Heilige Eik Ulvenhout belangrijker dan andermans regenwoud

De Eik van Ulvenhout tussen de A58 in; symbool van natuurliefde

Mijn medepassagier 🙂 maakte foto’s van de Heilige Eik van Ulvenhout, meer dan 150 jaar oud. Die staat als arboretische rockster op een podium tussen de A58, en 90 duizend auto-mobilisten per dag genieten er van. Rijkswaterstaat wil ‘m kappen in 2021. Rens van der Linden start een Petitie-actie om dat te verhinderen. HIER kun je ook je handtekening plaatsen.

De wijze waarop Rijkswaterstaat sinds de aanleg van de A58 met de eik omsprong was juist een voorbeeldige vorm van natuurbescherming op menselijke maat. Tastbare natuur, waar iedereen plezier van heeft. De ‘Anneville’-eik kreeg zelfs de status ‘boom van het jaar’.

Verantwoordelijk voor eigen groen
Natuurbescherming is opkomen voor je eigen tastbare omgeving, niets meer en niets minder, zo beschrijf ik ook in Ecomodernisme het Nieuwe Denken over Groen en Groei. (Nieuw Amsterdam 2017)Je wilt in een mooie groene omgeving wonen, niet in een betonnen/ge-asfalteerde Sovjet Unie-achtige kazerne die dankzij Mark Rutte’s migratiebeleid jaarlijks overvoller raakt.

Het zijn juist de kleine stukjes stedelijk groen die gezamenlijk als netwerkje Nederland groot maken. Nederland is een landelijke stad, en als overheden niet op hun groen passen wordt ’t hier minder leefbaar. Wij zijn niet op aarde om loonslaafjes te zijn, belastingvee en batterijtjes van The Matrix. Maar we leven om in welzijn voor onze dierbaren en omgeving te zorgen.

Daarom promoot ik dus de IMBY-filosofie: IN My Backyard. Passen op je eigen achtertuin, en ieder het zijne.

Wat andere landen met HUN omgeving doen is HUN verantwoordelijkheid; dus dat NGO’s met het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet met geheven vingertje naar Brazilie wijzen of die andere 130 landen waar zij koloniaaltje spelen. Milieudefensie mag graag iets negatiefs roepen over sojateelt in Brazilie waarvoor bos zou gekapt worden.

Zo zie je dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld Milieudefensie wel 10 miljoen euro subsidie per jaar geeft om te ‘pleiten en beinvloeden’;

Voor WIENS BELANG ‘pleit en beinvloedt’ Mileudefensie met wel 10 miljoen euro subsidie per jaar verstrekt door Hugo von Meijenfeldt van Ministerie van BuZa

Terwijl gesubsidieerde natuurclubs als Staatsbosbeheer (86 miljoen euro subsidie per jaar) en Natuurmonumenten (40-50 miljoen euro subsidie per jaar) zelf van 2013-2017 wel 8000 hectare bos kapten. Voor subsidie uit naam van ‘natuurherstel’. Bij ons moet bos wijken voor heideveld-subsidies voor Natuurmonumenten.

Dus waarom mogen Brazilianen dan van Nederlandse geheven subsidie- vingertjes niet ook zelf weten wat zij met hun bos doen? Met 1 jaar GEEN subsidie voor Milieudefensie kun je 3 keer de Eik van Ulvenhout behouden. Voor wie bestaat Milieudefensie eigenlijk ook?

Dit is ‘groen’ 🙂 Natuur’beheer’ voor ‘het klimaat’

Nationaal Groenfonds: miljoenen euro’s natuurgeld in boskap voor energiebeleid
Vanwege klimaatbeleid en doorgeschoten aansprakelijkheids-beleid zoeken overheids-clubs overal excuses om bomen te kappen.

Want bomen heten tegenwoordig ‘biomassa’, waar je voor het vernielen tegenwoordig subsidie voor krijgt. Zelfs het Nationaal Groenfonds van CDA-multibestuurder Cees Veerman (tevens Postcode Loterij) geeft subsidie om bos te kappen, zodat je dat in brand kan steken voor klimaat-subsidies. (biomassa-centrales Ede en Flevoland)

Bomen kappen is ‘groen’ aldus Cees Veerman en zijn Nationaal Groen Fonds

Het cynische van Cees Veerman van het Nationaal Groenfonds, is dat het geld in dat Nationaal Groenfonds voor NATUUR-compensatie bestemd was.

Dus bijvoorbeeld geld, dat Rijkswaterstaat aan dat fonds moest geven als ze wegen verbreden en bomen kappen. Maar oud-voorzitter van Natuurmonumenten Cees Veerman zet die natuur-miljoenen nu dus in om bomen te kappen voor een king-size Klimaatdoel-kachel/bio-energie-centrale.

Groen mag alles heten van De Staat dat haar van pas komt, zie Nationaal Groenfonds….

Zulke centrales hebben juist een veel HOGERE CO2-uitstoot dan een gas- of kolencentrale, zoals ik al beschreef voor het Financieele Dagblad in ‘De Vervuiler Wordt betaald’. (10-6-2014) Terwijl de overheid dan dus een verlieslatende onderneming die 17 miljoen euro kost subsidieert, omdat ze zonder (onrechtmatige?)staats-steun geen rendabel bedrijfsplan hebben:

Bron: Nationaal Groenfonds van oud-voorzitter Natuurmonumenten Cees Veerman. Voor het vernielen van bos hebben ze 17 miljoen euro over, EN ook nog SDE+-subsidies

En zie ook dat het Kabinet Rutte alleen al in 2016 ongeveer 5-6  miljard euro subsidies toezegde in 2016 om bos in andermans land te kappen, om dat in Nederland op te stoken. Als ‘biomassa’. Voor ‘het klimaat’… 🙂

Bron: Algemene Rekenkamer. Wel 3,5 miljard euro’s SDE+subsidie in najaar 2016 voor (buitenlands) bos kappen (‘biomassa’) in ‘Energieakkoord’, maar niet 3,5 miljoen euro over hebben om boom te laten staan?

Dus hoe geloofwaardig is de beleids-verkoper van Rijkswaterstaat dan als De Volkskrant dit uit hun mond optekent?

Bron: De Volkskrant 25 oktober 2018; ‘niet in verhouding tot wat?’

Wel 3,5 miljard euro voor boskap ‘Energieakkoord’ maar niet 3,5 miljoen voor boomverzorging?
Wat is 3,5 miljoen euro voor een tastbaar natuur-symbool waarvan per dag minimaal 90 duizend automobilisten kunnen genieten. Dat je voorbij rijdt en even denkt ‘ha, wat leuk’. Een positieve prikkel in een land van asfalt en beton. Als je dat vergelijkt met de miljarden euro’s euro subsidie die het Ministerie van EZ geeft aan bijvoorbeeld Essent om bos uit Amerika in haar Amercentrale bij te stoken…..

Het zijn keuzes voor of tegen natuur. Want waarom staat 1,5 miljard euro belastinggeld voor 1 windboer Anne de Groot (Windpark Fryslan) voor 89 windturbines in natuurgebied het IJsselmeer (beheerder Rijkswaterstaat), pal tegen Werelderfgoed Waddenzee (beheerder Rijkswaterstaat) dan WEL in verhouding?

En 127 miljoen euro publiek durfkapitaal dat de provincie Friesland aan (onrechtmatige ?) staats-steun steekt in een particulier belang…

‘kwetsbaar gebied, maar nu even niet’

‘Te Duur’ is dus geen argument. Wat Rijkswaterstaat zegt is; wij vinden natuur niet belangrijk. Net als milieu-organisaties, die zijn dankzij hun ‘klimaatambities’ de grootste vijand van een mooie groene leefomgeving geworden.

Overigens ben ik ook oprecht bomen-knuffelaar, voor een mooie oude eik mag je me altijd wakker bellen:

…de zelfde eiken tijdens de Herfst

…het zullen mijn Germaanse wortels zijn….

De Heilige Eik van Ulvenhout

..of dat ik een eikel was in mijn vorige leven..

4 Replies to “Heilige Eik Ulvenhout belangrijker dan andermans regenwoud”

    1. Het werkelijk waar verschrikkelijk wat er de komende maanden zal worden gekapt in o.a.: Schoorl, op Texel, in de regio Salland, rond de stad Groningen, het Drents Friese Wold en ga zo maar door. Vele honderden hectares als je het bij elkaar optelt. Tegelijkertijd schieten biomassacentrales als paddenstoelen uit de grond: Meppel, Zwolle, Lelystad, een nieuwe bioraff. in de Eemshaven, lokale kleine biomassaketels, maar ook bijv een zwembad in Oost-Groningen. Waar komt al het hout vandaan? Uit regionaal ‘noodzakelijk’ beheer van bossen. Of duurzaam verkregen houtsnippers binnen een ‘straal van 150 km’. Overheden worden geïnstrueerd om rigide (op) te snoeien en te kappen, wat in gemeentes zorgt voor bossages die verdwijnen, gemankeerde – kwetsbare – bomen, het makkelijk kappen van bomen (want we hebben snippers nodig). Juist om die reden houdt men bij infrastructurele projecten niet of nauwelijks rekening met groen, immers = twee vliegen in één klap. Het is een schimmig samenspel tussen provinciën, natuurbeheerders en de energiesector. Samengaande met exorbitante leveringscontracten, gelikte PR campagnes en nep-participatie van betrokkenen. Met als voornaamste slachtoffers: mens, dier en natuur. Aangejaagd die te pas en te onpas de inmiddels dubieuze termen ‘groen’ en ‘duurzaam’ in de mond nemen.

  1. lang leve { maar niet heus} kappen met kappen en snel weg met die snel weg ,stroom uit groen is des duivels voor onze prachtige moeder aarde en alles wat daarop leeft. eigenlijk zou deze petitie voor al de grote bomen moeten zijn . gore geld wolven .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *