Zwarte Piet WEL racistisch, maar met racisme is niks mis

Zelfhaat moralistisch uitgelegd

Wie zeurt voor of tegen Zwarte Piet voert een achterhoede-gevecht dat voortkomt uit de Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) van de Verenigde Naties. Die werden door HG Wells in ‘The New World Order’ (1940) voor-geschetst.

 • Daaruit komen sinds 1983 ook de Orwelliaanse ‘non-discriminatie’-artikelen voort van Artikel 1 in de Grondwet, en de Sustainable Development Goals (doel 10 = anti-Piet) van de Internationalisten die de Verenigde Naties bestieren.
 • Artikel 1 van onze grondwet (1983) is bijna letterlijk Artikel 1 van HG Wells zijn ‘The New World Order’.(1940)
 • Atheïstisch Humanisme en ‘Cultuurmarxisme’ staan niet tegenover elkaar maar zijn loten van de zelfde boom.

Dat ‘racisme’ een halszaak werd en ‘discriminatie’ komt rechtstreeks voort uit de Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 van de Verenigde Naties. Die verklaring van 1948 lijkt een verlengstuk van de Mensenrechten-verklaring van de Franse Revolutie (1789).

Alleen was ‘ras’ toen nog geen strijdpunt voor ‘rechten’, sterker nog; Franse Revolutionairen stonden klaar om hun bajonetten met ‘onzuiver bloed’ te wetten.

De ‘Bataafse Republiek’ werd in 1798 uitgeroepen, en tot 1933 zongen we in het Volkslied over ‘Neerlands bloed van Vreemde Smetten Vrij’. De toevoeging van ‘ras’ en ‘gender’ is een erfenis van HG Wells en zijn New World Order, doorlopend naar de Verklaring van 1948.

Ik vind Friese raspaarden mooier dan Poolse boerderij-paardjes (Konik) van Staatsbosbeheer

Nieuwe Orde na creatie van sociale chaos
Maar je kunt op voorhand de zelfde ellende voorspellen. Toen in 1789 formuleerden de ‘Verlichtings’-Revolutionairen en de Jacobijnen ook al de ‘Rechten van de Mens’. Voordat ze met de guillotine al hun tegenstanders uitroeiden, kerken en kloosters vernielden voor hun Nieuwe Atheistische Wereldorde.

Alle traditie moest kapot en sommige mensen hadden meer mensenrecht dan anderen. Vervolgens dompelden de Jacobijnse atheïsten heel Europa de oorlog in tot bij Waterloo (1815) een nieuwe orde aanbrak.

Die mensenrechten zijn een cultuur-socialistische en vooral atheïstische breuk met het verleden, voor-geformuleerd door HG Wells in The New World Order (1940). In dat boek schetst HG Wellls- futurist en deel van de Britse cultuurelite- zijn internationaal-socialistische heilstaat.. Plots schijn je ‘recht’ op geluk te hebben, met Staats-garantie van wieg tot graf.

 • Je mag dat geluk van anderen eisen
 • Met Vadertje Staat in de arm van wieg tot graf…
 • Alle leven is politiek

Mijn rassen-voorkeur bij honden gaat uit naar de Jack Russell Terrier

Verlichtings-Revolutionairen
Je leeft in een op ‘mensenrechten’ gebaseerde ethiek dus niet langer ‘uit genade’ zoals in het Christendom; met open handen om te ontvangen. Je hebt je revolutionaire vuisten gebald, net als in het logo van de Partij van de Allochtonen (PvdA).

Net als zijn internationaal-socialistische geestverwanten van de Verenigde Naties zocht Wells een vervanging van die (katholieke) kerk. In dat anti-katholieke waren ze gelijk aan de Nationaal Socialisten (zie bespreking Hitler’s War), waartegen de Britse imperialisten toen met de Amerikaanse internationalisten oorlog voerden.

Bedenk dat HG Wells zijn ‘Rechten van de Mens’ al in 1940 formuleerde toen er van massamoord op Joden nog geen sprake was.

Rijksoverheid.nl Politiestaat in wording via de Wiv (2017) Gelijkheid en Veiligheid als ‘schaarse goederen’ met De Staat als monopolist

Wel mochten zwarten in hun geallieerde partnerland Amerika toen niet in blanke restaurants komen. Terwijl Adolf Hitler in 1936 Jesse Owens decoreerde, toen die atleet op de Olympiade in Berlijn de zwarte suprematie op fysiek vlak bewees. De selectie op fysieke bouw voor de slavenmarkt bewees op atletisch vlak, dat de toen modieuze wetenschap (‘eugenetica’- kwaliteits-gerichte mensenfok)- een kern van waarheid moest bezitten.

En dat is nog steeds zo wanneer de Verenigde Staten met de Olympische Spelen meedoet. Tegen Ethiopische hooglanders kun je als Witpoot nooit de Marathon winnen. Of wel? Mensen zijn biologische wezens. Als ‘racisme’ dus betekent ‘het ene ras kan het ene beter dan het andere’; is dat dan geen waarheid als een Friese Koe?

 • En is een ‘verbod op racisme’ dus niet; ‘met Staatsdwang ontkennen van biologische evidenties’?

Humboldt Universiteit Berlijn

Dokteren met de taal… de Jacobijnen van ’68
Aanscherpingen van het internationale cultuur-socialisme kregen we dankzij de Soixante Huitards, de Jacobijnse Revolutionairen van mei 1968 met hun Seksuele Revolutie; zo kreeg je NOG meer categorieën om traditie te molesteren; gender en seksuele voorkeur. Kinderrechten( Laurentien haar ‘Raad voor Kinderen’), vrouwenrechten, homorechten, traforechten, invaliden-rechten, je kunt ’t zo gek niet bedenken of het moet ge-emancipeerd.

 • Ieder zijn eigen exceptie op de regel. In plaats van dat uitzonderingen de regel bevestigen, dicteren uitzonder-groepen bij cultuur-socialisme de regels. Uit de sociale chaos die ontstaat moet dan de Nieuwe Wereldorde komen; klassiek cultuur-socialisme

De door de CIA opgezette ‘counter culture’ (drugs, seksuele transgressie en geweld) pacificeerde het redelijk denkende deel van de maatschappij-critici. Mensen gingen hun identiteit niet langer funderen op basis van ‘gekend zijn door God’ (christendom) maar op Imago, Ego, en 3-akkoordenmuziek (pop); hoe je lijkt in de ogen van anderen, je marketing-profiel (Esalen Instituut;  zie ook ‘The Century of the Self’) en bot machts-streven.

Waarheid, het Ware Goede en Schone zijn relativistisch gemaakt, een smaakje.

Identiteits-politiek is je politieke marketing-profiel, je subcultuurtje, smaakje. Sindsdien leven de generaties ook niet meer door elkaar van kind tot opa (zoals dat in Syrie maar ook Mediterrane landen nog wel gewoon is), maar zit iedereen in zijn marketing-hokje opgesloten. Je zou ‘Mensenrechten’ dus ook kunnen zien als ‘De Rechten van het Ego’; De onschendbaarheid van je nep-zelf; het imago.

Sindsdien kun je ook geen nieuwsgierig gesprek meer voeren, waarin je standpunten uitwisselt. Mensen- vooral linkse eigengeilers- komen alleen nog even langs om zichzelf te profileren als ‘Ik, beter mens!’ De vrijheid van de zelfde-meningsuiting, er in geramd door 1 zuil; seculier liberaal.

‘Rechts’ = ‘slecht’ = 1968-Jacobijnen

Die Jacobijnen met hun media (De Volkskrant cs) kregen in de jaren ’80 posities van verantwoordelijkheid. Die gingen met hun journalisten dokteren met de taal, om zo de cultuur naar eigen hand te zetten. Klassiek Verdeel en Heers. Zo scheidden zij de slechtdenkers van de goeddenkers, de slechtmensen (rechts) versus de Gutmenschen (links), precies volgens de door George Orwell in 1948 voorspelde manier.

Dus als je nu iemand tegen het lijf loopt, die jouw voorkeuren niet deelt? Dan noem je die ‘xenofoob’. Als de boer iets niet lust dat die niet kent, dan ‘frame‘ je dat als psychologische ziekte. Xenofobie. Islamofobie, Anti-Semitisme; onredelijke gevoelens die zomaar uit de lucht vallen van je toevallige hersen-chemie. Alleen ‘de’ wetenschap (academie-prostituees met subsidie) weet immers wat waar is, al het andere is ‘onderbuik’.

En vroeg of laat trek je natuurlijk de Hitler-kaart.

Dus je maakt van ‘wat van verder komt is lekker’ een gebod.  ‘Wat van ver komt MOET je lekker vinden, anders verklaren we je geestesziek/’foob’. Hou je niet van Pizza of Ferrari, ben je dan Italofoob?

Artikel 2 uit 1948 Universele Verklaring Rechten van de Mens werd Artikel 1 uit onze Grondwet; zie Amnesty International

Gij zult niet langer waarnemen wat gij ziet = ‘discriminatie’
Er zit dus een marxistische complot-theorie verborgen onder die wollige mensen-rechten. Dat je de maatschappij in onderdrukkers en onderdrukten kunt verdelen. (Verdeel en Heers) En dat die onderdrukten zich- met hulp van De Staat- kunnen vrijvechten,’emanciperen’ van die vermeende onderdrukkende structuren. Zodat een vrijheids-utopia aanbreekt.

Dus mag je ook niets ‘kwetsends’ zeggen, omdat die onderdrukte dan in de emancipatie geremd kan worden. Er zijn alleen nog luie watjes met lange tenen over, uitkerings-GERECHTIGDEN.

Pas wanneer De Staat al die condities schept – inclusief het mondsnoeren van alle redelijk denkende blanke mensen- en als De Staat alle tradities de nek omdraait. DAN zullen zij dan tot hun volle potentieel komen, die uitkeringtrekkers die onze aardgasbaten opsnoepten.

Dus is het ‘anti-racisme’-project ook pas ‘af’ wanneer we in een Sovjet-achtige Staat leven met Absolute bevoegdheid om naar eigen willekeur te handelen. Alle Atheïsme/Socialisme leidt als vanzelf tot terreur-regimes.

Dus als iemand mij als Fries uitscheld voor Rot-Fries gaat ie 2 jaar de cel in?

Het ‘ras’-artikel uit die Verklaring werd in 1983 in onze Grondwet verankerd in Artikel 1 op voorspraak van 1968-Jacobijn Herman Tjeenk Willink (1942 PvdA). Dat is de latere vice-president van de Raad van State. Die functie neemt Thom de Graef (D666) nu in, de man die Pim Fortuyn tot Anne Frank-moordenaar demoniseerde. Zo kregen we het ‘Gij zult niet discrimineren’-artikel in de Grondwet.

Herman Tjeenk Willink formuleerde met de vader van Diederik Samsom in 1988 ook al de huidige klimaat-beleiddoelen van het Milieu-internationalisme. Zwarte Piet en klimaat-fanatisme; het is de zelfde agenda van internationalisme.

Het ras-artikel uit artikel 2 van 1948 kwam in de Belgische Antiracismewet van 1981. Het was een internationale trend. Door Brussel werden in 2007 nog wat aanscherpingen geformuleerd. Dus komen die formuleringen ook bij ons in de wet; omdat Nederland geen democratie is maar totalitaire bureaucratie.

…’Xenofobie’; dus, ‘wat de boer niet kent lust ie niet’, dat is een psychische ziekte die strafbaar is? En als de boer WEL kent wat van ver komt en niet lekker vindt?

Omkering van alle Waarden
Wie het nu uit naam van ‘Westerse Waarden’ voor Zwarte Piet wil opnemen, valt dus in de kuil die hij met zijn atheisme zelf groef, lieden als Sid Lukassen die godloze kerken willen bouwen, Paul Cliteur; iedereen met de mond vol over ‘De Verlichting’. Wat zij als oplossing zien, dat is de kern van het probleem.

Wat Mensenrechten doen, is je eigen verantwoordelijkheid voor je geestelijke heil- het Zielenheil- naar anderen verleggen, politiseren en juridiseren. Die ‘De hel, dat is de ander’-filosofie. Jij moet je lange tenen niet meer inkorten, ZIJ moeten uitkijken dat ze er niet op gaan staan. Dat heet dan ‘tolerantie’.

Maar; Waarom zouden anderen jouw overgevoeligheid waarderen, mensen die al genoeg aan hun eigen Strijd om het Bestaan hebben? Je krijgt dus automatisch de vraag naar een meer totalitaire Staat bij Mensenrechten.

Dus: als ‘je persoonlijke ontwikkeling’ je levensdoel is, wat heeft die eis van ‘non-discriminatie’ op je geestelijke groei netto voor heilzame invloed? Of is je levenshouding geworden; ik eis van De Staat dat die al mijn ongemakken wegneemt…. Zoals in het Socialisme.

1940: Hierin werden de ‘mensenrechten’ al geformuleerd. HG Wells behoorde als invloedrijk schrijver tot de Britse internationalisten-elite, mogelijk ook de Round Table van Cecil Rhodes

Het Jacobijnse project sinds 1789
Oftewel; de Zwarte Piet-nondiscussie gaat niet over een kinderfeestje. Het Jacobijnse project van 1789 en de Illuminati (Verlichtings-radicalen, Lucifer-verering) leeft in andere gedaante nog steeds voort. De afschaffing van alle traditie sinds ‘De Verlichting’, De anti-pieten staan in die Jacobijnse slopers-traditie. En ze krijgen daarbij steun van de internationalistische top-dogs (George Soros en zijn European Council on Foreign Relations met Mabel van Oranje).

Dus onder die constatering ligt de vraag; hoe legitiem zijn Mensenrechten, als daar geen mensenplichten tegenover staan. De plicht om je niet zo aan te stellen. Is het frustreren van een kinderfeest jullie beste manier om zo een gelukkig en volwaardig mens te worden? Of kunnen jullie beter aan jezelf werken?

Alsof jullie geestelijke onderontwikkeling aan ONS te wijten is. Krijg een leven…

Oftewel; zodra je van een PLICHTEN/eigen verantwoordelijkheid naar RECHTEN-maatschappij/juridisering overstapt, dan moet je ook accepteren dat bepaalde lieden net zo lang op hun -al of niet terechte – rechten hameren, tot ze jouw recht op vrijheid van menings-uiting hebben afgebroken.

Omdat je dan het atheistische wereldbeeld accepteert dat de Verenigde Naties uitdragen en hun seculiere interntionalisten; dat je ‘recht’ op geluk hebt, in plaats van uit genade leeft en dankbaarheid moet tonen voor wat je is gegeven.

Artikel 2 uit de uiteindelijke verklaring is bij HG Wells (The New World Order, 1940) artikel 1

Maar ja, leg dat maar eens uit in een door massamedia gehersenwaste maatschappij. Waar mensen zo bijgelovig werden, dat ze zelfs ‘de journalistiek’ geloven. En wat het NOS Journaal ze op de mouw speldt. Dus de zwarte piet-nondiscussie ettert nog even door tot ’t kinderfeest verboden is. Want mensen-rechten zijn ‘de dictatuur van de grootste mond’.

En Artikel 1 uit onze belachelijke Grondwet (1983) is weer exact Artikel 1 uit HG Wells zijn ‘The New World Order’ (1940)

Die belachelijke grondwet van ons bevat sinds 1983 typisch George Orwell-proza; sommige mensen zijn meer gelijk voor de wet dan anderen. En De Staat met haar willekeur en massamedia-demonisering bepaalt wie.

Het cultuur-marxisme dat ‘De Nieuwe Wereldorde’ wil instellen, dat rust niet tot ze alle waarden hebben omgekeerd. Pas wanneer je de Mensenrechten dumpt en het christendom als leidraad aanneemt, ben je ook van dit soort non-discussies verlost.

Hoofdstuk 6: ‘The New World Order’ HG Wells 1940

Mensen buitensluiten waar je geen behoefte aan hebt
Zet je God overboord, het transcendente, dan heb je geen vaste grond om ethiek op te bouwen; alles is dan situationeel en relativistisch. Dus hou je wat identiteits-politiek over. Tot er te zijner tijd weer eens een Verdeel-en-Heers-Feest (Revolutie), guillotine-feestje en/of genocide losbarst.

Omdat sommige mensen weer meer gelijk zijn gemaakt dan andere. Als we dan nog even een definitie van ‘racisme’ er bij pakken:

Wat is er mis met exceptionalisme? De hele meritocratische maatschappij draait er op

Dan zien we dat ze wel erkennen dat er dus mensen-rassen bestaan, zoals er ook paarden-rassen bestaan. Het Friese paard wordt hoger gewaardeerd dan Poolse boerderij-paardjes (konik). Daar kun je wel iets bij voorstellen, zie maar. Een mooie jonge Friezin op een Friese hengst:

Het Friese paard

…en hier een Pools treurpaard (Konik) van Staatsbosbeheer:

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis

Kunnen wij deze paarden rangschikken als ‘superieur’ en ‘inferieur’ tot elkaar?

En wat is er mis met ‘exceptionalisme’, zijnde bepaalde kwaliteiten hoger waarderen dan andere. Je kunt talent en ijver toch ook hoger waarderen dan luiheid? Er zijn (paarden-)rassen waar bepaalde karakteristieken meer voorkomen dan andere, dat is gewoon biologie en (gedirigeerde) evolutie. Is er iemand die op zijn CV neerzet ‘ik ben lui, voor 9 uur kom ik mijn nest niet uit’?

Je kunt ook vossen zo fokken, dat ze na x  generaties zich als een hond gaan gedragen; onderdanig, zindelijk en aanhankelijk naar mensen. Dus kun je ook luie honden fokken, de Uitkering-Retriever die nauwelijks uit de mand wil komen. En die enkel om brokjes bedelt zonder daar wat voor te doen. En anders gaat ie de blues janken.

Racisme tegen de Duitsers door de Internationalisten

Desi het Coca-beertje; noem mij 1 door negers ‘bestuurd’ land dat geen puinhoop is
Dat je met 1 of andere socioloog gaat beweren dat het allemaal ‘de omstandigheden’ zijn, mechanismen van ‘onderdrukking’. Daarmee 
falsificeer je de biologische waarheid van racisme niet. Het ene ras (set biologische groeps-karakteristieken) kan -bijvoorbeeld- creatiever met onderdrukking omgaan dan het ander.

Tenminste, als darwiniaanse evolutie ook bij mensen werkt. 

De 1 gaat de blues zingen en trommelen, wachten tot de nootjes weer uit de boom vallen.  De ander vecht zich vrij en bouwt kathedralen, bibliotheken. Zijn strohutjes gelijkwaardig aan kathedralen? Wanneer je niet mag discrimineren moeten ook sollicitatie-procedures verboden worden. Iedereen is per definitie gelijk (on)geschikt.

Wanneer De Staat je in een ‘onderdrukking’-categorie heeft geplaatst, dan heb je automatisch recht op andermans leven en bezit; we zien dat nu letterlijk in Zuid Afrika gebeuren. Noem mij 1 land waar negers het bestuur krijgen dat niet in no time een criminele puinhoop is geworden…

Toen Nederland ze Suriname in bestuur gaf, kwam ook direct een drugs-crimineel aan de macht; Desi het Coca-beertje. Ze hebben gewoon een blanke sinterklaas nodig, of een goede coach. Ze kunnen wel soepel in de schoorsteen klimmen en dansjes doen, maar er zit geen organisatie in en ze komen altijd te laat.

De 1 kan dit en de ander dat; laten we van elkaar leren…

Links werkt averechts
En iedereen weet dat ook best; anders zouden mensen hier niet zo emotioneel op reageren.

Omgekeerd kan een houterige Fries weer souplesse leren, minder statisch bas spelen. Maar laat mij dan ZELF kiezen van WIE ik iets waardeer en omgekeerd. Ik kan zo 5 zwarte voorbeelden en mentoren noemen die MIJN voorbeeld zijn geweest. Die konden iets, dat ik NIET kon, en/of ze waren veel leuker en socialer. Want dat ben ik weer niet.

Dus als je dat krampachtige racisme-gezeik gewoon afschaft en die kolderieke ‘mensenrechten’, dat Orwelliaanse Artikel 1; dan kun je eindelijk onbevangen van elkaar leren en weer normaal doen. Maar dat kan dus alleen wanneer je een christelijk wereldbeeld aanneemt en het internationaal-socialisme afschaft;  voor God zijn alle mensen gelijk, maar niet voor elkaar.

En het heeft ook geen zin dat te pretenderen. Juist anti-racisme, valse goede bedoelingen leidt tot ethnische onlusten. Zoals klimaatbeleid ook tot ecologische verwoesting leidt. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen…Links werkt averechts. The Left is Never Right.

2030 AGENDA, Wereldsocialisme, een ‘Verlicht’ wereldbestuur (high level panel of eminent persons) legt ons hun wereldideaal op. Anti-ZWARTE PIET IS DOEL 10

Je ziet wel waar dat toverwoord ‘inclusiviteit’ dus vandaan komt. (doel 10 2030 Agenda)

Van de voortzetting van het project ‘The New World Order’ van de Verenigde Naties; 2030 Agenda (het verlengstuk van die internationalistische agenfda van HG Wellls cs). Dat je dus iemand beslist MOET waarderen vanwege de GROEPS-karakteristieken die deze zijn toebedeeld. Kortom; Mensenrechten en de Nederlandse grondwet zijn automatisch identiteits-politiek, groeps-classificatie.

En dat is dus het andere gevolg van atheïstische ethiek, waarbij God niet langer over je schouder meekijkt; de INDIVIDUELE verantwoordelijkheid van het christendom (Wij knibbelje allinnich foar God) breng je met het dumpen van het geloof om zeep. Je krijgt dan socialisme, collectivisme in de wet.

 • Conclusie; tenzij je kiest voor HER-traditionalisering en waardering van het Eigene, voer je een achterhoede-gevecht tegen het internationaal socialisme, transhumanisme (The Fourth Industrial Revolution, Singularity) en scientisme.

3 Replies to “Zwarte Piet WEL racistisch, maar met racisme is niks mis”

 1. Goed stuk

  Echter is het vraagstuk links en rechts tegenwoordig niet meer zo duidelijk. Meeste partijen zijn opgeschoven naar rechts en wowelen alleen nog maar links, op de tv tot uiting gebracht door de van Nieuwkerken, Pauw’s, Jineks etc. etc.

  Ik kan mezelf niet leinks of rechts noemen en ook niet iemand van het midden. Het gaat bij mij om transparantie.
  Het moet transparant zijn hoe een product gemaakt is, waarbij er een transparante discussie heel snel kan leiden tot het afwijzen van het aanschaffen van dat product, zodat er geen goedkope uitbuit praktijken kunnen ontstaan, er eerlijke medicijnen zijn, het monopolistiche tot het minimum, etc. etc.

  Met alle technieken van productie/ ontwikkeling/informatievoorziening, kan nu juist in de deze tijd aan deze behoefte worden voldaan.
  En toch is nu er juist grote sprake van veel desinformatie, privacyschending, uitbuiting en vergroting afstand rijk arm. Dit zegt iets over de mens in het algemeen.

  Er is geen systeem die leidt tot een welzijn van alle mensen.

  Als overtuigd christen ben ik het ook wel eens met een aantal zaken hier. Echter
  Het was ook Jezus die zei: “Maai het onkruid niet weg, je zou een goede plant kunnen beschadigen” en “Betaal de keizer wat hem toekomt” allemaal antirevolutionaire taal. Hij was wel revolutionair in het zijn van de mens zelf. Daar heb je namelijk controle op, op de rest niet.

  Ik laat me ook graag verleiden om overal iets van te vinden en ik vind ook dat we elkaar continue moeten vertellen ‘hoe het nu echt zit’ maar vergeet vooral niet te zien en te leven hoe Jezus het zag en leefde.

  Alles komt en gaat ( cyclisch) maar er is maar 1 begin en 1 eind en dat is God ( the big cycle)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *