Oplossing milieuclub-probleem spaart miljarden euro’s voor 2030

Met dank aan ASR-topman Kick van der Pol en Cees Veerman

De oplossing van het milieuclub-probleem kan jaarlijks direct honderden miljoenen euro’s publiek geld opleveren. Indirect geeft bevordering van deze Sociale Duurzaamheid tot 2030 publieke besparingen van honderden miljarden euro’s door afschaffing van ‘links’ ( = averechts) beleid.

De Milieuclub-problematiek definieren we als volgt:

Milieuclubs zijn allen ‘reus op lemen voeten’ die kunstmatig door de Postcode Loterij en ambtenarij zijn met subsidie- en loterij-miljarden zijn opgeblazen sinds 1990. Zet de bijl in de publieke financiering en hun maatschappelijke aanwezigheid komt dan weer overeen met het werkelijke maatschappelijk draagvlak.

Nu ondermijnen zij de representatieve democratie, en zorgen zij voor exorbitante lastenverzwaringen ( bv Klimaatwet).

We leveren hier een selectie-criterium, dat iedere nieuw gekozen publieke bestuurder direct kan hanteren om de Milieclub-problemen hanteerbaar te maken. Ze zijn even effectief als eenvoudig;

 • Alle (marketing)clubs die aan het Postcode loterijgeld-infuus zitten krijgen PER DEFINITIE dan geen subsidie meer.
 • Een reden is dat de Postcode Loterij een politieke organisatie is, en als zodanig aangemerkt moet. De Postcode Loterij keerde tussen 1990-2014 al 4,44 MILJARD euro loterij-subsidie uit voor meestal links-liberale politieke clubs
 • Wie dan kiest voor subsidie, kan de ‘n’ voor NGO’ weghalen; het is dan een Gouvernementele Organisatie die bij de overheid ingelijfd kan; ‘De Landschappen’ worden dan ‘Provinciaal Groenbeheer’,

Er is een veel frissere kijk op ‘duurzaamheid’ en natuur mogelijk dan wat milieuclubs als WNF leren: lees mijn hoofdstukken 8,9 en 11

Inleiding in de Milieuclub-problematiek
Het alternatief voor de Milieuclub-problematiek is het Ecomodernisme, Groen zonder Doem. Bijgesloten fotografie van de High Tech Campus Eindhoven geeft een voorbeeld van ‘Constructief Groen’ het alternatief voor politieke agitatie en marketing waar de Postcode Loterij-stal zich in specialiseerde. Ik zou het uitgespaarde geld daar investeren, waar het ook publiek nut heeft.

 • Verfraaiing van de publieke ruimte, met groen verzachten van de vaak spuuglelijke modernistische architectuur van glas, staal en blokkendozen. ( = Constructief Groen)

Ik kom bij een forse ingreep in de Milieuclub-problemen al op een besparing in subsidies van honderden miljoenen euro’s per jaar, die we dan in het publieke groen kunnen investeren. Parken, gemeentegroen, bedrijvenparken. Dat publiek geld ook voor PUBLIEK belang besteed wordt en niet voor politieke agitatie van neo-communistische entiteiten.

Vergroen je bedrijvenpark met ‘Constructief Groen’, High Tech Campus Eindhoven

Onderstaand geef ik een schets van ingrepen. Een grondiger onderzoek kan een nauwkeurig inzicht geven in WELKE ambtenaren die milieuclubs steeds hun miljoenen toestoppen. Dat we die kunnen ontslaan. Een nauwkeuriger onderzoek kan ook tonen hoe weinig maatschappelijk draagvlak deze clubs hebben, ten opzichte van de ontvangen publieke baten.

IVN, 70 procent begroting subsidie, 15 procent loterijen, 2 procent ledengeld achterban

Neem bijvoorbeeld het IVN Instituut voor ‘natuureducatie en duurzaamheid’. Een oude groene club die in 2009 de kreet ‘duurzaamheid’ moest opnemen van de ambtenarij: anders zou de subsidie wegvallen.  De Particuliere baten van die club zijn 217 duizend euro op een begroting van 11 miljoen euro, 2 procent.

De rest is subsidie en loterijgeld. Het IVN kreeg sinds 1990 ruim 30 miljoen euro Postcode-Loterijsubsidie.

Bij Milieudefensie (65 duizend leden) is het nog bonter: 1 ambtenaar bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken- Hugo von Meijenfeldt stopt ze voor de periode 2016-2020 liefst 10 miljoen euro subsidie per jaar toe. Zodat 60 procent van de begroting van dit politieke agitatie-instituut door de overheid is gedekt.

De 65 duizend leden hoesten 1,78 miljoen euro aan contributies op. Dus slechts 10 procent van het geld komt uit de leden/achterban.

De rest door de Postcode Loterij en nog wat nalatenschappen van Rechtse lui die linksom hun geweten afkopen. Dat ‘rechts graaien afkopen met linkse moraal’ zie je in het Postcode Loterij-bestuur met ASR-geldjongen Kick van der Pol, VVD’er Laetitia Griffith (die werkt geloof ik bij KPMG) en corporate boerenlul Cees Veerman (CDA)

Milieudefensie krijgt een giga-subsidie van Hugo von Meijenfeldt (Ministerie Buitenlandse Zaken), 58% begroting, 15% loterijgeld, 10 procent leden-contributies

Postcode Loterij? Dan geen subsidie meer
Voor burgers en MKB is na mijn oplossing van de Milieuclub-problematiek dan bij een club ook duidelijk; heb ik met een particulier bedrijf te maken of de overheid. Nu wemelt het van publiek gefinancierde hybrides die allen campagne voeren voor het oude establishment haar belangen van ‘Links Lullen Rechts Zakken Vullen BV’, het Abces van ’68.

Het oprukkende corporatisme kun je dan een halt toeroepen. Mijn voorstel zal tot verregaande vergroening leiden. Alle vrijkomende subsidiegeld kun je dan in gemeentegroen, parkbeheer, groene bedrijfsterreinen steken; dat de publieke gebruiksruimte ook groen en goed voor je gezondheid is.

Daarom vandaag even als illustratie de High Tech Campus van de TU Eindhoven. Al dat glas en staal is mijn ding ook niet zo: toch gaven ze de campus een park-achtige uitstraling, Zo kun je alle geld voor ‘groen’ dus veel beter besteden, en daar hebben mensen tenminste plezier van.

Wat nu ‘groen’ moet heten is vooral politieke agitatie, die tot exponentiële lastenverzwaringen leidt (zie Klimaatwet; 500-1000 miljard euro lastenverzwaringen omdat we nu eindelijk wat lekkerder zomers krijgen sinds we uit de Kleine IJstijd klimmen)

Cees Veerman is bestuurder bij groot-financier anti-visserijclubs en anti-boerenclub Wakker Dier. 

Voorbeelden van hybrides voor politieke agitatie
Voorbeeldjes waar de beleids-oncoloog met het mes der bezuinigingen genezing brengt?

Neem het met Loterij-miljoenen EN subsidie ondersteunde Urgenda dat de Staat aanklaagt. Dat de Staat der Nederlanden zich aan ‘internationale verdragen’ houdt, die door niet gekozen organisaties (ngo’s) en ambtenarij werden ontworpen. Clubs die ook van loterijen geld krijgen. (bv IUCN, WWF) Het Urgenda-proces heeft als consequentie dat klimaatbelasting voor MKB en burgers omhoog gaat.

Dus het MKB en burgers betalen ongevraagd mee aan het Urgenda-proces om zich nog meer af te laten persen. Van de nationale klimaatheks Minnesma, die bij Greenpeace vandaan komt. Een club die sinds 1990 meer dan 60 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie kreeg. 

Ander voorbeeld; het klimaat-agitatieplatform HIER van Milieudefensie-voorman Sible ‘Sla Mij’ Schone kreeg 6,8 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie. Om rond en na de komst van Al Gore klimaatkabaal te maken. Ook klimaat-subsidiegigant Essent sponsorde Sible zijn HIER.

Vergroen liever je bedrijventerreinen = Constructief Groen

Nu helpt Sible Schone ons voor Staatsbedrijf Gasterra (van het Slochterengas) aan die 1 euro per kuub gas-belasting, met CE Delft van Frans Roijers als ‘wetenschappelijke’ verkoper. Voor ‘het Klimaat’ ( = De Alsmaar uidijende Staat)

Tussen 1990-2014 kreeg Sible zijn Milieudefensie daarnaast al 30 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie voor klimaat-agitatie.

Niet alleen dat: Milieudefensie kreeg in die zelfde afgelopen kwart eeuw +/-100 miljoen euro subsidie om hun politiek te drammen. (exacte bedrag onbekend, maar voor 2010 droeg De Staat het gros van de MD-begroting; dat kan beter onderzoek boven halen)

Voor de periode 2016-2020 krijgen ze daar van Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog eens 10 miljoen euro PER JAAR bij.

Of neem het eergisteren besproken marketingbedrijf Natuur & Milieu. Dat krijgt jaarlijks gemiddeld 2 miljoen euro subsidie voor politieke agitatie-marketing, dus een ruwe schatting van 50 miljoen euro politieke subsidie sinds 1990. Tegelijk kregen ze sinds 1990 al een slordige 50 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie.

Constructieve vergroening: maak van je bedrijvenpark een echt PARK

Hoeveel miljoen euro kunnen we per direct besparen?
Wanneer je een politieke oplossing zoekt voor het milieuclub-probleem, dan kun je ook alleen aan die kraan draaien waarover een publiek bestuurder beschikt: de subsidiekraan. De volgende organisaties komen dus per direct in aanmerking voor een subsidiestop:

 1. Natuurmonumenten (40-50 miljoen euro per jaar subsidie, kreeg al ruim 400 miljoen euro Postcode Loterij-geld sinds 1990 ),
 2. Wereld Natuur Fonds (Nederland, ongeveer 2 miljoen euro per jaar, kreeg al 350 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie sinds 1990)
 3. Vogelbescherming Nederland (kreeg aanvankelijk geen subsidie, maar nu reeds miljoenen per jaar, kreeg ook 45 miljoen euro Postcode Loterij-subsidie sinds 1990)
 4. Natuur&Milieu (1,5-2 miljoen euro subsidie per jaar, kreeg al 50 miljoen euro Loterijsubsidie)
 5. Milieudefensie (gemiddeld 2-3 miljoen euro per jaar, kreeg al 30 miljoen euro Loterijsubsidie),
 6. De Landschappen (krijgen per provincie 3-4 miljoen euro subsidie, daarnaast kregen ze al 250 miljoen euro loterij-subsidie)
 7. IUCN Nederland (krijgt per jaar 10 miljoen euro subsidie, kreeg ongeveer 25 miljoen euro Loterij-subsidie)
 8. IVN (Krijgt per jaar bijna 7 miljoen euro subsidie, ving sinds 1990 al 30 miljoen euro Loterijsubsidies)
 9. De Milieufederaties (vangen alle 12 per jaar 2-3 miljoen euro subsidie, kregen sinds 1990 al 45 miljoen euro Loterijsubsidies

En dat is nog maar een kleine greep.

Zonder subsidie voor politieke marketing hou je dan minimaal 100-200 miljoen euro per jaar aan subsidie over. Die aan politieke reclame-clubs verdampte subsidie kun je in Constructief Groen steken, verfraaiing van de PUBLIEKE ruimte, zoals met bijgaande foto’s geschetst. Je kunt de Landschappen wel omvormen tot ‘Provinciaal Groenbeheer’, wanneer ze voor subsidie kiezen en dus publieke organisatie willen zijn.

Natuurmonumenten kan weer een particuliere organisatie worden, die qua grootte de maatschappelijke draagkracht representeert. Sinds 2002 verloren ze al 40 procent van de leden, die ze kunstmatig kregen door Postcode Loterij-campagnes. De om niet verkregen gronden kan Natuurmonumenten weer in een publiek grondfonds terug-schenken.

Dat helpt ook bij het dalen van de grondprijzen.

HIER zie je de gevolgen van subsidie en loterij-miljoenen; 6,8 miljoen euro Postcode Loterij

Boudewijn Poelmann’s Diabolische Idee
Wat Boudewijn Poelmann van de Postcode Loterij wil , dat is ZIJN keus. Hij heeft recht op zijn elitair-fascistische overtuigingen, en mag die op eigen initiatief groter maken. Dat is zijn zelfbeschikking. Ik vind wat hij doet verwerpelijk, omdat het oogt alsof je De Faust leest, een plannetje van Mephistoles.

Het door Poelmann en zijn generatie ’68 verachte ‘volk’ is via haar hebzucht zijn politieke financieringsbron.

Nihilistische slimheid noem je dat; dat je het door jouw verachte ‘klapvee’ via Joop van den Ende mobiliseert, om te betalen voor haar eigen onderdrukking. Dat Poelmann ter helle wil varen is zijn eigen keuze. En dat Nederlanders zo laf, hebberig volgzaam en intellectueel lui zijn, dat hebben ze dan maar aan zichzelf te danken.

Constructief Groen! Lelijke bedrijventerreinen met groen stofferen

Poelmann ‘kocht’ als het ware de ruimte tussen de oren van Nederland. Dat we met onze zelfvernietiging niet alleen instemmen maar die vernietiging ook nog zelf betalen (Klimaatwet).

Er is echter geen logisch geldige reden om die ene politieke stroming dan OOK nog eens met miljarden euro’s publiek geld te injecteren, zoals sinds 1990 tegelijk gebeurde. Deels omdat die Loterijgeld-clubs dat geld aanwenden om de publieke geldpot te bestormen.

Het selectie-criterium ‘Loterijgeld? Dan geen subsidie’ maakt van die praktijk direct gehakt. Het is helder in haar eenvoud, en voor iedere publieke bestuurder te hanteren die schoon schip wil maken. Zo kun je ook de bijl zetten in de wortel van de valse elite. Ze zijn een reus op lemen voeten.

We slachten die milieuclubs

 • Doneer voor een grondig onderzoek naar de Milieumaffia, en de ambtenarij die hen geld toestopt via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

One Reply to “Oplossing milieuclub-probleem spaart miljarden euro’s voor 2030”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *