Magnum-centrale (1311MW) stookt in 1 jaar gehele Veluwe op…

Bomenkerkhof, gemeentes gaan steeds lichtzinniger om met hun groen…

Wanneer je in plaats van steenkool op hout gaat stoken in een elektrische energie-centrale van 1311 MW (Eemshaven) moet je per uur 13 hectare bos kaalkappen, om de houtvraag te voldoen. Dat kun je zelf eenvoudig berekenen, zoals we hier laten zien. Dat zou 312 hectare per dag zijn. Per jaar stoken ze dan de gehele Veluwe op aan kaalkap-bos. Zouden ze duurzaam hout gebruiken (dat je niet meer kapt dan er per hectare bijgroeit) dan is 3 maal Nederland aan bos-oppervlak nodig voor 1 zo’n centrale.

Ik hoop dus dat ik een rekenfout heb gemaakt, betere getallen en berekeningen zijn zeer welkom! Maar ik vrees +/- gelijk te hebben.

De zogeheten ‘Energie-transitie’ behelst de overstap van efficiente energiebronnen als steenkool en aardgas die overvloedig beschikbaar zijn, naar onbetrouwbare en dure bronnen met een grotere ecologische (landoppervlakte- en grondstof-)impact. Zoals wiebelstroom uit wind en energie uit bos (houtpellets). Dat noemt men ‘duurzaam’, omdat je dan subsidie krijgt van de RVO-ambtenarij.

De Rekening Voorbij 2011 Ir Joost van Kasteren. ‘Alles Duurzaam’ in 2050 vraagt 120 duizend km2 land voor biofuels. Duurzaamheid is de grootste bedreiging voor territoriale plannen ‘wildernis’

Bio-dieselplantages zouden 3 maal Nederland vragen
Eerder rekende ik al voor dat wanneer je Nederland voor 50% op bio-energie uit bio-diesel zou draaien, je 3 maal het oppervlak van Nederland nodig (10 miljoen hectare) hebt voor landbouwgrond. Bijvoorbeeld voor snijmais.

Dat getal kwam vrijwel exact overeen met wat ingenieurs-vereniging KIVI al voorrekende in ‘De Rekening Voorbij’, mijn Ecomodernisme-collega ir Joost van Kasteren om precies te zijn. (zie bovenstaande figuur)Vandaag hebben we een paar simpele getalletjes nodig- de verbrandingswarmte van hout en hout-aangroei per hectare-  om de ecologische impact te berekenen van 1 grote bio-energiecentrale.

De rest van de wereld stookt gewoon kolen

Zoals de Magnumcentrale in de Eemshaven (1311 MW elektrisch vermogen) van Nuon, als je het grootschalig wilt aanpakken, je bio-ambitie.

Die centrale bouwen ze nu om tot een bos-verbrander. Alle kolencentrales zouden bij ons dicht moeten voor 2030, terwijl Turkije, China, India en vele andere landen ze BIJ-bouwen. De meeste subsidies van de RVO-ambtenarij gaan nu echter naar ‘biomassa’, de naam die men bedacht om bos van emotionele waarde te ontdoen.

Terug naar de Middeleeuwen klonk zelden zo innovatief; de baaiobeest iekonomie. ( = er zijn veel te veel nutteloze academie-parasieten)

Verlies factor 2 transport-rendement tov steenkool
Wanneer je 1311 MW elektrisch vermogen opwekt is dat 1311 Mega-Joule per seconde. Vervolgens kijk je; wat is de verbrandings-warmte van hout, dus hoeveel Mega-Joule verbrandingswarmte levert een kilo hout op? Ongeveer 15 Mega-joule. Die verbrandingswarmte is ongeveer gelijk aan bruinkool (ligniet). Want bruinkool is natuurlijk ook ‘biomassa’, maar dan van miljoenen jaren geleden.

 • Per seconde heb je dus 1311/15 = 87 kilo hout (pellet) nodig.  Per uur heb je dus voor het ELEKTRISCH VERMOGEN ALLEEN al 3600 x 87 = 324 TON hout nodig, qua energie-inhoud.

Ter vergelijking, als je een kilo benzine (47MJ per kilo) verbrandt krijg je 3 maal zoveel verbrandingswarmte, bij aardgas (55) bijna 4 maal zoveel. Steenkool (antraciet 27 Megajoule per kilo) is een veel efficiëntere brandstof, dat heeft nog veel langer dan bruinkool liggen carboniseren (sinds het Carboon).

De Hoge Veluwe, ooit was de Veluwe helemaal kaalgekapt dankzij de biomassa-behoefte der Middeleeuwers

Met 1 kilo steenkool heb je een verbrandingswaarde van 27 Megajoule per kilo.

Alleen al door van steenkool op hout over te stappen krijg je transport-rendementsverlies; omdat je meer VOLUME gebruikt per hoeveelheid energie, wat je per schip moet aanvoeren. Een centrale die van steenkool op hout overstapt heeft dus dagelijk 27/15= 1,8 maal zoveel droge stof nodig voor de zelfde energie-inhoud. Gemeten in metric tons..

Dus je verliest ongeveer een factor 2 aan transport-efficiency bij de bevoorrading, wanneer je van steenkool op hout overstapt. En dat heet dan ‘duurzaam’. Omdat mensen in Nederland knettergek zijn geworden, andere verklaringen zijn zeer welkom.

Een bomenlaan per uur gaat er makkelijk in…

Omrekenen elektrisch vermogen naar stook-vermogen; factor 4
Een elektrisch rendement van 25% is bij een houtpellet-centrale realistisch. Want je hebt bij houtpellets niet – zoals bij poederkool-centrale-  een efficiente verbranding (dat heeft met het verbrandings-oppervlak te maken). En die moderne poederkool-centrales komen op ongeveer 40% rendement. Met 25 procent rendement zit ik dus niet te laag, dus moeten we correctie-factor 4 toepassen (4 x 25 = 100%)

Dus laten we aannemen dat de centrale bij vol elektrisch vermogen dus wel 4 x 323 ton hout = een kleine 1300 ton hout per uur moet stoken.

Corrigeer mij vooral als ik er naast zit. Dit is wel heel erg veel. Maar het moet kloppen; 1 kilo geeft 15 Megajoule verbrandingswaarde. Je hebt per seconde 1311 x 4 = 5244 Megajoule nodig. Dus per seconde heb je 350 kilo hout nodig. Dat is 350 x 3600 = 1,3 MILJOEN kilo = 1300 ton.

Ik kan de fout niet ontdekken.

Gert Jan zijn doorbraak-studie bij het klimaat-establishment

Duurzaam hout? Dan mag niet meer gestookt dan wat per hectare bijgroeit
Wil je niet meer bos verstoken, dan er jaarlijks per hectare bijgroeit? (anders ben je natuurlijk niet duurzaam, maar pleeg je roofbouw) Dan mag je niet meer stook-hout oogsten per hectare dan de aanwas. Hoe groot in ton droge stof is de aanwas in een gemiddeld bos dan?

In de veel geciteerde studie in Ecological Indicators van Nabuurs zien we verder dat een beetje bos ongeveer 3 ton koolstof (C) per jaar BIJ-groeit aan droge stof op de piek van hun groei. Dat is de brandstof die je nodig hebt. Een jaar heeft 8760 uren. Dus per uur kan zo’n bos 0,34 kilo koolstof vastleggen. Maar we hebben 1300 ton per uur nodig.

Je ziet dus een snelheids-verschil in de mate waarin bos koolstof vastlegt. 1 hectare legt 0,34 kilo vast, terwijl 1300 ton verbranden ook een uur kost. Het snelheids-verschil tussen vastleggen en verbranden is liefst een factor 3,8 miljoen. Ook als de 1300 ton per uur een overschatting is van een factor 2, of zelfs 3, verstook je bos nog steeds 1-2 miljoen maal sneller dan dat het regenereert (renewable)

Het is dus onmogelijk dat je claimt ‘duurzaam’ of ‘gecertficeerd’ bos op te stoken; bos verbranden in centrales is niet ‘duurzaam’. Wie dat roept is onethisch en onverantwoordelijk bezig.

…door het Robbenoordbos, het heeft trekken van Mangrovewoud met brak bruin water… Staatsbosbeheer kapt dit bos kaal voor windturbines

Hoeveel KAP-volume per uur is nodig?
Nu kun je ook besluiten- zoals ze in Amerika doen- om gewoon zo’n heel cypressenbos met de grond gelijk te maken. Kaalkap tot de wortel aan toe. Of een sparrenplantage die je verwoest in Canada omdat we in Nederland nu zo duurzaam/knettergek zijn geworden. (Doorhalen wat niet van toepassing is)

Er zijn vele ruwe schattingen in omloop van hoeveel ton biomassa er per hectare bos groeit, ik pikte deze Amerikaanse overheids-studie op met schattingen van biomassa/hectare:

..Gemiddeld ongeveer 100 ton

Dus willen ze bij de NUON in de Eemshaven het bos tot de wortel AUSROTTEN voor de duurzaamheid? Dan kunnen ze 100 ton/hectare versnipperen. Dat is het ruwe gemiddelde dat men aan droge biomassa bovengronds schat per hectare. Je hebt 1300 ton per uur nodig.

Dus moeten ze het houthongerige Magnum-beest in de Eemshaven met 13 hectare kaalkap-bos per uur voeden…Ik blijf hopen dat ik een rekenfout heb gemaakt. Maar al zou het rendement 30 procent zijn, dan nog maakt het voor de ordegrootte in hout niet veel uit.

‘Biomassa’ voor de Magnum-centrale; Oost-Amerikaans cypressenbos

Natuurlijk; mijn berekeningen zijn niet meer dan een schets. Ik wil enkel laten zien aan jullie, hoe eenvoudig het is om een schatting te maken, welke ordegroottes je over praat bij Tulpenmanie 2.0/aka ‘Energietransitie’. Dit is ook geen dierbare mening, waar ik mezelf mee wil profileren van ‘kijk mij eens Gutmensch zijn/vind mij aardig‘.

Ik vind mezelf ook al leuk, zonder dat andere mensen dat vinden, en hengel niet naar sociale bevestiging door ‘het juiste standpunt’ te etaleren.

Sinds wanneer is dit ‘groen’?

Alles hierboven staat open ter falsificatie. Ook als je mij beslist onaardig wilt vinden, kan het nog steeds ongeveer kloppen wat ik hier schrijf. Of niet natuurlijk, maar dan neem ik meteen graag een ander standpunt in. Want wat heb je aan een ‘mening’ die onwaar is?

Je kunt ’t zelf ook narekenen, en kom vooral met betere schattingen  van de houtbehoefte per uur bij een grote centrale. Want 13 hectare kaalkap-bos per uur voor slechts 1 zo’n klimaatstoker is wel zoveel dat je denkt; ik MOET een misrekening hebben gemaakt. Of toch niet, want de 10 miljoen hectare voor 50 procent van de Nederlandse energie-behoefte uit bio (De Rekening Voorbij), dat zijn 100 Veluwes.

Kung Fu Panda

Dus ik vrees dat mijn berekening gewoon klopt. Want een vergelijkbare Kolencentrale vraagt ook ongeveer 900-1000 ton kolen per uur voor 1311 MW Elektrisch vermogen. Ja, zo leuk is het helemaal niet om gelijk te hebben, in een gekkenhuis waar de gelijk-krijgers de publieke knikkers verdelen.

Dus train ik maar om een krijger te zijn.

9 Replies to “Magnum-centrale (1311MW) stookt in 1 jaar gehele Veluwe op…”

 1. Tis eigenlijk vrij simpel allemaal, voorbeeld;

  20 jaar geleden heb ik hier twee rijen essen geplant, 18 stuks.
  Als ik inschat hoe lang ik daar de boerderij mee kan verwarmen, kom ik zeker niet aan 20 winters, ik denk één halve en dan ben er nog enigzins enthousiast over.
  Dus wat je hier beschrijft, met ‘wat’ grotere hoeveelheden snijdt zeker hout…..
  Punt is daarbij natuurlijk dat het kappen van bomen sneller gaat dan het planten en kweken er van.
  Bomen die weinig warmte geven groeien snel; het zwaardere hout heeft echt wat meer tijd nodig.
  Kostbare landbouwgronden worden thans vooral gebruikt om biobrandstofprodukten te verbouwen, hetgeen ook een wassen neus is want het kost meer energie dan die produkten opleveren.
  Fijn dan weer dat die ‘boeren’ gecompenseerd worden met sudsidies, gestolen geld van Jan met de pet die zo amper geld over houdt zijn eigen huis en gezin warm te houden etc.
  Krankzinnig gedoe.
  Tevens heb ik hier een klein bos aangeplant, ook een jaar of 20 geleden, ik schat in dat het nog een jaar of 10 duurt eer het groot genoeg is er af en toe wat bomen uit te halen, iets wat ik niet van plan ben trouwens want ik ben van het bos meer gaan houden dan van mijn keukenfornuis…..

  Ik ben bang dat we met zijn allen hopeloos in de problemen gaan raken door de kortzichtigheid en corruptie van degenen die denken ons leven te moeten bepalen, indien niet reeds het geval.
  Daarom Rypke, dank voor al wat je hier schrijft, ik hoop dan ook dat het velen aan het denken zet en de daar uit voortvloeiende juiste conclusies kan trekken én ten uitvoer brengen,

  Jos.

 2. Rypke,
  Als je schrijft ‘1 kilo hout geeft 15 megajoule verbrandingswarmte’, over wat voor hout heb je het dan? Bedoel je vers gekapt hout (bevat tot 70% water), of gedroogd hout (bevat minder dan 10% water)? In het laatste geval zou je het energieverlies daardoor nog niet eens hebben meegenomen.
  Dat (droog naar ik vermoed) hout een zoveel lagere verbrandingswaarde heeft dan antraciet (15 Megajoule per kilo versus 27 Megajoule per kilo) is logisch: de globale chemische formule voor (superdroog, 0% water) hout is (CH2O)n , 40% koolstof en 60% water (het gaat tenslotte om ‘koolhydraten’). Antraciet daarentegen bestaat voor meer dan 90% uit koolstof. Dat scheelt in ieder geval het energieverlies om ook al die 60% water nog eens nutteloos op te moeten warmen!
  Hoe dan ook : biomassa verbranden voor onze energiebehoefte in Nederland blijft gillende waanzin, dat is wel duidelijk!

 3. Ik zie een hoop fouten in je aannames en beweringen.

  De kolen/biomassa centrale in de eemshaven in de eemshavencentrale van RWE, niet de magnumcentrale van Nuon. De magnumcentrale is een 2 unit gas gestookte centrale van 3x 440MW en de RWE is een 1560 MW kolen/biomassacentrale.

  Deze centrale heeft een rendement van 46% , dat betekent dat 46% van de energie die opgewekt wordt omgezet kan worden in elektriciteit ongeacht de brandstof.
  Je kunt niet opeens met 25% gaan rekenen omdat dit het rendement zou zijn van een palletkachel of de hoeveelheid brandstof verhogen om het rendement te verhogen, zo werkt een centrale niet.
  46% wordt stroom en de overige 54% gaat verloren via koelwater.

  De berekening zou dan 1560/15 = 104kg hout per seconde = 375 ton per uur hout zijn, meer niet.
  Volgens RWE willen ze 800.000 ton biomassa per jaar gaan verstoken wat dus uitkomt op 2100 vol vermogen draaiuren per jaar.
  De centrale zal namelijk niet 100% op vol vermogen draaien maar afschalen/opschalen op basis van productie en vraag.

  1. Beste Peter De Klein: hartelijk dank voor al je suggesties

   Dus volgens je berekening kom je dan uit op 3 hectare bos per uur. Is het stoken van 3 hectare bos per uur ‘groen’? Dat je ‘slechts’ een kwart van de Veluwe per jaar opstookt?

   De ordegrootte van mijn berekening ging het om, je kunt dan met rendementen schuiven, vollast-uren enz….

   Dus als je ‘slechts’ 8000 hectare bos verstookt per jaar? Is het energiebedrijf waar je het voor opneemt dan ‘milieuvriendelijk’? Of gewoon een subsidie-geile leugenachtige oetlul? laten we beginnen bij de moraliteit van het verhaal, en daarna kunnen we altijd nog piemeltjes vergelijken met ‘feiten/cijfers’…

   De realiteit is; wie de gesubsidieerde klimaat-gekte steunt is ethisch niet in orde, een Untermensch….

 4. Ik zeg niet dat ik voor het gebruik van hout/kaalkap voor energieopwekking ben, ik geeft alleen aan dat je berekening en beweringen niet kloppen en je vroeg zelf aan mensen om je te corrigeren als je fout zat.
  Dat heb ik dus gedaan maar je hebt het artikel niet aangepast.

  Dit stukje is bijvoorbeeld niet relevant omdat de berekening volledig verkeerd is :
  ” Omrekenen elektrisch vermogen naar stook-vermogen; factor 4
  Een elektrisch rendement van 25% is bij een houtpellet-centrale realistisch. Want je hebt bij houtpellets niet – zoals bij poederkool-centrale- een efficiente verbranding (dat heeft met het verbrandings-oppervlak te maken). En die moderne poederkool-centrales komen op ongeveer 40% rendement. Met 25 procent rendement zit ik dus niet te laag, dus moeten we correctie-factor 4 toepassen (4 x 25 = 100%)
  Dus laten we aannemen dat de centrale bij vol elektrisch vermogen dus wel 4 x 323 ton hout = een kleine 1300 ton hout per uur moet stoken. ”

  Je hele tirade in je reactie is dus daarbij ook niet relevant omdat ik tegen kaalkap ben maar wel voor goed bosonderhoud. Veel mensen snappen niet dat snoeien, trimmen of kappen van bepaalde bomen juist helpt dat de rest weer groeit.

  1. @Peter, iedere berekening die correcter is dan die ik gaf als indicatie is welkom- ik heb er nog niet goed naar gekeken, maar heb geen enkel belang bij onjuistheden. Of wel?

   Daarom is dit ook ‘Open Bron’-informatie, wat ik schrijf is niet ‘het laatste woord’ (de leugen die gedrukt staat/’De Pers’) maar een uitnodiging aan iedereen om het beter te doen

   Niettemin is de indicatie correct- meerdere hectares per uur stoken, en uit nieuwsgierigheid naar de houtbehoefte is de vraagstelling achter dit bericht geformuleerd

   Maar wat mij stoort is dat je oneerlijk bent. Daarom ga je me ook ‘framen’ met ‘tirade’ en andere kwalificaties die moeten tonen dat ik niet uit een rationeel vertrekpunt zou beginnen, alsof je reageert uit de behoefte te tonen dat je PERSOONLIJK beter bent dan ik. Dat soort reactie-motivaties helpen ons bij de TECHNISCHE discussie niet verder

   We zien andermaal 4 niveaus
   1. technisch
   2. economisch
   3. moreel-ideologiscsh
   4. politiek

   Technische argumentatie die de berekening weerspreekt of aanscherpt: hoera!

   Ben je tegen het stoken van bos geframed als ‘groene energie’, dan zegt dat ook iets positiefs over je op niveau 3. Want iedereen die grootschalige boskap voor energie ‘groen’ noemt is aantoonbaar leugenachtig. Wanneer je boos bent op mensen die leugenachtig zijn, is dat normaal menselijk. Sterker nog; als je onaangedaan blijft door leugenachtigheid, dan klopt er iets niet met je. Of vind je van niet?

   Je moet het wel met me eens zijn, want je dacht dat ik door die zelfde oneerlijkheid gedreven werd, zo schreef je…

 5. G.m. Rypke,
  Je hebt een leuk verhaal. Maar ik heb twee opmerkingen over de volgende passage:
  “de veel geciteerde studie in Ecological Indicators van Nabuurs zien we verder dat een beetje bos ongeveer 3 ton koolstof (C) per jaar BIJ-groeit aan droge stof op de piek van hun groei. Dat is de brandstof die je nodig hebt. Een jaar heeft 8760 uren. Dus per uur kan zo’n bos 0,34 ton droge stof ”
  Een beetje bos blijkt later 1,0 ha te zijn??
  En 3 ton/jaar : 8760 uur is volgens
  jou 0,34 ton/uur??

  1. Ha Tony, dank, ik wist niet dat die zin er nog in stond. Let op, de berekeningen zijn slechts bedoeld als indicaties van ordegroottes, geen harde wetenschap

   Het is toch belangrijk om getalsmatige schattingen te hebben om beweringen te duiden uit naam van ‘duurzaam’.

   Het moet zijn:

   Je ziet dus een snelheids-verschil in de mate waarin bos koolstof vastlegt. 1 hectare legt 0,34 kilo vast, terwijl 1300 ton verbranden ook een uur kost. Het snelheids-verschil tussen vastleggen en verbranden is liefst een factor 3,8 miljoen. Ook als de 1300 ton per uur een overschatting is van een factor 2, of zelfs 3, verstook je bos nog steeds 1-2 miljoen maal sneller dan dat het regenereert (renewable)

   Het is dus onmogelijk dat je claimt ‘duurzaam’ of ‘gecertficeerd’ bos op te stoken; bos verbranden in centrales is niet ‘duurzaam’. Wie dat roept is onethisch en onverantwoordelijk bezig. Zelfs wanneer ik een overschatting van de houtstook maak van een grote centrale, dan gaan er nog steeds meerdere hectares per uur in rook op

   Terwijl ontbossing een milieu=PROBLEEM is, niet plots een milieu-AANWINST; wie verzint zoiets?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *