Bosreservaten onder Klimazi-bewind, blijven ze (be)staan?

Het Speulderbos, een snippertje van 34 hectare is van zagerij gevrijwaard, dit zal een 6sje scoren bij Kritisch Bosbeheer

In Nederland is slechts 1 procent van  alle bos – 3000 hectare- vrij van economische exploitatie verklaard, 60 Bosreservaten uit een gelijknamig Wagenings onderzoeks-programma dat nu 30 jaar draait. De overige 99 procent heet op papier ‘natuur’ maar is in meerdere of mindere mate een hout- en intensieve recreatie-akker.

Je zou dus kunnen stellen dat van de ‘oorspronkelijke biodiversiteit’ in Nederland- zijnde onaangeroerd bos- nog maar 0,1 procent over is, 1 procent van de 10 procent van het landoppervlak dat nog bos is. Wanneer je de definitie van het Planbureau voor de Leefomgeving met haar ‘Mean Species Abunande’ (MSA) consequent zou toepassen van ‘oorspronkelijke natuur’.

Sjoemelnatuur, PBL manipuleert natuurlijke historie

En niet 15 procent zoals het PBL valselijk voorstelde met bovenste sjoemel-grafiek. (zie mijn onderzoek Sjoemelnatuur)

In moerassig veenland had je oud Elzenbroekbos, daar is Holland (Holz land, houtland) naar vernoemd, elders langs de rivieren Eiken-Lindenbos met haagbeuken. Vooral die haagbeuken zijn machtig, de  bomen met rimpelige bast vol gleuven, bijna spookachtig (zie hieronder ‘De Schreeuw).

Pas 2500 jaar geleden kwam de nu dominante beuk (Fagus sylvatica) in onze contreien terecht. De warme Romeinse periode brak aan.

Fransie!

Geitenbreiers van de oude stempel
De in 1977 opgerichte Stichting Kritisch Bosbeheer (Nieuwe Wildernis.nl), echte Wageningse geitenbreiers van de oude stempel zijn aanstichters geweest van dit natuurbos-programma. Zo wisten zij het Nederlandse bosbeleid om te buigen naar meer oud natuurbos, in plaats van dat intensieve exploitatie de norm was.

Met Duitse Urwalder als voorbeeld en natuurlijk het Poolse Bialowieza-woud, streefden zij vanaf de jaren ’70 een minder intensief aangeharkt bos na. Hun natuurzuiverheids-ideologie (Dauerwald) was ook in de tijd van Rijksjagermeester Herman Goering al populair, inclusief de grote grazers als de Wisent (Bison bonasus), de Europese bison die ze in het bos terug wilden.

De meer Salafistische geiten-breiers gingen dan nog een stapje verder, die werden ook Grote Graas-fundamentalist. Zoals de ecoloog Frans Vera met zijn Oostvaarders-plassen vol met nazi-koeien (Heckrunderen), en Stichting ARK. Die laatste club van Wouter Helmer werd loterijgeld-lieveling en subsidie-spons; nu doen ze aan ‘Rewilding’ met subsidie van de Europese Commissie (LIFE+)

..dit is Bialowieza (Oost Polen). Bij sprookjes-achtig ochtendlicht ben je even in een scene van Lord of the Rings. Scoort 9 op de Kritisch Bosbeheer-schaal. Het strikte reservaat is even groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe

Je kunt er dus ook wat in doorslaan.

Maar bij de echte diehards als Ruud Lardinois van Krieties bosbeheer is dat vergeeflijk; ze hielden wel echt van hun natuur-ideaal, natuurbos waar ‘De Economie’ versmald tot BBP eens niet op 1 stond. Op hun eigen linkse manier waren ze nog nuchter.

En kom daar nu nog eens om bij voormalige natuur-organisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer; die vinden marketing (dat noemen ze ‘concern-communicatie’) en subsidie nu belangrijker dan de natuur.

In de jaren ’90 was die trend van ‘wij willen natuurbos met veel dood hout’ op haar hoogtepunt. Staatsbosbeheer ‘schilde’ zelfs bomen (bast weg zodat water-transport stokt) om het percentage dood hout in een bos op te krikken. Dat gehalte moest dan minstens op 20 procent liggen.

De literatuur voor vandaag. Het WNF was in 1994 nog deels een natuur-organisatie

Een voorbeeld van zo’n bosreservaat is op de bovenste foto afgebeelde Speulderbos, met ‘het Pijpebrandje’ van 36 hectare. Meestal zijn bosreservaten maar kleine vlekjes van enkele voetbalvelden groot tussen meer intensieve hout-plantages. De mooiste naam van zo’n bosreservaat is ‘Stille Eenzaamheid’ bij Ermelo.

Herfst in de bossen bij Langweer, het is hier eigenlijk ook al veel te druk. Dit zou bij Kritisch Bosbeheer maximaal 4 scoren

Het boek ‘Dode Bomen, Levende Bossen’ (1994) geeft gradaties van natuurlijkheid die bepalen wat de waarde zou zijn, schaaltje 1 tot 10. Het strikte reservaat van Bialowieza (4-5000 hectare) scoort dan hoog, 9, terwijl het snippertje Bekendele (4ha) bij Winterswijk van Natuurmonumenten rond de 5 blijft hangen. En dat is dan 1 van de meer natuurlijke bosjes van Nederland.

Ook als je de eisen iets bijstelt naar beneden kun je genieten van een wat natuurlijker bos, vooral wanneer de lichtval in het najaar zo laag is en warm. Zoals hier (boven) in mijn achtertuin, de Taconisbossen vlak achter Langweer waar ik dagelijks te vinden ben. We noemen het ’t ‘Hjirremoattejeweze’-woud. Een Fries Boerbos.

Wilhelminaoord-bos met veel oude eiken, geen bosreservaat maar wel een oud wandelbos van Friese adel; hier moet nog een magere 5 vanaf kunnen?

Een waardeloze beheerder; It Fryske Gea
In de jaren ’90 was de klimaat-gekte nog niet op stoom gekomen, terwijl de Orthodoxe Boslims het bosbeleid stuurden. Zo kon ons bos gemiddeld steeds ouder worden, meer ‘natuurlijk’. Maar nu is de klimaat-gekte op stoom gekomen. En plots moeten bossen als energie-plantages gaan functioneren.

Dus wat gaat er met bos gebeuren dat nu nog voornamelijk een recreatie-functie heeft?

Het bos in mijn woon-omgeving met bos-reservaatkarakteristieken (oude eiken, dood hout, hulst in ondergroei)was Wilhelmina-oord van It Fryske Gea. Echter, ook hier zie je nu overal de oranje stippen van ter dood veroordeelde bomen en struiken staan, het met rust laten van de natuur hebben ze bij It Fryske Gea ook al niets mee.

Het is een typische ‘moderne’ natuurclub geworden, waar communicatie-personeel (vrouwelijke verkopers met deeltijd-hersens) de veld-mensen in FTE begint te overstemmen.

Plots in het Wilhelminabos hele rijen op de slooplijst….It Fryske Gea heeft blijkbaar geld nodig om haar overschot ‘communicatie’-personeel te betalen

Op de slooplijst, voor het eerst in 7 jaar

Op de slooplijst, een hele boomwal in een recreatiebos

Op de slooplijst

Oranje: ter dood veroordeeld
Het plots ter dood veroordelen van bomenrijen in een recreatiebos kan zijn omdat:

 • de boer geen blaadjes van bomen in zijn slootjes wil, want dat kost ‘m tijd en geld bij ’t schouwen (slootje leeghalen voor het Waterschap)
 • klagende wandelaars en mountainbikers, dat een takje in de weg zit als ze door het bos lopen (….)
 • klimaat-subsidie, omdat hout nu plots ‘biomassa’ heet en zelfs ‘energietransitie-brandstof’; alsof ‘terug naar de Middeleeuwen’ plots ‘innovatie’ is.

  Entree Wilhelminaoord

Wat dat laatste betreft; we weten allemaal dat bij de overheid het brandhout van de samenleving werkt. Ambtenarij, vooral bij RVO. Wanneer ze hun slechte ideeen die alleen met subsidie renderen verkopen, vertalen ze het altijd in het Engels. Dan lijkt ‘terug naar een Socialistische Heilstaat’ plots reuze vooruitstrevend.

Een RVO-ambtenaar met veel te goede CAO die met belastinggeld strooit, die noem je dan ‘renewable climate energy sustainability biobased economy adviser on the second floor’. Een subsidie-smijter noem je dan ‘Transition Climate Advisory Board Specialist on the Third Floor’.

Het allerergste brandhout van de samenleving kom je tegen bij RVO; de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland; de fusie van de Dienst Regelingen (LNV) en Senter Novem.

Wat mankeert aan deze boom? Niks

Laat ik me haasten om de mensen met ‘nuchter zelfbeeld’ in het kamp te houden. NEE ik zeg niet, je moet altijd van iedere boom afblijven. Ik zeg alleen, wanneer je maar zo weinig natuurgebied hebt dat ook nog zo intensief voor recreatie gebruikt wordt. Waarom moet je daar dan ook nog intensieve exploitatie toepassen?

 1. Ook is hout een waardevolle grondstof, niet iets dat je lichtzinnig in brand steekt.
 2. Bovendien heb je juist ook beuken- en eikenhout nodig voor kleinschalige stook-toepassingen (bv beukenhout voor roken van vlees, paling enz)
 3. Er zijn ook landen die 10 maal zo groot zijn met 70 procent bosoppervlak en 10 miljoen minder mensen; die kunnen best een boompje missen.
 4. Bij ons heeft bos een grotere waarde als verblijfs-gebied.

De bosanemonen bij Wilhelminaoord bloeien weer: Voorjaar!

Drollenzakjes in het bos en paden verruimen
Verder zie je dat het stekje met bos-anemonen op Wilhelminaoord, ook zo’n karakteristiek van ‘oude grond’ en oud loofbos, door vertrapping ook steeds kleiner wordt. Mountainbikers vooral. Ook ramde een beheerder hier met shovel alle paden vrij, zodat alle kroontjesmos-pakketten werden vernietigd. Het resterende stukje natuur dat we hebben wordt steeds intensiever gebruikt.

Ook worden mensen steeds gekker in hun hoofd. Je komt er zelfs al mensen in tegen die met een poepzakje de drol van de hond opscheppen. Velen laten dan vervolgens het poepzakje liggen. Kun je in het bos dan niet beter gewoon die drol laten vergaan? Om maar de schizofrenie te tonen, waar je in een bureaucratische massamedia-dictatuur heen gaat.

Dat logisch nadenken en waarnemen al verdacht wordt…

Moet je poep in het bos ook al in een zakje meenemen…..En dan leggen mensen vervolgens het zakje met poep naast het pad :-)???

Verder gooien mensen hun papieren zakdoekjes langs de kant, je ziet dat de Nederthaler steeds asocialer en meer stupide wordt; Dat beschreef ik al in 2006 voor HP de Tijd in ‘Oorverdovend Natuurschoon’. Twaalf jaar later is dat enkel erger geworden, mensen zijn nog asocialer geworden.

Ik wijd dat afstompende en asociale aan de consumptie van massamedia. Wie televisie kijkt en krant leest komt in een lagere staat van bewustzijn. Omdat ‘journalistiek’ een vorm van agitatie is, het werkt in op je kleine hersenen, je angstcentrum.

Terwijl je voor het waarderen van natuur, cultuur, het Goede, Ware en Schone juist toegang moet vinden tot de hersendelen die het reptielen-deel ontstijgen. Ik zeg dus uitdrukkelijk dat papieren opleidingsniveau hier geen rol speelt. Mensen die de lagere school nog maar net afmaakten, kunnen meer ‘open’ staan voor het mooie in de natuur dan wie academisch is opgeleid.

Speulderbos grenst direct aan intensieve houtplantage

Boskappen = ‘duurzaam’
Met de komst van het klimaatbeleid van de Rutte-kabinetten het het Parijs-Akkoord (2015) van de Klimazi’s volgde een trendbreuk. Plots werd bos de ‘transitiebrandstof’, waarop zelfs voormalige kolencentrales onze energie-behoefte voor bij elkaar moeten stoken.

Ook komt daar de aansprakelijkheids-cultuur, de klaag-cultuur, en de cultuur van gemakzucht bij; niemand wil voor niets verantwoordelijk zijn en  iedereen bij de overheid is liever lui dan moe.

Bos stoken is ‘groen’, aldus onze leugenachtige en corrupte overheid en haar brandhout van RVO-ambtenarij; ook met Engelse naam ben je nog steeds brandhout Sander Peeters; Firewood Advisor on the third floor executive

De overheid is nu de belangrijkste oorzaak voor natuur-degradatie uit naam van een vertekende opvatting over ‘het milieu’ (versmald tot groeikasgas CO2) Zie maar in de bijgesloten uitingen van RVO-ambtenarij, de ambtenaren Sander Peeters en Arjan Winter van het grootste lek in de schatkist van Nederland: RVO (Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland).

Klimazi-minister Ollongren en parasiet Arjan Winter van RVO (Rijksdienst Onderwerping van Nederland) die uw kindjes indoctrineert tot klimaat-slaafjes.

Klimazi’s kappen de bossen kaal
In zo’n ‘cultuur’- wat ik Nigeria aan de Noordzee noem- is iedere boom vogelvrij, een sta-in-de-weg, een houten overlast-object. En dus snerpt steeds meer het geluid van de kettingzaag door mijn ziel, als Orthodoxe Boslim, Oude Boom-fundamentalist.

Want nu is er nu ook nog een financiele stimulus om zoveel mogelijk bomen te kappen. Klimaatbeleid. En zelfs subsidie op houtkachels, zodat je boven Langweer ’s avonds ook al een brandende boslucht ruikt. Klimazi-minister ‘Weg met het referendum’ Ollongren voert al campagne voor ‘gasloze’ scholen. En je hoeft niet lang na te denken waarop die dan gaan stoken: op bos.

De Schreeuw in een Haagbeuk van Urwald Hasbruch. Dit bos scoort 8-9 volgens Kritisch Bosbeheer

Dus dat je geen fossiele natuur meer wilt verstoken dat toch al niet meer leeft (fossiele brandstof). En net als in de Middeleeuwen er voor kiest om je natuurgebieden tot energie-leverancier aan te wenden.Je doopt een levend wezen om tot ‘biomassa’ en plots ontdoe je het van alle gevoel. Zoals ze nu ook proberen het verschil tussen mens en robot weg te poetsen.

Ygdrassill, de levensboom en boom van kennis

Terwijl juist bomen bij mensen altijd emotie oproepen, en daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Al in de Germaanse mythologie heb je immers de levensboom, Ygdrassil, of de ‘boom van kennis’. Heilige Eiken, een boom is meer dan zaagsel voor een RVO-klimaatkachel…

Actiegroep Laat mij staan; 4,5 jaar nadat ik dit al in het FD schreef komt NRC er ook achter

Lang leve de emotie, dat betekent dat je nog mens bent
Afgestompte lieden, nihilisten en VVD’ers roepen dan wel eens wat denigrerends over ‘emotie’. Terwijl het juist een teken van menselijkheid is, wanneer je buiten waardeloze zaken als ‘het BBP’ ook nog om bomen geeft. Je leeft toch om te genieten en groeien als mens. Van natuur knapt een mens immers op?

Je leeft niet om ‘human resources‘ (loonslaaf) te zijn van 1 of andere VVD’er. Of dat je wat druk doet over ‘zwarte piet zus’ en ‘mijn mening zo’. Het beste kun je gewoon eens je mond houden, de natuur in trekken en je zintuigen open doen.

Bomenkerkhof, gemeentes gaan steeds lichtzinniger om met hun groen…

Dat een grootschalige slachting van ons bomenbestand is ingezet de laatste 7 jaar, het valt iedereen op.

Overal zie je nu actiegroepen uit de grond komen als ‘Laat Mij Staan‘ in Den Haag; omdat plots die prachtige platanenrij ricting Scheveningen werd gekapt. En veel stadsbos ging onder de sloop. Zij zijn wat ik de IMBY’s noem in ons boek voor een nieuwe natuur- en milieubeweging; Ecomodernisme,  het Nieuwe Denken over Groen en Groei.

In My Back Yard.

Omdat die stedelingen-actiegroepen nog geloven in hun ‘kwaliteitsmedia’ (linkse sufferdjes) geloven ze ook nog in klimageddon, de ondergang van de wereld door CO2. Maar al zou de klimaat-veraangenaming op aarde 2 graden bedragen, dan heeft dat minder negatieve invloed op bos, dan wanneer je het zo’n klimaatbeleid-behandeling geeft als op deze foto:

Sinds wanneer is dit ‘groen’?

Nu zie je dat milieuclubs en politici  met geheven vinger wat over Palmolie-plantages in Borneo en de Oerang Oetang roepen. Dat doet Milieudefensie nu met subsidie van Ministerie Buitenlandse Zaken. Tegelijk zie je dat men in Nederland met subsidie het eigen bos kaalkapt. En dat gemeentes iedere boom die niet op de lijst van ‘monumentale’ bomen staat vogelvrij verklaren.

Dus het eigen arboretische erfgoed staat sterk onder druk, dankzij de milieubeweging en onze leugenachtige corrupte overheid. We zien dat ook bij Natuurmonumenten, dat oude beuken omkapt om het hout te verkopen. Het reeds met 87 miljoen euro gesubsidieerde Staatsbosbeheer kapt ook nog eens voor 86 miljoen euro aan hout.

Dus zelfs in ‘natuurgebied’ (op papier) is het allerminst vanzelfsprekend dat de natuur beschermd is.

Ter dood veroordeeld; Langweerderweg, prachtige boslaan die jaarlijks verschraalt

De ware bosbouwer weet dat je geen goed hout in een klimaatstoker stopt; hout is een prachtige grondstof, geen brandstof. Tenzij je een land als Finland bent, waar je resthout van de papier-industrie benut. Of je hebt ’t stadje Gussing in Oostenrijk dat met bosbouw-resthout zichzelf energetisch bedruipt.

Maar 60 Megawatt aan Kolencentrales vervangen door houtstokers, betekent letterlijk het doodvonnis van wat er nog aan bos en hout overeind staat. Vraag schept aanbod.

Mooi toch, zo’n oude eik; ik kom hier wekelijks

Dus wanneer zulke onverschilligheid en afgestomptheid over de restjes natuur in NL je boos maakt; gefeliciteerd! Het betekent dat je nog mens bent gebleven. Zie hieronder, de dikste beuk hier uit de buurt van minstens 100 jaar oud. Wat een, eeh… ja Natuurmonument!

Geweldig toch en onvervangbaar….

6 Replies to “Bosreservaten onder Klimazi-bewind, blijven ze (be)staan?”

 1. De houthonger is reeds overal in volle gang. In Belgïe en Frankrijk is reeds het plan ten uitvoer gebracht om meer veiligheid op de wegen te creëren door tot op 10 meter van de weg alle bomen en struiken in een hakselaar te kieperen, want er rijden teveel verdoofden(?) tegen de bomen aan. Alsof 10 meter aarde dan nog enig verschil maakt om tegen een boom te knallen en heelhuids uit je wrak te kunnen stappen…
  Zelfs dikke essen, eiken en beuken gaan zo de hakselaar in, en gaan direcht naar de pelletfabriek om het groene stoken van gerycled hout te promoten. Jaarlijks wordt er 350 miljoen ton hout vanuit Amerika en Canada ingevoerd om aan de stijgende vraag van granullekes te voldoen. Dat die bijeen gehouden worden met formaldehyde bevattende lijm vormt geen bezwaar voor de volksgezondheid. Een hoop geouwehoer over hout stoken, maar niet realiserende dat die granullekes ook van hout zijn gemaakt, gerecycled hout, direct uit het bos. En laat ons dan maar zwijgen over de hoeveelheid energie die dat kost vs wat het oplevert, transport, het gemalen hout eerst kunstmatig drogen etc. De wereld is compleet krankzinnig geworden, een open inrichting.
  After all, bomen maken van Co2 zuurstof, of is dat in ene niet zo belangrijk meer?

  1. @Alle lezers: ik zag dat er nog een redactie-slag nodig was bij terugkomst uit….het bos. Bij deze alle leestekens en typos verbeterd, of dat je ipv ‘overeind’ per ongelijk ‘overheid’ schrijft

   @Jos, hetzelfde waar de ANWB hiervoor pleitte. Het kan best dat zulke regels vanuit het energiebeleid van de EU zijn bedacht, en dat ze vervolgens hun hazen op andere terreinen laten lopen. Dus dat je mensen uit naam van ‘veiligheid’ voor beleid laat pleiten waardoor je zeker weet dat er veel hout vrijkomt

   1. Dag Rypke, dat was mijn eerste gedachte ook, want anders wordt het weer lastig voor de poppenspelers, al die betogingen tegen het vernietigen van onze levenshabitat.
    En zie, nu pikt iedereen het wl, want er is al gevaar genoeg……….
    Staatsterrorisme, het zit overal in verweven en geen hond die het ziet…….

    Fijne dag,
    Jos.

  2. Vet goed artikel behalve de term t part time vrouwelijke brein, wat te denigrerend naar vrouwen klinkt om door te kunnen sturen naar vriendinnen die nou net fulltime breinen & harten hebben om dat dan verder serieus te kunnen nemen dus dat is jammer. Ken de huppelkutjes niet die je bedoelt maar het klonk wel te veel in z’n algemeen naar vrouwtjes en dat getuigd dan weer teveel van domheid voor mij. Zonder vrouwtjes in de natuur al helemaal geen leven. Er is n totale bomen genocide gaande, het is verschrikkelijk en dus zijn er gelukkig guerilla planters bezig.

 2. Ben blij dat er nog mensen zoals jij zijn in de Lage Landen, Rypke!

  Speulderbos vaak daar gewandeld in de 70tiger jaren. Mooie herinneringen.
  Heb wel het gevoel dat uiteindelijk meer mensen in Nederland gaan verlangen naar rust en ruimte in een meer natuurlijke omgeving; langzaamaan gaan de innerlijke oogjes toch nog open……….?!
  De natuur zijn wij zelf als de mens dat weer eens ging beseffen van mineraal tot plant en dier.

  Wederom bedankt voor dit meesterlijk beschreven stuk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *