Lucifer vereren = ‘De Verlichting’…

Illuminati-tempel Berchtesgaden met daarop Lucifer de Morgenster van De Verlichting

Mainstream-historicus Niall Fergusson (getrouwd met Ayaan Hirsi Ali) beschrijft in The Square and the Tower, dat de Illuminaten-Orden zich vormde in Beieren in 1776. Dat is het jaar waarin de Verenigde Staten onder leiding van Vrijmetselaars zich van de Britten afscheidden, gesteund door Frankrijk. De stichter was Adam Weishaupt.

Fergusson citeert een secundaire (Duitse) bron om het doel van de Illuminati te definieren:

To Enlighten the understanding by THE SUN of reason, which will dispel the clouds of superstition and prejudice

Lucis is licht, Il-luminati betekent iets als ‘De Verlichten’, mensen die dus De Zon van De Rede aanbidden nadat ze ‘geheime kennis’ (gnosis) in bezit kregen, danwel ‘De Wetenschap’ in pacht hebben. Luci-fer, daar geloven ze in, net als de Theosofen na Madame Blavatsky.

Ik ben ook zon-aanbidder, met biertje op terras. Maar dit is van een andere orde. letterlijk. Een Orde, cult danwel corporale vereniging waarin je Lucifer de Lichtbrenger, het Licht der Rede VEREERT.

De analogie met Romeins-Griekse goden hier is Prometheus, die het Goden-vuur steelt en bij de mensen brengt. Maar Lucifer de Lichtbrenger heeft ook verdachte overeenkomsten met het Vrijheidsbeeld van de Verenigde Staten. En in die cult gaan we ons vandaag verdiepen, om te ontdekken dat ‘harde’ wetenschap en ‘zacht’ spiritueel goed samengaan.

Lucifer, de Lichtbrenger, het maandblad van de theosofie heette ‘Lucifer’

Lucy in the Sky with Diamonds (1967)
Die aap die ze in de ‘Counter Culture’-jaren ’60 opgroeven in Afrika kreeg ook niet ‘toevallig’ de naam Lucy. Die verzameling fossiele botjes uit de Rift Vallei moest de gemeenschappelijke voorouder van ‘de mensheid’ voorstellen, in ‘The Age of Reason’.

Dat nieuwe Verlichte Tijdperk, de New Age van Aquarius (Waterman, volgend op ‘vissen’ van het christendom), waarin de wereldvolkeren verbroederen onder 1 wereldbestuur met ‘Mensenrechten’.

Lucy in the Sky with Diamonds (Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, met satanist Aleister Crowley op voorkant, 1967). En oh ja, een heleboel drugs erbij.

De afkorting van LSD: de drug die militairen gebruikten voor hypnose en mindcontrol.  Chemie die de poort naar ‘Hoger Bewustzijn’ opent: ook zo’n New Age-kreet. Deeltijd-Indiaan Herman Wijffels van de Duurzame 100 zweert er bij.  ‘Hogere Evolutie’. 🙂 Ik sprak Wijffels 1 maal aan de Zuidas; wat is dat een meelijwekkende meelmuil.

Mij overtuigt een fossiele aap niet zo en drugsgebruikers die 3 akkoorden jengelen, of New Age gezwam over ‘hooogere evoluusie’. Althans, niet als argument voor een wereld-dictatuur. Wel voor een cabaret-programma. Maar goed: dat vond men toen heel inspirerend, en Worldconnector Wijffels gelooft er nog steeds in.

…De Germaanse New Age-club Thule Gesellschaft (bestaat nog steeds); het zonne-symbool, de Morgenster, Lucifer

Lucifer = Hoogmoed
Bedenk dat in het christelijke wereldbeeld de gevallen engel – Lucifer – een ‘geschapen’ iets is, niet de Schepper zelf. En dat het vereren van het ‘geschapene’ in de christelijke leer als ‘verafgoding’ bekend staat. Die ‘Morgenster’ (zo heet ie in Jesaja) viel uit de hemel door wat in het christendom de zonde van Hoogmoed heet. Dat het geschapene zich wil verheffen tot gelijke voet met De Schepper.

En daar heeft de Heere van de Bijbel een broertje dood aan. Volgens New Age-gnostici zou ‘Zoon’ van God (Jezus) een valse interpretatie zijn van Zon van God zijn; Christus als Lichtbrenger, die interpretatie vind je bij de Theosofie. Al denk ik dan als amateur-theoloog; dat klopt niet. Want Christus is niet de trotse kant van God, maar de zelf-verloochenende kant; De Liefde

Je kunt bij de val van Satan uit de hemel de zelfde beweging zien als bij het Paradijs-verhaal. De mens die als God wil zijn, door van de Boom der Kennis te eten. Die parabel gaat over de kern van het mens-zijn; je levenshouding, en dat is ook wat ‘geloof’ betekent.

In Jesaja heet Satan/Lucifer de “morgenster’, de ster die je dus op de bovenste foto op die Illuminati-tempel afgebeeld ziet. ‘Hij die de naties verzwakt’, zeg maar ‘het globalisme’.

Lucifer de Morgenster, de Gevallen Engel; die de naties verzwakt…. (multiculti)

De Verlichting = Mens-‘verbetering’
De basis van claims uit naam van ‘de’ wetenschap sinds ‘De Verlichting’ is het zelfde gebleven in afgelopen kwart millennium.  Dat je niet in God mag geloven, niet echt. Want dan noemen ze je domme gekkie, ‘rechtlijnig’ en andere diskwalificaties. Multiculti en multi-religieus mag wel, ‘tolerant’ (yuk).

Dat beschouwen zogenaamde ‘Verlichting’-denkers als gemene deler, de Victorie van ‘De Rede’ is de afrekening met het christendom haar waarheids-claim. Maar dan onder een wetenschapperig vernis.

Je mag alleen het atheïstisch materialistische wereldbeeld aanhangen, dat de Illuminati met De Verlichting wilden opdringen. Velen die zich kampioen der ‘Verlichting’ noemen, hoeders der ‘wetenschap’, zetten zich af tegen New Age. Toch hebben ze daar meer verwantschap mee dan ze zelf weten. Het ‘harde’ kan pas toegang krijgen tot ‘de massa’ met hulp van het ‘zachte’.

Dan wordt een ‘geleerden-discussie’ pas een maatschappelijke aangelegenheid die iedereen beïnvloedt.

Zie daarnaast mijn bespreking van The Science Delusion van Rupert Sheldrake. Over die onwetenschappelijke doctrine van het Materialisme en het Scientisme: dat ALLEEN wetenschap de beste kennis op alle menselijke terreinen zou leveren. Meer dan dat ze om ‘de’ wetenschap geven, zijn die Verlichtings-kampioenen vooral hoogmoedige mensen.

Men pretendeert van ‘de harde wetenschap’ te zijn, maar die insteek begint bij een levenshouding, een geloof.

The Lucis Trust, een theosofenclub verwant aan de Verenigde Naties

De andere kant van die ‘Verlichting’ naast het beroep op wetenschap is wollige New Agy Mindfullness, multi-religieus gedoe. Mensen die met Boeddhisme dwepen, waarbij ze er dan op staan dat Boeddhisme geen ‘religie’ is (bullshit). Dat beide schijnbaar niet verwante stromingen het zelfde effect hebben is geen toeval, want het zijn 2 loten aan de zelfde boom.

Ze zijn van Lucifer de Lichtbrenger, ze geloven in ‘het Licht’ van ‘De Rede’ te staan, de ‘harde’ kant (die zich op ‘de’ wetenschap beroept) en de Yin-kant van de Theosofie en haar nazaten (het ‘zweverige’). Zowel hard als zacht geloven in mens-‘verbetering’.

Ook hier heb je 2 Wereldverbeter-scholen. Zij die via ‘ras’ ‘de mensheid’ willen beteren en zij die via ‘klasse, emancipatie’ dat doen. Wat men nu ‘rechts’ en ‘links’ classificeert, 2 loten aan de zelfde Verlichtings- boom. Darwin kreeg ‘fanmail’ van Karl Marx, progressivo’s/Verlichting-adepten herkennen elkaar.

Het krantje van de Jood Moses Harmam (1830-1910) uit 1901, let op de ster die je ook op de Illuminatie-tempel ziet. De latere naam van ‘Lucifer the Lightbearer’ werd Eugenics Magazine en in 1906 ‘The American Journal of Eugenics’

Sociale druk voor het plebs, ‘kennis’ voor de ‘ingewijden’
Niet rede en logica zijn vaak doorslaggevend bij (massa-)acceptatie van een idee. Maar

 • a. sociale druk en herhaling (bij het plebs/krantenlezers/NOS-journaal-gluurders)
 • b. het verlangen om als God te zijn (bij een elite), wat afgelopen 20ste eeuw nogal eens ontaardde in beestachtigheid.

Optie b: Neem bijvoorbeeld de instelling van Eugenetica-wetten in de Verenigde Staten en natuurlijk in Duitsland in 1935. Wetten die toenmalige wetenschappelijke kennis in praktijk wilden forceren. Als er nu 1 argument is dat ‘de’ wetenschap niet het monopolie heeft op waarheid, zijnde ‘Het Ware, het Goede en het Schone’…

En dat maatschappelijk effect hoeft niets af te doen aan de ‘waarheid’ van de onderliggende wetenschap. Eugenetica kan ‘waar’ zijn, dat je net als een hondenfokker ‘betere’ mensen selecteert.

Dat Dolfie de sociaal Darwinist wat doorsloeg met zijn Eugenetica, is nog geen argument om alle menselijke biologie als ‘onwaar’ af te doen. Omdat je niet met Dolfie sociaal geassocieerd wil worden (optie a) Dat je ‘ras’-kenmerken dieper gaan dan de huidskleur, waarom kan dat niet als de evolutie-leer van Darwin waar is?

Zie HIER mijn bespreking van Joodse eugenetici; de Zionistische stichter van Tel Aviv, Arthur Ruppin correspondeerde met SS-rassenkundige Hans Gunther. Daarom noem ik Joden wel Ashkenazi’s, die bijna mythologische bloedband met je Heilige Land. Bodem. Ik verzin dat niet, je kunt ’t hieronder lezen in ‘Jewish Eugenics’.

Dus wie eugenetica verwerpt omdat ie (dankzij sociale druk) niet bij Dolfie wil horen (‘extreem rechts’). De Joden dachten toen net zo. Dus als je daar in de Salon als NRC-eend wel bij wilt horen (sociale druk) tussen de Hertzenbergen en Cohens; is eugenetica dan plots meer ‘waar’?

‘uit Jewish Eugenics‘ 1915 van Rabbi Max Reichler: de puurheid van het Joodse ras bewaren met haar eigen Morgenster (de Davidster)…

Illuminati; Net als het Rotterdamse corps, maar dan anders…
De Illuminati werd een sekte met invloedrijke leden als Goethe (‘de redelijke wetenschapsmens’) en Schiller (filosoof van het romantisch naturalisme, inspelend op gevoel). Zoals je in Frankrijk immers ook de ‘Verlichtings’-filosofen Voltaire (De Rede) had en JJ Rousseau (het gevoel). Voltaire kreeg de elite mee, en Rousseau de massa/de vrouwtjes.

‘Rechts’ kan niet zonder ‘Links’. Yang, het mannelijke abstracte niet zonder het aardse vrouwelijke Yin, want hoe kan ‘gedachte’ anders materialiseren? ‘Mater’ van ‘Materie’ betekent immers ‘Moeder’.  Vaste lezers kennen mijn bespreking van de Baptist-Bootlegger-speltheorie: ‘links’ (moralisme) helpt ‘rechts’ (corporate bv) bij het graaien

Zonder donker ook geen licht en vice versa. Mannetje-Vrouwtje. Rechts-Links. Zo gaan ook ‘harde’ wetenschap en het spirituele samen, ze hebben elkaar nodig en sluiten elkaar niet uit.

De Illuminati-tempel die boven Berchtesgaden uittroont. En die waarschijnlijk bijna niemand opmerkt

Die Illuminati wilden een radicalistische versie forceren van De Verlichting in Europa. Al in 1784 bestempelde de Beierse regering de Zonaanbidders-sekte als ‘vijandig tegen de godsdienst’. Het bovengrondse bestaan van de sekte was een kort leven beschoren, zo eind 18de eeuw, stelt Fergusson.

Dat korte leven mag in naam zo zijn, maar de filosofie van ‘Geloof in De Zon’, de geest van Hoogmoed, die bleef natuurlijk in andere genootschappen met andere naam voortleven. Zie alleen al naar de Verenigde Staten en Washington DC; die stad haar bouwplan zit vol verwijzingen naar de Vrijmetselarij.

Zelfs krantenlezers,  die kennen die puntige obelisk voor het Witte Huis; zo’n kingsize breinaald.

Satan in Berchtesgaden

Of Gij, de lezer ‘gelooft’ in de ideologie van Vrijmetselarij en al haar afsplitsingen tot The Golden Dawn (Aleister Crowley: ‘Doe Wat je Wilt’ -motto van de Popcultus): dat doet niet ter zake.

Het gaat er om, dat door de eeuwen heen intelligente en invloedrijke mensen die de geschiedenis wilden veranderen er WEL in geloven. (bv de Founding Fathers van de Verenigde Staten) Dat is een verifieerbaar feit, geen opinie. En die topdogs lieten zich in handelen door dat geloof motiveren.

Uiteindelijk begint ieder handelen in het hoofd, de geest die de gedachten in bezit heeft genomen.

Je doet als sekte/samenzweerder wat geheime ritueeltjes met elkaar, dat schept een leuke band. En net als bij het Corps van Hermes (Rotterdam) moet je eerst een initiatie door. Je komt er niet zomaar bij. Zodra je geen ‘ontgroening’ meer hebt, wat is een studentenvereniging dan ook nog. Je moet bewijzen dat je er graag bij wilt horen.

En vervolgens heb je als Rotterdams student je hele leven een netwerk, waarop je aanspraak kunt maken. Een ‘verwantschap’, broeder- en zusterschap. Zo zie je ook bij economische topfuncties dat de Corporalen elkaar baantjes toespelen. Netwerken noem je dat, en daar ging Fergusson’s boek verder ook over.

Je gaat het zien als je het door hebt

Het Swastika-symbool = De Zon
Zie ook de Illuminati-tempel die ik afgelopen jaar fotografeerde in Berchtesgaden (Beieren), met de Morgenster op het dak en het Alziende Oog. De symbolen die ook op het 1-Dollar-biljet staan, de munteenheid die door olie-verkoop gedekt wordt. (de oliedollar sinds de olie-‘crisis’ van 1973)

Volgens Vrijmetselaars bestaat er een god ‘Zon’, die de brenger van ‘Het Licht’ is, waarbij ‘Licht’ meestal is uitgelegd als ‘Kennis’. En kennis is macht. Macht/Kennis in de Baconiaanse traditie, die je als top van de pyramide niet met anderen deelt (het alziende oog)

Oh ja, de Swastika is een zonnesymbool, in Europa geherintroduceerd door de Theosofie van Madame Blavatsky.  We citeren hier Blavatsky haar ‘Secret Doctrine’ (1888, De Geheime Leer)

The devil is now called Darkness by the Church, whereas, in the Bible he is called the “Son of God” (see Job), the bright star of the early morning, Lucifer (see Isaiah). There is a whole philosophy of dogmatic craft in the reason why the first Archangel, who sprang from the depths of Chaos, was called Lux (Lucifer), the “Luminous Son of the Morning,” or man-vantaric Dawn.

He was transformed by the Church into Lucifer or Satan, because he is higher and older than Jehovah, and had to be sacrificed to the new dogma.

De Theosofie van Blavatsky.

Blavatsky verenigde het occultisme van de Vrijmetselarij en de Illuminati met het Boeddhisme, oosterse sterren-wichelarij.

De mystieke kant van de Nazi-rassenleer komt regelrecht bij Blavatsky vandaan. Zoals de zoektocht naar Thule (zie boven ‘Thule Gesellschaft’) waar het supervolk vandaan zou komen. Zodat de Ahnenerbe (rassenkundig instituut SS) van Heinrich Himmler zeven jaar naar Tibet ging- dat land met die vrolijk wapperende Swastika’s. Om daar de toegang tot Thule te vinden…

Uit de mailbox van ‘VN High Level Panel Eminent Person’ John Podesta, collega van Paul Polman (Unilever), via Wikileaks; bevolkings-herverdeling via ‘Verdrag van Marrakech = 2030 Agenda va Verenigde Naties

The Lucis Trust (= New Age) en Verenigde Naties
De kracht van een geloof is ook: je hoeft het op details niet ‘eens’ te zijn en kunt dan ‘interessante discussies’ voeren. Maar je bent wel ‘in geest’ verbonden. En zo komen we bij het ‘Verlichtings’-programma dat de Verenigde Naties nu over de wereld en Nederland uitrolt; 2030 Agenda. En de verwantschap met de Lucis Trust.

Het High Level Panel of Eminent Persons onder voorzitterschap van David Cameron dokterde die Wereldverbeter-agenda uit van 2012-2015. De Verlichtings-agenda voor De Betere Wereld, waarin geen ‘naties’ meer bestaan. Maar waarin we 1 grote gezellige bankiers-dictatuur zijn, batterijtjes in The Matrix gemolken door Rothschild en de BIS

Kijk er nu al naar uit 🙂 De bank en de overheid spreken je nu al aan met ‘je’ en ‘jij’- je bent hun ‘punk/bitch‘ die ze met uitgestoken vinger in de borst prikken.

In die VN-gezelligheids-vereniging van ‘eminente personen’  zat ondermeer Paul Polman (Unilever) en campagne-leider van de Clinton-familie, John Podesta (van Wikileaks en Pizzagate). Die waren het op details ook niet eens. Zet een club mensen bij elkaar met enige hersen-inhoud, en ze hebben uiteraard allen een eigen opvatting; want niemand legt de zelfde levensweg af.

Maar ze geloven wel in de geest van de nieuwe globalistische wereldorde (Lucifer uit Jesaja), dat je die Nieuwe Wereldorde bereikt met welvaarts-herverdeling (‘duurzaam’) en de herverdeling van bevolkings-groepen (‘vluchtelingen’)

Promoten het akkoord van Marrakech; institutionaliseren mensen-smokkel uit Afrika. Lucis Trust = Theosofie, let ook op de driehoek net als op de Illuminati-tempel

Massa-migratie bevorderen tegen ‘nationalisme’
Toevallig heette een Amerikaanse New Age uitgever, verbonden aan de Verenigde Naties, ook ‘Lucifer Publishing Company‘: van een ‘nonprofit’-club de Lucis Trust (zie bijgesloten sceenshot). Die Lucis Trust verkoopt het gedachtengoed van Theosofe Alice Bailey (+ 1949), de volgeling van Madame Blavatsky die in India in zo’n Ashram terechtkwam. Zij zou de eerste zijn geweest die de term ‘New Age’ populariseerde.

De Beatles en Counter Culture wandelden 20 jaar later een gebaand pad in India dat door de Theosofen al was gegaan.

EN de Lucis Trust verkoopt het VN-Global Compact-akkoord dat Massa-immigratie naar Europa moet institutionaliseren; Het Verdrag van Marrakech op 10-11 December. Dat verdrag gaat Mark Rutte ondertekenen, het schandknaapje van Corporate BV.

Zij met hun hogere kennis, de Gnosis weten wat goed is voor ‘De Wereld’. Maak je borst dus maar nat voor nog meer ‘vluchtelingen’/ welvaarts-toeristen; Via ‘Duurzaam’ herverdelen ze de welvaart en via ‘Migratie’ herverdelen ze bevolkings-groepen. Stalin ging ze al voor.

De Lijkwade van Christus in de Illuminati-tempel van Berchtesgaden

Jacobijnen en het nieuwe dualisme
Het geloof in ‘De Verlichting’ van de NRC-eend, dat noemen we hier het Jacobijnse Geloof.

Dat Jacobijnen-geloof vernoem ik naar de Jacobijnse koppensnellers die het Ancien Regime van Frankrijk om zeep hielpen met de Franse Revolutie (1789). Alle Adel, priesters, monniken onder de guillotine, de moordpartijen van de Vendee. Die massamoord scheen nodig te zijn om ‘de Verlichting’ in de Franse Staat een institutioneel karakter te geven.

Na een half miljoen lijken, het slopen van kerken en kloosters onder het revolutionaire motto ‘Oud is Fout’ had De Rede/Lucifer gezegevierd. Koppensneller Robespierre hield in Parijs vervolgens semi-religieuze processies voor ‘de Rede’ en ‘De Wetenschap’, toegejuicht door een schare NRC-lezers. Uiteindelijk belandde hij zelf op het schavot.

De Verlichting, het Luciferiaanse geloof in De Rede.

En vervolgens kon Napoleon tot 1815 heel Europa in oorlog storten. De Verlichting/Lucifer.

De massa-industrialisatie kwam op, en boerenfamilies werden slaven van de nieuwe Matrix, de Industriele Revolutie. Je kreeg het ‘Liberalisme’ de filosofie van ‘waarheid is waarmee je wegkomt’/VVD. En de reactie op dat  ‘Liberalisme’, het Socialisme, een soort seculier christendom waar God in was vermoord.

Het christendom als ‘1 van de vele geloven’, de dictatuur van de ‘tolerantie’ = typisch Vrijmetselarij

Mensenrechten = Jacobijnisme
Een nieuw dualisme ontstond dankzij ‘De Verlichting’. Zoals de strijd tussen ‘rechts’ en ‘links’; het favoriete schimmenspel van ‘de democratie’ en haar massamedia.

Of neem de Jacobijnen Karl Marx en Friedrich Engels. Die riepen in hun Communistisch Manifest (1848) op tot massamoord via Klassenstrijd. De Verlichting van Identiteitspolitiek (Emancipatie, gender-wetenschappen, bevrijdings-theologie) was geboren, oorlog van allen tegen allen, de ontmanteling van het gezin, en aanvallen op Het Huwelijk (Seksuele Revolutie van de Jood Wilhelm Reich).

De naturalistische evenknie van Klassenstrijd werd de Rassenstrijd, het nationalistische darwinisme van Naties in Europa tegen elkaar. De Verlichte Zon-aanbidders hebben voor elk wat wils. Verdeel en heers.

De strijd om Levensruimte – de nationalistische variant op ‘De Verlichting’ – die barste los in de Eerste en Tweede Wereld Oorlog op basis van de ideologie van Thomas Malthus. Die inspireerde met zijn Populatie-theorie zowel Charles Darwin en de Club van Rome met haar ‘Grenzen aan de Groei’. Grond en Grondstoffen = Het Milieu. (zie bv Natural Resources Defense Council NRDC)

HG Wells schreef in ‘The New World Order’ (1941) de in 1948 geadopteerde ‘Verklaring van de Rechten van de Mens’. Hij keerde alle waarden om van PLICHTEN van de mens (10 geboden) naar Rechten, de overwinning van het Verlichtings-Jacobinisme. Die ‘mensenrechten’ zijn nog zo’n ‘verworvenheid’ waar de Jacobijnen zo trots op zijn.

Terwijl je nu juist ziet, dat die mensenrechten door George Soros cs gebruikt worden, om alles dat los en vast zit te ‘emanciperen’, tot het recht om met je cavia te trouwen. Mensenrechten zijn de basis van het Verlichtings-Jacobijnisme, van de Globalisten.

Lebor zijn boek over de bank waar je waarschijnlijk nooit van hoorde

Wel van Anne Fleur Dekker gehoord maar niet van de BIS?
De gemiddelde krantenlezer heeft waarschijnlijk wel van Anne Fleur Dekker gehoord (een paardenreet van 22 met grote bek op Twitter). Maar nog nooit van DE bank die op alle geld van de wereld zit. De Bank for International Settlements. (BIS) De top van de financiele pyramide, die bijvoorbeeld de ‘dekkingsgraad’ van banken bepaalde op 8 procent. De bank die in 1930 werd opgericht en het Nazi-imperium hielp financieren.

Het ‘alziende oog’ zeg maar, waar die Verlichte bankiers met hun ‘geheime kennis’ ook de Euro uitdokterden.

Een stelletje diplomatiek onschendbare bankiers van een PRIVATE instelling met eigen politiedienst. Massamedia zijn ook zo’n product van de Zonne-cultus, dat je als Verlichten de massa in het duister houdt via selectief gebruik van ‘De Rede’.

Zonder donker geen licht en vise versa.

Zon-aanbidding van de Lucifer-cultus der Verlichting

Ga eens gauw dat gat in je kennis vullen met het boek van Hongaars onderzoeker Adam Le Bor: ‘The Tower of Basel’. Er zit een knop op je TV. Zet dat ding uit. Zeg je krant op. Tenzij je nog langer wilt betalen om jezelf voor de gek te laten houden… Die vrije keuze heb je natuurlijk.

Niet kunnen kopen tenzij je op het WWW zit, als alle contant geld straks verboden is…. Het getal van een MENS (zie de parallel tussen Genesis en Jesaja)

Het secularisme is een leugen lieve mensen. Het is uitgevonden door De Leugen in eigen persoon, de Lichtbrenger die de 20ste eeuw haar atoombom bracht, het nucleaire godenvuur.

Al kun je die ook van 2 kanten bezien; zonder atoombommen hadden we elkaar al massaal in de haren gevlogen. Neem ook de zegeningen van het WWW, internet vod vod vod = 6 6 6.  Het web kan informeren en mensen meer verdelen. Volgens Gnostici is dat onheilige getal het atoomnummer van Koolstof C6, de bouwsteen van het leven.

Opnieuw: of JIJ daar nu wel of niet in gelooft, dat maakt niet uit.

Wat wel duidelijk is; de mens zelf is in staat zichzelf en het leven op aarde te vernietigen, dankzij de zegeningen van De Verlichting en haar beroep op De Wetenschap.

Via Crucis

Conclusie; de Via Lucis of Via Crucis
Om dan dit hele verhaal tot de kern te brengen. Je kunt kiezen voor de Via Lucis  van zelf-‘Verlichting’. OF voor de Via Crucis; dat alleen God je kan Verlichten door genade. De Russisch Orthodoxe mantra voor meditatie luidt daarom;

Heer Jezus Christus Zoon van God, heb genade voor mij zondaar.

De Via Lucis is de meditatie van Dr Faustus, de geesteshouding van de wereld-verbeteraar:

Mephistoles hier is mijn ziel voor alle kennis, macht en genot in de wereld, dat ik die kan scheppen naar MIJN evenbeeld

Niet het besef van zelf-perfectie maar je gebreken leidt tot Verlichting in de christelijke leer. Je kunt beide wegen uitbeelden. De eerste weg is die van open handen; klaar te ontvangen. De tweede weg die van een gebalde vuist (satan) Dus; wat wordt het vandaag bij U, lieve lezer?

Heer God verlos ons van de boze in Jezus Christus naam. Amen.

9 Replies to “Lucifer vereren = ‘De Verlichting’…”

  1. Diepte punt zitten we nu mee met die luciferaanse jezuïeten en masonry shit zooi. van ze zwarte adel die de volkeren teisteren met hun. …ze zijn zelf het vergif virus. met een Schorpioenen van naalden. vaxsionazies. 500 miljoen willen ZEI overhouden. het nieuwe ras. aangesloten op AL big data.5g 2020060606 wipo en nog veel meer transhumanisme shit. mensen als slaaf gebruiks voorwerpen. en de massa trapt er in . het gaat hun dood worden.. Club van Rome Jezuïeten en de nazi bilderbergers…massa trapt er in in al die valse profeten en ook giga veel valse dienders van de duisternis.

 1. Geachte Rypke,

  ik zocht, onderzocht… en vond! Lucifer was/is een deel van de grote planeet Tiamat. Wij wonen op de overgebleven helft. Tiamat werd aangevallen en gedood en bij de tweede ontmoeting werd de planeet ‘afgestreken’ als een lucifer (geschampt met een groot object). Zij werd ‘gespleten’ als een Mossel. Haar bovenste helft werd verbrijzeld en werd de astroidengordel en haar onderste helft werd weg gestoten uit de Hemel. Lucifer nam in haar val een ‘engel God’s’ mee naar een nieuwe baan om de Zon. Dit was strikt genomen de ‘schepping van Hemel en Aarde’. Twee nieuwe banen/posities om de Zon. Dus onze planeet heet geen ‘aarde’… dat is de baan die wij om de Zon draaien! We kunnen onze planeet Terra noemen of Gaia (oud-Grieks voor chaos)… omdat de planeet zoals hij nu is door chaos (kosmische botsing) ontstond.

  Groet Evert Jan

   1. In het Enuma Elish (enoema elisj) staat het scheppingsverhaal van het ontstaan van ons zonnestelsel. Het wordt verteld alsof we naar een toneelstuk kijken. Eerste akte; gordijnen open. De vertelling van het begin en dat de Zon er al was… en daaruit Mummu (moemoe = Mercurius) werd geboren en Tiamat. Gordijnen sluiten. Tweede akte; gordijnen open… dan worden Lahamu en Lahmu geboren (tweeling Venus en Mars). Gordijnen sluiten. Derde akte; gordijnen open… en dan wordt een tweede tweeling geboren; Kishar en Anshar (Jupiter en Saturnus). Gordijnen sluiten. Vierde akte; gordijnen open… uit Anshar wordt dan Uranus geboren en uit Uranus komt weer Neptunus voort (of andersom… moet ik ook opzoeken – lijkt Twee voor Twaalf wel!). Gordijnen sluiten. Vijfde akte; gordijnen open… en dan vredige jonge zonnestelsel lijkt af, maarrr… uit de zwarte koude buitenruimte komt een ster op ramkoers in de richting van het zonnestelsel en de ster de Zon trekt de ster aan… en die wijkt van zijn baan af. De ster wordt naar binnen getrokken en een botsing met een der planeten lijkt onvermijdelijk. Het is de grote planeet Tiamet die zich sterk maakt de indringer mores te leren. Gordijnen sluiten. Zesde akte; gordijnen open… en de twee objecten maken zich op voor de strijd. Uit de jonge nog vuur brakende ster worden zeven planeten geboren en uit Tiamat komen elf monsters tevoorschijn, waarvan Kingoe (KIN.GU. = ‘kind van de Stier’ = de Maan) de grootste is. Twee planeten van de jonge ster Gud (GUD. = GU.UD. = ‘stier-uitdravend’, ofwel wilde stier… of wilde ster) slaan in in de planeet Tiamat en doden haar en haar angstige leger, geschrokken van de grootte van de ster, werd uiteen geslagen en zouden de wilde radicalen van ons zonnestelsel zijn (de grote kometen – zoals die van Halley). Tiamat blijft dodelijk gewond achter; alleen Kingoe blijft aan haar zijde. Bij de tweede ontmoeting (de jonge ster is kennelijk een blijvertje) treffen de twee objecten elkaar! De jonge ster Ra (RA. = de stralende en omgekeerd AR. = de rode) schampt de planeet Tiamat en verbrijzeld haar bovendeel (wordt de astroidengordel) en een derde planeet ketst het onderdeel weg naar een verre plaats (aarde) tussen de planeten Venus en Mars in. Die daardoor uiteen gedreven worden. Nu is ons zonnestelsel klaar! En opeens vangt ‘leven’ aan op beide systemen; op de planeten van de jonge ster en op het restant van Tiamat; Lucifer. Niet Lucifer klom op naar de troon van GOD, neen GOD klom op naar de troon van Tiamat en stootte haar van de troon en uit de Hemel! Onderzoekers stellen dat onze planeet de eerste 600.000.000 (600 miljoen) jaren geen leven kende… dat dan (evolutie) opeens en plotseling aanvangt. Dat moet het moment van de kosmische botsing met de indringer zijn geweest! Sinds 4,1 miljard jaren is God met zijn vier resterende planeten deel van ons zonnestelsel. Hij maakt met zijn planeten een lange ellipsvormige baan om de Zon en doet daar 3.600 jaren over. Hij was hier voor het laatst ten tijde van de Exodus en is nu zeer nabij. Ongeveer 40 jaren voor zijn komst verandert wereldwijd het klimaat en kort voor zijn komst wordt de planeet geteisterd door heftige stormen, hevige regens, watervloeden en overstromingen…

    1. stormen, hevige regens, watervloeden en overstromingen… dat is nu gaande… wel het idee dat chemtrails haarp een aardig handje mee helpen..mooi stuk heb je geschreven.. we zitten in een spannende tijd. van de vax afblijven he. anders heeft Johannes allles weer voor niets gedaan. ivm openbaringen 13. zijn er nog oplossingen voor kinderen Gods. ? …Genade blijft over. en niet door ons werken.

 2. “Christus als Lichtbrenger” lijkt me correct. Zie Openbaringen 22:16

  >> Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. <> En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon;<<

  Het probleem met de gnostici en hun gebruik van het woord Lucifer is dat ze het gebruiken voor hun eigen ruach (goddelijke adem) en de Schepper als een kwaadaardige entiteit zien. Plotinus heeft dat al afgehandeld in zijn "tegen de gnostici" waar ik je eerder al op wees. Het blijft natuurlijk verwarrend dat woorden hierdoor fundamenteel verschillende betekenissen kunnen hebben, afhankelijk van wie 't gebruikt, in welke context. De ochtendster als Satan voorstellen is in de context van Openbaringen hetzelfde als Christus als Satan voorstellen, dus misschien is wat minder stelligheid bij dit soort mystiek-filosofische concepten aan te bevelen.

  De Lucis Trust lijkt op een licht te vertrouwen dat niet op eigen kracht kan materialiseren in deze wereld. M.a.w., ze bouwen een egregoire (zie het boekje van Stavish). Dit is in lijn met je verhaal, echter niet op basis van de naam van de club, en ook niet omdat ze zouden denken met hun eigen rede alles te kunnen doen.

  Eigenlijk was ik van plan te gaan stoppen met reageren. Maar dit thema is te link om fout aan te vliegen. Het zijn geen amateurs.

  Je sloot af met een verwijzing naar de Russisch Orthodoxe kerk, zeker een aantrekkelijke richting. Dugin heeft dit hele thema grondig behandeld. Doe er je voordeel mee, hoewel je dan wel in de denkwereld van een neoplatoonse Orthodoxe Rus moet treden.

  https://eurasianist-archive.com/2019/08/22/alexander-dugin-the-three-logoi-an-introduction-to-the-triadic-methodology-of-noomakhia/

  1. @Evert met zulke waardetoevoegende reacties, blijf dan vooral reageren. Die zijn uiterst zeldzaam, de meeste mensen zijn helaas te dom/beperkt ontwikkeld

   Ik heb net ‘Beyond good and evil’ van Nietzsche weer opgepakt (Mijn Engels is beter dan Duits), allemachtig, een eeuw eerder legt hij de ‘moderne’ geest op de pijnbank, al is hij tegelijk de articulator er van, die dwang tot originaliteit en je van ‘de kuddegeest’ afkeren

   Nee, dan zie ik idd meer in het neoplatoonse en contemplatieve, want wat Nietzsche mist is juist ‘hart/ziel/geest’ als slachtoffer van modernisme dat enkel rede en handen overhoudt

   Het is dan ook de orthodoxe christelijkheid dat aanspreekt

 3. Diepte punt zitten we nu mee met die luciferaanse jezuïeten en masonry shit zooi van ze. zwarte adel die de volkeren teisteren met hun. …ze zijn zelf het vergif virus met een Schorpioenen van naalden. vaxsionazies. 500 miljoen willen ZEI overhouden. Het nieuwe ras. aangesloten op AL big data.5g 2020060606 wipo en nog veel meer transhumanisme shit. Mensen als slaaf gebruiks voorwerpen. En de massa trapt er in . Het gaat hun dood worden.. Club van Rome Jezuïeten en de nazi bilderbergers…massa trapt er in, In al die valse profeten en ook giga veel valse dienders van de duisternis. heb nog nooit nooit zoveel dwaal geesten tegen gekomen. ze zijn alle in de archonten wereld gezogen. en ze staan lachende en blij als ze de schorpioenen naalden binnen krijgen.. niet meer door dat goed kwaad is en wat kwaad gemaakt is door de msm blackrock media Goed is Goed. daar is geen naald tussen tekrijgen. je zelf verlichten kan wel ..alle bullshit je schedel uit. en zoeken naar de ware waarheid..Wie zoek zal vinden. maar God is de enige die genade kan geven door Christus. daar komt geen naald aan te pas of andere bullshit. IK BEN DE WAARHEID EN HET LEVEN. En wie zou Jezus Christus niet vertrouwen het mooiste mens op aarde ooit. Jezus die zonder zonde was. doop de omgekeerde doop de zonde van de wereld op zich nam zodat hij kinderen Gods Genade kunnen krijgen. alles heeft ook met vrije wil temaken. aan elk mens de keuze. kies je voor lucifer de son. Of het ware licht het christus bewustzijn. de geest van de ware God. holy spirit. jij verbonden met de ware schepper. van alles. het laat je ontwaken uit de matrix. ik gun het iedereen. 🧡❤️💙

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *