85 % ledengeld Waddenvereniging op aan leden- en fondsenwerving

Bij de Waddenvereniging is alle reclame voor zichzelf ‘doelstelling’. Al een halve eeuw met zichzelf bezig

Opnieuw verbloemt de jaarlijks 5-10 procent leden verliezende Waddenverening 18 procent ledenwervingskosten in haar 2017-jaarverslag voor zowel 2017 (476.470 euro) als voor 2018 (494.679 euro), om op papier aan de CBF-norm te voldoen van maximaal 25 procent wervingskosten.

Zouden ze die kosten WEL bij de zelf opgegeven directe fondsen- en ledenwervingskosten optellen, dan besteedt de Waddenmarketing-vereniging 902.795 euro aan (leden en donateurs-)werving in 2018. Dat betekent dat de begrote inkomsten van leden (1,3 miljoen euro) voor 85% opgaan aan fondsen- en ledenwerving.

Je betaalt als lid van de Waddenvereniging dus om meer leden te krijgen (terwijl dat ledental al jaren daalt)  🙂 En tegelijk horen we al een halve eeuw dat het slecht blijft gaan: dus wat ze doen help ook niks.

Lutz Jacobi is het nieuwe publiek geld-potje van de Waddenvereniging, de subsidies stijgen nu al naar 110 duizend (in begroting)

En dat bedrag van 9 ton euro reclamegeld voor zichzelf is nog een zeer conservatieve schatting,. Omdat bij alle ‘doelstelling’-acties ook een financiele wervings-oproep zit. Dat ze fondsen werven om nog meer reclame voor zichzelf te maken.

Zoals bij ‘klimaat en delfstoffen’.

Iedere actie vragen ze opnieuw geld

De Waddenmarketing-vereniging
Die boekhoud-truc – ‘fondsenwerving een andere naam geven- die hanteerden ze in 2016 en 2015 ook. Toen lagen de directe fondsen- en levenwervingskosten al op respectievelijk 34 procent en 36 procent van de baten. De truc is dat je leden- en fondsenwerving gewoon anders benoemt, en vervolgens onder doelstelling schuift.

Dat is door ‘vismigratie-expert’ (bedrijfskundige en marketeer) Arjan Berkhuysen de idealist bedacht.

Na een paar jaar noem je het dus weer anders, mogelijk omdat je van het CBF niet meer dan 3 jaar boven de 25 procent mag komen. Nu zij al 4 jaar ruimschoots over de CBF-norm zitten verzuimt het CBF dus handhaving.

Begroting 2018: Met posten schuiven om wervingskosten te maskeren

Verzon het marketingbedrijf Waddenvereniging eerder een ledenwervings-campagne ‘ ‘Programma Op weg naar 50 duizend Ambassadeurs’, om het inmiddels onder 40 duizend gezakte ledental op te krikken.

In 2017 (en 2016) verzonnen ze een nieuwe post voor ledenwerving en klantenbinding genaamd ‘Wadliefhebbers verenigen

Verslaglegging 2017: Even met je posten schuiven, en hup: je zit weer onder de 25 procent

Wat doe je als je ‘Wadliefhebbers verenigt volgens je idealistische doelstellingen? Reclame voor jezelf maken ‘wordt lid’ op een bus:

Doelstelling: Wadliefhebbers verenigen

Ordinair leden werven, Waddenvereniging-liefhebbers. Hier is hoe ze zelf hun ‘doelstelling’ omschrijven:

Ze schrijven zelf dat het voor ledenwerving is

Ze trekken er vervolgens geen lering uit, maar ‘learnings‘, dat een half miljoen euro extra reclame alsnog netto leidt tot leden-verlies.

De Waddenmarketing-vereniging lijkt bij registratie van ‘nieuwe leden’ een vergelijkbare truc uit te halen als Natuurmonumenten: die verbloemen de leegloop (40% sinds 2002) ook door de definitie van ‘lid’ aan te passen. Een online-lid is bij de Waddenvereniging een ander lid dan een regulier lid.

De Beller is Sneller, wordt maandag nog lid af

In werkelijkheid loopt de Waddenvereniging jaarlijks leeg met ongeveer 3-4000 verstandige mensen die er geen ideel belang bij hebben om reclamepersoneel aan haar pensioen te helpen: dus 5 a 10 procent per jaar.

Het wegrennen van betalende leden, dat verklaart misschien het lagere begrotingsbedrag van 1,3 miljoen uit leden (was 1,5), terwijl de subsidies omhoog gaan. Bovenstaande voorbeelden zijn geen ‘incidenten’ maar de norm ‘reclame voor onszelf heet natuurbescherming’: zie ook hier maar in het jaarverslag:

‘Free publicity’ : reclame voor jezelf als doelstelling

Coca Cola, eh pardon, de Waddenvereniging schrijft:

‘elk van onze eigen kanalen kent een eigen doelgroep en we zorgen ervoor dat we onze boodschap zo aantrekkelijk mogelijk maken’

of

Het is voor ons belangrijk dat onze belanghebbenden (klanten) regelmatig over ons lezen in de krant of van ons horen via radio of tv

Ideele doelstelling. Dus stel, je wordt na overreding bij tankstations en op een bus verliefd op de Waddenvereniging. Wie hou je zo dan aan hun baantje? We hoeven aan deze geitenwollige vrouwenclub niet een persoonlijke hekel te hebben.

Het zijn vast goede moeders…

Help ze hun hypotheek betalen!

Wat produceert hun ‘Team Kennis’ dan?
Wat jammer dat Arjan Berkhuysen (ex WNF) nu weg is, die marketeer/bedrijfskundige vond zichzelf uit als visserijbioloog/visserijmigratie-expert. Lutz ‘Zware Van Nelle’ Jacobi vervangt hem als publiek geldpotje met contacten in publiek bestuur.

Je kunt je dan nog afvragen: wat is hun ‘team kennis’ nu? Daarin treffen we opnieuw vooral wat reclame-personeel, communicatie-‘deskundigen’ als de blije visnicht Kees Terwisscha van Groen Links. Met al die tonnen reclame-budget heeft zijn ‘Vrienden van Blije Vis’-facebookpagina nog minder ‘likes’ dan ik ZONDER reclame.

Wat een vakman! Dat geeft al aan: niemand heeft belang bij die lui… ze hebben alleen veel te veel gratis geld.

Wouter van der Heij en Arjan Berkhuysen, de visserij-experts van de Waddenvereniging voor ’t eerst in hun leven in aanraking met een vis (een meun)op een viskotter.

De teamleider Kennis is Wouter van der Heij. Die bioloog- (een uitzondering tussen alle marketeers)heb ik meerdere kansen gegeven zijn leven te beteren, 2 maal aan boord van garnalenvissers. Van der Heij is de ‘visserij-expert’.

Maar hij was nog nooit aan boord geweest van een viskotter. Dus dat we ‘m even hielpen om dat gat in zijn kennis te dichten. Hij blijft in zijn negativisme-marketing hangen. En dus lezen we via hun online-nieuwsbrief vandaag weer de zelfde toonzetting van negativisme en kwaad daglicht:

Ook weer fondsenwerven, nu via ledenbrief vandaag 5 oktober

Alsof de Waddenzee nu een soort Wild West is ten aanzien van volledig aan de wet gehoorzamende visserij die enkel met NB-Wetvergunning mag vissen, en waar al vele gebieden voor visserij werden gesloten. Het is eerder Sovjet Oost op de Waddenzee, behalve dan als je Rijkswaterstaat, de NAM, Frisia Zoutwinning of Boskalis heet: dan mag alles.

Wouter van der Heij is verantwoordelijk voor als ‘feit’ verpakte beweringen

Wat is ‘het bodemleven wordt hierdoor verstoord’? Het bodemleven wordt ook door stormen verstoord, na 1 storm kan een zandbank wel tientallen meters verplaatsen, en de dode mesheften spoelen aan op het strand:

…na een storm vind je door de natuurlijke bodemberoering veel aangespoelde (gestorven) mesheften

Toevallig weet ik iets van discards in de (garnalen)visserij, ik schreef de Discard Guide voor de SWNM. De bewering ’60 procent’ is een marketing-technisch gekozen afronding van de 62% uit een Imares-studie (2011).

Dat klinkt heel dramatisch, maar 37 procent bestaat uit nog onvolgroeide garnaaltjes (de garnaal heeft ieder jaar 3 voortplantingsmomenten).Die gaan door de spoelsoorteerder en dan weer (levend) overboord, als ze niet in meeuwenmagen komen.

Dus dan blijft er nog 25 procent ‘bijvangst’ over. Waarom citeert de Waddenvereniging DAT niet?

Slechts 1-12% (afhankelijk van seizoen, plaats, temperatuur enz) bestaat uit vis-discards, bliekjes (jonge haring), jonge wijting en de naar komkommer ruikende spiering. Als je nu in het najaar gaat vissen, krijg je wel eens een schar in je netten, in de zomer kleine scholletjes (de nulletjes en 1-tjes). (een platvis die op schol lijkt: en waarop de schol lijkt? Op een schar)

Spiering, hier bijgevangen in garnalenvisserij met ‘prut’ van houtjes en veen

De rest is wat vissers ‘prut’ noemen, van stukjes hout, veen en wier. Dus in ruil voor een half miljoen euro Postcode Loterij-geld per jaar, 50-100 duizend euro subsidies, 1,3 miljoen euro ledengeld krijg je reclame op bussen- wordt verliefd op de Waddenvereniging– en valse voorlichting over visserij.

Dan hebben ze weer een nieuwe campagne-website Elke Vis Telt, die bedoeld is om de visserij te beschuldigen. Het aangehaalde ’60 procent’ getal moet de indruk wekken dat zoveel vis verdwijnt. (waar dat enkele procenten is)

Terwijl ik al berekende dat zeehonden 6-10 maal meer vis-biomassa uit zee onttrekken dan er aan bijvangst in garnalen-netten komt.

En die verkoop van halve waarheden en hele leugens, dat heet dan ‘goed doel’, gekeurd door het CBF. En dan besta je al ruim 50 jaar, en blijkt het nog steeds slecht te gaan. Dus zou dat niet een aanleiding zijn om te denken ‘wat geld verdampen aan reclame helpt niets’?

De campagne moet de suggestie wekken dat bijvangst garnalenvisserij de boosdoener is

De Waddenvereniging vol passie in deeltijd bereikbaar: 0517 493 693
Eigenlijk vind ik dat vrouwenclubje, de Waddenvereniging wel lief, zo ontroerend naief. Als je lid wordt dan betaal je het salaris van 4 communicatie-meiden, Esme, Sonja, Ellen en Ester. Dat ze in deeltijd toch nog iets met de verdampte studie-financiering kunnen doen

Vol passie zijn we in deeltijd bereikbaar 😉 Hier kun je opzeggen

Dat komt dan naast het 8 vrouwen sterke ‘team publiek’ met Marrit, Renate, Tesse, Jojanneke, Chrisje, Laura, Lotte en Lian. Die vinden ‘duurzaamheid duswel beswel bulangurijk’. In deeltijd.

Zo ontroerend naief zijn, terwijl Corporate BV je vehikel gebruikt voor haar belangen-marketing. Daarover morgen meer in deze Waddenfonds-serie; klassiek gevalletje Bootlegger-Baptist

Geld geld geld geld geld geld geld geld

Waddenvereniging Opzeggen? De beller is sneller
Helemaal naief zijn ze niet, als het op geld aankomt: dat ze opnieuw BESTEMMINGSFONDS-gelden Vismigratierivier aanwenden voor het dekken van algemene lasten.(mag niet, maar de Postcode Loterij tikt ze niet op de vingers)…

Terwijl ze ook al 9 ton euro winst behaalden op de verkoop van hun kapitale pand aan de Voorstraat in Harlingen, waar ze dan rente van trekken…

De Beller is Sneller

De Waddenmarketing-vereniging maakt dus reclame voor zichzelf om meer reclame voor zichzelf te kunnen maken. En 85 procent van de leden betaalt voor het krijgen van meer leden, wat al jaren mislukt.  En dat noemen we in Nederland ‘Natuurbescherming’. 🙂  Een Goed Doel!

Had ik al gezegd dat het Interessante Tijden zijn? Als je de Waddenmarketing-vereniging wilt opzeggen, dan bel je maandag nog 0517-493 693. Wees er wel vroeg bij, want na de lunch halen Jojanneke Chrisje, Renate, Tessa en Else net de kinderen van school in de bakfiets…

Ja Duh? 🙂 Heerlijk, wat een soap en tragie-komedie, natuurbescherming in NL.

Trudy! Op Wieringen, ze ruikt de konijntjes…


– steun mijn uitzoekwerk maandelijks met een bijdrage voor bier (10 euro) boeken (25 euro) en benzine (100 eu of meer) via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke. Wie 100 euro of meer doneert krijgt het boek voor een nieuwe milieubeweging toegestuurd ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei (Nieuw Amsterdam)
– het CBF zal de Waddenvereniging (en Greenpeace cs) nooit op de vingers tikken, omdat ze commercieel van ze afhankelijk zijn. Dus doe ik het maar…

One Reply to “85 % ledengeld Waddenvereniging op aan leden- en fondsenwerving”

 1. Geldt dit nog steeds …. de Waddenvereniging herkent zich niet …
  Is er onderling overleg geweest ……
  Zo ja….. wat heeft het opgeleverd..
  Zo nee … waarom niet …
  Jaarverslag 2019 geeft wat anders aan ….
  wat klopt er niet ….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *