Transitie Koninklijke Olie naar ‘bio’ vraagt 10 miljoen hectare…

De meeste heuveltoppen van de Eifel zijn inmiddels intensieve mais-plantages

De Energietransitie via ‘renewables’ slaagt alleen via een vorm van neo-kolonialisme. Omdat je- gemeten in biodiesel-equivalent- 10 miljoen hectare land gebruikt, om enkel de Nederlandse aardolie-behoefte te vervangen. Dat is ruim 3 maal Nederland.

Om 1 vrachtwagen een jaar te laten rijden heb je al 8-10 hectare land met energie-gewas nodig, als Logistiek Nederland.

Dat tonen eenvoudig te controleren bierviltje-berekeningen die we hier zo dadelijk overleggen. Die getallen komen overeen met wat de ingenieurs-vereniging KIVI al uitrekende. Daarom vandaag foto’s van Duits ‘energie-transitie’-land met eindeloze snij-maisplantages voor ‘bio-fuels’.

Je zou verwachten, dat Shell als onderdeel van die Transitie U daar ook eerlijk over zou informeren, omdat ze in Renewables investeren. Bijvoorbeeld met een foldertje aan de pomp. Als je het zo eenvoudig kunt voorrekenen, dat iemand die zo simpel is als ik dat ook kan. Hoeveel beter zou een knappe Shell-ingenieur dat kunnen?

Waarom geen folder bij de pomp waar Shell ons EERLIJK informeert over de kosten van energie-transitie?

Deug-signaleren met Sodomie
In plaats van – anticiperend op landhonger voor Renewables– trots met onze driekleur weer de Kampong te bestormen, heeft Shell het momenteel drukker met het zwaaien van homovlaggen (regenboog) om U en mij te bestormen met deug-signalering.

Dus je hoort niets over kosten van die meest ingrijpende transitie sinds de Industriële Revolutie. Maar wel over Shell haar affiniteit met trans-seksuele energie.

Dat zie je momenteel als je bij ze komt tanken. Heeft Shell eerst heel Groningen via de achterdeur genaaid samen met Exxon (Standard Oil) en De Staat. En dan komen ze nu uit de kast met een homo-vlagje.

Dat ze daar bij Shell in de Boardroom een stel Laag Bijde Grondse Tyfuslijers (LBGT) zijn, dat kon je al uit de gemiddelde Groninger mond optekenen. Dus, waarom niet beter een foldertje van Shell, waar ze eens eerlijk uitleggen wat die energie-transitie kost?

Wat doen zij om de publieke lasten daarvan te minimaliseren?  In plaats van die te maximaliseren voor de aandeelhouders met hun Dutch Sustainable Growth Coalition…

2030 AGENDA, Genderwet is doel 5, Klimaatwet = doel 13

Geestelijke Eugenetica, en uitzonderingen die de regels dicteren
Tussen beide, de energie-transitie en deug-signaleren met Sodomie bestaat overigens samenhang.

Zowel dat deug-signaleren als ‘duurzaam’ en ‘de energietransitie’ zijn loten aan de zelfde Multinational-boom genaamd 2030 Agenda, ook wel Post 2015 Development Agenda genoemd. Afgekaart door het High Level Panel of Eminent Persons via de Verenigde Naties in september 2015 onder leiding van ‘duurzame’ David Cameron.

Daarom doen reis-organisaties als Stena Line ook plots mee met homovlagje-zwaaien:

Stena Line ook globalistisch deug-signaleren

Dat programma sijpelt nu via alle boardrooms en overheden de maatschappij binnen: bijvoorbeeld via lullige foldertjes met homo-vlaggetje. Zoals je plots op tv ook ‘toevallig’ een vent te zien krijgt die graag in vrouwenkleren loopt, en dat ‘dames en heren’ bij de NS wordt afgeschaft.

Klimaat-verandering is niet onze schuld

De boodschap is:  sociale uitzonderingen dicteren de regels voortaan, waar eerder uitzonderingen de regels bevestigden. De Omkering van alle Waarden, waar Nietzsche al over sprak in een God-loze maatschappij.

Waar 99 procent van de Nederlanders gewoon vrouwtje-kindje/mannetje-kindje wil, moet een reetrijder in lederen strijd-tenue, of rancuneus okselhaar-monster (feminist) dan de toon zetten.  En waag het eens daar iets van te zeggen….

Dat is globalisten-politiek (verdeel en heers), waarover Hugo von Meijenfeldt van het ministerie van D66/Buitenlandse Zaken je meer kan vertellen. Ik ben niet zo gek zoiets te verzinnen, daarvoor moet je van D66 of erger zijn.

Een globalist-fundamentalist die zijn torentje van Babel uit de Boardroom vandaan wil bouwen, wereldvrede en gelijkheid voor allen (terwijl ze zelf weer duizenden mensen op straat kwakken om de aandeelhouders te plezieren, of het Nederlandse volk met honderden miljarden euro’s ‘klimaatschuld’ opzadelen)…

Dat deug-signaleren van Shell is onderdeel van 2030 Agenda haar SDG-doelen van ‘gender equality'(doel 5) en ‘reduced inequalities (doel 10), dat VN-programma in alle kleurtjes van de regenboog. En Shell is met 7 multinationals lid van die 2030 Agenda-coalitie (DSGC met voorzitter JP Balkenende, die nu ook commissaris).

Hoor je slagzinnen als ‘de stad heeft de toekomst’  (slap gelul, het platteland ook, alles heeft toekomst, want het verleden is al voorbij), dat is doel 11(sustainable cities): de nationale democratie verder uithollen via steden-netwerken.  Dit noemen ze dan ‘inclusiviteit’: dat mensen exclusiviteit voor zichzelf mogen opeisen op basis van seksueel deviant gedrag en valse religie.

Bonus-graaiende boardroom-patsers willen van zichzelf OOK het gevoel hebben dat ze heel erg ‘deugen’ in al hun ondeugden. En daarom dus: 2030 Agenda.

Slagschaduw windturbie

Je ziet dat ze via het veranderen van de betekenis van taal geloven, dat zo ‘de mens’ verbeterd kan worden. Een vorm van mentale eugenetica, waar George Orwell in 1984 al over filosofeerde met ‘nieuwspraak’: dat je ‘slechte gedachten’ onmogelijk maakt door de taal aan te passen.

Of je versmalt de bandbreedte waarbinnen discussie mag plaatsvinden, omdat je anders bijvoorbeeld niet meer op Facebook mag komen, of een web-magazine als dit mag uitbaten. Dat je voor gebruik van diensten- net als bij ‘gewijzigde gebruikersvoorwaarden’ bij aankoop van een I-pad- moet onderschrijven dat je Sodomie een warm hart toedraagt.

Bron, de Rekening Voorbij door ir Joost van Kasteren, het Nederlands antwoord op David MacKay

Daarom betekent ‘diversiteit’ iets als; ‘als het maar geen blanke hetero-vent is die helder denkt’. En ‘inclusiviteit’ betekent zoiets als ‘exclusieve behandeling eisen’. Het zijn Interessante Tijden, en het beste kun je er maar om lachen. Men is bij ‘de elite’ in het Westen in geestelijk opzicht een beetje van het padje geraakt, sinds het christendom werd uitgeroeid.

Er zit een component van tragiek in, van zieligheid, dat je wilt ‘deug-signaleren’: dat je het ook echt niet meer weet, en een tikkie wanhopig bent.

Al lijkt het ‘gewone volk’ nog relatief normaal: de Brabo-pompbediende waar ik afrekende moest ook al om die regenboog-signalering lachen, en natuurlijk vond ie het ook belachelijk…Maar ze moeten meedoen ‘van boven’.

  • Dan nu weer terug naar het hoofdonderwerp: biobrandstof, de enige werkelijke vervanger van aardolie wanneer je ook je wagenpark op de weg wilt houden.

De ‘Groene’ boer, geen toefje groen, maar wel biofuels en zonnepanelen

Linksom of rechtsom moet een giga-stuk land vrijgemaakt voor de ruimte-verslindende energie-vormen die ‘duurzaam’ bestempeld zijn. Meer dan 95 procent der massamedia-mensen heeft geen flauw benul van de ordegrootte van zowel energie-verbruik van een modern Westers land, als de giga-proporties land die nodig zijn voor alternatieven.

Wel, dat kun je dus al in het landschap lezen… Mensen in de Eifel vertelden mij, dat door die biofuel-monocultures zo ver het oog reikt met zware machines, de grond zo is dichtgetimmerd, dat het regenwater ook niet meer wordt opgenomen maar afspoelt.

En dat ze zo in de dalen dus ook eerder overstromingen krijgen, beekjes die woeste watermassa worden die zelfs auto’s meesleurden dit voorjaar.

….’natuurpark’ de Eifel

Fotografie in Groen Voorbeeldland Duitsland
In groen ‘voorbeeldland’ Duitsland fotografeerde ik daarom in ‘natuurpark’ De Eifel eindeloze monocultures van snijmais en tarwe, die als ‘biobrandstof’ geteeld worden. Dat je een indruk krijgt van wat landbouw-intensivering voor energie-gewas inhoudt. Daarnaast telen ze koolzaad voor koolzaad-olie.

Die maken inmiddels het leeuwendeel van het oppervlak uit van wat op papier en folders een ‘natuurpark’ heet, samen met de intensieve hout-plantages van bos.

Koolzaad, een energiegewas dat je met eindige grondstoffen moet voeden

Eerder lieten we al zien wat de teelt van koolzaad vraagt aan land en wat dat aan energie vraagt/levert.

Wanneer je van koolzaad biodiesel maakt, krijg je per hectare 3700 liter diesel-equivalent. We doen hier net of koolzaad en snijmais per hectare evenveel diesel-equivalenten opleveren. Om het zo simpel mogelijk te houden. Dan kun je alle ‘bio’-hectares uniform omrekenen naar energie en omgekeerd.

Dan kun je een 1 op 3 rijdende 40-ton-vrachtwagen 11 duizend kilometer aan de praat houden.

Zo ver het oog rijkt, intensieve snijmais-plantages

Een vrachtwagen rijdt toch minimaal 100 duizend kilometer per jaar. Dus om van Transportland Nederland 1 vrachtwagen voor 1 jaar op ‘groene’ wijze aan de praat te houden heb je 8 a 10 hectare landbouwgrond nodig.

De ‘Oude’ Eifel met haar katholieke geloof, en de ‘nieuwe’ Eifel op de achtergrond in dienst van het Groene Geloof

Biodiesel bevat per liter aan verbrandingswaarde ongeveer 9 KWh energie, dus 32,4 MJoule. Een hectare levert dan 120 Gigajoule op, genoeg om 4 Nederlandse huishoudens (30 Gj per jaar) van energie te voorzien. (zonder rendements-verliezen mee te wegen….)

Combine haalt het graan binnen, ook graan wordt als brandstof verwerkt

Je kunt ook besluiten dat je alle aardolie die Nederland nu gebruikt- volgens CBS 38,5 procent van de energiemix (3 157 PJ)– vervangt door wat men ‘renewables’ noemt.

Ook vind je randjes met zonnebloemen

Je moet dan 1215 x10(15)/120 x10(9) = 10 MILJOEN hectare land zien te vinden, 3 maal Nederland. Die berekening stemt in grootte-orde overeen met wat Joost van Kasteren en ingenieurs-vereniging KIVI al voorrekenden in ‘De Rekening Voorbij’.

Zo ver het oog reikt, intensieve mais-plantages voor biofuels

Dus zonder aanspraak te maken op andermans land, kunnen we  niet aan ‘de Energietransitie’ beginnen. Bedenk dat nu 50 procent van alle ‘duurzame’ stroom uit hout en biomassa komt. CBS geeft ons nu 8 procent ‘duurzaam’, waarvan nu 4 procent vooral afkomstig is van bos dat we in de Oostelijke Verenigde Staten laten kappen.

Aanrader, om weer in de koloniale stemming te komen…

Alleen via landjepik kom je dus op die hoeveelheden land. Daarover gaat de opvolger van dit in 2-en gesplitste artikel, een boek-bespreking van een door de Nieuw Guineese Shell-dochter NNGPM ondersteunde expeditie uit 1936.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *