Subsidiebeleid verlaagt vrij inkomen huishoudens 8% sinds 1990

Van Hugo von Meijenfeldt (Buitenlandse Zaken) om 2030 Agenda door te drammen

Emeritus sociaal geograaf Pieter Lukkes stuurde net een artikel –Subsidie wordt duur betaald– over de verarming van de middenklasse met 8 procent sinds 1990 dankzij (milieu)subsidie-beleid. Het economisch aandeel dat huishoudens in het Nationaal Inkomen bijdroegen- dus in de vrije economie konden besteden- daalde van 62% naar 54%.

We zien dus de afname in vrijheid en macht van de middenklasse voltrekken, ten gunste van totalitaire bureaucratie en corporatisme.

Dan praat je over een bedrag van rond de 50 miljard euro, 7000 euro per middenklas-huishouden dat de ambtenarij sindsdien extra inzet voor collectivisme-politiek, zoals subsidies voor het grootbedrijf en windmolenaars.

Lezing Bill Gates, 1 van aanjagers 2030 Agenda

De lieve duit belandt nu jaarlijks EXTRA in overheids- zakken, en de ambtenarij verdeelt dat geld dan strategisch voor eigenbelang. (zoals 10 miljoen euro marketing-subsidie per jaar voor Wijnand Duivendak zijn Milieudefensie voor ‘pleiten en beinvloeden’ = andere mensen lastig vallen)

Momenteel kampen al 1,4 miljoen huishoudens in Nederland met betalingsproblemen, mede dankzij deze collectivisme-politiek. Als de energierekeningen dankzij de Klimaatwet door het plafond gaan (u betaalt tot 2030 minimaal 12.000 euro extra bij, althans, dat kost de Britse Klimaatwet), kan dat aantal probleem-huishoudens eenvoudig verdubbelen.

Dat het bij de Britten gelijk gaat, is een extra aanwijzing voor de hint die Lukkes geeft: dat we van een INTERNATIONALE trend spreken, die internationaal geforceerd is door oa het bankiers-wezen. Niet langer helpen subsidies om voor het eigen volk te zorgen. Ze worden ingezet voor globalistische politiek

Die Kapitaal-herverdeling heeft sinds 1992 een naam: Agenda 21. Sinds 2015 veranderden ze die naam in nu 2030 Agenda met die ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’. (SDG doelen in toffee-kleurtjes)

Rutte krijgt orders van Gates om de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ = 2030 Agenda in te voeren. Wiens belang dient dat?

Sturing met subsidie sinds de Club van Rome
De ogen-opener die Lukkes geeft is deze; dat die sturings-politiek door de overheid met subsidies pas recent is. Er was een duidelijke TRENDBREUK aan te wijzen in de geschiedenis. Voor 1973 met de (georkestreerde) olie-crisis was van beleid-sturing op subsidie nog geen sprake:

Zijn wij altijd zo subsidiebelust geweest? Dat niet. Want H.J.Kruisinga schrijft in een artikel in de Encyclopedie van de Bedrijfseconomie (1985) dat het subsidiestelsel pas sinds het midden van de jaren 70 van de vorige eeuw snel is gaan groeien.

Volgens deze auteur had de overheid voordien: “weinig belangstelling en ook geen reden om bepaalde zaken te stimuleren. Maar na de oliecrisis in 1973 ontstond het besef dat bepaalde gewenste ontwikkelingen in gang gezet konden worden met behulp van subsidies”.

Het jaar 1973 wordt ook door de hoogleraren bestuurskunde Bovens, ’t Hart en Van Twist genoemd. Zij zien in dat jaar het overheidsbeleid omslaan van het gedienstige “zorgen voor” naar het zelf ondernemende “zorgen dat “ . Dus van verzorgend naar het realiseren van eigen doelen.

2030 AGENDA, Wereldsocialisme, Mark Rutte voert ’t in met de groetjes van Paul Polman (Unilever, VNHigh Level Panel of Eminent Persons)

Geen ‘toeval’ maar bewuste geo-politiek
Die observatie van Lukkes en de door hem aangehaalde academici, past precies in de geopolitiek die Interessante Tijden al blootlegde; via ‘internationale verdragen’ uit naam van ‘het milieu’ via de Verenigde Naties, is de overheid niet meer van het Nederlandse volk.

De Nederlandse overheid is nu in handen van het Globalisme-corporatisme dat aan de VN-touwtjes trekt: zoals ik al beschreef voor Elsevier in mei 2016: Geoliede Klimaatlobby.

Lees daarvoor ook ‘Ecology, Ideology and Power’ van Donald Gibson; de Ford Foundation, Rockefeller-kliek en Bush-Dynastie, de Club van Rome en dat 1001-netwerk rond Prins Van Lockheed Affaire tot Bilderberg. Die hebben de hele bestuurlijke architectuur rond ‘klimaat’ opgetuigd, met name de Rockefeller Foundation vanuit hun Bellagio Center. De Rockefeller Foundation is de CIA.

De meeste mensen – met name bij al die milieuclubs- werken geheel onbewust mee aan die corporate strategie. Net als al die mainstream-mediasukkels. De ‘waarheid’ is te koop; strooi strategisch met geld en je krijgt vanzelf medestanders. Iedereen die zijn wereldbeeld ontleent aan massamedia is eenvoudig te sturen en manipuleren.

Vooral ‘de journalistiek’, die bestaat voor 99 procent uit ezels. En dan hoop ik de ezel niet te beledigen.

De Ambtenaar die bij ons 2030 Agenda implementeert, eerder klimaat-onderhandelaar; World Connectors is van Herman Wijffels en Herman Mulder.

2030 Agenda dames en heren, ik herhaal 2030 Agenda
Die rijke 1 procent met de 100 belangrijkste Amerikaanse famillies stuurt bewust aan op collectivisme-politiek. Die strategie heet nu 2030 Agenda. Bij ons is top-ambtenaar Hugo von Meijenfeldt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor invoering.  Om die agenda door ieder’s keelgat te drammen, verhoogde hij bijvoorbeeld het subsidie-budget van Milieudefensie van 1-2 mljoen euro per jaar naar 10 miljoen euro. Om te ‘pleiten en beinvloeden’ voor Paul Polman (Unilever) zijn 2030 Agenda.

Daarnaast kreeg Marx Rutte van Bill Gates in November al instructies voor invoering. Wanneer je op de kop van hun Volkskrant leest dat Marx Rutte in onze levens-stijl en levenskeuzes wil mengen; 2030 Agenda met die ‘Sustainable Development’-doelen. (SDG’s).

Dat je roept ‘de gezondheid’ van de bevolking te willen sturen: een nieuw excuus voor belastingheffing. Die politiek kwam via de Verenigde Naties ingedaald, via ‘internationale verdragen’ na de eerste Aardetop in Stockholm (1972) en oprichting van de Club van Rome (Limits to Growth 1972).

De huidige Klimaatwet is niets dan ‘Limits to Growth’ in klimaatjasje, met deels de zelfde spelers als toen. Dat beleid werd versterkt na de 2de Aardetop in Rio de Janeiro (1992, met Rockefeller-marionet Maurice Strong als Secretaris-Generaal)

2030 Agenda: ‘De Transitie’ naar Globalistische Technocratie

Collectieve verarming voor verrijking 1 procent
Iedereen die zijn energie-jaarafrekening bestudeert snapt al waar die collectivisme-politiek naartoe gaat. Collectieve verarming voor de massa, en exporbitante verrijking van subsidie-miljonairs, bankiers en een nieuwe ‘klimaatelite’.  Via al die SED-subsidies kweekt de ambtenarij medeplichtigen voor haar collectivisme-politiek. Wie zwijggeld krijgt van RVO is plots ‘duurzaam duurzaam’, houdt zijn mondje wel.

  • Van de kosten van mijn stroom bij Nuon (265,26 euro) per jaar is liefst 180 euro (67%) nu overheids-heffing.
  • Van de kosten van mijn gas bij de Nuon (446 euro) per jaar is liefst 236 euro (52 %) nu overheidsheffing. 

Daarom heeft het besparen van energie ook nagenoeg geen nut, zo kun je zelf zien. Ik ben als Zelfstandige Zonder Perspectief (ZZP’er) op afstand Groene Rypke de Duurzaamste. Heb geen kinderen/handenbindertjes. Al 8 jaar heb ik niet meer in een vliegtuig gezeten, geen klimaat-activist die mij dat kan nazeggen.

Ik woon in een tussenwoning met 3 verdiepingen op het Friese platteland.

  • Mijn stroomverbruik zit met 1216 kWh liefst 37% lager dan het gemiddelde 1-persoonshuishouden.
  • Mijn gasverbruik is 50 % lager dan dat van de gemiddelde tussenwoning.

Maar je kunt dus besparen tot je een ons weegt. Wanneer je al een warme persoonlijkheid hebt, is al dat gestook ook niet nodig. Toch blijven je tarieven stijgen.

Rockefeller Foundation, Ford Foundation, internationale milieu-waanzin als van Earth Day komt uit de CIA-hoek

Laurens Jan Brinkhorst (AEB) en zijn dochter Laurentien
Het was Laurens-Jan Brinkhorst (D66) die de Algemene Energiebelasting (AEB) invoerde in 1996, toen de nutsbedrijven voor marktje moesten spelen van Brussel. Zo kwamen ONZE energiebedrijven in Corporate Handen, zoals bedoeld was. Volgens Brinkhorst zou hij zijn ‘hoed opeten’ als vervolgens de tarieven zouden gaan stijgen. Dat deed hij niet. Het is een leugenaar.

Als milieu-bezorgde student in Wageningen vond ik die stap al verbazend. Immers, hoe kan een PRIVAAT energiebedrijf nu inzetten op energiebesparing? Want als privaat bedrijf wil je zoveel mogelijk energie verkopen, net als de bakker die zoveel mogelijk brood verkoopt. In 1997 bij de Elfstedenwinter ontkurkte Gasunie vervolgens de champagne, er was nog nooit zoveel gas verstookt.

Daarvoor was energie een nutsvoorziening.

Dus zonder Laurens Jan Brinkworst was je energierekening nu de HELFT lager geweest, EN hadden we als publiek meer greep op ONZE nutsbedrijven. En dat is alleen maar energie. Onder zijn partijgenoot Hans Wijers (D66), de huidige voorzitter van Natuurmonumenten, werd vervolgens die AEB-last verdeeld in de maatschappij.

Van Laurentien van Brinkworst; ‘Missing Chapter’ = Earth Charter natuurlijk

Het grootbedrijf kreeg dankzij de lobby van de VNO-NCW een lager belastingtarief, de huishoudens kregen de volle mep. Dat kun je lezen in ‘Het Groene Optimisme’  (2011)van voormalig Milieudefensie-directeur Wijnand Duivendak.

Brinkhorst zijn dochter Laurentien trouwde de Oranje-familie in; zodra je gedienstig bent geweest aan het globalisme zet de Oranje-Maffia haar deuren open. Ook Pieter ‘Mc Kinsey’ Winsemius, die andere Rockefeller-marionet werd Oranje-klant..

Laurentien helpt nu bij invoering van het reeds vermelde social engineering-programma 2030 Agenda (Missing Chapter Foundation, Raad voor Kinderen), het programma van de VN dat uit de 2 vernoemde ‘aardetoppen’ in Rio en Stockholm voortkomt. Haar zwageres Mabel van Oranje is voorzitter van George Soros zijn denktank European Council on Foreign Relations.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3

De kleur van vals groen is Oranje
Dus dat je ook begrijpt uit welke hoek de uitzuiging der middenklasse afkomstig is. De valse en ongekozen elite van Nederland, die onderling de voordeeltjes en baantjes verdeelt. Jan Peter Balkenende maakten ze voorzitter van het ‘duurzame’ multinational-collectief van Shell en Unilever; Dutch Sustainable Growth Coalition.

En zo krijgt ieder zijn baantje om het plebs uit te zuigen.

De Oranje-familie speelt hierin een niet te verwaarlozen rol sinds Prins Bilderberg von Lockheed Affaire tot Buitendendeurneuker (SS-prins Bernhard). De oprichter van 1 van de grootste klimaat-agitatieclubs van het moment: WWF, met haar 600 miljoen euro campagne-geld per jaar. Met startkapitaal uit zijn Club van 1001 opgezet, dat WNF.

De New Age-religie van Beatrix: ‘Aarde’ met hoofletter aanbidden, God als Multicultti-Globalist

Bedenk ook dat Koningin Beatrix het Earth Charter lanceerde in 2000 in het Vredespaleis.

Dat Earth Charter is de ‘geestelijke’ onderbouwing van klimaatpolitiek. Het is afkomstig van Rockefeller-marionet Maurice Strong. Het werd geredigeerd door Stephen Rockefeller, de zoon van Nelson Rockefeller (broer van bankier David). En het transitie-plan voor Nederland werd geschreven door Neerland’s Rockefeller-marionet Pieter ‘McKinsey’ Winsemius.

Lees mijn verhaal in Elsevier, en ontwaak uit je massamedia-slaap

In Rockefeller zijn Trilateral Commission zit die hele klimaatmaffia gezellig bij elkaar, van Hans Wijers tot de klimaat-ijverige ABP-pensioenkip Corien Wortmann Kool. Natuurlijk weet Hans Wijers ook wel dat die windenergie geen deuk in een pakje klimaatboter slaat, terwijl hij lekker renteniert in zijn miljoenenpand aan het Vondelpark.

Maar daar gaat die hele ‘energietransitie’ ook niet over. De ‘Energie’-transitie is een kapitaal-transitie van de midden- en lagere middenklasse naar de bankiers-maffia, de corporate maffia, ngo’s en ongekozen ambtenarij. Schatkistvulling. Wij mogen met de Klimaatwet bij afnemende aardgasbaten als ‘human resources’ de rentelasten van Vadertje Staat haar schulden dekken

We want the earth in our hands…. Rockefeller Foundation = CIA

Of geloofde je nu werkelijk nog dat ’t voor ‘het klimaat’ is? 🙂 Ach gossie.. Pieter Lukkes kreeg een aantal jaren terug van de Leeuwarder Courant te horen dat zijn kritisch-geinformeerde stukjes (kosten-batenanalyse klimaatsubsidie) niet langer welkom zijn.

Dat krijgt iedereen te horen die het establishment haar leugens doorprikt.

3 Replies to “Subsidiebeleid verlaagt vrij inkomen huishoudens 8% sinds 1990”

  1. Ik vraag me af hoe de elite zich voelt als de “gated community” poorten het begeven onder het geweld van het burgerlijk ongenoegen, want dat gaat gebeuren zo zeker als wat!

  2. Mooi duidelijk uiteengezet artikel hoe de klimaat maffia werkt, en alle poppetjes die actief zijn in die maffia, waaronder de nep oranjes (zitten onwettig op te troon), goed in het “licht” gezet worden. Wat zou er gebeuren als straks degene die het legale monopoly op geweld hebben in Nederland en Europa, de kant van het volk kiezen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *