NRC Handelsblad (1992) bejubelde kinder-misbruik; ‘Fascinerend’!

…de meesteres van de Uva (faculteit der geesteszieke wetenschappen) krijgt nog subsidie ook

‘Libertijnen’ die kleine meisjes ontvoeren, opsluiten, martelen (oorlellen afsnijden, terroriseren) en verkrachten, 7-jarige kindjes friemelen in aanbevelende zin en dan wat literair intellectualistisch ingekleed; daarover jubelde meesteres prof dr Ieme van der Poel (Universiteit van Amsterdam) voor NRC Handelsblad in een recensie met rode oortjes:

‘Het fascinerende van Sade is dat hij, hoewel hij seks van ieder gevoel of sentiment ontdoet en daarbij vaak het beestachtige in de mens in scene zet, tegelijkertijd precies datgene naar voren haalt, waarin de erotiek zich van het animale onderscheidt.’

Dat typische NRC-toontje van wollig intellectualisme (je laffe aard camoufleren met omhaal van woorden), waarmee je De 120 Dagen van Sodom aanprijst van de ‘uitvinder’ van het Sadisme, de Satanist Markies de Sade.

Heel erotisch….

Ieme de NRC-meesteres
Ik kreeg het boek in handen van de lokale 2de hands-boekhandelaar. Je bent nieuwsgierig naar de persoon waar het Sadisme naar is vernoemd.  Maar hebt ook smaak. Dit is het meest nihilistische en satanische product dat ooit door een demonisch bezeten idioot is uitgekotst. Fascinerend als je zoiets vergoelijkt, alsof er al een zwavelluchtje aan je hangt.

Want ja,  wie aan kleine kinderfloppies friemelt, sprietjes zonder tietjes, of wie dat ook maar aanprijst: die moet je niet relativistisch intellectualistisch verheerlijken.  Maar radbraken, vierendelen en onderste boven hangen aan een lantarenpaal, en zulke boeken op de brandstapel.

Zeg ik als liefhebbende oom van 3 nichtjes.  En een neefje bij wiens geboorte ik van ontroering huilen moest, die kwetsbaarheid van leven.

…aldus de meesteres van de UvA.

Terwijl prof dr ‘De Wetenschap’ Ieme van der Poel met haar naar vette vis riekende NRC-handen in haar broek friemelde en lekkerbekte bij blz 66;

Kijk eens pater Geoffroi, zei Louis tegen zijn vriend, mij naar hem toe duwend: heb ik je niet gezegd dat het een liefje was? ‘Hoe oud ben je mijn kleintje? ‘Zeven jaar, eerwaarde’: Dat is dan vijftig jaar minder dan ik’, zei de goede pater me opnieuw kussend’

Ze gieten het meisje vol limonade zodat ze moet plassen. En dan kan de pater al friemelend aan het kindje en rukkend aan zijn eigen plasser haar plas opdrinken. En dan over het kindje klaar te komen. Vindt die perverse NRC-teef ‘fascinerend’ met haar kut als een Coentunnel (openbare ruimte, net verbreed).

Fascinerende ‘erotiek’, aldus de respectabele emeritus-meesteres van de UvA en het achtenswaardige NRC Handelsblad. 🙂 Mag ik dat zo wel opschrijven, UvA-meesteres? 🙂 Straft u mij anders meesteres 🙂

To Hell with the Devil

Emeritus-meesteres van het cultuur-maxisme
Van der Poel lijkt een typische Soixantehuitard/Generatie ’68, met officiële prijzen en subsidies behangen door de valse elite. Postkoloniale massa-immigratie uit Marokko noem je ‘diaspora’, van hun thuisland ‘Vertriebenen‘ alsof ze niet gewoon zelf zijn gegaan.

Komt mooi van pas bij George Soros BV, nu Marx Rutte het ‘verdrag’ van Marrakech gaat ondertekenen om mensensmokkel uit Afrika een meer institutioneel karakter te geven.

Ieme van der Poel is Professor emeritus of French Literature at the University of Amsterdam. From 2010 – 2012 she served as the Director of the College of Humanities and was Director of the Research Master in Literary Studies from 2004 – 2010. Her main fields of interest are Colonial and Postcolonial Literatures in French, including (Post) Colonial History, especially the Maghreb, Postcolonial Theory, and French Intellectual History.

She directed the research project: “Diasporic Writing: A Comparative History of the New Moroccan Literatures in French, Spanish and Dutch”, 2006-2010, funded by NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research). She is currently preparing a book for Liverpool University Press, entitled Diasporic Writing : New Moroccan Voices in French, Spanish and Dutch.Besides , ENZOVOORT

To Hell with the Devil

Pedofilie en Satanisme, oh wat zijn we libertijns
De ‘respectabele’ uitgever Bert Bakker (nu Prometheus) kondigt zijn heruitgave (1992, 1969) van pedofilie en satanisme- in de vertaling van Hans Warren- als volgt aan. Namelijk op precies de zelfde wijze als dat De Sade/De Satan zichzelf in de markt zette.

Namelijk als moedige mensen die durven gaan waar anderen-  die door de generatie ’68 verachte kleinburgers- niet durven gaan ( = hoogmoed):

Sade zocht naar de absolute waarheid, maar koos daarbij voor een richting waarin vrijwel niemand durft (…) te kijken. De laatste jaren (…) wordt Sade steeds minder als een interessant geval, en steeds meer als een groot schrijver beschouwd. Dit boek is niet alleen onthutsend (..in de zin van ‘aanbevelenswaardig’ RZ), maar dikwijls ook humoristisch en diepzinnig’.

Over kindertjes van 7 je zaad uit-sproeien, ja dan durf je echt wat. Wat een GROOT SCHRIJVER.

Humoristisch en diepzinnig! Meisjes van 10 ontvoeren, martelen en verkrachten. Humoristisch en diepzinnig. Hahaa, wat liggen we in een deuk bij die NRC-humor. En wat gedurfd zeg, vergeleken met die benepen kleinburgers (favoriete kreet bij ’68) die deze weg niet ‘durven’ gaan.

De meeste mensen kennen dit werk uit de jaren ’30 vorige eeuw niet van Marxist Reich, pupil van Freud

Sinds wanneer is ‘jezelf naar beneden halen’ een vorm van waarheids-vinding en durf? Bert Bakker Junior (1942) was nazaat van de christelijke poeet, die de uitgeverij oprichtte. Hij was de eerste die in 1969 Markies de Sade uitgaf, nadat dit jarenlang terecht verboden lektuur was.

Omdat pis van 7-jarige meisjes opdrinken gewoon uiting van slechte smaak is; een daad om de mensheid neer te halen, alsof je Mephistoles leest in De Faust: ‘het ware beter dat dit alles er niet geweest was’. Het Absolute Niets.

Maar ja, de Mei ’68-beweging en ‘Seksuele Revolutie’ (van marxist Wilhelm Reich, pupil Sigmund Freud) hadden net plaatsgevonden. Dus plots heet kindertje-verkrachten dan ‘vrijgevochten’, net als een beetje stom aantrappen tegen het christendom alsof je bezeten bent. En wat seksueel doen met je kinderen (Hedy ‘d Ancona).

Of massamoordenaars verheerlijken (maoist Wijnand ‘Klimaatwet’ Duivendak, en Paul ‘Pol Pot’ Rosemuller, beide ‘Groen’ Links) terwijl je Airmiles spaart om ‘het klimaat’ te redden. (Duivendak vloog naar Nairobi om zichzelf op een voetstuk te zetten bij zo’n COP-klimaatconferentie)

To Hell with the Devil

Het Satanisme is een realiteit
Dus wat ‘de kwaliteitskrant’ me aanbeveelt en ‘DE’ wetenschap, daar heb ik wel eens mijn twijfels bij. Wat ik wel geloof: dat wat het echte leven door ondervinding me leert. Leven uit de eerste hand. Je leest wekelijks 3 boeken om je referentiekader uit te breiden. Je komt wel eens ergens. En zo leer je ook in de praktijk weer beter waarnemen wat je ziet.

Ooit 20 jaar geleden ontmoette ik in de trein naar Deventer zo’n priester van de Satanskerk met zo’n offerring (bedekt de hele vinger met een lange punt er aan), die je ook bij Ozzy Osbourne van Black Sabbath wel kon zien. Met beestachtige dierlijk felle ogen, en een zalvende stem, reuze-intelligent.  Hij had een Indisch vrouwtje bij zich dat bij Wageningen UR werkte.

Je kon zijn aanwezigheid voelen, alsof hij je ‘aura’, energieveld binnen probeerde te dringen toen ik tegenover ‘m plaatsnam. Dus wat doe je dan: dan begin je gewoon een gesprek met zo iemand, want ja, je bent nieuwsgierig of niet.

‘De Bijbel is niet voor het klootjesvolk geschreven’, stelde hij, we hadden een heel gesprek over geloof. En hij roemde de door Anton La Vey geschreven Satansbijbel. Dat je niet de andere wang toekeert maar 10 maal zo hard terugslaat. Die Satans-bijbel is gewoon Darwinisme, vitalisme de sterkste ‘wil’ overwint.
https://www.youtube.com/watch?v=GlUPotXerDE

Het is de ethiek van ‘Doe wat je Wilt’ (Aleister Crowley) en de naturalistische drogreden, dat wat ‘natuurlijk’ is ook aanbevelenswaardig moet zijn, net als bij het milieu-fascisme.

Seks is natuurlijk. Ja nou en? Of je nu de liefde bedrijft en een kind verwekt, of je zit met een dozijn AIDS-homo’s anaal aan elkaar geklonken (‘Anschluss vinden’ heet dat) in een zwart mishandel-pakje. Je kunt dineren en vreten.

The Age of Satan in ’66
Ik ben niet veel later christen geworden, heb het geloof van mijn voorvaderen Rypke en Wybe aangenomen, oprjochte Friezen; een geestelijke ervaring die altijd bijblijft. De Friese christen-anarchist hanteert het motto wij knibbelje allinnich foar God.  Dus wanneer  je je mocht afvragen, wanneer komt dat quasi-respectabele NRC-toontje nu in zijn proza, die ‘middenweg’ van halve waarheden waarin kinderen ‘enigszins’ misbruiken hoogcultuur heet.

Wij bewandelen het smalle pad. Je leven is een geestelijke strijd om het bestaan. Je leven verlies je toch al wel, maar verkoop je ziel niet.

Het beste argument tegen christendom zijn domme christenen (EO, gristenunie, seculier-light-lafbekjes). Maar naast geestelijke ervaringen, blijven er ook genoeg redelijke argumenten aan te voeren, al was het maar in negatieve zin. Zie Solzenytsin (die naam schrijf ik nooit goed), die de Atheïstische moordkampen van het Marxisme overleefde in de door generatie ’68 opgehemelde Sovjet-Unie.

Dus ook als je me niet in mijn geloof-stap wilt volgen; herstel van klassieke waarden, iemand? Je kunt Satanisme dus ook zien als primitivisme, OERRR. De brand in de beschaving, zoals je ‘God’ ook seculier kunt zien: De Liefde, Eerbied voor Het Leven.

Je hoeft ook niet te denken dat die bloedrode NRC-Jacobijnen ophouden als het christendom kapot is (in NL ‘mission accomplished‘): Ze gaan door tot alle waarden zijn omgekeerd (2030 Agenda), dat alles wat krom is recht moet heten, tot toiletten voor trafo’s aan toe.

Aanrader, zou ook in het Nederlands uitgegeven moeten

Satanist Anton La Vey was in de jaren ’60 onderdeel van de hier beschreven ‘Counter Culture’ van de Bay Area van Los Angeles (en ook San Francisco) Hij riep op 30 april 1966 ‘The Age of Satan’ uit, The Rolling Stones bejubelden hun Sympathy For the Devil.

En niet veel later werd D66 opgericht 🙂

Het is dus niet toevallig in mijn ogen, dat in zo’n klimaat dan in 1969 in Nederland weer markt komt voor verheerlijking van het Satanisme. Tijdens de Apartheid in Zuid Afrika was zijn Satansbijbel verboden tot 1992. Na de Apartheid is duivel-verering weer toegestaan, en het is al bijna weer een neo-marxistische Failed State.  Met voodoo hou je ook geen kerncentrale aan de praat.

Of wel? Als die Zuid Afrikaanse kerncentrale dan ontploft omdat ze een zwarte heksendokter voortrekken op een blanke dr.ir. in de kernfysica; bent U dan ook zo benieuwd wat NRC zal schrijven?

Boeken als De Sade- de wijze waarop die vergoelijkt worden tot culturele curiositeit- tonen de uiterste consequentie van het Absolute Niets.  Waarheid is waarmee je wegkomt. Want God kijkt niet langer over je schouder mee. Ed Nijpels, Mark Rutte. D66. VVD, Vereniging Voor Dieven.

Ik besprak hier al het boek van David MacGowan, ‘Weird Scenes inside the Canyon’.: hoe die hele ‘counterculture’-beweging, die door ‘de journalistiek’ de hemel in werd geprezen, eigenlijk een zelfdestructieve bende was van (pedo-)seks, drugs, moord en doodslag. Die vrije ‘verworvenheden’ van die nihilistische mislukkelingen van generatie ’68, begeleid met wat 3 akkoorden-herrie.

In die kringen van muzikanten bij Hollywood (Laurel Canyon) bevond zich niet alleen Jim Morrisson, maar ook Charles Manson, die met nog wat geestverwanten het moderne Groupie-dom uitvond.

En hij gaf zich tegelijk over aan orgies van geweld. De logische consequentie van de filosofie. De vis rot vanaf de kop.

Kinderverkrachting verheerlijken was LE-gaal, het boek lezen van de man die de geschiedenis veranderde was IL-legaal; nieuwe uitgaven kun je enkel lezen voorzien van allerlei revisionistische voetnoten

Mijn Strijd om het Bestaan
Nu kreeg ik net ‘Mijn Strijd om het Bestaan’ van Adolf Hitler in handen, een originele uitgave en vertaling. Dolfie was in 1924 en daarna bestseller-auteur met een miljoen boeken. Zijn ‘Strijd’ lag bij wijze van spreken bij ‘Die Welt dreht durch‘ op de boekentafel. Volgens de officiele lezing had Dolfie zo’n succes omdat het land met de beste universiteiten ter wereld- leidend in de wetenschap – gek was en ‘gefrustreeer’.

Bedenk je dan, dat je met rode oortjes aan je pedo-piemel mocht friemelen bij De Sade, of graaien in je Sadistische Coentunnel-kut.

Maar dat dit boek Verboten was om in bezit te hebben tot voor kort. Dat je niet zelf mocht lezen, wat iemand die de 20ste eeuwse geschiedenis zo doorslaggevend beïnvloedde nu zelf dacht als Duits nationalist. Hij verloor de oorlog tegen het internationaal grootkapitaal, dat hem eerder aan de macht hielp (met financiering).

Jij wist net als ik tot voor kort ook niet, dat Wallstreet Dolfie sponsorde?  En dat zijn Volkswagen een kopie was van Henry Ford zijn T-model Ford?

Ik las net hoe JP Morgan cs van de Eerste Wereld Oorlog schatjehemeltjerijk waren geworden, terwijl de Amerikaanse staats-schuld zo was verveelvoudigd. En terwijl ‘Lord’ Rothschild – een Jood waar Dolfie het bepaald niet op had- het Britse oorlogs-apparaat van lening hielp voorzien in ruil voor wat Bloed en Bodem voor het Zionisme (Balfour-declaration 1917).

Dus dat een oorlogje een handje helpen gewoon verdienmodel is, het stratego van de mensen die op de geldpot zitten.

Darwin’s Dangerous Idea. Darwin misbruiken om christelijk geloof belachelijk te maken is ‘intellectueel’, maar Darwin op mensen projecteren Verboten

NRC-lezers en hun Darwin
In ‘Mijn Strijd’ toont Dolfie zich een echte Darwinist, man van de wetenschapsbijlage van NRC Damesblad, die de natuurlijke selectie op volkeren toepast. Darwin’s Dangerous Idea: ja, zeg dat wel…

Dolfie verkocht in ‘Mijn Strijd om het Bestaan’ een zelfde vorm van denken als de milieubeweging anno nu: gebaseerd op Malthus en de ‘Populatie’-beweging van de vroege 20ste eeuw met haar ‘Living Space’; Lebensraum aldus 1 van zijn mentoren Karl Haushofer. Het zwaard (landjepik) zou de ploeg (voedselvoorziening van je volk) vooruit gaan.

Je kon al in 1924 lezen dat Dolfie Rusland van haar Slavische volk wilde ontdoen, als Lebensraum voor het ‘Duitsche Volk’ in bezit nemen. Een kolonie. Zoals de Britten door Rothschild gefinancierd (Bank of England) ook de halve wereld tot kolonie hadden gemaakt onder oa Benjamin Disraeli.

Dus ’t is niet zo dat ze bij de Bank for International Settlements (BIS) geloofden dat Dolfie pacifist zou zijn, toen ze met Hjalmar Schacht Dolfie’s oorlogs-machine hielpen financieren met gestolen Tsjechisch goud. Tenzij ze NRC lazen/erg selectief op de hoogte waren…

….je zou bijna zeggen; had Het Grote Geld geen belang dat wij Dolfie zelf lazen?

TO HELL WITH THE DEVIL
Dus; terwijl meesteres Ieme van der Poel bij ‘kwaliteitskrant’ NRC Damesblad met kwijlend bekkie het Satanisme aanprees-  ons ‘libertijntje’ met haar kut als een Coentunnel- mocht niemand dus een eigen beeld van de geschiedenis vormen van het Darwinistisch nationalisme. En waarschijnlijk heeft U nog nooit van de Bank For International Settlements (BIS) in Basel gehoord; opgericht om de ‘herstelbetalingen’ door Duitsland na Versailles (1919) te faciliteren.

Maar die dus de nazi-oorlogmachine op touw hielp zetten. De bank die ook De Euro ontwierp.  En waar onze respectabele Klaas ‘Klimaat’ Knot van De Nederlandse Bank bestuurder bij is. Waar iedere extra zonnestraal een klimaatramp heet bij de ‘de kwaliteitsmedia’,…

Beeld bij de 26ste zang van Divina Comedia, de Hel van Dante

Kunnen we dan niet volmondig de anti-moderne schrijver Spaanstalige schrijver citeren, ik meende dat ’t Miguel de Unamuno was, maar ’t kan ook Louis Borges zijn:

Het is eenvoudig te zien wat wij moeten verachten; alles dat de journalistiek ons aanprijst

Of het nu Global Warming-alarmisme is, overdreven seksualisering, hyper-digitalisering of welke andere seculiere massamedia- hysterie ook die U en mij tot SLAAF moet maken, andermans ‘middel’; to Hell with the Devil.

Jezus die de Doodscultus van de Milieubeweging overwint

Zeg vandaag je ‘kwaliteitskrant’ nog op, de NRC-pedo-pers, ga je eens fatsoenlijk informeren en bekeer je tot Christus Amen. Of als je nog seculier wilt blijven en een langer proces door moet gaan (het is bij mij ook continue een worsteling): een herstel van Klassieke Waarden; iemand?

Een oprechte heiden is me ook meer dierbaar dan een Gristenunie-grristen/Dagblad Trouw-abonnee die met LBGT of het klimazisme dweept om maar geaccepteerd te worden.

One Reply to “NRC Handelsblad (1992) bejubelde kinder-misbruik; ‘Fascinerend’!”

  1. Als iedereen zich tot echt christen zou bekeren ,dus Christus centraal stellen en niet de mens, dan had de duivel geen kans meer. De angel van de hoogmoed maakt de mens van God los.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *