Marrakech-verdrag massa-immigratie strijdig met Klimaatwet

Bron Wikipedia: Voetafdruk– ‘Duurzaamheid’; de landen die het meest ‘ecologisch’ (blauw) scoren volgens de ‘Voetafdruk’- daar vluchten de meeste mensen vandaan naar de landen die het slechtste scoren (rood)

De ‘gouden standaard’ voor het meten van ‘duurzaamheid’ voor klimaatactivisten is de ‘ecologische voetafdruk’ van het Global Footprint Network. Met hun massamedia als NOS Journaal, plagen zij het geweten van welvarende landen. Nederland zou zo van de aarde snoepen, dat ons ecologisch krediet al in april op was. (Earth Overshoot)

De rest van onze consumptie zou op geleend groen krediet zijn met rente. Voor de gehele wereld, zou op 1 augustus de opname-limiet zijn bereikt, zo beleert de NOS ons op die dag. De Ecologische Voetafdruk lijkt kortom wel een bankiers-product. 🙂

Dat Global Footprint Network is een globalisten-club die nauw samenwerkt met WWF en de milieu-afdeling van de Verenigde Naties, de UNEP. Het krijgt geld van oa de Rockefeller Foundation ( = CIA) en publiceert periodiek een wereld-ranglijst met hun ecologische score.

Ranglijst, hoe hoger je staat hoe ‘slechter’ je voor de aarde bent als land

Die voetafdruk wordt vooral bepaald door de hoeveelheid (fossiele) energie die inwoners per landoppervlak (binnen hun landsgrenzen) gebruiken. (Uitleg zie mijn EOS-artikel)  Hoe welvarender een land en hoe kleiner een land, hoe ‘erger’. Een klein land met hoog energieverbruik binnen de landsgrenzen als Nederland scoort daarom ‘slecht’ (38 van onderen, code rood-kleurtje). We zouden wel 5,3 aardes gebruiken, net als de Duitsers. (37 van onderen)

En welvarend klein Luxemburg is volgens die methode een ecologische ramp. (nr1 van de ergsten)

Eritrea is het meest ‘ecologische’ land op aarde, aldus de rekenwijze van het Global Footprint Network

Een groot land met laag energieverbruik als Eritrea is volgens de Ecologische Voetafdruk het meest ‘duurzaam’: 0,49, op plaats 188: de nummer 1 ‘duurzaamheid’ van de wereld. Dus een Eritreer die de rest van zijn leven gratis kost en inwoning krijgt in Nederland (of Duitsland enz), die vertienvoudigt zijn Ecologische Voetafdruk.

Eritreers die CO2 opslaan (Koolzuur in Heineken) om hun Ecologische Voetafdruk tot Eritreese standaard te verlagen 🙂

Voor de gehele wereld- alle landen met hun afzonderlijke ‘voetafdruk’ bij elkaar opgeteld zou volgens onze Staatsomroep, de NOS, in augustus een zogenaamde ‘biocapaciteit’ zijn overschreden. Bijvoorbeeld doordat mensen een Nederlandse levens-stijl verkiezen boven die van Eritrea.

Zodra ze binnen zijn gekomen is het dan ook feest en gaan ze CO2 opslaan (Heineken Bier Drinken) om hun Voetafdruk tot Eritreese proporties terug te brengen.  🙂 En voor onze klimaatambities.

Dit is wat het NOS Journaal wist te melden op gezag van het Global Footprint Network, in ‘waarom we eigenlijk 2 aardes nodig hebben‘:

Het NOS Journaal beleert uw kinderen 1 augustus 2018 op basis van het Global Footprint Network (gelieerd aan WWF)

….op basis van dat gezaghebbende Global Footprint Network weten ze zelfs dat we eigenlijk al sinds 1970 op ecologisch krediet met rente leven (bij wie moeten we afbetalen?):

… je moet je schuldig en teveel voelen als Westerling

Let op, dat het Global Footprint Network de zelfde boodschap verkoopt als de Verenigde Naties met haar 17 Sustainable Development Goals (2030 Agenda; The Globalist offer you can’t refuse). Het komt ook uit de zelfde hoek.

Dat Footprintnetwork bepleit met haar massamedia dus exact wat de Nederlandse Klimaatwet wil op basis van die ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ (17 SDG’s): ons Nederlandse fossiele energieverbruik (zeg maar ‘Ecologische Voetafdruk’) zou voor 2030 moeten HALVEREN. Dat is ook wat het NOS Journaal ons voorschrijft:

Wat het NOS Journaal ons voorschrijft; de Klimaatwet wil ook dat wij voor 2030 ons fossiele energieverbruik (CO2-uitstoot) halveren

Dus….als ‘De Planeet’ ONZE consumptie, lees Nederlandse, Westerse consumptie niet meer aan zou kunnen. Mag ik dan bij de lezer een beroep op zijn/haar gevoel voor logica doen? Waarom dan mensen naar HIER halen, om hun te helpen hun CO2-uitstoot te vertienvoudigen?

Wereld-socialisme 2030 Agenda

Want die ZELFDE Verenigde Naties die ons via Brussel en het Kabinet Rutte 3 de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ oplegt (2030 Agenda), de VN Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration forceert nu het Verdrag van Marrakech op 10-11 december. Daarmee krijgt de mensensmokkel uit Afrika (via Libië) een meer institutioneel karakter.

Men stopt Marokko wat geld toe, en vervolgens zouden we dan een ‘orderly and safe migration’ krijgen: nog meer welvaarts-toerisme van Afrika naar Europa via de Veerdienst van George Soros BV. Dan lezen we bij UN Global Compact dat Europa moet fungeren als populatiegroei-dump voor Afrikaanse landen die teveel jeugd hebben voor te weinig economie:

Global Compact, de VN-Afdeling die massa-immigratie naar Europa faciliteert

Verenigde Naties (26-09-2018) trekt alvast de Hitler-kaart
Al die mensen die volgens de Ecologische Voetafdruk zo duurzaam zijn, die ‘vluchten’ in boten van mensensmokkelaars naar on-duurzaam Duitsland, on-duurzaam Groot Brittannie en on-duurzaam Nederland. Wat zegt dat over de wenselijkheid/menselijkheid van de ideologie van ‘duurzaamheid’? Dat heeft hiermee te maken; de VN is het voertuig van globalisme.

Ze willen de naties ‘verenigen’ tot 1 groot geheel, de Nieuwe Wereldorde, de ‘Global Community’. Dat willen ze zo heel heel graag, dat niets en niemand bij dat plan in de weg mag zitten. Zeker niet Gij, xenofobe CO2-uitstotende haatzaaier/belastingvee…

Men trekt daarom bij de VN alvast de Hitler-kaart (zie screenshot verdrag-tekst) voor iedereen in Nederland, Duitsland, Groot Britannie en Frankrijk, al die ‘onduurzame’ Europese landen. Daar waar de lokale bevolking -sinds Pim Fortuyn werd vermoord- al meer dan genoeg had van al die immigranten, zodat van Hongarije tot Italie en Duitsland een rechtse golf gaande is.

Al die welvaarts-toeristen die voor onze on-duurzame levensstijl willen kiezen op onze kosten, die moeten we van de VN met open armen blijven ontvangen. Anders zijn we ‘xenofoob’:

VN-verdragtekst voor Marrakech 10-11-december; wie tegen de VN protesteert is ‘xenofoob‘. De VN-verdragtekst komt van 26 september dit jaar

Zie dat de verdrag-tekst dus op 26 september van dit jaar werd getekend bij de Verenigde Naties. En wat zagen we op 21 september in alle kranten verschijnen, met persbericht CBS ( = De Overheid):

Leeuwarder Propagandakrant, artikel Annemiek van Dongen (Algemeen Dagblad) 21 september 2018

De geesten masseren voor Marrakech; Algemeen Lachblad + mijn provincie-sukkeltje
Vanuit ondermeer het CBS werden de Nederlandse geesten/het belastingvee in september alvast gemasseerd voor meer massa-immigratie. Want ‘door de huidige bevolkingsgroei’– DIE UITSLUITEND VEROORZAAKT WORDT DOOR NIET WESTERSE IMMIGRATIE- zou de Nederlandse bevolking in 2060 op 20 miljoen zou uitkomen. Aldus CBS, en dus de massamedia die haar persberichten overschrijven.

Al die mensen uit ‘duurzame’ landen die onze niet-duurzame levensstijl verkiezen moeten er bij komen en hun kinderbijslagjes/taal-achterstandjes. Maar dan op onze kosten…

Annemieke van Dongen (Algemeen Lachblad, en de provinciesufferdjes) voert 4 voorstanders voor massa-immigratie op uit het academische circuit, Pieter Hooimeijer (Univeriteit Utrecht), Jan Latten (UvA), Sako Musterd, ‘onderzoeker Paul Scheffer’.

Uit die laatste, Scheffer perst Van Dongen nog even een sneer naar de partijen die bepleiten wat de overgrote meerderheid al sinds Fortuyn wil. Toen nog 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde leefden:

Als we het restrictieve beleid van de PVV en het Forum voor Democratie uitvoeren, krimpt de bevolking. Dat lijkt me niet verstandig

Aldus Media-Gutmensch Annemieke haar opinie ‘dressed as journalism’. Ook bij de NOS weten ze al dat iedereen ‘populist’ is, wanneer die 17 miljoen mensen wel vol genoeg vindt op zo’n klein stukje aarde. Waar het belastingvee ook nog eens het FOSSIELE ENERGIEVERBRUIK MOET HALVEREN VOOR 2030 ( = Klimaatwet) voor 500-1000 miljard euro lasten-verzwaring:

Van het NOS Globalisme-propjournaal

De NOS trekt net als bij Fortuyn weer de oude en vertrouwde Hitler-kaart, wie herinnert zich VVD’er Dijkstal nog over Fortuyn met ‘extreem rechts’? Wanneer mensen die al 15 jaar op een huis wachten een ach-zo-zieligzoeker zien voorgaan- die gratis krijgt waarvoor wij gewoon betalen- is dat geen onrecht tegen de autochtoon….

Nee, dan trekken we volgens de Staatsomroep ‘scheve gezichten‘. ( = het ligt aan U en mij)

…’scheve gezichten’ -framing

Tirannie van Goede Intenties
Dus wat kunnen wij hier uit concluderen?

 • kijk naar de allerbovenste ‘wereldkaart van duurzaamheid’; het is een hel om in een ‘duurzaam land’ te leven, de landen die GOED scoren op de ecologische voetafdruk, dat zijn de landen waar de meeste mensen vandaan vluchten. Duurzaamheid = Armoede. Verduurzaming = Verarming.
 • Een Eritreer in Nederland vertienvoudigt zijn ‘CO2-uitstoot’/welvaart terwijl wij voor 2030 onze CO2-uitstoot moeten halveren volgens de Klimaatwet/de helft armer moeten worden
 • Mainstream-media en het oude establishment vinden iedereen die logisch nadenkt ‘xenofoob’, populist en ze trekken de Hitlerkaart.

Promoten het akkoord van Marrakech; institutionaliseren mensen-smokkel uit Afrika. Lucis Trust is spirituele kant van de VN

Net als Paul Polman (Unilever) werd campagne-leider van de Clinton-familie John Podesta uitverkoren om de ‘Post 2015 Agenda’ voor de wereld op te stellen. Daar danken we zowel het klimaat-extremisme aan als propaganda voor meer massa-immigratrie, en ook de genderneutraal-regenboogvlaggerij.

High level panel of eminent persons…

Multiculti-extremisme en klimaat- chantage met schuld = verdienmodel bankiers..
Kijk je in Wikileaks bij de Podesta-emails, dan zie je dat de fondsenwerver van de Clinton Foundation, Laura Graham bij John Podesta vroeg een goed woordje te doen (2015), bijvoorbeeld bij Paul Polman (Unilever 2030 Agenda). Omdat ze graag hoofd wilde worden van de nieuwe VN-immigratie-afdeling Global Compact, die dat Marrakech-verdrag klaarstoomt voor december dit jaar: (zie is het niet geworden RZ)

Of John Podesta (VN, mattie van Paul Polman) Laura Graham van Clinton Foundation aan VN-baantje wil helpen

In de mailbox van Podesta lees je ook een door een Nederlander toegestuurd kritisch artikel over massa-immigratie waarmee Europa verwoest wordt:

…en je leest ook over het recept dat onze massamedia met het establishment al JAAAREN succesvol gebruiken om je monddood te slaan: de Hitler-kaart (racisme extreem rechts blabla), die kaart trok de Volkskrant recent nog tegen Thierry Baudet:

Trek de Hitler-kaart

Dus maak de borst maar nat voor nog meer Medelanders. En wee o wee als je ook maar waagt iets anders te willen jij Hitler!! Xenofoob!! CO2-uitstotende Populist! Aardeverpestende Haatzaaier! Je kunt HIER een petitie tekenen tegen de ondertekening door Mark Rutte van de Verklaring van Marrakech.

Natuurlijk tekent Mark Rutte met het MInisterie van Buitenlandse Zaken WEL maar toch geef je zo aan dat je ’t niet pikt

Bankers are Wankers/Bankiers zijn Vampiers
De lezers die nu bereid zijn nog een stapje verder te denken. Vind U de Ecologisch Voetafdruk niet ook sprekend lijken op een bankiers-product?

Vraag je dan met mij eens af; waarom financiert de Rockefeller Foundation ( = de CIA & Wallstreet) de schuld-chantage van de “Ecologische Voetafdruk’. Een ‘groene’ meetlat waarmee je dus al aangeeft: duurzaamheid = eufemisme voor armoede.

Je praat mensen een ecologische schuld aan die ze in kapitaal met rente moeten compenseren ( CO2-aflaten). Verduurzaming = Verarming Europa onder VN-vlag. En al die miljoenen mensen die vanuit Afrika hier de sociale cohesie verder mogen uithollen, dat is klassiek ‘Verdeel en Heers’ onder VN-vlag.

Je kunt een zelfde hand van boven zien, in zowel massa-import van werkeloze niet-opgeleide niet-Westerlingen naar Europa door de VN (Marrakech 2018), als in klimaat-chantage door de VN (Parijs-Akkoord 2015): Die van de bankiers- en multinationalklasse. De VN bankiert bij Rockefeller-bank JP Morgan Chase (voorheen Manhattan Chase) van David Rockefeller en staat op grond van de Rockefellers.

De premier die de Klimaatwet in GB invoerde (De Climate Change Act staat model voor onze klimaatwet), Tony Blair kreeg een adviesbaantje bij David Rockefeller zijn JP Morgan-chase adviesraad voor 1-2 miljoen Britse Ponden per jaar. Daar zit Kofi Annan ook in.  De ‘groene’ David Cameron werd voorzitter van het Paul Polman-panel, dat ik zojuist al noemde.

Rothschild en Citigroup, commissarissen van de klimaatbezorgde Rockefeller Foundation

Bankiers verdienen hun geld (en macht) met rente over schulden. Hoe hoger de (rente over) schulden die Nederland moet maken, hoe meer we in de tang zitten van de bankiers-klasse. Dat inlossen van financiële schulden is ook – volgens mij- de reden dat die Klimaatwet ingevoerd wordt, zie HIER mijn uitleg. En ten overvloede; zie ook wie in het bestuur zitten/zaten van de Rockefeller Foundation, bankier-vampiers en valse elite:

Commissarissen Rockefeller Foundation

Dus is het dan niet logisch om vast te stellen:

 • a. U en ik zijn de Human Resources van het financiële systeem die de aardgasbaten (natural resources) vervangen om het lek in de Schatkist te dichten van 10-13 miljard euro RENTE OVER STAATSSCHULD per jaar. Dat lek werd eerder met aardgasbaten gedicht.
 • b. Daar komt nog een extra schuldenlast bij, omdat Nederland sterren-Hotel Eritrea moet zijn voor werkeloze niet-Westerlingen voor de rest van hun leven
 • c. Hoe meer klimaatbeleid en meer ‘vluchtelingen’ (geïnstitutionaliseerde mensensmokkel), hoe harder Nederland in de tang zit van het Financiele Globalisme (van Rothschild cs).

Dat financieel systeem, exploiteert mens en planeet via rente-heffing over schulden. Afrika hoeft ook helemaal niet ‘arm’ te zijn, het bulkt van de grondstoffen. Maar ze zitten tegelijk in de schuldentang van de Wereldbank ( = de CIA/Pentagon) Vanwege die rentelasten over (staats-)schulden MOETEN wij ook beslist economisch blijven groeien met BBP.

Is het dan niet eenvoudig in te zien waaromeen mooi bos nu bijvoorbeeld ‘biomassa’ heet? En ‘mooi natuurgebied’ nu ‘natuurlijk kapitaal’? Omdat wij tegen die rente-schuld en inflatie op moeten werken voor Rothschild, en alles van waarde (wat weerloos is) omgezet moet in geld. Of dacht je werkelijk dat Raymond Smith van Rothchild Inc zo om die Afrikaantjes gaf? Of om ‘de planeet’?

Tot slot, om uw belastingmoraal nog even aan te wakkeren 🙂

Even je solidarireit met de ‘wereldburgers’ vieren 🙂 want anders komen we je moreel chanteren jij CO2-uitstotende racist!

Dat iedereen die de helft van het jaar werkt voor Vadertje Staat (het 52%-tarief), weer weet waarvoor die het doet!  Of als de deurwaarder aan je huis staat. Voor je mede-wereldburgers, jij CO2-uitstotende klimaatverpestende populistische xenofobe racist! 🙂 Jij ‘punk/bitch’ van bankiers en overheid, die U al met ‘je’ en ‘jij’ aanspreken, terwijl ze met hun vinger in je borst prikken.

Alsof die Hoogmoed niet voor de val komt…

2 Replies to “Marrakech-verdrag massa-immigratie strijdig met Klimaatwet”

 1. HERHALING VOOR VASTE LEZERS, maar noodzakelijke toelichting voor nieuwkomers:
  David Rockefeller was met zijn Trilateral Commission een opdrachtgever van Pieter Mc Kinsey Winsemius. Pieter claimt in een interview, dat hij de emissiehandel hielp ontwerpen als McKinsey-topdog (zoals uit het Kyoto-akkoord 1997)

  [caption id="attachment_606" align="aligncenter" width="768"] Voor baassie David Rockefeller and Maurice Strong[/caption]

  Bankiers = Vampiers
  ‘Klimaatbeleid is globalisme’, zoals Jan Pronk al stelde als VROM-minister. (Bron: ‘het Groene Optimisme’, Wijnand Duivendak 2011; hij erkent dat Nijpels en Winsemius de milieubeweging met subsidie hielpen opblazen, zoals reeds beschreven)

  En bankier David Rockefeller- de schaduwpresident van de Amerikanen van de jaren ’60-’90, handlanger van Henry Kissinger, was van die trend 1 van de grootste aanjagers. Zo erkent hij zelf in zijn autobiografie (2004). Niet voor niets schreef McKinsey-milieuminister voor David Rockefeller zijn Trilateral Commission in 1990 al het Grote Transitie-plan…(zie hierboven)

  En in dat transitie-schema zitten we nu midden (de ‘control’-fase). Nu Winsemius met zijn McKinsey-kliek als Wiebe Draijer en Robert Reibestein aan zijn poppetje Mark Rutte trekt. Dus wanneer ik deze verifieerbare feiten aanbreng en je verzoek voor jezelf te denken. En je hebt de Hitler-kaart net al getrokken. Wat voor akeligs kan ik dan nog meer zijn?

  Laat me raden: complot-gekkie! Gefrustreerrrr!

  🙂

  • En als je zowel met hele bevolkings-groepen wilt slepen als ware je Staling, EN je zegt tegelijk dat je zo met het klimaat begaan bent. EN je bedient je voor verspreiding van je agenda van aantoonbare pseudo-wetenschap (Footprint): is Rockefeller-schandknaap Pieter Winsemius dan met Robert Reibestein, Paul Polman, Wiebe Draijer en hun schandknaapje Mark Rutte werkelijk met het klimaat begaan?
  • Of zijn ze maar op 1 ding uit: absolute controle en macht?

  De enige vraag die dan nog rest is: KUNNEN MENSEN WERKELIJK ZO INTENS SLECHT ZIJN?

  Normale Mensen niet, maar Pieter Winsemius, Robert Reibestein, Wiebe Draijer, Ed Nijpels en de bankier-vampiers die hun baassie weer zijn wel. Volgens mijn inschatting  zijn Pieter Winsemius, Robert Reibestein en Ed Nijpels de meest gewetenloze sociopaten van Nederland, en wij wensen hen een spoedig overlijden toe.

  1. “KUNNEN MENSEN WERKELIJK ZO INTENS SLECHT ZIJN?”

   Tja.. zijn de meeste mensen door de geschiedenis heen niet altijd al slaven geweest van de heersers op elk moment? Is er dan eigenlijk niks veranderd, behalve dan de vorm en de schijn dat we in een vrije wereld leven?

   En ze zullen vast wel neerkijken op ons plebs, maar is dat niet ook heel menselijk, om je verheven te voelen boven anderen? Ik merk het bij mezelf ook als er weer eens een zwerver om een piekie komt bedelen. ‘Rot op joh, ga wat van je leven maken.’ Is dat eigenlijk niet hetzelfde? We kunnen tenslotte niet allemaal de Dalai Lama zijn.

   Desalniettemin blijft het interessant hoe er te werk gegaan wordt, dus props voor je uiteenzetting 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *