Adolf Hitler optimist tot in de kist…

De troosteloze aanblik van Duitse steden als Kassel; product van burgerdoel-bombardementen

 ‘Hitler’s War’ (1991) van David Irving stond losjes model voor de film ‘Der Untergang. Het is een onmisbaar boek om een evenwichtiger beeld te krijgen van ‘Der Fuhrer’ en zijn drijfveren. Helaas is het bijna nergens verkrijgbaar, ik betaalde zelfs 150 euro voor 1 Tweede-hands exemplaar.

Wie iemand verdacht wil maken, ‘demoniseren’ trekt vroeg of laat de Hitler-kaart. Of je begint wat te roepen over ‘facisme’ en ‘racisme’. We zien dat ‘racisme’ (nationaal socialisme, rassenstrijd) verboden is sinds 1981. Maar het marxisme doet hier nog vrolijk met verkiezingen mee (inter-natonaal socialisme, klassenstrijd). Ondanks de Killing Fields van Pol Pot, de Grote Sprong Voorwaarts van Mao en de Gulag Archipel van Stalin.

Bekende politici als Wijnand Duivendak en Paul Rosemuller mochten openlijk flirten met Pol Pot en Mao. Maar een flirt met Dolfie is direct einde carrière.

Die twee morele maten ten aanzien van een zelfde uitwas van ‘de Dood van God’ (Nihilisme) en De Verlichting (Verering van ‘De Wetenschap/Lucifer de Lichtbrenger’), dat is wat mij betreft de wonderlijkste culturele erfenis van het Hitlerisme in de Westerse cult-uur. Als je nog van cultuur spreken kunt.

Darwin’s Dangerous Idea; zijn strijd om het bestaan

Dolfie de politiek darwinist is de ultieme duivel gemaakt via onderwijs, media en Hollywood. Die uitleg van de geschiedenis, kun je niet enkel op basis van bodycount rechtvaardigen. De invloed van het internationalisme speelt hier een rol; Hitler wilde geen wereld-rijk, maar alleen voor zijn eigen ras het beste (en daarom moest hij de Oekraiense graanschuur hebben).

De Internationalisten waartegen de Duitsers vochten- waaronder de Amerikanen- streven sinds de Eerste Wereldoorlog naar een ‘Verlicht’ wereldbestuur, wat ook wel Nieuwe Wereld Orde heet. Die hebben een broertje dood aan nationale soevereiniteit, en gebruiken de EU als ontmanteling van natie-staten. Die Amerikanen houden de hele wereld via honderden militaire bases nu bezet.

De schuld door associatie-kaart is nu zeer effectief om iemand buiten de sociale orde te plaatsen, wanneer deze het globalisme-fundamentalisme bekritiseert. Wie nationalist= racist = slechtmensch = Hitler!! Maar ook die debat-truc – schuld via associatie- lijdt aan inflatie.  En daarom de titel van dit artikel.

Het Kehlsteinhaus, een berghut die Adolf Hitler kado kreeg van Reichsleiter Martin Bormann

Verdacht door associatie
Als je nu iets bijblijft na lezen van David Irving’s lijvige pil Hitler’s War (een bladzijde of 800 maar je bent er zo doorheen), dan is het dus; Hitler was een optimist tot in de kist. Is optimisme dus een slechte eigenschap? De nazi’s waren ook hartstikke ‘groen’; maar daarom hoeft politieke aandacht voor ecologie nog niet ‘slecht’ te zijn.

Dolfie bleef mensen motiveren en inspireren met zijn optimisme en fenomenale Wils-kracht. Willen is kunnen. Zodat ze tot het einde bleven ‘geloven’ in een overwinning, en dus doorvochten. Zijn aanwezigheid in de bunker werd door zijn secretaresses als batterij beschreven; zodra de Fuhrer vertrok was de hele energie, nucleus uit de generale staf verdwenen.

Maar in zijn aanwezigheid laadde iedereen op.

De literatuur van vandaag

Hitler’s eigen motivatie om ook die laatste dagen van ’45 door te duwen was; hij hoopte dat voor het omvallen van Duitsland, de Amerikanen en Russen het al met elkaar aan de stok zouden krijgen. Zodat ze moesten erkennen dat zij Duitsland nodig hadden in de strijd tegen het communisme.

Daarin kreeg hij letterlijk gelijk. Sterker nog, de CIA-voorloper OSS (Allen Dulles vanuit Zwitserland) rekruteerde vele duizenden SS’ers als agenten tegen het communisme. Die SS’ers ontbrak het bepaald niet aan motivatie tegen het marxisme: precies de mentaliteit waar de Amerikanen naar zochten toen ze Duitsland in 1945 in bezit namen als kolonie.

Boven Friesland neergeschoten Britse vliegers, het waren er zeven maar het kerkhof heeft 8 stenen; waren dit ‘helden’ of genocide-plegers?

De Oorlog tegen het Oosten
Hitler’s War gaat over Hitler’s Darwinistische strijd; het idee dat Duitsland een Verenigd Continentaal Europa moest leiden, EN daarom moest Hitler eerst afrekenen met de dreiging uit het Oosten; Stalin en het Internationale Marxisme. Het falen van de Intelligence aan Duitse kant, deed het leger de kracht van Stalin’s leger onderschatten. En de fatale afloop is ruimschoots bekend.

Hitler vergeleek zichzelf met de Pruisische heerser Frederik ‘De Grote’ en zijn 7-jarige oorlog tegen de Russen. Die hield ondanks een hopeloze situatie het vertrouwen in zijn heilige taak.

Propellor van neergestorte Stirling Skillaerd

Hitler legde zijn operatie Barbarossa (juni 1941) uit als ‘preventieve aanval’ op de Russen; want vroeg of laat zou Stalin zijn communisme-imperialisme toch wel op Duitsland richten. Dus kon hij beter aanvallen op het moment dat ze de Russen nog zwak genoeg achtten. Inderdaad circuleerden aanvals-voorbereidingen van het Rode Leger. Dus hierin had Hitler gelijk.

De cultus van zelfhaat als hogere moraal uitgelegd

Kostbare zwak voor de Britten
Tegelijk bleef Hitler een zwak voor de Britten houden. Voor die ‘Tommies’ had hij als ‘Frontschwein’ in 4 jaar loopgraven in Vlaanderen in de Eerste Wereldoorlog zo’n respect ontwikkeld. Dus hield hij Rommel tegen, toen die de vluchtende Britten bij Duinkerk in de pan kon hakken. En hij wijfelde hij tot het laatst om de Engelsen met gelijke munt te betalen bij hun bombardementen op burgerdoelen. (Vergeltungs-Waffen de V1 en V2 waren een ‘goedmakertje’ in dat opzicht)

Ook de planning voor de invasie van Engeland wilde hij slechts als ‘afleiding’ opzetten, terwijl zijn blik op Stalin gericht bleef. Die invasie werd uiteindelijk afgesteld.

Je kunt dus ook de vraag stellen; heeft Churchill het leed van zowel de eigen burgerbevolking als door de RAF-bombardeercampagnes niet nodeloos verlengd? Hadden de Engelsen niet beter samen met de Duitsers Stalin kunnen verslaan? Aan de andere kant; een Europa onder nazi-bewind was vast ook geen pretje geweest.

De Britse vliegers, met zicht op Jorwerd. Oorlogs-helden of misdadigers?

De andere kant van het verhaal; Hitler als (buiten)gewoon mens
Het laatste uur nadert op 29 april 1945 wanneer Stalin aan de poorten van Berlijn beukt.

De professionele soldaten zijn al grotendeels ‘op’, burgerwachten en zelfs kinderen van 15 moeten de verdediging helpen. Tot het laatste strijd Hitler met zijn onverwoestbare Wil, wat de 1 optimisme noemt, hij accepteert geen defaitisme. Dat Schopenhauer/Nietzsche-achtige vitalisme, de triomf van de wil is toch de kern van de naturalistische nazi-filosofie.

Op dat moment hebben zijn meest getrouwe mensen van het eerste uur Hitler verlaten. Hermann Goering probeert zelf vrede met de Amerikanen te maken als zelf-geautoriseerde vervanger van Dolfie. Zelfs Heinrich Himmler loopt op het laatste moment over naar het Westen. Waar hij door de Engelsen vlakbij Hamburg is doodgeslagen.

…eerste Wereld Oorlog (Berchtesgaden) Voor de dappere Krijger (net als bij de Indianen…)

Steeds vaker negeren generaals Hitler’s bevelen. Maar Eva Braun is naar Berlijn gekomen, om met Dolfie te sterven. Zijn staf en omstanders zijn getuige van een zeldzaam moment van openbare affectie, Dolfie kust haar teder op de mond. Hij is dan al geen schim meer van de motiverende persoonlijkheid die hele stadions op kon zwepen, met de nazi-variant op Tsjakkaa.

De dag voor hun zelfmoord trouwen ze nog in het bijzijn van een beambte en enkele getrouwen.  Dan om 3 uur sluiten Dolfie en Eva zich af van de rest. Eva neemt haar cyaankali-ampul, sterft liggend in Hitler’s armen. Terwijl Dolfie zijn Walter-pistool op zichzelf richt.

En zo eindigt ‘Hitler’s War’ van David Irving. Die scenes – inclusief de met gekeerde oorlogskansen kelderende gezondheid van Hitler – zijn bekend uit de film ‘Der Untergang’. Zijn trillende hand en been; dat hij zelf nauwelijks nog documenten kon ondertekenen.

De V1: V stond voor ‘Vergeltungswaffe’, als vergelding voor de Britse en Amerikaanse bombardementen op Duitse burgers;

Sieg High?
In Der Untergang zie je zijn gezondheid ook evenredig met de dalende oorlogs-kansen kelderen.  Dat komt mede door zijn lijfarts Morell Die gaf Dolfie vele injecties en anti-gaspillen die strychnine bevatten. Zijn vegetarische dieet met enkel thee als drank, dat kon ook nooit goed zijn voor de spijsvertering. Maar de pillen van Morell waren ook puur vergif.

Zo kreeg Dolfie last van de bijwerkingen van die ‘medicijnen’; maagkrampen, vergeelde ogen. Wanneer je ziet welke kwalen hem tergden, dan begrijp je niet hoe hij tegelijk ook nog een hele oorlog kon aansturen, heel Europa in zijn klauwen kon houden.

Om Dolfie van die bijwerkingen te verlossen, begon Morell ‘m zelfs cocaïne te geven. Waarop de Fuhrer nog stelde ‘je gaat toch geen verslaafde van me maken’?

Op die toedieningen – geregistreerd in de lijfarts zijn verslagen- is het boek ‘Drugs in het Derde Rijk’ van Normal Ohler deels gebaseerd. Alsof Der Fuhrer eigenlijk een junkie was. Hitler’s loyaliteit aan wie hem ooit geholpen hadden, kostte hem dus deels zijn gezondheid. Toen iemand van de generale staf Morell’s anti-gaspillen op zichzelf testte, kreeg hij een paar dagen later de zelfde maagkrampen.

Toch weigerde Hitler zichzelf van de gifmenger Morell te ontdoen. Zo zien we in Hitler’s War ook die loyaliteits-relatie met de militair waardeloze Italianen. Hij bleef loyaal aan De Duce, 1 van die weinige bondgenoten op het continent. Maar de Italianen zouden de Duitsers in ’43 alsnog in de steek laten.

De Nibelungen (dwergen) leefden ondergronds. Ook Adolf Hitler was gedwongen om bunkers onder zijn Berghof te bouwen toen de Amerikaanse en Britse bommenwerpers zijn paradijs bedreigden

Conflict met generale staf
Irving baseert zich bij zijn reconstructies van Hitler’s oorlog op stenografische verslagen die Hitler liet opstellen door 2 permanente verslag-leggers. Dat had te maken met Hitler’s continue dispuut met zijn generale staf over vorderingen aan het Oostelijke Fron

Ieder woord in Hitler’s bijzijn moest vanaf de campagne tegen Stalin in het najaar 1941 door typisten worden vastgelegd. Die verslag-legging diende om te bepalen wie welke beslissingen aan het Front had ge-effectueerd. En wie voor falen en slagen later verantwoordelijk zou zijn.

Die stenografische verslagen zijn een belangrijke informatie-bron van Irving’s reconstructie

Zijn generale staf ging namelijk voor prestige-overwinningen als de (mislukte) verovering van Moskou. Hitler wilde liever direct via de Oekraine naar de Kaspische Zee om de olie-velden van Stalin en grondstoffen te veroveren. Dan zou hij de levens-ader van Stalin’s oorlogs-machine hebben afgesneden. De concentratie van teveel kracht op Moskou zorgde voor vertraging van de Zuidelijke opmars.

Zo werd de kiem gelegd van het debacle in Stalingrad (winter 1943), toen de oorlog zich tegen Hitler begon te keren.

Dresden, waar een holocaust in 1 nacht wel een kwart miljoen burgers in vlammen zette

Irving kreeg toegang tot de dagboeken en primaire bronnen, omdat hij over de genocide/holocaust op Dresden had geschreven in de jaren ’60.

Hoe Britse oorlogs-misdadigers een weerloze burgerbevolking inclusief vluchtelingen voor Stalin bij honderd-duizenden in een vuurzee vermoordden. Zijn begripvolle verslag wekte sympathie bij de getrouwen-cirkel rond Hitler; dat iemand ook eens oog had voor de oorlogs-misdaden die de geallieerden begingen.

Verder baseert Irving zich op dagboeken van de Generale staf en de mensen die tot in het laatste uur bij Hitler bleven. Zo krijg je dus min of meer uit de eerste hand een reconstructie van de woorden en daden, gedachten en twijfels van ongetwijfeld de grootste man van de 20ste eeuw. Immers; hoe kun je een academisch ontwikkeld volk met je persoonlijke energie zo elektriseren, dat ze bereid zijn alles voor je te offeren?

Anti-tankgracht bij de Ostwall. De Duitsers kwamen bij hun aanval op Rusland veel tanks van Britse makelij tegen

Hitler was een groots bevelhebber
Zodra Hitler een toespraak hield, wist hij iets te raken in zijn omstanders, een bijna religieus gevoel. Ook decennia later spraken zijn omstanders nog vol bewondering over Der Fuhrer. Ook generaals concludeerden dat hij een geniaal bevelhebber was; dat Carthago uiteindelijk viel onder handen van de Romeinen zou immers ook niets afdoen aan de status van Hannibal als veldheer.

Met intuitie en instinct- Dolfie kon als dictator ook in Stalin’s vel kruipen- had Hitler vaker gelijk bij militaire keerpunten dan ik tot nu toe wist.

Al met al krijg je zo dus eens een keer de Duitse kant van het verhaal te lezen. In je jeugd groei je op met de overwinnaars-propaganda en Hollywood-films. Die portretteren steeds het zelfde plot van ‘slechte Duitsers’ versus ‘heroïsche Engelsen en Amerikanen’.

Tot in de jaren ’90 werden nog historische gebouwen herbouwd in Dresden. Volledig defensieloos door een uitgeschakelde Luftwaffe en alle anti-vliegtuig-batterijen ingezet aan het Oostfront

De hier neergeschoten Britse piloten werden als een soort helden gepresenteerd. Terwijl hun hoofd-doel met die grote Lancaster-bommenwerpers uitsluitend was; het met brandbommen naar de andere wereld helpen van de Duitse BURGER-bevolking, kindjes, vluchtelingen. Was het ontwerpen van zulke wapens voor burgerdoelen geen grove schending van de Geneve-conventie?

Je ziet Hitler in Irving zijn verslag zich ergeren aan die openlijke schending van de Geneve-conventie. Althans; voor zover dat leed arische rasgenoten treft. Want in het Oosten kregen zijn troepen ook de opdracht de beest uit te hangen. De SS’er die na verovering van de Oekraine het bestuur overnam, was zo meedogenloos dat hij van potentiele medestanders de Oekranieners tot Duitser-haters maakte.

Hitler geeft vervolgens de order om ook tegen gevangengenomen Britse piloten dan die conventie te schenden; ze neerschieten uit wraak. De conservatieve generale staf van de Wehrmacht ziet die orders niet zitten. Om de Britten te ‘vergelden’ investeert Hitler vervolgens meer in de V-wapens dan Luchtmacht die zijn eigen bevolking kan beschermen tegen de bommen-tapijten van de geallieerden.

Uiteindelijk werden zo vooral veel Germanen uit de genenpoel geknald

Meerdere Holocausten tegelijk
David Irving werd vervolgd nadat Hitler’s War uitkwam. Hij werd geframed als ‘Holocaust’-ontkenner en nazi-handlanger. (het Deborah Lippstad-proces); hij maakt namelijk aannemelijk dat Hitler zelf niet tot de liquidatie van de Joden de opdracht had gegeven.

Hij kon althans niet het document vinden, waarin die opdracht door Hitler was ondertekend. In oktober 1944 zou hij ook de stopzetting van liquidatie van Hongaarse Joden verordend hebben, waar Himmler’s SS zich op toelegde.

Hitler was volgens Irving te druk met zijn oorlog om het Jodenvraagstuk aandacht te geven. Hij was ook niet voor het doden. Deportatie naar het Slavische Oosten had zijn voorkeur. De Staats-zaken liet hij aan Martin Bormann over.  Het initiatief van ‘het Jodenvraagstuk’ via liquidatie van de Joden trok Heinrich Himmler naar zich toe.

Al kun je ook stellen;  HOE ze van de Joden afkwamen was voor Hitler ook niet van belang. Als ze maar uit Europa zouden verdwijnen.

Een herdenkingsmunt, de vrolijke reis van nazi’s en Zionisten naar Palestina in 1935

Hitler kreeg een Sonderbehandlung door historici vanwege zijn haat tegen internationalisten en bolsjewieken (was voor De Fuhrer 1 pot nat).

Die vergeleek hij met een bacteriële infectie in het volks-lichaam. Toch zijn die opvattingen over raciale gezondheid en volks-gezondheid niet uniek voor de nazi’s. De Joden handhaafden ook hun eigen ‘raszuiverheid’, en ze selecteerden voor de vestiging van Israel ook vooral Europese Joden. (ashkenazi’s) In hun eugenetische interesse vonden de zionisten en nazi’s elkaar zelfs…

De moderne milieu-internationalisten schilderen de mensheid ook af als bacteriële infectie van ‘De Aarde’.

Zie in dat Ashkenazi-verband ook het pact (Havara-overeenkomst) tussen zionisten en nazi’s (1933-1939) om de rijkste Duitse Joden naar Israel te transporteren. Zodat die Israel konden opbouwen, met de bank van de Duits-Amerikaanse Jood Warburg. Zo werden ongeveer 100 duizend welgestelde Duitse Joden verscheept naar Palestina, met onder meer een Duitse oceaanstomer met SS-kapitein.

Het Licht aan het eind van de tunnel, Kehlsteinhaus Berchtesgaden

Ook kun je die jacht op de Joden niet zien buiten de context van die gruwelijke oorlog, waarin aan alle zijden miljoenen mensen sneuvelen

Hitler citeert met instemming tijdens Barbarossa een Russisch rapport waar een dodental van al 11 miljoen genoemd wordt aan de zijde van die Slavische Untermenschen. En dat was ergens in 1942-1943. De Russen kregen het zwaarder te verduren dan de Joden. Er zijn wel 3 miljoen Polen omgebracht.

En omgekeerd bleef ook de Duitsers niets bespaard.

Er werden 10 miljoen Duitsers door Stalin uit Pruisen opgejaagd, vermoord, verkracht. De Britten hebben die Polen verraden. Vanwege Polen verklaarden ze in naam de Duitsers in 1939 de oorlog. Maar de Britten gaven het land aan Stalin zijn terreur-machine over.

Holocaust Monument Berlijn; mag 1 volk het patent claimen op leed?

Nergens in Hitler’s War ontkent Irving dus dat er zo’n massamoord plaatsvond in de Poolse dodenkampen. Toch werd hij dus als ‘holocaust-ontkenner’ geframed. Hooguit waren er dus veel meer holocausten van meerdere daders. Van Stalin en Churchill’s RAF tot de massamoord die de nazi’s op de Slavische Untermenschen begingen; de Russen kregen de grootste klap.

Je kunt de RAF ook zien als terroristen-club. Hun belangrijkste doelwitten waren de Duitse burgers, die ze ook doodgewoon in de straten mitrailleerden vanuit hun vliegtuigen. Terwijl die burger-bevolking volledig weerloos was.

Waarom is het in brand gooien van Hamburg, Dresden en al die mooie oude Duitse steden met mogelijk 1 miljoen burger-doden geen Holocaust? Mag 1 volk het patent op wereldleed claimen, in een oorlog waar iedereen miljoenen dierbaren verloor?

Checkpoint Jericho: De Zionistische vlag verbeeldt een territoriale claim op ‘Lebensraum’ tussen Eufraat en de Nijl

Een nuancering bij de duivel-karikatuur
Wanneer je op ”Hitler’ zoekt op internet krijg je vooral tirades over hoe duivels hij zou zijn. Zijn darwinistische Wil-filosofie van ‘Het Recht van de Sterkste’ is ook een goede verklaring voor de achteloosheid waarmee hij mensenlevens als instrument voor zijn Hogere Doel inzette. Ideologisch gerechtvaardigde wreedheid. De ethiek van de natuur, wreedheid is ‘natuurlijk’ en dus goed. De naturalistische drogreden.

Het toont de morele leegte van het atheïsme; zonder God is alles geoorloofd, mits je maar in de machts-positie bent. Dan pleeg je gewoon zelfmoord als je plan mislukt.

Hitler erkende een gelijke in Stalin, de wijze waarop hij niets-ontziend zijn Hoge Doel wilde halen. Stalin smeet ook met miljoenen levens als bouwmateriaal voor zijn Stalinisme. De martelpraktijken van Stalin deden ook niet voor de SS onder. Dus waarom mag je dan wel met een ‘Hamer en Sikkel’-t-shirt lopen maar niet met een Swastika? Omdat Stalin van Hitler won, en de verliezer geen vrienden overhoudt?

 • Conclusie; voor een correctie van internationalistische overwinnaars-progaganda is ‘Hitler’s War’ een aanrader. Je kunt zelfs concluderen; op zijn eigen manier bedoelde de wereld-verbeteraar Hitler het goed. En de weg naar de hel…
 • Het werk van David Irving verdient behandeling op middelbare scholen

12 Replies to “Adolf Hitler optimist tot in de kist…”

 1. Heel goed verteld , al is het niet compleet zoals de dood van Adolf en eva , deze zijn niet gestorven in de bunker Adolf is gestorven in de 60er jaren en eva de 90er jaren in Argentinië volgens onderzoekers er zijn ook foto’s van.
  Er zijn nog een aantal zaken die anders zijn dat moet eenieder zelf uitzoeken.
  Er worden ons dingen verteld die totaal niet waar zijn.

 2. Hitler blijft een van de grootste mannen uit de geschiedenis. Hij stond op, versloeg de verraders (sociaal-democraten, communisten, pacifisten) die Duitsland op een vernederende manier naar de ondergang hadden geleid na de Eerste Wereldoorlog.

  Hij was er bijna in geslaagd het Joodse Vraagstuk op te lossen, door ze te verwijderen uit Europa. Een economisch systeem dat kapitalistisch noch communistisch was, waarin er geen ruimte was voor antisociaal kapitalisme, maar genoeg ruimte voor individuele ontplooiing.

  Zijn grootste fout was echter, inderdaad, het beestachtig handelen van zijn soldaten in het Oostfront. Ook had hij nooit Londen moeten bombarderen, het Engelse volk was zelf verdeeld (zagen Hitler o.a. als bondgenoot door zijn vredesvoorstellen). Daarnaast het onvermogen om de Tsjechen en Polen, nog steeds verbitterd van de Duitse terugname van etnisch Duits grondgebied (Sudetenland, West-Pruisen, Danzig/Gdansk, Posen) aan zich te binden, hetgeen wel lukte met de Slowaken, de Oekraïners (Holodomor) en de Kozakken.

  Echter de grootste keerpunten waren geen grote fouten, maar slechts kwesties van geluk. Denk aan de vroege winter in Rusland.

  Vraag je bovendien maar eens af hoe we überhaupt aan de vergassingsverhalen komen. Geen documentatie, geen getuigen. Enerzijds doen onze historici zaken als het Brombergincident af als propaganda vanwege het gebrek aan documentatie, anderzijds draaien ze 180 graden met hun kont en stellen ze dat er geen documentatie over de Holocaust is, omdat de Duitsers alles zouden hebben vernietigd…

 3. Corrigeer een verkeerde fout. De vernietigingskampen waren DUITS!

  “Nergens in Hitler’s War ontkent Irving dus dat er zo’n massamoord plaatsvond in de POOLSE dodenkampen.”

  Het is onjuist en onwetend om de Duitse kampen als Pools te omschrijven.

  1. Ja dat die kampen van de nazi’s waren dat snapt iedereen met 1 hersencel toch wel, of ben ik nu gek?

   Iets anders, de katholieke Polen van Radio Maria kunnen de Joden ook niet luchten… Misschien is dat wel terecht (Rothschild, Soros, Roggenfelder, Anton Levi schrijver van Satansbijbel, Helmut Haber ontwikkelaar van gifgas, Edward Teller de bedenker van de Waterstofbom, Herman Kahn de ontwikkelaar van de neutronenbom) omdat de Joden in alle negatieve rijtjes procentueel zijn oververtegenwoordigd

   Ook vind ik niet dat Joden een uitzonderingspositie in wereldleed mogen claimen, er zijn ook 3 miljoen Polen door de nazi’s vermoord. Het is ook belachelijk dat ze op de duurste grond in Berlijn zo’n potsierlijk Holocaust-monument hebben

   Kortom, mijn beeld van de Joden is in 10 jaar omgeslagen van uiterst positief (door mijn protestantse opvoeding) naar een meer realistisch perspectief. Je kunt zelfs begrijpen waarom Maarten Luther Die Jude und Ihr Lugen schreef; vanuit zijn kennis van het Hebreeuws en de wijze waarop de Joden zelf over het ‘Gojim’ schrijven; in de ogen van de Joden zijn WIJ Untermenschen die ze kunnen uitzuigen met rente.

   Je kunt ’t in Jesaja al lezen ‘de melk zuigen van het Gojim’. Dat Joodse exceptionalisme is ook een argument van publiek atheist Sam Harris (en dus media-lieveling bij het seculier-liberalistisch establishment), maar dan vooral om religie in zijn algemeenheid als gevaarlijk af te schilderen.

   Wat natuurlijk bullshit-argumentatie is; want Hitler, Mao, Stalin, Lenin, Pol Pot waren atheist en deelden 1 geloof; God zal mij niet oordelen, ik kan doen wat ik wil. ( = zonder God is er geen moraal)

   1. Tjesis gier jij even vierkant uit de bocht man.

    RZ; als je reageert, doe dan meer dan wat emotionele hartenkreten. Emotie is overigens prima, heilige woede des te meer, mits door rede vergezeld, logica bewijs enz. Met tolerantie hebben we bij Interessante Tijden ook niets op. Als iets bullshit is, haal het onderuit

 4. Het schijnt dat de moeder van Dolf Joods was.
  Volgens de Joodse traditie ben je pas dan Joods als je moeder dat was.
  Je vader kon immers ook de melkboer zijn geweest……

 5. History Repeat = De uiteindelijke doelstelling van de hoogste graden is samen met andere organisaties de NWO (New World Order = Nieuwe Wereld Regering) tot stand te brengen. De vrijmetselarij is geen geheim genootschap, maar een genootschap met een geheim.

  Zij streeft naar een beter mens. Maar uiteindelijk worden mensen met extra kwaliteiten verleidt om hun diensten te bewijzen aan het beest.

  Daartoe zouden er drie wereldoorlogen gevoerd moeten worden, zo bloedig en chaotisch dat vervolgens elk land bereid zou zijn haar nationale soevereiniteit over te dragen aan een internationale regering om verder bloedvergieten te voorkomen.

  Onder de prominente leden bevinden zich ook Bill Clinton, John Kerry en de huidige vice-president Joe Biden.
  https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/Het%20gevaar%20van%20geheime%20genootschappen.pdf

  A lot of the German’s after the war II
  changed their clothes quickly and were useful for the USA and started their lives again on high positions…….
  The Three Factors of Gnosis: Death, Birth & Sacrifice
  https://youtu.be/e_oHJz_2wLY

 6. Die twee morele maten ten aanzien van een zelfde uitwas van ‘de Dood van God’ (Nihilisme) en De Verlichting (Verering van ‘De Wetenschap/Lucifer de Lichtbrenger’), dat is wat mij betreft de wonderlijkste culturele erfenis van het Hitlerisme in de Westerse cult-uur. Als je nog van cultuur spreken kunt.

  LUCIFERIAN DOCTRINE explained by Hans Wilhelm https://youtu.be/dMHgm9C-sEU
  The Danger of Secret Societies. There are a lot of people who are mesmerized by conspiracy theories.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *