Texels industrieterrein (143 ha) in Waddenzee, met natuurherstel-subsidie

Hier moet een energie-industrieterrein komen co-gefinancierd met natuurherstel-geld; ‘innovatiewaard’

Zodra je ‘overheid’ heet, een project ‘framet’ als ‘innovatie’ en ‘duurzaam’ mag je zelfs een industrieterrein in de Waddenzee aanleggen EN je komt voor natuurherstel-subsidie in aanmerking. Dat toont het ‘Innovatiewaard’-project van Texelse ambtenaar Pieter de Vries. 

Lees ter inleiding ook de voortgang in het Wob-verzoek over ‘De Wadden-Oligarchie’ tegen Rijkswaterstaat, dat zij 2 jaar traineerden. Ik toon aan dat Sieben Poel en Aante Nicolai (bestuurders Rijkswaterstaat Noord) met Bas Eenhoorn (typische VVD’er, regie-college Waddenzee) een belangen-discriminatie in de bestuurs-architectuur bouwden; door zichzelf en milieu-marketingclubs ‘beheerder’ te noemen en de bewoners ‘gebruikers’.

Zo kunnen overheden zelf voor lopende ontwikkelingshulp, economische marketing en industrie-politiek maximaal van het natuurherstel-geld uit het Waddenfonds profiteren. (150 miljoen euro Investeringskader Waddengebied.)

Voor het vervangen van straatverlichting met groen kletsverhaaltje….

Nieuw voorbeeldje; Zo toucheerde de gemeente Texel al 1,4 miljoen euro natuurherstel-geld (Waddenfonds) om haar straatverlichting aan te passen; Slim Verlicht. Dus als je een nieuw pitje in je bureau-lamp draait herstel je ook de natuur? Dat kan alleen als je ‘de overheid’ heet en je eigen subsidie-voorwaarden zelf schept.

De overheid (Rijkswaterstaat, Provincies en Ministerie EZ) poetsen economische politiek groen met milieuclubs (Coalitie Wadden Natuurlijk, Programma Rijke Waddenzee). Die stoppen ze subsidie toe om bijvoorbeeld boeren, recreanten en vissers te ‘framen’ als natuur-schadelijk en ‘verstoring’. Terwijl ze zelf zandmijnbouw bedrijven en zanddump (suppletie) in de natuur.

Innovatiewaard, een industrieterrein 88ha zonnepanelen in een Waddenkwelder EN 3 Windturbines

Maar ook een giga-industrieterrein is mogelijk, als je het maar naar de subsidie-voorwaarden ‘framet’ die de provincie-bestuurders voor het Waddenfonds opstelden. Toverwoorden ‘innovatie’ en ‘circulair’…En plots kun je natuurherstel-geld krijgen voor een energie-centrale.

Zie als het meest in het oog lopende voorbeeld het project Nieuweschild/ ‘Innovatiewaard’; Een energie-industrieterrein met windturbines en zonne-collectoren IN de Waddenzee bij Oudeschild. Ik kom er vaak, 1 van de mooiste stukjes Texel, je kunt er mosselen rapen voor in de pan. Het wemelt er van de scholeksters.

Om het projectgebied even te visualiseren in de luwte van Oudeschild, zie ook de bovenste foto:

Het projectgebied

‘Windmolens trekken toeristen’, aldus de Gemeente Texel
Nieuweschild is een uitvloeisel van Project-atelier Planet Texel ( = subsidiespul voor het talentloze brandhout der samenleving RZ). Dus een ordinair industrieterrein van 143 hectare in ‘Werelderfgoed’ de Waddenzee. Mogelijk vindt de huidige ‘natuurontwikkeling’ buitendijks van Oudeschild daarom al plaats; als groene pleister op het Industrie-terrein Innovatieweerd dat ze al in 2016 wilden laten aanbesteden.

Bij Delfzijl ogen die 3MW-windturbines met feestverlichting in de Waddenzee dan zo, met goedkeuring van Vogelbescherming Nederland (hun voorzitter Aso Nicolai is ook Eneco-commissaris):

Duurzaam!

Wanneer je 1 vogel doodt ben je strafbare dierenbeul. En foei als je hondje losloopt op de dijk, dan ‘verstoor je de natuur’. Maar mep je er met overheidsubsidie- zoals in de Eemshaven (Delfzijl Zuid)- per turbine wel 100 per jaar dood, duizenden per jaar per windfarm? Dan heet je ‘duurzaam’. Als het meezit zelfs co-gefinancierd uit een potje voor natuurherstel (Waddenfonds).

Geen woord over vogelslachtoffers? Altenburg & Wymenga

Pieter de Vries, de ambtenaar ‘duurzame ontwikkeling’ van Texel doet een George Orwelletje om zijn industrie-terrein Innovatieweerd op een Waddenkwelder te verkopen.  Zo lezen we in BG Magazine (april 2016):

🙂 Pieter de Vries Gemeente Texel, grappenmaker

Is er ooit 1 toerist naar Texel gekomen om vier 3MW- windmolens met rode feest-knipperverlichting in de Waddenzee te zien draaien? Of bedoelt Pieter de Vries ecologisch ramptoerisme? Die honderdduizenden toeristen per jaar kwamen toch voor de natuur op Texel? Is energie-industrie natuur? Is Pieter de Vries doodschoppen goed voor zijn gezondheid? Is poep eten haute cuisine?

Screenshot Linkedin; Een doodschop is goed voor Pieter de Vries zijn gezondheid/een industrieterrein is goed voor de Waddennatuur/poep eten is haute cuisine

Dus citeren wij het ongekozen stuk brandhout van de Gemeente Texel, Pieter de Vries:

Zo’n zonnevijver is iets nieuws: ‘We willen een proeftuin zijn op het gebied van duurzame energieopwekking en zoeken oplossingen die passen bij het landschap’, benadrukt De Vries. ‘Door de zonnepanelen op het lager gelegen water te laten drijven, wordt het uitzicht niet al te veel geweld aangedaan.’

Naast het voordeel van dubbel ruimtegebruik door zonnepanelen op het water te laten drijven, heeft deze locatie ook als pluspunt dat er al leidingen en een transformatorhuis zijn. De zonnevijver met 928 PV-zonnepanelen gaat net iets meer energie opleveren dan nodig is voor de openbare verlichting op het hele eiland.

Hoe kan water ‘lager liggen’ als polders op Texel beneden zeeniveau liggen? Wie heeft er ooit over de Waddenzee gevaren dat hij een stuk zee zag, waar meters lager de zeehonden bovenkwamen? Hoe ogen 3MW windmolens in de Waddenzee op een golfbreker ? Ongeveer zo:

‘Windmolens zijn kansrijk als je ze combineert met toerisme’; Pieter de Vries

Een ideologie die geen tegenspraak duldt; Duurzaamheid
Noem iets ‘zonnevijver’.  En plots hoor je bij de vooruitstrevende progressieve mensen die ons opstoten in de vaart der volkeren. Je tegenstanders – zonder klimaatkolder in de kop- zijn dan ‘nee-zeggers‘ die je kunt negeren, terwijl je met je ‘steekhoolders’ onderling de publieke buit verdeelt.

Die Stalinistische omgang met nuchtere kritiek is ook de tactiek die Ed Nijpels toepast. Om zijn ‘1000 miljard euro voor 0,0003 graden’-project te verkopen (Klimaatwet). Critici van het peper-duurzame Transitie-sprookje zijn bijvoorbaat buitengesloten. Bij ‘Duurzaam’ is alleen een Groene Doema in Staande Ovatie voor Stalin toegestaan.

Wie het eerst ophoudt met applaudisseren voor ‘Duurzaam’ verdwijnt richting de Goelag-archipel.

Altijd de jackpot met de overheid als aanvrager

Iedereen met nog enige integriteit en waarnemingsvermogen snapt wat ik bedoel. Kun je met ‘elektrisch vervoer’ de natuur herstellen? Is ieder elektrisch apparaat, inclusief je computer dan een ecologische heils-daad?

Zie hieronder dit 66 hectare ‘zonne’-park in Delfzijl. Een ordinair industrieterrein met hek er om, zonder enige wildlife er in. Op Ameland gebruikte de gemeentelijke overheid al 2,7 miljoen euro natuurherstel-geld (Waddenfonds) om een vergelijkbaar industrie-terrein (Zonnecollectief Ameland) te realiseren van 10 hectare (6MW piekvermogen) in vogelbroed-terrein (weidevogels):

Een zonnevijver bij Delfzijl

Overheid bepaalt het taalgebruik waarmee je voor subsidie in aanmerking komt
Alleen mensen die aan de subsidiekraan willen hangen geloven de Nederlandse overheid nog. Daarom is tegenspraak ook verboden bij ‘duurzaam’, want iedereen die integer is en kritisch prikt direct de leugens door van de ambtenarij en haar Nijpelitaanse klimaat-maffia.

Het Jubelend ‘innovatie’-proza en kansen-laboratoria, Project-Ateliers in een ‘Ambitiemanifest’ heeft daarnaast vooral 1 duidelijk doel; het dient om Waddenfonds-subsidie (= natuurherstelgeld) voor energiepolitiek van de Rijksoverheid aan te wenden. Dat schrijven de overheden zelf ook in hun Uitvoeringsprogramma ‘Duurzame Waddeneilanden 2015-2018’.

De overheids-bestuurders die de verdeling van het Waddenfonds bepalen, (Henk Staghouwer. Klaas Kielstra. Cees Loggen), die pasten de subsidie-voorwaarden en taalgebruik zo aan, dat ze er zelf maximaal gebruik van kunnen maken voor reeds lopend Rijksbeleid:

Bovenstaand programma is 1 jubelend manifest. Het leest als een door Stalin’s Politbureau geschreven 4-jarenplan dat de Nieuwe Record-Oogsten bezingt van de Kolchozenpolitiek. Je vindt niet 1 kritische bezinning. Het is de Triomf van de Wil. Het rooskleurig en feitelijk onjuist oppoetsen van opbrengsten is bij de overheid een uiting van optimisme, er zijn enkel voordelen. We citeren;

Vlieland heeft vergevorderde plannen om een zonneakker van 3,5 ha te realiseren op het voormalige oefenterrein van de cavalerie op Vliehorst. ( = natuurgebied RZ) Hierbij werkt de gemeente samen met Defensie.

Defensie wil het terrein tijdelijk verhuren. Als de gemeente en defensie het eens worden, kan de zonneakker binnen vier jaar worden gerealiseerd. Daarmee zou het eiland in 20 procent van zijn energiebehoefte voorzien

De opbrengst van ‘de zon’ in een novembermaand van zonnefarm Huizingen (bij Siemens Brussel),

Die 20 procent is een leugen, zo kan iedere boer bedenken. Wanneer geven zonnepanelen energie? Ze dekken niet dagelijks continue 20 procent behoefte. Alleen als je de opbrengst door een heel jaar optelt zou je bij maximaal rendement 20 procent dekken. In november met lage zon dek je nauwelijks 2% (zie bovenstaande opbrengst-grafiek zonnefarm Huizingen BE)

Wel offer je op een klein eiland als Vlieland weer bijna 4 voetbalvelden natuur voor de energie-opbrengst van een elektrische tandem-fiets.

Hoe zet je hier ‘Waddenproof-Windmolens’ neer?

…een voorbeeldje; ‘Waddenproof-Windmolens’
De provincie-bestuurders die tegelijk beheerder zijn van het Waddenfonds, pasten toekennings-voorwaarden van natuurherstelgeld (Waddenfonds) zo aan, dat reeds voorgenomen energiepolitiek maximaal in de prijzen loopt. Toverwoorden ‘circulair’, ‘energieneutraal’ en ‘innovatie’, ‘draagvlak’, ‘pilot’ en ‘meedelen’ en natuurlijk ‘duurzaam’, het eufemisme voor subsidie-corruptie:

Noem het ‘pilot’,; of ‘tijdelijk’ of ‘innovatie’ en kassa, zonder God is alles geoorloofd.

De innovatie-voorwaarden betreffen vooral Orwelliaanse taal-manipulatie. Ze durven zelfs al van ‘Waddenproof-windmolens’ te praten, of ‘tijdelijke windmolens’ of ‘kunst-windmolens’, dat je er wat schilderijtjes op maakt. Net als ‘Forest Windfarming’ van het Innovatie-platform. Het Robbenoord-bos kappen om daar tegen pachtsubsidies windturbines neer te zetten:

…en een energiecentrale tussen Ameland en Terschelling

Ook voor een biogas-installatie kan Gasunie natuurherstel-subsidie (Waddenfonds) krijgen op Texel. Als je eerst maar op taal-cursus gaat bij Ton Elias (VVD-marketeer) en de door Provinciebestuurders gevraagde sleutelwoordjes aapt:

Noem energie-industrie ‘innovatie’ en hop; dan heet het ook ‘natuurherstel’

Algemene Rekenkamer oordeelde al; Belangenverstrengeling en Corruptie
In afgelopen maand, de Waddenfonds-maand besprak ik al de conclusies van de Algemene Rekenkamer over de verspilling van het Waddenfonds. Zij concluderen dat er belangenverstrengeling plaatsvindt, waardoor de overheid en haar gunstelingen consequent de Jackpot scoren bij Waddenfonds-subsidies.

Waar gewone ondernemers voor maximaal 40 procent financiering in aanmerking komen, krijgen overheden en overheids-gesubsidieerde Postcode Loterij-clubs wel 80 procent vergoed. Iets vergelijkbaars zie je gebeuren, nu ambtenarij de geesten masseert om energie-industrie in het Waddengebied te verkopen. Overheden lijven een milieuclubje in het project (Vogelbescherming, de Landschappen, Waddenvereniging) om bouwen IN de natuur een ‘herstel’-randje te geven.

En dan kom je voor de Waddenfonds-jackpot in aanmerking.

Mooie dikke windturbines op de achtergrond om ‘te combineren met toerisme’

Bestuurs-architectuur Waddenzee voor uitputting Waddenfonds ingericht
Mijn 2 jaar door Rijkswaterstaat geblokkeerde Wob-verzoek over helderheid in de bestuurs-architectuur van het Waddengebied ging ook juist DAAR over. Rijkswaterstaat en het Ministerie van Economische Zaken financieren milieuclubs en hybrides van ambtenarij en Postcode Loterij voor 2 doelen

  1. om de industrialisering van de Waddenzee groen te verven
  2. om traditionele natuurgebruikers te belasteren in media ter afleiding van zichzelf (bv vissers, Wadvaarders, kleine recreanten)

    Marketing-campagne overheid MET Waddenfonds-subsidie

Ze menen met ‘communicatie’ (verkoop-praatjes) recht te buigen wat krom is. Dat je zoals het Ministerie van Economische Zaken doet; je geeft een zout-concessie voor 60 miljoen euro inkomsten aan een zoutboer. Die Zoutboer mag de Wadplaten tot wel 1 meter laten dalen.

En vervolgens geef je milieumarketing-clubs als de Waddenvereniging en Vogelbescherming miljoenen euro’s Waddenfonds-subsidie om de aandacht van je eigen zonden af te leiden naar toeristen en garnalenvissers; die zouden dan de vogels en de zeehonden verstoren.

Terwijl er al miljoenen toeristen komen, belonen de Provincie-bestuurders van het Noorden- die op de Waddenfondspot zitten- zich met haar gunstelingen dan van miljoenen euro’s natuurherstel-subsidie om zichzelf te ‘vermarkten’:

Zijn er NOG MEER toeristen nodig?

Het ‘Investeringskader Waddengebied’; dat zijn de zelfde provinciebestuurders Henk Staghouwer en Klaas Kielstra. Maar die geven zichzelf dan een andere naam. Om ook via die weg nog wat reclame-budget los te peuteren met natuurherstel-subsidie.

Ze hebben dan een eigen Waddenspecial- een reclamebrochure ter beleidsverkoop- om te rechtvaardigen dat ze 150 miljoen euro natuurherstel-geld (Waddenfonds) voor Noordelijk ontwikkelingshulp-beleid inzetten.

En tegelijk kunnen we van die zelfde bestuurders dan lezen wat ze met de natuur van plan zijn. Energie-industrie die ze met marketing willen groen poetsen:

George Orwell aan de Noordzee; subsidie + manipulatie taalgebruik

Dus de ‘communicatie-deskundigen’ (verkopers, Ton Elias BV) en Urgenda namen het Waddenbestuur over. Ik ben niet de enige die opmerkt dat de overheid vrolijk onze natuur industrialiseert. Terwijl zij met haar milieuclubs de kleine gebruikers, vissers, recreanten demoniseert en uit de natuur weert.

,Lees ook het excellente stuk op 12 november van Toine Heijmans in de Volkskrant:

…je zou er nog bij kunnen schrijven; pas je taalgebruik aan bij de groene mode en hoppa

Nederlanders zijn zooooo fatsoenlijk; alles van Waarde is weerloos zodra de overheid inkomsten ruikt.

Met wat mooie windturbines er bij….

Hier, lees ook wat ECN schrijft als ‘energieneutraal-prognose’ voor 2030 voor Texel:

Vaarwel mooi eiland

…en voor dat ‘draagvlak’ hebben de gemeente- en provinciebesturen dan weer marketing-subsidie uit het Waddenfonds. Dat zien we in ‘Uitvoeringsprogramma Duurzame Waddeneilanden;

….zo leerden ze van Urgenda. Maar wat hebben wij met die Klimaatheks Minnesma van Greenpeace van node?

‘Bewustwording en zeggenschap’; Vertaald uit overheids-Nieuwspraak is dat; overheids-reclame op publieke kosten en burgers omkopen met belastinggeld. (‘meedelen in de opbrengst’, die vooral uit SDE+-subsidie en Waddenfonds-subsidie bestaat)

Ook als je hier ‘Waddenproof-windmolens’ plaatst blijft het een schande voor iedereen die geen Ton Elias heet of gek is geworden…

Wanneer ik Nederland onderhand als 1 van de meest corrupte landen van Europa beschouw, Nigeria aan de Noordzee; overdrijf ik dan?

.De Hors Texel; komen hier ook Waddenproof-Windmolens?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *