“… dat hij ons verhoort”…(1 Johannes 5:14)

Gebruikte Bijbel, als intieme vriend geraadpleegd

Op de zondag geen profane boodschappen. Dan lezen we uit De Heilige Schrift, Het Boek zonder welke er geen Westerse beschaving was geweest. Vandaag ronden we de eerste brief van de Apostel Johannes af. Die schreef zijn brief om theologische onenigheid in zijn gemeente te bestrijden. We treffen er ook een passage in aan, die gaat over de kracht van gebed. 

Zebulon-Bijbelverwijzingen in Bijbel Evert Smit jr.

Bidden is goed voor iedereen
Dat bidden werkt, heeft ondergetekende meermaals ervaren. Bid je voor een ander die ziek is en die geneest, of iemand die is vastgelopen in het leven; En die krijgt weer nieuwe perspectieven, waardoor zijn leven een positieve wending krijgt. Of gewoon voor de dagelijkse gang van zaken, dat ‘verandering’ niet het zelfde wordt als entropie. En je ontvangt ‘harmonie’…

Dan kun je dat ‘het wonder van De Abdij’ noemen, zoals ik het eigen studiecentrum voor Natuurlijke Historie placht te noemen. Het Leven komt met oplossingen die je zelf niet had bedacht. En Het Leven is God, als de schepper daarvan, de creator die Creativiteit is met grote C.

Johannes schrijft over de kracht van gebed, het volgende:

14 En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.

Bijbelvast

Je bidt voor iets dat overeenstemt met de ethiek die God voorstaat. Doe je dat niet, dan krijg je ook niks:

15En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

…zie je iemand een destructief pad op wandelen, dan bid je daar ook voor.

16Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden, en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden.

Veel meer dan in mijn eigen jeugd, worden jongelui blootgesteld aan drugs van allerlei soorten onder het mom van ‘dat doe je bij uitgaan’. Terwijl wij het vroeger gewoon bij bier hielden, en vooruit, af en toe een Junga.

Die synthetische drugs kan ze kapot maken, en we kennen meerdere mensen wiens kinderen daardoor in de problemen kwamen.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Laten we daarvoor bidden, dat dit kwaad uit Nederland wordt uitgeroeid met wortel en tak. Je kunt die kiddo’s niet alles verbieden. Ze moeten er zelf achter komen. Johannes schrijft dat ook daar dus een grens aan zit. Wanneer iemand niet geholpen wil worden, en zich overgeeft aan doodzonden, dan helpt je gebed dus ook niet meer.

Maar het moet ook niet zo zijn, dat alles zo eenvoudig te krijgen is zodat prachtige jonge mensen zo verleid worden en in de vernieling geholpen worden. Als God ‘liefde’ is, dan hoort daar ook ‘bescherming’ bij. Je dierbaren bescherm je tegen kwade invloeden, die laat je niet maar op zijn beloop. Daar ligt ook onze eigen verantwoordelijkheid als volwassen mannen, dat we beschermers kunnen en willen zijn.

Daar kom ik op na een inspirerend familieweekend hier in Friesland.

Een resterende vraag aan de lezers van deze op maandag geschreven zondagspreek: Welke ervaringen heb jij met de kracht van gebed?

2 Replies to ““… dat hij ons verhoort”…(1 Johannes 5:14)”

 1. “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien”.

 2. Zie ook jezus zijn geheime leer. :
  Wat het volgede zou kunnen betekenen.

  Onze vader in de hemel (onze en niet mijn, geen ego)

  Uw wil geschiede zo als inde hemel als op aarde (u wil , niet de mijne)

  Geef ons dagelijks brood ( ons dagelijks brood , niet mijn, delen dus)

  Vegeef ons zo als wij andre vergeven ( zodat wij en ik vrij zijn, claim niks van de ander)

  Leid ons niet in verzoeking ( behoed elkaar voor de passies van verleiding, genoeg is voldoende)

  Maar vrelos ons van het kwaad. ( benoem het en laat het los en roep de ander op om het los te laten. )

  Amen.
  Ook zei jezus , lieg niet en laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Dit mocht de fries die freya volgde niet onbekend in de oren klinken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *