Atheïsme anti-intellectueel, Darwinisme stieren-schijt

De Literatuur voor vandaag

Nuchter gezien is Darwin’s evolutie-theorie via natuurlijke selectie een naakte keizer, zo redeneert filosoof en wiskundige David Berlinski. In The Devil’s Delusion (2008) veegt hij op humoristische wijze de vloer aan met de arrogantie van het millitante atheïsme dat ‘de’ wetenschap aan haar kant claimt.

Die verwarren het gereedschap ‘wetenschap’ met een geloof in wetenschap als enige bron van ware kennis (het scientisme)

Darwinisme is niet meer dan een tautologie stelt Berlinski; De overlever overleeft. Een truism, danwel een zwart gat. De hardste renner rent ’t hardst, de stinkendste stinkerd stinkt ’t meest. En voor het gradualisme (geleidelijke aanpassing tot nieuwe eigenschap en meer complexe levensvorm ontstaat) nodig voor Darwin’s natuurlijke selectie-theorie is geen bewijs.

Behalve een ander ‘truism’, een cirkelredenering; ‘complexiteit is ontstaan dus moet het wel gebeurd zijn’.

Vrij plots ontstaan hele diergroepen in het fossielen-archief. En die blijven miljoenen jaren lang vrij stabiel in hun verschijningsvorm. Zie ook gamba hieronder, die had ook op je bord kunnen liggen

Een garnaal uit de Jura; net als de gamba op je bord

 Darwinisme leunt niet op bewijskracht maar sociale druk
De Boeing 747 bestaat dus hij moet wel gemaakt zijn. Ja heh heh; maar veel betere argumentatie heeft ’t darwinisme in de kern niet te bieden. Dus; Zomaar vanuit een sloop-plaats van reserve-onderdelen waar een Tornado doorheen raast, BOEM daar is tie.(toeval) Is de tornado over, plots staat daar een werkend vliegtuig klaar om jaarlijks veilig miljoenen passagiers over te brengen.

Terwijl er maar 1 draadje hoeft los te zitten en hij doet ’t niet meer.

Ergo; evolutie over miljoenen jaren tot een complex functionerend orgaan vormt; dat kan niet. (zo twijfelde Darwin in ‘The Origin’ zelf overigens ook)Het is er meteen en het werkt, of het is er niet. Er moeten ook andere net zo gemuteerde wezens bestaan waar dat hoopvolle monster zijn nieuw verworven fitness bij kan etaleren. Het succes van de nieuwe eigenschap sterft de dood met het wezen zelf.

Niet alleen dat; er is geen experimenteel bewijs voor naturalistische eugenetica. Bezoek maar op Isle of Rum het langstlopende seksuele selectie-experiment van de Universiteit van Cambridge (bv Loes Kruuk). Na 40 jaar zien ze; er is geen overerving van ‘het grootste gewei en daarmee meer ‘fitness’. Het weer heeft meer invloed op overleving dan welke ‘eigenschap’ ook.

De natuur bedrijft geen eugenetica.

Rivierkreeftjes uit de polder. Iedereen ruikt stiekem wel de ‘rat’ in het darwinisme; het is onlogisch

En dan, wat is een eigenschap? En lees vooral ook ‘The Beak of the Finch’; wat men darwinistische evolutie noemt is gewoon fenotypische plasticiteit. De rekbaarheid van eigenschappen bij milieu-verandering. Zoals je ook een smelleken hebt (mini-slechtvalk) die je artificieel kunt kruisen met een slechtvalk. Maar in de natuur doen ze ’t natuurlijk niet met elkaar.

En als je stelt dat soorten ontstaan door geografische afscheiding? Ze ‘ontstaan’ ook ZONDER geografische afscheiding. Ze ‘ontstaan’ dus altijd en overal.

Darwinisme is het met blinde toeweiding accepteren van slordig redeneren. Een vleermuis-voorproduct vliegt miljoenen jaren rond als ‘hopefull monster‘ met een half-af sonar-apparaat zonder enig overlevings-voordeel. Hoe die Fledermause de motten zo vangt, ’t is een raadsel. En dan plots door een toevallige mutatie werkt zijn sonar perfect, hij schrikt er bij geboorte zelf ook van.

Joh, wat me nu toch overkomen is; plots kan ik via geluidsgolven tot de millimeter nauwkeurig insecten zien vliegen… 🙂

Als enige zonder gelijkwaardig maatje, sterft hij met complexe sonar een eenzame dood. En toch geloven mensen dat ’t zo gebeurd moet zijn. Alleen spreken ze het liever niet hardop uit. Omdat ze er stiekem geen barst van geloven. En terecht.

Hap

Charles Darwin, een slordige denker
Darwinisme is bullshit. Dat meer complexe levensvormen elkaar in het geologisch archief opvolgen, is geen bewijs voor het mechanisme van natuurlijke selectie (blind toeval, statistiek) als complexiteits-vormer. Dat complex leven gradueel ontstaat.

Evolutie is gewoon plasticiteit, aanpassing om te overleven in het hier en nu. Niet voor de opvolgende generatie, want dood is dood. Wie dan leeft, die dan zorgt.

Je ziet ’t ook bij eencelligen die zich aanpassen, E-colibacterieen. Er is tussen al die miljarden eencelligen altijd wel 1 die net wat anders is (Variatie), beter tegen penicilline kan (Selectie). Die overleeft in het hier en nu beter. Niet over 1 miljoen jaar. Dus die duikt vanzelf in groter getale op als de omstandigheden zo blijven. Zoals in iedere ‘bell curve'(de bel-grafiek), waar de uitersten het midden kunnen worden.

Niemand ontkent dat stochastische processen in de natuur werken (van zandkorrels in de wind tot knikkers in de knikkerbak); maar daarmee verklaar je geen vorm en functie.

Een voordelige eigenschap heeft alleen direct bij selectiedruk (‘het milieu’) zin. In het originele darwinisme zit dus ook automatisch een Lamarkisme (the acquirance of inherited traits). Darwin was gewoon een slordige denker. 🙂 Als ik even de iconoclast van het Atheisme-fundamentalisme mag uithangen, zodat die nep-intellectuelen dan op de achterste tenen staan.

Hap

Zo klonteren cellen ook samen als overlevings-strategie wanneer een proces-technoloog de melkfabriek ontsmet.(selectiedruk) En zo vallen ze even goed weer terug in de oude gewoonte als die druk verandert.

Iedereen leeft immers zo, via ‘trial and error’. Heeft Darwin ‘ontdekt’ dat je via trial en error ergens op komt? Je probeert wat, ’t meeste lukt niet maar sommige dingen wel. En dat bouw je uit als ’t werkt. En dan; wat is een ‘eigenschap’? Vorm is ook een eigenschap. Hoe kan ‘natuurlijke selectie’ via genen (neo-Darwinisme) nu op ‘vorm’ inwerken?

De mijls-laarzen waarmee men over zulke gaten in de theorie stapt, die zijn niet op basis van logica, rede en bewijs gebaseerd.

Als iets nu juist opvalt in het Web of Life, is het vooral dat veel soorten zo WEINIG veranderen over zo’n lange tijd. Dat die blauwalgen al die geologische tijd zo onveranderlijk zijn. En dat soorten als ‘af’ in het fossiele archief opduiken. Dat noodzaakte Stephen Jay Gould ook om zijn ‘Punctuated Equilibrium’-theorie te formuleren.

Eichstatt-fossielenmuseum Beieren.

Mensen niet door logica maar sociale druk overtuigd
Het gemak waarmee iedereen over die zwakke theorie heenstapt, heeft vooral te maken met de Sociale Autoriteit die vanaf het begin aan Charles Darwin werd toegekend. The Origin of Species was direct een best-seller, meteen op een voetstuk; Charles zat in 1859 als het ware meteen bij De Wereld Graait Door aan de boeken-tafel. Hij voorzag in een behoefte sinds de Jacobijnse Franse Revolutie met haar aanval op de christelijke godsdienst.

Net als Het Communistisch manifest van Marx en Engels; 100 miljoen lijken verder hebben we nog steeds partijen in de regering die tribuut hieraan geven. Omdat zij ‘socialisme’ als enig alternatief voor christendom willen zien. Of haar evenknie, dat suffe ‘liberalisme’ dat VVD-criminelen schept als Ed Nijpels. (doe/graai wat je wilt)

Ik had Berlinski’s boek al 10 jaar in de kast staan maar alleen de kaft gelezen. Sommige boeken moet je aan toe zijn, voor de geest van het argument op de juiste plek valt. En de algoritmes van Youtube geven dan het laatste duwtje; een interview van het Hoover Institution (Anthony Robbins) met David Berlinski.

Hij geeft argumenten die al eeuwen bekend zijn. Berlinski’s toevoeging is dat hij zo heerlijk schrijft en humoristisch is. En, hij is de nazaat van moeder’s kant van een in Auschwitz vermoordde Jood. Dus hij heeft een ‘bijzondere motivatie’ om het politiek darwinisme van kant-tekening te voorzien; want dat is natuurlijk wat ‘Mijn Strijd’ (om het bestaan) van de Atheist Adolf was.

Joodse begraafplaats Gorredijk

Wanneer je constateert, de wereld is kwaad; dat is geen argument er aan toe te geven
Zoals David Irving beschrijft zag Dolfie de dood ook als ontsnapping.

Er zou dus -na een seconde van pijn- geen oordeel over Hitler komen, als hij zich doodschoot. En in die opvatting stond hij in het rijtje van de atheistische lijkenberg-beklimmers van de Eeuw van De Verlichting en haar triomf; die gruwelijke 20ste eeuw. De eeuw waarin de Dood van God gevierd werd. Waarin ‘de’ wetenschap ons de neutronenbom, waterstofbom, gifgassen, industriele oorlogvoering, eugenetica en klimaat-‘wetenschap’ gaf.

Dat laatste is het geloof in iets dat niet bestaat;  Average Global Temperature. En niet alleen dat, men claimt dan ook nog in tienden van graden nauwkeurig ( 🙂 ) de stijging in 2100 te voorspellen van iets dat een statistisch artefact is. Klimaatwetenschap is kolder, humor. Geen KNMI-medewerker zou in een vliegtuig durven stappen dat zo betrouwbaar was als een klimaat-model.

Zodat de Westerse beschaving nu haar Avondland-fase ervaart. Want zonder God is er geen moraal, enkel gelegenheids-argumentatie en moreel opportunisme. Gegraai om subsidie, status; en dus verkeert de wetenschap ook in haar replicatie-crisis.

Dat argument- geen moraal zonder God- hanteerde de Islamitische ‘vader’ (Abu) Hamid Muhammad Al-Ghazali al in de ELFDE EEUW tegen wat hij als het ‘naturalisme’ identificeerde. Dat je uit het ‘is’ ook het ‘zou moeten’ afleidt, en dus alle Waarden omkeert. Dat de filosofie van naturalisme bestialiteiten als consequentie heeft, ‘Might is Right’.

Darwin’s Dangerous Idea. Nieuwe leestip; ‘Richard Weikart; From Darwin to Hitler; Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany

Constateren dat het kwaad regeert, is natuurlijk geen excuus er zelf aan toe te geven. (Ja maar hij doet ’t ook…)Eerder een uitdaging zelf NIET zo te zijn, al heeft dat sociaal-economische consequenties.

We zien de verwarring van ethisch voorschrift met observatie van toestand, ook terug in de naturalistische drogreden. En in haar ‘Fourth Industrial Revolution’-evenknie van het trans-humanisme; de technologische drogredenering. Maar je kunt de kern samenvatten met ‘Doe wat je wilt’, Might is Right. Of je leest gewoon Frankenstein, de Faust. Daar staat de kern ook wel in.

Iedereen weet ook wel dat het Atheïsme bullshit moet zijn, dat voel je diep van binnen. Maar ach, zoals je ook de dorpsgek tolereert, zo kun je ook de eigen atheist in je gelederen wel tolereren van ‘ja hoor, ’t is goed met je’. Net als in Little Britain, waar een Engels plattelands-dorpje haar eigen homofiel tolereert met sportiviteit.

De Kastelein; ‘Well, have you seen some arse action lately’?
De enige Uit- de-Kast-dorpeling; ‘Oh noo, i’m the only gay (atheist RZ) in this village’. 

Wanneer je dankzij domme christenen het christendom afwijst; niets mis mee, liever oprechte heidenen dan goedgelovigen/Gristenunie.

Waarom de agnost Berlinski even terug-mept, is dat millitante atheisten zo op een voetstuk werden gezet de afgelopen decennia. Om de laatste restjes christendom in het Westen af te fakkelen. Zoals Richard Dawkins met zijn ‘God Delusion’. En daar wilde Berlinski dus even ingrijpen.

Amerikaanse begraafplaats bij Laurent sur Mer bij Omaha Beach…

Hoe meer je weet…
De kloof groeit enkel verder tussen ‘zou moeten’ en ‘hoe het is’ naarmate je meer kennis van het ‘is’ krijgt. Je kunt de natuur dus bestuderen ten dienste van je Geloof (je levens-motivatie). Zoals je ook menselijk gedrag kunt bestuderen om te concluderen wat het christendom al leert; Geneigd tot alle Kwaad.

Wat millitante atheisten steeds doen is dat ze ‘is’ en ‘zou moeten’ met elkaar vermengen. Maar vervolgens ontkennen ze DAT ze dat doen. Of ze zien zichzelf en hun ‘Verlichte’ publiek als uitzonderingen op de regels die ze voor anderen opstellen. Daarom zijn de argumenten van millitante atheisten ook zo paradoxaal.

Als Richard Dawkins (die ik kort voor Bionieuws interviewde) roept dat de troostende kracht van religie GEEN bewijs is voor haar waarheidsgehalte…

Dan ontkracht hij toch ook direct zijn evolutionaire hoofd-argument, dat wij overlevings-machines zijn, toevallige producten van hersen-chemie? Waarom zou Dawkins zijn theorie dan WEL waar zijn, of zouden we daar geloof aan moeten hechten als dat geloof ook maar een toevallig overlevings-proces is?

Dawkins gelooft dat zijn argumenten dus geen product van toevallige hersenchemie zijn en dat zijn lezers ook van die wet zijn uitgezonderd. Want hoe kan anders aanspraak maken op hun liefde voor waarheid? Wat heeft dat immers voor evolutionair nut, dat kern-argument van het Darwinisme?

Deze oer-stamboom komt van Ernst Haeckel, de Duitse uitlegger van Darwin, en bedenker van ‘Ecologie’. De Boom van Kennis verwarren met de Levensboom

Ja hoor Atheist. God houdt ook van jou
Je kunt er vergif op innemen dat nu al een wraakzuchtige atheist met stomende oren zit te lezen, om vervolgens zijn ARROGANTE HOUDING te verwarren met een goed argument en bewijs. Atheisme is natuurlijk geen intellectuele positie maar een LEVENSHOUDING, met wrok en boosheid als ondertoon.

Laat ik je geruststellen; ook jij bent een geliefd kind van God. Ook als je eens een redeneerfout maakt en op je snufferd gaat. Want dat is wat je ten diepste wilt, gekend zijn, liefgehad. Je academische status, de arrogantie van academici.

Al je scherpzinnigheid en hautaine geredeneer komt voort uit The Godshaped Hole. Je wilt ten diepste liefgehad worden.

Dat is de basis van je bestaan, je Verlangen naar een wereld die ongecorrumpeerd is. Dus wanneer je scherp uit de hoek wilt komen over mijn rug zo van ‘kijk mij eens haha’. Dan is dat niet beslist omdat het BEWIJS aan je kant staat. Maar allereerst staat daar die motivatie; als het kind dat zo hard over straat rent terwijl pappa kijkt, ‘kijk eens hoe hard ik kan rennen’.

Zie mij, respecteer mij. Natuurlijk moet je wel biologische kennis hebben. En niet redeneren vanuit een houding van onkunde/onverschilligheid naar de waarde van kennis. Zie daar dat ik opnieuw het woord ‘HOUDING’ gebruik?

….Wietse inspecteert de boekenkast en ziet Darwin staan. Daar weten ‘natuurbeschermers’ nog steeds geen raad mee….

Verwar dus WETENSCHAP niet met de VERERING van wetenschap (scientisme)
Je werkt uit een VERLANGEN de werkelijkheid te kennen. En je prikt zo door iemand heen die niet vanuit die houding werkt. Of het nu een academicus is, of een kleuter op het schoolplein. Het alternatief van ‘waarheids-liefde’ is opportunistische zelfprofilering.

Maar dan; ik daag iedereen uit mij te verslaan in kennis over het evolutie-debat, over biologie, fossielen, cladistiek, geologische geschiedenis. Been there, done that; ik zit hier al 30 jaar in, je kunt ook agnost Michael Ruse zijn werk tot je nemen (the Evolution-Creation-Struggle).  Wees vooral verrassend.

Weikart’s boek uit 2004. Nooit gehyped, nergens te krijgen en de Wikipedia-entree poogt het boek enkel in diskrediet te brengen. “selectief citeren’, ach gossie, dat doen atheïsten nu noooooit 🙂 Die schaf ik direct aan!

Al die nep-intellectuelen/hoornbril-journalisten die ‘Darwin voor en Darwin na’ roepen zonder nu werkelijk te begrijpen wat zijn theorie van evolutie nu werkelijk inhoudt. Als ze the Origin al gelezen hebben.

Dus voor die nu gaan stampvoeten en ‘huhu’ kijk ons eens slimmer zijn-argumenten gaan aanhalen. Erken dan, dat Darwin’s theorie van graduele evolutie via natuurlijke selectie’ (toeval, trial and error) meer op sociale bevestiging leunt. En ‘iets beters hebben we nog niet. Niet op verklarende kracht.

Die constatering is geen aanval op wetenschap als GEREEDSCHAP om de realiteit te ontrafelen.

Je gebruikt juist logica, rede en bewijs om te tonen; is er echt niet een beter mechanisme dan een blinddoek + tautologie om de evolutie naar complexe levensvormen te begrijpen? (Zie bv de fysicus Erwin Schrodinger in ‘What is Life’).

Net als een moderne hagedis

Nothing in biology makes sense, except in the light of a better theory than Darwin’s…
Dat geloof- het scientisme- is waar Berlinski’s aanval zich vooral op richt als ‘seculiere Jood’ (die status onderstreept hij in het begin, dus Berlinski erkent; het Jodendom is een ras-cultus, geen godsdienst). De Verlichting is geen kaal rationele onderneming, het is een vorm van VERERING van wetenschap als ENIGE juiste manier om de werkelijkheid te kennen. Lucifer de Lichtbrenger (het Vrijheidsbeeld), de Illuminati (Verlichtings-radicalen)

Lees vooral ook mijn verhaal in Elsevier Weekblad over het Scientisme, ‘Vertrouw ons Wij zijn de Experts’.

Je moet het gereedschap dus gewoon niet verwarren met het doel waarvoor je het gebruikt. En dan; waarom zou je wel ‘het nieuws’ geloven, de journalistiek, politici en ‘de overheid’.  Terwijl je niet in God kunt geloven omdat je daar te verstandig voor zou zijn.

De realiteit is al sinds de Jacobijnen van de Franse Revolutie; Atheïsme is anti-intellectueel, leeg, moord-dadig.  En darwinisme is bullshit. En natuurlijk wilde Berlinski vooral goed getimed een lekker lezend boek verkopen, waarin de aloude argumenten humoristisch staan uitgetekend.

Het gehuil van woede, de emotie wanneer je de bedrijfs-heilige van het secularisme van feilbaarheid beticht; je kunt’t nu al van verre horen… Dat bevestigt andermaal dat atheïsme en secularisme geen neutrale rationele positie zijn.

10 Replies to “Atheïsme anti-intellectueel, Darwinisme stieren-schijt”

 1. Nou kom er maar in; ‘Dit stuk zit zoooooo vooool fouten dat ik niet eeens weeeet waar ik moet begiiiinnen’ 🙂

  ‘nou wat ik aan mijn eeeeeerstejaaaars-studeeenten leer is blablabla’ 🙂

  Wat hij zus en zoooo zeeegt is al laaang weeerleeeegd’ 🙂

 2. Ha Rypke,
  Je legt de vinger op de zere plek: wetenschap is meer ideologie dan kennis.
  Ik ben geen wetenschapper. Maar ik ben het volkomen met je eens: het is onmogelijk dat er orde uit wanorde ontstaat.
  Onmogelijk dat er zonder een ontwerp zoveel orde en evenwicht is in de natuur en zo’n ongelofelijke creativiteit. Ik geloof niet in evolutie. Er is nooit enig bewijs van gevonden. Er is aanpassing maar alleen binnen de soort. Aanpassing is geen evolutie. Verder zie ik alleen degeneratie en destinctie.
  Je hebt een scherpe pen: dat is goed om al die oneindige onzin te weerleggen. Het zou mooi zijn als je namens een grote groep wetenschappers sprak. Maar wetenschappers dienen de Mammon de waarheid speelt hierbij geen rol.

  Dorien de Zeeuw

  1. Ha Dorien, wetenschap is geen ideologie, een hamer is ook geen ideologie of het timmermansvak. Maar DE WIJZE WAAROP het door bepaalde mensen gebruikt wordt; daar draait ’t hier om

  1. @ Tim, waar lees je over een aap en een mens? Ik heb het daar in dit stuk niet over. Ik heb het over de tautologie van natuurlijke selectie en de verwachting van naturalistische eugenetica. PUNT

   Wie komt met literatuur, tips en feiten die mijn redenatie weerleggen?

 3. Evolutie is net als Rijpke zegt het in eerste instantie aan willen passen ,met alles erop en erin ,noem chemie medicijnen verkeerd voedsel ,daarna volgt inderdaad een zwakkere { de} generatie plaats zoals nu op dit moment dus zeer sterk plaats vind ,zoals je kan waarnemen

 4. Ook al maakt hij nauwelijks een zin af, toch brengt Reinbert de Leeuw hier een punt met de Via Crucis van Liszt: https://www.youtube.com/watch?v=lmmDIpsLcXk&t=1470s
  Niet alleen de ultieme ‘D’, maar ook dat een zelfverklaarde atheïst moet bekennen dat alleen een ultiem geloof – in dit geval – muziek kan veranderen (vernietigen volgens Brahms en Wagner). De tonica ontbreekt, of wordt onthouden.
  Bestaat er een ‘tonica’ in de ecologie?

  1. Ha Maarten; ecologie is geen wetenschap, je moet dan terug naar de fysica en chemie; alles heeft een eigen-frequentie, misschien is dat wel je grondtoon

 5. Excuus. Besef inene dat ik de tonica opvat als een oplossend (dat wil zeggen ultiem) antwoord op een verlangen – een antwoord dat men eist. In die zin namelijk is veel wetenschap meester, geeft wat men verlangt. Brahms en in mindere mate hoewel heftig gedreven door zijn natuur Wagner, eisten dat Liszt niet voortging op de heilloze weg…, en toch ging hij.
  Volgt veelal ‘natuur’ niet eenzelfde heilloze weg? Anders gezegd, men doet maar wat omdat men heilig, oprecht, eerlijk, loyaal, trouw gelooft?
  En tja, als er dan een stel Hollanders komt die alle Dodo’s opvreet is het einde verhaal voor de diepgelovige Dodo’s. De tonica sterft. Wat blijft is het verlangen naar oplossing (katharsis wellicht).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *