich met staatsgeweld verrijkend, geestelijk onvolwassen: oneerlijk. ‘De Linkse’ is een negatieve geesteshouding, het zouden ook CDA’ers en VVD’ers kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *