‘Ruk mij niet weg met de goddelozen’… (Psalm 28)

Alsof je in Polen terecht kwam vanaf de snelweg, de Barneveldse binnenlanden

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar een lezing uit de Schrift, en vandaag ook wat citaten uit ‘De Antichrist’ van Friedrich Nietzsche.

Eigenlijk alle vuilspuwerij die de Linkse pers sinds ’68 over het christelijk geloof uitkotste, het zijn bijna letterlijke citaten van Nietzsche’s korte boekje uit 1888, een soort ‘Friedrich’s Filosofie voor de Zwijnen’, dat je in een uurtje doorleest.

We sluiten af met Psalm 28, om even te demonsteren dat het lezen van zo’n boekje geen loyaliteitsverandering teweeg brengt. Die houding is belangrijker dan de juiste standpunten en spitsvondigheid, in tijden waarbij 1 tweet met 140 tekens of een opmerking op Facebook al partijen uit elkaar kan splijten.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Kortom, net iets voor de progressieve nep-intellectueel die zich met een voorhoede identificeert, de ‘kwaliteitsjournalist’, zo’n hoornbril bij de Volkskrant die met hand onder de kin oefent in diepzinnig kijken, om daarin te winkelen en dat op de massa af te vuren in je massamedia. Uitgegeven door ‘uitgeverij Synopsis’, samenvatting dus.

Zodat je niet alleen ‘christelijk’ kunt zijn maar zelfs ‘heel erg christelijk’. Heel erg vies dus. Terwijl het simpel is: of je bent het of niet, je bent ook niet een beetje zwanger

Het hoofdwerk van Nietzsche is natuurlijk zijn Zarathustra (ik meen uit 1883), waarin hij als profeet van de nieuwe tijd uit de bergen afdaalt, en wat lyrisch loopt te zwetskousen.

Aan het begin van ‘De Antichrist’ noemt hij zichzelf als ‘postuum geboren’, als heraut van een tijd die nog komen moet, waarin zijn woorden op waarde worden geschat. Mogelijk omdat zijn Zarathustra maar enkele honderden exemplaren verkocht bij eerste druk, of zelfs nog minder.

Alle kritiek op christendom die je ooit in de Volkskrant las, die kun je hier in vinden

In zekere zin klopt Nietzsche’s voorspelling over zijn eigen werk dus. Want met name de Babyboom-generatie maakte van zijn denken de nieuwe orthodoxie op intellectueel gebied. Terwijl de New Age en theosofie van Alice Bailey, inclusief de gang naar ashrams in India het spirituele sloopwerk verrichten.

Totdat  ‘The Easternization of the West’ kon plaatsvinden, de veroostersing zodat Yogacursussen meer deelnemers trekken in een kerk dan kerkdiensten zelf.

Onze rondreis door het Friese zeekleiland, langs zadeldakjes in handen van museum-stichtingen als ‘Alde Fryske Tsjerken’ (eigenlijk ‘lege Friese Kerken’) tonen het geestelijke sloopwerk op het platteland dat nu nagenoeg voltrokken lijkt. De meest boze dromen van PKN’ers van een kwart eeuw geleden zijn negatief overtroffen.

Ook Nietzsche winkelt al in de Veda’s van Manu (net als de Theosofen deden), om zijn aristocratische mensbeeld te rechtvaardigen, waarvan het christendom een onderbreking was.

Dat wat nu politiek correct ‘Indo-Europees’ genoemd wordt, dat heette toen nog gewoon Aryaans, de Aryanen en hun Hindoeisme, aristocraten hadden immers hun kastenstelsel met onaanraakbaren onderin, de Brahmanen en krijgers bovenin.

Arisch, Aristocratisch, de wortel is het zelfde, een filoloog als Nietzsche wist daar alles van natuurlijk.

Met ‘veroostersing’ als logisch gevolg: ook Nietzsche winkelt al in de Veda’s en ‘Manu’

Of het nu gaat om de christelijke kerk als vernietiger van het Romeinse Rijk, de Kerk als ‘anti-leven’, als ‘anti-vrouw’, of ‘anti-lichaam’, alle argumenten die ooit zijn ingebracht tegen ‘De Kerk’, Alexander Pechtold zijn seculiere deug-signaleren over het ‘leven voor de dood’, ze zijn door Nietzsche op zo’n kostelijke en scherpe manier neergezet, dat ze tot de dag van vandaag doorklinken.

Waaronder de ‘machtsgreep van de priesterklasse’ en hoe Paulus als exponent daarvan het christendom uitvond dat niets met Jezus zijn levensleer te maken zou hebben.

Alsof je in Polen terecht kwam

De associatie van ‘Middeleeuwen’ met ‘achterlijk’, totdat de ‘Renaissance’ van het Romeinse Rijk weer licht in de Duisternis bracht. Het is ook zo’n gangbare verhaallijn voor de massa, die je ook bij Nietzsche tegenkomt, maar dan dus al in 1888.

Ook Thierry Baudet van het Forum voor Democratie (FvD) bracht dit wereldbeeld naar voren bij een toespraak bij de Zweedse Democraten. Niet voor niets heet hun wetenschappelijk bureau ook Renaissance Instituut.

Een licht na 1000 jaar anti-levensleer en achterlijkheid vanaf Augustinus, je komt het ook bij Michel Onfray tegen in ‘Christelijke Hedonisten’. Iedereen die zijn wereldbeeld ontleent aan massamedia, heeft (onbewust) bij ‘De Antichrist’ ook ‘zijn eigen mening’ vandaan over het geloof, of variaties op wat Nietzsche in De Antichrist beschreef. Je moet het boekje dus kennen, al was het maar als feest van herkenning.

De Gelderse Vallei, net Polen

Met een bijna ‘Pools’ boerenbedrijf

De titel, hij kan ontleend zijn aan de bijnaam die Frederik II van Barbarossa kreeg van de toenmalige Paus. Deze zoon van de Duitse kruisvaarder Frederik Barbarossa zou die ‘eretitel’ krijgen omdat hij liever over wetenschap discussieerde met de moslims, dan dat hij ze in kruistocht bestreed. Nietzsche noemt Frederik II ook in ‘De Antichrist’ in gunstige zin.

Aan Frederik II dankt de valkerij de ‘Burqua’, de huif als kapje over de ogen van de valk om hem rustig te houden. Van de Arabieren geleend dus. Frederik II schreef ook het eerste wetenschappelijke vogelboek, waarin observaties en experiment als toetsing voor theorie werden gebruikt. Met name om de valkerij op een hoger plan te tillen.

Met zulke prachtige bomenlanen in het slagenland

…en zulke Saksisch aandoende boerderijen

Dus een aanrader om als feest van herkenning eens ‘De Antichrist’ te lezen. Nietzsche zijn aanklacht besluit:

Ik noem het christendom de enige grote vloek, de enige grote allerinnerlijkste verdorvenheid, het enige grote wraakinstinct waarvoor geen middel giftig, stiekem, onderaards, klein genoeg is. Ik noem het de enige onsterfelijke schandvlek van de mensheid.

En dan te bedenken dat de tijd berekend wordt vanaf de dies nefastus (fatale dag RZ) waarmee deze fatale ellende begonnen is- vanaf de eerste dag van het christendom! Waarom niet liever vanaf zijn laatste?- Vanaf vandaag? Herwaardering van alle waarden!

De nachtvorst ving dit eikenblad in een waterplas

Het slagenlandschap

Ach ja, die Friedrich. We vervolgen de Psalmenreeks met 28, bij fotografie van de diepe Barneveldse binnenlanden, de Gelderse Vallei.Met frisse tegenzin zou ik naar een congres van Fascisme voor Dictators (FvD) in Barneveld, omdat mensen vroegen of ik kwam.

Duizenden mensen bij elkaar in zo’n modernistisch concentratiekamp met kutten op stelten van de VVD overgelopen, voor een Schopenhaueriaanse misantroop al geen pretje, en dan mag Trudy ook nog niet eens naar binnen.

Daarnaast ben ik meer van het spirituele dan het politieke, de fundamentele zinloosheid van het bestaan verander je niet met ambtenarij ( het enige instrument dat politiek ter beschiking heeft). Onderweg reden we ‘verkeerd’, de Tomtom stuurde me na Amersfoort letterlijk ‘het bos in’, een weg was opgebroken zodat je een andere route moest kiezen, de Barneveldse Beek overkruisend, langs Achterveld en landgoed Bylaard.

Ik heb nog een oude versie, de Domdom, met Geile Goedele als voice-over…..

Gelderse Vallei-boerderij in ochtendlicht

idem, in het slagenlandschap

En zo kom je dan zo op een bevroren ochtend terecht in een stukje Gelderse Vallei dat wel op Polen leek. Conclusie, in tijden niet zo goed ‘verkeerd’ gereden. Je kunt je dus verzetten tegen de gang der dingen, maar had ik dat verzet doorgevoerd om toch beslist op tijd te komen, dan was het mooiste deel van de dag me ontstolen.

Eenmaal aangekomen zijn we ook niet meer naar binnen geweest. Veel te mooie ochtend om nog te laten bederven met politiek en hoge concentraties wildvreemden. Het moest gewoon zo zijn…

Zo zie je dus, hoe je door omkering van je eigen ‘waarden’ tot een grotere beloning komt, dan wanneer je volgens programma ging. Niets ten nadele van het goede werk dat Thierry Baudet al heeft verzet. Hij doorgrondt als 1 van de weinige intellectuelen in de Tweede Kamer het corrosieve van de moderne cultuur, als leerling van de Britse filosoof Roger Scruton (lees; “Modern Culture’ maar ook ‘The Uses of Pessimism’) die mij ook inspireerde.

Landgoed Bylaard (of iets in die geest) met typische Saksenboerderij

..zomaar in Nederland, even van de snelweg af

Wanneer we op Nietzschiaanse manier naar Baudet kijken, het is prima dat er zulke talentvolle mensen opstaan en dat kun je enkel loven. In plaats van dat je dat uit verholen afgunst zou afbranden. Wees kortom blij dat er verschil in talenten is. Dat maakt de middelmaat nog geen slechtere mensen, je hebt ook mensen nodig die de koffie schenken, die dienstbaar kunnen zijn, die juist niet op de voorgrond willen.

Oh ja, dan rest nu nog Psalm 28, waarin je inderdaad iets van die ‘wraak der paria’s’ in hoort doorklinken, waartegen Nietzsche tekeer ging. Het lezen van de Antichrist is ook mentaal zo effectief, dat je met dedain een Psalm gaat lezen.  Zo van ‘jaja, alweer van David, die gemythologiseerde Jodenkoning’, die God weer aanroept om uit de penarie gehaald te worden.

Maar je raakt er ook weer niet door van je stuk:

Tot U roep ik, Here, mijn rots; wend U niet zwijgend van mij af, opdat ik niet worde als zij die in de groeve nederdalen (het graf RZ).

Hoor naar mijn luide smekingen als ik tot U roep om hulp, en mijn handen ophef naar uw binnenste heiligdom.

Ruk mij niet weg met de goddelozen, noch met de bedrijvers van ongerechtigheid, die met de naasten vriendelijk spreken, terwijl boosheid in hun hart is.

Geef hun naar hun handeling en naar hun schandelijk gedrag;

geef hun naar het werk van hun handen, vergeld hun naar hun doen.

Omdat zij niet letten op de daden des Heren, noch op het werk zijner handen,

zal Hij hen afbreken en hen niet opbouwen.

Geprezen zij de Heere, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen.

De Heere is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen.

Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

De Heere is hun kracht, een veste des heils is Hij voor zijn gezalfde.

Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.

Jack Frost

Jack Frost op het prikkeldraad

Amen, ik bedoel, je kunt intellectueel spitsvondig doen, en je moet ook gewoon studeren, kennis van zaken opbouwen. Maar daarmee ben je er nog niet. Je schept er bijvoorbeeld geen loyaliteit mee, en zo zie je ook dat moderne mensen geen loyaliteit kennen, al snel als blaadjes aan een boom omslaan na 1 tweet of halve zin op Facebook.

Zo verandert mijn loyaliteit ook niet na het lezen van de Antichrist. Al was het maar om mensen te irriteren, er is anno nu geen heerlijker manier om mensen hun valse zelfbeeld te vloeren dan door christen te zijn.

Een mooi voorbeeld verder. Bij het fotograferen zette ik de auto langs de kant van de smalle kronkelweg. Er komen mensen langszij, die stoppen, en ik denk ‘die komen zeuren dat de auto langs de weg staat’. Maar nee, ze vroegen of ik pech had, en of ze konden helpen.

Magische weg, met brug over wat volgens mij de Barneveldse Beek was

Een krachtiger getuigenis van menselijkheid in deze nog orthodox christelijke streek, dan het hele oeuvre van Nietzsche bij elkaar, dat komt dan in 10 seconden uit een geopend autoraam.

Het maakt je even beschaamd over je irritatie in voorbereiding, alsof je in verdediging zou moeten tegen ‘gezeur’. En vervolgens is 1 geopend autoraam dan een voorbeeld voor de eigen houding de je aannemen wilt. Dat is de ‘geest’ van waaruit je wilt handelen, en vervolgens haal je de schouders op bij de tirades van Nietzsche, hoe scherp psychologisch ze ook zijn.

Heb een fijne zondag.

5 Replies to “‘Ruk mij niet weg met de goddelozen’… (Psalm 28)”

 1. Mooie opsomming.. ik vraag me af of Nietsche dit wellicht geschreven heeft ten tijde van grote innerlijke onvrede.. altijd iets of iemand de schuld gevend van (meestal) eigen falen. Mooie foto’s!
  Je hebt gereden in een gebied wat -hoe toepasselijk- ‘het paradijs’ heet.
  Een natuurgebied direct ten westen van Barneveld. Ik herken de foto’s van landgoed groot Bylaer.. de beek is een aftakking van de (echte) Barneveldse beek en is ‘de kleine Barneveldse beek’ en tegelijk een van de oorzaken waarom dit gebied is zoals het is…
  Ik ben trouwens groot fan van Baudet, hoewel hij net als ieder mens ook zijn minpunten heeft. Nobody is perfect toch? Maar vergelijk het met de huidig zittende liegend en manipulerend zooitje carriërepolitici, dan is hij een verademing. En hij weet meer. Ik bedoel: hij weet van hun verborgen agenda’s.. hun vrijmetselarij idealen, Bilderberg ideologieën en is daar fel op tegen. Dat is het op zich al meer dan waard om voor te strijden! Zegt het voort!

  1. @ Harry, dank voor de juiste namen (Bylaer) en de Kleine Barneveldse Beek. Wat Baudet betreft, hij is een verademing tov wat er verder in de Kamer zit. Alleen, ik maak een opmerking op Facebook en je ziet FvD’ers direct ontvrienden en weglopen, wat mijn punt illustreert. Als je loyaliteit en begripsvermogen al zo dun zijn, hoe dik is je binding dan met datgene waarvoor je wel zegt te staan

   1. Klopt!
    Maar die mensen zijn er altijd. Ik hoop maar dat dat uitzonderingen zijn die de regel bepalen. Er zijn ook veel Christenen die God een slechte naam bezorgen, denkende Hem een dienst te bewijzen… ik bedoel maar te zeggen, randfiguren heb je altijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *