Expertisecentrum Journalistiek (NVJ), links rattenhol (Rattus journalisticus)

Rattus journalisticus, de Linkse Rat, bij mij op bezoek toen ik nog in Amsterdam woonde

De oude media verbonden aan de NVJ klampen zich steeds meer vast aan De Staat en oud establishment, om het eigen tanende gezag met dwang en gedram te sterken. Wie gelooft ‘de krant’ nog, behalve bejaarden zonder internet?

Het jaarcongres op 2 oktober van het Expertisecentrum Journalistiek is daar een nieuwe aanwijzing voor: het draagt de titel ‘terug naar De Feiten, ‘DE Staat van Nederland’. Zo geeft de vereniging voor opinie-ambtenaren en journo-politici van oude media en grachtengordel-gedierte, de NVJ opnieuw aan: van ‘zelfstandig nadenken’ aten wij geen kaas.

Of het moet zijn oude kaas met linksdraaiend melkzuur, waar het specimen Rattus journalisticus (Linkse rat) verzot op is.

De Linkse Rat heeft een spitsig kopje en hoornbril- of ziekenfondsbril omrande geniepige, moreel belerende oogjes. En voelt zich het meest thuis in een bed met subsidie, in gezelschap van milieuclubjes en overheids-ambtenarij met academietitel, gewapend met topdown-gestuurde wereldverbeter-plannen.

Lekker achterom in holletjes kruipen…

‘De’ staat van Nederland; opinies van linkse academie-prostituees aan het overheids-infuus

De Maakbaarheidsmacht met ‘de’ feiten in pacht
Twee joekels van onuitgesproken aannames zijn basis van het congres.

Dat ‘de feiten’ alles zeggen. En dat ‘de’ wetenschap die feiten in pacht heeft, met ‘de’ wetenschap versmald tot links-liberale academie-politici met dure titel, aan het infuus van de overheid.

Of eigenlijk zie je 3 aannames, namelijk ook dat alle wetenschap gelijkwaardig is. En dat een linkse socioloog (pleonasme, net als ‘zwarte neger’) dus ook meer verstandigs kan zeggen dan een boer op klompen, die zijn leven lang wel iets nuttigs voor de kost deed, bijvoorbeeld voedsel produceren.

Alle genodigde sprekers zijn deel van wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) noem: de regulering uitbreidende maakbaarheids-macht op de payroll van De Staat.

Een wereldvreemde maar welvarende klasse, die gelooft dat top-downsturing op basis van academische theorie beter is dan wijsheid, ervaring, menselijke eigenschappen.

Maakbaarheidsmacht bouwt bureaucratische politiestaat met oude media als cheerleaders

Toegegeven, vanuit je met publieke tonnen gefinancierde grachten-appartement lijkt het zo mooi. Maar theorie is de wortel van alle kwaad, met levensgroot gevaar dat je de plank steeds nauwkeuriger misslaat.

Niet wetenschap maar wijsheid zou een congres-thema moeten zijn. Of juist media-abstinentie. Ik lees al 10 jaar geen krant meer, en mis dat geen dag. Kijk geen tv en luister nooit radio. Journalisten-gereutel verrijkt mij niet, en al die reclame werkt op je zenuwen.

Het boek van de natuur, boeken en sport: leer je veel meer van dan het oud papier met haar uitroeptekens, die altijd tot meer overheids-ingrijpen via politiek aanmoedigen.

De Weapons of Mass Deception, de agitatie en distractie-industrie die uitkleding van burgerlijke vrijheden toejuicht (‘het klimaat’, 2030 Agenda)

Overschrijven wat het establishment voorschrijft = mainstream-journalisme

Nu hoef je de gastenlijst maar te zien en je weet voldoende. Sommige feiten zijn op 2 oktober meer feit dan andere feiten. Namelijk datgene wat in het politieke plaatje past van het oude establishment van D66 of erger, waarvoor de oude media met kwaliteits-zelfbeeld (kwaliteits-desinfo) traditionele propaganda-fabriek zijn.

Zoals een academicus van de Anne Frank-stichting, die ongetwijfeld de zegeningen van massa-emigratie mag bejubelen en ons gaat beleren over ‘rossismuh’, en ‘Extreum Regs’, woit privulitsj en alturnutif fekts. Zo spreken die linkse eigengeilers dat uit, wanneer ze zichzelf weer eens boven anderen verheffen met hun moreel superioriteits-complex.

Woord-bezweringen, alsof je als Harry Potter een gesprek voert om het gesprek te ‘winnen’.

Neem ook de actvist-hoogleraar en beroeps-twitteraar Jan Rotmans.  Gaat die genodigden vertellen wat ‘terug naar de feiten’ inhoudt? Als je ‘hoogleraar Transitiekunde’ kunt zijn (proest ), dat zegt vooral veel over wat ‘wetenschap’ anno nu inhoudt. Dat je wetenschap en wetenschap hebt.

De meeste moderne academie-wetenschap is volstrekt nut- en waardeloos en zeker niet belangeloos. Maar krijgt de functie toegewezen als bij de vroegere priesterklasse. Terwijl zij juist daar bij datgene wat het belangrijkste is in een mensenleven niets kan bieden: de vraag waarom je iets doet, maakt of wilt, waarom je leeft en waarvoor.

🙂 wel ontroerend, als je zo stupide kunt zijn om zoiets op te schrijven en geloven. ‘topwetenschappers’ = academieprostituees van D66 of erger in dienst van ‘De Staat’

Bij oude media geldt: waarheid is wat de Partij (van de Arbeid) ons zegt
De brave aanwezige ambtenarij van oude media schrijft dan op hun gezag over hoe je reportages maakt op basis van hun belangen en opinies.

En die feiten-selectie heet dan ‘de’ wetenschap.

‘De’ feiten zeggen natuurlijk niets zonder deugdelijke theorie van de wereld, het kader waarin je feiten plaatst. Je zou beter eens nadenken over de uitgangspunten op basis waarvan je bericht.

Bij het congres  ‘terug naar De Feiten’ hanteer je dus een joekel van een levensbeschouwelijke aanname. Dat ‘de feiten’ op zich iets zeggen, een aanname die net zo filosfisch armoedig is als ‘meten is weten’. Terwijl je met ‘feiten’ alle kanten uitkan, zonder deugdelijke theorie van de wereld waarin je die feiten plaatst.

Wie voor zichzelf opkomt, ‘framet’ de linkse leugenpers weer als ‘schlechtmensch’. Extreem rechts staat voor ‘extreem slecht’ terwijl ‘extreem links’ staat voor ‘iets teveel van het goede’

Als je niet weet wat je meet, dan heeft meten ook geen zin. En wat bedoel je met ‘de’ wetenschap?

Zijn de wetten van Newton op basis waarvan je een satelliet kunt lanceren gelijkwaardig aan Diedrik Stapel zijn theorie over vleeshufters? Of ecologen-gebabbel over ‘biodiversiteit’? Of Jan Rotmans die weer eens een kettingbrief publiceert in dat neo-communistische wijvenkrantje van ‘m: dagblablah Trouw.

Hoogleraar Transitiekunde (hahahah) Rotmans die weer eens druk op de Tweede Kamer wil zetten met zijn academische maatschappij-parasieten als Jan Boersema.

Dat we ‘de energietransitie’ – versmald tot wiebelstroom uit windvaantjes- toch echt moeten gebruiken om bankroet te kunnen gaan… Waarna Groentopia zal aanbreken. Zo’n inspirerende man, die Rotmans. 🙂

De journalistiek, linkse rukblaadjes (‘kwaliteitsmedia’)die je naar de adverteerder leiden en maakbaarheids-fantasie van utopia-porno

Dagelijks faalt de leugenpers opzichtig
Aan metingen alleen heb je niks.

Je kunt ook meten dat 10 mensen in Europa aan stof x zouden zijn overleden, en stof x tot Het Risico uitroepen. Een vorm van ‘actualiteiten’ die je regelmatig in de leugenfabriek der journalistiek tegenkomt van PvdA-of-erger-pretpakketjes: ‘GIFRAMP!!’ GIFSCHIP GIFEIEREN

Maar wat als gebruik van stof x tegelijk miljoenen mensen hun levens redde of verbeterde?

Vergelijk het met iemand die tegen luchtvervuiling protesteert bij Shell: en die daarna een shagje opsteekt. Of een duurzaam-meiske dat ‘duswelbeswel’ bezorgd is over ‘hormoonverstorende stoffen’, terwijl ze De Pil slikt.

Dien de belangen van De Staat en je krijgt direct subsidie

 

‘De’ feiten dienen bij Rattus journalisticus en zijn geniepige geestverwanten uiteindelijk om een maakbaarheids-fantasie te forceren, anderen monddood slaan tot ‘slecht mens’. Oude media dienen hier als propaganda-vehikel met hun gedram over rossisme en klimageddon.

Geen zelfreinigend vermogen, wel zelfbevlekkend vermogen
Zie de ‘Gif-Eieren’-nepcrisis, alle paniek over Fipronil dat in eieren aangetroffen zou zijn, op gezag van de Nederlandse Voedsel Waren Amateurs (NVWA). Dat de aanwezigheid van die stof was gemeten is een ‘feit’. Maar giftigheid zit in de dosis. Meetapparatuur is zo gevoelig dat je van de kleinste hoeveelheden aanwezigheid kunt meten van wat voor stof ook.

Dus stoffen die eerder niet ‘bestonden’, kun je nu plots meten.

Er was nooit enig gevaar voor de volksgezondheid, de maat waardoor zo’n ‘feit’ relevant zou worden. Schade- met dank aan de leugenfabriek der journalistiek- 70 miljoen euro voor de pluimveesector en miljoenen ‘geruimde’ (vernietigde) kippen.

Of de ‘kalverfraude’, dankzij de propaganda-bedrijvende overheid, die meteen persberichten uitstuurt. Boeren maken fouten in hun belasting-aangifte, want ze moeten door zo’n complexe set regels werken dat er wel eens wat misloopt.

Maar ze werden met hulp van de leugenfabriek der journalistiek direct als ‘kwaad-doeners’ ge-framed. Zoals de leugenfabriek der urbane journalistiek dat al decennia gewend is: boeren (en visserij) als milieu-misdadiger portretteren, op gezag van hun woonplaats-genoten van de Postcode Loterij, milieuclubjes en linkse ambtenaar-academici.

Het helpt echter niets, om mensen die niets van chemie, natuurkunde, biologie of wat ook weten op de waarde van enige kennis te wijzen. Het enige dat ombudsmannen van kranten blijven doen is ‘eigen straatje schoonvegen’ en ‘de hogere beschaving’ uithangen. ‘Wij zijn goed, omdat wij dat zelf vinden, kwaaaliteit, deeemocratie, waakhond blabla de feiten’….

In zelfbevlekking is de journalistiek beter dan zelfreinigend vermogen.

Sjoemelnatuur, PBL manipuleert natuurlijke historie voor ‘draagvlak’ miljarden euro’s schuldbeleid

Wetenschappers PBL roeiden met 1 druk op knop de Nederlandse biodiversiteit uit
De insteek op 2 oktober lijkt, dat academici van instituten die staatsbelangen dienen- waarmee zij politiek sympathiseren- belangeloze bezitters Der Onfeilbare Waarheid zijn. Dan snap je dus helemaal niet hoe wetenschap werkt.

Je hebt niets meegekregen van de replicatie-crisis in wetenschap: dat de helft dat in de bladen verschijnt onwaar is, bij milieu-wetenschappen is het nog erger. En bij sociale ‘wetenschappen’ kunnen bijna alle gepubliceerde claims van ‘resultaten’ wel eens statistisch niet relevant zijn.

Dan hebben we het nog niet eens over de regelrechte fraude gehad van Diederik Stapel. Al ken ik een genodigde op de gastenlijst die zich daar aan bezondigt. Neem alleen al het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de gastenlijst siert voor ‘de’ wetenschap. Dat zijn de door het Ministerie van Asfalt en Windmolens (I/M) gefinancierde beleidsverkopers: die zouden vertellen hoe ‘De Feiten’ zijn.

Het PBL pleegde wetenschapsfraude om ons beleid over ‘biodiversiteit’ te verkopen, zie mijn artikel in Elsevier. Als er al een door mensen veroorzaakt massa-uitsterven bestaat, dan blijkt dat door slechts 2 ecologen veroorzaakt. Robert Alkemade en Arjen van Hinsberg. Met 1 druk op hun computer verdwijnt zo 85 procent van ‘de’ biodiversiteit.

Door het oppervlak aan officieel natuurgebied gelijk te schakelen aan biodiversiteit. Het RIVM rommelt met meetstations voor ammoniak om mestbeleid te verkopen.

Als een vliegtuig 50 procent kans had om neer te storten, zou je er dan in durven stappen? Waarom dan wel dat blindelingse geloof in ‘de’ wetenschap waar 50 % of meer van publicaties later vals blijkt

De meeste wetenschap is nut- en waardeloos
Je hanteert dus een joekel van seculier dogma: dat ‘de’ wetenschap bestaat en dat wetenschap altijd de beste basis voor kennis is. En reageert op voorgaande zin dan quasi-gevat met zo’n aangeleerde woord-bezwering ‘ja huhu wetuhschap is ook maar un mening huhu’. Omdat je Rattus journalisticus bent, een progressieve nep-intellectueel die zich met de bestuurlijke voorhoede identficeert.

Die stellingname is geen wetenschap maar een ideologie, het scientisme. Over dat scientisme schreef ik voor Elsevier nog een artikel. Maar hier is het nog een trapje erger: het blinde geloof dat overheidsinstituten objectief en betrouwbaar zouden zijn, in plaats van verkopers van beleid en belangen.

Er is ook nogal een verschil tussen wetenschap en wetenschap.

Je hebt natuurkunde en ‘engineering’, ingenieurswerk waardoor een vliegtuig in de lucht blijft en miljoenen mensen in het vliegtuig stappen.  Maar zou je in een vliegtuig stappen als je 50 procent kans had om uit de lucht te donderen? Of als dat vliegtuig door een Hoogleraar Transitiekunde is gebouwd, of vleeshufter Stapel?

Dat is dus ‘de’ wetenschap die ‘de’ feiten aan de NVJ-ambtenarij voorlegt.

Linkse Rat Sander Warmerdam vergelijkt tegenstand windenergie met Jihadisten op gezag van zijn overheid, die zijn baantje bij de NOS ook financierde

Terrorisme-sponsor ‘Nederlandse Overheid’ framet oppositie windturbines als jihadist
Een zelfde ‘waarheid is wat wij gezag toekennen’-houding zie je bij mijn linkse provincie-sufferdje Leeuwarder Courant. Dat zijn de lokale tweedehands-autoverkopers der ‘duurzaamheid’.

Die PvdA-pretpakketjes schrijven consequent de overheid over en haar persberichten. Met windturbines die aan ‘huishoudens’ stroom zouden leveren.

Hun hoofd-redacteur is wel de meest archetypische linkse rat die ik ooit ontmoette: Mijn dorpsgenoot Sander Warmerdam (van het NOS-staatsjournaal afkomstig). Die bestaat het, om legitiem verzet van door De Staat en milieuclubs gedupeerde burgers te framen als terrorisme… iemand die tegen waardedaling van zijn huis dankzij windturbines opbokst  op 1 gelijke voet zetten met Jihadistische koppensnellers.

Wie steunt hier nu terrorisme? Onze eigen overheid… ‘Vrije Syrische Leger’ is een propaganda-frame voor Islam-fanaten, net als ‘rebellen’

Wat een lage linkse rattenstreek Sander, zeker wanneer je de achtergrond van die protesten kent: mensen die voor hun landschap opkomen, maar die rechteloos werden gemaakt dankzij de Rijkscoordinatieregeling.

Typisch Rattus journalisticus. Je sympathiseert met de windmolen-maffia en De Staat. Onder het mom van ‘neutraal nieuws’ zet je dan je politieke tegenstanders in de beklaagdenbank als ‘slechte mensen’ via framing. Archetypische linkse rattologie.

Warmerdam doet dat op gezag van de zelfde overheid die Jihadisten in Syrie sponsorde, de Nationaal Coordinator ‘Terrorisme-bestrijding’, AIVD-dependance, op haar beurt een CIA-slaafje. Een overheid, die nu pas stopt met terrorisme-steun omdat het leger van Assad ze in de pan hakte, met Russische hulp.

De AIVD is een CIA-gecontroleerde entiteit. Wat heeft die CIA allemaal wel niet uitgevroten, inclusief tientallen ‘regime changes’ van Iran tot Panama. Was dat in ons belang?

De voorganger van de huidige coordinator was de corrupte VVD’er ( = net als ‘zwarte neger’ een tautologie) Tjibbe Joustra. De man die als ‘would be CEO’ bij het UWV miljoenen euro’s deed verdampen om zijn gasten-ontvangst op te pimpen met gouden kranen. En zo iemand is ‘betrouwbare bron’, waarvan je klakkeloos persberichten overschrijft?

Pater Daniel Maes met een bruin biertje van de Abdij van Postel, kan ook boekje over Syrie open trekken

Het CIA Handelsblad
Pater Daniel Maes schrijft al 7 jaar hoe de CIA daar in Syrie juist de jihadisten steunt, als middel om Assad weg te werken. Hij was letterlijk oog-getuige. Het is ook niet nieuw dat het Westen Jihadisten sponsort, dat deed Zbigniew Brzezinski al in Afghanistan eind jaren ’70. Osama bin Laden is een CIA-creatie.

Maar Maes heeft dus mooi wel gelijk. Vandaag opent het CIA Handelsblad alweer met haatzaaierij jegens die Russen, al die Russische spionnen met ‘chemische wapens’ die onder ons zijn. Ha fijn, lekker een Derde Wereldoorlog opstoken, heeft de Nato weer wat ‘nuttigs’ te doen! Lekkere afleiding van de volgende financiele crisis!

Hoeveel Chinese spionnen zijn er? Of van welk land ook? Is de ergste spion niet ‘De Staat’, die zich met sleepwetten toegang tot onze dossiers verschaft?

Verplicht leesvoer, direct aanschaffen bij www.blauwetijger.com

We hoeven Udo Ulfkotte’s boek maar te lezen over de CIA-invloed met haar front-organisaties bij NGO’s en politieke clubs, om iets anders tegen ‘de Russen’ aan te kijken.

De AIVD kan ook niet de verdenking van zich afhouden, dat zij bij de moord op Pim Fortuyn een rol speelden; wie weet wel met (morele) steun van Thom de Graaf. Die  moest ‘Anne Frank’ er nog bijhalen om Fortuyn als onmens af te schilderen, samen met dat vooringenomen journalisme-boeventuig. En zo’n demagoog is nu vice-voorzitter van de Raad van State.

Waarom herinnert niemand van ‘de’ journalistiek Paul Rosemuller aan zijn steun aan massamoordenaar Pol Pot? Maar vergelijken ze constant bij ‘het volk’ en jongeren populaire politici als Baudet met hele en halve nazi’s? Omdat het hun politieke vriendje is en Baudet hun ‘gezag’ aantast, dat leunt op banden met links establishment.

En dan…

Wat voor gezag, laat staan nut heeft zo’n ‘terrorisme-coordinator’ nu?

Er is in Nederland 1 filmmaker doodgestoken door een Islamist in afgelopen 15 jaar. Jaarlijks plegen 1900 mensen zelfmoord, en een mens of 800 sneuvelt in het verkeer. ‘Terrorisme’ draagt de lucht van een ‘hoax’ om zo het inkrimpen van burgerrechten te faciliteren.

Een rat blijft altijd een rat

De journalistiek is dood, leve de journalistiek
Met de oude journalistiek wordt het kortom nooit meer wat, als het al ooit iets is geweest. Alleen 65+ers lezen nog de Leeuwarder Courant, en zo kreeg ik ook dat knipseltje in handen. Van mijn lieve skatties die even in Langweer een borrel kwamen doen, gezellig.

Ik zou er ook geen energie meer aan besteden- het heeft geen enkele zin om journalisten op het falen van hun professioneel functioneren te wijzen.

Maar ik wachtte even op het antwoord van een wetenschapper voor ik met nieuw werk aan de slag kon. En voor je het weet, heb je dan weer even zo’n tirade uitgespuwd. Kan heel therapeutisch werken, al heb je er verder niks aan.

Eigenlijk zou je gewoon de redactie van die linkse pleeblaadjes moeten binnenstormen en ze de ziekenfonds/hoornbrilletjes van de snavel slaan

De Hoax die ‘terrorisme’ heet
Eigenlijk zou je gewoon met een knokploeg zo’n redactie moeten binnenstormen en ze de ziekenfonds/hoornbrilletjes van de snavels slaan. En die feminist-redactrices van ze, stuur daar een cohort Afrikaanse asielzoekers op af, die je eerst met wat pornofilms aan datgene herinnert wat al maanden in hun levens mist, nadat NGO-bootjes ze de Middellandse Zee overzetten

Met sponsoring van George Soros, tevens sponsor van Mabel van Oranje en haar ‘European Council on Foreign Relations’: zo’n CIA-frontorganisatie die via media ons richting federaal Europa moet drammen….

(nou, terrorisme-coordinator, is dat geen Code Rood! )

Jongens, terrorisme is een grote hoax. Wie zet hier nu de grenzen open voor Islamisten, al decennia tegen de wil van de eigen bevolking? Wie framet oppositie daartegen als ‘extreem rechts’ en ‘racisme’? Japan laat alleen academici binnen als immigrant. Of je moet getrouwd zijn met een Japanse staatsburger.

Volgens de normen van Rattus journalisticus zijn alle Japanners dus rossistische extreumregse blablablabla

Dit is wat er nu aan de hand is…. en dat al in 1943 opgeschreven

Bij de Telegraaf zien we helaas nog steeds wat George Orwell al in 1948 schreef (in 1984):

Het Ministerie van Waarheid had niet alleen te zorgen voor de veelsoortige behoeften van de Partij, maar moest de hele onderneming nog eens op een lager peil herhalen ten behoeve van het proletariaat.

Er was een hele keten van afzonderlijke afdelingen, belast met proletarische literatuur, muziek, toneel en ontspanning in het algemeen.

Hier werd een prul van een krant vervaardigd waar bijna niets anders in stond dan sport, misdaad en astrologie, sensationele stuiverromannetjes, films, druipend van sex-appeal en sentimentele liedjes die helemaal op mechanische wijze werden gecomponeerd op een speciaal soort van kaleidoscoop, de versificator. (Radio 538)

Er was zelfs een hele subsectie belast met vervaardiging van pornografie…’

Het niveau op rechts; ‘wai eutuh varkusvleus en zain lief voah da maisjus en da homoos, sta je da nie aan opgeroh ooeh oeh oeh’

Misschien is het ‘op rechts’ nog wel erger, die ondergang van het avondland. Ik zag een Facebook-affiche waarin iemand poogde uit te leggen dat een Islamist zich aan Groot Brittanie moet aanpassen.

‘We treat women as equals, drink alcohol and eat bacon. If you don’t like it then..’….

Dat je dus echt helemaal niet meer weet, wat je culturele waarde nu is: behalve dat je spekkies eet en lief voor de meisjes moet zijn: alsof die altijd zo lief terug zijn, die kuthoeren… Je zou er bijna Moslim van worden, van zulke ‘wij komen op voor onze cultuur’-uitingen. Bijna dan.

Ergens tussen Linkse Rat en Plat Rechts moet toch een redelijker alternatief bestaan? Op deze wijze vrees ik echter dat we richting burgeroorlog gaan…

4 Replies to “Expertisecentrum Journalistiek (NVJ), links rattenhol (Rattus journalisticus)”

    1. Tsja, het is wat Heavy Metal opgeschreven, maar dat is slechts smaak, de 1 houdt van harde en de andere van zachte muziek. Inhoudelijk zie ik niet wat men hier tegenin kan brengen, want ‘sa is’t en net oars’

  1. Heel erg veel schuld draagt de WHO die na de Tweede Wereldoorlog zag dat de mensen na de wederopbouw weer vlees op hun botten gingen krijgen. De WHO omarmde de these van de allergrootste bedrieger uit de geschiedenis van de wetenschap: Ancel Keys ! Op basis van zijn these werd Procter & Gamble (BECEL) schatrijk met hun Margarine. Ze gingen de Amerikaanse Hartstichting sponsoren om het ‘ gevaar’ van cholesterol over de wereld te verspreiden. Vervolgens werd de fabrikant van cholesterol verlagende medicijnen schatrijk door de artsen het nodige toe te stoppen. Vanaf 1972 is het hele beleid erop gericht om de these van Ancel Keys in de praktijk te brengen; Mediterraan eten, minder suiker, zout, vlees, vet, meer ballaststoffen, volkoren, groenten en fruit. Heel de medische wereld, de voorlichting door Gezondheidsraad, Voedingscentrum, Kankerfonds en Diabetesfonds allen volgen nog altijd deze bedrieger en hebben een voedingswaan gecreerd van ongekende omvang, hetgeen steeds meer slachtoffers vergt. Ondanks hun falen krijgen ze in het huidige regeringsbeleid nog meer ruimte om hun falende aanpak nu al op de basisschool in de praktijk te gaan brengen. Op termijn gaat dit nog meer slachtoffers vergen: dan moeten er nog meer voedingsdeskundigen, consulentes ingezet worden en moeten er nog meer voedingsstudies komen. Het is volgens mij de enige economische tak die gebaat is wanneer hun bemoeienissen mislukken.

  2. ’t Is om die vrees, wat zeg ik, om feitelijke straatgevechten dat ik 6 jaar geleden het vaderland heb verlaten.
    Die burgeroorlog is trouwens al lang aan de gang.
    Meer dan een kwart eeuw geleden werd ik al belaagd in Amsterdam door een groep über-geweldadige Marokhannuh, en bracht het er ongeschonden van af omdat politie te paard stom toevallig de hoek om kwam stappen. Er is een a-symmetrische oorlog aan de gang. Alleen strijdend via het toetsenbord is mogelijk. Maar werkelijk met de knuisten op straat. Nee, dat gaat niet lukken. Dus op dit moment geniet ik van mijn tuin, de zee, en het zonder gène onder vrienden kunnen zeggen wat je denkt. Oost-Europa kan een verademing zijn voor wie beseft dat corruptie hier niet erger is dan in het Westen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *