Cultureel Sterfgoed (?)

Binnenwerk van de Romaanse Bonifatiuskapel, het nationaal heiligdom van Bisdom Leeuwarden-Groningen

Op bedevaart door het Heilige Land, het Middeleeuwse Friese kloosterland waar de Zeilmakers liggen begraven, komen we ook bij de Bonifatiusbron, iets buiten de oude stadswallen van ‘moordstad’ Dokkum. Daar zie je het door Titus Brandsma (1881-1942) in Romaanse en tijdloze stijl gebouwde heiligdom, de Bonifatiuskapel.

Dat heiligdom eert de in 754 gedoodde Bonifatius als martelaar voor het katholieke geloof. Met een theatervoorstelling over deze bekende heilige trokken de beheerders van de kapel dit jaar 13.000 mensen. Ze zoeken nieuwe manieren dit prachtige oord weer een functie te geven.

Ze voeren iedere donderdagavond nog de mis op.

Dat was in 2012

Zelfmoordstad Dokkum
De Pater-Karmeliet Brandsma werd priester in de tijd van een katholieke Renaissance na eeuwen gereformeerde onderdrukking (sinds 1580). Hij blies de Bonifatius-cultus in het gereformeerde Dokkum nieuw leven in.

Bonifatius zou hier op 5 juni 754 met 52 metgezellen door de heidense Friezen zijn vermoord.

Bonifatius moet toch maar ballen gehad hebben. Dat je als academisch geleerd Frjemd Spul bij een club heidense Friese boeren ongenood op de koffie komt,. En je stelt voor ‘laten we het eens over Jezus hebben, en die eeeeeh Wodan van jullie’.  Of was dat gewoon een gebrek aan tact?

Je kunt je de reactie al wat voorstellen.

Aig’nwiiis hai-silt-hjir-wol-euv’n-fertelje. Dus had Bonifatius geen betere studie van de volksaard moeten maken, voor een wat meer op maat gesneden boodschap, Beerenburgje er bij?

Dat is ‘m, martelaar van het geloof

IN plaats daarvan moest Bonifatius zijn hoofd vervolgens met bovenstaande dikke pil beschermen tegen Friese zwaard-houwers. We nemen aan dat dit de Bijbel voorstelt en niet de Gouden Gids natuurlijk of het telefoonboek, wat je maar voor groots in de gauwigheid grijpt als vandalen je belagen…

Ja nou ja, je hebt toch ook van die kleine zak-Bijbeltjes…

De lokale honden-uitlaat

In contrast met de Bonifatiuskapel in Romaanse stijl van tijdloze schoonheid uit 1934, zie je dan de met goedkope badkamertegels en modernistisch marmer geplavuisde Bonifatius- bron.

Deze bron is omzoomd door moderne stalen lantarens met plastic Karwei-lampen van 10 euro per stuk. Welke Friese cultuur-barbaar kwam op dat lumineuze idee? Dat afstotelijk lelijk moderne, het functioneel minimalisme. Terwijl Brandsma en het Bisdom je in een Middeleeuwse sfeer brengen.

Een modernistische bron met goedkope Karwei-lampen: wie heeft dat op zijn geweten?

Is dat de overmacht van de moderne tijd en haar oppervlakkigheid?

Het katholicisme in Friesland is na die voor-oorlogse Heropleving opnieuw op sterven na dood. Het Noordelijk Bisdom liep leeg met parochianen. Het heeft minder geld en dan moet je grond afstoten. Zodat de overheid- net als bij oude Friese kerkjes- de hoeder van je cultuurgoed wordt, en nu ook de beheerkosten van het park deels dragen.

Prachtige Romaanse kapel in tijdloos park

Daardoor moet de ambtenarij het prachtige park onderhouden waarin de Romaanse Bonifatiusburcht zich afzondert van de moderniteit. Wat de parkbeheerder zo te zien overigens verdienstelijk doet.

Bonifatius beschermt zijn hoofd tegen de duiven- en kraaienstront

Als de overheid je belangrijkste cultuur-bewaarder wordt: heb je dan nog wel cultureel erfgoed? Of spreek je dan van cultureel sterfgoed, de Ondergang van het Avondland waar de ziel uit is, terwijl de overheid als obductie-assistent het lijk van de ‘Cult’ onder cultuur stucadoort met subsidie.

De Entree

Voor slechts 30 euro per stuk moet je alvast toch verlichting kunnen vinden bij een bouwmarkt die qua stijl aansluit op Brandsma.

Kijk, als je zo’n lantaren er bij zet, die hebben we in Langweer ook

Hierboven een esthetischer voorbeeld. Als ze dat in Schoonebeek kunnen: dan toch zeker ook in ‘moordstad’ Dokkum. Zo lijkt het meer op zelfmoordstad.

Hier moet je die gereformeerde spuitwateraar ook zien, is dit nu een bron waaruit je heilig water haalt?

De bron van Bonifatius krijgt een slappe

…dan kun je toch veel beter zo’n bron hebben, als bij de Abdij van Orval?

Heilig Bronwater tappen doe je ZO!

Hoe dan ook: die modernistische aanblik van katholieke drinkpoel was dus een kleine domper.

Brandsma zijn rebellie: een voorbeeld voor de jeugd van nu
Het door Titus Brandsma gestichtte heiligdom wordt beheerd door 27 vrijwilligers, waaronder 3 katholieken. Ik ontmoette ‘de jongste’ van het stel, een allervriendelijkste homo van 64 die mij naar binnen hielp om foto’s te maken. Eigenlijk zat de boel op slot. Want de Bonifatiuskapel is alleen in de zomermaanden open voor passanten, dan wordt er 1 grote samenkomst gehouden.

En de herfst is ingetreden, dus komen alleen de duiven nog binnen.

Jezus kijkt ook zo vitaal niet meer

Je filosofeert dan wel eens: hoe zou je net als in de tijd van Brandsma dat katholicisme weer zo aantrekkelijk maken, dat het hier vol zit? Dat doet het hoofd communicatie van de kapel voor het bisdom, de historicus Lammert de Hoop alvast ook. Omdat je anders dit erfgoed verliest: cultureel sterfgoed krijg je dan, tot de laatste bejaarde het licht uit doet.

Als Brandsma het na 3 eeuwen gereformeerde onderwerping ook tot leven wekte, waarom zou het nu niet meer kunnen? Dat moet dan toch gebeuren door wat durf te tonen in woorden en daden: dat jouw geloof de beste waarborg is voor een goede mentaliteit, waarmee je van ‘de rest’ onderscheidt.

En dat geloof niet iets is om je achter te verschuilen. Neem deze aan Brandsma toegedichte uitspraak:

Wie de wereld voor God wil winnen, zal de MOED moeten hebben er mee in conflict te komen.

Een kerk die met de moderniteit mee wil doen, bewerkt haar eigen zelfmoord. Je bent ‘net als de rest’, maar dan wat minder leuk. Dus een zekere rebellie tegen de moderniteit zou onderdeel kunnen zijn. Nu zie je dat het Bisdom op 6 oktober een docent ‘Genderstudies‘ (marxistische onzin) op een congres laat spreken voor katholieke vrouwen over ‘vrouwelijke waardigheid’

De insteek lijkt dat de Seksuele Revolutie (bedacht door de marxist Wilhelm Reich 1934) iets goeds was dat nog niet voldoende is doorgevoerd, waar Pater Daniel Maes juist het tegendeel betoogt.. Was het niet ook de Seksuele Revolutie die pedoseks aanprees, en horen we daar uit katholieke hoek niet ook twijfelachtige zaken over…

De Bonifatiusbron, ingesloten door de woonwijk

Een katholieke kerk die zich expliciet uitspreekt TEGEN de multiculti-cultus (het Europese verdeel-en-heers-beleid met bevolkingsgroepen sinds het Kalergi-plan), dat zou wat zijn. Want multiculturalisme is atheisme: het nivelleert alle geloven tot inwisselbare en mengbare smaakjes.

Bij het beschermen van het Sinterklaas-feest in Dokkum, de katholieke heilige Sint Nicolaas: stond de bisschop toen voorop om het in bescherming te nemen? Zoals de heldhaftige Friezen op de A7.

Her-traditionalisering en klassieke waarden, een historie van millennia. Er moet toch een aanvliegroute zijn, dat het oude opnieuw herleeft. Uiteindelijk maak ik nu ook een bedevaart door het Heilige Friese Land. Omdat je met oog voor historie het anders zo kale landschap herwaardeert. Je ziet plots ‘het’ wat er al eeuwenlang lag.

Nou ja, niet dat je in de rij staat om klimaatpaus Franciscus als gezag boven je te stellen: wel zou het katholicisme mijn geloof worden bij terugkeer in een kerkelijke moederschoot. Al was het maar vanwege haar millennia-oude historie, rituelen, Gregoriaans zingen. En OK, dat bier van jullie katholieken!

De staties van de kruisweg in het park. Hier krijgt Jezus zijn doods-gewaad

Je kunt alleen maar opsommen wat je inspireert.

Dat zijn mensen van karakter die staan waarvoor ze staan. Met zo’n mooie Romaanse kapel, dan zie je al 1 stellingname, die Brandsma innam: geen goedkoop modernisme, maar tijdloos. Het medium is de boodschap, zo wist Brandsma. Of zoals mijn Kungfu-leraar onderwees: hoe je met je spullen omgaat, zo ga je met jezelf om.

Dus zo’n gereformeerde spuitwater-fontein zegt ook iets over wie je nu bent.

Ik las dat Brandsma zich inzette voor katholieke journalistiek.

Dat je niet een krant hoeft te lezen, waar zo’n progressieve nep-intellectueel uit de Randstad vanuit zijn geestelijke armoe je de maat neemt over het geloof. Waar is de strijdbaarheid, zoals die van de kruisvaarders, ridderordes en Tempeliers? Ging Jezus ook niet met de zweep door de tempel, toen die ontheiligd werd?

Katholiek koketteren met de dood

Dat Tempeliers-gevoel maakt toch meteen weer het kleine ventje in je los.

Als kleuter in Ivanhoe-ridderkaftan hakte je ook met plastic zwaard om je heen met broertjes en buurtgenootjes. De kruisridders waren natuurlijk gewoon helden.En het abdijbier is natuurlijk een meer profane reden om het katholiek erfgoed te respecteren: vooralsnog het beste bewijs dat het katholieke geloof wel waarheid moet bevatten.

Titus Brandsma was een held, hij werd moderne martelaar voor het katholieke geloof (1942)

Laten we dan de persoon van Titus Brandsma eens als voorbeeld nemen, die een eigenschap vertegenwoordigt die iedereen kan benijden.

Standvastigheid en moed, dat je onder het nazi-bewind voor je geloof blijft staan. Zo werd hij een moderne martelaar van het katholieke geloof, opgepakt door de nazi’s sneuvelde hij in Duits gevangenenkamp Dachau (bij Munchen).

Geschiedsvervalsing eert dat de katholieken met de nazi’s samenspanden. Terwijl de Utrechtse aartsbisschop Jan de Jong (1885-1955) zich juist ferm uitspraak tegen het (nationaal) socialisme.

Die martelaren hadden altijd een functie, tonen welke eigenschappen de ‘mannen van het geloof’ hebben. Dat het geen mietjes waren (al loopt er een onevenredig getal homo’s rond). Zo kun je ook de populariteit van de katholieke kerk in Polen duiden: die rebelleerde tegen het atheisme van het Sovjet-Leninisme, hielp mee bij de val van het IJzeren Gordijn.

…even door het stof, bidden dat Bonifatius het in de hemel voor je opneemt

Inmiddels onder het atheistische D66/Christenunie-bewind ontwikkelt Nederland zich ook tot een globalistisch aangestuurde bureaucratie, dat programma heeft een officiele naam: 2030 Agenda, met die 17 ‘Sustainable Development Goals’. Als het zo doorgaat, zijn we voor 2030 een totalitaire techno-staat.

Instituties tussen staat en burger in temperen staatsmacht, kan de katholieke kerk dat nog doen?

Je zou willen dat er weer een machtig instituut bestond, dat als muur tussen burger en de almaar uitdijende Staat kon staan, die ‘Leviathan’ die Emiel Lamberts al in zijn proefschrift beschreef.

Zicht op het altaar

We missen dus dat rebelse geluid vanuit de kerk, strijdbaar als de kruisvaarders. Terwijl er voldoende valt op te merken om positie tegen te kiezen.

Wanneer je de geestelijke armoe in massamedia gewaar wordt, hoe je de eigen culturele identiteit moet definieren. Dat wij Nederlanders bijzonder zouden zijn omdat we iets roepen over vrouwen en homo’s die we altijd geweldig moeten vinden.

Domregs gaat er prat op lief te zijn voor de homo’s en de vrouwtjes, boos tegen de moslims, maar weer vol gas voor de Joden. En ‘links’ is dan ook voor de vrouwen en de homo’s, maar weer tegen de joden (‘het zionisme’, want ja de Palestijnen). En weer voor de moslims, want die vinden ze zielug net als ‘de dieruh’.

Dat komt wat armoedig over.

Ik bedoel: Hoe kan je identiteit nu bestaan uit standpunten, meningen, woordbraaksel. Wanneer je mening van kindertijd tot nu het zelfde is gebleven, ben je dan geen rand-debiel die nooit iets van de wereld zag?

Romaanse brandschilder-ramen, schoonheid in eenvoud als in een klooster

Je identiteit bestaat uit aanbevelens-waardige eigenschappen, je standpunten kunnen mij gestolen.

Stel dat iemand uit een ander land je vraagt: waar ben je nu trots op in je cultuur? Dat kerels hier elkaar openlijk in de kont mogen neuken… En dat je niets onaardigs over vrouwen mag zeggen?

Of dat je cultuur mensen voortbrengt met goede eigenschappen, zoals die in de klassieke deugden verbeeld staan. Moed, discipline, integriteit, eerlijkheid.

De wandelgangen zijn ook van tijdloos kaliber, alsof je in een middeleeuws klooster loopt

Als ‘waardeloze mentaliteit’ nu misschien wel de meest kenmerkende kwaal is van modern Nederland, wat zou je dan als culturele Renaiscance beter aanbevelen dan mentaliteits-verbetering volgens de klassieke deugden.

Als iemand uit het buitenland dan vraagt: waarop ben je trots in je land? Dat je kunt zeggen: er wonen moedige, strijdbare mensen die hun culturele erfgoed hoog houden. In plaats van dat ze er Karwei-lantarens van een tientje hangen, ‘Sa ken’t ek wol’.

De na-oorlogse stads-uitbreiding omzoomde de kapel: jammer dat er in het geboomte hier zo’n tochtgat zit, dat je de moderne lelijkheid daar ziet. Verder prachtig park

Dat schoonheids-ideaal van de dominante cultuurstroming hier: het Fries Minimalisme. Dan kun je wel een snelweg van een half miljard euro door je cultuurlandschap aanleggen, maar helpt die dan om mensen aan te trekken? Of om te zorgen dat de jeugd die iets meer hersens heeft maakt dat zij uit zelfmoordstad Dokkum wegtrekt.

Trudy drinkt wat heilig bronwater, dorstige christenhond

Ook ‘Hotel de Abdij van Dokkum’ is al gesloten. Nou ja, je hebt ook maar een beetje te doen met bestuurders van Dongeradeel, en het Noordelijk Bisdom.

Opnieuw, een prachtig en sfeervol oord

De vooruitzichten zijn somber, het Avondland gaat ten onder. Maar je hebt er dan toch maar iets van te maken. Nou, het is mooi weer vandaag: dat scheelt toch al de helft?

– Mijn hartelijke dank overigens voor de aardige vrijwilliger die mij binnenliet, ik heb 5 euro in de giftenpot gedaan en een Titus Brandsma-kaars mee genomen.

One Reply to “Cultureel Sterfgoed (?)”

  1. “Bonifatius moet toch maar ballen gehad hebben.”
    Hij presteerde het om met zijn legertje de heiligdommen van de gelovige Friezen te vernietigen, vooral het omhakken van de heilige eik trof de bevolking diep in hun hart. Bonifatius trok zo met het zwaard en de bijl grote gebieden door. Bij Dokkum werd hem dat fataal waar hij door Friezen met nog meer ballen een kopje kleiner werd gemaakt. Het ontheiligen van de oeroude offer- en aanbiddingsplaatsen was niet erg christelijk.
    Bonifatius had nog wel wat kunnen leren van de dappere Titus Brandsma.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *